Hjem
Lærebok
 • Vis forfatter(e) (2000). Jernalderen i Norge 500 før Kristus til 1030 etter Kristus. Cappelen Damm Akademisk.
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2005). Turned and coopered vessels of wood in Late Roman and Migration period graves in Norway. Studien zur Sachsenforschung. 421-436.
 • Vis forfatter(e) (1998). Settlement and Social Structure in Norway in the Migration Period (AD 440- 550). Archaeologia Baltica. 235-250.
 • Vis forfatter(e) (1995). Gravfunn og sosial struktur i romertid og folkevandringstid i Vest-Norge. Arkeo. Nytt fra Historisk museum i Bergen. 23-28.
 • Vis forfatter(e) (1995). Fagområdet arkeologi. Unimus, Internblad for Bergen Museum. 6.
 • Vis forfatter(e) (1995). Arkeologiske funn - kilder til ny kunnskap. Vern og Virke. 43-46.
 • Vis forfatter(e) (1994). Våpenfunnene fra yngre jernalder - avspeiler de urolige tider eller rangposisjoner i samfunnet? Spor. 16-20.
 • Vis forfatter(e) (1994). Exchange and the Role of Import to Western Norway in the Late Neolithic and Early Bronze Age. Norwegian Archaeological Review. 111-126.
 • Vis forfatter(e) (1993). Western Norway in the Late Neolithic and Early Bronze Age. Can loose finds contribute to our understanding of demography and social stratification? Arkeologiske skrifter - Historisk Museum, Universitetet i Bergen. 118-138.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (1999). Arven fra tre hundre generasjoner. Bruk og betydning i vår egen tid. .
 • Vis forfatter(e) (1997). Forvaltning og ansvarsfordeling i et historisk perspektiv. I: Sikring av bergkunstnaturvitenskapelige analyser, forebyggende tiltak og konservering. 1. 1. .
 • Vis forfatter(e) (1996). Tilvekstfortegnelse Arkeologisk Institutt - Bergen Museum, UiB. Inv. nr. B 13900-14499. .
 • Vis forfatter(e) (1996). Husfruen på Veiberg og hennes eksotiske eiendeler. 2. 2. .
 • Vis forfatter(e) (1993). Nordic TAG-Report from the third Nordic TAG Conference 1990. .
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (1993). Gjenstander med begynnende tilgjengelig skriftlig kildemateriale. Materialet vurdert med utgangspunkt i gjenstanden.
 • Vis forfatter(e) (1992). Menneskets innvirkning på landskapet.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2004). Fra nasjon til region.
 • Vis forfatter(e) (2001). Sentre i Øst-Norge.
 • Vis forfatter(e) (2001). Romertidens sentre i Sørøst-Norge.
 • Vis forfatter(e) (2001). Courtyard sites north of the polar circle - reflections of power in the Late Roman and Migration period.
 • Vis forfatter(e) (2000). Feasts and alliances. Grave goods as metaphors.
 • Vis forfatter(e) (1999). Recension. Arkeologi i Norden 2.
 • Vis forfatter(e) (1993). Våpeneksport fra kontinentet til Norden i vikingtiden.
 • Vis forfatter(e) (1993). Population and social Hierarchies in the Early Bronze Age and the Migration Period. A Case Study from western Norway.
 • Vis forfatter(e) (1993). Population and Social Hierarchies in the Early Bronze Age and the Migration Period. A case study from western Norway.
 • Vis forfatter(e) (1993). Gjenstander med begynnende tilgjengelig skriftlig kildemateriale.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2002). Kommentar til Hein Bjartmann Bjercks " Om oversiktskunnskapen. Refleksjoner i anledning Anders Hagens 80-årsdag". Primitive tider. 121-122.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (1993). Nordic Tag. Report from the third Nordic Tag conference 1990. Historisk Museum. Universitetet i Bergen .
 • Vis forfatter(e) (1988). Festskrift til Anders Hagen. Historisk Museum, Universitetet i Bergen.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) (2003). Jernalderen i Norge.
 • Vis forfatter(e) (1999). Development of a hierarchical society in West Norway. Demography, property rights and social structure.
Kompendium
 • Vis forfatter(e) (1997). Tilvekstfortegnelse Arkeologisk institutt - Bergen Museum. Universitetet i Bergen.
 • Vis forfatter(e) (1997). Tilvekstfortegnelse Arkeologisk institutt - Bergen Museum. Universitetet i Bergen.
 • Vis forfatter(e) (1997). EDB-katalogisering - vurdering av ekstern tilgang på internett, Utredning fra gruppe oppnevnt av Styret for Bergen Museum. Stensil.
Hovedfagsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2007). Arkeologi og forskningsformidling - en kvantitativ innholdsanalyse av arkeologi i populærvitenskapelige tidsskrifter.
 • Vis forfatter(e) (2007). Antropomorfe trefigurer i Nord Europa - som kilde til religiøse ytringer i jernalderen.
Mastergradsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2007). "Overkill". En kartlegging av norske moselik fra eldre jernalder, med fokus på mulig rituell overvold.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Jernalderen. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Vis forfatter(e) (2006). Minnetale over professor dr.philos. Anders Hagen. Årbok / Det norske videnskaps-akademi. 178-182.
 • Vis forfatter(e) (2006). Impuls og egenart. Åpningstale. NAM-nytt. 49-51.
 • Vis forfatter(e) (2001). J.C. Dahl og fortidsminner i Sogn. Arkeo Nytt fra Arkeologisk institutt, Universitetet i Bergen. 58-62.
 • Vis forfatter(e) (2000). Gravundersøkelser på Vestlandet. Gamle funn - nye tolkninger. Arkeo. Nytt fra Arkeologisk institutt, Universitetet i Bergen. 34-39.
 • Vis forfatter(e) (2000). Fra museum til universitet. Bergen Museum 175 år. Arkeo. Nytt fra Arkeologisk instiutt, Universitetet i Bergen. 3-9.
 • Vis forfatter(e) (1997). Arven fra 300 generasjoner. Bruk og betydning i vår egen tid. Kronikk. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (1994). En "hårflette" fra Kvinesdal. Kvinesdals Historielags årsskrift.
 • Vis forfatter(e) (1993). En "hårflette" fra Kvinesdal. Arkeo. Nytt fra Historisk museum i Bergen. 28-30.
 • Vis forfatter(e) (1993). Den forhistoriske samlingen. Arkeo. Nytt fra Historisk museum i Bergen. 4-6.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (1995). Review: Bradley and Mark Edmons: Interpreting the Axe Trade. Production and Exchange in Neolithic Britain. New Studies in Archaelogy. Camebridge University Press 1993. Norwegian Archaeological Review. 2.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (1985). Norwegian spear-heads from the Merovingian and Viking periods.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2015). From Paganism to Christianity in Norway _ An examination of Graves and Grave Finds. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Norwegian Weapon Graves and Regional Diversity in the Roman and Migration Periods. 200 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Pastimes or serious business? Norwegian graves with gaming objects c. 200-1000 AD. 5 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Arkeologi i Bergen - kontinuitet og endring. 7 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Signs, symbols and mortuary rituals in the period 200-550/70 AD in Norway. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Hjørungavågslaget og arkeologiske kilder. Hva arkeologien krever av bevis. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Graver og gravformer i norsk steinalder. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). Ritual feasts: Glass vessels in Norwegian graves of the late Roman and Migration period. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) (2002). Courtyard Sites north of the Polar Circle - Reflections of Power in the Late Roman and Migration Period. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2001). Hellige hvite steiner ? spor av fruktbarhetskult i Norge. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) (1999). Vikingtidens gravskikk - materielle uttrykk for samfunnsnormer? Norm og praksis i middelaldersamfunnet. -5 sider.
 • Vis forfatter(e) (1999). "Holy white stones". Remains of fertility cult in Norway. -5 sider.
 • Vis forfatter(e) (1998). Halldalsnosi.
 • Vis forfatter(e) (1998). Haglebuvatn.
 • Vis forfatter(e) (1997). Årsmelding fra Arkeologisk institutt. 2 sider.
 • Vis forfatter(e) (1997). Vikingtidens sverd - en ettertraktet handelsvare. 4 sider.
 • Vis forfatter(e) (1996). Nyvinninger i norsk arkeologi-forskning.
 • Vis forfatter(e) (1993). Weapons. 3 sider.
 • Vis forfatter(e) (1993). Våpeneksport fra kontinentet til Norden i vikingtid.
 • Vis forfatter(e) (1993). Leiknesristningene, Mogen, Mortensnes, Kaupang, Kjelmøy, Kjøleskarvet, Klåstadsskeppet, Komsakulturen, Kråkerøy, Norge (f@ørhistoria), Kvikne, Nøstvedttraditionen, Osebergskeppet, Osebergstil.
Leksikonartikkel
 • Vis forfatter(e) (2005). Undset, I.M. 407-407. I:
  • Vis forfatter(e) (2005). Norsk arkeologisk leksikon.
 • Vis forfatter(e) (2005). Typologi. 405-406. I:
  • Vis forfatter(e) (2005). Norsk arkeologisk leksikon.
 • Vis forfatter(e) (2005). Treskjæring. 396-398. I:
  • Vis forfatter(e) (2005). Norsk arkeologisk leksikon.
 • Vis forfatter(e) (2005). Sysendalen. 379-379. I:
  • Vis forfatter(e) (2005). Norsk arkeologisk leksikon.
 • Vis forfatter(e) (2005). Sverd jernalder. 372-378. I:
  • Vis forfatter(e) (2005). Norsk arkeologisk leksikon.
 • Vis forfatter(e) (2005). Sumtangen. 369-369. I:
  • Vis forfatter(e) (2005). Norsk arkeologisk leksikon.
 • Vis forfatter(e) (2005). Straume. 365-366. I:
  • Vis forfatter(e) (2005). Norsk arkeologisk leksikon.
 • Vis forfatter(e) (2005). Stil. 354-361. I:
  • Vis forfatter(e) (2005). Norsk arkeologisk leksikon.
 • Vis forfatter(e) (2005). Stend. 353-354. I:
  • Vis forfatter(e) (2005). Norsk arkeologisk leksikon.
 • Vis forfatter(e) (2005). Spyd. 344-345. I:
  • Vis forfatter(e) (2005). Norsk arkeologisk leksikon.
 • Vis forfatter(e) (2005). Spenner. 338-339. I:
  • Vis forfatter(e) (2005). Norsk arkeologisk leksikon.
 • Vis forfatter(e) (2005). Skjonghelleren. 13-14. I:
  • Vis forfatter(e) (2005). Reallexikon der germanischen Altertumskunde, Bd 32.
 • Vis forfatter(e) (2005). Skipshelleren. 328-328. I:
  • Vis forfatter(e) (2005). Norsk arkeologisk leksikon.
 • Vis forfatter(e) (2005). Siggjo. 324-324. I:
  • Vis forfatter(e) (2005). Norsk arkeologisk leksikon.
 • Vis forfatter(e) (2005). Shetelig, H. 323-324. I:
  • Vis forfatter(e) (2005). Norsk arkeologisk leksikon.
 • Vis forfatter(e) (2005). Nausttuft. 266-266. I:
  • Vis forfatter(e) (2005). Norsk arkeologisk leksikon.
 • Vis forfatter(e) (2005). Myklebostad. 254-254. I:
  • Vis forfatter(e) (2005). Norsk arkeologisk leksikon.
 • Vis forfatter(e) (2005). Mjeltehaugen. 153-153. I:
  • Vis forfatter(e) (2005). Norsk arkeologisk leksikon.
 • Vis forfatter(e) (2005). Merovingertid. 241-244. I:
  • Vis forfatter(e) (2005). Norsk arkeologisk leksikon.
 • Vis forfatter(e) (2005). Mangersnes. 239-240. I:
  • Vis forfatter(e) (2005). Norsk arkeologisk leksikon.
 • Vis forfatter(e) (2005). Køller og klubber. 231-233. I:
  • Vis forfatter(e) (2005). Norsk arkeologisk leksikon.
 • Vis forfatter(e) (2005). Keramikk jernalder. 205-213. I:
  • Vis forfatter(e) (2005). Norsk arkeologisk leksikon.
 • Vis forfatter(e) (2005). Horg. 180-181. I:
  • Vis forfatter(e) (2005). Norsk arkeologisk leksikon.
 • Vis forfatter(e) (2005). Hordaland. 177-180. I:
  • Vis forfatter(e) (2005). Norsk arkeologisk leksikon.
 • Vis forfatter(e) (2005). Hjartøy. 174-174. I:
  • Vis forfatter(e) (2005). Norsk arkeologisk leksikon.
 • Vis forfatter(e) (2005). Hespriholmen. 173-173. I:
  • Vis forfatter(e) (2005). Norsk arkeologisk leksikon.
 • Vis forfatter(e) (2005). Haram. 160-160. I:
  • Vis forfatter(e) (2005). Norsk arkeologisk leksikon.
 • Vis forfatter(e) (2005). Gård og gårdsanlegg. Jernalder. 153-156. I:
  • Vis forfatter(e) (2005). Norsk arkeologisk leksikon.
 • Vis forfatter(e) (2005). Gull- og sølvsmedhåndverk. 144-147. I:
  • Vis forfatter(e) (2005). Norsk arkeologisk leksikon.
 • Vis forfatter(e) (2005). Gravskikk. 137-140. I:
  • Vis forfatter(e) (2005). Norsk arkeologisk leksikon.
 • Vis forfatter(e) (2005). Glass. 128-134. I:
  • Vis forfatter(e) (2005). Norsk arkeologisk leksikon.
 • Vis forfatter(e) (2005). Folkevandringstid. 115-120. I:
  • Vis forfatter(e) (2005). Norsk arkeologisk leksikon.
 • Vis forfatter(e) (2005). Fett, Per. 98-98. I:
  • Vis forfatter(e) (2005). Norsk arkeologisk leksikon.
 • Vis forfatter(e) (2005). Fallossteiner. 93-94. I:
  • Vis forfatter(e) (2005). Norsk arkeologisk leksikon.
 • Vis forfatter(e) (2005). Dekkvåpen. 76-79. I:
  • Vis forfatter(e) (2005). Norsk arkeologisk leksikon.
 • Vis forfatter(e) (2005). Christie, W.F.K. 74-74. I:
  • Vis forfatter(e) (2005). Norsk arkeologisk leksikon.
 • Vis forfatter(e) (2005). Brakteat. 54-56. I:
  • Vis forfatter(e) (2005). Norsk arkeologisk leksikon.
 • Vis forfatter(e) (2005). Bevæpning. 40-42. I:
  • Vis forfatter(e) (2005). Norsk arkeologisk leksikon.
 • Vis forfatter(e) (2004). Skjølsvold, Arne. 172-173. I:
  • Vis forfatter(e) (2004). Norsk biografisk leksikon. 8.
 • Vis forfatter(e) (2004). Skjonghelleren. 13-14. I:
  • Vis forfatter(e) (2004). Reallexikon der germanischen Altertumskunde, Bd 26: Saal - Schenkung. VI, 641 s., 15 pl.
 • Vis forfatter(e) (2004). Shetelig, Haakon. 189-191. I:
  • Vis forfatter(e) (2004). Norsk biografisk leksikon. 8.
 • Vis forfatter(e) (2003). The transition from Paganism to Christianity: a case from Etne in West Norway. 55-55. I:
  • Vis forfatter(e) (2003). Paganisme et Christianisme en Europe de l'ouest et du nord. Histoire et Archéologie. Résumés des communications.
 • Vis forfatter(e) (2003). Nicolaysen, Nikolai. 482-483. I:
  • Vis forfatter(e) (2003). Njøs-Samuelsen. 7.
 • Vis forfatter(e) (2002). Norwegen § Archaeological. 414-421. I:
  • Vis forfatter(e) (2002). Reallexikon der Germanischen Altertumskunde.
 • Vis forfatter(e) (2002). Johansen, Erling. 124-125. I:
  • Vis forfatter(e) (2002). Norsk Biografisk Leksikon.
 • Vis forfatter(e) (2002). Ingstad, Anne Stine. 33. I:
  • Vis forfatter(e) (2002). Norsk Biografisk Leksikon.
 • Vis forfatter(e) (2001). Hagen, Anders. 462-463. I:
  • Vis forfatter(e) (2001). Norsk Biografisk leksikon.
 • Vis forfatter(e) (2001). Gustafson, Gabriel. 441-442. I:
  • Vis forfatter(e) (2001). Norsk Biografisk leksikon.
 • Vis forfatter(e) (2000). Undset, Ingvald. 302-303. I:
  • Vis forfatter(e) (2000). Norsk Biografisk Leksikon.
 • Vis forfatter(e) (2000). Undset, I. 302-303. I:
  • Vis forfatter(e) (2000). Norsk Biografisk Leksikon.
 • Vis forfatter(e) (2000). Undset, I. 302-303. I:
  • Vis forfatter(e) (2000). Norsk Biografisk Leksikon.
 • Vis forfatter(e) (2000). Ingvald Undset. 302-303. I:
  • Vis forfatter(e) (2000). Norsk Biografisk Leksikon.
 • Vis forfatter(e) (2000). Bøe, Johannes. 115-116. I:
  • Vis forfatter(e) (2000). Norsk Biografisk Leksikon 2.
 • Vis forfatter(e) (2000). Brøgger, Anton Wilhelm. 34-36. I:
  • Vis forfatter(e) (2000). Norsk Biografisk Leksikon 2.
Digitale læremidler
 • Vis forfatter(e) (2006). Materialkurs vikingtid.
 • Vis forfatter(e) (2005). Nettbasert materialkurs, merovingertid.
 • Vis forfatter(e) (2003). Nettbasert materialkurs, folkevandringstid.
 • Vis forfatter(e) (2002). Nettbasert materialkurs, romertid.
 • Vis forfatter(e) (2000). Nettbasert materialkurs, førromersk jernalder.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) (2008). The Hoen Hoard. A Viking gold treasure of the ninth century. Utgittav Signe Horn Fuglesang and David M. Wilson (eds.), 340 p.,72 ill. Acta ad archaeologiam et artium historiam pertinentia. InstitutumRomanum Norvegiae XIV. Norske Oldfunn XX. Kulturhistoriskmuseum. Universitetet i Oslo. Oslo 2006. Bardi,Roma. ISBN 88-88620-21-4,h. Collegium Medievale. 196-201.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.