Hjem
Berit Skretting Solbergs bilde

Berit Skretting Solberg

Stipendiat, barne- og ungdomspsykiater, psykiater

Mine faglige hovedinteresser er:

  • ADHD
  • autisme
  • psykiatrisk komorbiditet: angst, depresjon, schizofreni spektrum tilstander, personlighetsforstyrrelser, ruslidelser, bipolar lidelse
  • epidemiologi
  • registerstudier
  • Metode: Absolutte versus relative mål
  • Solberg, Berit Skretting; Zayats, Tetyana; Posserud, Maj-Britt Rocio; Halmøy, Anne; Engeland, Anders; Haavik, Jan; Klungsøyr, Kari. 2019. Patterns of psychiatric comorbidity and genetic correlations provide new insights into differences between attention-deficit/hyperactivity disorder and autism spectrum disorder. Biological Psychiatry. 46 sider. doi: 10.1016/j.biopsych.2019.04.021
  • Solberg, Berit Skretting; Halmøy, Anne; Engeland, Anders; Igland, Jannicke; Haavik, Jan; Klungsøyr, Kari. 2017. Gender differences in psychiatric comorbidity: a population-based study of 40 000 adults with attention deficit hyperactivity disorder. Acta Psychiatrica Scandinavica. 137: 176-186. doi: 10.1111/acps.12845
  • Solberg, Berit Skretting; Haavik, Jan; Halmøy, Anne. 2015. Health Care Services for Adults With ADHD: Patient Satisfaction and the Role of Psycho-Education. Journal of Attention Disorders. 23: 99-108. doi: 10.1177/1087054715587941
  • Solberg, Berit Skretting; Hysing, Mari; Bøe, Tormod; Fasmer, Ole Bernt. 2014. Holdninger til bruk av medisiner hos voksne med ADHD målt ved hjelp av Beliefs about Medicines Questionnaire (BMQ). Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 51: 119-121.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Hovedtema for mitt PhD-prosjekt:

Psykiatrisk komorbiditet ved ADHD:

Kobler informasjon fra fire store norske registre; Medisinsk fødselsregister, etablert i 1967, Reseptregisteret, etablert i 2004, Norsk Pasientregister, fra 2008 og Utdanningsdatabasen fra Statistisk Sentralbyrå.

Første artikkel studerer om det er kjønnsforskjeller hos 40,000 voksne med ADHD (sammenlignet med resten av befolkningen som ikke har ADHD på 1,66 millioner) og ser på risiko for å få  psykiatriske tilleggslidelser som angst, bipolar, depresjon, personlighetsforstyrrelser, psykoselidelse og ruslidelse. Vi fant signifikante kjønnsforskjeller for alle tilstander.

Publisert i Acta Psychiatrica Scandinavica i 2017 (se publikasjonsliste for mer informasjon).

 

Andre artikkel studerer voksne med ADHD, autisme, eller både ADHD+autisme og ser på mønster i forekomst av risiko for psykiatriske tilleggslidelser og mønster i genetiske korrelasjoner. Vi finner støtte for at autisme og ADHD er ulike tilstander. 

Publisert i Biological Psychiatry i 2019 (se publikasjonsliste for mer informasjon).

Forskergrupper