Hjem
Berit Skretting Solbergs bilde

Berit Skretting Solberg

Forsker, barne- og ungdomspsykiater, psykiater

Jeg disputerte 7. februar 2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen;

“Attention-deficit/hyperactivity disorder; sex differences in psychiatric comorbidity and transgenerational recurrence risks. A population-based study using Norwegian registry data”.

Link til pressemelding:

https://www.uib.no/nye-doktorgrader/133258/kj%C3%B8nnsforskjeller-ved-adhd

Mine faglige hovedinteresser er:

 • ADHD
 • autisme
 • psykiatrisk komorbiditet: angst, depresjon, schizofreni spektrum tilstander, personlighetsforstyrrelser, ruslidelser, bipolar lidelse
 • epidemiologi
 • arvbarhet
 • ernæring og risiko for nevroutviklingsforstyrrelser
 • registerstudier
 • generasjonsstudier
 • Vis forfatter(e) 2021. Male to female ratios in autism spectrum disorders by age, intellectual disability and attention-deficit/hyperactivity disorder. Acta Psychiatrica Scandinavica. 1-12.
 • Vis forfatter(e) 2020. Sex differences in parent–offspring recurrence of attention-deficit/hyperactivity disorder. Journal of Child Psychology and Psychiatry. 1-9.
 • Vis forfatter(e) 2020. Attention-deficit/hyperactivity disorder; sex differences in psychiatric comorbidity and transgenerational recurrence risks : A population-based study using Norwegian registry data.
 • Vis forfatter(e) 2019. Patterns of psychiatric comorbidity and genetic correlations provide new insights into differences between attention-deficit/hyperactivity disorder and autism spectrum disorder. Biological Psychiatry. 46 sider.
 • Vis forfatter(e) 2019. Parent-offspring recurrence of attention-deficit/hyperactivity disorder.
 • Vis forfatter(e) 2019. Parent-offspring recurrence of ADHD.
 • Vis forfatter(e) 2019. Helsetjeneste for voksne med ADHD – brukertilfredshet og betydning av psykoedukasjon. BestPractice.
 • Vis forfatter(e) 2018. Psychiatric comorbidity and genetic correlations provide new insights into differences between ADHD and autism .
 • Vis forfatter(e) 2018. Psychiatric comorbidity and genetic correlations provide new insights into differences between ADHD and autism .
 • Vis forfatter(e) 2018. Psychiatric comorbidities in adults with ADHD and/or autism: Can patterns of comorbidities together with genetics add knowledge on etiologic relations? .
 • Vis forfatter(e) 2017. Psychiatric comorbidities in male and female adults with ADHD.
 • Vis forfatter(e) 2017. Gender differences in psychiatric comorbidity: a population-based study of 40 000 adults with attention deficit hyperactivity disorder. Acta Psychiatrica Scandinavica. 176-186.
 • Vis forfatter(e) 2017. Gender Differences in Psychiatric Comorbidity: A Population-based Study of 40,000 Adults with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder.
 • Vis forfatter(e) 2017. Fra uforskammet og vanartet til bokstavbarn - ADHD og autisme i dagens skole.
 • Vis forfatter(e) 2015. Health Care Services for Adults With ADHD: Patient Satisfaction and the Role of Psycho-Education. Journal of Attention Disorders. 99-108.
 • Vis forfatter(e) 2014. Holdninger til bruk av medisiner hos voksne med ADHD målt ved hjelp av Beliefs about Medicines Questionnaire (BMQ). Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 119-121.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Forsker 50% i to år fra mars 2020- februar 2022. Jeg jobber også som overlege ved Betanien BUP, Betanien Sykehus, Fyllilngsdalen, Bergen.

Prosjektet heter Eat-to-be-nice (E2BN) - https://eat2benice.eu/

Fra nettsiden:

Maladaptive impulsivity and compulsivity predispose to antisocial and addictive behaviours. Factors influencing those traits are not well understood, but diet, lifestyle, socio-economic status (SES), sex, and heritability play pivotal roles. Here, we aim:

 1. to identify nutrition and lifestyle drivers that can be employed to prevent detrimental impulsivity/ compulsivity in males and females across the lifespan,
 2. to characterize the etiologic paths leading to extreme behaviour, and
 3. to promote policy changes to counteract maladaptive impulsivity/compulsivity by disseminating evidence-based information about health-related behaviours to families, clinicians, policy makers, and general public.

Hovedtema for mitt PhD-prosjekt:

Kjønnsforskjeller i psykiatrisk komorbiditet ved ADHD og i arvbarhet av ADHD fra foreldre til barn:

Kobler informasjon fra fire store norske registre; Medisinsk fødselsregister, etablert i 1967, Reseptregisteret, etablert i 2004, Norsk Pasientregister, fra 2008 og Utdanningsdatabasen fra Statistisk Sentralbyrå.

Første artikkel studerer om det er kjønnsforskjeller hos 40,000 voksne med ADHD (sammenlignet med resten av befolkningen som ikke har ADHD på 1,66 millioner) og ser på risiko for å få  psykiatriske tilleggslidelser som angst, bipolar, depresjon, personlighetsforstyrrelser, psykoselidelse og ruslidelse. Vi fant signifikante kjønnsforskjeller for alle tilstander.

Publisert i Acta Psychiatrica Scandinavica i 2017 (se publikasjonsliste for mer informasjon).

Andre artikkel studerer voksne med ADHD, autisme, eller både ADHD+autisme og ser på mønster i forekomst av risiko for psykiatriske tilleggslidelser og mønster i genetiske korrelasjoner. Vi finner støtte for at autisme og ADHD er ulike tilstander, og kjønnsforskjeller i de epidemiologiske resultatene. 

Publisert i Biological Psychiatry i 2019 (se publikasjonsliste for mer informasjon).

Forskergrupper