Hjem
Bjørn Bjorvatns bilde

Bjørn Bjorvatn

Professor, Leder av koordinerende enhet i PraksisNett og leder av forskningsgruppen SMIL
 • E-postBjorn.Bjorvatn@uib.no
 • Telefon+47 55 58 60 88
 • Besøksadresse
  Alrek helseklynge, blokk D, Årstadveien 17
 • Postadresse
  Postboks 7804
  5020 Bergen

Mine hovedforskningsinteresser:

 • Søvn og søvnlidelser
 • Døgnrytmelidelser
 • Skiftarbeid
 • Lysbehandling og melatonin
 • Behandling av alle typer søvnlidelser, inkludert behandling av insomni med søvnrestriksjon og stimuluskontroll
 • Depresjon og andre psykiske lidelser

Kort CV:

 • 1983-4: Rotary-stipend ved Middle Georgia College, Cochran, Georgia, USA.
 • 1984-90: Universitetet i Bergen, Medisinstudiet. Høyeste karaktergjennomsnitt (10.74) i min klasse
 • 1991: Turnustjeneste sykehus, Vest-Agder Sentralsykehus, Kristiansand.
 • 1992: Turnustjeneste distrikt, allmennpraksis, Namsos.
 • 1992-5: doktorgradskandidat, Fysiologisk institutt, Universitetet i Bergen.
 • 1995: PhD. Serotonin and the sleep/wake cycle, Fysiologisk institutt, Universitetet i Bergen.
 • 1995-8: Postdoktorstipend, Fysiologisk institutt, Universitetet i Bergen.
 • 1997: Forskningsopphold, Department of Psychology, Princeton University, New Jersey, USA.
 • 1998-2002: Førsteamanuensis, Institutt for samfunnmedisinske fag, Universitetet i Bergen (50%).
 • 1998-2015: Allmennpraksis (fastlege), Ulriksdal Legesenter/Fjellsiden Legesenter (50%).
 • 2003-2018: Spesialist i allmennmedisin.
 • 2002-dd: Professor, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen (50%).
 • 1996-dd: Grunnlegger og søvnspesialist, Bergen søvnsenter, et privat senter for behandling av søvnlidelser.
 • 2004-dd: Leder, Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno) www.helse-bergen.no/sovno.
 • 2010-dd: Leder, Senter for søvnmedisin, Haukeland universitetssjukehus.
 • 2018-dd: Leder, koordinerende enhet, Forskningsnettverk i primærhelsetjenesten (PraksisNett) www.uib.no/praksisnett

De siste årene har jeg bidratt med mer enn 50 intervjuer årlig om søvn, døgnrytme og søvnlidelser i norske aviser/magasiner/radio/TV. Jeg mener det er svært viktig å øke folks kunnskap om søvn og konsekvensene av dårlig/lite søvn. Selvhjelpsboken min "Bedre søvn. En håndbok til deg som sover dårlig", utgitt på Fagbokforlaget, er vist i en randomisert kontrollert studie å hjelpe personer som sliter med insomni. Jeg har også forfattet lærebøker om Søvnsykdommer og Ungdomssøvn.

Jeg har de siste årene gitt mer enn 150 foredrag om søvn, døgnrytme, skiftarbeid og behandling av søvnlidelser til leger og annet helsepersonell.

 

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2012). Søvnproblemer blant eldre. Norsk Epidemiologi. 177-186.
 • Vis forfatter(e) (2012). Psychosocial challenges related to Delayed Sleep Phase Disorder. The Open Sleep Journal. 5-51.
 • Vis forfatter(e) (2010). Ten-year trends in insomnia prevalence in Norway. Journal of Sleep Research. 292-292.
 • Vis forfatter(e) (2010). Still healthy after extended work hours? Ten hours shift, twenty-one days working period for tunnel workers. Industrial Health. 804-810.
 • Vis forfatter(e) (2010). Shift work and age in the offshore petroleum industry. International Maritime Health. 251-257.
 • Vis forfatter(e) (2009). Søvnens mysterier. Tidsskrift for Den norske legeforening.
 • Vis forfatter(e) (2009). Sleep and sleep disorders in chronic users of zopiclone and drug-free insomniacs. Journal of Clinical Sleep Medicine (JCSM). 349-354.
 • Vis forfatter(e) (2009). Sleep and depression in postpartum women: A population-based study. Sleep. 847-855.
 • Vis forfatter(e) (2009). Sleep and depression in postpartum women: A population-based study. Sleep.
 • Vis forfatter(e) (2009). Shift work disorder among oil rig workers in the North Sea. Sleep. 558-565.
 • Vis forfatter(e) (2009). Reduksjon av søvnproblemer ved bruk av selvhjelpsbok. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 956-958.
 • Vis forfatter(e) (2009). A 2-week efficacy and safety study of gaboxadol and zolpidem using electronic diaries in primary insomnia outpatients. Sleep Medicine. 705-712.
 • Vis forfatter(e) (2008). Clinical significance of periodic limb movement disorder (PLMD) in insomnia patients. The Open Sleep Journal. 52-57.
 • Vis forfatter(e) (2007). The association between sleep duration, body mass index and metabolic measures in the Hordaland Health Study. Journal of Sleep Research. 66-76.
 • Vis forfatter(e) (2007). Søvnsykdommer - en oversikt. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 378-393.
 • Vis forfatter(e) (2007). Søvnforstyrrelser ved psykiske lidelser. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 394-402.
 • Vis forfatter(e) (2007). Skiftarbeid og søvn. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 428-433.
 • Vis forfatter(e) (2007). Randomized placebo-controlled field study of the effects of bright light and melatonin in adaptation to night work. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health. 204-214.
 • Vis forfatter(e) (2007). Psykologers kunnskaper om søvn. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 365-371.
 • Vis forfatter(e) (2007). Prevalence and risk factors of subjective sleepiness in the general adult population. Sleep. 619-624.
 • Vis forfatter(e) (2007). Epworth søvnighetsskala. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 448-450.
 • Vis forfatter(e) (2006). The prevalence of depressive symptoms in the postnatal period in Lalitpur district, Nepal. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. 1186-1192.
 • Vis forfatter(e) (2006). Søvn hos 40-45 åringer i Hordaland. Norsk Epidemiologi. 81-88.
 • Vis forfatter(e) (2006). Subjective and objective measures of adaptation and readaptation to night work on an oil rig in the North Sea. Sleep.
 • Vis forfatter(e) (2006). Sleep duration in nursing home pasients in associated with the severity of dementia. International Journal of Geriatric Psychiatry.
 • Vis forfatter(e) (2006). Sleep duration during the 24-hour day is associated with the severity of dementia in nursing home patients. International Journal of Geriatric Psychiatry. 945-950.
 • Vis forfatter(e) (2006). SOV:no: Nasjonalt Kompetansesenter for Søvnsykdommer. Medisinsk informasjon. 28-29.
 • Vis forfatter(e) (2006). Jordstråler – et begrep uten vitenskapelig grunnlag. Tidsskrift for Den norske legeforening. 3264-3267.
 • Vis forfatter(e) (2006). A comparison of actigraphy and polysomnography in older adults treated for chronic primary insomnia. Sleep. 1353-1358.
 • Vis forfatter(e) (2005). Søvnforstyrrelser hos sykehjemspasienter praktiske behandlingsråd. Tidsskrift for Den norske legeforening. 1676-1678.
 • Vis forfatter(e) (2005). Sleep duration, subjective sleep habits of 40 to 45 year olds in the Hordaland Health Study. Sleep. 1260-1269.
 • Vis forfatter(e) (2005). Sleep disturbances in adolescents and young adults with autism and Asperger syndrome. Autism. 83-94.
 • Vis forfatter(e) (2005). Pittsburgh Sleep Quality Index testpsykologi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 714-717.
 • Vis forfatter(e) (2005). Lysbehandling mot søvnvansker i sykehjem et ikke-farmakologisk alternativ. Tidsskrift for Den norske legeforening. 1679-1681.
 • Vis forfatter(e) (2005). Bright-light treatment reduces actigraphic measured daytime sleep in nursing home patients with dementia - A pilot study. The American journal of geriatric psychiatry. 420-423.
 • Vis forfatter(e) (2004). The effects of bright-light therapy on actigraphical measured sleep last for several weeks post-treatment. A study in a nursing home population. Journal of Sleep Research. 153-158.
 • Vis forfatter(e) (2004). Søvnvansker ved nattarbeid, et problem for offshoreindustrien? Tidsskrift for Den norske legeforening. 2770-2772.
 • Vis forfatter(e) (2004). Søvnlidelser hos eldre som bruker sovemiddel hver kveld. Tidsskrift for Den norske legeforening. 2600-2602.
 • Vis forfatter(e) (2004). Light therapy for behavioral and psychological symptoms of dementia. International Journal of Geriatric Psychiatry. 516-522.
 • Vis forfatter(e) (2004). Improvement in behavioral symptoms and advance of activity acrophase after short term bright light treatment in severe dementia. Psychiatry and Clinical Neurosciences. 343-347.
 • Vis forfatter(e) (2004). Chronic mild stress affects sucrose intake and sleep in rats. Behavioural Brain Research. 139-147.
 • Vis forfatter(e) (2003). Sleep disturbances in patients with Addison's disease. European Journal of Endocrinology (EJE). 449-456.
 • Vis forfatter(e) (2003). Alternativer til sovemidler hos eldre. Tidsskrift for Den norske legeforening. 1048.
 • Vis forfatter(e) (2002). Valeriana som sovemiddel? Tidsskrift for Den norske legeforening. 2857-2959.
 • Vis forfatter(e) (2002). Søvnforstyrrelser hos demente. Demens i allmennpraksis.
 • Vis forfatter(e) (2002). Søvn og søvnproblemer. Utposten. 6-11.
 • Vis forfatter(e) (2002). Sleep disturbances among nursing home residents. International Journal of Geriatric Psychiatry. 604-609.
 • Vis forfatter(e) (2002). Lysbehandling: En oversikt over anvendelesområder og virkningsmekanismer. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 619-627.
 • Vis forfatter(e) (2002). Effects of sleep deprivation on extracellular serotonin in the hippocampus and frontal cortex of the rat. Neuroscience. 323-330.
 • Vis forfatter(e) (2002). Behandling av søvnforstyrrelser hos personer med demens - med vekt på lysbehandling. Demens : tidsskrift om demenssykdommer. 26-28.
 • Vis forfatter(e) (2001). Periodiske beinbevegelser under søvn - kan og skal de behandles? Tidsskrift for Den norske legeforening. 2169-2172.
 • Vis forfatter(e) (2000). Venlafaxine and its interaction with WAY 100635: effects on serotonergic unit activity and behavior in cats. European Journal of Pharmacology. 121-132.
 • Vis forfatter(e) (2000). Venlafaxine and its interaction with WAY 100635: effects on serotonergic unit activity and behavior in cats. European Journal of Pharmacology. 121-132.
 • Vis forfatter(e) (2000). Venlafaxine and its interaction with WAY 100635: effects on serotonergic unit activity and behavior in cats. European Journal of Pharmacology. 121-132.
 • Vis forfatter(e) (2000). Søvn ved depressive lidelser. Synapse. 2-7.
 • Vis forfatter(e) (2000). Sleep-wake effects following the selective 5-HT1a receptor antagonist p-MPPI in the freely moving rat. Behavioural Brain Research. 31-38.
 • Vis forfatter(e) (2000). Serotonin and the sleep/wake cycle: Special emphasis on microdialysis studies. Progress in Neurobiology. 13-35.
 • Vis forfatter(e) (2000). Langvarige søvnvansker - kan de behandles? Tidsskrift for Den norske legeforening. 579-582.
 • Vis forfatter(e) (1999). Pindolol increases extracellular 5-HT while inhibiting serotonergic neuronal activity. European Journal of Pharmacology. 187-191.
 • Vis forfatter(e) (1999). Bright light treatment used for adaption to night work and re-adaption back to day life. A field study at an oil platform in the North Sea. Journal of Sleep Research. 105-112.
 • Vis forfatter(e) (1999). Bright light treatment used for adaptation to night work and re-adaptation back to day life. A field study at an oil platform in the North Sea. Journal of Sleep Research. 105-112.
 • Vis forfatter(e) (1998). The 5-HT1A receptor antagonist p-MPPI blocks 5-HT1A autoreceptors and increases dorsal raphe unit activity in awake cats. European Journal of Pharmacology. 167-178.
 • Vis forfatter(e) (1998). Rapid adaptation to night work at an oil platform, but slow readaptation after returning home. Journal of Occupational and Environmental Medicine. 601-608.
 • Vis forfatter(e) (1998). On-line detection of extracellular levels of serotonin in dosal raphe nucleus and frontal cortex over the sleep/wake cycle in the freely moving rat. Neuroscience. 807-814.
 • Vis forfatter(e) (1998). EEG power densities (0.5 - 20.0 Hz) in different sleep/wake stages in rats. Physiology and Behavior. 413-417.
 • Vis forfatter(e) (1998). Changes in sleep wakefulness following 5-HT1A ligands given systematically and locally in different brain regions. Reviews in the Neurosciences. 265-273.
 • Vis forfatter(e) (1997). Nevrobiologiske mekanismer ved antidepressiv behandling. Betydningen av serotonerge autoreseptorer. Tidsskrift for Den norske legeforening. 3939-3946.
 • Vis forfatter(e) (1997). Neurbiologiske mekanismer ved antidepressiv behandling. Tidsskrift for Den norske legeforening. 3943-3946.
 • Vis forfatter(e) (1997). Lysbehandling ved vinterdepresjoner, andre psykiske lidelser og døgnvillhet ved Mb. Alzheimer. Tidsskrift for Den norske legeforening. 2484-88.
 • Vis forfatter(e) (1997). Lysbehandling ved jet lag, nattarbeid og søvnlidelser. Tidsskrift for Den norske legeforening. 2489-2492.
 • Vis forfatter(e) (1997). Lysbehandling ved jet lag, nattarbeid og søvnlidelser. Tidsskrift for Den norske legeforening. 2489-2492.
 • Vis forfatter(e) (1997). Lysbehandling ved jet lag, nattarbeid og søvnlidelser. Tidsskrift for Den norske legeforening. 2489-2892.
 • Vis forfatter(e) (1996). Citalopram: differential sleep/wake and EEG power spectrum effects after single dose and chronic administration. Behavioural Brain Research. 183-192.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2020). Predictors of sleep medication use among Norwegian nurses - a cross-sectional study.
 • Vis forfatter(e) (2019). Effects of Different Light Intensities on Adaptation to Simulated Night Shifts: A Randomized Counterbalanced Crossover Study.
 • Vis forfatter(e) (2017). Self-reported depression in patients visiting their general practitioner.
 • Vis forfatter(e) (2017). Effects of pain treatment on sleep in People With dementia and depression: a placebo-controlled randomised clinical trial.
 • Vis forfatter(e) (2016). Insomnia in adults with ADHD: impact of clinical subtype and pharmacological treatment.
 • Vis forfatter(e) (2016). Exposure to bullying behaviors at work and subsequent symptoms of anxiety: The moderating role of individual coping style.
 • Vis forfatter(e) (2015). Daytime sleep in octogenarian patients after aortic valve therapy.
 • Vis forfatter(e) (2014). The moderating role of individual coping style on the bullying-health relationship.
 • Vis forfatter(e) (2014). May personality traits predict insomnia or sleep pattern in late pregnancy and after delivery?
 • Vis forfatter(e) (2013). Short rest periods of less than 11 hours between work shifts predict sleep and health problems in nurses at one year follow-up.
 • Vis forfatter(e) (2013). Shift-rotations with less than 11 hours rest periods predict shift work disorder, excessive sleepiness and pathological fatigue in nurses at one year follow-up.
 • Vis forfatter(e) (2013). Rates and risk factors for sick leave during pregnancy- a longitudinal study.
 • Vis forfatter(e) (2013). May insomnia in late pregnancy predict postpartum depressive symptoms? A population based longitudinal study.
 • Vis forfatter(e) (2013). Hypothermia after chronic mild stress exposure in rats with ahistory of postnatal maternal separation.
 • Vis forfatter(e) (2012). Insomnia and depressionin late pregnancy- a population based study.
 • Vis forfatter(e) (2011). Lower brain activity during sleep and wakefullnes; induced by exposure to long maternal separation and chronic mild stress in rats.
 • Vis forfatter(e) (2011). Early and later life stress leads to a lower brain activity during sleep and wakefulness in rats.
 • Vis forfatter(e) (2011). Chronic mild stress potentiates a lower brain activity during sleep and wakefulness in rats exposed to long maternal separation.
 • Vis forfatter(e) (2010). Sleep and depression among postnatal women- a population based questionnaire study supplemented by sleep diary and actigraphy.
 • Vis forfatter(e) (2010). Early Life Stress and the effect on circadian rhythmicity. The mother - infant relationship in rats as model.
 • Vis forfatter(e) (2010). Aggression from clients was not perceived as bullying among Norwegian nurses.
 • Vis forfatter(e) (2008). Sleep and depression among postnatal women, a population-based study supplemented by sleep diary and actigraphy.
 • Vis forfatter(e) (2008). Risk factors for poor sleep and depression among postnatal women, a population based questionnaire study supplemented by sleep diary and actigraphy.
 • Vis forfatter(e) (2007). The effect of GABAA antagonist bicucilline on dorsal raphe nucleus and frontal cortex extracellular serotonin: a window on SWS and REM sleep modulation.
 • Vis forfatter(e) (2007). Serotonin and GABA in the hippocampus after chronic mild stress in rats. A microdialysis study over the sleep/wake cycle in an animal model of depression.
 • Vis forfatter(e) (2007). Depressive symptoms in the postnatal period in Lalitpur district, Nepal: prevalence and risk factors.
 • Vis forfatter(e) (2007). Are there any differences in sleep between depressed and non-depressed mothers in the postnatal period?
 • Vis forfatter(e) (2006). Depressive symptoms in the postnatal period in Lalitpur district, Nepal: Prevalence and risk factors.
 • Vis forfatter(e) (2004). Impact of antipsychotic withdrawal on behavour and sleep/wake activity in demented nursing home residents. A randomised, placebo-controlled, double-blinded study. (Oral presentation by S Ruths; , Book of abstracts no 521, pp 212).
 • Vis forfatter(e) (2003). Sleep disturbances among nursing home residents.
 • Vis forfatter(e) (2003). Seponering av antipsykotiske legemidler hos demente sykehjemspasienter - en kontrollert dobbelt blind studie.
 • Vis forfatter(e) (2003). Antipsychotic drug withdrawal from demented nursing home residents - a randomised double-blind controlled trial. The Bergen District Nursing Home (BEDNURS)Study.
 • Vis forfatter(e) (2002). Early morning awakening (EMA) in the elderly: A bright light therapy study.
 • Vis forfatter(e) (2001). Sleep and sleep problems in a nursing home.
 • Vis forfatter(e) (2001). Bright light facilitates circadian adaptation among night workers at an oil platform in the North Sea.
 • Vis forfatter(e) (2000). The use of actigraphy in periodic leg movements. A case history.
 • Vis forfatter(e) (2000). Sleep and waking following perfusion of a selective 5-HT1A antagonist in the dorsal raphe nucleus in rats.
 • Vis forfatter(e) (2000). Praktisk bruk av lysbehandling og ikke-medikamentelle metoder.
 • Vis forfatter(e) (2000). Microdialysis perfusion of a 5-HT1A receptor antagonist in dorsal raphe nucleus change 5-HT levels in sleep and waking.
 • Vis forfatter(e) (2000). Microdialysis perfusion of 5-HT-1a receptor ago- and anagonists in dorsal raphe nucleus - changes in 5-HT levels and behavioral state.
 • Vis forfatter(e) (2000). Micodialysis perfusion of 5-HT1A receptor ago- and antagonists in dorsal raphe nucleus - changes in 5-HT levels and behaviorial state.
 • Vis forfatter(e) (2000). Dialysis perfusion of a 5-HT1A receptor antagonist in dorsal raphe nucleus increases 5-HT levels in sleep and waking.
 • Vis forfatter(e) (2000). Bright light treatment for sleep and behavioural disturbances in severe demetia.
 • Vis forfatter(e) (2000). Bright light treatment at an oil platform in the North Sea.
 • Vis forfatter(e) (1999). The effect of the 5-HT1A antagonist p-MPPI on dorsal raphe unit activity is dependent on the behavioral state of the animal.
 • Vis forfatter(e) (1999). The effect of a selective 5-HT1A antagonist on waking levels of serotonin in hippocampus in rats.
 • Vis forfatter(e) (1999). Non-pharmacological treatment of chronic insomnias.
 • Vis forfatter(e) (1998). Pindolol increases extracellular serotonin levels in freely moving cats at doses which supress serotonergic neuronal activity.
 • Vis forfatter(e) (1998). Pindolol increases extracellular serotonin levels in awake cats at doses which suppress serotonergic neuronal activity.
 • Vis forfatter(e) (1998). Pindolol augmentation of the antidepressant response to SSRIs may not involve antagonism of somatodendritic 5-HT1A autoreceptors.
 • Vis forfatter(e) (1998). Perfusion by microdialysis of a 5-HT1A receptor antagonist in dorsal raphe nucleus increases 5-HT levels in sleep and waking.
 • Vis forfatter(e) (1998). P-MPPI antagonizes sleep as well as behavioral effects of 8-OH-DPAT in the freely moving rat.
 • Vis forfatter(e) (1998). Bright light facilitates adaption to night work in the North Sea and readaption to day life.
 • Vis forfatter(e) (1998). A dose-response study of the selective 5-HT1A antagonist p-MPPI on sleep-wake stages in the rat.
 • Vis forfatter(e) (1997). Phototherapy of Seasonal Affective Disorder in the west of Norway.
 • Vis forfatter(e) (1997). On-line detection of serotonin in DRN over the sleep/wake cycle: A microdialysis study in the freely moving rat.
 • Vis forfatter(e) (1996). Sleep/waking effects of 8-OH-DPAT given systemically as well as perfused into the dorsal raphe nucleus in rats.
 • Vis forfatter(e) (1996). Sleep and waking after 8-OH-DPAT given systemically as well as perfused into the dorsal raphe nucleus in rats.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2014). Circadian rhythm sleep disorders. 1. Nosological classification, definitions, epidemiology. European Sleep Research Society.
Sammendrag/abstract
 • Vis forfatter(e) (2021). Polysomnographic comparison of sleep in children with obesity and normal weight without suspected sleep-related breathing disorder. Clinical Obesity.
 • Vis forfatter(e) (2016). Use of electronic media in bed and reading in bed after bedtime – Age and sex differences in a representative adult population. Journal of Sleep Research. 377-377.
 • Vis forfatter(e) (2012). Work-related sleep problems vary according to work schedule. Journal of Sleep Research. 274-274.
 • Vis forfatter(e) (2012). Dilemmas associated with having delayed sleep phase disorder. Journal of Sleep Research. 172-172.
 • Vis forfatter(e) (2012). A comparison of sleep and health at the start and end of a 14-day work period among Norwegian oil rig workers. Journal of Sleep Research. 99-99.
 • Vis forfatter(e) (2010). SHIFT WORK, CORTISOL, REACTION TIME TEST AND HEALTH AMONG OFFSHORE WORKERS. International Journal of Behavioral Medicine. 88-88.
 • Vis forfatter(e) (2010). Associations between media use in the bedroom, sleep habits and symptoms of insomnia. Journal of Sleep Research. 291-291.
 • Vis forfatter(e) (2008). Treatment of chronic insomnia with cognitive behavioral therapy vs zopiclone. International Journal of Psychology (IJP). 34-34.
 • Vis forfatter(e) (2008). Subjective and objective sleep among depressed and non-depressed postnatal mothers- a population based questionnaire study supplemented by sleep diary and actigraphy. Journal of Sleep Research. 75.
 • Vis forfatter(e) (2008). Prevalence, predictors and consequences of behaviorally induced insufficient sleep syndrome in adolescence. Journal of Sleep Research. P475.
 • Vis forfatter(e) (2008). Prevalence of possible parasomnias in the general population. Journal of Sleep Research. P48.
 • Vis forfatter(e) (2008). Increased health risk in subjects with high self-reported seasonality. Journal of Sleep Research. P74.
 • Vis forfatter(e) (2008). CBT versus pharmacological treatment of insomnia in older adults. International Journal of Psychology (IJP). 16-16.
 • Vis forfatter(e) (2008). Burden of disease in insomnia patients. Journal of Sleep Research. S02.
 • Vis forfatter(e) (2007). The effect of insomnia and sleep duration on work disability. Sleep and Biological Rhythms.
 • Vis forfatter(e) (2007). Søvn og søvnsykdommer. Gå i søvne. Sleep Medicine Reviews.
 • Vis forfatter(e) (2007). Sleep habits and correlates in a randomized sample of Norwegian high school students. Sleep and Biological Rhythms.
 • Vis forfatter(e) (2007). Shift Work Sleep Disorder among oil rig workers in the North Sea. Sleep and Biological Rhythms.
 • Vis forfatter(e) (2007). High degree of seasonality is associated with more sleep problems and shorter sleep duration. Sleep and Biological Rhythms.
 • Vis forfatter(e) (2007). Extracellular levels of serotonin and GABA in the hippocampus after chronic mild stress in rats. A microdialysis study over the sleep/wake cycle in an animal model of depression. Sleep and Biological Rhythms.
 • Vis forfatter(e) (2007). Effects of cognitive behavioural treatment (CBT) and zopiclone on measures of quality of life in insomniacs. Sleep and Biological Rhythms.
 • Vis forfatter(e) (2006). The subjective symptomatology in patients with different sleep disorders. Sleep. A329-A329.
 • Vis forfatter(e) (2006). The nocturnal interplay between postpartum mothers and infants. Journal of Sleep Research. 87-87.
 • Vis forfatter(e) (2006). The effects of workers age on self-reported adaptation to shift work and other sleep problems at an oil rig in the North Sea. Sleep. A108-A109.
 • Vis forfatter(e) (2006). Subjective symptomatology in patients with different sleep disorders. Journal of Sleep Research. 117-117.
 • Vis forfatter(e) (2006). Subjective and objective sleep during an extended shift work schedule. Journal of Sleep Research. 97-97.
 • Vis forfatter(e) (2006). Seasonality, anxiety and depression. Sleep. A376-A376.
 • Vis forfatter(e) (2006). Prolonged periods of sleep in nursing home patients are related to the severity of dementia. Journal of Sleep Research. 218-218.
 • Vis forfatter(e) (2006). Muscle pain and sleep. A population study. Journal of Sleep Research. 116-116.
 • Vis forfatter(e) (2006). Insomnia as risk-factor for permanent work disability. Sleep.
 • Vis forfatter(e) (2006). Effects of sleep length and body mass index on metabolic measures. Journal of Sleep Research. 236-236.
 • Vis forfatter(e) (2006). Effects of bright light and melatonin on adaptation to night work. A randomized placebo-controlled field study at an oil rig in the North Sea. Sleep. A62-A62.
 • Vis forfatter(e) (2006). Do age and shift work experience matter for sleep and health among nurses in a hospital setting? Journal of Sleep Research. 116-116.
 • Vis forfatter(e) (2006). Cognitive-behavioural therapy is more effective than hypnotic treatment. a randomized controlled trial of elderly chronic primary insomniacs. Journal of Sleep Research. 158-158.
 • Vis forfatter(e) (2006). Cognitive-behavioral and hypnotic treatment of chronic primary insomnia among the elderly. A randomized controlled trial. Sleep. A253-A254.
 • Vis forfatter(e) (2005). Sleep complaints more common among subjects with high seasonality. Sleep. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). Prevalence, severity and predictors of restless legs syndrome in Norway and Denmark. Sleep.
 • Vis forfatter(e) (2005). Chronic mild stress, an animal model of depression, affects the expression of BDNF and 5-HT levels over the sleep/wake cycle in hippocampus in rats. Sleep.
 • Vis forfatter(e) (2004). Sleepiness and it's correlates in a Norwegian population. Sleep. A400.
 • Vis forfatter(e) (2004). Sleep characteristics of 40-45 year old short, medium and long sleepers in a Norwegian county. Journal of Sleep Research. 751-751.
 • Vis forfatter(e) (2004). Seasonal variations in mood and behaviour associated with female gender, low annual income and education. Journal of Sleep Research. 831-831.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) (2021). Insomnia – a heterogenic disorder often comorbid with psychological and somatic disorders and diseases: A narrative review with focus on diagnostic and treatment challenges. Frontiers in Psychology. 1-9.
 • Vis forfatter(e) (2020). The European Academy for cognitive-behavioural therapy for insomnia: An initiative of the European Insomnia Network to promote implementation and dissemination of treatment. . Journal of Sleep Research.
 • Vis forfatter(e) (2019). Shift Work and Lifestyle factors: A 6-year follow-Up Study Among Nurses. Frontiers In Public Health. 1-10.
 • Vis forfatter(e) (2016). Trajectories of sleepiness and insomnia symptoms in Norwegian nurses with and without night work and rotational work. Chronobiology International. 480-489.
 • Vis forfatter(e) (2016). Søvn og søvnforstyrrelser. Aktuell Nordisk odontologi. 112-125.
 • Vis forfatter(e) (2016). Systematic review of the relationship between quick returns in rotating shift work and health-related outcomes. Ergonomics. 1-14.
 • Vis forfatter(e) (2016). Medikamentell behandling av insomni blant voksne :. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift. 28-31.
 • Vis forfatter(e) (2016). Joint occurrence of pain and sleep disturbances in people with dementia. A systematic review. Current Alzheimer Research. 539-545.
 • Vis forfatter(e) (2016). Behandling av mareritt : en oversikt over randomiserte behandlingsstudier. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 716-726.
 • Vis forfatter(e) (2015). Sleep, circadian rhythms, and athletic performance. Sleep Medicine Reviews. 1-9.
 • Vis forfatter(e) (2015). Behandling av dataspillavhengighet : en systematisk oversikt. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 471-478.
 • Vis forfatter(e) (2014). Assessment and treatment of delayed sleep phase disorder in adolescents: Recent innovations and cautions. Sleep Medicine Clinics. 199-210.
 • Vis forfatter(e) (2013). Effects of shift and night work in the offshore petroleum industry: a systematic review. Industrial Health. 530-544.
 • Vis forfatter(e) (2013). Clinical assessment and management of sleep disorders in multiple sclerosis: a literature review. Acta Neurologica Scandinavica, Supplementum. 24-30.
 • Vis forfatter(e) (2012). Sleep disturbances in sexual abuse victims: A systematic review. Sleep Medicine Reviews. 15-25.
 • Vis forfatter(e) (2011). Individual differences in tolerance to shift work--a systematic review. Sleep Medicine Reviews. 221-235.
 • Vis forfatter(e) (2011). Individual differences in tolerance to shift work - A systematic review. Sleep Medicine Reviews. 221-235.
 • Vis forfatter(e) (2010). Measures to counteract the negative effects of night work. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health. 109-120.
 • Vis forfatter(e) (2010). Individual differences in tolerance to shift work - a systematic review. Sleep Medicine Reviews.
 • Vis forfatter(e) (2009). Søvnforstyrrelser hos eldre. Tidsskrift for Den norske legeforening. 2004-2006.
 • Vis forfatter(e) (2009). Symptommønstre ved kroniske søvnsykdommer. Tidsskrift for Den norske legeforening. 2011-2014.
 • Vis forfatter(e) (2009). Parasomnier. Tidsskrift for Den norske legeforening. 1892-1894.
 • Vis forfatter(e) (2009). Measures to couteract the negative effects of night work. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health. 109-120.
 • Vis forfatter(e) (2009). Insomni. Tidsskrift for Den norske legeforening. 1766-1768.
 • Vis forfatter(e) (2009). Døgnrytmeforstyrrelser. Tidsskrift for Den norske legeforening. 1884-1887.
 • Vis forfatter(e) (2009). Bidirectional association between insomnia and anxiety. European Psychiatric Review.
 • Vis forfatter(e) (2009). A practical approach to circadian rhythm sleep disorders. Sleep Medicine Reviews. 47-60.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Pågående forskningsprosjekter:

Prosjektleder: Bjørn Bjorvatn.

Tittel: Søvn, skiftarbeid og helse blant sykepleiere.

 

Prosjektleder: Bjørn Bjorvatn.

Tittel: Søvnapne og komorbide somatiske og psykiske lidelser.

 

Prosjektleder: Kjersti Blytt/Bjørn Bjorvatn.

Tittel: Søvnproblemer hos demente

 

Prosjektleder: Bjørn Bjorvatn.

Tittel: Effekt av en selvhjelpsbok ved komorbid søvnapne og insomni.

 

Prosjektleder: Bjørn Bjorvatn/Kristine Stangenes

Tittel: Søvn hos ekstremt premature barn.

 

Prosjektleder: Bjørn Bjorvatn.

Tittel: Søvn og skiftarbeid (WOW-prosjektet).

 

Prosjektleder: Bjørn Bjorvatn

Tittel: Soveromsvaner i den norske befolkning.