Hjem
Bjørn Bjorvatns bilde

Bjørn Bjorvatn

Professor, Leder av forskningsgruppen SMIL
 • E-postBjorn.Bjorvatn@uib.no
 • Telefon+47 55 58 60 88
 • Besøksadresse
  Kalfarveien 31
 • Postadresse
  Postboks 7804
  5020 Bergen

Mine hovedforskningsinteresser:

 • Søvn og søvnlidelser
 • Døgnrytmelidelser
 • Skiftarbeid
 • Lysbehandling og melatonin
 • Behandling av alle typer søvnlidelser, inkludert behandling av insomni med søvnrestriksjon og stimuluskontroll
 • Depresjon og andre psykiske lidelser

Kort CV:

 • 1983-4: Rotary-stipend ved Middle Georgia College, Cochran, Georgia, USA.
 • 1984-90: Universitetet i Bergen, Medisinstudiet. Høyeste karaktergjennomsnitt (10.74) i min klasse
 • 1991: Turnustjeneste sykehus, Vest-Agder Sentralsykehus, Kristiansand.
 • 1992: Turnustjeneste distrikt, allmennpraksis, Namsos.
 • 1992-5: doktorgradskandidat, Fysiologisk institutt, Universitetet i Bergen.
 • 1995: PhD. Serotonin and the sleep/wake cycle, Fysiologisk institutt, Universitetet i Bergen.
 • 1995-8: Postdoktorstipend, Fysiologisk institutt, Universitetet i Bergen.
 • 1997: Forskningsopphold, Department of Psychology, Princeton University, New Jersey, USA.
 • 1998-2002: Førsteamanuensis, Institutt for samfunnmedisinske fag, Universitetet i Bergen (50%).
 • 1998-2015: Allmennpraksis (fastlege), Ulriksdal Legesenter/Fjellsiden Legesenter (50%).
 • 2003-2018: Spesialist i allmennmedisin.
 • 2002-dd: Professor, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen (50%).
 • 1996-dd: Grunnlegger og søvnspesialist, Bergen søvnsenter, et privat senter for behandling av søvnlidelser.
 • 2004-dd: Leder, Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno) www.helse-bergen.no/sovno.
 • 2010-dd: Leder, Senter for søvnmedisin, Haukeland universitetssjukehus.
 • 2018-dd: Leder, koordinerende enhet, Forskningsnettverk i primærhelsetjenesten (PraksisNett) www.uib.no/praksisnett

De siste årene har jeg bidratt med mer enn 50 intervjuer årlig om søvn, døgnrytme og søvnlidelser i norske aviser/magasiner/radio/TV. Jeg mener det er svært viktig å øke folks kunnskap om søvn og konsekvensene av dårlig/lite søvn. Selvhjelpsboken min "Bedre søvn. En håndbok til deg som sover dårlig", utgitt på Fagbokforlaget, er vist i en randomisert kontrollert studie å hjelpe personer som sliter med insomni. Jeg har også forfattet lærebøker om Søvnsykdommer og Ungdomssøvn.

Jeg har de siste årene gitt mer enn 150 foredrag om søvn, døgnrytme, skiftarbeid og behandling av søvnlidelser til leger og annet helsepersonell.

 

Vitenskapelig artikkel
 • Dørheim, Signe Karen; Niegel, Susan; Bjorvatn, Bjørn; Eberhard-Gran, Malin. 2016. Personality and Perinatal Maternal Insomnia: A Study Across Childbirth. Behavioural Sleep Medicine. 34-48.
 • Saksvik-Lehouillier, Ingvild ; Pallesen, Ståle; Bjorvatn, Bjørn; Magerøy, Nils; Folkard, S. 2015. Towards a more comprehensive defnition of shift work tolerance. Industrial Health. 69-77.
 • Roelen, Corné A.M.; Heymans, Martijn W.; Twisk, Jos W.R.; van Rhenen, Willem; Pallesen, Ståle; Bjorvatn, Bjørn; Moen, Bente Elisabeth; Magerøy, Nils. 2014. Updating and prospective validation of a prognostic model for high sickness absence. International Archives of Occupational and Environmental Health.
 • Kunst, Jonas R.; Løset, Gøril Kvamme; Hosøy, Daniel; Bjorvatn, Bjørn; Moen, Bente Elisabeth; Magerøy, Nils; Pallesen, Ståle. 2014. The relationship between shift work schedules and spillover in a sample of nurses. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE). 139-147.
 • Lallukka, Tea; Øverland, Simon Nygaard; Haaramo, P; Saastamoinen, P; Bjorvatn, Bjørn; Sivertsen, Børge. 2014. The joint contribution of pain and insomnia to sickness absence and disability retirement: a register-linkage study among Norwegian and Finnish employees. European Journal of Pain. 883-892.
 • Fossum, Ingrid Nesdal; Nordnes, Linn Tinnesand; Storemark, Sunniva Straume; Bjorvatn, Bjørn; Pallesen, Ståle. 2014. The association between use of electronic media in bed before going to sleep and insomnia symptoms, daytime sleepiness, morningness, and chronotype. Behavioural Sleep Medicine. 343-357.
 • Lien, Torbjørn Flataker; Pallesen, Ståle; Bjorvatn, Bjørn; Moen, Bente Elisabeth. 2014. Skiftarbeid og sykefravær blant sykepleiere. Sykepleien Forskning. 350-356.
 • Flo, Elisabeth; Pallesen, Ståle; Moen, Bente Elisabeth; Waage, Siri; Bjorvatn, Bjørn. 2014. Short rest periods between work shifts predict sleep and health problems in nurses at 1-year follow-up. Occupational and Environmental Medicine. 555-561.
 • Waage, Siri; Pallesen, Ståle; Moen, Bente Elisabeth; Magerøy, Nils; Flo, Elisabeth; Milia, Lee Di; Bjorvatn, Bjørn. 2014. Predictors of shift work disorder among nurses: a longitudinal study. Sleep Medicine. 1449-1455.
 • Reknes, Iselin; Bjorvatn, Bjørn; Einarsen, Ståle; Pallesen, Ståle; Magerøy, Nils; Thun, Eirunn; Moen, Bente Elisabeth. 2014. Nye funn om turnusarbeid. Tidsskriftet sykepleien. 36-39.
 • Sivertsen, Børge; Pallesen, Ståle; Glozier, Nick; Bjorvatn, Bjørn; Salo, Paula; Tell, Grethe Seppola; Ursin, Reidun; Øverland, Simon Nygaard. 2014. Midlife insomnia and subsequent mortality. The Hordaland Health Study. BMC Public Health.
 • Roelen, Corné A.M.; van Rhenen, Willem; Schaufeli, Wilmar B.; van der Klink, Jac J.L.; Magerøy, Nils; Moen, Bente Elisabeth; Bjorvatn, Bjørn; Pallesen, Ståle. 2014. Mental and physical health-related functioning mediates between psychological job demands and sickness absence among nurses. Journal of Advanced Nursing. 1780-1792.
 • Mrdalj, Jelena; Mattson, Åse Lundegaard; Murison, Robert; Jellestad, Finn Konow; Milde, Anne Marita; Pallesen, Ståle; Ursin, Reidun; Bjorvatn, Bjørn; Grønli, Janne. 2014. Hypothermia after chronic mild stress exposure in rats with a history of postnatal maternal separations. Chronobiology International. 252-264.
 • Reknes, Iselin; Pallesen, Ståle; Magerøy, Nils; Moen, Bente Elisabeth; Bjorvatn, Bjørn; Einarsen, Ståle. 2014. Exposure to bullying behaviors as a predictor of mental health problems among Norwegian nurses: Results from the prospective SUSSH-survey. International Journal of Nursing Studies. 479-487.
 • Solheim, Brandy; Langsrud, Knut; Kallestad, Håvard; Olsen, Alexander; Bjorvatn, Bjørn; Sand, Trond. 2014. Difficult morning awakening from rapid eye movement sleep and impaired cognitive function in delayed sleep phase disorder patients. Sleep Medicine. 1264-1268.
 • Dørheim, Signe Karen; Bjorvatn, Bjørn; Eberhard-Gran, Malin. 2014. Can insomnia in pregnancy predict postpartum depression? A longitudinal, population-based study. PLOS ONE.
 • Pallesen, Ståle; Sivertsen, Børge; Nordhus, Inger Hilde; Bjorvatn, Bjørn. 2014. A 10-year trend of insomnia prevalence in the adult Norwegian population. Sleep Medicine. 173-179.
 • Sivertsen, Børge; Björnsdóttir, Erla; Øverland, Simon Nygaard; Bjorvatn, Bjørn; Salo, Paula. 2013. The joint contribution of insomnia and obstructive sleep apnea on sickness absence. Journal of Sleep Research. 223-230.
 • Wilhelmsen-Langeland, Ane; Saxvig, Ingvild W.; Pallesen, Ståle; Nordhus, Inger Hilde; Vedaa, Øystein; Sørensen, Eli; Bjorvatn, Bjørn. 2013. The Personality Profile of Young Adults With Delayed Sleep Phase Disorder. Behavioural Sleep Medicine. 12 sider.
 • Waage, Siri; Pallesen, Ståle; Moen, Bente Elisabeth; Bjorvatn, Bjørn. 2013. Sleep and Health in Oil Rig Workers-Before and After a Two Week Work Period Offshore. Industrial Health. 172-179.
 • Dørheim, Signe Karen; Bjorvatn, Bjørn; Eberhard-Gran, Malin M C. 2013. Sick leave during pregnancy: a longitudinal study of rates and risk factors in a Norwegian population. BJOG: an International Journal of Obstetrics and Gynaecology. 521-530.
 • Flo, Elisabeth; Pallesen, Ståle; Åkerstedt, Torbjørn; Magerøy, Nils; Moen, Bente Elisabeth; Grønli, Janne; Nordhus, Inger Hilde; Bjorvatn, Bjørn. 2013. Shift-related sleep problems vary according to work schedule. Occupational and Environmental Medicine. 238-245.
 • Di Milia, Lee; Waage, Siri; Pallesen, Ståle; Bjorvatn, Bjørn. 2013. Shift work disorder in a random population sample : prevalence and comorbidities. PLOS ONE. 7 sider.
 • Roelen, Corné A.M.; Bültmann, Ute; Groothoff, Johan; van Rhenen, Willem; Magerøy, Nils; Moen, Bente Elisabeth; Pallesen, Ståle; Bjorvatn, Bjørn. 2013. Physical and mental fatigue as predictors of sickness absence among Norwegian nurses. Research in Nursing and Health. 453-465.
 • Storemark, Sunniva Straume; Fossum, Ingrid Nesdal; Bjorvatn, Bjørn; Moen, Bente Elisabeth; Flo, Elisabeth; Pallesen, Ståle. 2013. Personality factors predict sleep-related shift work tolerance in different shifts at 2-year follow-up: a prospective study. BMJ Open.
 • Saxvig, Ingvild W.; Wilhelmsen-Langeland, Ane; Pallesen, Ståle; Vedaa, Øystein; Nordhus, Inger Hilde; Sørensen, Eli; Bjorvatn, Bjørn. 2013. Objective measures of sleep and dim light melatonin onset in adolescents and young adults with delayed sleep phase disorder compared to healthy controls. Journal of Sleep Research. 365-372.
 • Roelen, Corné A. M.; Magerøy, Nils; van Rhenen, W; Groothoff, Johan W; van der Klink, JJ; Pallesen, Ståle; Bjorvatn, Bjørn; Moen, Bente Elisabeth. 2013. Low job satisfaction does not identify nurses at risk of future sickness absence: Results from a Norwegian cohort study. International Journal of Nursing Studies. 366-373.
 • Vedaa, Øystein; Bjorvatn, Bjørn; Magerøy, Nils; Thun, Eirunn; Pallesen, Ståle. 2013. Longitudinal predictors of changes in the morningness-eveningness personality among Norwegian nurses. Personality and Individual Differences. 152-156.
 • Eldevik, Maria Fagerbakke; Flo, Elisabeth; Moen, Bente Elisabeth; Pallesen, Ståle; Bjorvatn, Bjørn. 2013. Insomnia, excessive sleepiness, excessive fatigue, anxiety, depression and shift work disorder in nurses having less than 11 hours in-between shifts. PLOS ONE.
 • Hynninen, Kia Minna; Pallesen, Ståle; Hardie, Jon Andrew; Eagan, Tomas Mikal; Bjorvatn, Bjørn; Bakke, Per S.; Nordhus, Inger Hilde. 2013. Insomnia symptoms, objectively measured sleep, and disease severity in chronic obstructive pulmonary disease outpatients. Sleep Medicine. 1328-1333.
 • Saksvik-Lehouillier, Ingvild ; Bjorvatn, Bjørn; Hetland, Hilde; Sandal, Gro Mjeldheim; Moen, Bente Elisabeth; Magerøy, Nils; Åkerstedt, Torbjørn; Pallesen, Ståle. 2013. Individual, situational and lifestyle factors related to shift work tolerance among nurses who are new to and experienced in night work. Journal of Advanced Nursing. 1136-1146.
 • Mrdalj, Jelena; Pallesen, Ståle; Milde, Anne Marita; Jellestad, Finn Konow; Murison, Robert; Ursin, Reidun; Bjorvatn, Bjørn; Grønli, Janne. 2013. Early and later life stress alter brain activity and sleep in rats. PLOS ONE.
 • Øyane, Nicolas Melchior Frederic; Pallesen, Ståle; Moen, Bente Elisabeth; Åkerstedt, Torbjörn; Bjorvatn, Bjørn. 2013. Associations between night work and anxiety, depression, insomnia, sleepiness and fatigue in a sample of Norwegian nurses. PLOS ONE. 7 sider.
 • Wilhelmsen-Langeland, Ane; Saxvig, Ingvild W.; Pallesen, Ståle; Nordhus, Inger Hilde; Vedaa, Øystein; Lundervold, Astri ; Bjorvatn, Bjørn. 2013. A randomized controlled trial with bright light and melatonin for the treatment of delayed sleep phase disorder: effects on subjective and objective sleepiness and cognitive function. Journal of Biological Rhythms. 306-321.
 • Bjorvatn, Bjørn; Fetveit, Arne. 2012. Søvnproblemer blant eldre. Norsk Epidemiologi. 177-186.
 • Waage, Siri; Harris, Anette; Pallesen, Ståle; Saksvik-Lehouillier, Ingvild ; Moen, Bente Elisabeth; Bjorvatn, Bjørn. 2012. Subjective and objective sleepiness among oil rig workers during three different shift schedules. Sleep Medicine. 64-72.
 • Flo, Elisabeth; Pallesen, Ståle; Magerøy, Nils; Moen, Bente Elisabeth; Grønli, Janne; Nordhus, Inger Hilde; Bjorvatn, Bjørn. 2012. Shift work disorder in nurses - assessment, prevalence and related health problems. PLOS ONE. 9 sider.
 • Bjorvatn, Bjørn; Dale, Sandra Marian; Hogstad-Erikstein, Ruth; Fiske, Eldbjørg; Pallesen, Ståle; Waage, Siri. 2012. Self-reported sleep and health among Norwegian hospital nurses in intensive care units. Nursing in Critical Care. 180-188.
 • Vedaa, Øystein; Saxvig, Ingvild W.; Wilhelmsen-Langeland, Ane; Bjorvatn, Bjørn; Pallesen, Ståle. 2012. School start time, sleepiness and functioning in Norwegian adolescents. Scandinavian Journal of Educational Research. 55-67.
 • Wilhelmsen-Langeland, Ane; Dundas, Ingrid; Saxvig, Ingvild W.; Pallesen, Ståle; Nordhus, Inger Hilde; Bjorvatn, Bjørn. 2012. Psychosocial challenges related to Delayed Sleep Phase Disorder. The Open Sleep Journal. 5-51.
 • Saxvig, Ingvild W.; Pallesen, Ståle; Wilhelmsen-Langeland, Ane; Molde, Helge; Bjorvatn, Bjørn. 2012. Prevalence and correlates of delayed sleep phase in high school students. Sleep Medicine. 193-199.
 • Lunde, Hanne Marie; Aae, Tommy Frøseth; Indrevåg, William; Aarseth, Jan Harald; Bjorvatn, Bjørn; Myhr, Kjell-Morten; Bø, Lars. 2012. Poor Sleep in Patients with Multiple Sclerosis. PLOS ONE. 5 sider.
 • Saksvik, Ingvild Berg; Bjorvatn, Bjørn; Hetland, Hilde; Sandal, Gro Mjeldheim; Moen, Bente Elisabeth; Magerøy, Nils; Harvey, Allison G.; Costa, Giovanni; Pallesen, Ståle. 2012. Personality factors predicting longitudinal changes in shift work tolerance among rotating shift working nurses. Work & Stress. 143-160.
 • Steine, Iris Mulders; Krystal, John H; Nordhus, Inger Hilde; Bjorvatn, Bjørn; Harvey, Allison G.; Eid, Jarle; Grønli, Janne; Milde, Anne Marita; Pallesen, Ståle. 2012. Insomnia, nightmare frequency, and nightmare distress in victims of sexual abuse: the role of perceived social support and abuse characteristics. Journal of Interpersonal Violence. 1827-1843.
 • Dørheim, Signe Karen; Bjorvatn, Bjørn; Eberhard-Gran, Malin M C. 2012. Insomnia and depressive symptoms in late pregnancy: a population-based study. Behavioural Sleep Medicine. 152-166.
 • Steine, Iris Mulders; Milde, Anne Marita; Bjorvatn, Bjørn; Grønli, Janne; Nordhus, Inger Hilde; Mrdalj, Jelena; Pallesen, Ståle. 2012. Forekomsten av seksuelle overgrep i et representativt befolkningsutvalg i Norge. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 950-957.
 • Schreuder, Jolanda A. H.; Roelen, Corné A. M.; Groothofff, JW; van der Klink, JJ; Magerøy, Nils; Pallesen, Ståle; Bjorvatn, Bjørn; Moen, Bente Elisabeth. 2012. Coping styles relate to health and work environment of Norwegian and Deutch hospital nurses: a comparative study. Nursing Outlook. 37-43.
 • Friborg, Oddgeir; Bjorvatn, Bjørn; Amponsah, Benjamin; Pallesen, Ståle. 2012. Associations between seasonal variations in day length (photoperiod), sleep timing, sleep quality and mood: a comparison between Ghana (5 degrees) and Norway (69 degrees). Journal of Sleep Research. 176-184.
 • Flo, Elisabeth; Bjorvatn, Bjørn; Folkard, Simon; Moen, Bente Elisabeth; Grønli, Janne; Nordhus, Inger Hilde; Pallesen, Ståle. 2012. A reliability and validity study of the Bergen shift work sleep questionnaire in nurses working three-shift rotations. Chronobiology International. 937-946.
 • Friborg, Oddgeir; Bjorvatn, Bjørn; Amponsah, Benjamin; Pallesen, Ståle. 2011. Associations between seasonal variations in day length (photoperiod), sleep timing, sleep quality and mood: a comparison between Ghana (5°) and Norway (69°). Journal of Sleep Research.
 • Osland, Teresa Maria; Bjorvatn, Bjørn; Steen, Vidar Martin; Pallesen, Ståle. 2011. Association study of a variable-number tandem repeat polymorphism in the clock gene PERIOD3 and chronotype in Norwegian university students. Chronobiology International. 764-770.
 • Saksvik, Ingvild Berg; Bjorvatn, Bjørn; Harvey, Allison G.; Waage, Siri; Harris, Anette; Pallesen, Ståle. 2011. Adaptation and readaptation to different shift work schedules measured with sleep diary and actigraphy. Journal of Occupational Health Psychology. 331-344.
 • Bjorvatn, Bjørn; Fiske, Eldbjørg; Pallesen, Ståle. 2011. A self-help book is better than sleep hygiene advice for insomnia: a randomized controlled comparative study. Scandinavian Journal of Psychology. 580-585.
 • Øyane, Nicolas; Bjelland, Ingvar; Pallesen, Ståle; Holsten, Fred; Bjorvatn, Bjørn. 2008. Seasonality is associated with anxiety and depression: The Hordaland health study. Journal of Affective Disorders. 147-155.
 • Bjorvatn, Bjørn; Sagen, Ina Marie Lunde; Øyane, Nicolas Melchior Frederic; Waage, Siri; Fetveit, Arne; Pallesen, Ståle; Ursin, Reidun. 2007. The association between sleep duration, body mass index and metabolic measures in the Hordaland Health Study. Journal of Sleep Research. 66-76.
 • Pallesen, Ståle; Bjorvatn, Bjørn; Nordhus, Inger Hilde; Sivertsen, Børge. 2007. Søvnsykdommer - en oversikt. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 378-393.
 • Fetveit, Arne; Bjorvatn, Bjørn. 2007. Søvnforstyrrelser ved psykiske lidelser. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 394-402.
 • Waage, Siri; Pallesen, Ståle; Bjorvatn, Bjørn. 2007. Skiftarbeid og søvn. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 428-433.
 • Pallesen, Ståle; Nordhus, Inger Hilde; Sivertsen, Børge; Omvik, Siri; Bjorvatn, Bjørn. 2007. Psykologers kunnskaper om søvn. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 365-371.
 • Pallesen, Ståle; Nordhus, Inger Hilde; Omvik, Siri; Sivertsen, Børge; Tell, Grethe S; Bjorvatn, Bjørn. 2007. Prevalence and risk factors of subjective sleepiness in the general adult population. Sleep. 619-624.
 • Omvik, Siri; Pallesen, Ståle; Bjorvatn, Bjørn; Thayer, Julian Francis; Nordhus, Inger Hilde. 2007. Night-time thoughts in high and low worriers: Reaction to caffeine-induced sleeplessness. Behaviour Research and Therapy. 715-727.
 • Pallesen, Ståle; Nordhus, Inger Hilde; Sivertsen, Børge; Bjorvatn, Bjørn. 2007. Epworth søvnighetsskala. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 448-450.
 • Sivertsen, Børge; Overland, Simon; Neckelmann, Dag; Glozier, Nicholas; Krokstad, Steinar; Nordhus, Inger Hilde; Pallesen, Ståle; Bjorvatn, Bjørn; Mykletun, Arnstein. 2006. The long-term effect of insomnia on work disability - The HUNT-2 historical cohort study. American Journal of Epidemiology. 1018-1024.
 • Fiske, Eldbjørg; Grønli, Janne; Bjorvatn, Bjørn; Ursin, Reidun; Portas, Chiara Maria. 2006. The effect of GABA(A) antagonist bicuculline on dorsal raphe nucleus and frontal cortex extracellular serotonin: A window on SWS and REM sleep modulation. Pharmacology, Biochemistry and Behavior.
 • Bjorvatn, Bjørn; Stangenes, Kristine Marie; Øyane, Nicolas Melchior Frederic; Forberg, Knut Fuglesteg; Lowden, Arne; Holsten, Fred; Åkerstedt, Torbjørn. 2006. Subjective and objective measures of adaptation and readaptation to night work on an oil rig in the North Sea. Sleep.
 • Fetveit, Arne; Bjorvatn, Bjørn. 2006. Sleep duration during the 24-hour day is associated with the severity of dementia in nursing home patients. International Journal of Geriatric Psychiatry. 945-950.
 • Baerheim, Anders; Bjorvatn, Bjørn; Hunskaar, Steinar. 2006. Jordstråler – et begrep uten vitenskapelig grunnlag. Tidsskrift for Den norske legeforening. 3264-3267.
 • Pallesen, Ståle; Holsten, Fred; Bjørkum, Alvhild Alette; Bjorvatn, Bjørn. 2004. Søvnvansker ved nattarbeid, et problem for offshoreindustrien? Tidsskrift for Den norske legeforening. 2770-2772.
 • Bjørkum, Alvhild Alette; Pallesen, Ståle; Holsten, F; Bjorvatn, Bjørn; Holsten, Fred. 2004. Skiftarbeid og ulykker - relevans for offshoreindustrien. Tidsskrift for Den norske legeforening. 2773-2775.
 • Fornal, CA; Martin, FJ; Mendlin, A; Metzler, CW; Bjorvatn, Bjørn; Jacobs, BL. 1999. Pindolol increases extracellular 5-HT while inhibiting serotonergic neuronal activity. European Journal of Pharmacology. 187-191.
 • Bjorvatn, Bjørn; Kecklund, G; Åkerstedt, T. 1999. Bright light treatment used for adaptation to night work and re-adaptation back to day life. A field study at an oil platform in the North Sea. Journal of Sleep Research. 105-112.
 • Ursin, Reidun; Bjorvatn, Bjørn. 1998. Sleep-wake and EEG effects following adenosine A1 agonism and antagonism: Similarities and interactions with sleep-wake and EEG effects following a serotonin reuptake inhibitor in rats. Sleep. 119-127.
 • Bjorvatn, Bjørn; Ursin, Reidun. 1998. Changes in sleep and wakefulness following 5-HT1A ligands given systemically and locally in different brain regions. Neurosciences. 265-273.
 • Bjorvatn, Bjørn; Ursin, Reidun. 1998. Changes in sleep and wakefulness following 5-HT1A ligands given systematically and locally in different brain regions. Reviews in the Neurosciences. 265-273.
 • Bjorvatn, Bjørn; Aarre, T. F.; Lund, Anders. 1997. Nevrobiologiske mekanismer ved antidepressiv behandling. Betydningen av serotonerge autoreseptorer. Tidsskrift for Den norske legeforening. 3939-3946.
 • Holsten, Fred; Bjorvatn, Bjørn. 1997. Lysbehandling ved vinterdepresjoner, andre psykiske lidelser og døgnvillhet ved Mb. Alzheimer. Tidsskrift for Den norske legeforening. 2484-88.
 • Bjorvatn, Bjørn; Holsten, Fred. 1997. Lysbehandling ved jet lag, nattarbeid og søvnlidelser. Tidsskrift for Den norske legeforening. 2489-2892.
Vitenskapelig foredrag
 • Sunde, Erlend; Mrdalj, Jelena; Pedersen, Torhild; Thun, Eirunn; Grønli, Janne; Harris, Anette; Bjorvatn, Bjørn; Waage, Siri; Pallesen, Ståle. 2019. Effects of Different Light Intensities on Adaptation to Simulated Night Shifts: A Randomized Counterbalanced Crossover Study.
 • Ruths, Sabine; Bjorvatn, Bjørn; Hjørleifsson, Stefan; Schei, Edvin; Hetlevik, Øystein. 2017. Self-reported depression in patients visiting their general practitioner.
 • Blytt, Kjersti Marie; Bjorvatn, Bjørn; Husebo, Bettina; Flo, Elisabeth. 2017. Effects of pain treatment on sleep in People With dementia and depression: a placebo-controlled randomised clinical trial.
 • Brevik, Erlend Joramo; Lundervold, Astri; Halmøy, Anne; Posserud, Maj-Britt Rocio; Instanes, Johanne Telnes; Bjorvatn, Bjørn; Haavik, Jan. 2016. Insomnia in adults with ADHD: impact of clinical subtype and pharmacological treatment.
 • Reknes, Iselin; Einarsen, Ståle; Pallesen, Ståle; Bjorvatn, Bjørn; Moen, Bente Elisabeth; Magerøy, Nils. 2016. Exposure to bullying behaviors at work and subsequent symptoms of anxiety: The moderating role of individual coping style.
 • Amofah, Hege Andersen; Broström, Anders; Fridlund, Bengt Gotthard Anton; Ranhoff, Anette Hylen; Bjorvatn, Bjørn; Haaverstad, Rune; Hufthammer, Karl Ove; Kuiper, Karel Kier-Jan; Norekvål, Tone M. 2015. Daytime sleep in octogenarian patients after aortic valve therapy.
 • Reknes, Iselin; Einarsen, Ståle; Magerøy, Nils; Pallesen, Ståle; Moen, Bente Elisabeth; Bjorvatn, Bjørn. 2014. The moderating role of individual coping style on the bullying-health relationship.
 • Dørheim, Signe Karen; Garthus-Niegel, Susan; Bjorvatn, Bjørn; Eberhard-Gran, Malin. 2014. May personality traits predict insomnia or sleep pattern in late pregnancy and after delivery?
 • Flo, Elisabeth; Pallesen, Ståle; Moen, Bente Elisabeth; Waage, Siri; Bjorvatn, Bjørn. 2013. Short rest periods of less than 11 hours between work shifts predict sleep and health problems in nurses at one year follow-up.
 • Flo, Elisabeth; Pallesen, Ståle; Moen, Bente Elisabeth; Waage, Siri; Bjorvatn, Bjørn. 2013. Shift-rotations with less than 11 hours rest periods predict shift work disorder, excessive sleepiness and pathological fatigue in nurses at one year follow-up.
 • Dørheim, Signe Karen; Bjorvatn, Bjørn; Eberhard-Gran, Malin. 2013. Rates and risk factors for sick leave during pregnancy- a longitudinal study.
 • Dørheim, Signe Karen; Bjorvatn, Bjørn; Eberhard-Gran, Malin. 2013. May insomnia in late pregnancy predict postpartum depressive symptoms? A population based longitudinal study.
 • Mrdalj, Jelena; Murison, Robert; Jellestad, Finn Konow; Milde, Anne Marita; Pallesen, Ståle; Ursin, Reidun; Bjorvatn, Bjørn; Grønli, Janne. 2013. Hypothermia after chronic mild stress exposure in rats with ahistory of postnatal maternal separation.
 • Dørheim, Signe Karen; Bjorvatn, Bjørn; Eberhard-Gran, Malin. 2012. Insomnia and depressionin late pregnancy- a population based study.
 • Mrdalj, Jelena; Pallesen, Ståle; Milde, Anne Marita; Jellestad, Finn Konow; Ursin, Reidun; Bjorvatn, Bjørn; Grønli, Janne. 2011. Lower brain activity during sleep and wakefullnes; induced by exposure to long maternal separation and chronic mild stress in rats.
 • Mrdalj, Jelena; Pallesen, Ståle; Milde, Anne Marita; Jellestad, Finn Konow; Murison, Robert; Ursin, Reidun; Bjorvatn, Bjørn; Grønli, Janne. 2011. Early and later life stress leads to a lower brain activity during sleep and wakefulness in rats.
 • Mrdalj, Jelena; Pallesen, Ståle; Milde, Anne Marita; Jellestad, Finn Konow; Murison, Robert; Ursin, Reidun; Bjorvatn, Bjørn; Grønli, Janne. 2011. Chronic mild stress potentiates a lower brain activity during sleep and wakefulness in rats exposed to long maternal separation.
 • Dørheim, Signe Karen; Bondevik, Gunnar Tschudi; Eberhard-Gran, Malin; Bjorvatn, Bjørn. 2010. Sleep and depression among postnatal women- a population based questionnaire study supplemented by sleep diary and actigraphy.
 • Mrdalj, Jelena; Murison, Robert; Milde, Anne Marita; Jellestad, Finn Konow; Ursin, Reidun; Pallesen, Ståle; Bjorvatn, Bjørn; Grønli, Janne. 2010. Early Life Stress and the effect on circadian rhythmicity. The mother - infant relationship in rats as model.
 • Magerøy, Nils; Notelaers, Guy; Bjorvatn, Bjørn; Pallesen, Ståle; Moen, Bente Elisabeth; Einarsen, Ståle. 2010. Aggression from clients was not perceived as bullying among Norwegian nurses.
 • Dørheim, SK; Eberhard-Gran, Malin ; Bondevik, GT; Bjorvatn, B. 2008. Sleep and depression among postnatal women, a population-based study supplemented by sleep diary and actigraphy.
 • Dørheim, SK; Eberhard-Gran, Malin ; Bondevik, GT; Bjorvatn, B. 2008. Risk factors for poor sleep and depression among postnatal women, a population based questionnaire study supplemented by sleep diary and actigraphy.
 • Fiske, Eldbjørg; Grønli, Janne; Bjorvatn, Bjørn; Ursin, Reidun; Portas, Chiara Maria. 2007. The effect of GABAA antagonist bicucilline on dorsal raphe nucleus and frontal cortex extracellular serotonin: a window on SWS and REM sleep modulation.
 • Grønli, Janne; Fiske, Eldbjørg; Murison, Robert; Bjorvatn, Bjørn; Sørensen, Eli; Ursin, Reidun; Portas, Chiara Maria. 2007. Serotonin and GABA in the hippocampus after chronic mild stress in rats. A microdialysis study over the sleep/wake cycle in an animal model of depression.
 • Ho-Yen, SD; Eberhard-Gran, Malin ; Bondevik, GT; Bjorvatn, B. 2007. Depressive symptoms in the postnatal period in Lalitpur district, Nepal: prevalence and risk factors.
 • Ho-Yen, SD; Eberhard-Gran, Malin ; Bondevik, GT; Bjorvatn, B. 2007. Are there any differences in sleep between depressed and non-depressed mothers in the postnatal period?
 • Ho-Yen, SD; Eberhard-Gran, Malin ; Bondevik, GT; Bjorvatn, B. 2006. Depressive symptoms in the postnatal period in Lalitpur district, Nepal: Prevalence and risk factors.
 • Ruths, Sabine; Straand, Jørund; Nygaard, Harald Armand; Bjorvatn, Bjørn; Pallesen, Ståle. 2004. Impact of antipsychotic withdrawal on behavour and sleep/wake activity in demented nursing home residents. A randomised, placebo-controlled, double-blinded study. (Oral presentation by S Ruths; , Book of abstracts no 521, pp 212).
 • Bjorvatn, Bjørn; Fetveit, A. 2003. Sleep disturbances among nursing home residents.
 • Ruths, Sabine; Straand, Jørund; Nygaard, Harald Armand; Bjorvatn, Bjørn; Pallesen, Ståle. 2003. Seponering av antipsykotiske legemidler hos demente sykehjemspasienter - en kontrollert dobbelt blind studie.
 • Ruths, Sabine; Straand, Jørund; Nygaard, Harald Armand; Bjorvatn, Bjørn; Pallesen, Ståle. 2003. Antipsychotic drug withdrawal from demented nursing home residents - a randomised double-blind controlled trial. The Bergen District Nursing Home (BEDNURS)Study.
 • Skelton, Stine Hjelle; Nordhus, Inger Hilde; Pallesen, Ståle; Bjorvatn, Bjørn. 2002. Early morning awakening (EMA) in the elderly: A bright light therapy study.
 • Fetveit, A; Bjorvatn, Bjørn. 2001. Sleep and sleep problems in a nursing home.
 • Bjorvatn, Bjørn; Kecklund, G; Åkerstedt, T. 2001. Bright light facilitates circadian adaptation among night workers at an oil platform in the North Sea.
 • Bjorvatn, Bjørn. 2000. The use of actigraphy in periodic leg movements. A case history.
 • Sørensen, Eli; Bjorvatn, Bjørn; Bjørkum, Alvhild Alette; Ursin, Reidun. 2000. Sleep and waking following perfusion of a selective 5-HT1A antagonist in the dorsal raphe nucleus in rats.
 • Bjorvatn, Bjørn; Holsten, Fred. 2000. Praktisk bruk av lysbehandling og ikke-medikamentelle metoder.
 • Bjørkum, Alvhild Alette; Portas, CM; Bjorvatn, Bjørn; Sørensen, Eli; Grønli, Janne; Ursin, Reidun. 2000. Microdialysis perfusion of a 5-HT1A receptor antagonist in dorsal raphe nucleus change 5-HT levels in sleep and waking.
 • Bjørkum, Alvhild Alette; Portas, Chiara Maria; Bjorvatn, Bjørn; Sørensen, Eli; Ursin, Reidun. 2000. Microdialysis perfusion of 5-HT-1a receptor ago- and anagonists in dorsal raphe nucleus - changes in 5-HT levels and behavioral state.
 • Bjørkum, Alvhild Alette; Portas, CM; Bjorvatn, Bjørn; Sørensen, Eli; Ursin, Reidun. 2000. Micodialysis perfusion of 5-HT1A receptor ago- and antagonists in dorsal raphe nucleus - changes in 5-HT levels and behaviorial state.
 • Bjørkum, Alvhild Alette; Portas, CM; Bjorvatn, Bjørn; Sørensen, Eli; Grønli, Janne; Ursin, Reidun. 2000. Dialysis perfusion of a 5-HT1A receptor antagonist in dorsal raphe nucleus increases 5-HT levels in sleep and waking.
 • Skjerve, Arvid; Holsten, F; Aarsland, Dag; Bjorvatn, Bjørn; Nygaard, Harald; Johansen, IM. 2000. Bright light treatment for sleep and behavioural disturbances in severe demetia.
 • Bjorvatn, Bjørn; Kecklund, G; Åkerstedt, T. 2000. Bright light treatment at an oil platform in the North Sea.
 • Bjorvatn, Bjørn; Fornal, CA; Martin, FJ; Metzler, CW; Jacobs, BL. 1999. The effect of the 5-HT1A antagonist p-MPPI on dorsal raphe unit activity is dependent on the behavioral state of the animal.
 • Sørensen, Eli; Grønli, Janne; Bjorvatn, Bjørn; Ursin, Reidun. 1999. The effect of a selective 5-HT1A antagonist on waking levels of serotonin in hippocampus in rats.
 • Bjorvatn, Bjørn. 1999. Non-pharmacological treatment of chronic insomnias.
 • Fornal, CA; Martin, FJ; Mendlin, A; Bjorvatn, Bjørn; Jacobs, BL. 1998. Pindolol increases extracellular serotonin levels in freely moving cats at doses which supress serotonergic neuronal activity.
 • Fornal, CA; Martin, FJ; Mendlin, A; Metzler, CW; Bjorvatn, Bjørn; Jacobs, BL. 1998. Pindolol increases extracellular serotonin levels in awake cats at doses which suppress serotonergic neuronal activity.
 • Fornal, CA; Martin, FJ; Metzler, CW; Bjorvatn, Bjørn; Mendlin, A; Jacobs, BL. 1998. Pindolol augmentation of the antidepressant response to SSRIs may not involve antagonism of somatodendritic 5-HT1A autoreceptors.
 • Bjørkum, Alvhild Alette; Portas, CM; Bjorvatn, Bjørn; Sørensen, Eli; Grønli, Janne; Ursin, Reidun. 1998. Perfusion by microdialysis of a 5-HT1A receptor antagonist in dorsal raphe nucleus increases 5-HT levels in sleep and waking.
 • Sørensen, Eli; Bjorvatn, Bjørn; Ursin, Reidun. 1998. P-MPPI antagonizes sleep as well as behavioral effects of 8-OH-DPAT in the freely moving rat.
 • Bjorvatn, Bjørn; Kecklund, G; Åkerstedt, T. 1998. Bright light facilitates adaption to night work in the North Sea and readaption to day life.
 • Sørensen, Eli; Bjorvatn, Bjørn; Ursin, Reidun. 1998. A dose-response study of the selective 5-HT1A antagonist p-MPPI on sleep-wake stages in the rat.
 • Holsten, Fred; Bjorvatn, Bjørn. 1997. Phototherapy of Seasonal Affective Disorder in the west of Norway.
 • Portas, CM; Bjorvatn, Bjørn; Fagerland, S; Sørensen, Eli; Mundal, V; Ursin, Reidun. 1997. On-line detection of serotonin in DRN over the sleep/wake cycle: A microdialysis study in the freely moving rat.
 • Bjorvatn, Bjørn; Fagerland, S; Eid, T; Ursin R, [Mangler fornavn]. 1996. Sleep/waking effects of 8-OH-DPAT given systemically as well as perfused into the dorsal raphe nucleus in rats.
 • Bjorvatn, Bjørn; Hole, Kjell Jørgen; Ursin, Reidun. 1996. Sleep and waking after 8-OH-DPAT given systemically as well as perfused into the dorsal raphe nucleus in rats.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Bjorvatn, Bjørn; Gronfier, Claude F. 2014. Circadian rhythm sleep disorders. 1. Nosological classification, definitions, epidemiology. European Sleep Research Society.
Sammendrag/abstract
 • Bjorvatn, Bjørn; Mrdalj, Jelena; Saxvig, Ingvild W.; Aasnes, Tom; Pallesen, Ståle; Waage, Siri. 2016. Use of electronic media in bed and reading in bed after bedtime – Age and sex differences in a representative adult population. Journal of Sleep Research. 377-377.
 • Flo, Elisabeth; Pallesen, Ståle; Magerøy, Nils; Moen, Bente Elisabeth; Bjorvatn, Bjørn. 2012. Work-related sleep problems vary according to work schedule. Journal of Sleep Research. 274-274.
 • Wilhelmsen-Langeland, Ane; Dundas, Ingrid; Saxvig, Ingvild W.; Pallesen, Ståle; Nordhus, Inger Hilde; Bjorvatn, Bjørn. 2012. Dilemmas associated with having delayed sleep phase disorder. Journal of Sleep Research. 172-172.
 • Waage, Siri; Pallesen, Ståle; Moen, Bente Elisabeth; Bjorvatn, Bjørn. 2012. A comparison of sleep and health at the start and end of a 14-day work period among Norwegian oil rig workers. Journal of Sleep Research. 99-99.
 • Harris, Anette; Waage, Siri; Ursin, Holger; Hansen, Åse Marie; Bjorvatn, Bjørn; Eriksen, Hege Randi. 2010. SHIFT WORK, CORTISOL, REACTION TIME TEST AND HEALTH AMONG OFFSHORE WORKERS. International Journal of Behavioral Medicine. 88-88.
 • Brunborg, Geir Scott; Mentzoni, Rune; Molde, Helge; Myrseth, Helga; Skouverøe, Knut Joachim Mår; Bjorvatn, Bjørn; Pallesen, Ståle. 2010. Associations between media use in the bedroom, sleep habits and symptoms of insomnia. Journal of Sleep Research. 291-291.
 • Sivertsen, Børge; Omvik, Siri; Pallesen, Ståle; Bjorvatn, Bjørn; Nordhus, Inger Hilde. 2008. Treatment of chronic insomnia with cognitive behavioral therapy vs zopiclone. International Journal of Psychology. 34-34.
 • Dørheim, Signe K; Bondevik, GT; Eberhard-Gran, Malin ; Bjorvatn, B. 2008. Subjective and objective sleep among depressed and non-depressed postnatal mothers- a population based questionnaire study supplemented by sleep diary and actigraphy. Journal of Sleep Research. 75.
 • Pallesen, Ståle; Wilhelmsen, Ane Bergland; Saxvig, Ingvild W.; Molde, Helge; Sørensen, Eli; Bjorvatn, Bjørn. 2008. Prevalence, predictors and consequences of behaviorally induced insufficient sleep syndrome in adolescence. Journal of Sleep Research. P475.
 • Bjorvatn, Bjørn; Grønli, Janne; Pallesen, Ståle. 2008. Prevalence of possible parasomnias in the general population. Journal of Sleep Research. P48.
 • Øyane, Nicolas; Ursin, Reidun; Pallesen, Ståle; Holsten, Fred; Bjorvatn, Bjørn. 2008. Increased health risk in subjects with high self-reported seasonality. Journal of Sleep Research. P74.
 • Sivertsen, Børge; Omvik, Siri; Pallesen, Ståle; Bjorvatn, Bjørn; Havik, Odd E.; Kvale, Gerd; Nielsen, Geir Høstmark; Nordhus, Inger Hilde. 2008. CBT versus pharmacological treatment of insomnia in older adults. International Journal of Psychology. 16-16.
 • Bjorvatn, Bjørn. 2008. Burden of disease in insomnia patients. Journal of Sleep Research. S02.
 • Sivertsen, Børge; Øverland, Simon; Neckelmann, Dag Olav Grini; Pallesen, Ståle; Bjorvatn, Bjørn; Nordhus, Inger Hilde; Mykletun, Arnstein. 2007. The effect of insomnia and sleep duration on work disability. Sleep and Biological Rhythms.
 • Bjorvatn, Bjørn. 2007. Søvn og søvnsykdommer. Gå i søvne. Sleep Medicine Reviews.
 • Saxvig, Ingvild; Pallesen, Ståle; Sørensen, Eli; Bjorvatn, Bjørn. 2007. Sleep habits and correlates in a randomized sample of Norwegian high school students. Sleep and Biological Rhythms.
 • Waage, Siri; Pallesen, Ståle; Bjorvatn, Bjørn. 2007. Shift Work Sleep Disorder among oil rig workers in the North Sea. Sleep and Biological Rhythms.
 • Øyane, Nicolas; Ursin, Reidun; Pallesen, Ståle; Holsten, Fred; Bjorvatn, Bjørn. 2007. High degree of seasonality is associated with more sleep problems and shorter sleep duration. Sleep and Biological Rhythms.
 • Grønli, Janne; Fiske, Eldbjørg; Murison, Robert; Bjorvatn, Bjørn; Sørensen, Eli; Ursin, Reidun; Portas, Chiara Maria. 2007. Extracellular levels of serotonin and GABA in the hippocampus after chronic mild stress in rats. A microdialysis study over the sleep/wake cycle in an animal model of depression. Sleep and Biological Rhythms.
 • Omvik, Siri; Sivertsen, Børge; Pallesen, Ståle; Bjorvatn, Bjørn; Nordhus, Inger Hilde. 2007. Effects of cognitive behavioural treatment (CBT) and zopiclone on measures of quality of life in insomniacs. Sleep and Biological Rhythms.
 • Bjorvatn, Bjørn; Hoven, Anne Marie Kaldestad van den; Øyane, Nicolas Melchior Frederic; Fetveit, Arne; Pallesen, Ståle. 2006. The subjective symptomatology in patients with different sleep disorders. Sleep. A329-A329.
 • Sørensen, Eli; Bjorvatn, Bjørn; Ursin, Reidun. 2006. The nocturnal interplay between postpartum mothers and infants. Journal of Sleep Research. 87-87.
 • Forberg, Knut Fuglesteg; Bjorvatn, Bjørn. 2006. The effects of workers age on self-reported adaptation to shift work and other sleep problems at an oil rig in the North Sea. Sleep. A108-A109.
 • Bjorvatn, Bjørn; Hoven, Anne Marie Kaldestad van den; Øyane, Nicolas Melchior Frederic; Fetveit, Arne; Pallesen, Ståle. 2006. Subjective symptomatology in patients with different sleep disorders. Journal of Sleep Research. 117-117.
 • Forberg, Knut Fuglesteg; Bjorvatn, Bjørn; Waage, Siri. 2006. Subjective and objective sleep during an extended shift work schedule. Journal of Sleep Research. 97-97.
 • Øyane, Nicolas Melchior Frederic; Holsten, Fred; Ursin, Reidun; Pallesen, Ståle; Bjorvatn, Bjørn. 2006. Seasonality, anxiety and depression. Sleep. A376-A376.
 • Fetveit, Arne; Bjorvatn, Bjørn. 2006. Prolonged periods of sleep in nursing home patients are related to the severity of dementia. Journal of Sleep Research. 218-218.
 • Ursin, Reidun; Bjorvatn, Bjørn; Ursin, Holger. 2006. Muscle pain and sleep. A population study. Journal of Sleep Research. 116-116.
 • Sivertsen, Børge; Øverland, Simon; Neckelmann, D; Glozier, N; Krokstad, S; Pallesen, S; Nordhus, IH; Bjorvatn, B; Mykletun, Arnstein. 2006. Insomnia as risk-factor for permanent work disability. Sleep.
 • Sagen, Ina Marie Lunde; Øyane, Nicolas Melchior Frederic; Waage, Siri; Fetveit, Arne; Pallesen, Ståle; Ursin, Reidun; Bjorvatn, Bjørn. 2006. Effects of sleep length and body mass index on metabolic measures. Journal of Sleep Research. 236-236.
 • Bjorvatn, Bjørn; Stangenes, Kristine Marie; Øyane, Nicolas Melchior Frederic; Forberg, Knut Fuglesteg; Lowden, Arne; Akerstedt, T; Holsten, Fred. 2006. Effects of bright light and melatonin on adaptation to night work. A randomized placebo-controlled field study at an oil rig in the North Sea. Sleep. A62-A62.
 • Waage, Siri; Dale, Sandra Marian; Erikstein, Ruth Skoe; Bjorvatn, Bjørn. 2006. Do age and shift work experience matter for sleep and health among nurses in a hospital setting? Journal of Sleep Research. 116-116.
 • Sivertsen, Børge; Omvik, Siri; Pallesen, Ståle; Bjorvatn, Bjørn; Havik, Odd E.; Kvale, Gerd; Nielsen, Geir Høstmark; Nordhus, Inger Hilde. 2006. Cognitive-behavioural therapy is more effective than hypnotic treatment. a randomized controlled trial of elderly chronic primary insomniacs. Journal of Sleep Research. 158-158.
 • Sivertsen, Børge; Omvik, Siri; Havik, Odd E.; Nielsen, Geir Høstmark; Kvale, Gerd; Pallesen, Ståle; Bjorvatn, Bjørn; Nordhus, Inger Hilde. 2006. Cognitive-behavioral and hypnotic treatment of chronic primary insomnia among the elderly. A randomized controlled trial. Sleep. A253-A254.
 • Øyane, Nicolas Melchior Frederic; Holsten, Fred; Ursin, Reidun; Bjorvatn, Bjørn. 2005. Sleep complaints more common among subjects with high seasonality. Sleep. 1 sider.
 • Bjorvatn, Bjørn; Leissner, Lena; Ulfberg, Jan; Gyring, Jens; Karlsborg, Merete; Regeur, Lisbeth; Skeidsvoll, Håvard; Nordhus, Inger Hilde; Pallesen, Ståle. 2005. Prevalence, severity and predictors of restless legs syndrome in Norway and Denmark. Sleep.
 • Grønli, Janne; Murison, Robert; Kanhema, Tambudzai; Fiske, Eldbjørg; Bjorvatn, Bjørn; Sørensen, Eli; Portas, Chiara Maria; Bramham, Clive R. Evjen; Ursin, Reidun. 2005. Chronic mild stress, an animal model of depression, affects the expression of BDNF and 5-HT levels over the sleep/wake cycle in hippocampus in rats. Sleep.
 • Bjorvatn, Bjørn; Nordhus, Inger Hilde; Pallesen, Ståle. 2004. Sleepiness and it's correlates in a Norwegian population. Sleep. A400.
 • Ursin, Reidun; Bjorvatn, Bjørn; Holsten, Fred. 2004. Sleep characteristics of 40-45 year old short, medium and long sleepers in a Norwegian county. Journal of Sleep Research. 751-751.
 • Øyane, Nicolas Melchior Frederic; Holsten, Fred; Ursin, Reidun; Bjorvatn, Bjørn. 2004. Seasonal variations in mood and behaviour associated with female gender, low annual income and education. Journal of Sleep Research. 831-831.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Buchvold, Hogne Vikanes; Pallesen, Ståle; Waage, Siri; Moen, Bente Elisabeth; Bjorvatn, Bjørn. 2019. Shift Work and Lifestyle factors: A 6-year follow-Up Study Among Nurses. 1-10.
 • Thun, Eirunn; Bjorvatn, Bjørn; Åkerstedt, Torbjørn; Moen, Bente Elisabeth; Waage, Siri; Molde, Helge; Pallesen, Ståle. 2016. Trajectories of sleepiness and insomnia symptoms in Norwegian nurses with and without night work and rotational work. 480-489.
 • Bjorvatn, Bjørn. 2016. Søvn og søvnforstyrrelser. 112-125.
 • Vedaa, Øystein; Harris, Anette; Bjorvatn, Bjørn; Waage, Siri; Sivertsen, Børge; Tucker, Philip ; Pallesen, Ståle. 2016. Systematic review of the relationship between quick returns in rotating shift work and health-related outcomes. 1-14.
 • Bjorvatn, Bjørn. 2016. Medikamentell behandling av insomni blant voksne :. 28-31.
 • Flo, Elisabeth; Bjorvatn, Bjørn; Corbett, Anne; Pallesen, Ståle; Husebø, Bettina. 2016. Joint occurrence of pain and sleep disturbances in people with dementia. A systematic review. 539-545.
 • Pallesen, Ståle; Bjorvatn, Bjørn; Grønli, Janne. 2016. Behandling av mareritt : en oversikt over randomiserte behandlingsstudier. 716-726.
 • Thun, Eirunn; Bjorvatn, Bjørn; Flo, Elisabeth; Harris, Anette; Pallesen, Ståle. 2015. Sleep, circadian rhythms, and athletic performance. 1-9.
 • Pallesen, Ståle; Molde, Helge; Bjorvatn, Bjørn; Mentzoni, Rune Aune; Hanss, Daniel; Huang, Kristin Zhuoling; Andreassen, Cecilie Schou. 2015. Behandling av dataspillavhengighet : en systematisk oversikt. 471-478.
 • Gradisar, Michaeil; Smits, Marcel G; Bjorvatn, Bjørn. 2014. Assessment and treatment of delayed sleep phase disorder in adolescents: Recent innovations and cautions. 199-210.
 • Fossum, Ingrid Nesdal; Bjorvatn, Bjørn; Waage, Siri; Pallesen, Ståle. 2013. Effects of shift and night work in the offshore petroleum industry: a systematic review. 530-544.
 • Lunde, Hanne Marie; Bjorvatn, Bjørn; Myhr, Kjell-Morten; Bø, Lars. 2013. Clinical assessment and management of sleep disorders in multiple sclerosis: a literature review. 24-30.
 • Steine, Iris Mulders; Harvey, Allison G.; Krystal, John H; Milde, Anne Marita; Grønli, Janne; Bjorvatn, Bjørn; Nordhus, Inger Hilde; Eid, Jarle; Pallesen, Ståle. 2012. Sleep disturbances in sexual abuse victims: A systematic review. 15-25.
 • Lehouillier, Ingvild Saksvik; Bjorvatn, Bjørn; Hetland, Hilde; Sandal, Gro Mjeldheim; Pallesen, Ståle. 2011. Individual differences in tolerance to shift work--a systematic review. 221-235.
 • Saksvik, Ingvild Berg; Bjorvatn, Bjørn; Hetland, Hilde; Sandal, Gro Mjeldheim; Pallesen, Ståle. 2011. Individual differences in tolerance to shift work - A systematic review. 221-235.
 • Pallesen, Ståle; Bjorvatn, Bjørn; Magerøy, Nils; Saksvik, Ingvild Berg; Waage, Siri; Moen, Bente Elisabeth. 2010. Measures to counteract the negative effects of night work. 109-120.
 • Saksvik, Ingvild Berg; Bjorvatn, Bjørn; Hetland, Hilde; Sandal, Gro Mjeldheim; Pallesen, Ståle. 2010. Individual differences in tolerance to shift work - a systematic review.
 • Fetveit, Arne; Bjorvatn, Bjørn. 2009. Søvnforstyrrelser hos eldre. 2004-2006.
 • Øyane, Nicolas; Hoven, Anne Marie Kaldestad van den; Fetveit, Arne; Pallesen, Ståle; Bjorvatn, Bjørn. 2009. Symptommønstre ved kroniske søvnsykdommer. 2011-2014.
 • Bjorvatn, Bjørn; Grønli, Janne; Pallesen, Ståle. 2009. Parasomnier. 1892-1894.
 • Pallesen, Ståle; Bjorvatn, Bjørn; Magerøy, Nils; Saksvik, Ingvild Berg; Waage, Siri; Moen, Bente Elisabeth. 2009. Measures to couteract the negative effects of night work. 109-120.
 • Bjorvatn, Bjørn; Sivertsen, Børge; Øyane, Nicolas; Nordhus, Inger Hilde; Pallesen, Ståle. 2009. Insomni. 1766-1768.
 • Pallesen, Ståle; Bjorvatn, Bjørn. 2009. Døgnrytmeforstyrrelser. 1884-1887.
 • Dahl, Alv A; Bjorvatn, Bjørn. 2009. Bidirectional association between insomnia and anxiety.
 • Bjorvatn, Bjørn; Pallesen, Ståle. 2009. A practical approach to circadian rhythm sleep disorders. 47-60.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Pågående forskningsprosjekter:

Prosjektleder: Bjørn Bjorvatn.

Tittel: Søvn, skiftarbeid og helse blant sykepleiere.

 

Prosjektleder: Bjørn Bjorvatn.

Tittel: Søvnapne og komorbide somatiske og psykiske lidelser.

 

Prosjektleder: Kjersti Blytt/Bjørn Bjorvatn.

Tittel: Søvnproblemer hos demente

 

Prosjektleder: Bjørn Bjorvatn.

Tittel: Effekt av en selvhjelpsbok ved komorbid søvnapne og insomni.

 

Prosjektleder: Bjørn Bjorvatn/Kristine Stangenes

Tittel: Søvn hos ekstremt premature barn.

 

Prosjektleder: Bjørn Bjorvatn.

Tittel: Søvn og skiftarbeid (WOW-prosjektet).

 

Prosjektleder: Bjørn Bjorvatn

Tittel: Soveromsvaner i den norske befolkning.