Hjem
Bjørn Enge Bertelsens bilde
Foto:
Eivind Senneset/UiB
 • E-postbjorn.bertelsen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 93 22+47 411 03 883
 • Besøksadresse
  Fosswinckels gate 6
  Lauritz Meltzers hus
  5007 Bergen
  Rom 
  824
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

I perioden 2022-2025 arbeider jeg som faglig leder av Holbergprisen (50%) og som professor ved sosialantropologi (50%).

Jeg er en sosialantropolog som hovedsakelig arbeider med problematikker knyttet til det sørlige Afrika generelt og Mosambik spesielt. Forskningsinteresser omfatter (men er ikke begrenset til!) urbane formasjoner, ulikhet, egalitarianisme, framtidspraksiser, statsformasjon, vold, krig, minne, politikk, det tradisjonelle feltet, fattigdom/eksklusjon, rettslig antropologi og hekseri.

I perioden 2018 til vår 2024 leder jeg et internasjonalt NFR-finansiert forskningsprosjekt ved UiB kalt "Enclaving: Patterns of global futures in three African cities". Prosjektet sammenligner byutvikling i Accra, Johannesburg og Maputo med henblikk på enklavedannelse og har forskere fra England, Ghana, Mosambik, Norge og Sør-Afrika som deltagere. Jeg er også involvert i forskningsgruppen "Egalitarian Futures Research Group (FUTURES)" ved instituttet, i tillegg til å delta i forskningsprosjektet "God, Gas, and Grievance? Understanding Northern Mozambique's New Islamist War" ved Christian Michelsens Institutt og "Gas Gospels: Un/Sustainable Development and Environmental Risk in Mozambique" ved School of Global Studies, Universitetet i Göteborg.

Fra oktober 2019 til 1. januar 2022 ledet jeg GRIP (Global Research Programme on Inequality) -- et globalt forskningsprogram om ulikhet som er knyttet både til International Science Council og Universitetet i Bergen.

I mars 2014 ble jeg ansatt som førsteamanuensis ved instituttet og ble i 2016 professor samme sted. I perioden 2014 til 2019 arbeidet jeg særlig med spørsmål knyttet til egalitarianisme i forbindelse med Bruce Kapferers ERC-prosjekt "Egalitarianism: Forms, Processes, Comparisons". Før dette, fra august 2010 til mars 2014, arbeidet jeg med mitt postdoktorprosjekt ved instituttet og dette bærer tittelen "Social imaginaries of death, suffering and accumulation. Urban spaces of insecurity and poverty in Mozambique and Zimbabwe". I forbindelse med dette var jeg også hele høsten 2013 på et semesters gjesteforskersopphold ved "Africa Workshop at Harvard" ved Harvard University, Boston.

I april 2010 forsvarte jeg min PhD-avhandling Violent becomings.State formation and the traditional field in colonial and postcolonial Mozambique. Avhandlingen uforsker kolonial og postkolonial statsformasjon og dets problematiske relasjon til det jeg definerer som det tradisjonelle feltet i Mosambik. En hovedlinje i avhandlingen knytter seg til statsformasjon som en kontinuerlig og kontestert prosess som i den mosambikanske empiriske sammenhengen i stor grad blir utfordret av krefter, kapabiliteter og dynamikker i og ved det tradisjonelle feltet.

Før doktorgradsprosjektet gjennomførte jeg et hovedfagsprosjekt knyttet til det jeg kaller re-konstruktive praksiser i mosambikanske lokalsamfunn etterfølgende en borgerkrig. Det munnet ut i hovedfagsoppgaven "'Till the soil but do not touch the bones'. Memories of violence in Mozambican re-constructive practices" (2002, UiB). Oppgaven utforsket borgerkrigsvoldens (1976/77-1992) sosiale relevans og kontemporære tilstedeværelse gjennom å påvise konkrete lokalt initierte praksiser i møte med denne.

Utvalg fra de siste tolv år:

2022 Innleder, moderator og vert for en rekke arrangementer under Holberguken, 7.-11.06.2022.

2022 "Achille Mbembe: An introduction". Introduksjon til Achille Mbembe under hans æresdoktorforelesning ved Universitetet i Bergen, 02.06.22.

2022 [sammen med Sindre Bangstad] Achille Mbembe: Nekropolitikk og andre essays. Podkast i serien "Cappelens Upopulære".

2022 "Æresdoktor: Ein av dei fremste postkoloniale tenkjarane". Intervju om Achille Mbembe. Det samfunnsvitenskapelige fakultet, 25.05.22.

2022 "Holbergprisen er den viktigste prisen i verden innen samfunnsvitenskap, humaniora, jus og teologi". Intervju i På Høyden, 03.06.22.

2021 Ledelse av programkomitéen til og aktiv deltager i konferansen 2021 SDG Conference programme: The SDGs after the Crisis , 10.-12. februar 2021, Universitet i Bergen.

2021 Moderator for “Global School Film & Reflections: Inequality” med visning av filmen “Picture a scientist” etterfulgt av en debatt mellom Lise Rakner, Ragnhild Muriås og Dorothy Jane Dankel hos Bergen Global 21. april 2021.

2021 Moderator for GRIPs lansering av boken “Tax Justice and Global Inequalities” med deltagerne Krishen Mehta og Erika Dayle Siu (redaktører), samt Astrid Haas og Tina Søreide (discussants). På Zoom. Bergen Global, Bergen, 17. februar 2021  February 2021. Mer informasjon her Book Launch: Tax Justice and Global Inequality – GRIP (gripinequality.org) og opptak av streamen her: Book Launch: Tax Justice and Global Inequality - YouTube

2020 Vert for åpningssesjonen “The social (human) sciences and the SDGs in the Anthropocene” under Day Zero-arrangemented ved "SDG Bergen 2020 conference". 5 februar, Det akademiske kvarter, Universitetet i Bergen.

2020 "Bygge by i Afrika". Intervju gjort av Ingrid Hagerup for innstikk om Globale samfunnsutfordringer i Bergens Tidende 24. oktober 2020, side 3 til 5.

2020 Deltager i det digitale seminaret "Mozambique: Insurgency in a Resource Rich Former Donor Darling" organisert av Carmeliza Rosário. 3. desember 2020, Bergen Global.

2020 Moderator for diskusjonen under åpningssesjonen til SDG Bergens konferanse i 2020 med tittelen “The social (human) sciences and the SDGs in the Anthropocene” of the Day Zero of the SDG Bergen 2020 conference. 5 februar, Universitetet i Bergen.

2019 Intervju med Holbergprisvinner Paul Gilroy for NRK Kunnskapskanalen. Sendt på NRK 26 oktober 2019 og tilgjengelig på nett. Norsk Rikskringkasting.

2019 [Sammen med Ernesto Séman] "Histories of emancipation and slavery in the Caribbean. In the work of Stuart Hall and beyond. A conversation with Prof. David Scott" (Columbia University), Litteraturhuset i Bergen, 17 oktober 2019.

2019 Deltager i ekspertpanel på TV2-sending med politikerdebatt og UiB-forskere om bompenger, Media City Bergen, 13:30-14:30, 6 september 2019. 

2019 Presentasjon og diskusjon av filmen “Maputo: Ethnography of a divided city”. Ethnographic Film Club, Bergen, 29 august 2019. Mer informasjon: https://www.facebook.com/events/2464766860435105/

2019 Boklansering av "Poverty as Ideology. Rescuing Social Justice from Global Development Agendas" av Martin Fischer, Bergen Global, 14 mai 2019.

2019 [with Yael Harlap] Trumplandia! An open conversation with Prof. Carolyn Rouse (Princeton University), Litteraturhuset in Bergen, 24 April 2019.

2019 How to publish – and getting published. Presentasjon holdt på "PhD-seminar on academic writing and publication", arrangert av Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen, 11.04.2019.

2018 [med Yael Harlap og Rand Gressgård] An open conversation with professor Paul Gilroy, Litteraturhuset i Bergen, 19 April 2018.

2018 Portrettintervju med Bjørn Enge Bertelsen. Interview. Kula Kula 1, pp. 4-8.

2017 [også 2014, 2015 og 2016] How to publish – and getting published. Presentasjon holdt hvert år "PhD seminar on academic writing and publication", arrangert i vårsemestereret av Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen.

2015 Forskningsfronten. Egalitarianism: Forms, Processes, Comparisons. [Intervu]. Kula Kula, 2, s. 29.

2014 Den travle antropologen. [Intervju]. Kula Kula, 1, s. 4-7.

2014 Nå kommer gerilja-antropologene. [Intervju med Bruce Kapferer og Bjørn Enge Bertelsen]. 05.06.14.

2014 Antropologien og krigen mot terror. Deltaker i paneldebatt med og intervju av David Price. Litteraturhuset i Oslo, 20.05.14.

2012 Moving at the margins to re-centre anthropology. Interview with Bruce Kapferer. Intervju gjort for faghistorieprosjektet til Norsk antropologisk forening. Tilgjengelig her.

2011 Ni tips om å publisere - og bli publisert. Innlegg på Sosialantropologisk Institutt, UiO sitt publiseringsseminar for PhD-studenter, 05.11.2011.

2010 Critical interventions. Intervju om Berghahn books sin bokserie Critical interventions i studenttidsskriftet Kula Kula, november 2010, pp. 3-5. Tilgjengelig i fulltekst her.

2010 "Blant høvdinger og byråkrater". Forskersalong som samtale mellom Bjørn Enge Bertelsen og Aslak Orre som del av Forskningsdagene 2010.

2010 "-Fordummende" [Intervju om om bildene av Kongo brukt i dekning av Moland-French-saken]. Bergens Tidendes supplement BT-magasinet 20.02.2010, s. 3.

2009 Deltaker i boksalong med tittelen "Nordmenn ute - krevende herrer eller ydmyke tjenere?" ledet av Øystein Rakkenes (NRK), CMI og Unifob Global, 14.10.2009

2009 Slik koloniserte nordmenn Afrika [intervju]. Dagbladet.no, 30.06.2009.

2009 Thams - en norsk koloniherre [intervju]. Avisa Sør-Trøndelag, 27.06.2009

2009 Nytt liv av daude gror [intervju om zombier og zombifisering i Mosambik i større artikkel om zombier som globalt mediefenomen og erfart realitet] Klassekampen 05.01.09.

Undervisning, emneansvar og veiledning
Vår 2024: SANT 215 Komparativ regional etnografi: Afrika og Eurasia (delt emneansavar, forelesninger, sensur)

Vår 2023: SANT 215 Komparativ regional etnografi: Afrika og Eurasia (delt emneansavar, forelesninger, sensur)

Vår 2022: SANT 260 Bacheloroppgave. Veileder på 13 BA-oppgaver.

Vår 2020: Gjesteforelesning "Urbanisering i det globale sør" ved Høgskulen i Volda.

Høst 2018 og 2019: Gjesteforelesning "Uprisings, resistance and postcolonial politics" på SANT 105 “Power: Its articulations and disguises", UiB

Vår 2018: Emneansvarlig (sammen med Knut Rio) og forelesninger på SANT 280-13 "The Frontier of Anthropological Research: Experiments in Egalitarianism", UiB

Høst 2017: Gjesteforelesning "Opptøyer, motstand og postkolonial politikk" på SANT 105 “Makt: Uttrykk og tilsløring", UiB

Vår 2013: Emneansvar og undervisning på SANT 322 "Anthropology, Intervention and Development", UiB

Høst 2012: Emneansvar og undervisning på SANT 307 "Contested Resources: Ecological Anthropology in Global Perspective", UiB

Vår 2011: Emneansvar og undervisning på SANT 303 "Project Proposal and Project Seminar for the Anthropology of Development", UiB

Høst 2010: Foreleseninger på SANT 304 "Introducing Anthropology and its Subjects: History, Poverty and Social Transformation" og emneansvar og undervisning på SANT 307 "Contested Resources: Ecological Anthropology in Global Perspective", UiB

Desember 2008-februar 2009: Universitetslektor, 100%, UiB

Høst 2008: Emneansvarlig SANT 250, inkludert veiledning og sensur, UiB

Vår 2008: Veiledning 20 bacheloressaystudenter SANT 250, inkludert sensur, UiB

Vår 2007: Emneansvarlig SANT 112, inkludert forelesninger og sensur, UiB

Høst 2006: Emneansvarlig SANT 250, inkludert forelesninger, veiledning og sensur, UiB

Vår 2006: Emneansvarlig SANT 250, inkludert forelesninger, veiledning og sensur, UiB

Høst 2004 og høst 2005: Leder av litteraturseminar, samt forelesninger for masterstudenter, Anthropology of development, UiB

Høst 2003: Leder av oppgaveseminar, grunnfag, UiB

Vår 2001: Leder av oppgaveseminar, grunnfag, UiB

Vår 2000 og vår 2001: Leder av litteraturseminar, grunnfag, UiB

 


Sensur
2004-2024: Internsensor ved UiB  på til sammen 42 hovedfags-, mastergrads- og MPhil-avhandlinger, samt komitémedlem på til sammen 28 komitéer for vurdering av hovedfags-, MPhil- og mastergradsprosjektbeskrivelser.

Høst 2018: Sensor SANT 105, UiB

Vår 2005: Sensor SANT308, UiB

Vår 2010: Sensor i SANT 220 "Anthropology, intervention and development", UiB

 

Veiledning ved UiB
2010-: 
Veiledet ferdig til sammen 22 MPHIL- og MA-studenter og 6 PhD-studenter. Per februar 2024 veileder jeg 3 MA-studenter og 4 PhD-studenter.

Bøker og spesialnumre
2022a [redigert med Trine Olsen Møgster] Urban polarisering. Spesialnummer av Norsk antropologisk tidsskrift, 33(3). [Open Access]

2022b [redigert med Knut M. Rio og Bruce Kapferer] Egalitarian life and Life Forms: Ethnographic Perspectives on Political Experimentation. Spesialnummer av Social Analysis, 66(3): 1-168. [Open access]

2022c [redigert med Sindre Bangstad] Achille Mbembe: Nekropolitikk og andre essays. Oslo: Cappelens upopulære skrifter.

2021a [redigert med Ruy Llera Blanes] Utopian confluences: anthropological mappings of generative politics. Del av Social Anthropology/Anthropologie Sociale, 29(1): 5-173.

2019a [redigert med Sheila Pereira Khan og Maria Paula Meneses] Mozambique on the Move: Challenges and Reflections. Leiden: Brill, p. 294. [Open Access]

2016a Violent Becomings: State Formation, Sociality, and Power in Mozambique. New York: Berghahn Books, p. 360. [Open Access]

2016b [redigert med Vigdis Broch-Due] Violent Reverberations. Global Modalities of Trauma. New York: Palgrave Macmillan, p. 279.

2016c [redigert med Synnøve Bendixsen] Critical Anthropological Engagements in Human Alterity and Difference. New York: Palgrave Macmillan, p. 312.

2015a [redigert med Kirsten Alsaker Kjerland] Navigating Colonial Orders: Norwegian Entrepreneurship in Africa and Oceania. New York: Berghahn Books, p. 404.

2009a [redigert med Bruce Kapferer] Crisis of the state. War and social upheaval. New York: Berghahn Books, p. 330.

 

Tidsskriftsartikler
2024a [med Egna Rachel Sidumo] Between Resilience and Radicalisation. Reassessing the trajectory of Internally Displaced Populations in Cabo Delgado, Mozambique. Kronos: Southern African Histories, 48(1). [Open Access]

2022d [med Trine Olsen Møgster] Urban polarisering: Antropologiske bidrag. Norsk antropologisk tidsskrift, 33(3): 191-209. [Open Access]

2022e [med Abel Março Nassone] Ambulerende omsorg. Eller, spekulasjon i møte med byers oppløsning og framtidens slutt i Maputo. Norsk antropologisk tidsskrift, 33(3): 210-226.

2022f [med Knut M. Rio og Bruce Kapferer] An introduction to egalitarian thought and dynamics. Social Analysis, 66(3): 1-21. [Open access]

2022g Egalitarian lives and violence: Community policing in Mozambique. Social Analysis, 66(3): 104-125. [Open access]

2022h Civil war and the non-linearity of time. Approaching a Mozambican Politics of Irreconciliation. Journal of the Royal Anthropological Institute, 28(S1): 50-64. https://doi.org/10.1111/1467-9655.13753. [Open access]

2022i [med Ruy L. Blanes] Cracks in the system and anthropology. A response to Bråten. Social Anthropology/Anthropologie Sociale, 30(1): 140-147. doi:10.3167/saas.2022.300111

2022j [med Austin Dziwornu Ablo] A shadowy 'City of Light': Private urbanism, large-scale land acquisitionand dispossession in Ghana. International Journal of Urban and Regional Research: 1-17. DOI:10.1111/1468-2427.13085

2021b [med Jason Sumich] Just out of reach: Imminence, meaning and political ontology in Mozambique. Current Anthropology, 62(3): 287-308. DOI: 10.1086/714268.

2021c A lesser human? Utopic registers of urban reconfiguration in Maputo, Mozambique. Social Anthropology/Anthropologie Sociale, 29(1): 87-107 [Open access]

2021d [med Ruy Llera Blanes] Utopian confluences: anthropological mappings of generative politics. Social Anthropology/Anthropologie Sociale, 29(1): 5-17. [Open access]

2021e Letter from Maputo: Migration, Ambulation and Urban Reconfiguration. Parangolé 1(1): 86-93.

2020a [med Tomas Salem] Emergent Police States. Racialized pacification and police moralism from Rio’s favelas to Bolsonaro. Conflict and Society, 6(1): 86-107. [Open Access]

2020b [med Morten Nielsen og Jason Sumich] Enclaving: Spatial Detachment as an Aesthetics of Imagination in an urban sub-Saharan African context. Urban Studies, doi.org/10.1177/0042098020916095

2019b [med Knut Rio] 1968 and its other worlds: Global events and (anti-)state dynamics in France, Mozambique and Vanuatu. History and Anthropology, 30(5): 622-643. DOI: 10.1080/02757206.2018.1524759 [Open Access]

2019c [med Sindre Bangstad og  Heiko Henkel] The politics of affect: Anthropological perspectives on the rise of far-right and right-wing populism in the West. Focaalblog 14. mars 2019. [Open Access]

2019d [med Sindre Bangstad og Heiko Henkel] The politics of affect. Perspectives on the rise of the far-right and right-wing populism in the West. Focaal: journal of global and historical anthropology, 83: 98-113. [Open Access]

2018a [med Knut Rio] Anthropology and 1968: Openings and Closures. Anthropology Today, 34(2): 9-13. [Open Access]

2018b [med Inge Tvedten, Fábio Ribeiro og João Graça] Maputo: Ethnography of a Divided City. Journal of Anthropological Films, 2(2), e1571

2016d Valuable Subversions: Gendered Generativity and Sorcerous Production in Central Mozambique. Valuation Studies, 4(1): 41-66. [Open Access]

2015b "The Spirit of the Laws in Mozambique" by Juan Obarrio. [Review article]. Anthropological Quarterly, 88(2):565-575.

2014a Effervescence and Ephemerality: Popular Urban Uprisings in Mozambique. Ethnos: Journal of Anthropology, DOI:10.1080/00141844.2014.929596. [Open Access]

2014b [med Inge Tvedten og Sandra Roque]. Engaging, Transcending and Subverting Dichotomies: Discursive Dynamics of Maputo’s Urban Space. Urban Studies, 51(13):2752-2769, DOI: 10.1177/0042098013512872.

2012a Moving at the margins to re-centre anthropology. Interview with Bruce Kapferer. Norsk Antropologisk Tidsskrift,  23(2): 182-197.

2011a 'Entering the red sands'. The corporality of punishment and imprisonment in Chimoio, Mozambique. Journal of Southern African Studies, 37(3): 611-626.

2010a [med Sindre Bangstad]. Heart of darkness re-invented? A tale of Norwegian ex-soldiers in the Democratic Republic of Congo [om Joshua French og Tjostolv Moland-saken] Anthropology Today, 26(1): 8-12.

2009b Multiple sovereignties and summary justice in Mozambique. A critique of some legal anthropological terms. Social analysis, 53(3): 123-147.

2007a "Å dø her koster ikke noe". Vold, rettsantropologi og suverenitet i det postkoloniale Mosambik. Norsk Antropologisk Tidsskrift, 18(3-4):280-295.

2006a [med Kjetil Fosshagen, Anette Fagertun og Inger Lise Teig] Antropologien og staten. En innledning. Norsk Antropologisk Tidsskrift, 17(3-4):186-200.
 

Bokkapitler
2022k [med Sindre Bangstad] Å tenke verden fra Afrika: En introduksjon til Achille Mbembe. I Sindre Bangstad og Bjørn Enge Bertelsen (red.) Achille Mbembe: Nekropolitikk og andre essays. Oslo: Cappelens upopulære skrifter, side 7-28.

2020c [med Sindre Bangstad] Mørkets hjerte skapt igjen og igjen. Fortellingene om eks-soldatene Joshua French og Tjostolv Moland i Kongo. I Marta Tveit (red.) Maskespillet i Kongo. Hvordan løslatelse av to norske leiesoldater ble et nasjonalt anliggende. Oslo: Frekk forlag, side 150-167.

2019c From Celebrating Female Emancipation to Emplacing Emperor Ngungunyane: Remoulding the Past in Mozambican National Narratology. I Sheila Pereira Khan, Maria Paula Meneses og Bjørn Enge Bertelsen (red.) Mozambique on the Move: Challenges and Reflections. Leiden: Brill, pp. 76-95. [Open Acccess]

2019e [med Sheila Pereira Khan og Maria Paula Meneses] Introduction: Situating Mozambican Histories, Epistemologies, and Potentialities. I Sheila Pereira Khan, Maria Paula Meneses og Bjørn Enge Bertelsen (red.) Mozambique on the Move: Challenges and Reflections. Leiden: Brill, pp. 1-38. [Open Access]

2019e Life at the End of Time: A Note on Comparison, ‘Pentecost’ and the Trobriands. I Annelin Eriksen, Ruy Llera Blanes og Michelle MacCarthy (red.) Going to Pentecost: An Experimental Approach to Studies in Pentecostalism. New York: Berghahn Books, pp. 193-200 [Open Access]

2018c Composing texts and the composition of uprisings: Notes on writing the postcolonial political. I Morten Nielsen og Nigel Rapport (red.) The Composition of Anthropology: How Anthropological Texts Are Written. London: Routledge, pp. 56-72.

2017a German Pentecostal Witches and Communists: The violence of purity and sameness. I Knut Rio, Michelle MacCarthy og Ruy Llera Blanes (red.) Pentecostalism and Witchcraft in Melanesia and Africa. New York: Palgrave Macmillan, pp. 37-65. [OPEN ACCESS-kapittel og -bok].2017b Efervescência efémera: levantamentos populares urbanos em Moçambique. I Luís de Brito (red.) Agora eles têm medo de nós! - Uma colectânea de textos sobre as revoltas populares em Moçambique (2008-2012). Maputo: Instituto de Estudos Sociais e Económicos (IESE), pp. 124-152. [Open Access]

2016e [med Vigdis Broch-Due] Violent Reverberations: An Introduction to our Trauma Scenarios. I Vigdis Broch-Due og Bjørn Enge Bertelsen (red.) Violent Reverberations. Global Modalities of Trauma New York: Palgrave Macmillan, pp. 1-21.

2016f Multisemic speech genres as vehicles for re-inscribing meaning in post-conflict societies. A Mozambican case. I Vigdis Broch-Due og Bjørn Enge Bertelsen (red.) Violent Reverberations. Global Modalities of Trauma. New York: Palgrave Macmillan, pp. 193-217.

2016g [med Synnøve Bendixsen] Recalibrating alterity, difference, ontology. Anthropological engagements with human and non-human worlds. I Bjørn Enge Bertelsen og Synnøve Bendixsen (red.) Critical Anthropological Engagements in Human Alterity and Difference.  New York: Palgrave Macmillan, pp. 1-40.

2015c Navigating Colonial Orders: Norwegian Entrepreneurship in Africa and Oceania, ca. 1850 to 1950. I Kirsten Alsaker Kjerland og Bjørn Enge Bertelsen (red.) Navigating Colonial Orders: Norwegian Entrepreneurship in Africa and Oceania.  New York: Berghahn Books, pp. 1-37.

2015d Colonialism in Norwegian and Portuguese: The Plantation Madal in Mozambique. I Kirsten Alsaker Kjerland og Bjørn Enge Bertelsen (red.) Navigating Colonial Orders: Norwegian Entrepreneurship in Africa and Oceania. New York: Berghahn Books, pp. 291-320.

2015e [med Alessandro Zagato] Introducion. The Event of Charlie Hebdo — Imaginaries of Freedom and Control. I Alessandro Zagato (red.) The Event of Charlie Hebdo. Imaginaries of Freedom and Control. New York: Berghahn Books, pp. 1-11.

2014c Maize mill sorcery. Cosmologies of substance, production and accumulation engaged in central Mozambique. I Allen Abramson og Martin Holbraad (red.) Framing Cosmologies: Anthropology and the Imagination of Worlds. Manchester: Manchester University Press, pp. 199-220.

2014d El género del derecho: Política, memoria y agencia en los tribunales comunitarios de Mozambique. I Rachel Sieder og John-Andrew McNeish (red.) Justicia de género y pluralidades legales: Perspectivas latinoamericanas y africanas. Mexico City: Centro de investigaciones y estudios superiores en antropología social (CIESAS), pp. 113-146. [Spansk oversettelse av 2013a.]

2013a The gender of law: politics, memory and agency in Mozambican community courts. I Rachel Sieder og John-Andrew McNeish (red.) Gender, Justice and Legal Pluralities. Latin American and African Perspectives. I serien "Law, Development and Globalization". London og New York: Routledge, pp. 82-108.

2010b Securitisation of the social and state transformation from Iraq to Mozambique. I John-Andrew McNeish og Jon Harald Sande Lie (red.), Security and development. Critical interventions-serien. Oxford and New York: Berghahn Books, pp. 84-98.

2009c Kolonialisme på portugisisk og norsk. Plantasjen Madal i Mosambik. I Kirsten Alsaker Kjerland og Knut Rio (red.) Kolonitid. Nordmenn på eventyr og big business i Afrika og Stillehavet. Oslo: Scandinavian Academic Press, pp. 249-274.

2009d Sorcery and death squads. Transformations of state, sovereignty, and violence in postcolonial Mozambique. I Bruce Kapferer og Bjørn Enge Bertelsen (red.) Crisis of the state. War and social upheaval. New York: Berghahn Books, pp. 210-240.

2009e [med Bruce Kapferer] The crisis of power and reformations of the state in globalizing realities. I Bruce Kapferer and Bjørn Enge Bertelsen (red.) Crisis of the state. War and social upheaval. New York: Berghahn Books, pp. 1-26. 

2007b Violence, sovereignty and tradition. Understanding death squads and sorcery in Chimoio, Mozambique. I Armando Marques Guedes og Maria José Lopes (red.) State and traditional law in Angola and Mozambique. Coimbra: Edições Almedina, pp. 201-261.

2004a 'It will rain until we are in power'. Floods, elections and memory in Mozambique. I Harri Englund and Francis B. Nyamnjoh (red.) Rights and the Politics of Recognition in Africa (Postcolonial Encounters Series). London and New York: Zed Books, pp. 169-191.

2004b 'The traditional lion is dead'. The ambivalent presence of tradition and the relation between politics and violence in Mozambique. I Camille Goirand (red.) Lusotopie 2003. Violence et politique dans les espaces lusophones. Paris: Éditions Karthala and Centre d'Étude d'Afrique Noire (CEAN), pp. 263-281.

 

Bokanmeldelser, leksikonartikler, rapporter og andre kortere tekster

[kommer] "Global Revolutionary Aesthetics and Politics after ‘68" edited by Martin Munro, William J. Cloonan, Barry J. Faulk, and Christian P. Weber (bokanmeldelse). Journal of Postcolonial Writing.

2024b "Nourishing Life. Foodways and Humanity in an African Town" by Arianna Huhn (bokanmeldelse). Journal of the Royal Anthropological Institute, 30(1): 18-19. DOI: https://doi.org/10.1111/1467-9655.14087

2020d "Age of Concrete: Housing and the Shape of Aspiration in the Capital of Mozambique" av David Morton (bokanmeldelse). The American Historical Review, 125(5): 2048-2049. DOI: https://doi.org/10.1093/ahr/rhaa422

2020e "Cities of Entanglements. Social Life in Johannesburg and Maputo through Ethnographic Comparison" av Barbara Heer (bokanmeldelse). Anthropos, 115(2): 589-590.

2020f "Faith in Flux. Pentecostalism and Mobility in Rural Mozambique" av Devaka Premawardhana (bokanmeldelse). Journal of Religion in Africa, 48(4): 396-398. DOI:10.1163/15700666-12340152.

2020g "Koloniale trekk ved French og Moland-dekningen" (kronikk). Morgenbladet, 18.03.20.

2020h "Afrika: Fra de første mennesker til idag" av Tore Linné Eriksen (bokessay). Klassekampen, 15.02.20, side 12-13.

2020i "Returning Life: Language, Life Force and History in Kilimanjaro" av Knut Christian Myhre (bokanmeldelse). Norsk antropologisk tidsskrift 31(1-2): 151-54.

2020j "Catholicism and the Making of Politics in Central Mozambique, 1940-1986" av Éric Morier-Genoud (bokanmeldelse). Social Sciences and Missions, 33 (1-2): 212-215.

2019h "Bound for Work: Labor, Mobility, and Colonial Rule in Central Mozambique, 1940-1965" av Zachary Kagan Guthrie (bokanmeldelse). American Historical Review, 124(3):1190-1191. (OPEN ACCESS)

2019i [med Thomas Hylland Eriksen] "Paul Gilroys optimisme" (kronikk). Morgenbladet, 15.03.19.

2019j "En ukuelig humanist" (kronikk) [Om Paul Gilroy]. Klassekampen, 03.06.2019.

2018d Foreword, i Bernhard Weimer "Vampires, Jihadists and Structural Violence in Mozambique. Reflections on Violent Manifestations of Local Discontent and their Implications for Peacebuilding". Rapport tilgjengelig her, side 5.

2017c "Creating Africas: Struggles over Nature, Conservation and Land" av Knut Nustad (bokanmeldelse). Norsk antropologisk tidsskrift, 28(1): 59-62. DOI:10.18261/issn.1504-2898-2017-01-08

2017d "Policing and the politics of order-making", redigert av Peter Albrecht og Helene Maria Kyed (bokanmeldelse). African Affairs, 116(462): 152-154. (Advance Access published 15 December 2016 -- available at DOI:10.1093/afraf/adw076)

2017e [med Annelin Eriksen og Knut Rio] Vurderer verden med Vestens verdier. Kommentar i Dagens Næringsliv, 20.10.2017, side 30.

2016h "In Step with the Times. Mapiko Masquerades of Mozambique” av Paolo Israel (bokanmeldelse). Canadian Journal of History, 51(1): 210-212.

2015f [med Abel Chauque] "Crime and Security in Maputo, Mozambique." Cities Alliance og CMI. CMI Brief, årgang 14, nr. 3, 4 sider.

2015g [med Abel Chauque] "Crime e Segurança em Maputo, Moçambique". Cities Alliance og CMI. CMI Brief, årgang 14, nr. 3, 4 sider.

2015h "Strategies for preventing terrorism" av Tore Bjørgo (bokanmeldelse). Norsk Antropologisk Tidsskrift, 26(1): 75-78.

2015i "Anthropology, (in)equality and (in)egalitarianism. A comment on Harri Englund ’s 'Human Rights and African Airwaves: Mediating Equality on the Chichewa Radio'". Suomen Antropologi: Journal of the Finnish Anthropological Society 40(1): 70-73.

2013b [med Inge Tvedten og Sandra Roque] "Género, Classe e Espaço em Maputo, Moçambique" Cities Alliance og CMI. CMI Brief, årgang 12, nr. 7, 4 sider.

2013c [med Inge Tvedten og Sandra Roque] "Gender, Class and Space in Maputo, Mozambique." Cities Alliance og CMI. CMI Brief, årgang 12, nr. 7, 4 sider.

2013d [med Bruce Kapferer] "How to approach the state in anthropology? A response to Thomas Blom Hansen". Norsk Antropologisk Tidsskrift 24(2):137-139.

2013e [med Inge Tvedten og Sandra Roque] "Urban space and poverty in Maputo, Mozambique." Cities Alliance og CMI. CMI Brief, årgang 12, nr. 2, 4 sider.

2013f [med Inge Tvedten og Sandra Roque] "Espaço Urbano e Pobreza em Maputo, Moçambique." Cities Alliance og CMI. CMI Brief, årgang 12, nr. 2, 4 sider.

2012b [med Inge Tvedten] Fremtidens globale byer (kronikk). Aftenposten, 03.12.12.

2012c "Tilbake til Durkheim. Staten og antropologien" av Iver B. Neumann (bokanmeldelse). Norsk Antropologisk Tidsskrift 23(2): 198-200.

2012d "Eusébio (Eusébio da Silva Ferreira)" i Dictionary of African Biography, vol. 2 (leksikonartikkel). Redigert av Henry Louis Gates, Jr. og Emmanuel Akyeampong. New York og Oxford: Oxford University Press, pp. 316-317.

2012e "Ngungunyane" i Dictionary of African Biography, vol. 4 (leksikonartikkel). Redigert av Henry Louis Gates, Jr. og Emmanuel Akyeampong. New York og Oxford: Oxford University Press, pp. 465-466.

2011b [med Eyolf Jul-Larsen] Social security, poverty dynamics and economic growth in Angola’s smallholder agriculture. A case study of two communities in Huambo province. CMI Report R 2011:5. Bergen: Chr. Michelsen Institute, p. 33.

2011c "Fear of Small Numbers. An Essay on the Geography of Anger" av Arjun Appadurai (bokomtale). PoLAR - Political and Legal Anthropological Review, 34(1):177-179.

2010c [med Sindre Bangstad] Der kannibaler truer? (kronikk). Klassekampen, 11.02.2010, p. 22-23, samt tilsvar til Morten Strøksnes 16.02.2010 med tittelen "Antropologi og kulturrelativisme" i samme avis.

2009f Compte rendu / bokessay. Lars Buur, Steffen Jensen and Finn Stepputat (red.) "The security-development nexus. Expressions of sovereignty in Southern Africa". Lusotopie, 16(2):198-201.

2009g "Langtvekkistan. Grunnlagsproblemer for studiet av asiatiske og afrikanske samfunn" av Arild Engelsen Ruud (bokomtale). Forum for Development Studies, 36(2):213-216.

2008 "På Barheidas tid. Familjekrönika från savannen" av Stig Holmquist og Aud Talle (bokomtale). Norsk Antropologisk Tidsskrift 19(2-3):199-200.

2007c [med Bård Kårtveit] Antropologer i krigens frontlinje (kronikk). Dagbladet, 23.10.07.

2006b [med Sindre Bangstad] Sør-Afrika og "motsatt apartheid" (kronikk). Bergens Tidende, 15.12.06.

2005 War, peace and development in Mozambique: A critical assessment. Commissioned study for Chr. Michelsen Institute in June 2005 being an assessment of the applicability of Paul Collier et al.'s "Breaking the conflict trap" to the case of Mozambique. Bergen: Chr. Michelsen Institute, p. 83.


 

Formidling og mediabidrag (utvalg)

2024 Intervju med NRK i artikkelen “Uroa for at mobile øydelegg for studentane” i forbindelse med ansvar for og initiativtaker til kurset Lesing og konsentrasjon for BA-studenter ved Institutt for sosialantantroplogi. 16.01.24.2024 Intervju med NRK (Søndagsrevyen) i forbindelse med ansvar for og initiativtaker til kurset Lesing og konsentrasjon for BA-studenter ved Institutt for sosialantantroplogi. 14.01.24.2024 Masterclass for PhD-studenter og postdoktorer med tittelen “How to publish – and getting published”. Invitert av og holdt ved Institutt for sosialantrpologi, NTNU, 12.02.24.2023 Intervju om Holbergprisen og egen forskning i den kinesiske avisen The Paper (tekst på mandarin), 19.09.23.2022 Deltager som forfatter Participation as author and presenter in “JRAI Special Issue 2022 Online Launch: On Irreconciliation”, 31 September 2022. Chaired by Adam Reed and Nayanika Mokherjee.2023 Innleder, moderator og vert for en rekke arrangementer under Holberguken, 05.-08.06.23.2022 Moderator og vert for en rekke forelesninger og debatter under “Why (Queer) History Matters”-konferansen, 29.30.08.22 i Universitetsaulaen i Bergen.

2022 Innleder, moderator og vert for en rekke arrangementer under Holberguken, 7.-11.06.2022.

2022 "Achille Mbembe: An introduction". Introduksjon til Achille Mbembe under hans æresdoktorforelesning ved Universitetet i Bergen, 02.06.22.2022 [sammen med Sindre Bangstad] Achille Mbembe: Nekropolitikk og andre essays. Podkast i serien "Cappelens Upopulære".

2022 "Æresdoktor: Ein av dei fremste postkoloniale tenkjarane". Intervju om Achille Mbembe. Det samfunnsvitenskapelige fakultet, 25.05.22.

2022 "Holbergprisen er den viktigste prisen i verden innen samfunnsvitenskap, humaniora, jus og teologi". Intervju i På Høyden, 03.06.22.

2021 Ledelse av programkomitéen til og aktiv deltager i konferansen 2021 SDG Conference programme: The SDGs after the Crisis , 10.-12. februar 2021, Universitet i Bergen.

2021 Moderator for “Global School Film & Reflections: Inequality” med visning av filmen “Picture a scientist” etterfulgt av en debatt mellom Lise Rakner, Ragnhild Muriås og Dorothy Jane Dankel hos Bergen Global 21. april 2021.

2021 Moderator for GRIPs lansering av boken “Tax Justice and Global Inequalities” med deltagerne Krishen Mehta og Erika Dayle Siu (redaktører), samt Astrid Haas og Tina Søreide (discussants). På Zoom. Bergen Global, Bergen, 17. februar 2021. Mer informasjon her Book Launch: Tax Justice and Global Inequality – GRIP (gripinequality.org) og opptak av streamen her: Book Launch: Tax Justice and Global Inequality - YouTube

2020 Vert for åpningssesjonen “The social (human) sciences and the SDGs in the Anthropocene” under Day Zero-arrangemented ved "SDG Bergen 2020 conference". 5 februar, Det akademiske kvarter, Universitetet i Bergen.

2019 Intervju med Holbergprisvinner Paul Gilroy for NRK Kunnskapskanalen. Sendt på NRK 26 oktober 2019 og tilgjengelig på nett. Norsk Rikskringkasting.

2019 [Sammen med Ernesto Séman] "Histories of emancipation and slavery in the Caribbean. In the work of Stuart Hall and beyond. A conversation with Prof. David Scott" (Columbia University), Litteraturhuset i Bergen, 17 oktober 2019.

2019 Boklansering av "Poverty as Ideology. Rescuing Social Justice from Global Development Agendas" av Martin Fischer, Bergen Global, 14 mai 2019.

2019 [Sammen med Yael Harlap] Trumplandia! An open conversation with Prof. Carolyn Rouse (Princeton University), Litteraturhuset i Bergen, 24 april 2019.

2019 How to publish – and getting published. Presentasjon holdt på "PhD-seminar on academic writing and publication", arrangert av Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen, 11 april 2019.

2018 [Sammen med Yael Harlap og Rand Gressgård] "An open conversation with professor Paul Gilroy", Litteraturhuset i Bergen, 19 April 2018.

2018 Portrettintervju Bjørn Enge Bertelsen. [Intervju]. Kula Kula, 1, s. 4-8.

2017 How to publish – and getting published. Presentasjon holdt på "PhD-seminar on academic writing and publication", arrangert av Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen, 25.09.2017

2016 How to publish – and getting published. Presentasjon holdt på "PhD-seminar on academic writing and publication", arrangert av Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen, 13.04.2016.

2015 How to publish – and getting published. Presentasjon holdt på "PhD-seminar on academic writing and publication", arrangert av Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen, 16.04.2015.

2014 Den travle antropologen. [Intervju]. Kula Kula, 1, s. 4-7.

2014 Nå kommer gerilja-antropologene. [Intervju med Bruce Kapferer og Bjørn Enge Bertelsen]. 05.06.14.

2014 Antropologien og krigen mot terror. Deltaker i paneldebatt med og intervju av David Price. Litteraturhuset i Oslo, 20.05.14.

2014 How to publish – and getting published. Presentasjon holdt på "PhD-seminar on academic writing and publication", arrangert av Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen, 18.03.2014.

2012 Moving at the margins to re-centre anthropology. Interview with Bruce Kapferer. Intervju gjort for faghistorieprosjektet til Norsk antropologisk forening. Tilgjengelig her.

2011 Ni tips om å publisere - og bli publisert. Innlegg på Sosialantropologisk Institutt, UiO sitt publiseringsseminar for PhD-studenter, 05.11.2011.

2010 Critical interventions. Intervju om Berghahn books sin bokserie Critical interventions i studenttidsskriftet Kula Kula, november 2010, pp. 3-5. Tilgjengelig i fulltekst her.

2010 "Blant høvdinger og byråkrater". Forskersalong som samtale mellom Bjørn Enge Bertelsen og Aslak Orre som del av Forskningsdagene 2010.

2010-Fordummende [Intervju om om bildene av Kongo brukt i dekning av Moland-French-saken]. Bergens Tidendes supplement BT-magasinet 20.02.2010, s. 3.

2009 Deltaker i boksalong med tittelen "Nordmenn ute - krevende herrer eller ydmyke tjenere?" ledet av Øystein Rakkenes (NRK), CMI og Unifob Global, 14.10.2009

2009 Slik koloniserte nordmenn Afrika [intervju]. Dagbladet.no, 30.06.2009.

2009 Thams - en norsk koloniherre [intervju]. Avisa Sør-Trøndelag, 27.06.2009

2009 Nytt liv av daude gror [intervju om zombier og zombifisering i Mosambik i større artikkel om zombier som globalt mediefenomen og erfart realitet] Klassekampen 05.01.09.

2008 Test af potentielle svar. En samtale med Bjørn Enge Bertelsen [intervju]. DJK Afgang 08. Utstillingskatalog Det Jyske Kunstakademi 05.03.2008.

2007 Tryggleik og fare i magiske krefter. Artikkel om doktorgradsproskjektet publisert på Forskning.no  04.04.07, samt i UiBs magasin Hubro 2007 14(1):16-19.


Avhandlinger
2010a Violent becomings. State formation and the traditional field in colonial and postcolonial Mozambique. PhD-avhandling. Institutt for sosialantropologi, UiB, p. 362.

2002 Till the soil - but do not touch the bones. Memories of violence in Mozambican re- constructive practices. Hovedfagsoppgave i sosialantropologi, Universitetet i Bergen, p. 239.

 

For en alternativ presentasjon, se http://uib.academia.edu/BjornEngeBertelsen hvor bl.a. en del upubliserte papere er tilgjengelige.

2018-2024: Prosjektleder for og forsker i det NFR-finansierte prosjektet Enclaving: Patterns of global futures in three African cities (UrbanEnclavingFutures), UiB.

2014-2019: Fulltidsforsker i det ERC-finansierte prosjektet Egalitarianism: Forms, Processes, Comparisons, UiB.

2012-2015: Forsker i det NFR-finansierte prosjektet The Ethnography of a Divided City. Socio-Politics, Gender and Poverty in Maputo, CMI.

2011-2016: Forsker i prosjektet Gender and Pentecostal Christianity: A comparative analysis of Gender in Pentecostal Christianity with focus on Africa and Melanesia, UiB.

2010-2014: Social imaginaries of death, suffering and accumulation. Urban spaces of insecurity and poverty in Mozambique and Zimbabwe (postdoktorprosjekt). Institutt for sosialantropologi, Universitet i Bergen

2009-2011: Forsker i prosjektet Poverty reduction and gender justice in contexts of legal pluralism, CMI.

2005-2010: Forsker i Madal i brytning mellom det koloniale og det postkoloniale. Delprosjekt i STORFORSK-prosjektet In the wake of colonialism, Unifob Global og UiB. 

2004-2010: An ambivalent heritage: Violent transformations of tradition in local and national contexts in Mozambique (doktorgradsprosjekt), Institutt for sosialantropologi, Universitet i Bergen og Uni Global.

2004-2010: Tilknyttet Challenging the state-prosjektet ved Institutt for sosialantropologi, UiB

Regional: Det sørlige Afrika, Mosambik, Zimbabwe, Afrika

Tematisk: Urban antropologi, framtidspraksiser, statsformasjon, suverenitetsdannelse, minne, historie, vold, krig, tradisjon og tradisjonelle autoriteter, fattigdom, rettsantropologi, politisk antropologi, politisk økologi

 

Twitter