Hjem
Bjørn Ola Tafjords bilde
Foto:
Bjørg Anja Teigland

Bjørn Ola Tafjord

Professor, religionsvitskap
 • E-postbjorn.tafjord@uib.no
 • Telefon+47 55 58 22 93
 • Besøksadresse
  Øysteinsgate 3
  5020 Bergen
  Rom 
  424
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Forskinga mi handlar særleg om

 • samband mellom indigenitetar og religiøsitetar
 • Talamancas historie, etnografi og religiografi
 • religionar og politikk i Latin-Amerika
 • norsk misjon
 • framstillingar av kulturspesifikke religiøse gjenstandar og verknadane deira
 • kristendommar, kroppar og praksisar i Costa Rica, Noreg og globalt
 • feltarbeid, omsetjingar og forskingshistorie / metodar og metodologiar i studiar av religionar, antropologi og historie
 • Costa Rica/Latin-Amerika, Noreg/Sápmi/Europa, internasjonale nettverk og møter

I samarbeid med mine kollegaer underviser eg mellom anna i emna RELV101 Kva er religionsvitskap?, RELV102 Jødedom, kristendom, islam, RELV301 Religionsvitskapleg teori, og RELV350 Religionsvitskap mastergradsoppgåve.

I 2022 og 2023 er eg fagkoordinator for religionsvitskap ved AHKR.

Føreståande:

Reinterpreting Mother Earth: Translation, governmateriality, and confidence. Journal for the Study of Religion, Nature and Culture.

Sentrale:

Translating indigeneities: Educative encounters in Talamanca, Tromsø, and elsewhere. Indigenous Religion(s): Local Grounds, Global Networks, s. 21–58. London 2020: Routledge.

Indigenous Religion(s): Local Grounds, Global Networks. Introduksjon og konklusjon samskrivne av Siv Ellen Kraft, Bjørn Ola Tafjord, Arkotong Longkumer, Gregory D. Alles og Greg Johnson. London 2020: Routledge.

Modes of indigenizing: Remarks on indigenous religion as a method. Journal for the Study of New Religions 9 (2018), 2 (spesialnummer: Indigenizing movements in Europe, red. G. Harvey): 303–327.

Performances and mediations of indigenous religion(s). Numen 65 (2018), 5–6 (spesialdel, red. B. O. Tafjord og G. D. Alles).

Towards a typology of academic uses of ‘indigenous religion(s)’, or eight (or nine) language games that scholars play with this phrase. Handbook of Indigenous Religion(s) (Brill Handbooks on Contemporary Religion 15), red. G. Johnson og S. E. Kraft, s. 25–51. Leiden 2017: Brill.

Norsk misjon i Latin-Amerika: frå sjømenn og pinsevener til utviklingsprosjekt og politikk. Norge i Latin-Amerika: Forbindelser og forestillinger, red. L. Marsteintredet, s. 221–249. Oslo 2017: Cappelen Damm Akademisk.

Scales, translations, and siding effects: Uses of indígena and religión in Talamanca and beyond. Religious Categories and the Construction of the Indigenous (Supplements to Method and Theory in the Study of Religion 7), red. C. Hartney og D. Tower, s. 138–177. Leiden 2016: Brill.

How talking about indigenous religion may change things: An example from Talamanca. Numen 63 (2016), 5–6: 548–575.

Indigenous religion(s) as an analytical category. Method and Theory in the Study of Religion 25 (2013), 3: 221–243.

 

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). On the (un)doing of anthropology and secularity, and its relevance for religious studies. Religion. 614-622.
 • Vis forfatter(e) (2019). Modes of indigenizing: remarks on indigenous religion as a method. International Journal for the Study of New Religions. 303-327.
 • Vis forfatter(e) (2018). Venting som metode. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. 158-165.
 • Vis forfatter(e) (2017). Mediating indigenous religions: by way of introduction. Religious Studies and Theology. 9-20.
 • Vis forfatter(e) (2016). Scales, translations and siding effects: Uses of indígena and religión in Talamanca and beyond. In Religious Categories and the Construction of the Indigenous, ed. by C. Hartney & D. J. Tower. Supplements to Method & Theory in the Study of Religion. 138-177.
 • Vis forfatter(e) (2016). How talking about indigenous religion may change things: An example from Talamanca. Numen. 548-575.
 • Vis forfatter(e) (2013). Kva kan ein lære om kategorien gud dersom ein freistar å gå baklengs til verks? Eit eksperiment med Rosendo Jackson sin Sibö, min sibö og Inge Lønning sin Gud. DIN - Tidsskrift for religion og kultur.
 • Vis forfatter(e) (2013). Indigenous religion(s) as an analytical category. Method & Theory in the Study of Religion. 221-243.
 • Vis forfatter(e) (2011). Religionar og urfolk på bibliotek: Om klassifikasjonar i eit religionsvitskapleg landskap. Chaos - Skandinavisk tidsskrift for religionshistoriske studier. 71-90.
 • Vis forfatter(e) (2008). Religión og religiones i Talamanca: ei tileigningshistorie. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. 75-96.
 • Vis forfatter(e) (2007). Om heimlege metodologiar. Lærdommar frå forsking med bribriar. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. 28 sider.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2008). En undersøkelse av praktisk implementering av ny læreplan i KRL-faget ved seks skoler. .
 • Vis forfatter(e) (2007). KRL-praksiser: En undersøkelse av praktisk implementering av ny læreplan i KRL-faget ved seks skoler. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2017). The constitutions of religions in the construction and destruction of Santiago de Talamanca (1605 - 1610).
 • Vis forfatter(e) (2017). Practices of consultation with indigenous peoples in Indigenous/Latin America.
 • Vis forfatter(e) (2012). Norsk misjon i Latin-Amerika.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2016). Om ulik bruk av ordet "religion".
 • Vis forfatter(e) (2010). Religiøs fundamentalisme og sanninga, bokstavleg tala.
 • Vis forfatter(e) (2007). Santería: eit rørleg grensetilfelle i det cubanske samfunnet gjennom historien.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). Land back/language back/religion back? Special panel on global indigeneity with Greg Johnson, Bjørn Ola Tafjord, Liudmila Nikanorova and Arkotong Longkumer.
 • Vis forfatter(e) (2022). What is she doing? Some recent acts of a tiny black rock statue.
 • Vis forfatter(e) (2022). Translating into effect a Talamancan indigenous religion: two historical examples.
 • Vis forfatter(e) (2022). Professor James L. Cox's research questions in A Phenomenology of Indigenous Religions: Theory and Practice (Bloomsbury 2022).
 • Vis forfatter(e) (2021). The governmateriality of Nuestra Senora de los Angeles.
 • Vis forfatter(e) (2021). La Negrita as governmateriality in Costa Rica.
 • Vis forfatter(e) (2020). Indigenous medicine and religion as governmateriality.
 • Vis forfatter(e) (2019). Reflexiones en torno a conceptos bribris y la antropología de las religiones en Talamanca.
 • Vis forfatter(e) (2019). Imagined ethnographies and religiographies of Talamanca, Costa Rica.
 • Vis forfatter(e) (2018). Venting som metode.
 • Vis forfatter(e) (2018). Secularity and indigenous religion as a method.
 • Vis forfatter(e) (2018). Response to the panel Indigenising movements in Europe.
 • Vis forfatter(e) (2018). Indigenous religion as a method in and beyond museums.
 • Vis forfatter(e) (2018). Indigenous religion as a method (also for the repatriation of knowledge).
 • Vis forfatter(e) (2018). Indigenitet(ar) i eintal og fleirtal.
 • Vis forfatter(e) (2018). How can something resembling secularity be found around a genealogy of indigenous religion in Talamanca?
 • Vis forfatter(e) (2018). Connecting indigeneities while doing religious studies in Talamanca, Tromsø, and elsewhere.
 • Vis forfatter(e) (2017). Translating God, converting Sibö, or turning Him into an akeköl.
 • Vis forfatter(e) (2017). La religionización de tradiciones indígenas en Talamanca.
 • Vis forfatter(e) (2017). Indigenous religions and the work of scholars in Sakha, Talamanca, and Tromsø.
 • Vis forfatter(e) (2017). Indigenous methodologies: local/global and religious terminology.
 • Vis forfatter(e) (2017). Indigenous methodologies and religious terminologies.
 • Vis forfatter(e) (2017). Co-production of knowledge, from the local to the global.
 • Vis forfatter(e) (2017). A conversation about indigenous methodologies and translation.
 • Vis forfatter(e) (2017). "Costa Rica, indigenous peoples, really?".
 • Vis forfatter(e) (2016). Translations of the treatment of the dead.
 • Vis forfatter(e) (2016). Some challenges that indigenous methodologies pose for the INREL project.
 • Vis forfatter(e) (2016). Research collaboration in the INREL project.
 • Vis forfatter(e) (2016). Religion in Talamanca.
 • Vis forfatter(e) (2016). Performances and mediatizations of indigenous religion(s).
 • Vis forfatter(e) (2016). Opponent på prøvedisputas i kulturhistorie, Universitetet i Oslo. Avhandling: Åmund Norum Resløkken, Forskningsobjektene i Ord og Sed.
 • Vis forfatter(e) (2016). Norsk misjon i Latin-Amerika.
 • Vis forfatter(e) (2016). Discourses on indigenous religions in Talamanca (Costa Rica) and Tromsø (Norway): some critical comments about the contributions of academics.
 • Vis forfatter(e) (2016). Directionality and domains: translations toward religion and indigeneity.
 • Vis forfatter(e) (2015). Words of continuity and change: "indigenous" and "religion" in Talamanca.
 • Vis forfatter(e) (2015). Tradiciones indígenas, ambientalismos y religiones en las luchas por recursos en Talamanca, Costa Rica.
 • Vis forfatter(e) (2015). Toward a typology of academic uses of "indigenous religion(s)", or, six language games that scholars play with this phrase.
 • Vis forfatter(e) (2015). Toward a typology of academic uses of "indigenous religion(s)".
 • Vis forfatter(e) (2015). To what extent may “the informant” be a master of methods and methodologies?
 • Vis forfatter(e) (2015). Religious studies, religiologies, imagined religiographies, reification, and resistance.
 • Vis forfatter(e) (2015). Relaciones entre religiones y tradiciones indígenas en Talamanca.
 • Vis forfatter(e) (2015). Om religionsvitskap og religionifisering i Talamanca og Tromsø.
 • Vis forfatter(e) (2015). Om "Scales, translations, and siding effects: uses of indígena and religión in Talamanca and beyond".
 • Vis forfatter(e) (2015). Metodologías indígenas contextuales: acercamientos bribris.
 • Vis forfatter(e) (2015). Indigenous rights and the religionification of Talamancan traditions.
 • Vis forfatter(e) (2015). Academics and indigenous methodologies, colonization and decolonization, in/from/between Talamanca and Tromsø.
 • Vis forfatter(e) (2014). Translating Sibö: An example of how Bribris have indigenised the Bahá'í Faith in Talamanca.
 • Vis forfatter(e) (2014). Review of James L. Cox (ed.) Critical Reflections on Indigenous Religions (Ashgate 2013).
 • Vis forfatter(e) (2014). Negotiating indigeneity through a new world religion: Bribris and their Bahá'í Faith.
 • Vis forfatter(e) (2014). Litt om religio(ni)fisering.
 • Vis forfatter(e) (2013). On othering and opportunism brought about by religion and poverty and politics thereof: examples from Talamanca, Costa Rica.
 • Vis forfatter(e) (2013). Om korleis snakk om ein religión indígena kan vere med og endre ting: eit døme frå Talamanca, Costa Rica.
 • Vis forfatter(e) (2013). It means a lot: Bribri uses of religión, indígena and religión indígena.
 • Vis forfatter(e) (2013). Indigenous religion(s) as an analytical category.
 • Vis forfatter(e) (2012). What can we learn about "god" from doing it backwards?
 • Vis forfatter(e) (2012). The MA programme in The study of religions at the University of Tromsø.
 • Vis forfatter(e) (2012). Religious change in Talamanca.
 • Vis forfatter(e) (2012). Religions, politics, and rights: A case from Talamanca, Costa Rica.
 • Vis forfatter(e) (2012). Norsk misjon i Latin-Amerika i seinare år: kven, kvar og med kven?
 • Vis forfatter(e) (2011). Religion and politics in Talamanca.
 • Vis forfatter(e) (2011). Kva syner seg om ein freistar å gå baklengs til verks? Inge Lønning sin Gud som sibö.
 • Vis forfatter(e) (2011). From tradición indigena to religión indígena - about changes in political discourse and its consequences among the Bribri.
 • Vis forfatter(e) (2010). Religionsstudiar i Talamanca, Costa Rica.
 • Vis forfatter(e) (2010). Religionar og urfolk på bibliotek.
 • Vis forfatter(e) (2010). Religionar og religionsstudiar i Latin-Amerika.
 • Vis forfatter(e) (2009). Å klassifisere er å verdsetje: religionar og urfolk på bibliotek.
 • Vis forfatter(e) (2009). Urfolk, religionar og klassifikasjon i religionsvitskapen.
 • Vis forfatter(e) (2009). It used to be taboo to say who all of our methodology teachers are.
 • Vis forfatter(e) (2009). Health care practices, offers, and choices among Mayan mothers in Guatemala and Mexico II.
 • Vis forfatter(e) (2009). Health care practices, offers, and choices among Mayan mothers in Guatemala and Mexico.
 • Vis forfatter(e) (2008). Subjectivity and objectivity in the social sciences.
 • Vis forfatter(e) (2008). Om heimlege metodologiar.
 • Vis forfatter(e) (2008). Old and new indigenous religions and the future.
 • Vis forfatter(e) (2008). Etikk her og etikk der - lærdommar frå feltstudiar.
 • Vis forfatter(e) (2008). "Indigenous religions" as an analytical category. Useful for what?
 • Vis forfatter(e) (2007). Olsok i Valldal: religiøst entreprenørskap i regi av kommunen.
 • Vis forfatter(e) (2007). Learning methods, methodologies and ethics as "pupils" in the field.
 • Vis forfatter(e) (2007). Latin American politics of sex, gender and religion.
 • Vis forfatter(e) (2007). Feltarbeid: etikk her og etikk der.
 • Vis forfatter(e) (2005). Turisme, et religionsvitenskaplig forskningsprosjekt. Hybrid Encounters: Religion and Tourism in Global Culture.
 • Vis forfatter(e) (2005). Pueden extranjeros llegar a hacer metodologias indigenas? Can outsiders set about doing indigenous methodologies?
 • Vis forfatter(e) (2005). Defining religion, defying tradition? Concords and conflicts in discourses about the role of religion in a Costa Rican indigenous community.
Leder
 • Vis forfatter(e) (2018). Openheit / Rabasvuohta. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. 5-6.
 • Vis forfatter(e) (2016). Redaksjonelt. DIN - Tidsskrift for religion og kultur.
 • Vis forfatter(e) (2016). Perspektiveringar. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. 2 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Redaksjonelt. DIN - Tidsskrift for religion og kultur.
 • Vis forfatter(e) (2015). Redaksjonelt. DIN - Tidsskrift for religion og kultur.
 • Vis forfatter(e) (2014). Redaksjonelt. DIN - Tidsskrift for religion og kultur.
 • Vis forfatter(e) (2013). Guder II. DIN - Tidsskrift for religion og kultur.
 • Vis forfatter(e) (2012). Guder I. DIN - Tidsskrift for religion og kultur.
 • Vis forfatter(e) (2011). Redaksjonelt. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. 5-5.
 • Vis forfatter(e) (2008). Urfolk. DIN - Tidsskrift for religion og kultur.
 • Vis forfatter(e) (2008). Sentral-Amerika. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. 1-2.
 • Vis forfatter(e) (2007). åpent nummer. DIN - Tidsskrift for religion og kultur.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2018). Review of Alternative Voices ed. by A. Adogame, M. Echtler & O. Freiberger. Numen. 322-325.
 • Vis forfatter(e) (2015). Review of Critical Reflections on Indigenous Religions, ed. by James L. Cox, Farnham 2013, Ashgate. Temenos. 284-289.
 • Vis forfatter(e) (2012). Bokmelding av Christine Jacobsen si bok Islamic Traditions and Muslim Youth in Norway (Leiden 2011, Brill). DIN - Tidsskrift for religion og kultur. 152-156.
 • Vis forfatter(e) (2011). Review of Oliver Grasmück. Eine Marienerscheinung in Zeiten der Diktatur. Der Konflikt um Peñablanca, Chile: Religion und Manipulation unter Pinochet. Berlin 2009: Walter de Gruyter. Numen. 580-583.
 • Vis forfatter(e) (2011). Omtale av Genaro Zalpa & Hans Egil Offerdal (red.). ?El reino de Dios es de este mundo? El papel ambiguo de las religiones en la lucha contra la pobreza. Bogotá 2008: Siglo del Hombre/CLACSO-CROP. Chaos - Skandinavisk tidsskrift for religionshistoriske studier. 179-180.
 • Vis forfatter(e) (2011). Omtale av Aparecida Vilaca & Robin M. Wright (red.). Native Christians: Modes and Effects of Christianity Among Indigenous Peoples of the Americas. Surrey 2009: Ashgate. Chaos - Skandinavisk tidsskrift for religionshistoriske studier. 142-143.
 • Vis forfatter(e) (2011). Melding av James L. Cox. From Primitive to Indigenous: The Academic Study of Indigenous Religions. Aldershot 2007: Ashgate. Chaos - Skandinavisk tidsskrift for religionshistoriske studier. 165-170.
 • Vis forfatter(e) (2010). Bente Gullveig Alver 2009. Anna Elisabeth Westerlund: En fortelling. Oslo: Spartacus. 299 s. Ill. Tidsskrift for kulturforskning. 62-64.
 • Vis forfatter(e) (2008). Margit Warburg, Citizens of the World: A History and Sociology of the Baha'is from a Globalisation Perspective. Numen. 112-114.
 • Vis forfatter(e) (2008). Anmeldelse Arne Bugge Amundsen (red.), Norges religionshistorie, Universitetsforlaget, Oslo, 2005. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. 60-78.
 • Vis forfatter(e) (2004). Truande sanningar. Vagant. 63-67.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2020). Indigenous Religion(s): Local Grounds, Global Networks. Routledge.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2005). Lokale og globale autoritetar - Don Rosendo versus Det universelle rettferdshuset. LatinAmerika. 10-13.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2007). KRL-faget - i praksis eit mislukka eksperiment? Vårt land.
 • Vis forfatter(e) (2007). KRL-Faget. Eit mislukka eksperiment. Vårt land.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2004). Ritualiserte forståingar: bribriar og bahá'í-trua.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2017). What do we mean by indigenous religion(s)?
 • Vis forfatter(e) (2014). "The uses of 'indigenous religion': an interview with Bjørn Ola Tafjord.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Why is it sometimes risky to present indigenous traditions as religious? 3 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). Can non-indigenous religious traditions become indigenous? 3 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Modes of indigenizing: remarks on indigenous religion as a method. 25 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Towards a typology of academic uses of 'Indigenous Religion(s9', or eight (or nine) language games that scholars play with this phrase. 27 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Norsk misjon i Latin-Amerika: frå sjømenn og pinsevener til utviklingsprosjekt og politikk. 29 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Nya religionsbildningar. 25 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Religión en América Latina / Sociedad y cultura en América Latina (eds. Maria C. Álvarez-Solar y Elisabeth Fonseca). 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Refleksjonar kring refleksivitet / Metode i religionsvitenskap (red. Siv Ellen Kraft og Richard J. Natvig). 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Defining religion, defying tradition? : concord and conflict about the role of religion in a Costa Rican indigenous community. 19 sider.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) (2018). Introduction: performances and mediations of indigenous religion(s). Numen. 457-466.
 • Vis forfatter(e) (2008). Anmeldelse Arne Bugge Amundsen (red.), Norges religionshistorie, Universitetsforlaget, Oslo, 2005. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. 60-78.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Leiar for prosjektet The Governmateriality of Indigenous Religions (GOVMAT), finansiert av Noregs forskingsråds FRIPRO-program, 2020-2025.

Deltakande forskar i prosjektet Bodies in Translation: Science, Knowledge and Sustainability in Cultural Translation, leia frå Universitetet i Oslo og finansiert av Noregs forskingsråds FRIPRO-program.

Deltakar i forskargruppa Multiple Secularities – Beyond the West, Beyond Modernities, leia frå Leipzig Universitet og finansiert av DFG (Kolleg-Forschungsgruppe).