Hjem
Bjørn Sandviks bilde

Bjørn Sandvik

Emeritus, Førsteamanuensis
 • E-postbjorn.sandvik@uib.no
 • Besøksadresse
  Fosswinckels gate 14
  5007 Bergen
  Rom 
  310
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen
 • Skatt
 • Måling av helse
 • Finans
 • Trygd

 

 

 

Lærebok
 • Vis forfatter(e) (2003). Innføring i Finansteori. Fagbokforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2001). Investerings- og finansieringsteori. Universitetet i Oslo.
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Nøytralitet av den norske utbytteskatten. Samfunnsøkonomen. 35-38.
 • Vis forfatter(e) (2022). Formueskatt med redusert skattegrunnlag for aksjer. Samfunnsøkonomen.
 • Vis forfatter(e) (2016). Formueskatt på unoterte foretak. Samfunnsøkonomen. 4-7.
 • Vis forfatter(e) (2010). Sensitivity Analysis of Risk Tolerance. Decision Analysis. 313-321.
 • Vis forfatter(e) (2004). Good jobs, bad jobs and redistribution. The Scandinavian Journal of Economics. 703-720.
 • Vis forfatter(e) (2000). Competitive equilibrium: Walras meets Darwin. Optimization. 137-153.
 • Vis forfatter(e) (2000). Competitive equilibrium: Walras meets Darwin. Optimization. 137-153.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2003). Good jobs, bad jobs and redistribution. 1022. 1022. .
 • Vis forfatter(e) (2003). Good jobs, bad jobs and redistribution. 4115. 4115. .
 • Vis forfatter(e) (2002). Good jobs, bad jobs and redistribution. FS IV 02-21. FS IV 02-21. .
 • Vis forfatter(e) (2001). Good jobs, bad jobs and redistribution. A40/2001. A40/2001. .
 • Vis forfatter(e) (1999). Competitive Equilibrium: Walras meets Darwin. 0699. 0699. .
 • Vis forfatter(e) (1994). Concave utility and demand. .
 • Vis forfatter(e) (1991). An extension of Deaton's characterization of optimal commodity taxes. 9. 9. .
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2011). Finanskrisa, årsaker og ettervirkninger.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2004). Optimal taxation and normalisations.
 • Vis forfatter(e) (2004). Measuring health, a non-welfarist approach.
 • Vis forfatter(e) (2002). Good jobs, bad jobs and redistribution.
Leserinnlegg
 • Vis forfatter(e) (2011). En gratis lunsj for Norge. Samfunnsøkonomen.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) (2010). Språkstrid og salmesang : vår nynorske salmeskatt.
Hovedfagsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2004). Learning in Nepal Agriculture.
Mastergradsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2019). Finansiell risikostyring. Hvilken definisjon av risiko gir porteføljen med størst nytte?
 • Vis forfatter(e) (2017). Individa si tilpassing til pensjonssystemet. Masteroppgåve.
 • Vis forfatter(e) (2017). Individa si tilpassing til pensjonssystemet.
 • Vis forfatter(e) (2017). Gründere og Skatt.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2003). Straumkundane betaler i flokk (opprinnelig Marginbasert prising av straum og banklån). Bergens Tidende.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) (2017). Stortingsmeldinga om oljefondet. Samfunnsøkonomen. 30-33.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Sensitivity Analysis of Risk Tolerance, Decicion Analysis 7, 313-321, 2010 (with Lars Thorlund-Petersen).

Good jobs, bad jobs and redistribution. Scandinavian Journal of Economics 106, 703-720, 2004. (with Kjell Erik Lommerud, and Odd Rune Straume).

Competetive Equilibrium: Walras meets Darwin. Optimization 47, 137-153, 2000 (with Sjur Didrik Flåm).

Innføring i finansteori. Fagbokforlaget, 2003.

 • Measuring health. A non-welfarist approach
 • Financial equilibrium and the average CAPM
 • The Norwegian pension system and its warts
 • Overoptimism and the welfare effects of a Tobin tax
 • Formueskatt på unoterte foretak
Kompetansefelt