Hjem
Bjørn Tore Hjertakers bilde

Bjørn Tore Hjertaker

Professor
 • E-postBjorn.Hjertaker@uib.no
 • Telefon+47 55 58 27 82
 • Besøksadresse
  Allégaten 55
  Rom 
  208
 • Postadresse
  Postboks 7803
  5020 BERGEN
 • Vis forfatter(e) 2020. Multimodal analysis of gas-oil intermittent structures in co-current horizontal flow.
 • Vis forfatter(e) 2020. Multimodal Two-Phase Flow Measurement Using Dual Plane ECT and GRT. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement.
 • Vis forfatter(e) 2020. Implementation of hydrodynamic forces into the Moving Frame Method for analysis of multi-body wave energy converters.
 • Vis forfatter(e) 2019. The dynamic behavior of a closed fish farm.
 • Vis forfatter(e) 2019. MRI compatible miniature motor system: Proof of Concept.
 • Vis forfatter(e) 2019. Kvantifisering av troposfæriske effecter i satellittkommunikasjon ved bruk av numeriske værprodukter.
 • Vis forfatter(e) 2019. Gas fraction measurements using single and dual beam gamma-densitometry for two phase gas-liquid pipe flow. IEEE Instrumentation and Measurement Technology Conference. Proceedings. 1-6.
 • Vis forfatter(e) 2019. Dynamisk analyse og levetidsberegning på utviklingsprosjektet «Havliljen».
 • Vis forfatter(e) 2019. Digital twin of a hydraulic accumulator for virtual detection of subsea leaks.
 • Vis forfatter(e) 2019. Bending moments and collision loads between a floating offshore wind turbine and a supporting barge.
 • Vis forfatter(e) 2018. Investigation of Venturi constriction characteristics in multiphase flow using high speed gamma-ray tomography.
 • Vis forfatter(e) 2018. Improved backscatter correction model for high attenuation gamma-ray tomography measurements.
 • Vis forfatter(e) 2018. Identifikasjon av undervannsobjekter ved bruk av ultralyd.
 • Vis forfatter(e) 2018. Comparison of Different Tomography Method Measurements on Clay Based Slurry Pipeline Systems.
 • Vis forfatter(e) 2018. Combined thickness and permittivity measurement of layers using an open-ended coaxial probe.
 • Vis forfatter(e) 2018. Characterization of multiphase flow blind-T mixing using high speed gamma-ray tomometry. Flow Measurement and Instrumentation. 205-212.
 • Vis forfatter(e) 2017. Videreutvikling av instrumentering for studier av mikroalgers vertikalmigrasjon under ulike lysforhold.
 • Vis forfatter(e) 2017. Tomographic methods for multiphase flow measurement.
 • Vis forfatter(e) 2017. Optisk goniometer for optimalisering av retningsbestemt solenergi.
 • Vis forfatter(e) 2017. A Geometric Approach to Spectral Analysis.
 • Vis forfatter(e) 2016. Optimal AC frequency range for electro-stunning of Atlantic salmon (Salmo salar). Aquaculture. 283-288.
 • Vis forfatter(e) 2016. Liquid characterization and measurement of fluid properties for reduced uncertainty in multiphase flow area fraction measurements. Flow Measurement and Instrumentation. 10-18.
 • Vis forfatter(e) 2016. Investigation of multiphase flow blind-T mixing effectiveness using high speed gamma-ray tomometry.
 • Vis forfatter(e) 2016. Investigation of Multiphase Flow-Regimes After a Blind-T Mixer and at the Throat of the Venturi – Using Gamma-Ray Tomography and CFD Modelling.
 • Vis forfatter(e) 2016. Estimation of Relative Permittivity and Thickness for Dielectric Materials Using an Open-Ended Waveguide Sensor.
 • Vis forfatter(e) 2015. Near Surface Petrochemical Sensing Using Coplanar Waveguides.
 • Vis forfatter(e) 2015. A study of the Coriolis flowmeter as a reference instrument in multiphase flow.
 • Vis forfatter(e) 2014. Non-destructive monitoring of multiphase hydrocarbon flow by high-speed gamma-ray tomography.
 • Vis forfatter(e) 2014. Coherent control of superposition of atomic Rydberg states with femtosecond laser pulses.
 • Vis forfatter(e) 2013. Three-phase flow measurement in the petroleum industry. Measurement Science and Technology. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) 2013. Quantum coherent interactions of Rydberg atoms with controlled sequences of femtosecond laser pulses.
 • Vis forfatter(e) 2013. Instrumentering av eksperimentell vannkolonne for studier av mikroalgers vertikalforflytning.
 • Vis forfatter(e) 2013. Hydrate Monitoring using Capacitive Sensors.
 • Vis forfatter(e) 2013. Detection of CO2 in N2 and H2O using photoacoustics.
 • Vis forfatter(e) 2012. Unidentified transitions in one-photon intrashell dynamics in Rydberg atoms. Physical Review A. Atomic, Molecular, and Optical Physics (PRA). 4 sider.
 • Vis forfatter(e) 2012. The particle system iterative reconstruction technique in a high speed gamma-ray tomograph.
 • Vis forfatter(e) 2012. Suppression of multiphoton intrashell resonances in Li Rydberg atoms. Journal of Physics: Conference Series (JPCS). 1 sider.
 • Vis forfatter(e) 2012. Permittivity measurements using dual open ended coaxial probes.
 • Vis forfatter(e) 2012. Måling av vann i olje/vann-strømning, metoder og usikkerhet.
 • Vis forfatter(e) 2012. Monitoring oil-water mixture separation by time domain reflectometry. Measurement Science and Technology. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) 2012. Inherent dual mode single energy gamma-ray tomography.
 • Vis forfatter(e) 2012. Industrial applications of tomographic gamma-ray methods.
 • Vis forfatter(e) 2012. Excitation of Rydberg wave packets with chirped laser pulses. Physical Review A. Atomic, Molecular, and Optical Physics (PRA). 8 sider.
 • Vis forfatter(e) 2012. Development of laboratory exercises in instrumentation and process control.
 • Vis forfatter(e) 2012. Creation of Rydberg wavepackets with femtosecond laser pulses.
 • Vis forfatter(e) 2012. Condition monitoring of subsea electrical equipment using motor current signature analysis. EPE Journal: European Power Electronics and Drives. 28-36.
 • Vis forfatter(e) 2011. Tilstandsovervåkning av frekvensdriftede motorer med lange forsyningskabler ved bruk av motorstrøm signaturanalyse.
 • Vis forfatter(e) 2011. Suppression of multiphoton intrashell resonances in Li Rydberg atoms.
 • Vis forfatter(e) 2011. Suppression of multiphoton intrashell resonances in Li Rydberg atoms. Physical Review A. Atomic, Molecular, and Optical Physics (PRA).
 • Vis forfatter(e) 2011. Dual-mode capacitance and gamma-ray tomography using the Landweber reconstruction algorithm. Measurement Science and Technology. 7 sider.
 • Vis forfatter(e) 2011. Den coplanare bølgelederen som permittivitetssensor.
 • Vis forfatter(e) 2010. Tilstandsovervåkning av undervanns motordrift med lange forsyningskabler.
 • Vis forfatter(e) 2010. Tilstandsovervåkning av frekvensstyrt undervannsmotordrift ved strømanalyse.
 • Vis forfatter(e) 2010. Static characterization of dual mode capacitance and gamma-ray tomography using the Landweber reconstruction algorithm.
 • Vis forfatter(e) 2010. Sensation evoked by esophageal distension in functional chest pain patients depends on mechanical stress rather than on ischemia. Neurogastroenterology and Motility. 1170-+.
 • Vis forfatter(e) 2010. Patients with functional chest pain have an increased oesophageal wall tone during bag distension. Scandinavian Journal of Gastroenterology. 45-45.
 • Vis forfatter(e) 2010. Intra-shell RF-resonances in Li Rydberg atoms.
 • Vis forfatter(e) 2010. Gamma-ray tomography applied to hydro-carbon multi-phase sampling and slip measurements. Flow Measurement and Instrumentation. 240-248.
 • Vis forfatter(e) 2010. Flow imaging by high speed transmission tomography. Applied Radiation and Isotopes. 518-524.
 • Vis forfatter(e) 2010. Dynamic characterization of a high speed gamma-ray tomograph.
 • Vis forfatter(e) 2010. Dynamic characterization of a high speed gamma-ray tomograph. Flow Measurement and Instrumentation. 538-545.
 • Vis forfatter(e) 2009. Måling av permittivitet og væskenivå i et testkammer for hydrokarbon væske ved hjelp av Time Domain Reflectometry (TDR).
 • Vis forfatter(e) 2009. Fluid characterisation in a subsea on-line multiphase fluid sampling and analysis system.
 • Vis forfatter(e) 2009. Elektrisk og akustisk monitorering og diagnostisering av undervannspumpe.
 • Vis forfatter(e) 2009. Characterization of on-line fluid sampling using gamma-ray tomography.
 • Vis forfatter(e) 2008. Semi-empirical scatter correction model for high-speed gamma-ray tomography. Measurement Science and Technology. 6 sider.
 • Vis forfatter(e) 2008. Mulitiparametrisk monitorering av spiserøret og programutvikling for biomekaniske studier av organet.
 • Vis forfatter(e) 2008. Measurements and simulations of electrical conductivity in live fish.
 • Vis forfatter(e) 2008. High speed gamma-ray tomography for hydrocarbon flow applications.
 • Vis forfatter(e) 2008. Flow imaging by high speed transmission tomography.
 • Vis forfatter(e) 2008. Datainnsamlingskontroller for høyhastighets-gammastråletomograf basert på USB- og Ethernet-grensesnitt.
 • Vis forfatter(e) 2008. Automatisering og optimalisering av fortrengningseksperimenter i oppsprukne reservoarbergarter.
 • Vis forfatter(e) 2008. A novel subsea on-line multiphase fluid sampling and analysis system.
 • Vis forfatter(e) 2008. A data acquisition and control system for high-speed gamma-ray tomography. Measurement Science and Technology. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) 2007. USB-based data acquisition and control system for high speed gamma-ray tomography.
 • Vis forfatter(e) 2007. USB-based Data Acquisition and Control System for High Speed Gamma-ray Tomography.
 • Vis forfatter(e) 2007. Semi-empirical scatter correction models for high speed gamma-ray tomography.
 • Vis forfatter(e) 2007. Semi-empirical Scatter Correction Models for High-Speed Gamma-Ray Tomography.
 • Vis forfatter(e) 2007. Instrumentation of swim tunnels and conductivity measurement of fish.
 • Vis forfatter(e) 2007. High frequency magnetic field sensor for measurement of oil/water fractions.
 • Vis forfatter(e) 2007. Acquisition and synchronization of sensor data for mulitiparametric imaging in gastroenterological studies.
 • Vis forfatter(e) 2007. A Novel Subsea On-line Multiphase Fluid Sampling and Analysis System.
 • Vis forfatter(e) 2006. Sammenligning av eksisterende mastergradsveiledning ved Institutt for administrasjons- og organisasjonsvitenskap og Institutt for fysikk og teknologi. UPED-skrift.
 • Vis forfatter(e) 2006. Sammenlignende studie av mastergradsveiledning ved to institutt. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) 2006. Midtveiseksamen basert på flervalgsoppgaver ved Institutt for fysikk og teknologi, Universitetet i Bergen. UNIPED. 4-12.
 • Vis forfatter(e) 2006. Evaluation of power and phase accuracy of the BSD Dodek amplifier for regional hyperthermia using an external vector voltmeter measurement system. International Journal of Hyperthermia. 657-671.
 • Vis forfatter(e) 2006. En refleksiv modell for mastergradsveiledning. UPED-skrift.
 • Vis forfatter(e) 2006. Design og implementering av datainnsamlingsenhet for gammatomograf.
 • Vis forfatter(e) 2006. A dual modality tomography system for imaging gas/solids flows. Particle & Particle Systems Characterization. 260-265.
 • Vis forfatter(e) 2006. A LabVIEW implemented digital Multi Channel Analyzer (MCA).
 • Vis forfatter(e) 2005. Utvikling av målekammer for karakterisering av saltvann ved bruk av absorpsjon og spredning av gammastråling.
 • Vis forfatter(e) 2005. Oil in water using simple harmonic vibration.
 • Vis forfatter(e) 2005. Multiphase metering.
 • Vis forfatter(e) 2005. Multimodality tomography for multiphase hydrocarbon flow measurements. IEEE Sensors Journal. 153-160.
 • Vis forfatter(e) 2005. First experimental results of multiphase hydrocarbon flow monitoring using dual modality gamma-ray tomography and high frequency magnetic field sensors.
 • Vis forfatter(e) 2005. First experimental results of multiphase hydrocarbon flow monitoring using dual modality gamma-ray tomography and high frequency magnetic field sensors.
 • Vis forfatter(e) 2005. First experimental results from a dual modality flow imaging system.
 • Vis forfatter(e) 2005. Design og implementering av USB data og kontrollgrensesnitt for prosesstomografi.
 • Vis forfatter(e) 2005. Bruk av lutralyd til fraksjonsmåling og fluidkarakterisering i Subsea Online Fluid Analyser.
 • Vis forfatter(e) 2005. A dual modality tomography system for imaging gas/solids flows.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.