Hjem
Bjarne Sandvik Stugus bilde

Bjarne Sandvik Stugu

Professor
 • E-postBjarne.Stugu@uib.no
 • Telefon+47 55 58 27 69+47 951 81 598
 • Besøksadresse
  Allégaten 55
  Rom 
  305
 • Postadresse
  Postboks 7803
  5020 BERGEN

Som medlem av gruppen for partikkelfysikk fysikk  deltar jeg i ATLAS,  eksperimentet ved CERNs LHC.

 Dette omfatter både studier av data og utvikling av silisiumsensorer for ATLAS og medisiske anvendelser.

 

Kronikk om emnet Higgs-partikkel: http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1003/subcat1013/thread249773/#post_249773


 

 

Masterprosjekter  tilbys i samarbeid med partikkelfysikkgruppen. Jeg er spesielt interessert i studier av, og søk etter Higgs- og andre partikler som henfaller til to tau-leptoner, gjennom å studere data fra ATLAS.

Vi deltar også i utvikling av strålingsharde silisiumsdetektorer, og har oppgaver innen dette, for eksempel ved testing av sensorer i partikkelstråle ved CERN og andre steder. I tillegg til bruk i en oppgradert ATLAS detektor (ATLAS-ITk), så har vi også deltatt i et prosjekt som vil utvikle denne teknologien til bruk innen 'mikrodosimetri', noe som er relevant for medisinsk strålebehandling.

 

 

 

PHYS118 (Moderne fysikk I)

PHYS119 (Moderne fysikk II)

MSc oppgaver er omtalt under 'Forskningfelt'

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2008. Study of B meson decays with excited eta and eta ' mesons. Physical Review Letters. 7 sider.
 • Vis forfatter(e) 2008. Observation of B-0 -> K-*0(K)over-bar(*0) and search for B-0 -> K-*0(K)over-bar(*0). Physical Review Letters. 7 sider.
 • Vis forfatter(e) 2008. Measurement of the branching fractions of exclusive (B)over-bar -> D-(*)(pi)l(-)(nu)over-bar(l) decays in events with a fully reconstructed b meson. Physical Review Letters. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) 2008. Engineering for the ATLAS SemiConductor Tracker (SCT) End-cap. Journal of Instrumentation (JINST).
 • Vis forfatter(e) 2007. The optical links of the ATLAS SemiConductor Tracker. Journal of Instrumentation (JINST).
 • Vis forfatter(e) 2006. The barrel modules of the ATLAS semiconductor tracker. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A : Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. 642-671.
 • Vis forfatter(e) 2006. The barrel modules of the ATLAS semiconductor tracker. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A : Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. 642-671.
 • Vis forfatter(e) 2006. Study of leading hadrons in gluon and quark fragmentation. Physics Letters B. 147-157.
 • Vis forfatter(e) 2006. Study of e(+)e(-)-> p(p)over-bar using initial state radiation with BABAR. Physical Review D. Particles and fields. 012005.
 • Vis forfatter(e) 2006. Study of double-tagged gamma gamma events at LEPII. European Physical Journal C. 559-568.
 • Vis forfatter(e) 2006. Search for lepton flavor violation in the decay tau(+/-)-> e(+/-)gamma. Physical Review Letters. 041801.
 • Vis forfatter(e) 2006. Search for excited leptons in e(+)e(-) collisions at root s=189-209 GeV. European Physical Journal C. 277-293.
 • Vis forfatter(e) 2006. Observation of an excited charm baryon Omega(*)(c) decaying to Omega(0)(c)gamma. Physical Review Letters. 232001.
 • Vis forfatter(e) 2006. Observation of B+->phi phi K+ and evidence for B-0 ->phi phi K-0 below eta(c) threshold. Physical Review Letters. 261803.
 • Vis forfatter(e) 2006. Observation of B+->(K)over-bar(0) K+ and B-0 -> K-0 (K)over-bar(0). Physical Review Letters. 261803.
 • Vis forfatter(e) 2006. Measurements of branching fractions, polarizations, and direct CP-violation asymmetries in B ->rho K-* and b -> f(0)(980)K-* decays. Physical Review Letters. 7 sider.
 • Vis forfatter(e) 2006. Measurements of branching fraction, polarization, and charge asymmetry of B-+/-->rho(+/-)f(0) and a search for B-+/-->rho(+/-)f(0)(980). Physical Review Letters. 261801.
 • Vis forfatter(e) 2006. Measurements of CP-violating asymmetries and branching fractions in B decays to omega K and omega pi. Physical Review D. Particles and fields. 7 sider.
 • Vis forfatter(e) 2006. Measurement of time-dependent CP asymmetries in B-0 -> D-(*)+/-pi(-/+)and B-0 -> D-+/-rho(-/+) decays. Physical Review D. Particles and fields.
 • Vis forfatter(e) 2006. Measurement of the branching fraction and photon energy moments of B -> X-s gamma and A(CP)(B -> Xs+d gamma). Physical Review Letters. 171803.
 • Vis forfatter(e) 2006. Measurement of the B ->pi l nu branching fraction and determination of vertical bar V-ub vertical bar with tagged B mesons. Physical Review Letters. 211801 .
 • Vis forfatter(e) 2006. Measurement of CP observables for the decays B-+/-->;(DCPK +/-)-K-0. Physical Review D. Particles and fields. 051105.
 • Vis forfatter(e) 2006. Measurement and interpretation of fermion-pair production at LEP energies above the Z resonance. European Physical Journal C. 589-632.
 • Vis forfatter(e) 2006. Evidence for an excess of soft photons in hadronic decays of Z(0). European Physical Journal C. 273-294.
 • Vis forfatter(e) 2006. Determination of the b quark mass at the M-Z scale with the DELPHI detector at LEP. European Physical Journal C. 569-583.
 • Vis forfatter(e) 2006. B meson decays to omega K*, omega p, omega omega, omega phi, and omega f(0). Physical Review D. Particles and fields. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) 2006. A measurement of the tau hadronic branching ratios. European Physical Journal C. 1-26.
 • Vis forfatter(e) 2006. A determination of the centre-of-mass energy at LEP2 using radiative two-fermion events. European Physical Journal C. 295-305.
 • Vis forfatter(e) 2005. Time-integrated and time-dependent angular analyses of B -> J/psi K pi: A measurement of cos2 beta with no sign ambiguity from strong phases. Physical Review D. Particles and fields. 032005.
 • Vis forfatter(e) 2005. Measurement of the Cabibbo-Kobayashi-Maskawa angle gamma in B--/+->(DK -/+)-K-(*) decays with a Dalitz analysis of D -> K-S(0)pi(-)pi(+). Physical Review Letters. 121802.
 • Vis forfatter(e) 2005. Measurement of CP asymmetries in B-0 ->phi K-0 and B-0 -> K+ K- K-s(0) decays. Physical Review D. Particles and fields. 091102.
 • Vis forfatter(e) 2005. Charged particle multiplicity in three-jet events and two-gluon systems. European Physical Journal C. 311-331.
 • Vis forfatter(e) 2005. Bose-Einstein correlations in W+W- events at LEP2. European Physical Journal C. 161-174.
 • Vis forfatter(e) 2004. Study of the decay B-0((B)over-bar(0))->rho(+)rho(-), and constraints on the Cabibbo-Kobayashi-maskawa angle alpha. Physical Review Letters. 7 sider.
 • Vis forfatter(e) 2004. Searches for neutral Higgs bosons in extended models. European Physical Journal C. 1-28.
 • Vis forfatter(e) 2004. Search for the decay B-0 -> J/psi gamma. Physical Review D. Particles and fields. 7 sider.
 • Vis forfatter(e) 2004. Search for B-meson decays to two-body final states with a(0)(980) mesons. Physical Review D. Particles and fields.
 • Vis forfatter(e) 2004. Observation of the decay B-0 ->rho(+)rho(-) and measurement of the branching fraction and polarization. Physical Review D. Particles and fields. art. no.-031102.
 • Vis forfatter(e) 2004. Measurements of the mass and width of the eta(c) meson and of an eta(c)(2S) candidate. Physical Review Letters. art. no.-142002.
 • Vis forfatter(e) 2004. Measurements of the branching fractions of charged B decays to K-+/-pi(-/+)pi(+/-) final states. Physical Review D. Particles and fields. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) 2004. Measurements of neutral B decay branching fractions to K-S(0)pi(+)pi(-) final states. Physical Review D. Particles and fields. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) 2004. Measurements of moments of the hadronic mass distribution in semileptonic B decays. Physical Review D. Particles and fields. art. no.-111103.
 • Vis forfatter(e) 2004. Measurement of the electron energy spectrum and its moments in inclusive B -> Xe nu decays. Physical Review D. Particles and fields. art. no.-111104.
 • Vis forfatter(e) 2004. Measurement of the branching fraction for B-->(DK)-K-0*(-). Physical Review D. Particles and fields. art. no.-051101.
 • Vis forfatter(e) 2004. Measurement of the branching fraction for B-+/-->chi K-c0(+/-). Physical Review D. Particles and fields. art. no.-071103.
 • Vis forfatter(e) 2004. Measurement of the B-0 -> phi K-*0 decay amplitudes. Physical Review Letters. 7 sider.
 • Vis forfatter(e) 2004. Measurement of branching fractions of color-suppressed decays of the (B)over-bar(0) meson to D-(*)0 pi(0), D-(*)0 eta, D-(*)0 omega, and D-0 eta. Physical Review D. Particles and fields. art. no.-032004.
 • Vis forfatter(e) 2004. Measurement of branching fractions and CP and isospin asymmetries for B -> K-*gamma. Physical Review D. Particles and fields.
 • Vis forfatter(e) 2004. Limits on the decay-rate difference of neutral B mesons and on CP, T, and CPT violation in B-0(B)over-bar(0) oscillations. Physical Review Letters. art. no.-181801.
 • Vis forfatter(e) 2004. J/psi production via initial state radiation in e(+)e(-)->mu(+)mu(-)gamma at an e(+)e(-) center-of-mass energy near 10.6 GeV. Physical Review D. Particles and fields. art. no.-011103.
 • Vis forfatter(e) 2004. Direct CP violating asymmetry in B-0 -> K+pi(-) decays. Physical Review Letters. 7 sider.
 • Vis forfatter(e) 2003. ZZ PRODUCTION IN E+ E- INTERACTIONS AT S**(1/2) = 183-GEV TO 209-GEV. European Physical Journal C. 447-466.
 • Vis forfatter(e) 2003. THE ETA(C)(2980) FORMATION IN TWO PHOTON COLLISIONS AT LEP ENERGIES. European Physical Journal C. 481-489.
 • Vis forfatter(e) 2003. STUDY OF TIME DEPENDENT CP ASYMMETRY IN NEUTRAL B DECAYS TO J / PSI PI0. Physical Review Letters. 061802.
 • Vis forfatter(e) 2003. STUDY OF INCLUSIVE J / PSI PRODUCTION IN TWO PHOTON COLLISIONS AT LEP-2 WITH THE DELPHI DETECTOR. Physics Letters B. 76-86.
 • Vis forfatter(e) 2003. SEARCH FOR THE STANDARD MODEL HIGGS BOSON AT LEP. Physics Letters B. 61-75.
 • Vis forfatter(e) 2003. SEARCH FOR D0 - ANTI-D0 MIXING AND A MEASUREMENT OF THE DOUBLY CABIBBO SUPPRESSED DECAY RATE IN D0 ---> K PI DECAYS. Physical Review Letters. 171801.
 • Vis forfatter(e) 2003. RATES, POLARIZATIONS, AND ASYMMETRIES IN CHARMLESS VECTOR VECTOR B MESON DECAYS. Physical Review Letters. 171802.
 • Vis forfatter(e) 2003. RARE B DECAYS INTO STATES CONTAINING A J / PSI MESON AND A MESON WITH S ANTI-S QUARK CONTENT. Physical Review Letters. 071801.
 • Vis forfatter(e) 2003. OBSERVATION OF THE DECAY B+- ---> PI+- PI0, STUDY OF B+- ---> K+- PI0, AND SEARCH FOR B0 ---> PI0 PI0. Physical Review Letters. 021801.
 • Vis forfatter(e) 2003. OBSERVATION OF A SIGNIFICANT EXCESS OF PI(0) PI(0) EVENTS IN B MESON DECAYS. Physical Review Letters. 241801.
 • Vis forfatter(e) 2003. OBSERVATION OF A NARROW MESON DECAYING TO D+(S) PI0 AT A MASS OF 2.32-GEV/C**2. Physical Review Letters. 242001.
 • Vis forfatter(e) 2003. MEASUREMENTS OF THE BRANCHING FRACTIONS AND CHARGE ASYMMETRIES OF CHARMLESS THREE BODY CHARGED B DECAYS. Physical Review Letters. 051801.
 • Vis forfatter(e) 2003. MEASUREMENTS OF CP VIOLATING ASYMMETRIES AND BRANCHING FRACTIONS IN B MESON DECAYS TO ETA-PRIME K. Physical Review Letters. 161801.
 • Vis forfatter(e) 2003. MEASUREMENTS OF BRANCHING FRACTIONS AND CP VIOLATING ASYMMETRIES IN B0 ---> RHO+- H-+ DECAYS. Physical Review Letters. 201802.
 • Vis forfatter(e) 2003. MEASUREMENT OF TIME DEPENDENT CP ASYMMETRIES AND THE CP ODD FRACTION IN THE DECAY B0 ---> D*+ D*-. Physical Review Letters. 131801.
 • Vis forfatter(e) 2003. MEASUREMENT OF THE E+ E- ---> W+ W- GAMMA CROSS-SECTION AND LIMITS ON ANOMALOUS QUARTIC GAUGE COUPLINGS WITH DELPHI. European Physical Journal C. 139-147.
 • Vis forfatter(e) 2003. MEASUREMENT OF THE CKM MATRIX ELEMENT |V(UB)| WITH B ---> RHO E NU DECAYS. Physical Review Letters. 181801.
 • Vis forfatter(e) 2003. MEASUREMENT OF THE BRANCHING FRACTIONS FOR THE EXCLUSIVE DECAYS OF B0 AND B+ TO ANTI-D(*) D(*) K. Physical Review D. Particles and fields. 092001.
 • Vis forfatter(e) 2003. MEASUREMENT OF THE BRANCHING FRACTION AND CP VIOLATING ASYMMETRIES IN NEUTRAL B DECAYS TO D*+- D-+. Physical Review Letters. 221801.
 • Vis forfatter(e) 2003. MEASUREMENT OF INCLUSIVE F(1)(1285) AND F(1)(1420) PRODUCTION IN Z DECAYS WITH THE DELPHI DETECTOR. Physics Letters B. 129-139.
 • Vis forfatter(e) 2003. MEASUREMENT OF B0 ---> D(*)+ D*- BRANCHING FRACTIONS AND B0 ---> D*+(S) D*- POLARIZATION WITH A PARTIAL RECONSTRUCTION TECHNIQUE. Physical Review D. Particles and fields. 092003.
 • Vis forfatter(e) 2003. LIMITS ON D0 - ANTI-D0 MIXING AND CP VIOLATION FROM THE RATIO OF LIFETIMES FOR DECAY TO K- PI+, K- K+ AND PI- PI+. Physical Review Letters. 121801.
 • Vis forfatter(e) 2003. FINAL RESULTS FROM DELPHI ON THE SEARCHES FOR SM AND MSSM NEUTRAL HIGGS BOSONS. European Physical Journal C. 145-183.
 • Vis forfatter(e) 2003. EVIDENCE FOR THE RARE DECAY B ---> K* L+ L- AND MEASUREMENT OF THE B ---> K L+ L- BRANCHING FRACTION. Physical Review Letters. 221802.
 • Vis forfatter(e) 2003. EVIDENCE FOR B+ ---> J / PSI P ANTI-LAMBDA AND SEARCH FOR B0 ---> J / PSI P ANTI-P. Physical Review Letters. 231801.
 • Vis forfatter(e) 2003. A MEASUREMENT OF THE BRANCHING FRACTIONS OF THE B QUARK INTO CHARGED AND NEUTRAL B HADRONS. Physics Letters B. 29-42.
 • Vis forfatter(e) 2002. The BABAR detector. Nucl. Instr. and Meth. A. 1.
 • Vis forfatter(e) 2002. Study of CP-violating asymmetries in B0-->pi+pi-,K+pi- decays. Physical Review D. Particles and fields. 051502.
 • Vis forfatter(e) 2002. Searches for neutral Higgs bosons in e+e- collisions from sqrt(s)=191.6 to 201.7 GeV. European Physical Journal C. 409.
 • Vis forfatter(e) 2002. Search for the rare decays B-->Kl+l- and B-->K*l+l-. Physical Review Letters. 241801.
 • Vis forfatter(e) 2002. Search for T and CP violation in B0-B0bar mixing with inclusive dilepton events. Physical Review Letters. 231801.
 • Vis forfatter(e) 2002. Search for Charged Higgs Bosons in e+e- Collisions at sqrt(s)=189-202 GeV. Physics Letters B. 17.
 • Vis forfatter(e) 2002. Rapidity-Alignment and p_T Compensation of Particle Pairs in Hadronic Z0 Decays. Physics Letters B. 243.
 • Vis forfatter(e) 2002. Measurements if the branching fractions for psi(2S)-->e+e- and psi(2)-->mu+mu-. Physical Review D. Particles and fields. 031101.
 • Vis forfatter(e) 2002. Measurement of the ratio of branching fractions BF(B+/- --> J/psi pi+/-)/BF(B+/- --> J/psi K+/-). Physical Review D. Particles and fields. 091101.
 • Vis forfatter(e) 2002. Measurement of the branching fraction and CP content for the decay B0-->D(*+)D(*-). Physical Review Letters. 061801.
 • Vis forfatter(e) 2002. Measurement of the CP-violating asymmetry amplitude sin2beta. Physical Review Letters. 201802.
 • Vis forfatter(e) 2002. Measurement of the B0-B0bar oscillation frequency with inclusive dilepton events. Physical Review Letters. 221803.
 • Vis forfatter(e) 2002. Measurement of branching fractions for exclusive B decays to charmonium final states. Physical Review D. Particles and fields. 032001.
 • Vis forfatter(e) 2002. Measurement of Ds+ and Ds+* Production in B Meson Decays and from Continuum e+e- Annihilation at sqrt(s) = 10.6 GeV. Physical Review D. Particles and fields. 091104.
 • Vis forfatter(e) 2002. Measurement of Branching fractions and CP violating asymmetries in B0-->pi+pi-,K+pi-,K+K- decays. Physical Review Letters. 281802.
 • Vis forfatter(e) 2002. Measurement of B0-B0bar flavor oscillations in hadronic B0 decays. Physical Review Letters. 221802.
 • Vis forfatter(e) 2002. Measurement of B--> K* gamma branching fractions and charge asymmetries. Physical Review Letters. 101805.
 • Vis forfatter(e) 2002. Direct CP violation searches in charmless hadronic B meson decays. Physical Review D. Particles and fields. 051101.
 • Vis forfatter(e) 2002. A study of time-dependent CP-violating asymmetries and flavor oscillations in neutral B decays at the Upsilon(4S). Physical Review D. Particles and fields. 032003.
 • Vis forfatter(e) 2002. A measurement of the B0 lifetime with partially reconstructed B0-->D*-l+nu decays. Physical Review Letters. 011802.
 • Vis forfatter(e) 2001. Update of the search for supersymmetric particles in scenarios with gravitino LSP and sleptons NLSP up to sqrt s = 202 GeV. Physics Letters B. 34-48.
 • Vis forfatter(e) 2001. Study of dimuon production in photon-photon collisions and measurement of the QED photon structure functions at LEP. European Physical Journal C. 15-28.
 • Vis forfatter(e) 2001. Single intermediate vector boson production at sqrt s = 183 and 189 GeV. Physics Letters B. 238-254.
 • Vis forfatter(e) 2001. Single intermediate vector boson production at sqrt s = 183 and 189 GeV. Physics Letters B. 238-254.
 • Vis forfatter(e) 2001. Search for the Standard Model Higgs boson in the year 2000. Physics Letters B. 23-37.
 • Vis forfatter(e) 2001. Search for the Standard Model Higgs boson in the year 2000. Physics Letters B. 23-37.
 • Vis forfatter(e) 2001. Search for spontaneous R-parity violation at sqrt s = 183 and 189 GeV. Physics Letters B. 24-36.
 • Vis forfatter(e) 2001. Search for sleptons in e+e- collisions at 189 GeV. European Physical Journal C. 29-42.
 • Vis forfatter(e) 2001. Search for neutralino pair production at 189 GeV. European Physical Journal C. 201-212.
 • Vis forfatter(e) 2001. Search for neutralino pair production at 189 GeV. European Physical Journal C. 201-212.
 • Vis forfatter(e) 2001. Search for a fermiophobic Higgs at LEP2. Physics Letters B. 89-103.
 • Vis forfatter(e) 2001. Search for R-parity violation with a UbarDbarDbar coupling at sqrt s = 189 GeV. Physics Letters B. 22-36.
 • Vis forfatter(e) 2001. Measurement of trilinear gauge boson couplings WWv (V = Z0, gamma) in e+e- collisions at 189 GeV. Physics Letters B. 9-23.
 • Vis forfatter(e) 2001. Measurement of trilinear gauge boson couplings WWv (V = Z0, gamma) in e+e- collisions at 189 GeV. Physics Letters B. 9-23.
 • Vis forfatter(e) 2001. Measurement of the semileptonic b branching fractions and average b mixing parameters in Z decays. European Physical Journal C. 455-478.
 • Vis forfatter(e) 2001. Measurement of the semileptonic b branching fractions and average b mixing parameters in Z decays. European Physical Journal C. 455-478.
 • Vis forfatter(e) 2001. Measurement of the mass and width of the W boson in e+e- collisions at 189 GeV. Physics Letters B. 159-177.
 • Vis forfatter(e) 2001. Measurement of the ZZ cross section in e+e- interactions at 183 - 189 GeV. Physics Letters B. 199-213.
 • Vis forfatter(e) 2001. Measurement of the ZZ cross section in e+e- interactions at 183 - 189 GeV. Physics Letters B. 199-213.
 • Vis forfatter(e) 2001. Measurement of Vcb from the decay process B0--> D*+ l- nu. Physics Letters B. 55-74.
 • Vis forfatter(e) 2001. Measurement of Vcb from the decay process B0--> D*+ l- nu. Physics Letters B. 55-74.
 • Vis forfatter(e) 2001. A measurement of the tau topological branching ratios. European Physical Journal C. 617-637.
 • Vis forfatter(e) 2000. W pair production cross section and W branching fractions in e+e- interactions at 189 GeV. Physics Letters B. 89-100.
 • Vis forfatter(e) 2000. Upper limit for B- --> tau- antinu(tau) and mesurement of the branching ratio b --> tau antinu(tau) X. Physics Letters B. 43-58.
 • Vis forfatter(e) 2000. Update of the search for charginos nearly mass-degenerate with the lightest neutralinos. Physics Letters B. 95-106.
 • Vis forfatter(e) 2000. Two-dimensional analysis of the Bose-Einstein correlations in e+e- annihilations at the Z peak. Physics Letters B. 460-470.
 • Vis forfatter(e) 2000. Study of Bs0 bar(Bs0) oscillations using hadronic decays of Bs0 mesons. European Physical Journal C. 229-252.
 • Vis forfatter(e) 2000. Searches for neutral Higgs bosons in e+e- collisions around sqrt s = 189 GeV. European Physical Journal C. 187-205.
 • Vis forfatter(e) 2000. Search for the sgoldstino at sqrt s from 189 to 202 GeV. Physical Review B. Condensed Matter and Materials Physics. 203-214.
 • Vis forfatter(e) 2000. Search for supersymmetry with R-parity violating LLEbar couplings at sqrt s = 183 GeV. European Physical Journal C. 591-608.
 • Vis forfatter(e) 2000. Search for supersymmetric partners of top and bottom quarks at sqrt s = 189 GeV. Physics Letters B. 59-75.
 • Vis forfatter(e) 2000. Search for supersymmetric particles in scenarios with gravitino LSP and stau NLSP. European Physical Journal C. 211-228.
 • Vis forfatter(e) 2000. Search for heavy stable and long-lived particles in e+e- collisions at sqrt s = 189 GeV. Physics Letters B. 65-72.
 • Vis forfatter(e) 2000. Search for charginos in e+e- interactions at sqrt s = 189 GeV. Physics Letters B. 129-143.
 • Vis forfatter(e) 2000. Search for SUSY with R-parity violating LLE couplings at sqrt s = 189 GeV. Physics Letters B. 36-52.
 • Vis forfatter(e) 2000. Rapidity rank structure of pbarp pairs in Z0 decays. Physics Letters B. 61-70.
 • Vis forfatter(e) 2000. Photon events with missing energy at sqrt s = 183 to 189 GeV. European Physical Journal C. 53-65.
 • Vis forfatter(e) 2000. Measurements of the gluon fragmentation function and a comparison of the scaling violation in gluon and quark jets. European Physical Journal C. 573-589.
 • Vis forfatter(e) 2000. Measurements of the Z partial decay width into ccbar and multiplicity of charm quarks per b decay. European Physical Journal C. 225-241.
 • Vis forfatter(e) 2000. Measurement of the strange quark forward-backward asymmetry around the Z peak. European Physical Journal C. 613-631.
 • Vis forfatter(e) 2000. Measurement of the Bs0 lifetime and study of the Bs0Bbars0 oscillations using Dsl events. European Physical Journal C. 555-578.
 • Vis forfatter(e) 2000. Measurement of the Bbar --> D(*) pi l nulbar branching fraction. Physics Letters B. 407-428.
 • Vis forfatter(e) 2000. Measurement and interpretation of fermion pair production at LEP energies from 183 to 189 GeV. Physics Letters B. 45-61.
 • Vis forfatter(e) 2000. Limits on the masses of supersymmetric particles at sqrt s = 189 GeV. Physics Letters B. 38-54.
 • Vis forfatter(e) 2000. Lambda b polarization in Z decays at LEP1. Physics Letters B. 205-222.
 • Vis forfatter(e) 2000. Inclusive sigma and lambda(1520) production in hadronic Z decays. Physics Letters B. 429-447.
 • Vis forfatter(e) 2000. Identified charged particles and resonances in quark and gluon jets. European Physical Journal C. 207-222.
 • Vis forfatter(e) 2000. Hadronization properties of b quarks compared to light quarks in qqbar events at 183 and 189 GeV. Physics Letters B. 118-128.
 • Vis forfatter(e) 2000. Determination of the e+e- to gamma gamma (gamma) cross section at centre-of-mass energies ranging from 189 to 202 GeV. Physics Letters B. 67-80.
 • Vis forfatter(e) 2000. Determination of V_ub/V{psi}b with DELPHI at LEP. Physics Letters B. 14-30.
 • Vis forfatter(e) 2000. Cross-sections and leptonic forward-backward asymmetries from the Z0 running of LEP. European Physical Journal C. 371-405.
 • Vis forfatter(e) 2000. Consistent measurements of alpha_s from precise oriented event shape distributions. European Physical Journal C. 557-584.
 • Vis forfatter(e) 2000. Charged and identified particles from the hadronic decay of W bosons in e+e- --> q qbar from 130 to 189 GeV. European Physical Journal C. 203-228.
 • Vis forfatter(e) 2000. A study of the Lorentz structure in tau decays. European Physical Journal C. 229-252.
 • Vis forfatter(e) 2000. A precise measurement of the tau polarisation at LEP1. European Physical Journal C. 585-611.
 • Vis forfatter(e) 2000. A determination of P(c-->D*+) and BR(c-->l) at LEP1. European Physical Journal C. 209-224.
 • Vis forfatter(e) 1999. Measurement of the quark and gluon fragmentation functions in Zo hadronic decays. European Physical Journal C. 19-33.
 • Vis forfatter(e) 1998. Search for neutral and charged Higgs bosons in e e collisions at sqrt s = 161 and 172 GeV. European Physical Journal C. 1-37.
 • Vis forfatter(e) 1998. Rapidity correlations in lambda baryon and proton production in hadronic Z0 decays. Physics Letters B. 247-256.
 • Vis forfatter(e) 1998. Charged particle multiplicity in e<sup>+</sup>e<sup>-</sup> @h q#-q events at 161 and 172 GeV and from the decay of the W boson. Physics Letters B. 233-246.
 • Vis forfatter(e) 1998. A search for heavy stable and long-lived squarks and sleptons in e+ ecollisions at energies from 130 to 183 GeV. Physics Letters B. 491-502.
 • Vis forfatter(e) 1998. A search for eta_c ^prime production in photon-photon fusion at CERN. Physics Letters B. 429-490.
 • Vis forfatter(e) 1997. Search for the B<sub>c</sub> Meson. Physics Letters B. 207-222.
 • Vis forfatter(e) 1997. Search for narrow <I> #-p p </I> resonances in the reaction <I> #-p p @h #-p p _p<SUP>+</SUP> _p<SUP>-</SUP></I>. Zeitschrift für Physik C Particles and Fields. 475-478.
 • Vis forfatter(e) 1997. Search for lepton flavour number violating Z%o decays. Zeitschrift für Physik C Particles and Fields. 243-251.
 • Vis forfatter(e) 1997. Search for excited leptons in e<sup>+</sup>e<sup>-</sup> collisions at @rs = 161 GeV. Physics Letters B. 245-260.
 • Vis forfatter(e) 1997. Search for Stable Heavy Charged Particles in e<sup>+</sup>e<sup>-</sup> Collisions at @rs = 130, 136, 161 and 172 GeV. Physics Letters B. 315-326.
 • Vis forfatter(e) 1997. Search for New Phenomena Using Single Photon Events at LEP1. Zeitschrift für Physik C Particles and Fields. 577-586.
 • Vis forfatter(e) 1997. Search for Neutral Heavy Leptons Produced in Z Decays. Zeitschrift für Physik C Particles and Fields. 57-71.
 • Vis forfatter(e) 1997. Search for B<sub>s</sub><sup>0</sup> - #-B<sub>s</sub><sup>0</sup> oscillations. Physics Letters B. 382-400.
 • Vis forfatter(e) 1997. Observation, of Charge-Ordering in Particle Production in Hadronic Z%0 Decay. Physics Letters B. 174-184.
 • Vis forfatter(e) 1997. Measurement of the transverse spin correlations in Z%0 @h _t<sup>+</sup>_t<sup>-</sup> decays. Physics Letters B. 194.
 • Vis forfatter(e) 1997. Measurement of the Triple Gluon Vertex from double quark tagged 4-Jet Events. Physics Letters B. 401-418.
 • Vis forfatter(e) 1997. Measurement of the Spin Density Matrix for the _r%0, K<sup>*0</sup>(892), and _f Produced in Z%0 Decays. Physics Letters B. 271-286.
 • Vis forfatter(e) 1997. Measurement of the <I> #-p p @h K <SUB>S </SUB> K <SUB>S</SUB> </I> from 0.6 to 1.9 GeV/c. Physical Review D. Particles and fields. 3803-3810.
 • Vis forfatter(e) 1997. Measurement of gluon splitting probability to bottom quark pairs in hadronic Z%0 decays. Physics Letters B. 202-214.
 • Vis forfatter(e) 1997. Measurement of Event Shape and Inclusive Distributions at @rs = 130 and 136 GeV. Zeitschrift für Physik C Particles and Fields. 229-242.
 • Vis forfatter(e) 1997. Measurement of Correlations Between Pions from Different W's in e<sup>+</sup>e<sup>-</sup> @h W<sup>+</sup>W<sup>-</sup> Events. Physics Letters B. 181-191.
 • Vis forfatter(e) 1997. Measurement and interpretation of the W-pair cross-section in e<sup>+</sup>e<sup>-</sup> interactions at 161 GeV. Physics Letters B. 158-170.
 • Vis forfatter(e) 1997. Measuremen of B<sub>s</sub><sup>0</sup> - #-B<sub>s</sub><sup>0</sup> oscillations. Zeitschrift für Physik C Particles and Fields. 579-598.
 • Vis forfatter(e) 1997. Identified Particles in Quark and Gluon Jets. Physics Letters B. 118-130.
 • Vis forfatter(e) 1997. A study of the reaction e<sup>+</sup>e<sup>-</sup> @h _m<sup> </sup>_m<sup>-</sup>_g<sub>isr</sub> at LEP and search for new physics near @r(s') = 80 GeV. Zeitschrift für Physik C Particles and Fields. 581-592.
 • Vis forfatter(e) 1997. A precise measurement of the B<sub>d</sub><sup>0</sup> meson lifetime using a new technique. Zeitschrift für Physik C Particles and Fields. 19-32.
 • Vis forfatter(e) 1997. A Measurement of _a<sub>s</sub> from the Scaling Violation in e<sup>+</sup>e<sup>-</sup> Annihilation. Physics Letters B. 194-206.
 • Vis forfatter(e) 1995. Observation of _f _f production in the reaction <I> #-p p @h 4 K<SUP>+/-</SUP> </I> at 1.4 GeV/c incident <I> #-p </I> momentum. Physics Letters B. 325-334.
 • Vis forfatter(e) 1991. Search for R-parity violation with a UbarDbarDbar coupling at sqrt s = 189 GeV. Physics Letters B. 22-36.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2014. High resolution fast beam monitors for microbeam radiation therapy.
 • Vis forfatter(e) 2006. Tracking systems with silicon.
 • Vis forfatter(e) 2002. Sinicon Microstrip Detectors for the ATLAS SCT.
 • Vis forfatter(e) 2002. Construction and Performance of the ATLAS Silicon Microstrip Barrel Modules.
 • Vis forfatter(e) 2000. Recent results from the ATLAS SCT irradiation programme.
 • Vis forfatter(e) 2000. En Strålingshard detektormodul i silisium for bruk ved ATLAS eksperimentet ved CERNs LHC.
 • Vis forfatter(e) 1999. Summary on Tau Leptonic Branching Ratios and Universality.
 • Vis forfatter(e) 1999. Some Studies of the Tau lepton using data from the DELPHI detector at LEP.
 • Vis forfatter(e) 1994. Upper limits on the branching ratios _t @h _m_g and _t @h e_g from Delphi data.
Sammendrag/abstract
 • Vis forfatter(e) 2019. ATLAS Collaboration. Nuclear Physics A. 985-1009.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) 2016. Performance of b-jet identification in the ATLAS experiment. Journal of Instrumentation (JINST).
 • Vis forfatter(e) 2014. The physics of the B factories. European Physical Journal C. 1-928.
 • Vis forfatter(e) 2013. Electroweak measurements in electron positron collisions at W-boson-pair energies at LEP. Physics reports. 119-244.
 • Vis forfatter(e) 2012. Er Higgsbosonet funnet ved LHC? Fra Fysikkens Verden.
 • Vis forfatter(e) 2008. The ATLAS Experiment at the CERN Large Hadron Collider. Journal of Instrumentation (JINST).
 • Vis forfatter(e) 2006. Search for neutral MSSM Higgs bosons at LEP. European Physical Journal C. 547-587.
 • Vis forfatter(e) 2006. Precision electroweak measurements on the Z resonance. Physics reports. 257-454.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Publiserer gjennom de eksperimentelle kollaborasjonene.

Fysikk, partikkelfysikk, strålingsdeteksjon,ioniserende stråling, radon

Forskergrupper