Hjem
Bjarne Stugus bilde

Bjarne Stugu

Professor
 • E-postBjarne.Stugu@uib.no
 • Telefon+47 55 58 27 69+47 951 81 598
 • Besøksadresse
  Allegt. 55
  Rom 
  305
 • Postadresse
  Postboks 7803
  5020 BERGEN

Som medlem av gruppen for partikkelfysikk fysikk  deltar jeg i ATLAS,  eksperimentet ved CERNs LHC.

 Dette omfatter både studier av data og utvikling av silisiumsensorer for ATLAS og medisiske anvendelser.

 

Kronikk om emnet Higgs-partikkel: http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1003/subcat1013/thread249773/#post_249773


 

 

Masterprosjekter  tilbys i samarbeid med partikkelfysikkgruppen. Jeg er spesielt interessert i studier av, og søk etter Higgs- og andre partikler som henfaller til to tau-leptoner, gjennom å studere data fra ATLAS.

Vi deltar også i utvikling av strålingsharde silisiumsdetektorer, og har oppgaver innen dette, for eksempel ved testing av sensorer i partikkelstråle ved CERN og andre steder. I tillegg til bruk i en oppgradert ATLAS detektor (ATLAS-ITk), så har vi også deltatt i et prosjekt som vil utvikle denne teknologien til bruk innen 'mikrodosimetri', noe som er relevant for medisinsk strålebehandling.

 

 

 

PHYS118 (Moderne fysikk I)

PHYS119 (Moderne fysikk II)

MSc oppgaver er omtalt under 'Forskningfelt'

Vitenskapelig artikkel
 • 2010. Study of B -> X gamma decays and determination of vertical bar V-td/V-ts vertical bar. Physical Review D. Particles and fields. 8 sider.
 • 2010. Searches for Lepton Flavor Violation in the Decays tau(+/-) -> e(+/-)gamma and tau(+/-) -> mu(+/-)gamma. Physical Review Letters. 7 sider.
 • 2010. Search for New Particles in Two-Jet Final States in 7 TeV Proton-Proton Collisions with the ATLAS Detector at the LHC. Physical Review Letters. 7 sider.
 • 2010. Search for B+ -> l(+)nu(l) recoiling against B- -> D(0)l(-)(nu)over-barX. Physical Review D. Particles and fields. 9 sider.
 • 2010. Observation of the decay (B)over-bar(0) -> Lambda(+)(c)(p)over-bar pi(0). Physical Review D. Particles and fields. 8 sider.
 • 2010. Observation of the chi(c2)(2P) meson in the reaction gamma gamma -> D(D)over-bar at BABAR. Physical Review D. Particles and fields. 16 sider.
 • 2010. Observation of inclusive D*(+/-) production in the decay of Y(1S). Physical Review D. Particles and fields. 8 sider.
 • 2010. Measurement of vertical bar V-cb vertical bar and the Form-Factor Slope in (B)over-bar -> Dl(-) (nu)over-bar(l) Decays in Events Tagged by a Fully Reconstructed B Meson. Physical Review Letters. 7 sider.
 • 2010. Measurement and interpretation of moments in inclusive semileptonic decays (B)over-bar -> Xcl(nu)over-bar. Physical Review D. Particles and fields. 25 sider.
 • 2010. Limits on tau lepton-flavor violating decays into three charged leptons. Physical Review D. Particles and fields. 8 sider.
 • 2010. Evidence for the decay X(3872) -> J/psi omega. Physical Review D. Particles and fields. 8 sider.
 • 2009. Time-dependent amplitude analysis of B-0 -> K-S(0)pi(+)pi(-). Physical Review D. Particles and fields. 28 sider.
 • 2009. Study of D-sJ decays to (DK)-K-* in inclusive e(+)e(-) interactions. Physical Review D. Particles and fields. 12 sider.
 • 2009. Search for a Low-Mass Higgs Boson in Upsilon(3S) -> gamma A(0), A(0) -> tau(+) tau(-) at BABAR. Physical Review Letters. 7 sider.
 • 2009. Search for Invisible Decays of the Upsilon(1S). Physical Review Letters. 7 sider.
 • 2009. Precise Measurement of the e(+)e(-)->pi(+)pi(-)(gamma) Cross Section with the Initial State Radiation Method at BABAR. Physical Review Letters. 7 sider.
 • 2009. Observation and polarization measurement of B-0 -> a(1)(1260)(+)a(1)(1260)(-) decay. Physical Review D. Particles and fields. 8 sider.
 • 2009. Model-independent search for the decay B+-> l(+)nu(l)gamma. Physical Review D. Particles and fields. 8 sider.
 • 2009. Measurements of the tau mass and the mass difference of the tau(+) and tau(-) at BABAR. Physical Review D. Particles and fields. 13 sider.
 • 2009. Measurement of D-0-D-0 Mixing from a Time-Dependent Amplitude Analysis of D-0 -> K+pi(-)pi(0) Decays. Physical Review Letters. 8 sider.
 • 2009. Measurement of D-0-(D)over-bar(0) mixing using the ratio of lifetimes for the decays D-0 -> K-pi(+) and K+K-. Physical Review D. Particles and fields. 8 sider.
 • 2009. Measurement of CP violation observables and parameters for the decays B-+/--> DK*+/-. Physical Review D. Particles and fields. 14 sider.
 • 2009. Measurement of B -> K-*(892)gamma Branching Fractions and CP and Isospin Asymmetries. Physical Review Letters. 7 sider.
 • 2009. B meson decays to charmless meson pairs containing eta or eta' mesons. Physical Review D. Particles and fields. 11 sider.
 • 2008. The integration and engineering of the ATLAS SemiConductor Tracker Barrel. Journal of Instrumentation. 67 sider.
 • 2008. Study of b-quark mass effects in multijet topologies with the DELPHI detector at LEP. European Physical Journal C. 525-538.
 • 2008. Study of W-boson polarisations and triple gauge boson couplings in the reaction e(+)e(-)-> W+W- at LEP 2. European Physical Journal C. 345-364.
 • 2008. Measurement of the mass and width of the W boson in e(+) e(-) collisions at root s=161-209 GeV. European Physical Journal C. 1-38.
 • 2007. Z gamma* production in e(+) e(-) interactions at root s=183-209 GeV. European Physical Journal C. 503-523.
 • 2007. Vector-tensor and vector-vector decay amplitude analysis of B-0 ->phi K*0. Physical Review Letters.
 • 2007. The silicon microstrip sensors of the ATLAS semiconductor tracker. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A : Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. 98-118.
 • 2007. The ATLAS semiconductor tracker end-cap module. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A : Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. 353-389.
 • 2007. Study of triple-gauge-boson couplings ZZZ, ZZ gamma and z gamma gamma at LEP. European Physical Journal C. 525-542.
 • 2007. Study of B-0 ->pi(0)pi(0), B-+/-->pi(+/-)pi(0), and B-+/--> K-+/-pi(0) decays, and isospin analysis of B ->pi pi decays. Physical Review D. Particles and fields. 9 sider.
 • 2007. Study of B-0 -> rho(+)rho(-) decays and constraints on the CKM angle alpha. Physical Review D. Particles and fields. 21 sider.
 • 2007. Search for the decay B+-> K+tau(-/+)mu(+/-). Physical Review Letters. 7 sider.
 • 2007. Observation of the decay B+-> K+K-pi(+). Physical Review Letters. 7 sider.
 • 2007. Observation of CP violation in B ->eta/K-0 decays. Physical Review Letters. 7 sider.
 • 2007. Observation of B ->eta ' K-* and evidence for B+->eta ' p(+). Physical Review Letters.
 • 2007. Measurements of CP-Violating asymmetries in the decay B-0 ->(K+K-K0). Physical Review Letters. 7 sider.
 • 2007. Measurement of CP-Violating asymmetries in B-0 ->(DD -/+)-D-(*)+/-. Physical Review Letters. 7 sider.
 • 2007. Measurement of B decays to phi K gamma. Physical Review D. Particles and fields.
 • 2007. Investigation of colour reconnection in WW events with the DELPHI detector at LEP-2. European Physical Journal C. 249-269.
 • 2007. Evidence for the rare decay B+ -> D-s(+) pi(0). Physical Review Letters.
 • 2007. Evidence for D-0-(D)over-bar(0) mixing. Physical Review Letters.
 • 2007. Evidence for B-0 ->rho(0)rho(0) decays and implications for the Cabibbo-Kobayashi-Maskawa angle alpha. Physical Review Letters.
 • 2007. Branching fraction measurements of B+->rho(+)gamma, B-0 ->rho(0)gamma, and B-0 ->omega gamma. Physical Review Letters.
 • 2007. Branching fraction measurement of (B)over-bar(0)-> D(*)+pi(-) and B--> D-(*)0 pi(-) and isospin analysis of (B)over-bar ->D-(*)pi decays. Physical Review D. Particles and fields.
 • 2007. Branching fraction and charge asymmetry measurements in B -> J/psi pi pi decays. Physical Review D. Particles and fields. 031101.
 • 2007. Branching fraction and CP-violation charge asymmetry measurements for B-meson decays to eta K-+/-, eta pi(+/-), eta ' K, eta 'pi(+/-), omega K, and omega pi(+/-). Physical Review D. Particles and fields. 8 sider.
 • 2007. Amplitude analysis of the B-+/-->phi K*(892)(+/-) decay. Physical Review Letters. 7 sider.
 • 2006. Study of B ->(DDs(J)(*))-D-(*) decays and measurement of D-s(-) and D-sJ(2460)(-) branching fractions. Physical Review D. Particles and fields. 031103.
 • 2006. Single intermediate vector boson production in e(+)e(-) collisions at root s=183-209 GeV. European Physical Journal C. 273-289.
 • 2006. Searches for B-0 decays to eta K-0, eta eta, eta 'eta ', eta phi, and eta 'phi. Physical Review D. Particles and fields. 051106.
 • 2006. Search for the decay of a B-0 or (B)over-bar(0) meson to (K)over-bar(*0)K(0) or K-*0(K)over-bar(0). Physical Review D. Particles and fields. 072008.
 • 2006. Search for the decay B-0 ->(KSKSKL0)-K-0-K-0. Physical Review D. Particles and fields. 032005.
 • 2006. Search for the charmed pentaquark candidate Theta(c)(3100)(0) in e(+)e(-) annihilations at root s=10.58 GeV. Physical Review D. Particles and fields. 091101.
 • 2006. Search for doubly charmed baryons Xi(+)(cc) and Xi(++)(cc) in BABAR. Physical Review D. Particles and fields. 011103.
 • 2006. Search for B+->phi pi(+) and B-0 ->phi pi(0) decays. Physical Review D. Particles and fields. 8 sider.
 • 2006. Search for B meson decays to eta(')eta K-'. Physical Review D. Particles and fields. 031105.
 • 2006. Observation of the exclusive reaction e(+)e(-)->phi eta at root s=10.58 GeV. Physical Review D. Particles and fields. 111103.
 • 2006. Measurements of the decays B-0 -> (D)over-bar(0) p(p)over-bar, B0 -> (D)over-bar*(0) p(p)over-bar, B-0 -> D- p(p)over-bar pi(+), and B-0 -> D*(-) p(p)over-bar pi(+). Physical Review D. Particles and fields. 051101(R).
 • 2006. Measurements of the branching fraction and time-dependent CP asymmetries of B-0 ->J/psi pi(0) decays. Physical Review D. Particles and fields. 011101.
 • 2006. Measurements of branching fractions, rate asymmetries, and angular distributions in the rare decays B -> Kl(+)l(-) and B -> K(*)l(+)l(-). Physical Review D. Particles and fields. 092001.
 • 2006. Measurements of CP-violating asymmetries and branching fractions in B decays to omega K and omega pi. Physical Review D. Particles and fields. 7 sider.
 • 2006. Measurement of time-dependent CP asymmetries in B-0 -> D-(*)+/-pi(-/+)and B-0 -> D-+/-rho(-/+) decays. Physical Review D. Particles and fields.
 • 2006. Measurement of the absolute branching fractions B -> D pi, D-*pi, D-**pi with a missing mass method. Physical Review D. Particles and fields. 111102.
 • 2006. Measurement of the B--> (DK*-)-K-0 branching fraction. Physical Review D. Particles and fields. 11104(R).
 • 2006. Measurement of branching fractions and charge asymmetries in B decays to an eta meson and a K-* meson. Physical Review Letters. 201802.
 • 2006. Measurement of (B)over-bar(0)-> D-(*()0)(K)over-bar(()*()0) branching fractions. Physical Review D. Particles and fields. 031101.
 • 2006. Determinations of vertical bar V-ub vertical bar from inclusive semileptonic B decays with reduced model dependence. Physical Review Letters. 221801.
 • 2006. Determination of heavy quark non-perturbative parametersfrom spectral moments in semileptonic B decays. European Physical Journal C. 35-59.
 • 2006. Branching fraction measurements of charged B decays to K*+K+K-, K*+pi K-+(-), K*+K+pi(-) and K*+pi(+)pi(-) final states. Physical Review D. Particles and fields. 8 sider.
 • 2006. Branching fraction limits for B-0 decays to eta ' eta, eta 'pi(0) and eta pi(0). Physical Review D. Particles and fields. 071102(R).
 • 2006. A determination of the centre-of-mass energy at LEP2 using radiative two-fermion events. European Physical Journal C. 295-305.
 • 2005. Time-integrated and time-dependent angular analyses of B -> J/psi K pi: A measurement of cos2 beta with no sign ambiguity from strong phases. Physical Review D. Particles and fields. 032005.
 • 2005. Measurement of the Cabibbo-Kobayashi-Maskawa angle gamma in B--/+->(DK -/+)-K-(*) decays with a Dalitz analysis of D -> K-S(0)pi(-)pi(+). Physical Review Letters. 121802.
 • 2005. Measurement of CP asymmetries in B-0 ->phi K-0 and B-0 -> K+ K- K-s(0) decays. Physical Review D. Particles and fields. 091102.
 • 2004. b-tagging in DELPHI at LEP. European Physical Journal C. 185-208.
 • 2004. The measurement of alpha(8) from event shapes with the DELPHI detector at the highest LEP energies. European Physical Journal C. 1-23.
 • 2004. Study of the e(+)e(-)->pi(+)pi(-)pi(0) process using initial state radiation with BABAR. Physical Review D. Particles and fields. 072004.
 • 2004. Study of tau-pair production in photon-photon collisions at LEP and limits on the anomalous electromagnetic moments of the tau lepton. European Physical Journal C. 159-170.
 • 2004. Study of high momentum eta ' production in B ->eta X-'(s). Physical Review Letters. art. no.-061801.
 • 2004. Study of B-+/--> J/psi pi(+/-) and B-+/--> J/psi K +/- decays: Measurement of the ratio of branching fractions and search for direct CP violation. Physical Review Letters. art. no.-241802.
 • 2004. Study of B -> D-sJ((*)+)(D)over-bar((*)) decays. Physical Review Letters. 7 sider.
 • 2004. Searches for B-0 decays to combinations of two charmless isoscalar mesons. Physical Review Letters. 7 sider.
 • 2004. Search for the rare leptonic decay B+->mu(+)nu(mu). Physical Review Letters. art. no.-221803.
 • 2004. Search for the radiative decays B ->rho gamma and B-0 ->omega gamma. Physical Review Letters. art. no.-111801.
 • 2004. Search for the decay B-0 -> p(p)over-bar. Physical Review D. Particles and fields. art. no.-091503.
 • 2004. Search for supersymmetric particles assuming R-parity non-conservation in e(+)e(-) collisions at root s=192 to 208 GeV. European Physical Journal C. 1-23.
 • 2004. Search for supersymmetric particles assuming R-parity non-conservation in e + e- collisions at root s = 192 to 208 GeV (Erratum, vol 36, pg 1, 2004). European Physical Journal C. 129-131.
 • 2004. Search for single top production via FCNC at LEP at root s=189-208 GeV. Physics Letters B. 21-34.
 • 2004. Search for lepton-flavor violation in the decay tau(-)-> l(-)l(+)l-. Physical Review Letters. art. no.-121801.
 • 2004. Search for flavor-changing neutral current and lepton-flavor violating decays of D-0 -> l(+)l(-). Physical Review Letters. 7 sider.
 • 2004. Search for charged Higgs bosons at LEP in general two Higgs doublet models. European Physical Journal C. 399-418.
 • 2004. Search for SUSY in the AMSB scenario with the DELPHI detector. European Physical Journal C. 145-156.
 • 2004. Search for B-s(0)-(B-s(0))over-bar oscillations in DELPHI using high-p(t) leptons. European Physical Journal C. 35-52.
 • 2004. Search for B-0 decays to invisible final states and to nu(nu)over-bar gamma. Physical Review Letters. art. no.-091802.
 • 2004. Search for B-+/-->[K--/+pi(+/-)](D)K-+/- and upper limit on the b -> u amplitude in B-+/--> DK +/-. Physical Review Letters. 7 sider.
 • 2004. Observation of the decay B-0 ->rho(+)rho(-) and measurement of the branching fraction and polarization. Physical Review D. Particles and fields. art. no.-031102.
 • 2004. Observation of a narrow meson decaying to D-s(+)pi(0)gamma at a mass of 2.458 GeV/c(2). Physical Review D. Particles and fields. art. no.-031101.
 • 2004. Observation of B-0 -> omega K-0, B+ -> eta pi(+), and B+ -> eta K+ and study of related decays. Physical Review Letters. art. no.-061801.
 • 2004. Measurements of the mass and width of the eta(c) meson and of an eta(c)(2S) candidate. Physical Review Letters. art. no.-142002.
 • 2004. Measurements of moments of the hadronic mass distribution in semileptonic B decays. Physical Review D. Particles and fields. art. no.-111103.
 • 2004. Measurements of branching fractions in B ->phi K and B ->phi pi and search for direct CP violation in B-+/-->phi K-+/-. Physical Review D. Particles and fields. art. no.-011102.
 • 2004. Measurements of CP-violating asymmetries in B-0 -> K-s(0)pi(0) decays. Physical Review Letters. 7 sider.
 • 2004. Measurement of the time-dependent CP asymmetry in the B-0 ->phi K-0 decay. Physical Review Letters. art. no.-071801.
 • 2004. Measurement of the inclusive charmless semileptonic branching ratio of B mesons and determination of vertical bar V-ub vertical bar. Physical Review Letters. art. no.-071802.
 • 2004. Measurement of the branching fractions and CP asymmetry of B- -> (D(CP)K-)-K-0 decays with the BaBar detector. Physical Review Letters. art. no.-202002.
 • 2004. Measurement of the branching fraction for B-->(DK)-K-0*(-). Physical Review D. Particles and fields. art. no.-051101.
 • 2004. Measurement of the branching fraction for B-+/-->chi K-c0(+/-). Physical Review D. Particles and fields. art. no.-071103.
 • 2004. Measurement of the branching fraction and polarization for the decay B- -> (DK*-)-K-*0. Physical Review Letters. art. no.-141801.
 • 2004. Measurement of the average phi multiplicity in B meson decay. Physical Review D. Particles and fields. art. no.-052005.
 • 2004. Measurement of the W-pair production cross-section and W branching ratios in e(+)e(-) collisions at root s=161-209 GeV. European Physical Journal C. 127-144.
 • 2004. Measurement of the B+/B-0 production ratio from the Upsilon(4S) meson using B+-> J/psi K+ and B-0 -> J/psi K-S(0) decays. Physical Review D. Particles and fields. art. no.-071101.
 • 2004. Measurement of the B -> X(s)l(+)l(-) branching fraction with a sum over exclusive modes. Physical Review Letters. art. no.-081802.
 • 2004. Measurement of sin 2 beta with hadronic and previously unused muonic J/psi decays. Physical Review D. Particles and fields. art. no.-052001.
 • 2004. Measurement of branching fractions of color-suppressed decays of the (B)over-bar(0) meson to D-(*)0 pi(0), D-(*)0 eta, D-(*)0 omega, and D-0 eta. Physical Review D. Particles and fields. art. no.-032004.
 • 2004. Measurement of branching fractions and charge asymmetries in B-+/-->rho(+/-)pi(0) and B-+/-->rho(0)pi(+/-) decays, and search for B-0 ->rho(0)pi(0). Physical Review Letters. art. no.-051802.
 • 2004. Limits on the decay-rate difference of neutral B mesons and on CP, T, and CPT violation in B-0(B)over-bar(0) oscillations. Physical Review Letters. art. no.-181801.
 • 2004. Limits on the decay-rate difference of neutral B mesons and on CP, T, and CPT violation in B-0$$(B)over-bar(0) oscillations. Physical Review D. Particles and fields. art. no.-012007.
 • 2004. J/psi production via initial state radiation in e(+)e(-)->mu(+)mu(-)gamma at an e(+)e(-) center-of-mass energy near 10.6 GeV. Physical Review D. Particles and fields. art. no.-011103.
 • 2004. Final results from DELPHI on the searches for SM and MSSM neutral Higgs bosons. European Physical Journal C. 145-183.
 • 2004. Direct CP violating asymmetry in B-0 -> K+pi(-) decays. Physical Review Letters. 7 sider.
 • 2004. Determination of the e(+)e(-)->gamma gamma(gamma) cross-section at LEP 2. European Physical Journal C. 405-419.
 • 2004. Branching fractions and CP asymmetries in B-0 ->(K+K-KS0) and B+->(K+KSKS0)-K-0. Physical Review Letters. 7 sider.
 • 2004. Branching fraction measurements of B ->eta K-c decays. Physical Review D. Particles and fields. art. no.-011101.
 • 2004. Bound on the ratio of decay amplitudes for (B)over-bar(0)-> J/psi K*(0) and B-0 -> J/psi K*(0). Physical Review Letters. art. no.-081801.
 • 2004. B meson decays to eta K-(')*, eta(('))rho, eta(('))pi(0), omega pi(0), and phi pi(0). Physical Review D. Particles and fields. 20 sider.
 • 2004. A precise measurement of the tau lifetime. European Physical Journal C. 283-296.
 • 2004. A precise measurement of the B+, B-0 and mean b-hadron lifetime with the DELPHI detector at LEP I. European Physical Journal C. 307-324.
 • 1999. W pair production cross section and W branching fractions in e+e- interactions at 183 GeV. Physics Letters B. 310-321.
 • 1999. The scale dependence of the hadron multiplicity in quark and gluon jets and a precisedetermination of CA/CF. Physics Letters B. 383-400.
 • 1999. Study of the four-jet anomaly observed at LEP centre-of-mass energies of 130 and 136 GeV. Physics Letters B. 311-319.
 • 1999. Search for the Higgs boson in events with isolated photons at LEP2. Physics Letters B. 431-446.
 • 1999. Search for scalar fermions and longlived scalar leptons at centre-of-mass energies of 130 GeV to 172 GeV. European Physical Journal C. 385-401.
 • 1999. Search for pairproduced neutralinos in events with two photons and missing energy at sqrt s = 130-183 GeV. European Physical Journal C. 371-384.
 • 1999. Search for neutral Higgs bosons in e+e- collisions at sqrt s = 183 GeV. European Physical Journal C. 563-604.
 • 1999. Search for lightest neutralino and stau pair production in light gravitino scenarios with stau NLSP. European Physical Journal C. 595-607.
 • 1999. Search for leptoquarks and FCNC in e+e- annihilations at sqrt s = 183 GeV. Physics Letters B. 62-74.
 • 1999. Search for composite and exotic fermions at LEP2. European Physical Journal C. 41-58.
 • 1999. Search for charginos, neutralinos and gravitinos in e+e- interactions at sqrt s = 183 GeV. Physics Letters B. 75-90.
 • 1999. Search for charginos nearly mass-degenerate with the lightest neutralino. European Physical Journal C. 1-17.
 • 1999. Search for chargino pair production in light gravitino scenarios with stau NLSP at sqrt s = 183 GeV at LEP. Physics Letters B. 61-70.
 • 1999. Search for charged Higgs bosons at LEP2. Physics Letters B. 484-497.
 • 1999. Multiplicity fluctuations in one- and two-dimensional angular intervals compared with analytic QCD calculations. Physics Letters B. 368-382.
 • 1999. Measurement of the trilinear gauge boson couplings WWV (V=gamma,Z) in e+e- collisions at 183 GeV. Physics Letters B. 382-396.
 • 1999. Measurement of the rate bbbar bbbar events in hadronic Z decays and the extraction of the gluon splitting into bbbar. Physics Letters B. 425-439.
 • 1999. Measurement of the mass of the W boson using direct reconstruction at sqrt s = 183 GeV. Physics Letters B. 410-424.
 • 1999. Measurement of the lifetime og b-baryons. European Physical Journal C. 185-199.
 • 1999. Measurement of the leptonic branching fractions of the tau. European Physical Journal C. 201-218.
 • 1999. Measurement of the forward-backward asymmetry of c and b quarks at the Z pole using reconstructed D mesons. European Physical Journal C. 219-237.
 • 1999. Measurement of inclusive rho, f0(1270), K*0(1439), and f'(1525) production in Z0 decays. Physics Letters B. 364-382.
 • 1999. Measurement of AFB(bbbar) in hadronic Z decays using a jet charge technique. European Physical Journal C. 367-381.
 • 1999. Measurement and interpretation of fermion-pair production at LEP energies from 130 to 172 GeV. European Physical Journal C. 387-407.
 • 1999. Energy dependence of inclusive spactra in e+e- annihilation. Physics Letters B. 397-411.
 • 1999. Energy dependence of event shapes and of alpha s at LEP2. Physics Letters B. 322-340.
 • 1999. A search for invisible Higgs bosons produced in e+e- interactions at LEP2 energies. Physics Letters B. 367-381.
 • 1999. A precise measurement of the partial decay width ratio Rb = Gamma(bbar)/Gamma(had). European Physical Journal C. 415-442.
 • 1998. Study of the reaction antiproton-proton --> _f _f from 1.1 to 2.0 GeV/c. Phys. Rev. D. 5370-5381.
 • 1998. Search for neutral and charged Higgs bosons in e e collisions at sqrt s = 161 and 172 GeV. European Physical Journal C. 1-37.
 • 1998. Rapidity correlations in lambda baryon and proton production in hadronic Z0 decays. Physics Letters B. 247-256.
 • 1998. Charged particle multiplicity in e<sup>+</sup>e<sup>-</sup> @h q#-q events at 161 and 172 GeV and from the decay of the W boson. Physics Letters B. 233-246.
 • 1997. Search for the B<sub>c</sub> Meson. Physics Letters B. 207-222.
 • 1997. Search for narrow <I> #-p p </I> resonances in the reaction <I> #-p p @h #-p p _p<SUP>+</SUP> _p<SUP>-</SUP></I>. Zeitschrift für Physik C Particles and Fields. 475-478.
 • 1997. Search for lepton flavour number violating Z%o decays. Zeitschrift für Physik C Particles and Fields. 243-251.
 • 1997. Search for excited leptons in e<sup>+</sup>e<sup>-</sup> collisions at @rs = 161 GeV. Physics Letters B. 245-260.
 • 1997. Search for Stable Heavy Charged Particles in e<sup>+</sup>e<sup>-</sup> Collisions at @rs = 130, 136, 161 and 172 GeV. Physics Letters B. 315-326.
 • 1997. Search for New Phenomena Using Single Photon Events at LEP1. Zeitschrift für Physik C Particles and Fields. 577-586.
 • 1997. Search for Neutral Heavy Leptons Produced in Z Decays. Zeitschrift für Physik C Particles and Fields. 57-71.
 • 1997. Search for B<sub>s</sub><sup>0</sup> - #-B<sub>s</sub><sup>0</sup> oscillations. Physics Letters B. 382-400.
 • 1997. Observation, of Charge-Ordering in Particle Production in Hadronic Z%0 Decay. Physics Letters B. 174-184.
 • 1997. Measurement of the transverse spin correlations in Z%0 @h _t<sup>+</sup>_t<sup>-</sup> decays. Physics Letters B. 194.
 • 1997. Measurement of the Spin Density Matrix for the _r%0, K<sup>*0</sup>(892), and _f Produced in Z%0 Decays. Physics Letters B. 271-286.
 • 1997. Measurement of the <I> #-p p @h K <SUB>S </SUB> K <SUB>S</SUB> </I> from 0.6 to 1.9 GeV/c. Physical Review D. Particles and fields. 3803-3810.
 • 1997. Measurement of gluon splitting probability to bottom quark pairs in hadronic Z%0 decays. Physics Letters B. 202-214.
 • 1997. Measurement of Correlations Between Pions from Different W's in e<sup>+</sup>e<sup>-</sup> @h W<sup>+</sup>W<sup>-</sup> Events. Physics Letters B. 181-191.
 • 1997. Measurement and interpretation of the W-pair cross-section in e<sup>+</sup>e<sup>-</sup> interactions at 161 GeV. Physics Letters B. 158-170.
 • 1997. Measuremen of B<sub>s</sub><sup>0</sup> - #-B<sub>s</sub><sup>0</sup> oscillations. Zeitschrift für Physik C Particles and Fields. 579-598.
 • 1997. Identified Particles in Quark and Gluon Jets. Physics Letters B. 118-130.
 • 1997. A study of the reaction e<sup>+</sup>e<sup>-</sup> @h _m<sup> </sup>_m<sup>-</sup>_g<sub>isr</sub> at LEP and search for new physics near @r(s') = 80 GeV. Zeitschrift für Physik C Particles and Fields. 581-592.
 • 1997. A Measurement of _a<sub>s</sub> from the Scaling Violation in e<sup>+</sup>e<sup>-</sup> Annihilation. Physics Letters B. 194-206.
 • 1995. Observation of _f _f production in the reaction <I> #-p p @h 4 K<SUP>+/-</SUP> </I> at 1.4 GeV/c incident <I> #-p </I> momentum. Physics Letters B. 325-334.
Vitenskapelig foredrag
 • 2014. High resolution fast beam monitors for microbeam radiation therapy.
 • 2006. Tracking systems with silicon.
 • 2002. Sinicon Microstrip Detectors for the ATLAS SCT.
 • 2002. Construction and Performance of the ATLAS Silicon Microstrip Barrel Modules.
 • 2000. Recent results from the ATLAS SCT irradiation programme.
 • 2000. En Strålingshard detektormodul i silisium for bruk ved ATLAS eksperimentet ved CERNs LHC.
 • 1999. Summary on Tau Leptonic Branching Ratios and Universality.
 • 1999. Some Studies of the Tau lepton using data from the DELPHI detector at LEP.
 • 1994. Upper limits on the branching ratios _t @h _m_g and _t @h e_g from Delphi data.
Sammendrag/abstract
 • 2019. ATLAS Collaboration. Nuclear Physics A. 985-1009.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • 2016. Performance of b-jet identification in the ATLAS experiment.
 • 2014. The physics of the B factories. 1-928.
 • 2013. Electroweak measurements in electron positron collisions at W-boson-pair energies at LEP. 119-244.
 • 2012. Er Higgsbosonet funnet ved LHC?
 • 2008. The ATLAS Experiment at the CERN Large Hadron Collider.
 • 2006. Search for neutral MSSM Higgs bosons at LEP. 547-587.
 • 2006. Precision electroweak measurements on the Z resonance. 257-454.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Publiserer gjennom de eksperimentelle kollaborasjonene.

Fysikk, partikkelfysikk, strålingsdeteksjon,ioniserende stråling, radon

Forskergrupper