Hjem
Bjarne Stugus bilde

Bjarne Stugu

Professor
 • E-postBjarne.Stugu@uib.no
 • Telefon+47 55 58 27 69+47 951 81 598
 • Besøksadresse
  Allegt. 55
  Rom 
  305
 • Postadresse
  Postboks 7803
  5020 BERGEN

Som medlem av gruppen for partikkelfysikk fysikk  deltar jeg i ATLAS,  eksperimentet ved CERNs LHC.

 Dette omfatter både studier av data og utvikling av silisiumsensorer for ATLAS og medisiske anvendelser.

Her er link til en webside: http://web.ift.uib.no/~stugu/ som inneholder en blanding av gammel og ny informasjon. Den er oppdatert med info om funnet av Higgspartikkel!

Kronikk om emnet Higgs-partikkel: http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1003/subcat1013/thread249773/#post_249773

 

Omtale i 2011 om forventninger om resulateter i 2012 :  http://web.ift.uib.no/~stugu/LHC2011.pdf

 

 

Masterprosjekter  tilbys i samarbeid med partikkelfysikkgruppen. Jeg er spesielt interessert i studier av, og søk etter Higgs- og andre partikler som henfaller til to tau-leptoner, gjennom å studere data fra ATLAS.

Vi deltar også i utvikling av strålingsharde silisiumsdetektorer, og har oppgaver innen dette. I tillegg til bruk i en oppgradert ATLAS detektor, så er vi nå også i et prosjekt som vil utvikle denne teknologien til bruk innen 'mikrodosimetri', noe som er relevant for medisinsk strålebehandling.

 

 

 

PHYS114, PHYS205,PHYS117,MNF115 (energidelen)

MSc oppgaver er omtalt under 'Forskningfelt'

Bøker
 • Lipniacka, Anna; Stugu, Bjarne; Sandaker, Heidi; Eigen, Gerald. 2009. Expected performance of the ATLAS experiment : detector, trigger and physics. 2500 sider. ISBN: 978-92-9083-321-5.
 • Eigen, Gerald; Osland, Per; Stugu, Bjarne. 1997. Beyond the Standard Model V. 542 sider. ISBN: 1-56396-735-9.
Rapporter/avhandlinger
 • Stugu, Bjarne; Mohn, Bjarte Alsaker; Johansen, Lars Gimmestad; Solberg, Arne Olav; Øye, Ola Kristoffer. 2006. Production of ATLAS silicon detector modules - Report from the Scandinavian Cluster ATL-INDET-PUB-2006-003. ATLAS collaboration, CERN, Sveits. 27 sider.
 • Stugu, Bjarne; Mohn, Bjarte Alsaker; Øye, Ola Kristoffer. 2006. ATLAS SCT end-cap module production, ATL-INDET-PUB-2006-007. ATLAS collaboration, CERN, Sveits. 53 sider.
 • Mohn, Bjarte Alsaker; Stugu, Bjarne. 2004. Corrections to the discovery potential for finding the Standard Model Higgs in the 4 lepton final state. ATLAS Physics Note ATL-PHYS. 2004-014. CERN/ATLAS collaboration, CERN, Geneve, Sveits. 9 sider.
 • Alvsvaag, Sverre Jakob; Klovning, Arne; Maeland, Olav A.; Stugu, Bjarne; Zaitsev, A. 1998. The Small Angle Tile Calorimeter in the DELPHI Experiment. CERN-EP. 98-132. CERN. 23 sider.
 • Amato, Sandra. et al.; Stugu, Bjarne. 1998. A Measurement of _t polarisation. DELPHI Collaboration Notes. 98-82:. CERN. 15 sider.
 • Eigen, Gerald; Schmitt, V; Stugu, Bjarne. 1998. Tests of Optical Fibers for use in the light pulser monitoring of the CsI calorimeter in BaBar. Scientific/technical report (Universitetet i Bergen. Fysisk institutt). 07. Universitet i Bergen, Fysisk institutt. 10 sider.
 • Johansen, Kristine M.E.; Lefebure, V.; Lopez, J.M.; Matorras, F.; McCubbin, M.; Stugu, Bjarne. 1998. Measurements of the tau Leptonic Branching ratios (preliminary DELPHI results). Scientific/technical report (Universitetet i Bergen. Fysisk institutt). 05. Universitetet i Bergen, Fysisk Institutt. 27 sider.
 • Schmitt, Volker; Stugu, Bjarne; Ullaland, Stein. 1998. Quality tests of Silicon Microstrip Detectors for use in the ATLAS experiment at CERN. Scientific/technical report (Universitetet i Bergen. Fysisk institutt). 02. Fysisk institutt, UiB. 31 sider.
 • Stugu, Bjarne. 1998. Summary on Tau Leptonic Branching Ratios and Universality. Scientific/technical report (Universitetet i Bergen. Fysisk institutt). 06. Universitetet i Bergen, Fysisk Institutt. 10 sider.
 • Stugu, Bjarne. 1998. Branching Ratio and Polarisation in _t ---> _m _n _n. DELPHI Collaboration Notes. 98-11 P. CERN. 29 sider.
 • Amato, S.; Bokyo, I.; De Brabandere, S.; De Paula, L; Lefebure, V.; McGlubbin, M.; Mahon, J.R.; Matorras, F.; Pol, M.E.; Reid, D.; Stugu, Bjarne. 1996. An uppdated meassurement of tau polarisation. DELPHI. 96 sider.
Bokkapitler
 • Povoli, Marco; Alagoz, Enver; Bravin, Alberto; Cornelius, Iwan; Bräuer-Krisch, Elke; Fournier, Pauline; Hansen, Thor-Erik; Kok, Angela; Lerch, Michael L.F.; Monakhov, Eduard V.; Morse, John C; Petasecca, Marco; Requardt, Herwig; Rosenfeld, Anatoly B.; Rohrich, Dieter; Salomé, Murielle; Sandaker, Heidi; Stugu, Bjarne. 2015. Functional characterisation of novel silicon beam monitors for the micro-beam radiation therapy. artikkel. I:
  • IEEE, . 2015. 2015 IEEE Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference, NSS/MIC 2015, 31 Oct.-7 Nov. 2015. IEEE. ISBN: 978-1-4673-9863-3.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Publiserer gjennom de eksperimentelle kollaborasjonene.

Fysikk, partikkelfysikk, strålingsdeteksjon,ioniserende stråling, radon

Forskergrupper