Hjem
 • E-postBjarte.Furnes@uib.no
 • Telefon+47 55 58 68 74
 • Besøksadresse
  Christies gate 13
  5020 BERGEN
  Rom 
  rom 472, tlf 55586874
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 BERGEN

Lese- og skriveforskning/Research on reading and spelling

Metakognisjon og læringsstrategier/metacognition and learning strategies

 

Språkutvikling og lese- og skriveinnlæring/Language development and reading- and spelling development

Tilpasset opplæring og spesialundervisning/Adapted instruction and special needs education

Tidsskriftartikler
 • Furnes, Bjarte Reidar; Elwér, Åsa; Samuelsson, Stefan; Olson, Richard K.; Byrne, Brian. 2019. Investigating the double-deficit hypothesis in more and less transparent orthographies: A longitudinal study from preschool to grade 2. Scientific Studies of Reading. 1-17. doi: 10.1080/10888438.2019.1610410
 • Sunde, Kristin; Furnes, Bjarte Reidar; Lundetræ, Kjersti. 2019. Does Introducing the Letters Faster Boost the Development of Children’s Letter Knowledge, Word Reading and Spelling in the First Year of School? Scientific Studies of Reading. doi: 10.1080/10888438.2019.1615491
 • Furnes, Bjarte Reidar. 2018. Tidlig leseutvikling på tvers av ulike alfabetiske skriftspråk – betydningen av forskjeller i ortografisk dybde. Psyke & Logos. 39: 10-26.
 • Krumsvik, Rune Johan; Hesjedal, Elisabeth; Furnes, Bjarte Reidar; Jones, Lise Øen; Øen, Kristian. 2016. Akutt behov for spesialpedagogisk kompetanse. Dag og Tid. 35-35. Publisert 2016-12-02.
 • Norman, Elisabeth; Furnes, Bjarte Reidar. 2016. The relationship between metacognitive experiences and learning: Is there a difference between digital and non-digital study media? Computers in Human Behavior. 54: 301-309. doi: 10.1016/j.chb.2015.07.043
 • Furnes, Bjarte Reidar; Norman, Elisabeth. 2015. Metacognition and reading: Comparing three forms of metacognition in normally developing readers and readers with dyslexia. Dyslexia. 21: 273-284. doi: 10.1002/dys.1501
 • Ludvigsen, Kristine; Krumsvik, Rune Johan; Furnes, Bjarte Reidar. 2015. Creating formative feedback spaces in large lectures. Computers & Education. 88: 48-63. doi: 10.1016/j.compedu.2015.04.002
 • Norman, Elisabeth; Furnes, Bjarte Reidar. 2014. The concept of "metaemotion": What is there to learn from research on metacognition? Emotion Review. 8: 187-193. doi: 10.1177/1754073914552913
 • Furnes, Bjarte Reidar; Samuelsson, Stefan. 2011. Phonological awareness and rapid automatized naming predicting early development in reading and spelling: Results from a cross-linguistic longitudinal study. Learning and Individual Differences. 21: 85-95. doi: 10.1016/j.lindif.2010.10.005
 • Furnes, Bjarte Reidar; Samuelsson, Stefan. 2010. Predicting reading and spelling difficulties in transparent and opaque orthographies: A comparison between Scandinavian and US/Australian children. Dyslexia. 16: 119-142. doi: 10.1002/dys.401
 • Furnes, Bjarte Reidar; Samuelsson, Stefan. 2009. Preschool cognitive and language skills predicting Kindergarten and Grade 1 reading and spelling: a cross-linguistic comparison. Journal of Research in Reading. 32: 275-292. doi: 10.1111/j.1467-9817.2009.01393.x
Rapporter/avhandlinger
 • Furnes, Bjarte Reidar. 2010. Prediction of early development in reading and spelling: A cross-linguistic comparison. Universitetet i Stavanger. 71 sider.
 • Furnes, Bjarte Reidar. 2005. PREDIKSJON AV TIDLIGE LESE- OG STAVEFERDIGHETER: En kvantitativ studie av hvordan skriftspråkstimulerende faktorer i hjemmemiljøet og barnets språklige ferdigheter ved 5-års alder predikerer barnets lese- og staveferdigheter i 1. og 2. klasse. Universitetet i Bergen. 127 sider.
Bokkapitler
 • Furnes, Bjarte Reidar. 2018. Barns skriftkunnskap og språkutvikling i barnehagen som grunnlag for tidlig lese- og skriveinnlæring i skolen. 23. I:
  • Glaser, Vibeke; Størksen, Ingunn; Drugli, May Britt. 2018. Utvikling, lek og læring i barnehagen - forskning og praksis. Fagbokforlaget. 548 sider. ISBN: 978-82-450-2387-9.
 • Furnes, Bjarte Reidar; Norman, Elisabeth. 2016. Digital lesing - hva vet vi? 12, sider 236-255. I:
  • Krumsvik, Rune Johan. 2016. Digital læring i skole og lærerutdanning. Universitetsforlaget. 332 sider. ISBN: 9788215020495.
 • Furnes, Bjarte Reidar. 2014. Barns språkutvikling som grunnlag for tidlig lese- og skriveinnlæring. 24, sider 424-439. I:
  • Glaser, Vibeke; Størksen, Ingunn; Drugli, May Britt. 2014. Utvikling, lek og læring i barnehagen. Forskning og praksis. Fagbokforlaget. 532 sider. ISBN: 978-82-321-0160-3.
 • Furnes, Bjarte Reidar; Norman, Elisabeth. 2013. Læringsstrategier og metakognisjon. 5, sider 117-143. I:
  • Krumsvik, Rune Johan; Säljö, Roger. 2013. Praktisk-pedagogisk utdanning - en antologi. Fagbokforlaget. 644 sider. ISBN: 978-82-450-1280-4.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Learning in the digital age

The International Longitudinal Twin Study (ILTS)

Two Teachers in the Class: Increasing the Opportunities to Differentiate Literacy Instruction

Forskergrupper