Hjem
Bjørn Arild Hattelands bilde

Bjørn Arild Hatteland

Førsteamanuensis
 • E-postBjorn.Hatteland@uib.no
 • Besøksadresse
  Thormølens gate 53 A/B
  5006 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7803
  5020 Bergen
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2020). Helminths associated with terrestrial slugs in some parts of Europe. Bonn zoological Bulletin (BzB). 11-26.
 • Vis forfatter(e) (2020). Fremmede arter i Norge: resultater fra kvantitative økologiske risikovurderinger. Ecological Solutions and Evidence. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Alien plants, animals, fungi and algae in Norway: an inventory of neobiota. Biological Invasions. 2997-3012.
 • Vis forfatter(e) (2019). A comprehensive phylogeographic study of Arion vulgaris Moquin-Tandon, 1855 (Gastropoda: Pulmonata: Arionidae) in Europe. Organisms Diversity & Evolution. 1-14.
 • Vis forfatter(e) (2017). Angiostoma norvegicum n. sp. (Nematoda: Angiostomatidae) a parasite of arionid slugs in Norway. Systematic Parasitology. 51-63.
 • Vis forfatter(e) (2016). Survey of nematodes associated with terrestrial slugs in Norway. Journal of Helminthology. 583-587.
 • Vis forfatter(e) (2016). Species trait selection along a prescribed fire chronosequence. Insect Conservation and Diversity. 446-455.
 • Vis forfatter(e) (2015). Introgression and differentiation of the invasive slug Arion vulgaris from native A. ater. Malacologia. 303-321.
 • Vis forfatter(e) (2015). Effects of prescribed burning on carabid beetle diversity in coastal anthropogenic heathlands. Biodiversity and Conservation. 2565-2581.
 • Vis forfatter(e) (2013). Spatiotemporal analysis of predation by carabid beetles (Carabidae) on nematode infected and uninfected slugs in the field. PLOS ONE. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Predation by carabid beetles on the invasive slug Arion vulgaris in an agricultural semi-field experiment. Bulletin of entomological research. 225-232.
 • Vis forfatter(e) (2013). Distribution and spread of the invasive slug Arion vulgaris Moquin - Tandon in Norway. Fauna Norvegica. 13-26.
 • Vis forfatter(e) (2012). Some notes on reproductive biology and mating behaviour of Arion vulgaris Moquin-Tandon 1855 in Norway including a mating experiment with a hybrid of Arion rufus (Linnaeus 1758) x ater (Linnaeus 1758). Journal of Conchology. 249-257.
 • Vis forfatter(e) (2011). Molecular analysis of predation by carabid beetles (Carabidae) on the invasive Iberian slug Arion lusitanicus. Bulletin of entomological research. 675-686.
 • Vis forfatter(e) (2010). Predation by beetles (Carabidae, Staphylinidae) on eggs and juveniles of the Iberian slug Arion lusitanicus in the laboratory. Bulletin of entomological research. 559-567.
 • Vis forfatter(e) (2008). Species-area relations and island distribution of carabid beetles (Coleoptera, Carabidae) on small islands off the coast of western Norway. Norwegian Journal of Entomology. 73-80.
 • Vis forfatter(e) (2008). Species - area relations and island distribution of carabid beetles (Coleoptera, Carabidae) on small islands off the coast of western Norway. Norwegian Journal of Entomology. 73-80.
 • Vis forfatter(e) (2007). Carabus hortensis L. (Coleoptera, Carabidae) in Northern Norway. Norwegian Journal of Entomology. 105-110.
 • Vis forfatter(e) (2005). Dispersal abilities and breeding periods of ground beetles (Coleoptera, Carabidae) in coastal Central Norway. Norwegian Journal of Entomology. 49-56.
 • Vis forfatter(e) (2004). New records of Carabidae (Coleoptera) from coastal North Trøndelag, Central Norway. Fauna Norvegica. 31-35.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2021). Verdsetting av reguleringen av norsk plantehelse fra et miljømessig, økonomisk og sosialt perspektiv: Regulering og overvåking av import, plantevernmidler og mykotoksiner. 75. 75. .
 • Vis forfatter(e) (2021). Biologisk veiledningsprøving 2020. Sopp- og skadedyrmidler. 33. 33. .
 • Vis forfatter(e) (2018). Kartlegging av pærevisnesjuke 2016 og 2017. 55. 55. .
 • Vis forfatter(e) (2017). Assessment of the risk to Norwegian biodiversity from the import and keeping of terrestrial gastropods in terraria. Opinion of the Panel on Alien Organisms and Trade in Endangered Species of the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment. 2017:33. 2017:33. .
 • Vis forfatter(e) (2016). Biologisk veiledningsprøving 2016. Skadedyrmidler. 154. 154. .
 • Vis forfatter(e) (2015). Biologisk veiledningsprøving 2015. Skadedyrmidler. 76. 76. .
 • Vis forfatter(e) (2005). Diversity and habitat preferences of ground beetles (Coleoptera, Carabidae) in a coastal area of North Trøndelag, central Norway. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2021). Integrated pest and pollinator management and a case of the insecticide thiacloprid in apple orchards.
 • Vis forfatter(e) (2018). SMARTCROP – Integrert plantevern i eplehagen.
 • Vis forfatter(e) (2017). Smartcropresultater i eple.
 • Vis forfatter(e) (2017). Pære-visnesjuke (Pear Decline). Presentasjon for Mattilsynet, 10. Februar 2017.
 • Vis forfatter(e) (2013). Distribution of the invasive Arion vulgaris in Norway and possible introgression with A. ater and A. rufus.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2019). Pollinerende insekter i landbrukslandskap og effekt av plantevernmidler.
 • Vis forfatter(e) (2013). Biologi og bekjemplse av Brunskogsnegl (Arion vulgaris).
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2020). Who takes responsibility for the bees?
 • Vis forfatter(e) (2020). Myndigheter, produsenter og forbrukere: hvem har og hvem tar ansvar for pollinerende insekter.
 • Vis forfatter(e) (2019). IPM strategies in Norwegian apple orchards.
 • Vis forfatter(e) (2016). Sweet cherry R&D in a nordic climate.
 • Vis forfatter(e) (2013). Summing up 10 years of slug research at the University of Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2006). Species-area relations and island distribution of carabid beetles (Coleoptera, Carabidae) on small islands off the coast of western Norway.
Short communication
 • Vis forfatter(e) (2019). Fra redaktørene. Naturen. 239-240.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) (2021). Frøboka. Handbok for innsamling av lokale frø til insektvennlig blomstereng. . Fagbokforlaget.
Database
 • Vis forfatter(e) (2020). Data from: Ecological impact assessments of alien species in Norway.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2020). Tiltak mot eplebladlus i integrert og økologisk dyrking. Norsk frukt og bær. 8-10.
 • Vis forfatter(e) (2020). Pollinering med norske humler og honningbier for økt fruktsetting og avling hos søtkirsebær under tunneldekke. Norsk frukt og bær. 24-26.
 • Vis forfatter(e) (2020). Makkaåret 2020. Norsk frukt og bær. 12-13.
 • Vis forfatter(e) (2019). Må vi konkurrere med insektene om maten når det blir varmere? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Vis forfatter(e) (2017). Heksekost i eple og potensialet for spredning med insektvektorer. Norsk frukt og bær. 24-25.
 • Vis forfatter(e) (2014). Prosjekt for økt plantekvalitet i jordbær og eple. Norsk frukt og bær. 26-27.
 • Vis forfatter(e) (2014). Nytteorganismer i frukt og bær – hvilke nye bør godkjennes? Norsk frukt og bær. 20-24.
 • Vis forfatter(e) (2014). Nytteorganismer (preparater) mot skadegjørere i frukt og bær (del 4) - Nytteorganismer. Gartneryrket. 28-32.
 • Vis forfatter(e) (2008). Strølagsforsøk med iberiaskogsneglen, Arion lusitanicus. Årringen. 109-110.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2021). Hvem har ansvaret for bienes død? Ren Mat.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2010). Predation by carabid beetles (Coleoptera, Carabidae) on the invasive Iberian slug Arion lusitanicus.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2020). Må jage snegler ut av soverommet om natten.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2019). Pollination in apple orchards: effects of pesticides and vegetation diversity.
 • Vis forfatter(e) (2017). Predation by anthocorid bugs (Heteroptera) on the common pear psyllid Cacopsylla pyri (Homoptera, Psyllidae).
 • Vis forfatter(e) (2013). The effects of fire on carabid beetle diversity on a western Norwegian heathland.
 • Vis forfatter(e) (2007). Trophic interactions in a predator-prey system: carabid beetles, earthworms and slugs, with emphasis on the invasive Iberian slug Arion lusitanicus.
 • Vis forfatter(e) (2007). Differentiation between the invasive Arion lusitanicus and the native Arion ater in western Norway combining morphology and genetics.
 • Vis forfatter(e) (2006). Management and biology of the invasive slug Arion lusitanicus in Norway.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) (2021). Pest risk categorization – New plant health regulations for Norway. Scientific Opinion of the Panel on Plant Health of the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment. VKM Report. 1-688.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). Plantevernmidler i fruktproduksjon og negative effekter på bier. Norsk frukt og bær.
 • Vis forfatter(e) (2016). Heksekost og potensialet for spredning med insektvektorer. Norsk frukt og bær. 16-18.
 • Vis forfatter(e) (2015). Pollinering i eplehager og betydningen av tamme og ville bier. Norsk frukt og bær. 28-29.
 • Vis forfatter(e) (2015). DNA analysar av eplesortar i Noreg. Norsk frukt og bær. 26-28.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.