Hjem
 • E-postbodil.holst@uib.no
 • Telefon+47 55 58 29 67
 • Besøksadresse
  Allegaten 55
  5007 Bergen
  Rom 
  291
 • Postadresse
  Postboks 7803
  5020 Bergen

Jeg er en eksperimentell fysiker, spesialisert innen overflatevitenskap, med doktorgrad fra Cambridge University, Cavendish Laboratory. Min viktigste forskningsinteresse er utvikling av ny vitenskapelig instrumentering og nye metoder, ved hjelp av molekylære stråler.

Som postdoc ved TU-Graz koordinerte jeg et EU NEST-prosjekt om utvikling av et nytt mikroskop ved bruk av nøytrale heliumatomer som en bildesonde. I januar 2008 publiserte vi de første bildene. Dette førte til et nytt EU-prosjekt her i Bergen i 2013-2016. Forskningen fortsetter med det endelige målet å utvikle et nanoskala-nøytralt helium-stereomikroskop.

Forskergruppen min har også brukt molekylær strålediffraksjon for å karakterisere oksidoverflater. I 2015 oppdaget vi en av de største overflaterekonstruksjonene som noensinne er observert på et bulk-substrat på α-kvarts (0001). I 2021 var vi den første gruppen som målte den temperaturavhænginge bøyestivheten til et 2D-materiale. Dette blev gjort ved hjelp av uelastisk heliumatomspredning. Dette arbeide fortsætter i et FRIPRO projekt 2D Material Properties, finansieret af Forskningsrådet.

I 2019 publiserte jeg sammen med samarbeidspartnere en teoretisk artikkel som utvidet binær holografi til nærfeltet, og som viste hvordan dette kan brukes til å lage maskebasert litografi med 1 nm oppløsning ved bruk av metastabile heliumatomer. I 2020 har vi blitt finansiert av FET-OPEN for å realisere dette eksperimentelt. Jeg leder prosjektet.

Jeg har utvidet min interesse for vitenskapelig metodikk til å omfatte arkeometri. På dette feltet har jeg samarbeidet med konservatorer og arkeologer for å utvikle identifikasjonsmetoder for gamle plantefibre.

Jeg bruker også kunnskapen min om overflater i atomskala til å utvikle nye smarte overflater og -belegg. I 2019 publiserte gruppen min den første studien av grafenens isofobe egenskaper noensinne. Vi viste at fluorinert grafen gir langvarig ishemming av høy luftfuktighet. Dette arbeidet pågår i et M-ERA.NET-prosjekt, som jeg også koordinerer.

Jeg er interessert i undervisning og utvikling av nye undervisningsmetoder. De siste fem årene har jeg hatt ansvar for det grunnleggende fysikkurset i klassisk mekanikk, og jeg bruker kurset til å prøve ut nye undervisningsmetoder. Dette førte til en publikasjon om hvordan studentenes prestasjoner kan forbedres ved å inkludere "pugging" i forelesningene. Med støtte fra Universitetet har vi undersøgt hvordan Covid-19 lock down i 2020 påvirkede studenterne.

I mange år har jeg vært interessert i å støtte unge forskere, doktorgradsstudenter og postdoktorer. Jeg har holdt workshops om artikkelskriving og vitenskapelig publisering for flere hundre studenter ved forskjellige universiteter. Arbeidet resulterte i utgivelsen av boken "Scientific Paper Writing - A Survival Guide", illustrert av Jorge Cham fra PhD Comics.

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Sub-resolution contrast in neutral helium microscopy through facet scattering for quantitative imaging of nanoscale topographies on macroscopic surfaces. Nature Communications.
 • Vis forfatter(e) (2023). Realistic mask generation for matter-wave lithography via machine learning. Machine learning: science and technology.
 • Vis forfatter(e) (2023). Phonon-Mediated Quasiparticle Lifetime Renormalizations in Few-Layer Hexagonal Boron Nitride. Nano Letters. 7539-7545.
 • Vis forfatter(e) (2023). Observation of the boson peak in a two-dimensional material. Nature Physics.
 • Vis forfatter(e) (2023). Monolithic atom interferometry. Physical Review A (PRA).
 • Vis forfatter(e) (2023). Fluorescence intensity and fluorescence lifetime measurements of various carbon dots as a function of pH. Scientific Reports.
 • Vis forfatter(e) (2022). Variation of bending rigidity with material density: bilayer silica with nanoscale holes. Physical Chemistry, Chemical Physics - PCCP. 17941-17945.
 • Vis forfatter(e) (2022). Ultrasmooth graphene-coated metal thin films on sapphire grown by thermal laser epitaxy. Thin Solid Films.
 • Vis forfatter(e) (2022). Problem solving in basic physics: Effective self-explanations based on four elements with support from retrieval practice. Physical Review Physics Education Research.
 • Vis forfatter(e) (2022). Polycrystalline diamond coating on orthopedic implants: Realization and role of surface topology and chemistry in adsorption of proteins and cell proliferation. ACS Applied Materials & Interfaces. 44933-44946.
 • Vis forfatter(e) (2022). An atom passing through a hole in a dielectric membrane: Impact of dispersion forces on mask-based matter-wave lithography. Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics.
 • Vis forfatter(e) (2021). True-to-size surface mapping with neutral helium atoms. Physical Review A (PRA).
 • Vis forfatter(e) (2021). The Covid-19 shutdown: when studying turns digital, students want more structure. Physics Education.
 • Vis forfatter(e) (2021). Temperature-Dependent Bending Rigidity of AB-Stacked Bilayer Graphene. Physical Review Letters.
 • Vis forfatter(e) (2021). Solid State Conversion: Microstructuring of Crystalline Al2O3 (Sapphire) by Annealing of Patterned Aluminium Films. Key Engineering Materials. 29-34.
 • Vis forfatter(e) (2021). Low-energy electron ionization mass spectrometer for efficient detection of low mass species. Review of Scientific Instruments.
 • Vis forfatter(e) (2021). Large area microwave plasma CVD of diamond using composite right/left-handed materials. Diamond and related materials.
 • Vis forfatter(e) (2021). Integrating effective learning strategies in basic physics lectures: A thematic analysis. Physical Review Physics Education Research.
 • Vis forfatter(e) (2021). Graphene and graphene oxide on Ir(111) are transparent to wetting but not to icing. Carbon. 396-403.
 • Vis forfatter(e) (2020). Retrieval practice of a hierarchical principle structure in university introductory physics: Making stronger students. Physical Review Physics Education Research. 5 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Label-free impedance flow cytometry for nanotoxicity screening. Scientific Reports.
 • Vis forfatter(e) (2020). Is Cross‐Section Shape a Distinct Feature in Plant Fibre Identification? Archaeometry. 216-226.
 • Vis forfatter(e) (2020). First experimental evidence of hop fibres in historical textiles . Archaeological and Anthropological Sciences. 7 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). 9-Acridinemethanamine and Acridine-9-Carboxaldehyde as Potential Fluorescence Lifetime pH Indicators. Journal of Fluorescence. 901-906.
 • Vis forfatter(e) (2019). The use of surfactant-filled mesoporous silica as an immobilising medium for a fluorescence lifetime pH indicator, providing long-term calibration stability. RSC Advances. 37241-37244.
 • Vis forfatter(e) (2019). Nanometer-Resolution Mask Lithography with Matter Waves: Near-Field Binary Holography. Physical Review Applied. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). A broad-range fluorescence lifetime pH sensing material based on a single organic fluorophore. Journal of Fluorescence. 1125-1131.
 • Vis forfatter(e) (2018). Work Function-Driven Hot Electron Extraction in a Bimetallic Plasmonic MIM Device. ACS Photonics. 1202-1207.
 • Vis forfatter(e) (2018). Velocity distributions in microskimmer supersonic expansion helium beams: High precision measurements and modeling. Review of Scientific Instruments. 1-6.
 • Vis forfatter(e) (2018). Pillars or Pancakes? Self-Cleaning Surfaces without Coating. Nano Letters.
 • Vis forfatter(e) (2018). Is It Hop? Identifying Hop Fibres in a European Historical Context. Archaeometry.
 • Vis forfatter(e) (2018). Fluorinated graphene provides long lasting ice inhibition in high humidity. Carbon. 451-456.
 • Vis forfatter(e) (2018). Fast resolution change in neutral helium atom microscopy. Review of Scientific Instruments. 053702-1-053702-4.
 • Vis forfatter(e) (2018). Exploring proximity effects and large depth of field in helium ion beam lithography: large-area dense patterns and tilted surface exposure. Nanotechnology. 275301-275306.
 • Vis forfatter(e) (2018). Centre line intensity of a supersonic helium beam. Physical Review A. Atomic, Molecular, and Optical Physics (PRA).
 • Vis forfatter(e) (2018). Center-line intensity of a supersonic helium beam. Physical Review A (PRA).
 • Vis forfatter(e) (2018). Bending rigidity of 2D silica. Physical Review Letters. 1-6.
 • Vis forfatter(e) (2017). Zero-order filter for diffractive focusing of de Broglie matter waves. Physical Review A. Atomic, Molecular, and Optical Physics (PRA).
 • Vis forfatter(e) (2017). Pressure-Driven Gas Flow through Nano-Channels at High Knudsen Number. Journal of Nano Research. 116-127.
 • Vis forfatter(e) (2017). Optimal design of grid-based binary holograms for matter-wave lithography. Physical Review Applied. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Neutral-helium-atom diffraction from a micron-scale periodic structure: Photonic-crystal-membrane characterization. Physical Review A. Atomic, Molecular, and Optical Physics (PRA). 7 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Light absorption and scattering of 40-170 nm gold nanoparticles on glass substrates. Journal of Vacuum Science and Technology B:Nanotechnology and Microelectronics.
 • Vis forfatter(e) (2017). Identifying plant fibre textiles from Norwegian Merovingian Period and Viking Age graves: The Late Iron Age Collection of the University Museum of Bergen. Journal of Archaeological Science: Reports. 281-285.
 • Vis forfatter(e) (2017). Flexible thin metal crystals as focusing mirrors for neutral atomic beams. Physical review B (PRB).
 • Vis forfatter(e) (2017). Atom sieve for nanometer resolution neutral helium microscopy. Journal of Vacuum Science and Technology B:Nanotechnology and Microelectronics.
 • Vis forfatter(e) (2017). A theoretical investigation of the optical properties of metal nanoparticles in water for photo thermal conversion enhancement. Energy Conversion and Management. 536-542.
 • Vis forfatter(e) (2016). Theoretical model of the helium pinhole microscope. Physical Review A. Atomic, Molecular, and Optical Physics (PRA). 1-11.
 • Vis forfatter(e) (2016). Temperature induced color change in gold nanoparticle arrays: Investigating the annealing effect on the localized surface plasmon resonance. Journal of Vacuum Science and Technology B:Nanotechnology and Microelectronics.
 • Vis forfatter(e) (2016). Atomic resolution imaging of beryl: an investigation of the nano-channel occupation. Journal of Microscopy. 245-250.
 • Vis forfatter(e) (2016). Apparatus for measuring pressure-driven transport through channels at high Knudsen numbers. Review of Scientific Instruments.
 • Vis forfatter(e) (2016). A modified time-of-flight method for precise determination of high speed ratios in molecular beams. Review of Scientific Instruments. 7 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Underwater Superoleophobic Sapphire (0001) Surfaces. Journal of Physical Chemistry C. 15333-15338.
 • Vis forfatter(e) (2015). Focusing of a neutral helium beam with a photon-sieve structure. Physical Review A. Atomic, Molecular, and Optical Physics (PRA).
 • Vis forfatter(e) (2015). A giant reconstruction of α-quartz (0001) interpreted as three domains of nano dauphine twins. Scientific Reports. 1-8.
 • Vis forfatter(e) (2014). Two dimensional imaging of the virtual source of a supersonic beam: helium at 125 K. Journal of Physical Chemistry A. 4-12.
 • Vis forfatter(e) (2014). Flax look-alikes: Pitfalls of ancient plant fibre identification. Archaeometry. 951-960.
 • Vis forfatter(e) (2013). Viking and early middle ages Northern Scandinavian textiles proven to be made with hemp. Scientific Reports.
 • Vis forfatter(e) (2013). The Beynon Gabor zone plate: a new tool for de Broglie matter waves and hard X-rays? An off axis and focus intensity investigation. Optics Express. 28483-28495.
 • Vis forfatter(e) (2013). Optimization of an electron beam lithography instrument for fast, large area writing at 10 kV acceleration voltage. Journal of Vacuum Science & Technology B.
 • Vis forfatter(e) (2013). Nanostructuring of free-standing, dielectric membranes using electron-beam lithography. Journal of Vacuum Science & Technology B. 5 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Measuring the localized surface plasmon resonance effect on large arrays (5 mm × 5 mm) of gold and aluminum nanoparticles on borosilicate glass substrates, fabricated by electron beam lithography. Journal of Vacuum Science & Technology B.
 • Vis forfatter(e) (2013). Lab-on-a-chip device for fabrication of therapeutic microbubbles on demand. Biomedizinische Technik. 2 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Finite-size limitations on quality factor of guided resonance modes in 2D photonic crystals. Optics Express. 23640-23654.
 • Vis forfatter(e) (2013). Determining the fibrillar orientation of bast fibres with polarized light microscopy: the modified Herzog test (red plate test) explained. Journal of Microscopy. 159-168.
 • Vis forfatter(e) (2013). A free jet (supersonic), molecular beam source with automatized, 50 nm precision nozzle-skimmer positioning. Review of Scientific Instruments. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Nettle as a distinct Bronze Age textile plant. Scientific Reports. 4 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Focusing of a neutral Helium beam below one micron. New Journal of Physics. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Brightness and virtual source size of a supersonic deuterium beam. Physical Review A. Atomic, Molecular, and Optical Physics (PRA). 043804-1-043804-10.
 • Vis forfatter(e) (2011). Particle-wave discrimination in Poisson spot experiments. New Journal of Physics. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Free-standing silicon-nitride zoneplates for neutral-helium microscopy. Microelectronic Engineering. 1011-1014.
 • Vis forfatter(e) (2010). An ellipsoidal mirror for focussing of atoms and molecules. New Journal of Physics.
 • Vis forfatter(e) (2010). A procedure for identifying textile bast fibres using microscopy: Flax, nettle/ramie, hemp and jute. Ultramicroscopy. 1192-1197.
 • Vis forfatter(e) (2009). Poisson's spot with molecules. Physical Review A. Atomic, Molecular, and Optical Physics (PRA).
 • Vis forfatter(e) (2009). Field ionization of helium in a supersonic beam: Kinetic energy of neutral atoms and probability of their field ionization. Ultramicroscopy. 413-417.
 • Vis forfatter(e) (2008). Vibrational excitations of glass observed using helium atom scattering. Journal of Physics: Condensed Matter.
 • Vis forfatter(e) (2008). Surface dynamics measurements of silica glass. Physical Review B. Condensed Matter and Materials Physics. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). Surface Dynamics Measurements of Silica Glass. Physical Review B. Condensed Matter and Materials Physics.
 • Vis forfatter(e) (2008). Surface Debye temperature of alpha-quartz (0001). Surface Science. 1080-1083.
 • Vis forfatter(e) (2008). Neutral Atom and Molecule Focusing Using a Fresnel Zone Plate. Journal of Vacuum Science & Technology B. 2374-2379.
 • Vis forfatter(e) (2008). Low-energy surface phonons on alpha-quartz (0001). Physical Review B. Condensed Matter and Materials Physics.
 • Vis forfatter(e) (2008). Imaging with neutral atoms - a new matter-wave microscope. Journal of Microscopy. 1-5.
 • Vis forfatter(e) (2008). Field ionization of free helium atoms: Correlation between the energy of ionized atoms and probability of their field ionization. Applied Surface Science. 4365-4369.
 • Vis forfatter(e) (2008). Comparison of a new neuromuscular transmission monitor compressomyograph with mechanomyograph. British Journal of Anaesthesia. 344-350.
 • Vis forfatter(e) (2008). Anomalous phonon behavior: Blueshift of the surface boson peak in silica glass with increasing temperature. Physical Review Letters. 4 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). An Optical Profilometer for Characterizing Complex Surfaces under High Vacuum Conditions. Precision engineering. 182-185.
 • Vis forfatter(e) (2007). The structure of the alpha-quartz (0001) surface investigated using helium atom scattering and atomic force microscopy. Surface Science. 4407-4411.
 • Vis forfatter(e) (2007). Observation of the boson peak at the surface of vitreous silica. Physical Review Letters.
 • Vis forfatter(e) (2007). Direct Images of the Virtual Source in a Supersonic Expansion. Journal of Physical Chemistry A. 12620-12628.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Selected Recent Publications

S. D. Eder, S. K. Hellner, S. Forti, J. M. Nordbotten, J. R. Manson, C. Coletti, and B. Holst, Temperature-Dependent Bending Rigidity of AB-Stacked Bilayer Graphene. Phys. Rev. Lett. 2021, 127 266102

Holst, B. et al. Material properties particularly suited to be measured with helium scattering: selected examples from 2D materials, van der Waals heterostructures, glassy materials, catalytic substrates, topological insulators and superconducting radio frequency materials. Physical Chemistry, Chemical Physics 2021: 23, 7653-7672

Nesse, Torstein; Simonsen, Ingve; Holst, Bodil. Nanometer-Resolution Mask Lithography with Matter Waves: Near-Field Binary Holography. Physical Review Applied 2019; 11, 024009 (editors' suggestion) https://doi.org/10.1103/PhysRevApplied.11.024009

Büchner, Christin; Eder, Sabrina Daniela; Nesse, Torstein; Kuhness, David; Schlexer, Philomena; Pacchioni, Gianfranco; Manson, Joseph R.; Heyde, Markus; Holst, Bodil; Freund, Hans Joachim. Bending rigidity of 2D silica. Physical Review Letters 2018; 120, 1-6 https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.120.226101

Akhtar, Naureen; Anemone, Gloria; Farias, Daniel; Holst, Bodil. Fluorinated graphene provides long lasting ice inhibition in high humidity. Carbon 2018;141. s451-456 https://doi.org/10.1016/j.carbon.2018.09.008

Akhtar, Naureen; Thomas, Peter James; Svardal, Benny; Almenningen, Stian; De Jong, Edwin; Magnussen, Stian; Onck, Patrick R; Fernø, Martin; Holst, Bodil. Pillars or Pancakes? Self-Cleaning Surfaces without Coating. Nano letters 2018; 141, 7509-7514 https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.8b02982

Eder, Sabrina Daniela; Flatabø, Ranveig; Ravn, Anders K; Samelin, Bjørn; Greve, Martin Møller; Reisinger, Thomas; Holst, Bodil. Fast resolution change in neutral helium atom microscopy. Review of Scientific Instruments 2018; 89, 053702 (editors' pick) https://doi.org/10.1063/1.5029385

Valluvar Oli, Arivazhagan; Schmitz, F.D.; Vullum, Per Erik; Van Helvoort, Antonius; Holst, Bodil. Atomic resolution imaging of beryl: an investigation of the nano-channel occupation. Journal of Microscopy 2017 ; 265, 245-250 https://doi.org/10.1111/jmi.12493

Lukešová, Hana; Salvador Palau, Adria; Holst, Bodil. Identifying plant fibre textiles from Norwegian Merovingian Period and Viking Age graves: The Late Iron Age Collection of the University Museum of Bergen. Journal of Archaeological Science: Reports 2017; 13, 281-285 https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2017.03.051 - Highlighted in Nature Materials: https://www.nature.com/articles/nmat4950

Books:

Scientific Paper Writing: A Survival Guide, Illustrated by Jorge Cham (Phd Comics):  https://www.amazon.com/Scientific-Paper-Writing-Survival-Guide-ebook/dp/B019ZI93XM

Surface Science Techniques, Springer Series in Surface Sciences, G. Bracco, B. Holst ed. https://www.springer.com/gp/book/9783642342424

Ongoing, externally funded projects:

2D Material Properties - NFR FRIPRO

Nanoscale mask-based lithography with metastable helium atoms (www.nanolace.eu) - FET-Open sponsored Project

Prevention of Erosion on Off-Shore Wind Turbine Blades - Equinor sponsored project (Akademiavtalen)

ISOS: Multifunctional icephobic, robust, lightweight and transparent coatings for windows and lenses - M-eranet sponsored Project

PAFYS: Princippbaseret aktiv undervisning for sterkere fysikk- og ingeniørstudenter - DIKU sponsored project

2019: Valgt til leder for Kavli Prize-komiteen i nanovitenskap for 2019 - 2024.
2018: Innvalgt som medlem i Norges Tekniske Vitenskapsakademi
2015: Innvalgt som medlem i Det Norske Videnskaps-Akademi 
2007: Trond Mohn stiftelse, Rekrutteringsstipend
2000: Alexander von Humboldt-stiftelsen, stipend
1999: Marie Skłodowska-Curie Actions Forskningsstipend

Forskergrupper