Hjem
 • E-postBodil.Holst@uib.no
 • Telefon+47 476 07 608
 • Besøksadresse
  Allegaten 55
  5007 Bergen
  Rom 
  291
 • Postadresse
  Postboks 7803
  5020 BERGEN

Jeg er en eksperimentell fysiker, spesialisert innen overflatevitenskap, med doktorgrad fra Cambridge University, Cavendish Laboratory. Min viktigste forskningsinteresse er utvikling av ny vitenskapelig instrumentering og nye metoder, ved hjelp av molekylære stråler.

Som postdoc ved TU-Graz koordinerte jeg et EU NEST-prosjekt om utvikling av et nytt mikroskop ved bruk av nøytrale heliumatomer som en bildesonde. I januar 2008 publiserte vi de første bildene. Dette førte til et nytt EU-prosjekt her i Bergen i 2013-2016. Forskningen fortsetter med det endelige målet å utvikle et nanoskala-nøytralt helium-stereomikroskop.

Forskergruppen min har også brukt molekylær strålediffraksjon for å karakterisere oksidoverflater. I 2015 oppdaget vi en av de største overflaterekonstruksjonene som noensinne er observert på et bulk-substrat på α-kvarts (0001). I 2018 var vi den andre gruppen som målte bøyestivheten til et 2D-materiale ved hjelp av uelastisk heliumatomspredning.

I 2019 publiserte jeg sammen med samarbeidspartnere en teoretisk artikkel som utvidet binær holografi til nærfeltet, og som viste hvordan dette kan brukes til å lage maskebasert litografi med 1 nm oppløsning ved bruk av metastabile heliumatomer. I år har vi blitt finansiert av FET-OPEN for å realisere dette eksperimentelt. Jeg leder prosjektet.

Jeg har utvidet min interesse for vitenskapelig metodikk til å omfatte arkeometri. På dette feltet har jeg samarbeidet med konservatorer og arkeologer for å utvikle identifikasjonsmetoder for gamle plantefibre.

Jeg bruker også kunnskapen min om overflater i atomskala til å utvikle nye smarte overflater og -belegg. I 2019 publiserte gruppen min den første studien av grafenens isofobe egenskaper noensinne. Vi viste at fluorinert grafen gir langvarig ishemming av høy luftfuktighet. Dette arbeidet pågår i et M-ERA.NET-prosjekt, som jeg også koordinerer.

Jeg er interessert i undervisning og utvikling av nye undervisningsmetoder. De siste fem årene har jeg hatt ansvar for det grunnleggende fysikkurset i klassisk mekanikk, og jeg bruker kurset til å prøve ut nye undervisningsmetoder. Dette førte til en publikasjon i år om hvordan studentenes prestasjoner kan forbedres ved å inkludere --------- i forelesningene.

I mange år har jeg vært interessert i å støtte unge forskere, doktorgradsstudenter og postdoktorer. Jeg har holdt workshops om artikkelskriving og vitenskapelig publisering for flere hundre studenter ved forskjellige universiteter. Arbeidet resulterte i utgivelsen av boken "Scientific Paper Writing - A Survival Guide", illustrert av Jorge Cham fra PhD Comics.

Vitenskapelig artikkel
 • 2020. Retrieval practice of a hierarchical principle structure in university introductory physics: Making stronger students. Physical Review Physics Education Research.
 • 2020. Label-free impedance flow cytometry for nanotoxicity screening. Scientific Reports.
 • 2020. Label-free impedance flow cytometry for nanotoxicity screening. Scientific Reports.
 • 2020. 9-Acridinemethanamine and Acridine-9-Carboxaldehyde as Potential Fluorescence Lifetime pH Indicators. Journal of Fluorescence.
 • 2019. The use of surfactant-filled mesoporous silica as an immobilising medium for a fluorescence lifetime pH indicator, providing long-term calibration stability. RSC Advances. 37241-37244.
 • 2019. Nanometer-Resolution Mask Lithography with Matter Waves: Near-Field Binary Holography. Physical Review Applied. 11 sider.
 • 2019. A broad-range fluorescence lifetime pH sensing material based on a single organic fluorophore. Journal of Fluorescence. 1125-1131.
 • 2018. Work Function-Driven Hot Electron Extraction in a Bimetallic Plasmonic MIM Device. ACS Photonics. 1202-1207.
 • 2018. Velocity distributions in microskimmer supersonic expansion helium beams: High precision measurements and modeling. Review of Scientific Instruments. 1-6.
 • 2018. Pillars or Pancakes? Self-Cleaning Surfaces without Coating. Nano letters (Print).
 • 2018. Is It Hop? Identifying Hop Fibres in a European Historical Context. Archaeometry.
 • 2018. Fluorinated graphene provides long lasting ice inhibition in high humidity. Carbon. 451-456.
 • 2018. Fast resolution change in neutral helium atom microscopy. Review of Scientific Instruments. 053702-1-053702-4.
 • 2018. Exploring proximity effects and large depth of field in helium ion beam lithography: large-area dense patterns and tilted surface exposure. Nanotechnology. 275301-275306.
 • 2018. Centre line intensity of a supersonic helium beam. Physical Review A. Atomic, Molecular, and Optical Physics (PRA).
 • 2018. Center-line intensity of a supersonic helium beam. Physical Review A (PRA).
 • 2018. Bending rigidity of 2D silica. Physical Review Letters. 1-6.
 • 2017. Zero-order filter for diffractive focusing of de Broglie matter waves. Physical Review A. Atomic, Molecular, and Optical Physics (PRA).
 • 2017. Pressure-Driven Gas Flow through Nano-Channels at High Knudsen Number. Journal of Nano Research. 116-127.
 • 2017. Optimal design of grid-based binary holograms for matter-wave lithography. Physical Review Applied. 14 sider.
 • 2017. Neutral-helium-atom diffraction from a micron-scale periodic structure: Photonic-crystal-membrane characterization. Physical Review A. Atomic, Molecular, and Optical Physics (PRA). 7 sider.
 • 2017. Light absorption and scattering of 40-170 nm gold nanoparticles on glass substrates. Journal of Vacuum Science and Technology B:Nanotechnology and Microelectronics.
 • 2017. Identifying plant fibre textiles from Norwegian Merovingian Period and Viking Age graves: The Late Iron Age Collection of the University Museum of Bergen. Journal of Archaeological Science: Reports. 281-285.
 • 2017. Flexible thin metal crystals as focusing mirrors for neutral atomic beams. Physical review B (PRB).
 • 2017. Atom sieve for nanometer resolution neutral helium microscopy. Journal of Vacuum Science and Technology B:Nanotechnology and Microelectronics.
 • 2017. A theoretical investigation of the optical properties of metal nanoparticles in water for photo thermal conversion enhancement. Energy Conversion and Management. 536-542.
 • 2016. Theoretical model of the helium pinhole microscope. Physical Review A. Atomic, Molecular, and Optical Physics (PRA). 1-11.
 • 2016. Temperature induced color change in gold nanoparticle arrays: Investigating the annealing effect on the localized surface plasmon resonance. Journal of Vacuum Science and Technology B:Nanotechnology and Microelectronics.
 • 2016. Atomic resolution imaging of beryl: an investigation of the nano-channel occupation. Journal of Microscopy. 245-250.
 • 2016. Apparatus for measuring pressure-driven transport through channels at high Knudsen numbers. Review of Scientific Instruments.
 • 2016. A modified time-of-flight method for precise determination of high speed ratios in molecular beams. Review of Scientific Instruments. 7 sider.
 • 2015. Underwater Superoleophobic Sapphire (0001) Surfaces. Journal of Physical Chemistry C. 15333-15338.
 • 2015. Focusing of a neutral helium beam with a photon-sieve structure. Physical Review A. Atomic, Molecular, and Optical Physics (PRA).
 • 2015. A giant reconstruction of α-quartz (0001) interpreted as three domains of nano dauphine twins. Scientific Reports. 1-8.
 • 2014. Two dimensional imaging of the virtual source of a supersonic beam: helium at 125 K. Journal of Physical Chemistry A. 4-12.
 • 2014. Flax look-alikes: Pitfalls of ancient plant fibre identification. Archaeometry. 951-960.
 • 2013. Viking and early middle ages Northern Scandinavian textiles proven to be made with hemp. Scientific Reports.
 • 2013. The Beynon Gabor zone plate: a new tool for de Broglie matter waves and hard X-rays? An off axis and focus intensity investigation. Optics Express. 28483-28495.
 • 2013. Optimization of an electron beam lithography instrument for fast, large area writing at 10 kV acceleration voltage. Journal of Vacuum Science & Technology B.
 • 2013. Nanostructuring of free-standing, dielectric membranes using electron-beam lithography. Journal of Vacuum Science & Technology B. 5 sider.
 • 2013. Measuring the localized surface plasmon resonance effect on large arrays (5 mm × 5 mm) of gold and aluminum nanoparticles on borosilicate glass substrates, fabricated by electron beam lithography. Journal of Vacuum Science & Technology B.
 • 2013. Lab-on-a-chip device for fabrication of therapeutic microbubbles on demand. Biomedizinische Technik. 2 sider.
 • 2013. Finite-size limitations on quality factor of guided resonance modes in 2D photonic crystals. Optics Express. 23640-23654.
 • 2013. Determining the fibrillar orientation of bast fibres with polarized light microscopy: the modified Herzog test (red plate test) explained. Journal of Microscopy. 159-168.
 • 2013. A free jet (supersonic), molecular beam source with automatized, 50 nm precision nozzle-skimmer positioning. Review of Scientific Instruments. 10 sider.
 • 2012. Nettle as a distinct Bronze Age textile plant. Scientific Reports. 4 sider.
 • 2012. Focusing of a neutral Helium beam below one micron. New Journal of Physics. 12 sider.
 • 2012. Brightness and virtual source size of a supersonic deuterium beam. Physical Review A. Atomic, Molecular, and Optical Physics (PRA). 043804-1-043804-10.
 • 2011. Particle-wave discrimination in Poisson spot experiments. New Journal of Physics. 13 sider.
 • 2010. Free-standing silicon-nitride zoneplates for neutral-helium microscopy. Microelectronic Engineering. 1011-1014.
 • 2010. An ellipsoidal mirror for focussing of atoms and molecules. New Journal of Physics.
 • 2010. A procedure for identifying textile bast fibres using microscopy: Flax, nettle/ramie, hemp and jute. Ultramicroscopy. 1192-1197.
 • 2009. Poisson's spot with molecules. Physical Review A. Atomic, Molecular, and Optical Physics (PRA).
 • 2009. Field ionization of helium in a supersonic beam: Kinetic energy of neutral atoms and probability of their field ionization. Ultramicroscopy. 413-417.
 • 2008. Vibrational excitations of glass observed using helium atom scattering. Journal of Physics: Condensed Matter.
 • 2008. Surface dynamics measurements of silica glass. Physical Review B. Condensed Matter and Materials Physics. 9 sider.
 • 2008. Surface Dynamics Measurements of Silica Glass. Physical Review B. Condensed Matter and Materials Physics.
 • 2008. Surface Debye temperature of alpha-quartz (0001). Surface Science. 1080-1083.
 • 2008. Neutral Atom and Molecule Focusing Using a Fresnel Zone Plate. Journal of Vacuum Science & Technology B. 2374-2379.
 • 2008. Low-energy surface phonons on alpha-quartz (0001). Physical Review B. Condensed Matter and Materials Physics.
 • 2008. Imaging with neutral atoms - a new matter-wave microscope. Journal of Microscopy. 1-5.
 • 2008. Field ionization of free helium atoms: Correlation between the energy of ionized atoms and probability of their field ionization. Applied Surface Science. 4365-4369.
 • 2008. Comparison of a new neuromuscular transmission monitor compressomyograph with mechanomyograph. British Journal of Anaesthesia. 344-350.
 • 2008. Anomalous phonon behavior: Blueshift of the surface boson peak in silica glass with increasing temperature. Physical Review Letters. 4 sider.
 • 2008. An Optical Profilometer for Characterizing Complex Surfaces under High Vacuum Conditions. Precision engineering. 182-185.
 • 2007. The structure of the alpha-quartz (0001) surface investigated using helium atom scattering and atomic force microscopy. Surface Science. 4407-4411.
 • 2007. Observation of the boson peak at the surface of vitreous silica. Physical Review Letters.
 • 2007. Direct Images of the Virtual Source in a Supersonic Expansion. Journal of Physical Chemistry A. 12620-12628.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Selected Recent Publications

Nesse, Torstein; Simonsen, Ingve; Holst, Bodil. Nanometer-Resolution Mask Lithography with Matter Waves: Near-Field Binary Holography. Physical Review Applied 2019; 11, 024009 (editors' suggestion) https://doi.org/10.1103/PhysRevApplied.11.024009

Büchner, Christin; Eder, Sabrina Daniela; Nesse, Torstein; Kuhness, David; Schlexer, Philomena; Pacchioni, Gianfranco; Manson, Joseph R.; Heyde, Markus; Holst, Bodil; Freund, Hans Joachim. Bending rigidity of 2D silica. Physical Review Letters 2018; 120, 1-6 https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.120.226101

Akhtar, Naureen; Anemone, Gloria; Farias, Daniel; Holst, Bodil. Fluorinated graphene provides long lasting ice inhibition in high humidity. Carbon 2018;141. s451-456 https://doi.org/10.1016/j.carbon.2018.09.008

Akhtar, Naureen; Thomas, Peter James; Svardal, Benny; Almenningen, Stian; De Jong, Edwin; Magnussen, Stian; Onck, Patrick R; Fernø, Martin; Holst, Bodil. Pillars or Pancakes? Self-Cleaning Surfaces without Coating. Nano letters 2018; 141, 7509-7514 https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.8b02982

Eder, Sabrina Daniela; Flatabø, Ranveig; Ravn, Anders K; Samelin, Bjørn; Greve, Martin Møller; Reisinger, Thomas; Holst, Bodil. Fast resolution change in neutral helium atom microscopy. Review of Scientific Instruments 2018; 89, 053702 (editors' pick) https://doi.org/10.1063/1.5029385

Valluvar Oli, Arivazhagan; Schmitz, F.D.; Vullum, Per Erik; Van Helvoort, Antonius; Holst, Bodil. Atomic resolution imaging of beryl: an investigation of the nano-channel occupation. Journal of Microscopy 2017 ; 265, 245-250 https://doi.org/10.1111/jmi.12493

Lukešová, Hana; Salvador Palau, Adria; Holst, Bodil. Identifying plant fibre textiles from Norwegian Merovingian Period and Viking Age graves: The Late Iron Age Collection of the University Museum of Bergen. Journal of Archaeological Science: Reports 2017; 13, 281-285 https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2017.03.051 - Highlighted in Nature Materials: https://www.nature.com/articles/nmat4950

Books:

Scientific Paper Writing: A Survival Guide, Illustrated by Jorge Cham (Phd Comics):  https://www.amazon.com/Scientific-Paper-Writing-Survival-Guide-ebook/dp/B019ZI93XM

Surface Science Techniques, Springer Series in Surface Sciences, G. Bracco, B. Holst ed. https://www.springer.com/gp/book/9783642342424

2019: Valgt til leder for Kavli Prize-komiteen i nanovitenskap for 2019 - 2024.
2018: Innvalgt som medlem i Norges Tekniske Vitenskapsakademi
2015: Innvalgt som medlem i Det Norske Videnskaps-Akademi 
2007: Trond Mohn stiftelse, Rekrutteringsstipend
2000: Alexander von Humboldt-stiftelsen, stipend
1999: Marie Skłodowska-Curie Actions Forskningsstipend

Ongoing, externally funded projects:

Nanoscale mask-based lithography with metastable helium atoms (www.nanolace.eu) - FET-Open sponsored Project

Prevention of Erosion on Off-Shore Wind Turbine Blades - Equinor sponsored project (Akademiavtalen)

Icephobic coatings for drones - Norwegian Research Council sponsored project (Forny 2020)

ISOS: Multifunctional icephobic, robust, lightweight and transparent coatings for windows and lenses - M-eranet sponsored Project

Forskergrupper