Hjem
Brage Thunestvedt Hatløys bilde

Brage Thunestvedt Hatløy

Postdoktor
 • E-postBrage.Hatloy@uib.no
 • Telefon+47 55 58 85 42
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtes plass 1
  5010 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 Bergen
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2022). Rettsvitskap og mellomaldertekstar - Landslova av 1274 og Prologen i eit rettshistorisk perspektiv.
 • Vis forfatter(e) (2022). "Eg går med på det tingmennene kallar lov" - Tinget si rolle etter Landslova av 1274.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2022). Skjebnevalget - Tronfølgesituasjonen i 1387/88.
 • Vis forfatter(e) (2022). Skjebnevalget - Tronfølgesituasjonen i 1387/88.
 • Vis forfatter(e) (2022). Kontinuitet og endring - Lovgivingsteknikk i Magnus Lagabøters landslov av 1274.
 • Vis forfatter(e) (2022). Building Kingdoms: The Scandinavian Medieval Preambles.
 • Vis forfatter(e) (2021). The Greetings of God and the King - The European Connections of the Prologue of the Norwegian Code of the Realm of 1274.
 • Vis forfatter(e) (2021). Restructuring Medieval Commercial Law.
 • Vis forfatter(e) (2021). Fortalen til Landslova.
 • Vis forfatter(e) (2021). Compilation on the Code of the Realm of 1274.
Programledelse
 • Vis forfatter(e) (2022). Landslova mellom gamal og ny rett.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2020). Pant i norsk mellomalder. 35 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Komparativ mellomalderrett - Eit døme på rettshistorisk komparativ metode. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Dei første jusstudentane i Bergen. 10 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.