Hjem
Brit Havers bilde

Brit Haver

Gjesteforsker
 • E-postbrit.haver@uib.no
 • Besøksadresse
  Haukeland Universitetssykehus Laboratoriebygget, 7. etg. Heis øst
  5009 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7804
  5020 Bergen
Lærebok
 • Vis forfatter(e) (2012). Bipolare lidelser. Fagbokforlaget.
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Gender specific early treatment for women with alcohol addiction (EWA): Impact on work related outcomes. A 25-year registry follow-up of a randomized controlled trial (RCT). Drug and Alcohol Dependence. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Personality traits predict job stress, depression and anxiety among junior physicians. BMC Medical Education. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). Level and change in alcohol consumption, depression, and dysfunctional attitudes among female treated for alcohol addiction. Alcohol and Alcoholism. 292-300.
 • Vis forfatter(e) (2011). Early treatment for women with alcohol addiction (EWA) reduces mortality: a randomized controlled trial with long-term register follow-up. Alcohol and Alcoholism. 170-176.
 • Vis forfatter(e) (2010). When a doctor becomes a patient with a mystery illness: a case report. Case Reports in Medicine.
 • Vis forfatter(e) (2010). Self-development groups reduce medical school stress: a controlled intervention study. BMC Medical Education.
 • Vis forfatter(e) (2009). Mortality risk up to 25 years after initiation of treatment among 420 Swedish women with alcohol addiction. Addiction. 413-419.
 • Vis forfatter(e) (2004). Phobic anxiety and depression as predictor variables for treatment outcome. A LISREL analysis on treated female alcoholics. Nordic Journal of Psychiatry.
 • Vis forfatter(e) (2004). Fra syk lege til vanskelig pasient. Tidsskrift for Den norske legeforening. 373-375.
 • Vis forfatter(e) (2003). Comorbid Psychiatric Disorders Predict and Influence Treatment Outcome in Female Alcoholics. European Addiction Research. 39-44.
 • Vis forfatter(e) (2001). A 2-Year Follow-Up of 120 Swedish Female Alcoholics Treated Early in Their Drinking Career: Prediction of Drinking Outcome. Alcoholism: Clinical and Experimental Research. 1586-1593.
 • Vis forfatter(e) (1998). Personality characteristics of women with alcohol addiction: A Rorschach study of women in an early treatment programme. Scandinavian Journal of Psychology. 47-54.
 • Vis forfatter(e) (1998). Personality characteristics of women with alcohol addiction. A Rorschach study of 60 women in an early treatment programme. Scandinavian Journal of Psychology. 47-54.
 • Vis forfatter(e) (1997). The Karolinska Project for Early Treatment of Women with Alcohol Addiction. A review of a Unique Clinical Research Program. European Addiction Research. 30-36.
 • Vis forfatter(e) (1997). Discussion on Paper by Marit Løkkebø Skåtrun. Group Analysis. 165-172.
 • Vis forfatter(e) (1994). Group reactions in a hospital crisis intervention programme. Group Analysis. 159-171.
 • Vis forfatter(e) (1993). Psykopatologi hos kvinner med tidlige alkoholproblemer. Rapport fra en pilotstudie. Nord Alkohol. 232-235.
 • Vis forfatter(e) (1991). Sammenheng mellom kroppsforhold og psykopatologi. Noen funn fra Bergens-prosjektet om korttids dynamisk psykoterapi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 467-476.
 • Vis forfatter(e) (1991). "Uegnede" pasienter, eller egnet terapi? Erfaringer med korttids dynamisk psykoterapi for pasienter som ikke oppfyller ordinære inklusjonskriterier. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 91-98.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2006). Forskningsprogram for russektoren: Programkomiteens innstilling. .
 • Vis forfatter(e) (1998). Oppfølging av personell som har tjenestegjort i internasjonale fredsoperasjoner. .
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2005). Sterke kvinner drikker også vin.
 • Vis forfatter(e) (1998). A 2-year follow-up study of 120 women alcoholics early in their treatment career.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2006). Psykiske lidelser og personlighetsforstyrrelser hos kvinner med alkoholmisbruk.
 • Vis forfatter(e) (2006). Mortality of Swedish women with alcohol addiction 15-25 years after treatment: A follow up study of 420 women coming for treatment at a specialized, women only treatment programme (EWA).
 • Vis forfatter(e) (2005). Psykiske lidelser og personlighetsforstyrrelser hos kvinner med misbruk. Diagnostikk og forløp.
 • Vis forfatter(e) (2005). Psykiske lidelser og personlighetsforstyrrelser hos kvinner med alkoholmisbruk. Diagnostikk og forløp.
 • Vis forfatter(e) (2005). Alkohol og personlighet.
Leserinnlegg
 • Vis forfatter(e) (2009). To syke professorer i et galehus. Tidsskrift for Den norske legeforening. 1366-1367.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) (2016). Hva gikk galt hos legen? Når dialogen svikter. Spartacus.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2000). Kvinner har ingen hustru. Men noen har kanskje en søster .... Et portrett av Inger Haldorsen. Amalie. 3 sider.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (1998). Hordaland fylke - i en bakevje? Bergens Tidende.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2012). Modeling Comorbidity Change and Long-term Mortality. A Treatment Study of Women with Alcohol Addiction.
 • Vis forfatter(e) (1988). Outcome of alcoholism in women : a follow-up study of 55 women 3-10 years after treatment.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (1992). Ekspertpanelets anbefalinger.
Sammendrag/abstract
 • Vis forfatter(e) (2007). Prevention of mental health problems among future doctors: A controlled group intervention study among medical students in Bergen. European psychiatry. S274-S274.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2006). Prevention of mental health problems among future doctors: A controlled group intervention study among medical students in Bergen, Norway.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) (2018). En alvorlig deprimert kvinne med uvanlig respons på antidepressiver. Tidsskrift for Den norske legeforening. 5 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.