Hjem
Brit Havers bilde

Brit Haver

Professor
 • E-postBrit.Haver@uib.no
 • Telefon+47 55 95 86 54
 • Besøksadresse
  Haukeland Universitetssykehus Laboratoriebygget, 7. etg. Heis øst
 • Postadresse
  Postboks 7804
  5020 Bergen
Bøker
 • Haver, Brit; Ødegaard, Ketil Joachim; Fasmer, Ole Bernt. 2012. Bipolare lidelser. Fagbokforlaget. 487 sider. ISBN: 978-82-450-0585-1.
Tidsskriftartikler
 • Gramstad, Thomas Olsen; Gjestad, Rolf; Haver, Brit. 2013. Personality traits predict job stress, depression and anxiety among junior physicians. BMC Medical Education. 13:150. 9 sider. doi: 10.1186/1472-6920-13-150
 • Gjestad, Rolf; Franck, Johan Petter; Lindberg, Staffan; Haver, Brit. 2011. Early treatment for women with alcohol addiction (EWA) reduces mortality: a randomized controlled trial with long-term register follow-up. Alcohol and Alcoholism. 46: 170-176. doi: 10.1093/alcalc/agq097
 • Gjestad, Rolf; Franck, Johan; Hagtvet, Knut Arne; Haver, Brit. 2011. Level and change in alcohol consumption, depression, and dysfunctional attitudes among female treated for alcohol addiction. Alcohol and Alcoholism. 46: 292-300. doi: 10.1093/alcalc/agr018
 • Haver, Brit. 2010. When a doctor becomes a patient with a mystery illness: a case report. Case Reports in Medicine. doi: doi:10.1155/2010/5659802010
 • Holm, Mari; Tyssen, Reidar; Stordal, Kirsten Irene; Haver, Brit. 2010. Self-development groups reduce medical school stress: a controlled intervention study. BMC Medical Education. 10. doi: 10.1186/1472-6920-10-23
 • Haver, Brit. 2009. To syke professorer i et galehus. Tidsskrift for Den norske legeforening. 1366-1367.
 • Haver, Brit; Gjestad, Rolf; Lindberg, Staffan; Franck, Johan. 2009. Mortality risk up to 25 years after initiation of treatment among 420 Swedish women with alcohol addiction. Addiction. 104: 413-419. doi: 10.1111/j.1360-0443.2008.02479.x
 • Holm, Mari; Tysssen, Reidar; Haver, Brit. 2007. Prevention of mental health problems among future doctors: A controlled group intervention study among medical students in Bergen. European psychiatry. 22: S274-S274. doi: 10.1016/j.eurpsy.2007.01.924
 • Haver, Brit. 2004. Fra syk lege til vanskelig pasient. Tidsskrift for Den norske legeforening. 124: 373-375.
 • Haver, Brit; Gjestad, Rolf. 2004. Phobic anxiety and depression as predictor variables for treatment outcome. A LISREL analysis on treated female alcoholics. Nordic Journal of Psychiatry.
 • Haver, Brit. 2003. Comorbid Psychiatric Disorders Predict and Influence Treatment Outcome in Female Alcoholics. European Addiction Research. 9: 39-44.
 • Haver, Brit; Dahlgren, Lena; Willander, Anders. 2001. A 2-Year Follow-Up of 120 Swedish Female Alcoholics Treated Early in Their Drinking Career: Prediction of Drinking Outcome. Alcoholism: Clinical and Experimental Research. 25: 1586-1593.
 • Haver, Brit. 2000. Kvinner har ingen hustru. Men noen har kanskje en søster .... Et portrett av Inger Haldorsen. Amalie. 10. 3 sider.
 • Bergman, I.; Haver, Brit; Bergman, H.; Dahlgren, L.; Nielsen, Geir Høstmark. 1998. Personality characteristics of women with alcohol addiction: A Rorschach study of women in an early treatment programme. Scandinavian Journal of Psychology. 39: 47-54.
 • Bergman, I; Haver, Brit; Bergmann, H.; Dahlgren, L.; Nielsen, Geir Høstmark. 1998. Personality characteristics of women with alcohol addiction. A Rorschach study of 60 women in an early treatment programme. Scandinavian Journal of Psychology. 39: 47-54.
 • Haver, Brit. 1998. Hordaland fylke - i en bakevje? Bergens Tidende.
 • Haver, Brit; Franck, J. 1997. The Karolinska Project for Early Treatment of Women with Alcohol Addiction. A review of a Unique Clinical Research Program. European Addiction Research. 3: 30-36.
 • Haver, Brit; Tveit, A.M.; Hannestad, Y.S. 1997. Discussion on Paper by Marit Løkkebø Skåtrun. Group Analysis. 30: 165-172.
 • Berle, Jan Øystein; Haver, Brit; Karterud, S. 1994. Group reactions in a hospital crisis intervention programme. Group Analysis. 27: 159-171.
 • Haver, Brit; Dahlgren, L.; Bergman, I. 1993. Psykopatologi hos kvinner med tidlige alkoholproblemer. Rapport fra en pilotstudie. Nord Alkohol. 10: 232-235.
 • Havik, Odd E.; Mølstad, E.; Nielsen, Geir Høstmark; Barth, Karin; Haver, Brit; Rogge, H.; Skåtun, M. 1991. Sammenheng mellom kroppsforhold og psykopatologi. Noen funn fra Bergens-prosjektet om korttids dynamisk psykoterapi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 28: 467-476.
 • Nielsen, Geir Høstmark; Barth, Karin; Havik, Odd E.; Haver, Brit; Mølstad, E.; Rogge, H.; Skåtun, M. 1991. "Uegnede" pasienter, eller egnet terapi? Erfaringer med korttids dynamisk psykoterapi for pasienter som ikke oppfyller ordinære inklusjonskriterier. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 28: 91-98.
Rapporter/avhandlinger
 • Laberg, Jon Christian; Haver, Brit; Løberg, Tor; Gjesdal, Sturla; Nesvåg, Sverre; Horpestad, Bent; Kobbeltvedt, Therese. 2006. Forskningsprogram for russektoren: Programkomiteens innstilling. Det regionale samarbeidsorganet Helse Vest, Bergen. 60 sider.
 • Thorsen, G R B; Braaten, E; Drange, Helge; Haver, Brit; Nerheim, I K; Olsen, J S; Dittmann, S E; Herlofsen, P; Hesla, P E; Pinslund, H. 1998. Oppfølging av personell som har tjenestegjort i internasjonale fredsoperasjoner. Statens helsetilsyns utredningsserie.
 • Haver, Brit. 1988. Outcome of alcoholism in women : a follow-up study of 55 women 3-10 years after treatment.
Bokkapitler
 • Mørland, J.; Haver, Brit; Laberg, J. C.; Lippe, A. von der; Lærum, E.; Moum, T. 1992. Ekspertpanelets anbefalinger. I:
  • Helgesen, Gro E. M.; Børresen, Hanne B. J. 1992. Medikamenter i behandlingen av stoffavhengige. ISBN: 82-7216-740-9.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.