Hjem
 • E-postBrita.Ytre-Arne@uib.no
 • Telefon+47 55 58 41 14+47 909 32 844
 • Besøksadresse
  Fosswinckels gate 6
  Lauritz Meltzers hus
  5007 Bergen
  Rom 
  512
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Jeg er professor i medievitenskap, og forsker på mediebruk. Forskningen min følger tre hovedinteresser: 1) Hvordan vi knytter oss til samfunnet gjennom nyheter og annen mediebruk, 2) hva medier betyr i hverdagen vår, og 3) hvordan algoritmer, stordata og mobile teknologier påvirker livene våre. Jeg jobber primært med kvalitative metoder.

Sammen med Hallvard Moe leder jeg Mediebruksgruppen, en aktiv forskningsgruppe ved UiB.

I den nye metodeboken Metoder for å forstå mediebruk (2024) skriver vi om hvordan studenter og forskere kan utføre små og store prosjekter om mediebruk - med data fra sosiale medier, digitale spor, kvalitative intervjuteknikker og digital etnografi.

Min forrige bok Media Use in Digital Everyday Life kom ut i 2023. Hele e-boken er publisert med åpen tilgang og kan leses gratis på nett. Boken handler om hvordan mediebruk har forandret seg etter at smarttelefoner, sosiale medier og digitale plattformer ble en del av hverdagen.

Jeg er prosjektleder for MUCS - Mediebruk i krisesituasjoner, et tverrfaglig forskningsprosjekt finansiert av NFR. Prosjektet handler om hva mediebruk betyr i komplekse samfunnsmessige krisesituasjoner, med koronapandemien og klimaendringer som case.

Tidligere har jeg ledet en arbeidspakke om medieerfaringer i MediaFutures, et senter for forskningsdrevet innovasjon, og en arbeidspakke om brukerstudier i Digitox, et FRIPRO-prosjekt om digital frakobling. Jeg var medlem av Personverkommisjonen, som la fram utredning (NOU 2022:11) om personvernets stilling i Norge.

Som delprosjektleder i forskningsprosjektet MeCIn var jeg ansvarlig for en omfattende kvalitativ undersøkelse av nordmenns mediebruk og offentlige tilknytning, med dybdeintervju og mediedagbøker med 50 personer. Vi har publisert en rekke artikler samt boken Informerte borgere? Mediebruk, demokrati og offentlig tilknytning fra prosjektet.

Jeg var nestleder for det europeiske forskningsnettverket og prosjektet CEDAR - Consortium on Emerging Directions in Audience Research (2014-2017), som utførte en analyse av status, framtid og prioriteringer for publikumsforskningen. Les mer om våre funn i boken The Future of Audiences, eller les vår agenda for framtidens mediebruksforskning.

Jeg underviser og veileder på alle nivå innen kvalitativ metode og mediebruks- og publikumsstudier. Jeg har vært leder for programrådet i medier og kommunikasjon ved UiB, og bidro til å legge om mastergraden i medier og kommunikasjon med fokus på forskningsnær undervisning, analytisk kompetanse og arbeidslivsrelevans.

 

 

 

 • Vis forfatter(e) (2024). Transferred expectations of human presence: Folk theories among older adults who are inexperienced users of online services. New Media & Society.
 • Vis forfatter(e) (2023). Ritual check-in, shocked immersion, regained stability: A sequential typology of news experiences in crisis situations. Media, Culture and Society.
 • Vis forfatter(e) (2023). Polarisation and echo chambers? Making sense of the climate issue with social media in everyday life. Nordicom Review. 23-43.
 • Vis forfatter(e) (2023). Monitoring the infection rate: Explaining the meaning of metrics in pandemic news experiences. Journalism - Theory, Practice & Criticism. 2705-2722.
 • Vis forfatter(e) (2023). Medierepertoar i forandring - da koronapandemien kom til Norge. Norsk Medietidsskrift. 1-17.
 • Vis forfatter(e) (2023). Media Use in Digital Everyday Life.
 • Vis forfatter(e) (2021). The Democratic Significance of Everyday News Use: Using Diaries to Understand Public Connection over Time and beyond Journalism. Digital Journalism.
 • Vis forfatter(e) (2021). Intrusive media and knowledge work: how knowledge workers negotiate digital media norms in the pursuit of focused work. Information, Communication & Society. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Doomscrolling, Monitoring and Avoiding: News Use in COVID-19 Pandemic Lockdown. Journalism Studies. 1739-1755.
 • Vis forfatter(e) (2021). Advancing digital disconnection research: Introduction to the special issue. Convergence. The International Journal of Research into New Media Technologies. 1529-1535.
 • Vis forfatter(e) (2020). Temporal ambivalences in smartphone use: Conflicting flows, conflicting responsibilities. New Media & Society. 1715-1732.
 • Vis forfatter(e) (2020). Media i samfunnet. 8. utgave. Det Norske Samlaget.
 • Vis forfatter(e) (2020). Folk theories of algorithms: Understanding digital irritation. Media, Culture and Society.
 • Vis forfatter(e) (2020). Audiences’ Communicative Agency in a Datafied Age: Interpretative, Relational and Increasingly Prospective. Communication Theory. 779-797.
 • Vis forfatter(e) (2019). Media use in changing everyday life: How biographical disruption could destabilize media repertoires and public connection. European Journal of Communication. 488-502.
 • Vis forfatter(e) (2019). Informerte borgere? Offentlig tilknytning, mediebruk og demokrati.
 • Vis forfatter(e) (2019). Between ritual and information: Three phases of Norwegian news audiences’ sense-making of the election of Donald Trump. Journalism - Theory, Practice & Criticism. 1-17.
 • Vis forfatter(e) (2018). Approximately Informed, Occasionally Monitorial? Reconsidering Normative Citizen Ideals. The International Journal of Press/Politics. 227-246.
 • Vis forfatter(e) (2018). An Agenda in the Interest of Audiences: Facing the Challenges of Intrusive Media Technologies. Television & New Media. 184-198.
 • Vis forfatter(e) (2017). Critical, agentic and trans-media: Frameworks and findings from a foresight analysis exercise on audiences . European Journal of Communication. 535-531.
 • Vis forfatter(e) (2016). The social media experiences of long-term patients: Illness, identity, and participation. Nordicom Review. 57-70.
 • Vis forfatter(e) (2016). After the excitement: An introduction to the work of CEDAR. Participations. Journal of Audience and Reception Studies.
 • Vis forfatter(e) (2015). Mammaforum som politisk debattarena - En analyse av nettdebatt om velferdsstaten. Norsk Medietidsskrift.
 • Vis forfatter(e) (2014). Positioning the self. Feminist Media Studies. 237-252.
 • Vis forfatter(e) (2013). «Vi er altsaa dog allerede midt ude i det offentlige Liv» - Medieomtale av kvinnestemmerett, 1890–1913. Tidsskrift for kjønnsforskning. 257-273.
 • Vis forfatter(e) (2013). Changing magazine journalism : key trends in Norwegian women's magazines. Nordicom Review. 75-88.
 • Vis forfatter(e) (2012). Women’s magazines and their readers: Experiences, identity and everyday life.
 • Vis forfatter(e) (2012). Positioning the self. Identity and women's magazine reading. Feminist Media Studies.
 • Vis forfatter(e) (2012). Me at my best: therapeutic ideals in Norwegian women's magazines. Communication, Culture & Critique (CCC). 20-37.
 • Vis forfatter(e) (2011). Women's magazines and their readers. The relationship between textual features and practices of reading. European Journal of Cultural Studies. 213-228.
 • Vis forfatter(e) (2011). Women's magazines and the public sphere. European Journal of Communication. 247-261.
 • Vis forfatter(e) (2011). Et eget rom? : lesernes erfaringer med kvinneblader. Sosiologisk Tidsskrift. 237-258.
 • Vis forfatter(e) (2007). Fotballavtalen, journalistikk og presseetikk. En analyse av TV 2 og fotballproduktet. Norsk Medietidsskrift. 106-125.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Andre bøker:

Ture Schwebs, Brita Ytre-Arne & Helge Østbye (2020) Media i samfunnet. 8. utgave. Oslo: Samlaget.

Moe, Hallvard, Jan Fredrik Hovden, Brita Ytre-Arne, Tine Figenschou, Hilde Sakariassen, Torgeir U. Nærland & Kjersti Thorbjørnsrud (2019) Informerte borgere? Offentlig tilknytning, mediebruk og demokrati. Oslo: Universitetsforlaget.

Das, Ranjana and Brita Ytre-Arne (red.) (2018) The Future of Audiences: A Foresight Analysis of Interfaces and Engagements. London: Palgrave Macmillan.

Christensen, Dag Arne, Tord Skogedal Lindén, Brita Ytre-Arne og Jacob Aars (red.) (2017): Tjenestedemokratiet. Velferdsstaten som arena for deltakelse. Oslo: Universitetsforlaget.

Danielsen, Hilde, Kari Jegerstedt, Ragnhild Muriaas and Brita Ytre-Arne (eds) (2016): Gendered Citizenship and the Politics of Representation. London: Palgrave Macmillan.

"Media Use in Crisis Situations: Resolving Information Paradoxes, Comparing Climate Change and COVID-19". Prosjektleder, forskningsprosjekt finansiert av NFR via SAMRISK med oppstart i august 2021.

"SFI MediaFutures", senter for forskningsdrevet innovasjon finansiert av NFR, ledet av Christoph Trattner. Arbeidspakkeleder for Understanding media experiences.

"Digitox: Intrusive media, ambivalent users, and digital detox". Forskningsprosjekt (2019-2023) ledet av Trine Syvertsen, finansiert av NFR via FRIPRO. Arbeidspakkeleder for brukerstudier.

"Media Use, Culture and Public Connection: Freedom of Information in the 'Age of Big Data'". Forskningsprosjekt (2015-2018) ledet av Hallvard Moe, finansiert av NFR via KULMEDIA-programmet. Arbeidspakkeleder for kvalitativ metode.

"Consortium on Emerging Directions in Audience Research". Forskningsprosjekt (2014-2017) ledet av Ranjana Das (University of Leicester) og Brita Ytre-Arne, finansiert av Arts and Humanities Research Council, UK.

"Responding to welfare state services through social media: Communication, experiences and public opinion". Postdoktorprosjekt (2012-2015). Tilknyttet VAM-prosjektet "Responding to welfare state services: An analysis of users, media, and public institutions" ved Uni Rokkansenteret og UiB.

"Kvinners stemmerett i media, 1890-1913". Forskningsprosjekt (2012). Utført ved Uni Rokkansenteret. Finansiert av Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiB i forbindelse med Stemmerettsjubileet 2013.

"Women's magazines and their readers: Experiences, identity and everyday life". Doktorgradsprosjekt (2007-2012).

Forskergrupper

Twitter