Hjem
Brita Ytre-Arnes bilde

Brita Ytre-Arne

Professor, medievitenskap
 • E-postBrita.Ytre-Arne@uib.no
 • Telefon+47 55 58 41 14+47 909 32 844
 • Besøksadresse
  Fosswinckelsgt. 6
  Rom 
  525
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Jeg er professor i medievitenskap, og forsker på mediebruk. Forskningen min følger tre hovedinteresser: Hvordan vi knytter oss til samfunnet gjennom nyheter, sosiale medier og annen mediebruk, hva mediene betyr i hverdagen vår, og hvordan algoritmer, stordata og mobile teknologier former mediebruk og påvirker livene våre. Jeg jobber primært med kvalitative metoder.

Sammen med Hallvard Moe leder jeg Mediebruksgruppen, en forskningsgruppe som arbeider med mediebruk og publikumsstudier.

Mine pågående prosjekter er MeCIn, som handler om mediebruk og offentlig tilknytning i Norge, og Digitox, om digital frakobling. Jeg er også leder for en arbeidspakke om medieerfaringer i MediaFutures, et senter for forskningsdrevet innovasjon med oppstart i 2021.

Som delprosjektleder i MeCIn har jeg vært ansvarlig for en omfattende kvalitativ undersøkelse av nordmenns mediebruk, med dybdeintervju og mediedagbøker med 50 personer. Vi har publisert en rekke artikler samt boken Informerte borgere? Mediebruk, demokrati og offentlig tilknytning fra prosjektet.

Digitox-prosjektet handler om hvordan mennesker håndterer informasjonsoverflod og påtrengende digitale medier. Som arbeidspakkeleder i prosjektet leder jeg undersøkelser av hvordan folk regulerer mediebruk i ulike situasjoner, blant annet under koronapandemien. Prosjektet er et samarbeid mellom UiO, UiB og Høyskolen Kristiania. Vi samler også inn frakoblingserfaringer i samarbeid med Norsk folkemuseum.

Jeg var nestleder for det europeiske forskningsnettverket og prosjektet CEDAR - Consortium on Emerging Directions in Audience Research (2014-2017), som utførte en analyse av status, framtid og prioriteringer for publikumsforskningen. Les mer om våre funn i boken The Future of Audiences, eller les vår agenda for framtidens mediebruksforskning.

Jeg underviser og veileder på alle nivå innen kvalitativ metode og mediebruks- og publikumsstudier. Jeg har vært leder for programrådet i medier og kommunikasjon ved UiB, og bidro til å legge om mastergraden i medier og kommunikasjon med fokus på forskningsnær undervisning, analytisk kompetanse og arbeidslivsrelevans.

Aktuelle emner:

 

Ytre-Arne, Brita, Trine Syvertsen, Hallvard Moe and Faltin Karlsen (2020) Temporal ambivalences in smartphone use: Conflicting flows, conflicting responsibilities. New Media & Society 22(9): 1715-1732 https://doi/full/10.1177/1461444820913561

Ytre-Arne, Brita & Ranjana Das (2020) Audiences' Communicative Agency in a Datafied Age: Interpretative, Relational and Increasingly Prospective. Communication Theory https://doi:10.1093/ct/qtaa018

Moe, Hallvard, Brita Ytre-Arne and Torgeir Nærland (2019) Between ritual and information: Norwegian news audiences’ sense-making of the 2016 election of Donald Trump. Journalism. https://doi.org/10.1177/1464884919883103

Ytre-Arne, Brita (2019) Media use in changing everyday life: How biographical disruption could destabilize media repertoires and public connection, European Journal of Communication 34(5): 488-502 https://doi.org/10.1177/0267323119869112

Ytre-Arne, B. & H. Moe (2018) Approximately informed, occasionally monitorial? Reconsidering citizen ideals, International Journal of Press/ Politics 23(2): 227-246. https://doi.org/10.1177/1940161218771903

Das, Ranjana and Brita Ytre-Arne (red.) (2018) The Future of Audiences: A Foresight Analysis of Interfaces and Engagements. London: Palgrave Macmillan.

Ytre-Arne, Brita and Ranjana Das (2018) "An Agenda in the Interest of Audiences: Facing the Challenges of Intrusive Media Technologies", Television & New Media.

Das, Ranjana and Brita Ytre-Arne (2017): “Critical, Agentic and Trans-media: Frameworks and findings from a foresight analysis on audiences”, European Journal of Communication, 32(6): 535-551.

Ytre-Arne, Brita, Jan Fredrik Hovden, Hallvard Moe, Torgeir Uberg Nærland, Hilde Sakariassen og Ingrid Aarseth Johannesen (2017) Mediebruk og offentlig tilknytning. Rapport. Bergen: Universitetet i Bergen.

Christensen, Dag Arne, Tord Skogedal Lindén, Brita Ytre-Arne og Jacob Aars (red.) (2017): Tjenestedemokratiet. Velferdsstaten som arena for deltakelse. Oslo: Universitetsforlaget.

Danielsen, Hilde, Kari Jegerstedt, Ragnhild Muriaas and Brita Ytre-Arne (eds) (2016): Gendered Citizenship and the Politics of Representation. London: Palgrave Macmillan.

Das, Ranjana and Brita Ytre-Arne (2016): "After the excitement. An introduction to the work of CEDAR", Participations 13(1).

Ytre-Arne, Brita (2016): "Illness, identity, and participation. The social media experiences of long-term patients", Nordicom Review.

Ytre-Arne, Brita (2016): “Blogs, books and journalism: Media platform interactions in public debate”, in Martin Eide, Leif Ove Larsen and Helle Sjøvaag (ed.) Journalism Re-Examined. Intellect.

Ytre-Arne, Brita (2015): “Mammaforum som politisk debattarena – En analyse av nettdebatt om velferdsstaten”, Norsk medietidsskrift 1/2015.

Ytre-Arne, Brita (2013): “Changing magazine journalism: Key trends in Norwegian women’s magazines”, Nordicom Review.

Ytre-Arne, Brita (2013): “’Vi er altsaa dog allerede midt ude i det offentlige Liv’. Medieomtale av kvinnestemmerett 1890-1913”, Tidsskrift for kjønnsforskning 3-4-2013.

Ytre-Arne, Brita (2012): "Positioning the self. Identity and women's magazine reading", Feminist Media Studies, iFirst 2012.

Ytre-Arne, Brita (2012): Women’s magazines and their readers: Experiences, identity and everyday life. Doktorgradsavhandling. Bergen: Universitetet i Bergen.

Madsen, Ole Jacob og Brita Ytre-Arne (2012): “Me at My Best: Therapeutic Ideals in Norwegian Women's Magazines”, Communication, Culture & Critique vol. 5(1): 20-37.

Ytre-Arne, Brita (2011): ”Et eget rom? Lesernes erfaringer med kvinneblader”, Sosiologisk tidsskrift vol. 19(3): 237-258.

Ytre-Arne, Brita (2011): “Women’s magazines and their readers: The relationship between textual features and practices of reading”, European Journal of Cultural Studies 14(2): 213-228.

Ytre-Arne, Brita (2011): “’I want to hold it in my hands’: Readers’ experiences of the phenomenological differences between women’s magazines online and in print”, Media, Culture & Society 33(3): 467-477.

Ytre-Arne, Brita (2011): “Women’s magazines and the public sphere”, European Journal of Communication vol. 26(3): 247-261.

Ytre-Arne, Brita (2009): ”Personlig og politisk. Samfunns- og aktualitetsjournalistikk i magasiner og ukeblader” i Martin Eide (red.) Journalistiske nyorienteringer. Oslo: Spartacus.

Ytre-Arne, Brita og Helland, Knut (2007): ”Fotballavtalen, journalistikk og presseetikk. En analyse av TV 2 og ’fotballproduktet’” i Norsk medietidsskrift nr 2/2007.

Helland, Knut og Ytre-Arne, Brita (2007): Sport, attraksjon og journalistikk. Om sportsrettigheter og publisistiske idealer. Utredning for Norsk journalistlag.

Solberg, Harry Arne, Knut Helland og Brita Ytre-Arne (2007): ”Integration between broadcasters and transmission companies in sports broadcasting” i Simon Chadwick og Dave Arthur (red.) International Cases in the Business of Sport. Oxford: Elsevier.

Ytre-Arne, Brita (2006): Sportsrettigheter og kringkasting. En analyse av TV 2s fotballsatsing. Masteroppgave, Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB.

"Digitox: Intrusive media, ambivalent users, and digital detox". Forskningsprosjekt (2019-2023) ledet av Trine Syvertsen, finansiert av NFR via FRIPRO.

"Media Use, Culture and Public Connection: Freedom of Information in the 'Age of Big Data'". Forskningsprosjekt (2015-2018) ledet av Hallvard Moe, finansiert av NFR via KULMEDIA-programmet.

"Consortium on Emerging Directions in Audience Research". Forskningsprosjekt (2014-2017) ledet av Ranjana Das (University of Leicester) og Brita Ytre-Arne, finansiert av Arts and Humanities Research Council, UK.

"Responding to welfare state services through social media: Communication, experiences and public opinion". Postdoktorprosjekt (2012-2015). Tilknyttet VAM-prosjektet "Responding to welfare state services: An analysis of users, media, and public institutions" ved Uni Rokkansenteret og UiB.

"Kvinners stemmerett i media, 1890-1913". Forskningsprosjekt (2012). Utført ved Uni Rokkansenteret. Finansiert av Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiB i forbindelse med Stemmerettsjubileet 2013.

"Women's magazines and their readers: Experiences, identity and everyday life". Doktorgradsprosjekt (2007-2012).

Forskergrupper

Twitter