Hjem
 • E-postBrith.Natlandsmyr@uib.no
 • Telefon+47 55 58 93 65
 • Besøksadresse
  Realfagbygget, Allégt. 41
 • Postadresse
  Postboks 7800
  5020 BERGEN
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2016. Long-term vegetation dynamics and land-use history: Providing a baseline for conservation strategies in protected Alnus glutinosa swamp woodlands. Forest Ecology and Management. 78-92.
 • Vis forfatter(e) 2012. Ecology and long-term land-use, palaeoecology and archaeology - the usefulness of interdisciplinary studies for knowledge-based conservation and management of cultural landscapes. International Journal of Biodiversity Science, Ecosystem Services & Management. 321-337.
Rapport
 • Vis forfatter(e) 2005. Artsrike slåtte- og beiteenger i Sogn og Fjordane, statur for et utval av lokaliteter. Rapport nr. 5/2005. Rapport nr. 5/2005. .
 • Vis forfatter(e) 2005. Artsrike slåtte- og beiteenger i Sogn og Fjordane : status for eit utval av lokalitetar. .
 • Vis forfatter(e) 2004. Bevaring av genressurser, Etablering av urterik slåtteeng, Bakgrunn, problemstilling og metoder. 3. 3. .
Fagbok
 • Vis forfatter(e) 2005. Vakre vegkantar i vest Roadside plants of western Norway Die Wegrandpflanzen West-Norwegens. Selja forlag.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2014. Vår grønne lunge - midt i byen (Musehagen på Nygårdshøyden i Bergen). Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 62-74.
 • Vis forfatter(e) 2014. Japanseder (Cryptomeria japonica) i Muséhagen og historier om innførsel med en østenfarer. Årringen. 31-40.
 • Vis forfatter(e) 2005. Kystgeitene på Selje. Beitebruk, vegetasjon og landskap. HSF notat. 43 sider.
 • Vis forfatter(e) 2003. Vegetasjons- og landskapsutvikling i et vernet kulturlandskap i Bergen fra 1975 til 2000, belyst ved utviklingen i svartor- (Alnus glutinosa) sumpskog. Bergen Museums skrifter. 21-28.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) 2015. Erdalen og Sunndalen – bruk av utmarksressurser gjennom mer enn to tusen år. 23 sider.
Poster
 • Vis forfatter(e) 2019. Functional biogeography of the thermal thresholds for embryo growth in Conopodium majus.
 • Vis forfatter(e) 2005. Cultural landscape reconstructions - surface samples from lakes and reconstruction of an Alnus glutinosa woodland.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.