Hjem

Bruna De Marchi er ein italiensk forskar som for tida jobbar ved SVT, UiB. Ho er også tilknytt Egesta Lab, Faculty of Science ved UBC i Vancouver, Canada, og det ideelle konsulentselskapet Società per l’Epidemiologia e la Prevenzione “Giulio A. Maccacaro” i Milano, Italia.

På slutten av 60-talet og starten av 70-talet studerte De Marchi statsvitskap og sosiologi i Italia og USA. Hennar tidlege forskingsarbeid var innanfor sosiolingvistikk og interetniske relasjonar på grensa mellom Italia, Austerrike og Jugoslavia; lenge før oppløysinga av den sosialistiske føderale republikken Jugoslavia. Etter eit katastrofearta jordskjelv traff regionen hennar i 1976 blei ho interessert i katastrofesosiologi, og ho var med på å opprette programmet for store naudsituasjonar på instituttet for internasjonal sosiologi i Gorizia, Italia. Ho leia dette programmet i rundt 15 år.

De Marchi har vore engasjert eit utal aktivitetar innanfor forsking, opplæring, konsultasjon og planlegging, og utvida gradvis si interesse for farer og risiko med opphav i naturen til å inkludere dei som har menneskeleg opphav, og spesielt samspelet mellom desse to. Hennar ekspertise i planlegging og forhindring av katastrofer, samt respons til desse og oppattretting etterpå, ligg hovudsakeleg innanfor det organisatoriske, sosiale og kulturelle, inkludert risikooppfatning, kommunikasjon og forvalting. Frå 1990 til 1994 blei ho henta inn som nasjonal ekspert i European Commission Joint Research Centre i Ispra, Italia. Ei av hennar oppgåver der var å utvikle strategiar og retningslinjer for store ulykker for å oppfylle informasjonskrava i det såkalla "Seveso-direktivet"

De Marchi er vand med å arbeide i internasjonale og tverrfaglege samanhengar, med kolleger frå fleire fagfelt og bakgrunnar; også ikkje-akademiske ekspertar. Hennar mest nylege forskingsprosjekt er innanfor helse- og miljøspørsmål i område utsett for ureining frå industri.

Blogginnlegg for ESRC STEPS Centre (Social, Technological and Environmental Pathways to Sustainability),  25.03.2020: Post-normal pandemics: Why COVID-19 requires a new approach to science (med David Waltner-Toews, Annibale Biggeri, Silvio Funtowicz, Mario Giampietro, Martin O’Connor, Jerome R. Ravetz), Andrea Saltelliog Jeroen P. van der Sluijs.)

Bruna har lang erfaring innanfor undervisning, inkludert universitetsfag og opplæringsskurs, dedikerte modular, webinar og liknande. Sidan 2013 har ho også halde eit nettbasert kurs i media og risikokommunikasjon i ein mastergrad i vitskapleg journalistikk og vitskapskommunikasjon ved Universitetet i Ferrara, Italia.

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2018. Vecchie risposte a nuove sfide. Epidemiologia & Prevenzione. 182-183.
 • Vis forfatter(e) 2018. Hess opinions: An interdisciplinary research agenda to explore the unintended consequences of structural flood protection. Hydrology and Earth System Sciences. 5629-5637.
 • Vis forfatter(e) 2017. When the earth shakes … and science with it. The management and communication of uncertainty in the L’Aquila earthquake. Futures: The journal of policy, planning and futures studies. 35-45.
 • Vis forfatter(e) 2017. Scienza e democrazia in crisi: un viaggio verso il nuovo che ancora non c’è. Epidemiologia & Prevenzione.
 • Vis forfatter(e) 2015. Studio epidemiologico sullo stato di salute dei residenti nel comune di Manfredonia. L’avvio dello studio raccontato dai ricercatori. Epidemiologia & Prevenzione. 81-84.
 • Vis forfatter(e) 2015. Studio epidemiologico sullo stato di salute dei residenti nel Comune di Manfredonia. Fase 2. Scenari e implicazioni. Epidemiologia & Prevenzione. 220-223.
 • Vis forfatter(e) 2014. Scientific advice and the case of the L’Aquila earthquake. Technikfolgenabschatzung - Theorie und Praxis (TATuP). 90-94.
 • Vis forfatter(e) 2014. Dal caso Boffetta alcune riflessioni generali su cos’è oggi l’attività scientifica”. Rubrica: I rischi della comunicazione. Epidemiologia & Prevenzione. 401-402.
 • Vis forfatter(e) 2013. Lost in translation’: top-down approaches to public participation. EUR. 46-59.
 • Vis forfatter(e) 2012. The missing link between flood risk awareness and preparedness: findings from case studies in an Alpine Region. Natural Hazards. 499-520.
 • Vis forfatter(e) 2012. Public opinions on biological diversity in Norway: Politics, science, or culture? Norsk Geografisk Tidsskrift. 290-299.
 • Vis forfatter(e) 2012. Per costruire un processo integrato di ricerca e prevenzione a Taranto (Building an integrated process of research and prevention in Taranto - Southern Italy). Epidemiologia & Prevenzione. 302-304.
Leder
 • Vis forfatter(e) 2020. Societal Vulnerability and Resilience in the COVID-19 Crisis. Culture e Studi del Sociale - CuSSoc. 163-174.
 • Vis forfatter(e) 2013. L'Aquila verdict reignites the debate over science and political power. Epidemiologia & Prevenzione. 89-91.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) 2020. Post-normal pandemics: Why COVID-19 requires a new approach to science. Blog of ESRC STEPS (Social, Technological and Environmental Pathways to Sustainability) Centre.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) 2015. Risk Governance and the integration of scientific and local knowledge. 17 sider.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) 2021. Narrative review of citizen science in environmental epidemiology: Setting the stage for co-created research projects in environmental epidemiology. Environment International. 1-13.
 • Vis forfatter(e) 2016. Studio ecologico sulla mortalita dei residenti a Manfredonia dal 1970 al 2013. Epidemiologia & Prevenzione. 281-289.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) 2019. Tutti dalla parte di Greta? Epidemiologia & Prevenzione. 202-203.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Journal articles

De Marchi, Bruna. 2020. "Societal Vulnerability and Resilience in the COVID-19 Crisis." Culture e Studi del Sociale, 5(1), Special issue, 163-174.

De Marchi, Bruna; Funtowicz, Silvio. 2019. “Tutti dalla parte di Greta?” (Everybody on Greta’s side?) Epidemiologia e Prevenzione 43(2-3):202-203. doi: 10.19191/EP19.2-3.P202.061.

De Marchi, Bruna; Funtowicz, Silvio. 2018. “Vecchie risposte a nuove sfide” (Obsolete responses are not adequate to new challenges) Epidemiologia e Prevenzione (42(2): 182-183. doi: 10.19191/EP18.2.P182.050.

De Marchi, Bruna; Biggeri, Annibale; Cervino, Marco; Mangia, Cristina; Malavasi, Giulia; Gianicolo, Emilio; Vigotti, Mariangela. 2017. “A participatory project in environmental epidemiology: Lessons from the Manfredonia case study" (Italy 2015-2016). WHO Europe Public Health Panorama 3, 2: 321-327. (Published also in Russian Пример из практики, 3, 2: 328-335)

Book chapters

De Marchi, Bruna. 2018a. “Preface” to Manfredonia: storia di una catastrofe continuata (Manfredonia: History of an unfolding catastrophe) by Malavasi, Giulia. Jaca Book, Milano. ISBN 978-88-16-41493-8. Also published in Epidemiologia e Prevenzione 42 (5-6) 2018, pp. 284-285. Doi: 10.19191/EP18.5-6.P283.096.

De Marchi, Bruna. 2018b. “Manfredonia: cronaca di una ricerca partecipata” (“Manfredonia: Chronicle of a Participatory Research”) Pp. 129-136 in L’Astorina, Alba; Di Fiore, Monica (Eds.) Scienziati in affanno? Ricerca e Innovazione Responsabili (RRI) in teoria e nelle pratiche (Scientists in Truble? RRI Theory and Practices) CNR (National Research Council), Roma. ISBN 978 88 8080 250 1 (print). ISBN 978 88 8080 251 8 (online). doi.org/10.26324/2018RRICNRBOOK.

De Marchi, Bruna. 2018c. “Comments on the Dialogues”.  Pp.146-159 in Guimarães Pereira, Ângela; L’Astorina, Alba; Ghezzi, Alessia; Tomasoni, Irene (Eds) Dialogues on Food - Dialoghi sul cibo. Food Futuring Tours #expo2015. EUR 28213. Luxembourg: European Commission. doi:10.2788/254857 and doi: 10.27.88/684250.

De Marchi, Bruna. 2015. “Risk Governance and the integration of scientific and local knowledge”  Ch. 9, pp. 149-165 in Fra.Paleo, U. (Ed.) Risk Governance. The Articulation of Hazard, Politics and Ecology. Berlin: Springer. ISBN 978-94-017-9328-5.

I eit EU-finansiert prosjekt, CitieS-Health, er lokale innbyggarar involverte som folkeforskarar, noko som inneber at deira kunnskap, livserfaring, behov og krav blir teke inn i vurderinga i alle faser av forskingsarbeidet; frå korleis ein stiller forskingsspørsmåla til val av metodar, analyse av data og dei påfølgande innspela til lovgivingsprosessen.

Twitter

Tilknyttet innhold