Hjem
Camilla Erichsen Skalles bilde

Camilla Erichsen Skalle

Førsteamanuensis, Italiensk litteratur
 • E-postCamilla.Skalle@uib.no
 • Telefon+47 55 58 48 48
 • Besøksadresse
  Sydnesplassen 7
  HF-bygget
  5007 Bergen
  Rom 
  342C
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Italiensk samtidslitteratur
Det monstrøse
Migrasjonsnarrativer
Myter og litteratur
Fremmedspråksdidaktikk

Eldre italiensk litteratur (1300- og 1500-tallet)

Italiensk litteratur fra 1800-, 1900- og 2000-tallet

Fantastisk litteratur

Italiensk fagdidaktikk

 

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Genere in trasformazione: Vergine giurata di Elvira Dones e Laura Bispuri. Quaderni del CSCI. 197-208.
 • Vis forfatter(e) (2022). Intercultural Competence in the Foreign Language Classroom. Pedagogical Applications of Literary Texts on Migration and Exile. Scandinavian Journal of Educational Research.
 • Vis forfatter(e) (2019). The Quest for Identity Through Bodily Pain. Female Abjection in the literary work of Igiaba Scego. Borderlands e-journal.
 • Vis forfatter(e) (2018). Il futuro cannibale: Riflesssioni intempestive su Free Karma Food di Wu Ming 5 e Sirene di Laura Pugno . Quaderni d'Italianistica. 95-110.
 • Vis forfatter(e) (2018). Heteroglossic Masculinities: Multilingualism in Armée du salut and Princesa. Neophilologus: An International Journal of Modern and Mediaeval Language and Literature.
 • Vis forfatter(e) (2017). Nostalgia and Hybrid Identity in Italian Migrant Literature: The Case of Igiaba Scego. Bergen Language and Linguistics Studies (BeLLS). 73-86.
 • Vis forfatter(e) (2017). Migrantnarrativer som interkulturell døråpner? En pilotanalyse av læreverktekster i fransk, italiensk og spansk. Acta Didactica Norge. 1-21.
 • Vis forfatter(e) (2015). Myter og svak tenkning. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur. 74-83.
 • Vis forfatter(e) (2015). Mangfold i læreplan for fremmedspråk. Norsk pedagogisk tidsskrift. 256-267.
 • Vis forfatter(e) (2011). Umanità e mostruosità . Una lettura di Sirene di Laura Pugno. Il verri. 133-143.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2019). Migrantnarrativer i fremmedspråkundervisning.
 • Vis forfatter(e) (2016). Migrasjonsfortellinger i litteratur og film.
 • Vis forfatter(e) (2013). Il futuro secondo la letteratura contemporanea. Distopia e postapocalissi.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2019). "Middelhavet": Flerspråklighet og interkulturell kompetanse i fremmedspråksklasserommet.
 • Vis forfatter(e) (2017). Migrantnarrativer som møtepunkt for fremmedspråksfagene.
 • Vis forfatter(e) (2015). Maskin og fabrikk i italiensk litteratur.
 • Vis forfatter(e) (2015). Hybride identiteter: kjønn og tilhørighet i migrantnarrativer fra middelhavsområdet.
 • Vis forfatter(e) (2014). Symbolets makt.
 • Vis forfatter(e) (2014). Migrantnarrativer i Middelhavsområdet – hvordan bruke film og tekst i undervisningen.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2024). Multilingualism and plurilingualism in beginner textbooks in foreign language subjects.
 • Vis forfatter(e) (2023). Vergine giurata: trasformazioni e identità.
 • Vis forfatter(e) (2023). Flerspråklighet og språklig variasjon i læreverk for fremmedspråk.
 • Vis forfatter(e) (2023). Representations of Gender in Foreign Language Textbooks for Secondary School in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2022). Translingual practice in Jenny and Alberta and Freedom.
 • Vis forfatter(e) (2022). Kjønn, språk og grenser i Vergine giurata av Elvira Dones.
 • Vis forfatter(e) (2022). Fremstilling av kjønn i lærebøker for begynnere i fransk, italiensk, spansk og tysk.
 • Vis forfatter(e) (2019). Presentazione di progetto: Translingual Practices in Migrant Narratives.
 • Vis forfatter(e) (2019). Intercultural awareness and migration narratives.
 • Vis forfatter(e) (2017). "Rappresentazioni cinematografiche di bambini in migrazione".
 • Vis forfatter(e) (2016). Vocalità e silenzio femminile: il mito di Eco nella letteratura italiana.
 • Vis forfatter(e) (2016). The Quest for Identity Through Bodily Pain.
 • Vis forfatter(e) (2016). Nostalgia and Hybrid Identity in Italian Migrant Literature.
 • Vis forfatter(e) (2016). Intercultural Competence in Foreign Language Teaching. The Case of French and Italian Teaching in the Norwegian Context.
 • Vis forfatter(e) (2015). Multiligualism and Heteroglossia as Metaphors for Models of Masculinity in Contemporary Migrant Narratives.
 • Vis forfatter(e) (2015). Migrantnarrativer i lærebøker i fransk, italiensk og spansk.
 • Vis forfatter(e) (2015). Le metamorfosi delle sirene.
 • Vis forfatter(e) (2015). Ageing in Italo Svevo's Later Writing.
 • Vis forfatter(e) (2014). Il futuro cannibale. Free karma Fod (2006) di Wu Ming 5 e Sirene (2007) di Laura Pugno.
 • Vis forfatter(e) (2014). Black Venus and her Counter-Narrative in Italian Literature.
 • Vis forfatter(e) (2013). La narrativa migrante. Il caso di "Regina di fiori e di perle".
 • Vis forfatter(e) (2010). Sirens: Man or Beast.
 • Vis forfatter(e) (2010). La riscrittura mitologica nella narrativa postmoderna italiana: nostalgia o emancipazione?
 • Vis forfatter(e) (2007). Prosjektpresentasjon.
 • Vis forfatter(e) (2007). Myte og bilde.
Leder
 • Vis forfatter(e) (2019). Introduction - Travelling Narratives and Images in Times of Migration. Borderlands e-journal.
Leserinnlegg
 • Vis forfatter(e) (2016). Årets viktigste film vises ikke på Bergen kino. Bergens Tidende.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2021). Transnational Narratives of Migration and Exile Perspectives from the Humanities. Universitetsforlaget.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2020). Middelhavet.Migrasjonsnarrativer som verktøy for flerspråklighet og interkulturell kompetanse i fremmedspråksfagene. Communicare - et fagdidaktisk tidsskrift fra Fremmedspråksenteret. 24-27.
 • Vis forfatter(e) (2019). Migrasjonsnarrativer som vindu og speil. Bedre Skole. 88-92.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2017). Flerspråklighet er en berikelse. Bergens Tidende.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2013). Pietas e parodia nella narrativa mitologica italiana (1980-2010). Analisi di Itaca per sempre, La tela e Il canto delle sirene.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). Subjectivity through translingual practice in Oltre Babilonia by Igiaba Scego.
 • Vis forfatter(e) (2019). The Italian Gaze on Black Venus. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Vocalità e silenzio femminile: il mito di Eco in Con i miei mille occhi di Paola Capriolo. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Achille pié veloce, un romanzo postmoderno in gioco mitologico. 10 sider.
Forord
 • Vis forfatter(e) (2021). Introduction.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.