Hjem
 • E-postCamilla.Zinsli@uib.no
 • Telefon+47 55 58 26 69+47 976 73 384
 • Besøksadresse
  J. Frielesgt. 1
 • Postadresse
  Postboks 7800
  5020 Bergen
Vitenskapelig artikkel
 • 2016. High-resolution stratigraphy of Scandinavian coastal archaeological settlements: the case of Håkonshella, W Norway. Boreas. 508-520.
Rapport
 • 2015. Arkeologiske undersøkelser av kulturlagslokalitet fra senmesolitikum (id 109879). Follese gbnr.12/389,1742. Askøy k. Hordaland. Upubl. arkeologisk rapport. .
Faglig foredrag
 • 2019. Svanevågen i Øygarden - en beskyttet liten boplassflate med overraskende lang brukstid fra SM til SN/EBA.
Vitenskapelig foredrag
 • 2019. Småskala jordbruk i Neolittisk tid på Vestlandet - en arkeologisk og botanisk analyse.
Populærvitenskapelig artikkel
 • 2015. Arkeologiske utgravinger på Stadheimgarden 2014. Systrendingen. 24-31.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • 2020. Low-level agriculture in Neolithic western Norway. 24 sider.
Poster
 • 2017. Klokkebegerspisser in situ. Funn og aktivitetsområde fra Haslvik, Sogn og Fjordane.
Nettsider (opplysningsmateriale)
 • 2019. Svanevågen - En unnselig lokalitet fra yngre steinalder ute i Øygarden - som leverer over all forventning.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Kompetansefelt