Hjem
 • E-postCarina.Ottesen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 91 01+47 464 09 678
 • Besøksadresse
  Fosswinckelsgt. 6
  Rom 
  510
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Administrativ støtte innen studieadministrasjon, forskningsadministrasjon og forskerutdanning.

Økonomiforvaltning og ressursdisponering

Personalansvar for administrativ stab

Forskningsadministrasjon knyttet til eksternt finansiert virksomhet

Kvalitetssikring av administrative rutiner og tjenester

Saksbehandling, utviklings- og utredningsoppgaver

HMS-tiltak og IA- arbeid

Mastergrad i organisasjon og ledelse (NTNU)