Hjem
 • E-postCarl.Solberg@uib.no
 • Telefon+47 938 33 641
 • Besøksadresse
  Kalfarveien 31
 • Postadresse
  Postboks 7804
  5020 Bergen

Globale helseprioriteringer, Medisinsk Etikk, Døden, Helsemål 

Jeg formidler forskningen min på radio, gjesteblogger og i avisen (se CV). 

2019 - Masterprogrammet i helse og samfunn. Helseprioriteringer. 

2020 - HELVIT. Vitenskapsteori. 

For tiden veileder jeg særoppgaver, masteroppgaver og en PhD som knytter seg til klassiske medisinsk etiske temaer, verditeori og helseprioriteringer. I tillegg veileder jeg også gjerne oppgaver innen vitenskapsteori. 

Bøker
 • Gamlund, Espen; Solberg, Carl Tollef. 2019. Saving People from the Harm of Death. Oxford University Press. 284 sider. ISBN: 9780190921446.
Tidsskriftartikler
 • Barra, Mathias; Broqvist, Mari; Gustavsson, Erik; Henriksson, Martin; Juth, Niklas; Sandman, Lars; Solberg, Carl Tollef. 2019. Severity as a priority setting criterion: Setting a challenging research agenda. Health Care Analysis. 1-20. doi: 10.1007/s10728-019-00371-z
 • Barra, Mathias; Gamlund, Espen; Langseth Dahl, Silje; Rebekka, Hylland Vaksdal; Solberg, Carl Tollef. 2019. Fosterantallsreduksjon kan forsvares etisk når abort kan det. Sykepleien. 1-4.
 • Barra, Mathias; Gamlund, Espen; Langseth Dahl, Silje; Vaksdal, Rebekka; Solberg, Carl Tollef. 2019. Fosterantallsreduksjon som risikoreduksjon består. Sykepleien. 1-2.
 • Dahl, Silje Langseth; Vaksdal, Rebekka Hylland; Barra, Mathias; Gamlund, Espen; Solberg, Carl Tollef. 2019. Abort og fosterreduksjon: En etisk sammenligning. Etikk i praksis. 13: 89-111. doi: 10.5324/eip.v13i1.3002
 • Gamlund, Espen; Solberg, Carl Tollef. 2019. Hvorfor er vi ikke mer opptatt av ettermælet? Samtiden. 1. 36-43.
 • Langseth Dahl, Silje; Vaksdal, Rebekka; Barra, Mathias; Gamlund, Espen; Solberg, Carl Tollef. 2019. Selvbestemt abort må også gjelde fosterreduksjon. Dagbladet. Publisert 2019-04-02.
 • Solberg, Carl Tollef. 2019. Døden som et onde: En oversiktsartikkel. Norsk Filosofisk tidsskrift. 3: 167-186. Publisert 2019-10-15. doi: DOI: https://doi.org/10.18261/issn.1504-2901-2019-03-05
 • Solberg, Carl Tollef. 2019. Når er det verst å miste livet? Tidsskrift for Den norske legeforening. Publisert 2019-09-24. doi: 10.4045/tidsskr.18.0471
 • Solberg, Carl Tollef. 2019. When is the worst time to die? (english translation). Tidsskrift for Den norske legeforening.
 • Solberg, Carl Tollef; Norheim, Ole Frithjof; Barra, Mathias. 2019. Consistency is not overrated. Journal of Medical Ethics. 1-2. doi: doi: 10.1136/medethics-2019-105662
 • Muller, Karl Erik; Neteland, Ingrid; Solberg, Carl Tollef. 2017. Professional, did you say? (engelsk oversettelse). Tidsskrift for Den norske legeforening. 10: 690-691.
 • Muller, Karl Erik; Neteland, Ingrid; Solberg, Carl Tollef. 2017. Faglig dyktig, sa du? Tidsskrift for Den norske legeforening. 137: 690-691. doi: 10.4045/tidsskr.17.0108
 • Muller, Karl Erik; Solberg, Carl Tollef. 2017. Student Research in the Medical Curriculum: Experiences from Norway. Academic Medicine. 92: 431-431. doi: 10.1097/ACM.0000000000001599
 • Muller, Karl Erik; Solberg, Carl Tollef; Ide Aoki, Juliana; Floeter-Winter, Lucile Maria; Nerland, Audun Helge. 2017. Developing a vaccine for leishmaniasis: how biology shapes policy. Tidsskrift for Den norske legeforening. 138: 1-7. doi: 10.4045/tidsskr.17.0620
 • Solberg, Carl Tollef; Norheim, Ole Frithjof; Barra, Mathias. 2017. The disvalue of death in the global burden of disease. Journal of Medical Ethics. 44: 192-198. doi: 10.1136/medethics-2017-104365
 • Solberg, Carl Tollef. 2016. Ulikheter i den globale sykdomsbyrden (reprint). Morgenbladet.
 • Solberg, Carl Tollef. 2016. Ulikheter i den globale sykdomsbyrden. Røyst. 3: 33-40.
 • Solberg, Carl Tollef; Gamlund, Espen. 2016. The Badness of Death and Priorities in Health. BMC Medical Ethics. 17:21: 1-9. Publisert 2016-04-14. doi: 10.1186/s12910-016-0104-6
 • Solberg, Carl Tollef; Sørheim, Preben; Gamlund, Espen. 2016. En tapt fremtid : den filosofiske debatten om døden som et onde. Arr. Idéhistorisk tidsskrift. 28: 3-15.
 • Solberg, Carl Tollef; Sørheim, Preben; Gamlund, Espen. 2016. En tapt fremtid (reprint). Salongen – nettidsskrift for filosofi og idéhistorie.
 • Gamlund, Espen; Solberg, Carl Tollef. 2014. Når er det verst å miste sitt liv? Relevansen av filosofiske grunnlagsteorier for helseprioriteringer. Norsk Filosofisk tidsskrift. 3-4. 205-217.
Rapporter/avhandlinger
 • Paquet, Kathrine; Solberg, Carl Tollef; Muller, Karl Erik; Gamlund, Espen. 2019. Should the Norwegian Childhood Vaccination Program Become Mandatory? University of Bergen. 27 sider.
 • Urnes, Nina Julia; Sørheim, Preben; Muller, Karl Erik; Solberg, Carl Tollef. 2019. Mitigating antimicrobial resistance: Evaluating high-income countries’ responsibilities through the liability model and the social connection model. 29 sider.
 • Langseth Dahl, Silje; Hylland Vaksdal, Rebekka; Gamlund, Espen; Solberg, Carl Tollef. 2018. Er det noen moralsk relevant forskjell mellom selvbestemt abort og fosterreduksjon av friske fostre? University of Bergen, Bergen. 26 sider.
 • Solberg, Carl Tollef. 2018. Evaluating Deaths: Reconciling the Badness of Death Debate and Summary Measures of Population Health. Universitetet i Bergen, Bergen. 215 sider.
 • Solberg, Carl Tollef. 2014. Why Care About Death? An Ethical Analysis of Death and why it should be of Concern to Medical Ethics. University of Bergen. 22 sider.
 • Solberg, Carl Tollef. 2013. The Badness of Death at Early Age - A philosophical inquiry into the Deprivation Account and the Time-Relative Interest Account on The Badness of Death. 106 sider.
Bokkapitler
 • Gamlund, Espen; Solberg, Carl Tollef. 2019. Introduction. Perspectives on Evaluating Deaths and their Relevance to Health Policy. Introduction, sider 1-17. I:
  • Gamlund, Espen; Solberg, Carl Tollef. 2019. Saving People from the Harm of Death. Oxford University Press. 284 sider. ISBN: 9780190921446.
 • Solberg, Carl Tollef. 2019. Epicurean Challenges to the Disvalue of Death. Chapter 6, sider 91-104. I:
  • Gamlund, Espen; Solberg, Carl Tollef. 2019. Saving People from the Harm of Death. Oxford University Press. 284 sider. ISBN: 9780190921446.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 

2019-d.d. Postdoktor, BCEPS, IGS, UiB. 

2017-2019. LIS1-lege, Ahus Universitetssykehus og Skedsmo kommune. 

2015 - 2018. PhD, Institutt for Global Helse og Samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen. Medlem av affilieringsprogrammet ved CSMN (SFF), Universitetet i Oslo. 

2016 april - juni, nov. og mars 2017.  Forskningsopphold (recognized students programme og visitor) Universitetet i Oxford. 

2008-2014 - Cand. Med, Det Medisinsk-Odontologiske Fakultet, Universitetet i Bergen

2012-2014 - Forskerlinjen, Institutt for Global Helse og Samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen

2010-2013 - Master i Filosofi, Filosofisk Institutt, Universitetet i Bergen. Utveksling til Universitetet i Lübeck våren og sommeren 2011. 

2008-2010 - Bachelor i Filosofi og Idehistorie, Filosofisk Institutt, Universitetet i Bergen. Utveksling til Universitetet i Aarhus høsten 2009. 

2019 - d.d. Death and Severity: A Theoretical Framework Underlying Health Measurements

2019 - d..d. SEVPRI. I oppstartfasen. Mathias Barra er PI.