Hjem

Globale helseprioriteringer, Medisinsk Etikk, Døden, Helsemål 

Tidsskriftartikler
  • Muller, Karl Erik; Neteland, Ingrid; Solberg, Carl Tollef. 2017. Faglig dyktig, sa du? Tidsskrift for Den norske legeforening. 137: 690-691. doi: 10.4045/tidsskr.17.0108
  • Muller, Karl Erik; Solberg, Carl Tollef. 2017. Student Research in the Medical Curriculum: Experiences from Norway. Academic Medicine. 92: 431-431. doi: 10.1097/ACM.0000000000001599
  • Muller, Karl Erik; Solberg, Carl Tollef; Ide Aoki, Juliana; Floeter-Winter, Lucile Maria; Nerland, Audun Helge. 2017. Developing a vaccine for leishmaniasis: how biology shapes policy. Tidsskrift for Den norske legeforening. 138: 1-7. doi: 10.4045/tidsskr.17.0620
  • Solberg, Carl Tollef; Norheim, Ole Frithjof; Barra, Mathias. 2017. The disvalue of death in the global burden of disease. Journal of Medical Ethics. 44: 192-198. doi: 10.1136/medethics-2017-104365
  • Solberg, Carl Tollef. 2016. Ulikheter i den globale sykdomsbyrden. Røyst. 3: 33-40.
  • Solberg, Carl Tollef; Gamlund, Espen. 2016. The Badness of Death and Priorities in Health. BMC Medical Ethics. 17:21: 1-9. Publisert 2016-04-14. doi: 10.1186/s12910-016-0104-6
  • Solberg, Carl Tollef; Sørheim, Preben; Gamlund, Espen. 2016. En tapt fremtid : den filosofiske debatten om døden som et onde. Arr. Idéhistorisk tidsskrift. 28: 3-15.
  • Gamlund, Espen; Solberg, Carl Tollef. 2014. Når er det verst å miste sitt liv? Relevansen av filosofiske grunnlagsteorier for helseprioriteringer. Norsk Filosofisk Tidsskrift. 3-4. 205-217.
Rapporter/avhandlinger
  • Solberg, Carl Tollef. 2018. Evaluating Deaths: Reconciling the Badness of Death Debate and Summary Measures of Population Health. Universitetet i Bergen, Bergen. 215 sider.
  • Solberg, Carl Tollef. 2013. The Badness of Death at Early Age - A philosophical inquiry into the Deprivation Account and the Time-Relative Interest Account on The Badness of Death. 106 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

2015 - 2018. PhD, Institutt for Global Helse og Samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen. Medlem av affilieringsprogrammet ved CSMN (SFF), Universitetet i Oslo. 2016 april - juni, nov. og mars 2017.  Forskningsopphold (recognized students programme og visitor) Universitetet i Oxford. 

2008-2014 - Cand. Med, Det Medisinsk-Odontologiske Fakultet, Universitetet i Bergen

2012-2014 - Forskerlinjen, Institutt for Global Helse og Samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen

2010-2013 - Master i Filosofi, Filosofisk Institutt, Universitetet i Bergen. Utveksling til Universitetet i Lübeck våren og sommeren 2011. 

2008-2010 - Bachelor i Filosofi og Idehistorie, Filosofisk Institutt, Universitetet i Bergen. Utveksling til Universitetet i Aarhus høsten 2009.