Hjem
 • E-postCarl.Solberg@uib.no
 • Telefon+47 938 33 641
 • Besøksadresse
  Alrek helseklynge, blokk D, Årstadveien 17
 • Postadresse
  Postboks 7804
  5020 Bergen

Globale helseprioriteringer, Medisinsk Etikk, Døden, Helsemål 

Jeg formidler forskningen min på radio, gjesteblogger og i avisen (se CV). 

Undervisning ved Universitetet i Bergen 

2020 

HELSAM301. Introduksjon til helse og samfunn. Masterprogrammet i helse og samfunn.                                               Helseprioriteringer, etiske teorier, døden. 

HELVIT30. Helsefaglig relevant vitenskapsteori og forskningsetikk. Masteremne for biomedisin og for human ernæring. 

MED7. 7. semester for profesjonsstudiet i medisin. Forskningsetikk. 

NUTR290. Bacheloroppgave. Bachelor i human ernæring. Vitenskapelig uredelighet. 

2019 

HELSAM301. Introduksjon til helse og samfunn. Masterprogrammet i helse og samfunn.                    Helseprioriteringer, etiske teorier, døden. 

MEDOD2. Andre semester medisin- og odontologistudiet. Internsensor. 

2016–2019

Interdisiplinær seminargruppe i bioetikk, for medisin- og filosofistudenter. 

2014

Exphil. Medisinsk fakultet.                                                      Døden. 

2013–2014

PASKON. Pasientkommunikasjon på medisinerstudiet. Studentveileder. 

2013

FIL128/FIL228/FIL328. Moralfilosofi. Filosofisk institutt.                           Badness of death. 

 

Veiledning 

For tiden veileder jeg særoppgaver, hovedfagsoppgaer og en PhD. Disse arbeidene knytter seg til klassiske medisinsk etiske temaer, verditeori og helseprioriteringer. I tillegg veileder jeg også gjerne oppgaver innen vitenskapsteori. 

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2021. Ti moralske utfordringer under en pandemi. Fysioterapeuten. 64-67.
 • Vis forfatter(e) 2021. Er covid-19 alvorlig? Det norske alvorlighetskriteriet for helseprioriteringer i møte med en pandemi. Tidsskrift for velferdsforskning. 1-14.
 • Vis forfatter(e) 2021. Abortion and multifetal pregnancy reduction: An ethical comparison (English translation). Etikk i praksis. 51-73.
 • Vis forfatter(e) 2020. The devils in the DALY: Prevailing evaluative assumptions. Public Health Ethics. 259-274.
 • Vis forfatter(e) 2020. Should we discount future health benefits? Pro et contra (English translation) . Norsk Filosofisk tidsskrift. 1-28.
 • Vis forfatter(e) 2020. Mandatory childhood vaccination: Should Norway follow? Etikk i praksis. 7-27.
 • Vis forfatter(e) 2020. Kunstig intelligens og den fremtidige legekunsten. Tidsskrift for Den norske legeforening. 1-3.
 • Vis forfatter(e) 2020. Do not despair about severity—yet. Journal of Medical Ethics. 1-2.
 • Vis forfatter(e) 2020. Bør vi diskontere fremtidige helsegevinster? Pro et contra . Norsk Filosofisk tidsskrift. 170-184.
 • Vis forfatter(e) 2019. Severity as a priority setting criterion: Setting a challenging research agenda. Health Care Analysis. 1-20.
 • Vis forfatter(e) 2019. Consistency is not overrated. Journal of Medical Ethics. 830-831.
 • Vis forfatter(e) 2019. Abort og fosterreduksjon: En etisk sammenligning. Etikk i praksis. 89-111.
 • Vis forfatter(e) 2017. The disvalue of death in the global burden of disease. Journal of Medical Ethics. 192-198.
 • Vis forfatter(e) 2016. The Badness of Death and Priorities in Health. BMC Medical Ethics. 1-9.
 • Vis forfatter(e) 2016. En tapt fremtid : den filosofiske debatten om døden som et onde. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. 3-15.
 • Vis forfatter(e) 2014. Når er det verst å miste sitt liv? Relevansen av filosofiske grunnlagsteorier for helseprioriteringer. Norsk Filosofisk tidsskrift. 205-217.
Rapport
 • Vis forfatter(e) 2020. The Coronavirus Immunisation Programme Advice on priority groups for coronavirus vaccination in Norway Expert group in ethics and priority setting 15 November 2020. .
 • Vis forfatter(e) 2020. Råd om prioriterte grupper for koronavaksinasjon i Norge. Ekspertgruppe i etikk og prioritering 15. november 2020. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2021. Vaksineprioriteringer.
 • Vis forfatter(e) 2021. Konsekvensetikk og rettferdighetsteori.
 • Vis forfatter(e) 2020. What is science? .
 • Vis forfatter(e) 2020. Vitenskapelig uredelighet: Forfalskning, fabrikkering og plagiering .
 • Vis forfatter(e) 2020. Scientific Misconduct.
 • Vis forfatter(e) 2020. Scientific Explanations .
 • Vis forfatter(e) 2020. Research Ethics: Laws, Regulations and Guidelines.
 • Vis forfatter(e) 2020. Research Ethics: Ethical Theories.
 • Vis forfatter(e) 2020. Reductionism .
 • Vis forfatter(e) 2020. Presentation of HELVIT300 .
 • Vis forfatter(e) 2020. Naturalism.
 • Vis forfatter(e) 2020. Language and Reality II.
 • Vis forfatter(e) 2020. Language and Reality I.
 • Vis forfatter(e) 2020. Hva skal vi med helseprioriteringer? .
 • Vis forfatter(e) 2020. Hva er døden .
 • Vis forfatter(e) 2020. Hva er døden.
 • Vis forfatter(e) 2020. Historical Examples of Bad Ethics .
 • Vis forfatter(e) 2020. Forskningsetikk .
 • Vis forfatter(e) 2020. Falsification.
 • Vis forfatter(e) 2020. Etiske teorier .
 • Vis forfatter(e) 2020. Den aktualiserte døden. Digitalt bokbad. .
 • Vis forfatter(e) 2020. Conjecture and Refutation.
 • Vis forfatter(e) 2020. Concepts, Classifications and Definitions .
 • Vis forfatter(e) 2019. Vi må snakke om døden.
 • Vis forfatter(e) 2019. Når er det verst å miste livet? .
 • Vis forfatter(e) 2019. La oss snakke om døden.
 • Vis forfatter(e) 2019. Kriterier for helseprioriteringer .
 • Vis forfatter(e) 2019. Hvorfor trenger vi helseprioriteringer? .
 • Vis forfatter(e) 2019. Hvilke verdier bør du som profesjonell bygge din praksis på? .
 • Vis forfatter(e) 2019. Etiske teorier .
 • Vis forfatter(e) 2018. The Relative Importance of Reducing Infant Mortality, Extending the Lives of the Late Middle-Aged, and Extending the Maximum Human Life Span.
 • Vis forfatter(e) 2017. Side Effects of Antipsychotics .
 • Vis forfatter(e) 2014. Døden.
 • Vis forfatter(e) 2013. Døden som et onde .
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2019. Når er det verst å miste sitt liv?
 • Vis forfatter(e) 2019. En tapt fremtid (bokkapittel) .
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2020. SEVPRI.
 • Vis forfatter(e) 2020. Presentation of SEVPRI .
 • Vis forfatter(e) 2019. The Devils in the DALY: Evaluating disease burden in the Global Burden of Disease study.
 • Vis forfatter(e) 2019. The Devils in the DALY: A Review of Prevailing Evaluative Assumptions.
 • Vis forfatter(e) 2019. The Devils in the DALY: A Review of Prevailing Evaluative Assumptions.
 • Vis forfatter(e) 2019. The Devils in the DALY: A Review of Prevailing Evaluative Assumptions.
 • Vis forfatter(e) 2019. Hva er døden. Kapittel 3: Livshjelp eller dødshjelp?
 • Vis forfatter(e) 2018. Hvordan måle dødsfall? .
 • Vis forfatter(e) 2018. Evaluating Deaths: Reconciling the Badness of Death Debate and Summary Measures of Population Health.
 • Vis forfatter(e) 2017. The Disvalue of Death and the Global Burden of Disease.
 • Vis forfatter(e) 2017. The Disvalue of Death and the Global Burden of Disease.
 • Vis forfatter(e) 2017. The Disvalue of Death and the Global Burden of Disease.
 • Vis forfatter(e) 2017. The Devil in the DALY.
 • Vis forfatter(e) 2017. Hva er døden?
 • Vis forfatter(e) 2017. Evaluating Deaths at the Beginning of Life.
 • Vis forfatter(e) 2017. Evaluating Deaths at the Beginning of Life.
 • Vis forfatter(e) 2017. Evaluating Deaths at the Beginning of Life.
 • Vis forfatter(e) 2017. Evaluating Deaths at the Beginning of Life.
 • Vis forfatter(e) 2017. En tapt fremtid.
 • Vis forfatter(e) 2016. The Valuation of Deaths in Different Ages.
 • Vis forfatter(e) 2016. The Valuation of Deaths in Different Ages.
 • Vis forfatter(e) 2016. The Disvalue of Death in the Global Burden of Disease.
 • Vis forfatter(e) 2016. The Disvalue of Death in the Global Burden of Disease.
 • Vis forfatter(e) 2016. The Disvalue of Death and the Global Burden of Disease.
 • Vis forfatter(e) 2016. The Disvalue of Death and the Global Burden of Disease.
 • Vis forfatter(e) 2016. The Disvalue of Death and the Global Burden of Disease.
 • Vis forfatter(e) 2016. The Disvalue of Death and the Global Burden of Disease.
 • Vis forfatter(e) 2016. Re-Conceptualizing Outcomes in Global Health.
 • Vis forfatter(e) 2016. Priority Setting Across Levels.
 • Vis forfatter(e) 2016. Priority Setting Across Levels.
 • Vis forfatter(e) 2016. Priority Setting Across Levels.
 • Vis forfatter(e) 2016. Evig liv og etterlivet.
 • Vis forfatter(e) 2016. Epicurean Challenges to the Disvalue of Death.
 • Vis forfatter(e) 2016. Does Death Represent a Welfare Loss? .
 • Vis forfatter(e) 2015. The Valuation of Deaths in Different Ages.
 • Vis forfatter(e) 2015. Når er det verst å miste sitt liv?
 • Vis forfatter(e) 2015. Does Death Represent a Welfare Loss?
 • Vis forfatter(e) 2015. Does Death Represent a Welfare Loss?
 • Vis forfatter(e) 2015. Does Death Represent a Welfare Loss?
 • Vis forfatter(e) 2014. Saving Lives from the Badness of Death.
 • Vis forfatter(e) 2013. The Badness of Death at Early Age.
 • Vis forfatter(e) 2013. The Badness of Death at Early Age.
 • Vis forfatter(e) 2013. The Badness of Death.
 • Vis forfatter(e) 2012. How bad is it to Die at Different Ages (and Conditions)?
Leserinnlegg
 • Vis forfatter(e) 2019. Fosterantallsreduksjon som risikoreduksjon består. Sykepleien. 1-2.
 • Vis forfatter(e) 2019. Fosterantallsreduksjon kan forsvares etisk når abort kan det. Sykepleien. 1-4.
 • Vis forfatter(e) 2017. Professional, did you say? (engelsk oversettelse) . Tidsskrift for Den norske legeforening. 690-691.
 • Vis forfatter(e) 2017. Faglig dyktig, sa du? Tidsskrift for Den norske legeforening. 690-691.
Short communication
 • Vis forfatter(e) 2020. Kunstig intelligens og den fremtidige legekunsten. Tidsskrift for Den norske legeforening. 123-124.
 • Vis forfatter(e) 2020. Artificial intelligence and the future art of medicine (English translation) . Tidsskrift for Den norske legeforening.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) 2019. Saving People from the Harm of Death. Oxford University Press.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) 2020. Hva er DØDEN.
Mastergradsoppgave
 • Vis forfatter(e) 2015. Antiepikuristiske essays: Ein kritisk undersøking av epikurisme om død, velferd og tid.
 • Vis forfatter(e) 2014. Why Care About Death? An Ethical Analysis of Death and why it should be of Concern to Medical Ethics.
 • Vis forfatter(e) 2013. The Badness of Death at Early Age - A philosophical inquiry into the Deprivation Account and the Time-Relative Interest Account on The Badness of Death.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2020. Døden rykker nærmere. Morgenbladet. 1-2.
 • Vis forfatter(e) 2019. Hvorfor er vi ikke mer opptatt av ettermælet? Samtiden. 36-43.
 • Vis forfatter(e) 2016. Ulikheter i den globale sykdomsbyrden (reprint) . Morgenbladet.
 • Vis forfatter(e) 2016. Ulikheter i den globale sykdomsbyrden. Røyst. 33-40.
 • Vis forfatter(e) 2016. En tapt fremtid (reprint) . Salongen – nettidsskrift for filosofi og idéhistorie.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) 2020. På tide å vurdere aktiv dødshjelp i Norge. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) 2020. Heroes in white? (English translation) . Tidsskrift for Den norske legeforening. 1-5.
 • Vis forfatter(e) 2020. Helter i hvitt? . Tidsskrift for Den norske legeforening. 1-5.
 • Vis forfatter(e) 2020. Helseprioriteringer under en pandemi. Agenda Magasin.
 • Vis forfatter(e) 2019. Selvbestemt abort må også gjelde fosterreduksjon. Dagbladet.
 • Vis forfatter(e) 2017. Developing a vaccine for leishmaniasis: how biology shapes policy. Tidsskrift for Den norske legeforening. 1-7.
Brev til redaktøren
 • Vis forfatter(e) 2017. Student Research in the Medical Curriculum: Experiences from Norway. Academic Medicine. 431-431.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) 2018. Evaluating Deaths: Reconciling the Badness of Death Debate and Summary Measures of Population Health .
Intervju
 • Vis forfatter(e) 2021. Livet er en knapp ressurs .
 • Vis forfatter(e) 2021. 10 etiske dilemmaer under lupen: Bør fysioterapeuter behandle covid-19-pasienter selv om smitteutstyret er dårlig?
 • Vis forfatter(e) 2020. Meningen med livet, døden, husarbeidet og ettermælet.
 • Vis forfatter(e) 2018. Han forsker på de verste dødsfallene.
 • Vis forfatter(e) 2018. En bro mellom medisinen og filosofien.
 • Vis forfatter(e) 2018. Dødfødsler bør telle mer.
 • Vis forfatter(e) 2018. Doktorgrad om døden for talentprisvinner Carl Tollef Solberg .
Programledelse
 • Vis forfatter(e) 2018. Når er det verst å miste sitt liv?
Programdeltagelse
 • Vis forfatter(e) 2020. Espen Gamlund og Carl Tollef Solberg om døden .
 • Vis forfatter(e) 2020. En samtale med filosofene/forfatterne bak boka "Hva er døden." .
 • Vis forfatter(e) 2019. Vi bør bry oss mer om vårt ettermæle, sier filosofene.
 • Vis forfatter(e) 2019. Sekulære forskere engasjerer seg i spørsmål om hvordan vi skal forstå døden.
 • Vis forfatter(e) 2019. Sekulære filosofer tar døden tilbake fra de troende .
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) 2019. Introduction. Perspectives on Evaluating Deaths and their Relevance to Health Policy. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) 2019. Epicurean Challenges to the Disvalue of Death. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) 2019. Age and the Disvalue of Death. 23 sider.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) 2019. Døden som et onde: En oversiktsartikkel . Norsk Filosofisk tidsskrift. 167-186.
Forskerlinjeoppgave
 • Vis forfatter(e) 2019. Should the Norwegian Childhood Vaccination Program Become Mandatory? .
 • Vis forfatter(e) 2019. Mitigating antimicrobial resistance: Evaluating high-income countries’ responsibilities through the liability model and the social connection model.
 • Vis forfatter(e) 2018. Er det noen moralsk relevant forskjell mellom selvbestemt abort og fosterreduksjon av friske fostre?
Nettsider (opplysningsmateriale)
 • Vis forfatter(e) 2021. Newborns or young adults? What we have and what we could have .
 • Vis forfatter(e) 2020. Why care about severity? (Journal of medical ethics blog). .
 • Vis forfatter(e) 2020. Should we fear death? (Oxford University Press-blog) .
 • Vis forfatter(e) 2020. Severity and priority setting in health care (populærvitenskapelig fremstilling, Forskningsrådet) .
 • Vis forfatter(e) 2020. Norske helseprioriteringer på ramme alvor: Hva nå? (Blogg for politisk filosofi) .
 • Vis forfatter(e) 2020. Dette handler om deg! (Blogg for politisk filosofi) .
 • Vis forfatter(e) 2019. How Should We Evaluate Deaths? Guest Post at the Oxford Practical Ethics Blog .
 • Vis forfatter(e) 2017. Life and Death: Apples and Oranges? Guest Post at the Journal of Medical Ethics Blog .
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) 2020. Helseprioriteringer under en pandemi. Agenda Magasin.
 • Vis forfatter(e) 2020. Forebyggingens etikk: Fremtidens tankesett? Fysioterapeuten. 1-5.
Intervju tidsskrift
 • Vis forfatter(e) 2019. When is the worst time to die? (english translation) . Tidsskrift for Den norske legeforening.
 • Vis forfatter(e) 2019. Når er det verst å miste livet? Tidsskrift for Den norske legeforening.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Bøker 

Espen Gamlund og Carl Tollef Solberg. 2020. Hva er døden. Universitetsforlaget. 

https://www.universitetsforlaget.no/hva-er-doden

Espen Gamlund og Carl Tollef Solberg (Eds.). 2019. Saving People from the Harm of Death. New York: Oxford University Press. 

https://global.oup.com/academic/product/saving-people-from-the-harm-of-d...

2019 - d.d. Death and Severity: A Theoretical Framework Underlying Health Measurements

2019 - d..d. Alvorlighet og helseprioriteringer (SEVPRI). NFR-finansiert prosjekt. Mathias Barra er PI. 

 

2019-d.d. Postdoktor, BCEPS, IGS, UiB. 

2017-2019. LIS1-lege, Ahus Universitetssykehus og Skedsmo kommune. 

2015 - 2018. PhD, Institutt for Global Helse og Samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen. Medlem av affilieringsprogrammet ved CSMN (SFF), Universitetet i Oslo. 

2016 april - juni, nov. og mars 2017.  Forskningsopphold (recognized students programme og visitor) Universitetet i Oxford. 

2008-2014 - Cand. Med, Det Medisinsk-Odontologiske Fakultet, Universitetet i Bergen

2012-2014 - Forskerlinjen, Institutt for Global Helse og Samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen

2010-2013 - Master i Filosofi, Filosofisk Institutt, Universitetet i Bergen. Utveksling til Universitetet i Lübeck våren og sommeren 2011. 

2008-2010 - Bachelor i Filosofi og Idehistorie, Filosofisk Institutt, Universitetet i Bergen. Utveksling til Universitetet i Aarhus høsten 2009.