Hjem
Catharina Wold Robsons bilde

Catharina Wold Robson

Forsker, Prosjektkoordinator LONGTRENDS
 • E-postCatharina.Wold@uib.no
 • Telefon+47 55 58 86 52+47 995 16 722
 • Besøksadresse
  Alrek helseklynge, Årstadveien 17
  5009 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 Bergen

Interessefelt

Folkehelse: helsefremmende arbeid og forskning, kroppsbilde, fysisk aktivitet, mental helse, helsevaner, aktiv transport, ernæring, sosial ulikhet, CBT og motivational interviewing

Datahåndering: statistisk analyse, kvalitetssikring og systematisering, datahåndtering og datalagring

LONGTRENDS (UiB) Sosial ulikhet i psykisk helse blant ungdom: et livsløpsperspektiv

LONGTRENDS er et forskningsprosjekt som har som mål å øke forståelsen av sosiale ulikheter i psykisk helse i et livsløpsperspektiv, med fokus på ungdomstiden. Ved å bruke fire ulike datakilder fra HEMIL-instituttet og Institutt for Samfunnspsykologi vil vi kartlegge samfunnstrender i psykisk helse og den betydningen en rekke sosiale faktorer har for utvikling av psykisk helse. 

Nettside: LONGTRENDS

 

HBSC/HEVAS (UiB) Helsevaner blant skoleelever. En WHO undersøkelse i flere land (HEVAS)

HEVAS er en landsdekkende spørreskjemaundersøkelse blant norske 11-, 13-, 15- og 16-åringer. Formålet er å kartlegge faktorene som bidrar til god utvikling i helse, trivsel og læring blant barn og unge til bruk i forskning og som grunnlag for å kunne rådgi helse- og utdanningsmyndigheter på politikk og tiltak som kan fremme helse-, trivsels- og læringsfremmende tiltak for denne aldersgruppen. UiB er Data Management Centre (DMC) for HBSC studien. 

Internasjonal nettside: HBSC

 

CO-CREATE (FHI) «Confronting obesity: Co-creating policy with youth» 

CO-CREATE-studien skal undersøke hvordan samfunnet kan legge til rette for at ungdom velger et sunt kosthold og en aktiv livsstil. Ungdommer skal involveres i alle deler av prosjektet, slik at hovedmålgruppens perspektiv blir ivaretatt. HEMIL-senteret er ansvarlig for arbeidspakke 8 (datahåndtering og lagring).

Nettside: www.co-create.eu 

 

VITT (UiB) Voksen i år 2000

VITT fokuserer på helse og livsstil gjennom livsløpet. Formålet er å bidra til økt forståelse av hvilke forhold som kan fremme en gunstig utvikling av helsevaner, og således gjøre oss enda bedre i stand til å videreutvikle strategier innen sykdomsforebyggende og helsefremmende arbeid.

Nettside: Voksen i år 2000 (VITT) 

 

Mastergradsoppgaver

Mastergrad i interdisiplinær folkehelse - Universitetet i Oslo, Norge 

"Body image and physical activity associations in childhood and adolescence in Norway: changes from 2002-2018"

 

Mastergrad i Physical activity, Nutrition and Public Health -  University of Bristol, UK

“Body image and physical activity associations in English and Norwegian 15-year old adolescents: a crosscultural comparison.”

 

Bachelorgradsoppgave

Sociology with Social Psychology - University of York, UK

“Views of fitness and exercise in Norway and the United Kingdom.”