Hjem
Cecilie Johanne Slokvik Hansens bilde

Cecilie Johanne Slokvik Hansen

Forsker
 • E-postCecilie.Hansen@uib.no
 • Telefon+47 410 42 550
 • Besøksadresse
  Christiesgt. 13
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 Bergen
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2021. Capacity Building for a Stronger Workforce in the Public Healthcare Sector. Studies in Health Technology and Informatics. 1061-1065.
 • Vis forfatter(e) 2017. Sharing teacher knowledge at scale: teacher inquiry, learning design and the representation of teachers' practice. Teacher Development. 587-606.
 • Vis forfatter(e) 2016. Teacher inquiry into student learning: The TISL heart model and method for use in teachers' professional development. Nordic Journal of Digital Literacy. 24-49.
 • Vis forfatter(e) 2016. Learning analytics and open learning modelling for professional competence development of firefighters and future healthcare leaders. CEUR Workshop Proceedings. 87-90.
 • Vis forfatter(e) 2016. Data literacy and use for learning when using learning analytics for learners. CEUR Workshop Proceedings. 38-41.
 • Vis forfatter(e) 2014. Towards teacher-led design inquiry of learning. eLearning Papers. 1-12.
 • Vis forfatter(e) 2014. Making use of ICT: Glimpses from Norwegian teacher practices. Nordic Journal of Digital Literacy. 44-65.
 • Vis forfatter(e) 2002. Sløret som en nødvendig del i opplevelsen av Orienten. Nord nytt - Nordisk tidsskrift for folkelivsforskning. 21-38.
Rapport
 • Vis forfatter(e) 2021. DigiTrans kortrapport: Studentenes opplevelse av studiesituasjonen under nedstengingene av UiB høsten 2020. .
 • Vis forfatter(e) 2020. DigiTrans kortrapport: Studentenes opplevelse av studiesituasjonen etter nedstengingen av UiB grunnet COVID-19. .
 • Vis forfatter(e) 2019. Inquire Competence for better Practice and Assessment (iComPAss): Sluttrapport. SLATE Research Report 2019-2. .
 • Vis forfatter(e) 2019. Aktivitetsdata for vurdering og tilpasning: Sluttrapport. SLATE Research Report 2019-1. .
 • Vis forfatter(e) 2019. Adaptiv læring i matematikk: empirisk rapport om Multi Smart Øving i grunnskolen. .
 • Vis forfatter(e) 2014. Report on Teacher Design Studies II. .
 • Vis forfatter(e) 2014. Deliverable D7.4. Training Materials for Release 3. .
 • Vis forfatter(e) 2013. Methods and Specification for the Student Model V3. .
 • Vis forfatter(e) 2013. Methods and Specification for TISL Components V3. .
 • Vis forfatter(e) 2012. Specification of ECAAD Methodology V2, NEXT-TELL Research Report D2.3. .
 • Vis forfatter(e) 2012. SCY Training Workshop Format and Material,DXI.1. .
 • Vis forfatter(e) 2012. Report on RDS 2, NEXT-TELL Research Report D6.4. .
 • Vis forfatter(e) 2012. Report on RDS 1, NEXT-TELL Research Report D6.3. .
 • Vis forfatter(e) 2012. Report on Classroom Research with STEM and TESL Assessment, NEXT-TELL Research Report D2.8. .
 • Vis forfatter(e) 2012. Methods and Specification for Student Model V2, NEXT-TELL Research Report D4.3. .
 • Vis forfatter(e) 2011. Report on Baseline Studies and Requirement Analysis (NEXT-TELL Research Report D6.2). .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2018. Professional Competence Development of Future Healthcare Leaders.
 • Vis forfatter(e) 2018. Hva er læringsanalyse og hvordan koble dette til egen undervisningspraksis?
 • Vis forfatter(e) 2018. Forskning på egen praksis.
 • Vis forfatter(e) 2018. Aktivitetsdata for vurdering og tilpasning AVT-prosjektet.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2007. BASE - et verktøy for å lage tester.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2018. Utvikling av profesjonskompetanse for fremtidige ledere i helse- og omsorgssektoren.
 • Vis forfatter(e) 2018. Using big and small data to see, explore, and inquire. .
 • Vis forfatter(e) 2018. Professional Competence Development of future Healthcare Leaders.
 • Vis forfatter(e) 2018. Exchanging Activity Data for Competence Based Assessment.
 • Vis forfatter(e) 2016. Visualisering av kompetanse og læringsanalyse.
 • Vis forfatter(e) 2016. Open Learner Models: Visualisering av kompetansekrav for bedre læring, praksis og organisasjonsutvikling.
 • Vis forfatter(e) 2016. Open Learner Models & Learning Analytics.
 • Vis forfatter(e) 2016. Learning analytics and open learning modelling for professional competence development of firefighters and future healthcare leaders.
 • Vis forfatter(e) 2013. Teacher Inquiry into Student Learning (TISL) in an Upper Secondary School in Norway.
 • Vis forfatter(e) 2013. Formative e-Assessment in the 21st Century Classroom.
 • Vis forfatter(e) 2012. Teachers’ Views of the Role of Formative Assessment and Teacher-led Research.
 • Vis forfatter(e) 2012. Helping Teachers Effectively Support Group Learning.
 • Vis forfatter(e) 2012. Assessing English as a Second Language: From Classroom Data to a Competence-Based Open Learner Model.
 • Vis forfatter(e) 2011. The teacher of tomorrow: Researcher and developer of pedagogical progress (Der Lehrer von Morgen: Forscher und Entwickler pädagogischen Fortschritts).
 • Vis forfatter(e) 2009. Digital kompetanse i helse- og omsorgssektoren.
 • Vis forfatter(e) 2007. The self-regulated learner and technology enhanced learning environments in Norway.
 • Vis forfatter(e) 2006. Research Results - Hints and Illustrations about data-base tool used for B-Learn.
 • Vis forfatter(e) 2006. Research Reports about using Blended Learning.
Short communication
 • Vis forfatter(e) 2016. Learning analytics and open learning modelling for professional competence development . NOKOBIT - Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi. 1-5.
Kompendium
 • Vis forfatter(e) 2007. Blended Learning: Research Reports & Examples of best practices.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) 2016. Teacher Inquiry into Students' Learning: Researching Pedagogical Innovations. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) 2016. Grand Challenge Problem 11: Empowering Teachers with Student Data. 4 sider.
 • Vis forfatter(e) 2016. Data Literacy and Use for Teaching. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) 2007. Studies of self-regulated learning(SRL)and technology enhanced learning environment(TELEs)in Norway. 7 sider.
Poster
 • Vis forfatter(e) 2018. Supporting firefighter training by visualising indoor positioning, motion detection, and time use: A multimodal approach .
 • Vis forfatter(e) 2018. Some time ago, in the same galaxy not far, far away….
 • Vis forfatter(e) 2018. Data Collection for LA & OLM.
 • Vis forfatter(e) 2018. Activity Data for Assessment & Adaptivity. A Framework for sharing Activity Data between Vendors delivering Learning Resources to Schools in Norway.
 • Vis forfatter(e) 2017. When Learning is High Stake.
 • Vis forfatter(e) 2016. Inquire Competence for better Practice and Assessment (iComPAss).

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.