Hjem
Cecilie Slinning Knudsens bilde

Cecilie Slinning Knudsen

Universitetslektor
Lærebok
 • Vis forfatter(e) 2020. Uttaleundervisning Fra teoretisk innsikt til praktisk anvendelse i klasserommet. Fagbokforlaget.
 • Vis forfatter(e) 2018. Arbeidsbok Norwegian on the Web 2. Fagbokforlaget.
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2014. Semantiske og pragmatiske aspekter ved trykklett visst :. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. 360-411.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2019. Explaining hypercorrection in second language acquisition.
 • Vis forfatter(e) 2018. Uttaleundervisning.
 • Vis forfatter(e) 2018. Uttaleundervisning.
 • Vis forfatter(e) 2018. Uttaleundervisning.
 • Vis forfatter(e) 2018. Uttaleundervisning.
 • Vis forfatter(e) 2018. Uttaleundervisning.
 • Vis forfatter(e) 2017. Uttaleundervisning.
 • Vis forfatter(e) 2017. Bevisstgjøring og automatisering av nye lydkategorier og lydkontraster.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2019. Uttaleundervisning. Etterutdanningskurs for lærere i videregående skole.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2018. Hyperkorreksjon i andrespråk – teoretiske funn og didaktisk anvendelse.
 • Vis forfatter(e) 2014. 'Visst' er visst en evidensmarkør.
 • Vis forfatter(e) 2013. Semantiske og pragmatiske aspekter ved midtstilt/etterhengt 'visst'.
 • Vis forfatter(e) 2013. Report from a research project on Norwegian pragmatic particles.
 • Vis forfatter(e) 2013. Midtstillet 'jo' - semantiske og pragmatiske aspekter.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2019. Bevisstgjøring i uttaleundervisning: Teori møter praksis. Norsklæreren tidsskrift for språk, litteratur og didaktikk. 48-54.
Nettsider (opplysningsmateriale)
 • Vis forfatter(e) 2018. "Hva tenker norsklærere om uttaleundervisning?".
 • Vis forfatter(e) 2017. Meningsdrevet uttaleundervisning i andrespråksklasserommet.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.