Hjem
Charlotte Gannefors Kraffts bilde

Charlotte Gannefors Krafft

Seniorrådgiver, Daglig leder for kunnskapsklyngen Energiomstilling VEST (EOV).
  • E-postCharlotte.Krafft@uib.no
  • Telefon+47 900 60 854
  • Besøksadresse
    Realfagbygget, Allégt. 41
  • Postadresse
    Postboks 7803
    5020 BERGEN

De fire store kunnskapsinstitusjonene UiB, NHH, HVL og NORCE etablert høsten 2019 kunnskapsklyngen Energiomstilling VEST(EOV) for å arbeide sammen om energiomstilling mot et bærekraftig samfunn.

EOV skal samarbeide tett med næringsliv og offentlig sektor, og støtte opp under næringsklyngene som i dag eksisterer.

EOV vil mobilisere flere forskere til å arbeid med energiomstilling og styrke kontakten mellom studenter og næringslivet. Klyngen vil være en viktig faktor for å bidra til at ny kunnskap raskere blir tatt i bruk i næringsliv og forvaltning.