Hjem
Charlotte Gannefors Kraffts bilde

Charlotte Gannefors Krafft

Seniorrådgiver, Daglig leder for kunnskapsklyngen Energiomstilling VEST (EOV).
 • E-postCharlotte.Krafft@uib.no
 • Telefon+47 900 60 854
 • Besøksadresse
  Allégaten 41
  Realfagbygget
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7803
  5020 Bergen

De fire store kunnskapsinstitusjonene UiB, NHH, HVL og NORCE etablert høsten 2019 kunnskapsklyngen Energiomstilling VEST(EOV) for å arbeide sammen om energiomstilling mot et bærekraftig samfunn.

EOV skal samarbeide tett med næringsliv og offentlig sektor, og støtte opp under næringsklyngene som i dag eksisterer.

EOV vil mobilisere flere forskere til å arbeid med energiomstilling og styrke kontakten mellom studenter og næringslivet. Klyngen vil være en viktig faktor for å bidra til at ny kunnskap raskere blir tatt i bruk i næringsliv og forvaltning.

 • Vis forfatter(e) (2021). Rapid landscape changes in plastic bays along the Norwegian coastline. Frontiers in Marine Science. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Geothermal energy systems – understanding the heat exchange by distributed temperature sensing (DTS).
 • Vis forfatter(e) (2020). Geothermal Energy Use in Norway, Country Update for 2015-2019. .
 • Vis forfatter(e) (2016). FME SUCCESS, SUCCESSful News no 2 2016.
 • Vis forfatter(e) (2016). FME SUCCESS, SUCCESSful News no 1 2016.
 • Vis forfatter(e) (2016). FME SUCCESS Annual report 2015. .
 • Vis forfatter(e) (2015). FME SUCCESS, SUCCESSful News no 3.
 • Vis forfatter(e) (2015). FME SUCCESS, SUCCESSful News no 2 2015.
 • Vis forfatter(e) (2015). FME SUCCESS, SUCCESSful News no 1 2015.
 • Vis forfatter(e) (2015). FME SUCCESS Work Package 3: MONITORING.
 • Vis forfatter(e) (2015). FME SUCCESS Work Package 2: CONTAINMENT.
 • Vis forfatter(e) (2015). FME SUCCESS Work Package 1 : RESERVOIR.
 • Vis forfatter(e) (2015). FME SUCCESS WP3 – Monitoring.
 • Vis forfatter(e) (2015). FME SUCCESS WP2 – Containment.
 • Vis forfatter(e) (2015). FME SUCCESS WP1 – Reservoir.
 • Vis forfatter(e) (2015). FME SUCCESS Annual report 2014. .
 • Vis forfatter(e) (2014). FME SUCCESS, SUCCESSful News no 5 2014.
 • Vis forfatter(e) (2014). FME SUCCESS, SUCCESSful News no 4 2014.
 • Vis forfatter(e) (2014). FME SUCCESS, SUCCESSful News no 3 2014.
 • Vis forfatter(e) (2014). FME SUCCESS, SUCCESSful News no 2 2014.
 • Vis forfatter(e) (2014). FME SUCCESS, SUCCESSful News no 1 2014.
 • Vis forfatter(e) (2014). Annual Report 2013 - FME-SUCCESS. .

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.