Hjem
Charlotte Gannefors Kraffts bilde

Charlotte Gannefors Krafft

Seniorrådgiver, Daglig leder for kunnskapsklyngen Energiomstilling VEST (EOV).
 • E-postCharlotte.Krafft@uib.no
 • Telefon+47 900 60 854
 • Besøksadresse
  Realfagbygget, Allégt. 41
 • Postadresse
  Postboks 7803
  5020 BERGEN

De fire store kunnskapsinstitusjonene UiB, NHH, HVL og NORCE etablert høsten 2019 kunnskapsklyngen Energiomstilling VEST(EOV) for å arbeide sammen om energiomstilling mot et bærekraftig samfunn.

EOV skal samarbeide tett med næringsliv og offentlig sektor, og støtte opp under næringsklyngene som i dag eksisterer.

EOV vil mobilisere flere forskere til å arbeid med energiomstilling og styrke kontakten mellom studenter og næringslivet. Klyngen vil være en viktig faktor for å bidra til at ny kunnskap raskere blir tatt i bruk i næringsliv og forvaltning.

 • 2020. Geothermal energy systems – understanding the heat exchange by distributed temperature sensing (DTS).
 • 2016. FME SUCCESS, SUCCESSful News no 2 2016.
 • 2016. FME SUCCESS, SUCCESSful News no 1 2016.
 • 2016. FME SUCCESS Annual report 2015. .
 • 2015. FME SUCCESS, SUCCESSful News no 3.
 • 2015. FME SUCCESS, SUCCESSful News no 2 2015.
 • 2015. FME SUCCESS, SUCCESSful News no 1 2015.
 • 2015. FME SUCCESS Work Package 3: MONITORING.
 • 2015. FME SUCCESS Work Package 2: CONTAINMENT.
 • 2015. FME SUCCESS Work Package 1 : RESERVOIR.
 • 2015. FME SUCCESS WP3 – Monitoring.
 • 2015. FME SUCCESS WP2 – Containment.
 • 2015. FME SUCCESS WP1 – Reservoir.
 • 2015. FME SUCCESS Annual report 2014. .
 • 2014. FME SUCCESS, SUCCESSful News no 5 2014.
 • 2014. FME SUCCESS, SUCCESSful News no 4 2014.
 • 2014. FME SUCCESS, SUCCESSful News no 3 2014.
 • 2014. FME SUCCESS, SUCCESSful News no 2 2014.
 • 2014. FME SUCCESS, SUCCESSful News no 1 2014.
 • 2014. Annual Report 2013 - FME-SUCCESS. .

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.