Hjem

Prosjektet mitt handler om hvordan fritaksretten slik vi finner den i Opplæringsloven §2-3a praktiseres i norsk skole og hvordan dette påvirker de elevene, skolen, og fellesskapene vi har. Dette er en videreføring av arbeidet som ble lagt ned i masteroppgaven i religionsvitenskap fra 2019.

Jeg har bakgrunn med 11 år som underviser i skolen, primært sett i videregående skole. Variert samfunnsvitenskapelig og humanistisk fagbakgrunn med bachelorgrader i statsvitenskap (NTNU, 2009), religionsvitenskap (UiB, 2017), og historie (UiB, 2021). Mastergrader i freds- og konfliktstransformasjon (UiT, 2012) og religionsvitenskap/religionsdidaktikk (UiB, 2019). Lærerutdannet med PPU (UiB, 2013), og videreutdanninger i undervisning om kontroversielle tema (UiB, 2019) og seksualitetsundervisning (HiOA, 2017; INN, 2021).

Jeg er medlem av forskergruppene Utdanningsrett og Forskning og undervisning om kontroversielle tema, og er tatt opp til forskerskolen Religion-Values-Society (RVS).

Har siden 2016 drevet podkasten Lektor Lomsdalens innfall som tar for seg ulike sider ved norsk skole.

Underviser på følgende emner:

RELDI112: Fagdidaktikk i religionsvitskap 2 (for grunnskulen) lektorutdanning. 2022 Vår.

DIDAREL2: Fagdidaktikk i religionsvitskap 2 (for ungdomstrinnet). 2022 Vår

Fagfellevurderte artikler:

Lomsdalen, C. (2023). Islam, Kjønn, og Fritaksproblematikk i Skolen: Svømmeundervisningen som Kjerne til Konflikt i Fritakssaker. Scandinavian Journal of Islamic Studies, 17(1), 11–34. https://doi.org/10.7146/tifo.v17i1.137275

Lomsdalen, C. (2021). Fritak og religiøse spenninger i skolen. Prismet, 72 (2), s. 153–170. https://doi.org/10.5617/pri.8884.

Lomsdalen, C. (2021). Motstridende rettigheter i klasserommet og fordommer mot enkeltgrupper. I M. v. d. Lippe (Red.), Fordommer i skolen. Gruppekonstruksjoner, utenforskap og inkludering. Universitetsforlaget. https://doi.org/10.18261/9788215037417-2021-12.

Artikler:

Lomsdalen, C. (2017). SKAM i skolen. Prismet, 68 (1-2), s. 149–154. https://doi.org/10.5617/pri.4772.

Lomsdalen, C. (2022). Fritaksklagene jeg ikke fant. Norsk pedagogisk tidsskrift, 106 (1), 69-78. https://doi.org/10.18261/npt.106.1.7.

Masteroppgaver:

Lomsdalen, C. (2019). Den besværlige fritaksretten. Om klagesaker og henvendelser gjort til fylkesmannsembetene knyttet til Opplæringsloven §2-3a [Masteroppgave, Universitetet i Bergen]. Bora. https://hdl.handle.net/1956/21167.

Lomsdalen, C. (2012). Gendered resistance(?): is gender significant in the “National Popular Resistance Front” of Honduras? [Masteroppgave, Universitetet i Tromsø]. Munin. https://hdl.handle.net/10037/4349.

Cristin

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Islam, kjønn, og fritaksproblematikk i skolen. Svømmeundervisningen som kjerne til konflikt i fritakssaker. Tidsskrift for Islamforskning (TIFO). 11-34.
 • Vis forfatter(e) (2021). Fritak og religiøse spenninger i skolen. Prismet. 153-170.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). Undervisning av kontroversielle spørsmål. Teori, praksis, og etikk.
 • Vis forfatter(e) (2023). Seksualitetsundervisning og fritaksrett. Verdier, lover, og rettigheter i praksis .
 • Vis forfatter(e) (2023). Podkast som undervisning, vurdering, og læringsform. Utstyr, metode, og praktiske muligheter.
 • Vis forfatter(e) (2023). Podkast som undervisning, vurdering, og læringsform. En praktisk og muntlig mulighet.
 • Vis forfatter(e) (2023). Kjønn, seksualitet, og kontrovers. Hvordan og hvorfor møte elevene der de er når den de er er blitt en sak.
 • Vis forfatter(e) (2023). Hvordan kan vi undervise om kontroversielle tema i ulike skolefag? Refleksjoner fra forskningsprosjekt.
 • Vis forfatter(e) (2023). Humanistisk kritikk av og perspektiver på kristendom og islam.
 • Vis forfatter(e) (2023). Fritaksretten i Opplæringsloven. Et praktisk og menneskerettslig perspektiv. .
 • Vis forfatter(e) (2023). Fritak på religiøst grunnlag i skolen. Et praktisk perspektiv på fritaksretten i grunnskolen og i videregående skole. .
 • Vis forfatter(e) (2023). Fritak på religiøst grunnlag i skolen. Et praktisk perspektiv på fritaksretten .
 • Vis forfatter(e) (2023). Fritak på religiøst grunnlag i skolen. Et praktisk perspektiv på fritaksretten.
 • Vis forfatter(e) (2023). Fagdag i forbindelse med Skeivt kulturår.
 • Vis forfatter(e) (2023). Endringer i Opplæringsloven: Fritak, forkynnelse og religionsfagene.
 • Vis forfatter(e) (2022). Podkast. En kjapp innføring i opptak og redigering.
 • Vis forfatter(e) (2022). Kan skolen bli mer fleksibel – en podcast.
 • Vis forfatter(e) (2022). Fra enkeltstående dokumenter til en sammenheng.
 • Vis forfatter(e) (2022). Ekskursjon og podkast som metode. Rettigheter, religion og besøk.
 • Vis forfatter(e) (2020). Lydopptak og podkast som vurderingsform.
 • Vis forfatter(e) (2020). Lansering av: Ti uløste Problemer: KRLE og Religion og etikk, 2020-2030.
 • Vis forfatter(e) (2017). Hva skal vi med religion og livssyn i skolen?
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2022). Fritak på religiøst grunnlag i alle fag. Et praktisk perspektiv på fritaksrett i grunnskolen .
 • Vis forfatter(e) (2022). Den hemmelige klubben.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). “Like, I wouldn’t go to jail for it”​ - Student discourses on the use of civil disobedience as a protest tool in climate activism ​.
 • Vis forfatter(e) (2023). Undersøkelse av fritaksretten i Opplæringsloven. En underveismelding.
 • Vis forfatter(e) (2023). The right to opt-out. A comparative analysis of the right of withdrawal from religious education and religious activities in Scandinavian state schools  .
 • Vis forfatter(e) (2023). Hvordan formes livssyn? Utforsking i en livssynsåpen skole: Et planlagt bokprosjekt.
 • Vis forfatter(e) (2023). Hva ønsker religiøse minoriteter fritak fra i norsk skole – og hvorfor? En underveismelding.
 • Vis forfatter(e) (2023). How resistance to and disagreement with common norms for gender, sexuality, and morals affects the classroom. A glance at new data on the workings of the right to be exempted on religious grounds in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2023). Fritaksretten, en bred fremstilling.
 • Vis forfatter(e) (2023). Fritak på religiøst grunnlag i svenske, danske, og norske skoler.
 • Vis forfatter(e) (2022). The Icelandic and Norwegian schemes for exemptions based on religion or lifestance in basic education.
 • Vis forfatter(e) (2022). Fritaksretten i Opplæringsloven. En prosjektbeskrivelse.
 • Vis forfatter(e) (2022). Fritaksretten fra et lærerperspektiv. Noen glimt inn i et lite utforsket fenomen. .
 • Vis forfatter(e) (2022). Education about christianity as a controversial topic for christians.
 • Vis forfatter(e) (2022). Education about christianity as a controversial topic for christians.
 • Vis forfatter(e) (2021). The right to be exempted as religiously based otherness.
 • Vis forfatter(e) (2021). Religiøst mangfold som en didaktisk utfordring. En undersøkelse av praksis i skolen knyttet til fritaksretten i Opplæringsloven §2-3a.
 • Vis forfatter(e) (2021). Religiøst mangfold som en didaktisk utfordring. En undersøkelse av praksis i skolen knyttet til fritaksretten i Opplæringsloven §2-3a.
 • Vis forfatter(e) (2021). Religious diversity as a didactic challenge. A study of the practice of exemption in Norwegian basic education. .
Fagbok
 • Vis forfatter(e) (2023). Burde vi det? Profesjonsfaglig etisk kompetanse i skolen. Fagbokforlaget.
Mastergradsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2019). Den besværlige fritaksretten. Om klagesaker og henvendelser gjort til fylkesmannsembetene knyttet til Opplæringsloven §2-3a.
 • Vis forfatter(e) (2012). Gendered resistance(?): is gender significant in the “National Popular Resistance Front” of Honduras?
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Foreldrene som ville bytte ut en lærer. Bedre Skole. 35-39.
 • Vis forfatter(e) (2022). Foreldrene som ville bytte ut en homofil lærer . utdanningsforskning.no.
 • Vis forfatter(e) (2022). Foreldrene som ville bytte ut en homofil lærer. Bedre Skole.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2023). Fritak fra pridetog og gudstjenester, men ikke fra kunnskap om mangfold og tro. Dagen.
 • Vis forfatter(e) (2022). Ufrivillig skolefravær og vold i skolen, to sider av samme sak? Utdanningsnytt.no.
 • Vis forfatter(e) (2022). Fritak - yoga, svømming, pride og skolegudstjenester. Utdanningsnytt.no.
 • Vis forfatter(e) (2021). Vil du snakke om det, Bent Høie? Dagens medisin.
 • Vis forfatter(e) (2021). Hva mener de politiske partiene om seksuell folkehelse? Forskning.no.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). Motstridende rettigheter i klasserommet og fordommer mot enkeltgrupper. 18 sider.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2021). What areas in school are challenged by religious diversity? An overview of complaints and inquiries about exemptions on religious grounds by parents in Norwegian basic education. Based on known religious affiliation.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Kirkevalget, et utenifraperspektiv. Luthersk Kirketidende. 438-442.
 • Vis forfatter(e) (2023). Humanistisk gravferd. Nytt norsk kirkeblad: for teologi og praksis. 13-20.
 • Vis forfatter(e) (2023). Folk, kirke, eller folkekirke? Ett (?) dilemma for folkekirken i det livssynsåpne samfunnet. Luthersk Kirketidende. 208-211.
 • Vis forfatter(e) (2022). Fritaksklagene jeg ikke fant. Norsk pedagogisk tidsskrift. 69-78.
 • Vis forfatter(e) (2017). SKAM i skolen . Prismet. 149-153.
Intervju tidsskrift
 • Vis forfatter(e) (2023). Pedagogikkvitenskap og/eller utdanningsvitenskap? . Tidsskrift for Uddannelsesvidenskab. 18 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Forskningsgrupper

Forskningsgruppen Utdanningsrett

"Barns rettigheter i skole og barnehager følger både av internasjonale konvensjoner Norge er bundet av, samt av nasjonale lover og forskrifter. Barn er i dag selvstendige rettssubjekter som blant annet har rett til å bli hørt og bli involvert i avgjørelser som angår dem selv, og barnets beste skal være et grunnleggende hensyn ved den endelige beslutningen.

Vi er en tverrfaglig sammensatt forskningsgruppe som har fokus på hvordan barns rettigheter blir implementert i barnehage og skole."

Forskningsgruppen ledes av Marianne K. Bahus og Camilla Herlofsen.

Nettside: Utdanningsrett.no.

Forskning og undervisning om kontroversielle tema

Forskerne i gruppen er opptatte av hvordan man kan forske på temaer som ofte skaper diskusjon og uenighet, og hvordan slike tema blir behandlet og undervist om, både i skolen og i høyere utdanning. Forskergruppen ble stiftet våren 2022, og består av forskere fra Universitetet i Bergen, Universitetet i Stavanger, og undervisere fra Raftostiftelsen. 

Nettside: Forskning og undervisning om kontroversielle tema

Metodiske og empiriske spørsmål

Forskergruppe ved Universitetet i Bergen for å jobbe med samtidsforskning fra et metodologisk perspektiv.

Nettside: Metodiske og empiriske spørsmål

Forskerskoletilknytning

Forskerskolen Religion Values Society

"The goal of the Research School is to mobilize and enhance academic expertise in the field related to the interplay between religion, values and society, as well as forming long-lasting research networks in the field, and to promote cooperation between PhD students and senior researchers on relevant and appropriate subjects in the field."

"A wide pool of academic disciplines is relevant to the study of religion - values and society: Theology, religious studies, educational sciences, (social) pedagogics, missiology, sociology (of religion), political science, social anthropology, psychology (of religion) etc. The participating institutions in various ways engage in research and teaching of these academic disciplines. By focusing on the interplay between religion – values – society, the research school defines its area of interest by these phenomena and the mutual interaction, interplay and different possible connection they may have, and not from the scholarly disciplines represented in the partaking institutions. Thus, the research school contributes represents a new field of expertise and insight, which may also have an impact upon already existing academic disciplines and the way in which these disciplines are taught and studied at the participating institutions."

Nettside: rvs.mf.no.

Forskernettverk

Norsk Religionspedagogisk Forskerforum

"NoReFo – wants to encourage and increase research in the field of religion, beliefs and education in Norway, and to promote national cooperation about RE research. It aims at initiating and arranging opportunities for sharing knowledge, experiences and results related to the research of the members through seminars and conferences with a focus on research, cooperation with national and international colleagues with a related research interest, and through facilitating publication of relevant research."

Nettside: NoReFo.no.

Pressebilde 1

Pressebilde 2

Fotokreditt: Morten Opedal

Pressebilde 3

Pressebilde 4

Fotokreditt: Monica Johansen

Twitter