Hjem

Prosjektet mitt handler om hvordan fritaksretten slik vi finner den i Opplæringsloven §2-3a praktiseres i norsk skole og hvordan dette påvirker de elevene, skolen, og fellesskapene vi har. Dette er en videreføring av arbeidet som ble lagt ned i masteroppgaven i religionsvitenskap fra 2019.

Jeg har bakgrunn med 11 år som underviser i skolen, primært sett i videregående skole. Variert samfunnsvitenskapelig og humanistisk fagbakgrunn med bachelorgrader i statsvitenskap (NTNU, 2009), religionsvitenskap (UiB, 2017), og historie (UiB, 2021). Mastergrader i freds- og konfliktstransformasjon (UiT, 2012) og religionsvitenskap/religionsdidaktikk (UiB, 2019). Lærerutdannet med PPU (UiB, 2013), og videreutdanninger i undervisning om kontroversielle tema (UiB, 2019) og seksualitetsundervisning (HiOA, 2017; INN, 2021).

Har siden 2016 drevet podkasten Lektor Lomsdalens innfall som tar for seg ulike sider ved norsk skole.

Pressebilde. Fotokreditt: Monica Johansen

Utvalgte publikasjoner
 • Lomsdalen, Christian. 2021. Fritak og religiøse spenninger i skolen. Prismet. 72: 153-170. doi: https://doi.org/10.5617/pri.8884
 • Lomsdalen, Christian; Valestrand, haldis. 2012. Gendered resistance(?): is gender significant in the “National Popular Resistance Front” of Honduras? Universitetet i Tromsø, Tromsø. 120 sider.
 • Lomsdalen, Christian; Lippe, von der, Marie. 2019. Den besværlige fritaksretten. Om klagesaker og henvendelser gjort til fylkesmannsembetene knyttet til Opplæringsloven §2-3a. 186 sider.
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2021. Fritak og religiøse spenninger i skolen. Prismet. 153-170.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2020. Lydopptak og podkast som vurderingsform.
 • Vis forfatter(e) 2020. Lansering av: Ti uløste Problemer: KRLE og Religion og etikk, 2020-2030.
 • Vis forfatter(e) 2017. Hva skal vi med religion og livssyn i skolen?
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2021. The right to be exempted as religiously based otherness.
 • Vis forfatter(e) 2021. Religiøst mangfold som en didaktisk utfordring. En undersøkelse av praksis i skolen knyttet til fritaksretten i Opplæringsloven §2-3a.
Mastergradsoppgave
 • Vis forfatter(e) 2019. Den besværlige fritaksretten. Om klagesaker og henvendelser gjort til fylkesmannsembetene knyttet til Opplæringsloven §2-3a.
 • Vis forfatter(e) 2012. Gendered resistance(?): is gender significant in the “National Popular Resistance Front” of Honduras?
Kronikk
 • Vis forfatter(e) 2021. Vil du snakke om det, Bent Høie? Dagens medisin.
 • Vis forfatter(e) 2021. Hva mener de politiske partiene om seksuell folkehelse? Forskning.no.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) 2017. SKAM i skolen . Prismet. 149-153.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.