Hjem
Christian Franklins bilde

Christian Franklin

Professor
 • E-postchristian.franklin@uib.no
 • Telefon+47 55 58 96 21
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtes plass 1
  5010 Bergen
  Rom 
  450
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 Bergen

EU-/EØS-rett - institusjonelt og materielt, med et særlig fokus på indremarkedsjussen og fri bevegelighet av personer.

JUS221 Rettsstaten

JUS134 Rettshistorie og komparativ rett

JUS330 EEA Moot Court

JUS287-2-A EU and EEA Commercial Law

JUS399 Masteroppgave (EU- & EØS-rett)

 

 • Vis forfatter(e) (2024). Transparency and efficiency in Advisory Opinion Cases before the EFTA Court. EFTA-Studies.org.
 • Vis forfatter(e) (2024). EØS-rettslig metode - om forholdet mellom primær- og sekundærretten .
 • Vis forfatter(e) (2023). The Unemployment Benefit Cases – Supplementary Assessments.
 • Vis forfatter(e) (2023). Kapittel 13: Særlige regler for utlendinger som omfattes av EØS-avtalen og EFTA-konvensjonen. 79 sider.
 • Vis forfatter(e) (2023). Free Movement in the Nordic States: Plugging the EU Citizenship Gap in an EEA Context.
 • Vis forfatter(e) (2023). Free Movement Rights in Norway. 24 sider.
 • Vis forfatter(e) (2023). EØS-rettslige utfordringer på trygderettens område - Hvor står vi etter Høyesteretts behandling av dagpengesaken?
 • Vis forfatter(e) (2023). EU/Nordic Relations - Legal Commentary on Submitted Papers.
 • Vis forfatter(e) (2022). Utredning for Minerallovutvalget: Konsesjonsvilkår om bruk av samisk arbeidskraft og tjenester og Norges EØS-rettslige forpliktelser. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). Travaux Préparatoires and the European Court of Justice .
 • Vis forfatter(e) (2022). Differentiated Citizenship in the European Economic Area. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Transparency in the judicial proceedings before the EFTA Court. EFTA-Studies.org.
 • Vis forfatter(e) (2020). Pride and Prejudice: Some Reflections on the (In)discretionary Application of Fundamental Freedoms by Norwegian Courts. Europarecht. 225-254.
 • Vis forfatter(e) (2020). Enforcement of EEA Law: Norway (including Iceland and Liechtenstein). 47 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). "NAV-skandalen" og krav til botid og oppholdskrav – i folketrygdloven og trygdeforordningen.
 • Vis forfatter(e) (2020). "NAV-skandalen" - Et kollektivt systemsvikt. Europarättslig tidskrift. 7-12.
 • Vis forfatter(e) (2019). The EFTA Court and Norwegian Courts – bridging troubled waters? Fosen Linjen and beyond.
 • Vis forfatter(e) (2019). Norwegian Perspectives on the Fundamental Freedoms.
 • Vis forfatter(e) (2019). Legal Mechanics of the EEA Agreement and Scope for Flexible Adaptability to the UK.
 • Vis forfatter(e) (2019). Ikke stykkevis og delt - Rapport om Arbeids- og velferdsetatens EØS-rettslige forpliktelser. .
 • Vis forfatter(e) (2019). Effectiveness and Application of EU & EEA Law in National Courts - Principles of Consistent Interpretation.
 • Vis forfatter(e) (2019). Brexit Roundtable - EEA Perspectives.
 • Vis forfatter(e) (2018). The Effectiveness and Application of EU and EEA Law in National Courts - Principles of Consistent Interpretation. Intersentia.
 • Vis forfatter(e) (2018). The EEA Principle of Consistent Interpretation (or something that looks like it) and Norwegian courts. 44 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Synthesis - Drawing Some Lines on the Application of the Principle of Consistent Interpretation in National Courts. 70 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Article 3 - Principle of Loyalty. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Article 2 SCA - Principle of Loyalty. 3 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Square Pegs and Round Holes: The Free Movement of Persons under EEA Law. Cambridge Yearbook of European Legal Studies. 165-186.
 • Vis forfatter(e) (2017). A Legal Cultural "Take" on the Legal System of England & Wales. 59 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Limits to the Limits of the Principle of Consistent Interpretation? Commentary on the Court’s Decision in Spedition Welter (Republished). European Current Law.
 • Vis forfatter(e) (2016). Impossible or simply unwilling - the Norwegian Supreme Court’s findings in Finanger I.
 • Vis forfatter(e) (2016). "National report on private enforcement of European competition law in Norway". 830 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Rights of Third Country Nationals under the EEA Agreement. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Of pragmatism and principles: The EEA agreement 20 years on. Common market law review. 629-684.
 • Vis forfatter(e) (2015). Limits to the limits of the principle of consistent interpretation? Commentary on the court's decision in spedition welter. European Law Review. 910-924.
 • Vis forfatter(e) (2015). Limits to the Limits of the Principle of Consistent Interpretation? Commentary on the Court’s Decision in Spedition Welter. European Law Review. 910-924.
 • Vis forfatter(e) (2014). Explaining the Principle of Consistent Interpretation in EU law.
 • Vis forfatter(e) (2013). Reelle hensyn i EU-retten. 30 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Om innholdet i og rekkevidden av det EØS-rettslige prinsippet om direktivkonform fortolkning. Jussens venner. 269-317.
 • Vis forfatter(e) (2012). "Lost in Translation: Translation of EU Legal Texts".
 • Vis forfatter(e) (2011). The Legal Status of the EU Charter of Fundamental Rights after the Treaty of Lisbon. Tilburg Law Review. 137-162.
 • Vis forfatter(e) (2011). The Burgeoning Principle of Consistency in EU Law. Yearbook of European Law (YEL). 42-85.
 • Vis forfatter(e) (2011). Consistency in EU External Relations Law.
 • Vis forfatter(e) (2010). The melting pot or the salad bowl revisited (again - the meeting of legal cultures at the European Court of Justice. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). The Burgeoning Principle of Consistency in EU law.
 • Vis forfatter(e) (2010). Consistency in EC external relations Law.
 • Vis forfatter(e) (2009). Book Review of "The European Union at the United Nations. The Functioning and Coherence of EU External Representation in a State-Centric Environment", by Maximilian B. Rasch. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2008. xviii + 348 pp. European Law Journal.
 • Vis forfatter(e) (2008). Flypassasjerers rettigheter ved kanselleringer, nektet ombordstigning og forsinkelser: Forordning 261/2004. Det juridiske fakultets skriftserie. 92-121.
 • Vis forfatter(e) (2007). The fight against terrorism in the UK.
 • Vis forfatter(e) (2007). Prosjektpresentasjon: Consistency & Coherence in the EC's External Relations.
 • Vis forfatter(e) (2006). Norwegian National Report to the FIDE Congress 2006, "Negotiations procedures under the Treaties: An Outsider's Perspective", i P. Eeckhout (ed.) "External Relations of the EU and the Member States: Competence, Mixed Agreements, International Responsibility and Effects of International Law" (2006), s. 165-197. .
 • Vis forfatter(e) (2005). Rettskildefaktorene i EF- og EU-retten. Det juridiske fakultets skriftserie. 27-48.
 • Vis forfatter(e) (2005). Flexibility vs. legal certainty. Article 307 EC and other issues in the aftermath of the open skies cases. European Foreign Affairs Review. 79-115.
 • Vis forfatter(e) (2005). Flexibility vs. Legal Certainty: Article 307 EC and Other Issues in the Aftermath of the Open Skies Cases. European Foreign Affairs Review. 35 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). EC External Relations: A new Treaty model for coherent and consistent application.
 • Vis forfatter(e) (2004). The "Open Skies" Cases: Enforcing the judgments of the European Court of Justice. Europarättslig tidskrift. 424-440.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Director, Centre on the Europeanisation of Norwegian Law - CENTENOL (2023-2028)

Project Manager, CENTENOL, Work Package 2 - Immigration Law (2023-2028)

Project Coordinator (UiB), "EØS-trygdeprosjektet" (2021-2025)

Project Manager, "Application and Effectiveness of EU & EEA Law in National Courts" (2015-2017)

Project Manager, "Konkurranse- og markedsrettslige utfordringer ved moderniseringen av offentlig sektor" (2011-2014)

PhD project, "Consistency in EC External Relations Law" (2004-2010)

Qualifications:

PhD (Bergen), 2010

Barrister (Gray's Inn, London) 2002

LL.M European Law (Stockholm), 2000

LL.B Law (Manchester), 1999

Academic positions:

2015-present: Professor, Faculty of Law, University of Bergen

2011-2015: Associate Professor, Faculty of Law, University of Bergen

2008- 2011: Researcher, Faculty of Law, University of Bergen

2004-2008: Research Fellow, Faculty of Law, University of Bergen

2003-2004: Research Fellow, Nordic Institute of Maritime Law, Faculty of Law, University of Oslo

2001-2002: Lecturer & Course Supervisor, EC Procedural Law, University of Stockholm

Kompetansefelt