Hjem
Christian Sæles bilde

Christian Sæle

Førsteamanuensis, historie
 • E-postChristian.Sele@uib.no
 • Telefon+47 55 58 26 25
 • Besøksadresse
  Øysteins gate 3
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2020. Adelskap forplikter: Norges deltakelse i Unescos skoleforsøk 1953–1959. Nordic Journal of Educational History. 51-71.
Rapport
 • Vis forfatter(e) 2005. "Mer ytterliggående enn noen hadde tenkt seg" fremstillingen av Sovjetunionens historie ca 1928-1938 i norske lærebøker for videregående skole. Mastergradsoppgave. 5. 5. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2016. Hva vil det si å være god i historie?
 • Vis forfatter(e) 2014. Historie i media.
 • Vis forfatter(e) 2014. Et historiedidaktisk blikk på historieundervisningen i skolen.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2018. Presentisme som historitetsregime i norsk utdanningspolitikk.
 • Vis forfatter(e) 2018. Konstruksjonen av fremtidens skole.
 • Vis forfatter(e) 2018. Fra fredsnasjon til moralsk nasjon. Norge og Associated Schools Project 1953-2012.
 • Vis forfatter(e) 2017. Historiebruk i utformingen av fremtidens skolepolitikk i Norge.
 • Vis forfatter(e) 2017. Historiebruk i Ludvigsen-utvalgets utredninger.
 • Vis forfatter(e) 2015. Å utvikle historiebevissthet i skolen.
 • Vis forfatter(e) 2015. Teaching historical competence in a Norwegian context.
 • Vis forfatter(e) 2015. Fortidsbilder i fremtidsbilder. Historiebruk i Ludvigsen-utvalgets visjoner for fremtidens skole.
 • Vis forfatter(e) 2014. Lærebokkritikk som utdanningspolitisk forskning 1970-2014.
 • Vis forfatter(e) 2012. Kultur- og diskursteoretiske tilnærminger til lærebøker og lærebokvurderinger i historie.
 • Vis forfatter(e) 2009. What determines histoy textbook content? Methodological challanges in analysis of political conflicts in history textbooks.
 • Vis forfatter(e) 2009. Læreboken i historie som kultur- og erindringsprodukt.
 • Vis forfatter(e) 2009. Kampen om læreboken.
 • Vis forfatter(e) 2008. 'Fortellingen er baaret av den varmeste kjærlighet til landet.' - Norsk lærebokdiskurs i historie ca. 1905 -1939.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) 2013. Synnøve Veinan Hellerud: Håkon den gode. Mellom to kulturer i vikingtida. Bokmelding. Heimen - Lokal og regional historie. 188-190.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) 2018. Trusselen fra Framtida. Klassekampen.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) 2013. Den rette historien. Lærebok kritikk som historiepolitisk redskap.
Intervju
 • Vis forfatter(e) 2013. Vil lære elevene å tenke mer kritisk.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) 2017. Samordning og omstilling. Historiebruk i Ludvigsen-utvalgets utredning om fremtidens skole. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) 2012. Mellom "vi" og "de andre" : lærebokkritikk og historieundervisningens politiske dimensjon. 14 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.