Hjem
Christine Hamms bilde

Christine Hamm

Professor, Nordisk litteratur
 • E-postChristine.Hamm@uib.no
 • Telefon+47 55 58 30 21+47 482 45 260
 • Besøksadresse
  HF-bygget
  Universitetet i Bergen
  5007 Bergen
  Rom 
  445
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Moderne kjønnsteori og tverrestetiske problemstillinger, dagligspråksfilosofi og psykoanalyse, romanteori og romaner fra det 19., 20. og 21. århundre, med vekt på norsk, svensk, dansk og tysk litteratur, drama og dramateori fra det 19., 20. og 21. århundre

Underviser i nordisk litteraturvitenskap på alle nivå

Særlig ansvar for kurset "Litterær analyse og teori: samtidslitteratur"

Lærebok
 • 2018. Dei litterære sjangrane. Ei innføring. Det Norske Samlaget.
Vitenskapelig artikkel
 • 2020. Kvinner, krig og kjærlighet. Torborg Nedreaas' novellesamling 'Bak skapet står økesen' (1945) i lys av film noir. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 6-18.
 • 2018. Myten om flyktningmoren. Medeia fra Euripides til Stridsberg. Tijdschrift voor Skandinavistiek. 6 sider.
 • 2018. Kvinnelig galskap revisited. Om resepsjonen av Amalie Skrams sinnssykehusromaner i feministisk lys. Prosopopeia. 56-63.
 • 2017. Fortellinger om mødre, fedre og barn. Sigrid Undsets reaksjon på debatten om De castbergske barnelovene. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.
 • 2016. "Vi er mere borte fra hverandre enn vi er sammen". Om kvinner, menn og skeptisisme i Cecilie Løveids debutroman 'Most'. Nordisk samtidspoesi. 49-66.
 • 2014. Tingenes vibrasjoner i Helle Helles "Dette burde skrives i nutid" (2011. Norsk Litterær Årbok. 289-310.
 • 2013. Sofi Oksanen og Estlands fortid: Utrenskning som erindringstekst. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. 17-32.
 • 2012. Gudinner med jobb og barn? : alenemødres seksualitet i norske samtidsromaner. Tidsskrift for kjønnsforskning. 32-46.
 • 2010. Alenemorens iscenesettelser i Sigrid Undsets "Ida Elisabeth" (1932), Cecilie Løveids "Sug" (1979) og Anne Oterholms "Etter kaffen" (2002). Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 288-303.
 • 2008. Plutselig psykotisk? Moderne moderskap hos Trude Marstein. Tidsskrift for kjønnsforskning. 59-75.
 • 2008. Kameliadamens metamorfoser filosofiske og feministiske aspekter ved romanen, dramaet og operaen. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon. 103-127.
 • 2007. Sigrid Undset's "Ida Elisabeth" - A Maternal Melodrama? Waiguo Wenxue Yanjiu. 9-21.
 • 2007. (Motherhood in Contemporary Norwegian Literature. Oterholm, Ørstavik, Marstein). Contemporary Foreign Literature. 137-142.
 • 2006. The Maiden and the Knight: Gender, Body and Melodrama in Sigrid Undset's "Kristin Lavransdatter". Scandinavica - International Journal of Scandinavian Studies. 22.
 • 2006. "Sjælemalerier" Amalie Skram leser Albertine. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 254-268.
 • 2005. Når språket drar på ferie. Kroppen i Trude Marsteins forfatterskap. Vagant. 36-46.
 • 2003. Doktordisputas, Universitetet i Bergen 28. juni 2002, Svar fra doktoranden. ?. 146-161.
 • 2002. Nytt og gammelt i Hanne Ørstaviks "Uke 43". ?. 73-80.
 • 2002. Kjønn, kropp og tro; En feministisk lesning av Sigrid Undsets roman "Gymnadenia". ?. 396-407.
 • 2001. Tåreperse eller språkkritikk? Hanne Ørstavik og den ukjente kvinnens melodrama. ?. 41-47.
 • 1999. Über Kriterien in Werturteilen und Textinterpretationen. Bertolt brechts "Der kaukasische Kreidekreis" und "Ordinary language philosophy". ?. 99-134.
 • 1999. Om kriterier i verdidommer og tekstfortolkninger. Bertolt Brechts "Der kaukasische Kreidekreis" og "Ordinary language philosophy". ?. 41-61.
Faglig foredrag
 • 2019. Saltvann og selvtillitt: Badende kvinner i nordisk litteratur.
 • 2017. Undsets Jenny, det døde barnet og litteraturlesing etter Wittgenstein og Moi.
 • 2017. Skjønnlitterær sprengkraft. Hvorfor krangler vi om Vigdis Hjorth?
Populærvitenskapelig foredrag
 • 2008. Moderskap hos Sigrid Undset.
 • 2008. Hva lærte Sigrid Undset hos Amalie Skram? En sammenligning av "Constance Ring" og "Jenny".
 • 2007. Hva er en kone? Om identitetsproblematikk i "Fru Marta Oulie".
 • 2007. Hva er en kone? Identitetsproblematikk i "Fru Marta Oulie".
 • 2007. "Tilværelsens uendelig kompliserte karakter". Kristin Lavransdatter som mor.
Vitenskapelig foredrag
 • 2019. Kvalitet i krim: Mord og miljø hos Maurits Hansen.
 • 2017. Traume som arv. Anerkjennelsesbehov i Vigdis Hjorths siste roman.
 • 2017. "Fy skam deg!". Arbeidermoral hos Vidar Sandbeck.
 • 2011. Goddesses with children: The sexuality of single mothers in contemporary Norwegian literature. March 23-25, 2011.
 • 2011. Den norske moren: kjønnspolitiske kommentarer til Sigrid Undsets forfatterskap.
 • 2011. Aesthetic memory: Sofi Oksanen's 'Purge' and the Concept of Remediation.
 • 2011. Aesthetic Memory. Sofi Oksanen's 'Purge' and the Concept of Remediation.
 • 2010. What does it mean to be a mother? Realism in "Kristin Lavransdatter" and ordinary language philosophy.
 • 2010. Kjønnet i nordisk litteraturvitenskap: Et faghistorisk blikk på "Amtmandens Døtre".
 • 2009. What kind of meat? Nora Simonhjell's "slaktamøte".
 • 2009. Between representation and performance: Nora Simonhjell's "slaktarmøte".
 • 2009. Becoming a father: Sigrid Undset’s "The Master of Hestviken" with Merleau-Ponty.
 • 2009. Alenemorens iscenesettelse som estetisk konflikt.
 • 2008. Becoming a father. Sigrid Undset's "The Master of Hestviken".
 • 2008. Alenemoren mellom melodrama og modernisme. Undset, Ørstavik, Marstein.
 • 2007. Kiellands kyskhet. Kropp og naturalisme i utvalgte brev og romaner.
 • 2005. Motherhood and melodrama: Reconsidered in the light of Sigrid Undset's "Ida Elisabeth".
 • 2005. Medlidenhet og naturalisme. Amalie Skram leser "Albertine".
 • 2005. "derfor går min længsel mod andre kloder" - Amalie Skrams "Constance Ring" i lys av Stanley Cavells filosofi.
 • 2004. Moderskap og melodrama i Sigrid Undsets forfatterskap. Prosjektbeskrivelse.
 • 2004. Melodrama and the Sexed Body: Kristin Lavransdatter in Novel and Film.
 • 2004. Kjønn og genre.
Annet produkt
 • 2004. Lacans psykoanalytiske tenkning, Stanley Cavells filosofi og Toril Mois perspektiv på kjønn. Innlegg på seminar for doktorgradsstudenter ved Unni Langås.
Leder
 • 2014. Leiar. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.
 • 2014. Leiar. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.
 • 2014. Leder. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.
 • 2013. Leiar. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 253-254.
 • 2013. Leiar. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 101-103.
 • 2013. Leder. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 2 sider.
 • 2013. Leder. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 173-175.
 • 2012. Leiar. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.
 • 2012. Leiar. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 63-65.
 • 2012. Leder. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 1-2.
 • 2012. Leder. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 177-178.
 • 2011. Leiar. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 107-108.
 • 2011. Leiar. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 287-288.
 • 2011. Leder. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 1-2.
 • 2011. Leder. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 209-210.
Leserinnlegg
 • 2010. "Forandring i andre sfærer av historien": I anledning Anniken Greves kritikk av Toril Mois metode i "Ibsens modernisme". Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 387-398.
Anmeldelse
 • 2017. Undsets kvinnesyn: Fortsatt utfordrende for nordister. Gymnadenia : medlemsblad for Sigrid Undset selskapet. 47-51.
 • 2014. Anmeldelse av Helena Forsås-Scott, Lisbeth Stenberg og Bjarne Thorup Thomsen: "Remapping Lagerlöf. Performance, Intermediality, and European Transmissions". Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 357-361.
 • 2011. Mer gull fra Garton. Anmeldelse av Janet Garton: Amalie Skram. Brevveksling med forlæggere. Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2010. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 187-190.
 • 2009. En stor hånd mellom lårene. Anmeldelse av Niels Fredrik Dahls "Herre". Morgenbladet. 39-39.
 • 2008. Kunstnerkonens paradokser. Anmeldelse av Astrid Sæthers "Suzannah. Fru Ibsen". Morgenbladet.
 • 2007. Herskerinne og helgen. Anmeldelse av Sigrun Slapgards "Sigrid Undset. Dikterdronningen". Morgenbladet.
 • 2007. Den umulige klassereisen. Anmeldelse av Vigdis Hjorths "Hjulskift". Morgenbladet.
 • 2004. Nytt blikk på kvinner, storbyer og flanører. Anmeldelse av Tone Selboes "Litterære vaganter". ?. 69-74.
 • 2004. Masse basiller og uhumskheter. Anmeldelse av Kristin Ribes "Forsnakkelser". ?.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • 2017. Lidelsens estetikk: Sår, sorg og smerte i litteratur, film og medier. Alvheim og Eide akademisk forlag.
 • 2017. Hva er arbeiderlitteratur? Begrepsbruk, kartlegging og forskningstradisjon. Alvheim og Eide akademisk forlag.
 • 2015. Nordsjøen i norsk litteratur. Fagbokforlaget.
 • 2008. Tekster på tvers. Queer-inspirerte lesninger. Tapir Akademisk Forlag.
Vitenskapelig monografi
 • 2013. Foreldre i det moderne. Sigrid Undsets forfatterskap og moderskapets grammatikk.
 • 2006. Medlidenhet og melodrama. Amalie Skrams romaner om ekteskap.
Kronikk
 • 2013. Mois metode. Bergens Tidende.
 • 2005. Amalie Skrams aktualitet. Fædrelandsvennen. 24.
 • 2005. Amalie Skram i vår tid. Klassekampen. 3.
Doktorgradsavhandling
 • 2019. Arbeidarkroppen. Individ og kollektiv i Nini Roll Ankers og Kristofer Uppdals prosa.
 • 2001. Medlidenhet og melodrama. Amalie Skrams litteraturkritikk og ekteskapsromaner.
Intervju
 • 2004. Undset - vanskelig for feminister.
Programdeltagelse
 • 2014. Samtale på Den Nationale Scene om Sara Stridsbergs dramatikk.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • 2019. Å bli eldre i litteraturen. Sigrid Undsets Kristin Lavransdatter i 'Korset' (1922). 27 sider.
 • 2019. "Fy skam deg!" Barneoppdragelse og arbeidermoral hos Vidar Sandbeck. . 14 sider.
 • 2018. Litterær kvalitet 1. Historiske perspektiver. 28 sider.
 • 2018. Literary Quality: Historical Perspectives. 27 sider.
 • 2018. Dramatikk. 47 sider.
 • 2017. Traume som arv. Anerkjennelsesbehov i Vigdis Hjorths 'Arv og miljø'. 19 sider.
 • 2017. Sår, sorg og smerte i litteratur, film og medier. Introduksjon til etiske, epistemologiske og estetiske spørsmål. 16 sider.
 • 2017. Et stykke begrepsbrukshistorie. "Arbeiderlitteratur" i mottakelsen av Per Sivles og Tor Obrestads streikromaner i 'Profil' og 'Vinduet'. 14 sider.
 • 2016. Den "vinröda yllefilten" og andre gjenstander i Susanna Alakoskis 'Svinalängorna': Arbeiderlitteraturens svar på tingteori. 25 sider.
 • 2016. Arbeiderkvinnens destruktive seksualitet? Moralsk perfeksjonisme i Torborg Nedreaas' "Av måneskinn gror det ingenting". 13 sider.
 • 2014. What Did Sigrid Undset inherit from Amalie Skram? The body in 'Constance Ring' and 'Jenny'. 13 sider.
 • 2014. Metamorfoser i Det ny system: Bjørnsons moralske perfeksjonisme. 13 sider.
 • 2014. Ingenting skjer? Tingenes vibrasjoner i Helle Helles "Dette burde skrives i nutid" (2011). -289309 sider.
 • 2014. "Ett nödbloss i natten". Melodrama og skeptisisme i Kristian Lundbergs Yarden (2009). 12 sider.
 • 2013. What did Sigrid Undset inherit from Amalie Skram? The body in Constance Ring and Jenny. 14 sider.
 • 2013. What did Sigrid Undset inherit from Amalie Skram? The body in Constance Ring and Jenny.
 • 2013. What Did Sigrid Undset inherit from Amalie Skram? The body in 'Constance Ring' and 'Jenny'. 13 sider.
 • 2013. Litteraturvitenskapelig kjønnsforskning eller litteraturvitenskap med et kjønnspersepktiv? Noen refleksjoner etter konferansen om forholdet mellom disiplinene. 7 sider.
 • 2013. Hva er det med mor? Det ubehagelige moderskapet i norsk samtidslitteratur. 18 sider.
 • 2010. The maternal body in Sigrid Undset's writings: Between scientific object and social construction. 16 sider.
 • 2009. "I dette Brev skal jeg lægge al min Kunst og mit hele Hjerte": Iscenesettelser av kjærlighet i Welhavens brev til Ida Kjerulf. 14 sider.
 • 2008. Susan Bordo. 6 sider.
 • 2008. Kiellands kyskhet. Kropp og naturalisme i utvalgte brev og romaner. 20 sider.
 • 2008. Das tote Kind: Weiblichkeit, Sexualität und Mütterlichkeit in Elfriede Jelineks "Lust". 19 sider.
 • 2008. "...for keisaren eg atter gol og svor": Kjønnets ubehag hos Olav H. Hauge. 15 sider.
 • 2005. Naturalism och melodram. Amalie Skrams "Constance Ring" som opera. 19 sider.
 • 2005. Melodramatisk metamorfose i Sigrid Undsets "Den trofaste hustru". 1 sider.
 • 2004. Lengsel etter kjærlighet hos Hanne Ørstavik. 15 sider.
 • 2004. Kropp og melodrama i Sigrid Undsets nåtidsroman "Den trofaste hustru".
 • 2003. The Question of Realism: Melodrama and anti-theatricality in Dostoevsky's Crime and Punishment. 11 sider.
 • 2003. Kannibalistisk begjær etter viten: Amalie Skrams "Forrådt" som melodrama. 23 sider.
 • 2000. Sannhet og sinnssykdom. En lesning av Amalie Skrams romaner "Professor Hieronimus" og Paa St. Jørgen". 18 sider.
Leksikonartikkel
 • 2016. Arbeiderlitteratur. . I:
  • 2016. Store norske leksikon (snl.no 2016).
 • 2015. Sara Stridsberg. . I:
  • 2015. Store norske leksikon (snl.no 2015). .
 • 2013. Sigrid Undset. . I:
  • 2013. Store norske leksikon (snl.no). .
 • 2013. Kristin Lavransdatter. . I:
  • 2013. Store norske leksikon (snl.no). .
 • 2013. Jenny. . I:
  • 2013. Store norske leksikon (snl.no). .
Poster
 • 2005. "disse faldne kvinder" - Albertine og Lucie hos Skram.
 • 2004. The Maiden and the Knight: Gender, body and melodrama in Sigrid Undset's "Kristin Lavransdatter".
 • 2003. Melodrama, kjønn og kropp: kristin Lavransdatter hos Undset og Ullmann.
Forord
 • 2018. Føreord. 7-8.
 • 2017. Forord. Unni Langås 60 år. 7-10.
Innledning
 • 2015. Nordsjøen i norsk litteratur – en introduksjon. 11-19.
Innledning i musikal og teaterprogram
 • 2018. Å leve i norsk historie.
Fagartikkel
 • 2005. Litterær vurdering som litteraturvitenskapelig problemfelt. ?. 14-23.
Faglig kapittel
 • 2020. "Kall meg i hvert fall ikke intellektuell". Karin Sveen om å være arbeiderforfatter. . 97-108. I:
  • 2020. Arbetarförfattaren. Litteratur och liv. Gidlunds förlag.
 • 2015. Nordsjøens maskuline og feminine grammatikk. 225-239. I:
  • 2015. Nordsjøen i norsk litteratur. Fagbokforlaget.
Intervju tidsskrift
 • 2007. Krisen i moderskapet. Hubro. Magasin for Universitetet i Bergen.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 Utvalgte publikasjoner:

2018: Anders M. Gullestad, Christine Hamm, Jørgen M. Sejersted, Eivind Tjønneland og Eirik Vassenden: Dei litterære sjangrane. Ei innføring. Oslo: Samlaget.

2017: Christine Hamm, Ingrid Nestås Mathisen, Anemari Neple (red.): Hva er arbeiderlitteratur? Begrepsbruk, kartlegging, forskningstradisjon.Bergen: Alvheim og Eide.

2017: Christine Hamm, Bjarne Markussen og Siri Hempel Lindøe (red.): Lidelsens estetikk. Sår, sorg og smerte i litteratur, film og medier. Bergen: Alvheim og Eide.

2013: Christine Hamm: Foreldre i det moderne. Sigrid Undsets forfatterskap og moderskapets grammatikk. Trondheim: Tapir forlag.

2013: "Hva er det med mor? Det ubehagelige moderskapet i norsk samtidslitteratur." I Anne Birgitte Rønning og Geir Uvsløkk: Kjønnsforhandlinger. Studier i kunst, film og litteratur. Oslo: Pax.

2008. Christine Hamm, Jørgen Magnus Sejersted, Lars Rune Waage (red.): Tekster på tvers. Queer-inspirerte lesninger. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag.

2006. Christine Hamm: Medlidenhet og melodrama. Amalie Skrams romaner om ekteskap.Oslo: Unipub.

 

Cand. philol. Universitetet i Bergen 1995

Dr. art. Universitetet i Bergen 2002

Cultural authority at Play: Taste, Class and Aesthetic judgment in Contemporary Scandinavia (research project, together with Eirik Vassenden)

Den vanskelige hverdagen: lesninger i nordisk litteratur gjennom dagligspråksfilosofien (bokprosjekt)