Hjem
Christine Hamms bilde
Foto:
Jeremias Leppänen

Christine Hamm

Professor, Nordisk litteratur
 • E-postChristine.Hamm@uib.no
 • Telefon+47 55 58 30 21+4748245260
 • Besøksadresse
  HF-bygget
  Universitetet i Bergen
  5007 Bergen
  Rom 
  422
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Jeg forsker særlig på romaner og dramaer fra det 19., 20. og 21. århundre, med vekt på norsk, svensk, dansk og tysk litteratur. Jeg har spesialkompetanse på områder som kriminallitteratur og melodrama. Teoretisk er jeg opptatt av sjangerteori, narratologi, kjønnsteori, dagligspråksfilosofi, psykoanalyse og teorier om klasse. 

Min doktorgradsavhandling skrev jeg om Amalie Skrams ekteskapsromaner (utgitt som bok i 2006). Senere skrev jeg en bok om Sigrid Undsets forfatterskap (utgitt i 2013), og utarbeidet det jeg med henvisning til Ludwig Wittgenstein og Stanley Cavell kalte for "moderskapets grammatikk". 

De siste årene har jeg forsket på hovedsaklig tre ulike felt:

- Jeg har studert mødre slik de skildres og diskuteres i litteratur (et eksempel på en artikkel om dette finnes her

- Jeg har drøftet "arbeiderlitteratur" og undersøkt klassebegrep i tilknytning til særlig nyere litterære tekster

- Jeg har utarbeidet hva dagligspråksfilosofi har å bidra med i litteraturvitenskapen 

 For tiden har jeg forskningsmidler fra det svenske Vetenskapsrådet for å forske på prekariat og prekære liv i nordisk samtidslitteratur.

- Jeg liker å bidra med foredrag og debatt til ulike litterære institusjoner som Litteraturhuset i Bergen, Bergen offentlig bibliotek, Nasjonalbiblioteket eller folkebibliotek rundt omkring i landet. Jeg har nylig deltatt i en NRKs podkast om Sigrid Undset og en debatt på debatt på litteraturhuset om kjærlighetsbrev

- Jeg har skrevet en rekke innlegg om og anmeldelser av litteratur i dagsaviser og litterære tidsskrift. 

- For tiden er jeg fagansvarlig ved snl.no, for blant annet "sjanger" og "arbeiderlitteratur".

- I 2023 har jeg gitt ut en lærebok for litteraturstudenter ved Fagbokforlaget. ('Å studere litteratur') 

Jeg underviser i nordisk litteraturvitenskap på alle nivå.

Jeg har hatt ansvar for introduksjonskursene "Litteraturen etter 1900", "Den eldre litteraturen" og for teori- og metodekurset "Litterær analyse: samtidslitteratur".

På masternivå har jeg de siste årene tilbudt følgende kurs:

- Klasse, kjønn og kvalitet i kriminallitteratur/Nordic noir (våren 2022 og 2023) 

- Den vanskelige hverdagen: Introduksjon til dagligspråksfilosofi og samtidslitteratur (våren 2015 og 2021)

- Smak og klasse i litteraturen (høsten 2020)

- Amalie Skram og Vigdis Hjorth (høsten 2018)

- Kjønn og estetikk (høsten 2011)

 

Særlig ansvar for kurset "Litterær analyse og teori: samtidslitteratur"

Publiserte bøker:

2023: Christine Hamm: Å studere litteratur. Bergen: Fagbokforlaget.

2018: Anders M. Gullestad, Christine Hamm, Jørgen M. Sejersted, Eivind Tjønneland og Eirik Vassenden: Dei litterære sjangrane. Ei innføring. Oslo: Samlaget.

2017: Christine Hamm, Ingrid Nestås Mathisen, Anemari Neple (red.): Hva er arbeiderlitteratur? Begrepsbruk, kartlegging, forskningstradisjon.Bergen: Alvheim og Eide.

2017: Christine Hamm, Bjarne Markussen og Siri Hempel Lindøe (red.): Lidelsens estetikk. Sår, sorg og smerte i litteratur, film og medier. Bergen: Alvheim og Eide.

2013: Christine Hamm: Foreldre i det moderne. Sigrid Undsets forfatterskap og moderskapets grammatikk. Trondheim: Tapir forlag.

2013: "Hva er det med mor? Det ubehagelige moderskapet i norsk samtidslitteratur." I Anne Birgitte Rønning og Geir Uvsløkk: Kjønnsforhandlinger. Studier i kunst, film og litteratur. Oslo: Pax.

2008. Christine Hamm, Jørgen Magnus Sejersted, Lars Rune Waage (red.): Tekster på tvers. Queer-inspirerte lesninger. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag.

2006. Christine Hamm: Medlidenhet og melodrama. Amalie Skrams romaner om ekteskap.Oslo: Unipub.

 

Lærebok
 • Vis forfatter(e) (2023). Å studere litteratur. Fagbokforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2018). Dei litterære sjangrane. Ei innføring. Det Norske Samlaget.
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Hvem er prekariatet? Sårbare liv i Cathrine Knudsens De langtidsboende (2008), Manuell (2014) og Den siste hjelperen (2018). Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 114-127.
 • Vis forfatter(e) (2022). Menn imellom: Homososialt begjær og forholdet til naturen i Morten Strøksnes' Havboka. Norsk Litterær Årbok. 120-145.
 • Vis forfatter(e) (2021). Amalie Skrams begeistring. Litteraturkritikk som formidling av leseopplevelse. Prosopopeia. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Kvinner, krig og kjærlighet. Torborg Nedreaas' novellesamling 'Bak skapet står økesen' (1945) i lys av film noir. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 6-18.
 • Vis forfatter(e) (2018). Myten om flyktningmoren. Medeia fra Euripides til Stridsberg. Tijdschrift voor Skandinavistiek. 6 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Kvinnelig galskap revisited. Om resepsjonen av Amalie Skrams sinnssykehusromaner i feministisk lys. Prosopopeia. 56-63.
 • Vis forfatter(e) (2017). Fortellinger om mødre, fedre og barn. Sigrid Undsets reaksjon på debatten om De castbergske barnelovene. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.
 • Vis forfatter(e) (2016). "Vi er mere borte fra hverandre enn vi er sammen". Om kvinner, menn og skeptisisme i Cecilie Løveids debutroman 'Most'. Nordisk samtidspoesi. 49-66.
 • Vis forfatter(e) (2014). Tingenes vibrasjoner i Helle Helles "Dette burde skrives i nutid" (2011. Norsk Litterær Årbok. 289-310.
 • Vis forfatter(e) (2013). Sofi Oksanen og Estlands fortid: Utrenskning som erindringstekst. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. 17-32.
 • Vis forfatter(e) (2012). Gudinner med jobb og barn? : alenemødres seksualitet i norske samtidsromaner. Tidsskrift for kjønnsforskning. 32-46.
 • Vis forfatter(e) (2010). Alenemorens iscenesettelser i Sigrid Undsets "Ida Elisabeth" (1932), Cecilie Løveids "Sug" (1979) og Anne Oterholms "Etter kaffen" (2002). Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 288-303.
 • Vis forfatter(e) (2008). Plutselig psykotisk? Moderne moderskap hos Trude Marstein. Tidsskrift for kjønnsforskning. 59-75.
 • Vis forfatter(e) (2008). Kameliadamens metamorfoser filosofiske og feministiske aspekter ved romanen, dramaet og operaen. Agora. 103-127.
 • Vis forfatter(e) (2007). Sigrid Undset's "Ida Elisabeth" - A Maternal Melodrama? Waiguo Wenxue Yanjiu. 9-21.
 • Vis forfatter(e) (2007). (Motherhood in Contemporary Norwegian Literature. Oterholm, Ørstavik, Marstein). Contemporary Foreign Literature. 137-142.
 • Vis forfatter(e) (2006). The Maiden and the Knight: Gender, Body and Melodrama in Sigrid Undset's "Kristin Lavransdatter". Scandinavica - An International Journal of Scandinavian Studies. 22.
 • Vis forfatter(e) (2006). "Sjælemalerier" Amalie Skram leser Albertine. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 254-268.
 • Vis forfatter(e) (2005). Når språket drar på ferie. Kroppen i Trude Marsteins forfatterskap. Vagant. 36-46.
 • Vis forfatter(e) (2003). Doktordisputas, Universitetet i Bergen 28. juni 2002, Svar fra doktoranden. ?. 146-161.
 • Vis forfatter(e) (2002). Nytt og gammelt i Hanne Ørstaviks "Uke 43". ?. 73-80.
 • Vis forfatter(e) (2002). Kjønn, kropp og tro; En feministisk lesning av Sigrid Undsets roman "Gymnadenia". ?. 396-407.
 • Vis forfatter(e) (2001). Tåreperse eller språkkritikk? Hanne Ørstavik og den ukjente kvinnens melodrama. ?. 41-47.
 • Vis forfatter(e) (1999). Über Kriterien in Werturteilen und Textinterpretationen. Bertolt brechts "Der kaukasische Kreidekreis" und "Ordinary language philosophy". ?. 99-134.
 • Vis forfatter(e) (1999). Om kriterier i verdidommer og tekstfortolkninger. Bertolt Brechts "Der kaukasische Kreidekreis" og "Ordinary language philosophy". ?. 41-61.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2019). Saltvann og selvtillitt: Badende kvinner i nordisk litteratur.
 • Vis forfatter(e) (2017). Undsets Jenny, det døde barnet og litteraturlesing etter Wittgenstein og Moi.
 • Vis forfatter(e) (2017). Skjønnlitterær sprengkraft. Hvorfor krangler vi om Vigdis Hjorth?
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2008). Moderskap hos Sigrid Undset.
 • Vis forfatter(e) (2008). Hva lærte Sigrid Undset hos Amalie Skram? En sammenligning av "Constance Ring" og "Jenny".
 • Vis forfatter(e) (2007). Hva er en kone? Om identitetsproblematikk i "Fru Marta Oulie".
 • Vis forfatter(e) (2007). Hva er en kone? Identitetsproblematikk i "Fru Marta Oulie".
 • Vis forfatter(e) (2007). "Tilværelsens uendelig kompliserte karakter". Kristin Lavransdatter som mor.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). Menn frå bygda. Klasse, kjønn og kunst i 'Naustet' og 'Septologien' .
 • Vis forfatter(e) (2023). Hva er helse, hva er lykke? Cathrine Knudsens dystopiske roman 'Kjærlighetsfragmentet' som filosofisk undersøkelse .
 • Vis forfatter(e) (2023). Amalie Skram in France - a depressive affair?
 • Vis forfatter(e) (2021). Finding a voice: Nina Grieg and Camilla Collett.
 • Vis forfatter(e) (2020). Making sense of motherhood: Mothering in Recent Norwegian Fiction.
 • Vis forfatter(e) (2020). Den umulige fortellingen om et barn med autisme: Lars Amund Vaages 'Syngja' i lys av Wittgenstein.
 • Vis forfatter(e) (2019). Kvalitet i krim: Mord og miljø hos Maurits Hansen.
 • Vis forfatter(e) (2017). Traume som arv. Anerkjennelsesbehov i Vigdis Hjorths siste roman.
 • Vis forfatter(e) (2017). "Fy skam deg!". Arbeidermoral hos Vidar Sandbeck.
 • Vis forfatter(e) (2011). Goddesses with children: The sexuality of single mothers in contemporary Norwegian literature. March 23-25, 2011.
 • Vis forfatter(e) (2011). Den norske moren: kjønnspolitiske kommentarer til Sigrid Undsets forfatterskap.
 • Vis forfatter(e) (2011). Aesthetic memory: Sofi Oksanen's 'Purge' and the Concept of Remediation.
 • Vis forfatter(e) (2011). Aesthetic Memory. Sofi Oksanen's 'Purge' and the Concept of Remediation.
 • Vis forfatter(e) (2010). What does it mean to be a mother? Realism in "Kristin Lavransdatter" and ordinary language philosophy.
 • Vis forfatter(e) (2010). Kjønnet i nordisk litteraturvitenskap: Et faghistorisk blikk på "Amtmandens Døtre".
 • Vis forfatter(e) (2009). What kind of meat? Nora Simonhjell's "slaktamøte".
 • Vis forfatter(e) (2009). Between representation and performance: Nora Simonhjell's "slaktarmøte".
 • Vis forfatter(e) (2009). Becoming a father: Sigrid Undset’s "The Master of Hestviken" with Merleau-Ponty.
 • Vis forfatter(e) (2009). Alenemorens iscenesettelse som estetisk konflikt.
 • Vis forfatter(e) (2008). Becoming a father. Sigrid Undset's "The Master of Hestviken".
 • Vis forfatter(e) (2008). Alenemoren mellom melodrama og modernisme. Undset, Ørstavik, Marstein.
 • Vis forfatter(e) (2007). Kiellands kyskhet. Kropp og naturalisme i utvalgte brev og romaner.
 • Vis forfatter(e) (2005). Motherhood and melodrama: Reconsidered in the light of Sigrid Undset's "Ida Elisabeth".
 • Vis forfatter(e) (2005). Medlidenhet og naturalisme. Amalie Skram leser "Albertine".
 • Vis forfatter(e) (2005). "derfor går min længsel mod andre kloder" - Amalie Skrams "Constance Ring" i lys av Stanley Cavells filosofi.
 • Vis forfatter(e) (2004). Moderskap og melodrama i Sigrid Undsets forfatterskap. Prosjektbeskrivelse.
 • Vis forfatter(e) (2004). Melodrama and the Sexed Body: Kristin Lavransdatter in Novel and Film.
 • Vis forfatter(e) (2004). Kjønn og genre.
Annet produkt
 • Vis forfatter(e) (2004). Lacans psykoanalytiske tenkning, Stanley Cavells filosofi og Toril Mois perspektiv på kjønn. Innlegg på seminar for doktorgradsstudenter ved Unni Langås.
Leder
 • Vis forfatter(e) (2014). Leiar. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.
 • Vis forfatter(e) (2014). Leiar. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 275-277.
 • Vis forfatter(e) (2014). Leiar. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.
 • Vis forfatter(e) (2014). Leder. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.
 • Vis forfatter(e) (2013). Leiar. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 253-254.
 • Vis forfatter(e) (2013). Leiar. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 101-103.
 • Vis forfatter(e) (2013). Leder. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 173-175.
 • Vis forfatter(e) (2013). Leder. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 2 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Leiar. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 63-65.
 • Vis forfatter(e) (2012). Leiar. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.
 • Vis forfatter(e) (2012). Leder. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 177-178.
 • Vis forfatter(e) (2012). Leder. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 1-2.
 • Vis forfatter(e) (2011). Leiar. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 107-108.
 • Vis forfatter(e) (2011). Leiar. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 287-288.
 • Vis forfatter(e) (2011). Leder. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 1-2.
 • Vis forfatter(e) (2011). Leder. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 209-210.
Leserinnlegg
 • Vis forfatter(e) (2010). "Forandring i andre sfærer av historien": I anledning Anniken Greves kritikk av Toril Mois metode i "Ibsens modernisme". Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 387-398.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2023). Life writing under kjærlighetens høye himmel: Brev skrevet av og til Camilla Collett, Amalie Skram, Karen Blixen og Olav H. Hauge. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift.
 • Vis forfatter(e) (2022). Biografi om norsk bauta - Georg Johannesen og hans tid. Prosa - tidsskrift for skribenter. 65-68.
 • Vis forfatter(e) (2017). Undsets kvinnesyn: Fortsatt utfordrende for nordister. Gymnadenia : medlemsblad for Sigrid Undset selskapet. 47-51.
 • Vis forfatter(e) (2014). Anmeldelse av Helena Forsås-Scott, Lisbeth Stenberg og Bjarne Thorup Thomsen: "Remapping Lagerlöf. Performance, Intermediality, and European Transmissions". Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 357-361.
 • Vis forfatter(e) (2011). Mer gull fra Garton. Anmeldelse av Janet Garton: Amalie Skram. Brevveksling med forlæggere. Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2010. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 187-190.
 • Vis forfatter(e) (2009). En stor hånd mellom lårene. Anmeldelse av Niels Fredrik Dahls "Herre". Morgenbladet. 39-39.
 • Vis forfatter(e) (2008). Kunstnerkonens paradokser. Anmeldelse av Astrid Sæthers "Suzannah. Fru Ibsen". Morgenbladet.
 • Vis forfatter(e) (2007). Herskerinne og helgen. Anmeldelse av Sigrun Slapgards "Sigrid Undset. Dikterdronningen". Morgenbladet.
 • Vis forfatter(e) (2007). Den umulige klassereisen. Anmeldelse av Vigdis Hjorths "Hjulskift". Morgenbladet.
 • Vis forfatter(e) (2004). Nytt blikk på kvinner, storbyer og flanører. Anmeldelse av Tone Selboes "Litterære vaganter". ?. 69-74.
 • Vis forfatter(e) (2004). Masse basiller og uhumskheter. Anmeldelse av Kristin Ribes "Forsnakkelser". ?.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2017). Lidelsens estetikk: Sår, sorg og smerte i litteratur, film og medier. Alvheim og Eide Akademisk forlag.
 • Vis forfatter(e) (2017). Hva er arbeiderlitteratur? Begrepsbruk, kartlegging og forskningstradisjon. Alvheim og Eide Akademisk forlag.
 • Vis forfatter(e) (2015). Nordsjøen i norsk litteratur. Fagbokforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2008). Tekster på tvers. Queer-inspirerte lesninger. Tapir Akademisk Forlag.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) (2013). Foreldre i det moderne. Sigrid Undsets forfatterskap og moderskapets grammatikk.
 • Vis forfatter(e) (2006). Medlidenhet og melodrama. Amalie Skrams romaner om ekteskap.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2013). Mois metode. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2005). Amalie Skrams aktualitet. Fædrelandsvennen. 24.
 • Vis forfatter(e) (2005). Amalie Skram i vår tid. Klassekampen. 3.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2019). Arbeidarkroppen. Individ og kollektiv i Nini Roll Ankers og Kristofer Uppdals prosa.
 • Vis forfatter(e) (2001). Medlidenhet og melodrama. Amalie Skrams litteraturkritikk og ekteskapsromaner.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2004). Undset - vanskelig for feminister.
Programdeltagelse
 • Vis forfatter(e) (2014). Samtale på Den Nationale Scene om Sara Stridsbergs dramatikk.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Interseksjonelle perspektiver i den populære arbeiderlitteraturen. Karen Sundts 'Heltinden paa Kuba' (1898) som eksempel. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2023). A Plea for Motherhood: Mothering and Writing in Contemporary Norwegian Literature. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). Møtet med mørket. Arbeiderlitteraritet i Ingeborg Refling Hagens 'Tre døgn i storskogen' (1937-1939). 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Sigrid Undset’s Problematic Propaganda: The Call for Democracy in 'Return to the Future'. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Kvalitet i krim: Mord og miljø hos Maurits Hansen. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Det mangfoldige moderskapet. 'Kristin Lavransdatter' i feministisk perspektiv.
 • Vis forfatter(e) (2019). Å bli eldre i litteraturen. Sigrid Undsets Kristin Lavransdatter i 'Korset' (1922). 27 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). "Fy skam deg!" Barneoppdragelse og arbeidermoral hos Vidar Sandbeck. . 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Litterær kvalitet 1. Historiske perspektiver. 28 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Literary Quality: Historical Perspectives. 27 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Dramatikk. 47 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Traume som arv. Anerkjennelsesbehov i Vigdis Hjorths 'Arv og miljø'. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Sår, sorg og smerte i litteratur, film og medier. Introduksjon til etiske, epistemologiske og estetiske spørsmål. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Et stykke begrepsbrukshistorie. "Arbeiderlitteratur" i mottakelsen av Per Sivles og Tor Obrestads streikromaner i 'Profil' og 'Vinduet'. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Den "vinröda yllefilten" og andre gjenstander i Susanna Alakoskis 'Svinalängorna': Arbeiderlitteraturens svar på tingteori. 25 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Arbeiderkvinnens destruktive seksualitet? Moralsk perfeksjonisme i Torborg Nedreaas' "Av måneskinn gror det ingenting". 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). What Did Sigrid Undset inherit from Amalie Skram? The body in 'Constance Ring' and 'Jenny'. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Metamorfoser i Det ny system: Bjørnsons moralske perfeksjonisme. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Ingenting skjer? Tingenes vibrasjoner i Helle Helles "Dette burde skrives i nutid" (2011). -289309 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). "Ett nödbloss i natten". Melodrama og skeptisisme i Kristian Lundbergs Yarden (2009). 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). What did Sigrid Undset inherit from Amalie Skram? The body in Constance Ring and Jenny.
 • Vis forfatter(e) (2013). What did Sigrid Undset inherit from Amalie Skram? The body in Constance Ring and Jenny. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). What Did Sigrid Undset inherit from Amalie Skram? The body in 'Constance Ring' and 'Jenny'. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Litteraturvitenskapelig kjønnsforskning eller litteraturvitenskap med et kjønnspersepktiv? Noen refleksjoner etter konferansen om forholdet mellom disiplinene. 7 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Hva er det med mor? Det ubehagelige moderskapet i norsk samtidslitteratur. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). The maternal body in Sigrid Undset's writings: Between scientific object and social construction. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). "I dette Brev skal jeg lægge al min Kunst og mit hele Hjerte": Iscenesettelser av kjærlighet i Welhavens brev til Ida Kjerulf. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). Susan Bordo. 6 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). Kiellands kyskhet. Kropp og naturalisme i utvalgte brev og romaner. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). Das tote Kind: Weiblichkeit, Sexualität und Mütterlichkeit in Elfriede Jelineks "Lust". 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). "...for keisaren eg atter gol og svor": Kjønnets ubehag hos Olav H. Hauge. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). Naturalism och melodram. Amalie Skrams "Constance Ring" som opera. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). Melodramatisk metamorfose i Sigrid Undsets "Den trofaste hustru". 1 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). Lengsel etter kjærlighet hos Hanne Ørstavik. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). Kropp og melodrama i Sigrid Undsets nåtidsroman "Den trofaste hustru".
 • Vis forfatter(e) (2003). The Question of Realism: Melodrama and anti-theatricality in Dostoevsky's Crime and Punishment. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (2003). Kannibalistisk begjær etter viten: Amalie Skrams "Forrådt" som melodrama. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) (2000). Sannhet og sinnssykdom. En lesning av Amalie Skrams romaner "Professor Hieronimus" og Paa St. Jørgen". 18 sider.
Leksikonartikkel
 • Vis forfatter(e) (2016). Arbeiderlitteratur. . I:
  • Vis forfatter(e) (2016). Store norske leksikon (snl.no 2016).
 • Vis forfatter(e) (2015). Sara Stridsberg. . I:
  • Vis forfatter(e) (2015). Store norske leksikon (snl.no 2015). .
 • Vis forfatter(e) (2013). Sigrid Undset. . I:
  • Vis forfatter(e) (2013). Store norske leksikon (snl.no). .
 • Vis forfatter(e) (2013). Kristin Lavransdatter. . I:
  • Vis forfatter(e) (2013). Store norske leksikon (snl.no). .
 • Vis forfatter(e) (2013). Jenny. . I:
  • Vis forfatter(e) (2013). Store norske leksikon (snl.no). .
Poster
 • Vis forfatter(e) (2005). "disse faldne kvinder" - Albertine og Lucie hos Skram.
 • Vis forfatter(e) (2004). The Maiden and the Knight: Gender, body and melodrama in Sigrid Undset's "Kristin Lavransdatter".
 • Vis forfatter(e) (2003). Melodrama, kjønn og kropp: kristin Lavransdatter hos Undset og Ullmann.
Forord
 • Vis forfatter(e) (2018). Føreord. 7-8.
 • Vis forfatter(e) (2017). Forord. Unni Langås 60 år. 7-10.
Innledning
 • Vis forfatter(e) (2015). Nordsjøen i norsk litteratur – en introduksjon. 11-19.
Innledning i musikal og teaterprogram
 • Vis forfatter(e) (2018). Å leve i norsk historie.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). Solstads tro og tvil: modernisme, kommunisme, frigjøring. Prosa - tidsskrift for skribenter.
 • Vis forfatter(e) (2005). Litterær vurdering som litteraturvitenskapelig problemfelt. ?. 14-23.
Faglig kapittel
 • Vis forfatter(e) (2023). Kvinnelig seksualitet i forandring. Torborg Nedreaas' plass i en kvinnelitterær kanon. . I:
  • Vis forfatter(e) (2023). Politikk, kunst og kjærlighet. Nye perspektiver på Torborg Nedreaas' forfatterskap. Scandinavian Academic Press.
 • Vis forfatter(e) (2020). "Kall meg i hvert fall ikke intellektuell". Karin Sveen om å være arbeiderforfatter. . 97-108. I:
  • Vis forfatter(e) (2020). Arbetarförfattaren. Litteratur och liv. Gidlunds förlag.
 • Vis forfatter(e) (2015). Nordsjøens maskuline og feminine grammatikk. 225-239. I:
  • Vis forfatter(e) (2015). Nordsjøen i norsk litteratur. Fagbokforlaget.
Intervju tidsskrift
 • Vis forfatter(e) (2007). Krisen i moderskapet. Hubro. Magasin for Universitetet i Bergen.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

1) Jeg har for tiden undervisningsfri for å forske på prekariat, prekaritet og prekære liv i skandinavisk litteratur etter velferdsstatens epoke. (Samarbeidsprosjekt med Magnus Nilsson ved Malmö Universitet, Nicklas Freisleben Lund ved Syddansk Universitet og Ingrid Nestås Mathisen ved Høgskolen i Bergen). 

- Vi forsker på samspillet mellom skandinavisk samtidslitteratur og den økende gruppen mennesker med løse relasjoner til arbeidslivet. Jeg interesserer meg særlig for mødre slik de er skildret i romaner som løfter frem prekære livssituasjoner. Planen er å skrive en bok med tittelen "Precarious motherhood".

2) Sammen med Ingeborg Löfgren ved Uppsala Universitet og finske kollegaer er jeg i ferd med å redigere en antologi om Nordisk litteratur, filosofi og kultur i lys av dagligspråksfilosofi. (Bokprosjekt) 

3) Jeg skriver også på en bok der jeg tilbyr lesninger i nordisk samtidslitteratur med bakgrunn i Austin, Wittgenstein og Cavell. (Foreløpig tittel: Den vanskelige hverdagen: lesninger i nordisk litteratur gjennom dagligspråksfilosofien )

Cand. philol. Universitetet i Bergen 1995

Dr. art. Universitetet i Bergen 2002