Hjem
Claus Halbergs bilde
Foto:
Marie Nerland
 • E-postclaus.halberg@uib.no
 • Besøksadresse
  Parkveien 9
  Ida Bloms hus
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Jeg er postdoktor ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning og prosjektleder for det EU-finansierte prosjektet FEMSAG: Feminist Theory After Sex and Gender. Jeg har doktorgrad i filosofi og kjønnsforskning fra Universitetet i Bergen.

Doktoravhandlingen min, ”The Labour of the Feminine in Merleau-Ponty’s Philosophy of Nature”, var en studie av forfatterskapet til den franske fenomenologiske filosofen Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) med henblikk på det jeg kaller feminine metaforers filosofiske rolle i Merleau-Pontys beskrivelser og konseptualiseringer av naturen og naturerfaringen. Både tematikken og fortolkningsgrepet i avhandlingen var i så måte inspirert av Luce Irigaray (1930 - >), en fransk feministisk filosof, lingvist og psykoanalytiker i generasjonen etter Merleau-Ponty.

Siden doktorgraden har jeg fortsatt med disse tematikkene – fenomenologi, natur og kjønn – men på mer differensierte måter. Jeg har publisert artikler der jeg ser på hvordan fenomenologi kan inngå i produktive samtaler med naturvitenskapelige kunnskapsfelt, slik som forskning på livets opprinnelse og kognitiv hjerneforskning.

Den aktuelle forskningen min tar et vitenskapsfilosofisk og -kritisk blikk på forståelsen av kjønn og kjønnsforskjeller i lys av to distinkte men relaterte problematikker: arv vs. miljø-problematikken innen biologiens filosofi, og hjerne vs. tanke-problematikken innen sinnsfilosofien.

Her ser jeg blant annet på det filosofiske grunnlaget for forsøk på å påvise og forklare kjønnsforskjeller i kognisjon, emosjon og atferd gjennom vokabularet til evolusjonsbiologi, genetikk, nevrobiologi og kognitiv psykologi. En underliggende tematikk for denne forskningen er potensialet og grensene for en forsoning mellom feministisk teori og filosofisk naturalisme, to tanketradisjoner som historisk har blitt ansett for å være i konflikt med hverandre.

Fagfellevurderte konferanseinnlegg:

“(En)activel Debunking Neurosexis: The Case for an Alliance Between Neurofeminism and Enactivism”. Presentert på konferansen BIAS In AI and Neuroscience: Transdisciplinary conference. Universitetet i Radboud, Nijmegen, 17-19. juni, 2019.

“Transgendering the Merleau-Pontian Body: Not Necessarily an Easy Task”. Innlegg holdt på det 43. årlige møtet i The International Merleau-Ponty Circle, University of Tennessee at Chattanooga, Chattanooga, TE, 8.-10. november 2018.

“Enactively (En)gendering Emotion: The Case for a Mutual Alliance Between Neurofeminism and Enactivism”. Innlegg holdt på SLSA – Out of Mind,det 32. årlige møtet i Society for Literature, Science, and the Arts, samarrangert av The University of Waterloo, York University, OCAD University, og Rochester Institute of Technology, Toronto, 15.-18. november 2018.

“Is Karen Barad a Naturalist?”. Innlegg holdt på det 57. årlige møtet i Society for Phenomenology and Existential Philosophy, Pennsylvania State University, State College, PA, 18-20. oktober 2018.

“Feminism, Force and Finitude: (Mis)understanding Elizabeth Grosz’s Darwinian Reflections on Life, Politics, and Art”. Innlegg holdt på Biopower, Biologics, Biospheres: philoSOPHIA 2018, det 12. årlige møtet i philoSOPHIA: Society for Continental Feminism, University of Richmond, Richmond, VA, 22.-24. mars 2018.

”Origins without causes: The phenomenological discourse on the origin of life and mind.” Innlegg holdt på konferansebiennalen til International Society for the History, Philosophy, and Social Studies of Biology, Université du Québec à Montréal, 5.-10. juli, 2015.

”Deleuze contra phenomenology: Differences that make a difference.” Innlegg på Daughters of Chaos, den 8. årlige konferansen til Deleuze Studies, Stockholm, 29. juni-1. juli, 2015.

”If the Reversibility of the Flesh is the Answer, What, Then, Was the Question? In Search of the Question at the Heart of Merleau-Ponty's Fundamental Thought.” Innlegg på At the Limits of Phenomenology: 12th Annual Meeting of the Nordic Society for Phenomenology,Helsinki, Finland, 24.-26. april, 2014.

”Sexual Difference, Sexuate Difference.” Self and Other: 5thAnnual Meeting of the Nordic Society of Phenomenology,Universitetet i København, 20.-22. april, 2007.

Gjesteforelesninger

”Thinking Emergence at the Interface Between Phenomenology and Biology: Some Recent Contributions.” Gjesteforelesning ved Centre d'Ethique Contemporaine, Université Paul Valéry, Montpellier, 20. juni, 2014.

”Merleau-Ponty's Philosophy of Nature: Naturalizing Phenomenology or Phenomenalizing Nature?” Gjesteforelesning ved Centre d'Ethique Contemporaine, Université Paul Valery, Montpellier, 17. juni, 2014.

Keynote

”Flesh as Desire.” Keynote-foredrag på konferansen In Memory of Maurice Merleau-Ponty: Environment, Embodiment and Gender,Universitetet i Bergen, 30. oktober, 2008.

Innlegg i populærvitenskapelige/utenomakademiske fora:

Ghost by Kader Attia.” Tale ved åpningen av utstillingen av Kader Attias installasjon Ghost på Galleri 3.14, Bergen, 27. mars, 2015.

”Kjønn i rommet mellom ‘født sånn’ og ‘blitt sånn:’ Noen påminnelser fra Simone de Beauvoirs Det annet kjønn.” Forum for feminisme og queer teori, Alléhjørnet, Bergen, 7. mai, 2012.

”Fallogosentrisme? Luce Irigaray og den feministiske kritikken av filosofien.” Feministisk forskningscafé, Arkeologisk museum, Stavanger, 27. mars, 2007.

Diverse formidling

“Neurosexism, Neurofeminism, and the Limits of Neuroplasticity”. Åpent foredrag holdt ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning, Universitetet i Bergen, 16. januar, 2019.

“Is Karen Barad a Feminist Naturalist?” Åpent foredrag holdt ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning, Universitetet i Bergen, 11. januar, 2018.

“Rethinking partner choice, cooperation, and parental investment: Perspectives from evolutionary biology and feminist science studies”. Foredrag holdt i samarbeid med postdoktor Adele Mennerat ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning 22. oktober 2015, i anledning Det nasjonale kontaktmøtet for kjønnsforskning.

”‘The Light Which, Illuminating the Rest, Remains at Its Source in Obscurity’: In Search of the Question Behind Merleau-Ponty's Thought of Flesh.” Inlegg på seminaret The Historicity of Human Existence and the ‘Flesh,’Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, Universitetet i Bergen, 6.-7. februar, 2014, i anledning utgivelsen av Konrad Rokstads bok Husserl and Merleau-Ponty Inquired Into the Historicity of Human Existence.

”Feminism after Poststructuralism: Grappling With Neurosexism.” Innlegg på seminaret Feminism after Poststructuralism: Literature and Philosophy, arrangert i anledning Toril Mois 60 års-dag, Litteraturhuset i Bergen, 6. desember, 2013.

”Zeigen, Greifen og motorisk intensjonalitet: Problemet om motorikkens ‘grunn’ i Merleau-Pontys analyse av tilfellet Schneider.” Innlegg på instituttseminar ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, Universitetet i Bergen, 27. oktober, 2011.

”Sara Heinämaa’s paper ’Anonymity and Personhood: Merleau-Ponty’s Conception of the Bodily Subject’.” Responsinnlegg på konferansen Nature, Freedom, History – Merleau-Ponty after Fifty Years, University College Dublin, 22.-24. juni, 2011.

”Production and Reduction of Difference – Touching on the Double Gesture in Irigaray's Rewriting of Merleau-Ponty's Notion of ‘the Flesh.” Innlegg på seminaret Luce Irigaray and the Canon of Philosophy, Universitetet i Oslo, 6. november, 2008, i anledning lanseringen av Agoras temanummer om Luce Irigaray.

”Dekonstruksjon og fenomenologi i Irigarays filosofiske tilnærming til kjønnsforskjellen.” Innlegg på konferansen Kjønnsforskning NÅ!, Universitetet i Bergen, 8.-9. september, 2006.

EXPHIL-SVSEM (examen philosophicum)

EXPHIL-JUSEM (examen philosophicum)

EXPHIL-HFSEM (examen philosophicum)

EXFAC00AS (akademisk skriving)

KVIK101 (kvinne- og kjønssteori)

KVIK201 (kvinne- og kjønnsteori)

KVIK206 (kvinne- og kjønnsteori)

Fagfellevurderte artikler

“Fighting the Good Fight? On some Recent Transcendentalist Objections to ‘Naturalized Phenomenology’.” Études Phénoménologiques – Phenomenological Studies, temanummer om “Phenomenology and the Challenges from the Philosophy of Mind”, nr. 1, 2017, s. 135-165.

“Emergent Life: Addressing the ‘Ontological Diplopia’ of the 21stCentury with Merleau-Ponty and Deacon”. Discipline Filosofiche, temanummer om “Merleau-Ponty and the Natural Sciences,” vol. XXIV, nr. 2, 2015, s. 185-215

”Lyset som i sin opprinnelse forblir dunkelt: Irigaray om (kjønns)forskjellens påtagelige usynlighet i Merleau-Pontys Det synlige og det usynlige.” Agora, nr. 3, 2008, s. 134-160.

 

Fagartikler, ikke fagfellevurdert

"Do Brain Decoders Have an Ontological Mind of Their Own? Response to Nikolas Rose". Body & Society, vol. 25, nr. 4, 2019, s. 103-120.

“(Ne pas) avoir foi en les choses : le cognitivisme et le fondement abyssal de la vie”. I: Marc-Henry Soulet (red.), Action et incertitude: Les epreuves de l’incertain, Basel, Schwabe Verlag, 2018.

“Deleuze kontra fenomenologien: Noen avgjørende forskjeller”. I: Helge Pettersen, Terje Hellesen og Remi Nilsen (red.), Deleuze i vest. Bergen: Morgana Press, 2018, s. 11-33.

“Grappling With Neurosexism.” Tidsskrift for kjønnsforskning, nr. 3-4, 2014, s. 326-331. Publisert panelinnlegg fra Feminism after Poststructuralism: Literature and Philosophy, seminar holdt i anledning Toril Mois 60 års-dag, Litteraturhuset i Bergen, 6. desember, 2013.

”Fornuft og følelser: Fra tvedeling til tvetydighet” (med Simen A. Øyen). Semikolon,vol. 12, nr. 21, 2011, s. 25-33

“The Tangible Invisible: Irigaray’s Phenomenological Critique of Merleau-Ponty’s Notion of the Flesh.” I: Ane Faugstad Aarø & Johannes Servan (red.), Environment, Embodiment and Gender, Bergen: HermesText, 2011, s. 107-131.

”Væren i fri dressur: Om fremmedelementet i Merleau-Pontys fenomenologi.” Prosopopeia, vol. 17, nr. 1, 2010, s. 22-29.

 

Populærvitenskapelige publikasjoner, debattinnlegg og annet

"Hjernemani som kulturell patologi - og hvordan den kan motvirkes (2)" Salongen - nettidsskrift for filosofi og idéhistorie, 3. juni, 2021 (tilgjengelig fra: https://www.salongen.no/om-hjernemani-som-kulturell-patologi-og-hvordan-... lest 3. juni 2021)

"Hjernemani som kulturell patologi - og hvordan den kan motvirkes (1)" Salongen - nettidsskrift for filosofi og idéhistorie, 29. mai, 2021 (tilgjengelig fra: https://www.salongen.no/om-hjernemani-som-kulturell-patologi-og-hvordan-... lest 31. mai 2021)

“Merleau-Ponty og naturens kvinnelige ansikt.” Salongen – nettstedet for filosofi og idéhistorie, 4. mars, 2014 (tilgjengelig fra: http://www.salongen.no/?p=2677; lest 12.05.2015)

Ghost by Kader Attia”. I: The International Difference: Contribution to the Contemporary Art Scene. Utgitt av Galleri 3,14 i Bergen, 2015, s. 165.

Hjernevask-teorien om hjernekjønn er kanskje mindre naturalistisk enn den gir seg ut for å være.” Kommentar i Morgenbladet, nr. 11, 13. mars, 2015, s. 18-19 (tilgjengelig fra http://morgenbladet.no/debatt/2015/hjernetov#.VQVx10LxGB8; lest 31. mai 2021)

“Kjønn på hjernen: Historien om en gjenstridig pseudovitenskapelig hypotese.” Samtiden, nr. 1, 2014, s. 64-78.

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). «Natur» er også et ord: Om å ta natur på alvor i feministisk teori. Tidsskrift for kjønnsforskning. 72-84.
 • Vis forfatter(e) (2022). Neurosexism, Neurofeminism, and Neurocentrism: From Gendered Brains to Embodied Minds. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research.
 • Vis forfatter(e) (2019). Do Brain Decoders Have an Ontological Mind of Their Own? Response to Nikolas Rose. Body & Society. 103-120.
 • Vis forfatter(e) (2017). Fighting the Good Fight? On Some Recent Transcendentalist Objections to “Naturalized Phenomenology”. Études phénoménologiques --- Phenomenological Studies. 135-165.
 • Vis forfatter(e) (2014). Grappling With Neurosexism. Tidsskrift for kjønnsforskning. 326-331.
 • Vis forfatter(e) (2014). Emergent Life: Addressing the 'Ontological Diplopia' of the 21st Century with Merleau-Ponty and Deacon. Discipline filosofiche. 185-215.
 • Vis forfatter(e) (2014). Cognition and Emotion: From Dichotomy to Ambiguity. Analecta Husserliana :The Yearbook of Phenomenological Research. 473-484.
 • Vis forfatter(e) (2008). Lyset som i sin opprinnelse forblir dunkelt. Irigaray om (kjønns)forskjellens påtagelige usynlighet i Merleau-Pontys Det synlige og det usynlige. Agora. 134-160.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2015). Partner choice, cooperation, and parental investment: perspectives from evolutionary biology and feminist science studies.
 • Vis forfatter(e) (2014). '...lik den konstante larmen fra en storby': Utsidens instans i Merleau-Pontys persepsjonsfenomenologi.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2012). Kjønn i rommet mellom "født sånn" og "blitt sånn": Noen påminnelser fra Simone de Beauvoirs Det annet kjønn.
 • Vis forfatter(e) (2007). Fallogosentrisme? Luce Irigaray og den feministiske kritikken av filosofien.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2015). Origins without causes: The phenomenological discourse on the origins of man.
 • Vis forfatter(e) (2015). Deleuze contra phenomenology: Differences that make a difference.
 • Vis forfatter(e) (2014). Thinking Emergence at the Interface Between Phenomenology and Biology: Some Recent Contributions.
 • Vis forfatter(e) (2014). Merleau-Ponty's Philosophy of Nature: Naturalizing Phenomenology or Phenomenalizing Nature?
 • Vis forfatter(e) (2014). If the Reversibility of the Flesh is the Answer, What, Then, Was the Question? In Search of the Question at the Heart of Merleau-Ponty's Fundamental Thought.
 • Vis forfatter(e) (2014). 'The Light Which, Illuminating the Rest, Remains at Its Source in Obscurity': In Search of the Question Behind Merleau-Ponty's Thought of Flesh.
 • Vis forfatter(e) (2013). Feminism After Poststructuralism: Grappling with Neurosexism.
 • Vis forfatter(e) (2011). Zeigen, Greifen og motorisk intensjonalitet: Problemet om motorikkens "grunn" i Merleau-Pontys analyse av tilfellet Schneider.
 • Vis forfatter(e) (2008). Production and Reduction of Difference - Touching on the Double Gesture in Irigaray's Rewriting of Merleau-Ponty's Notion of "the Flesh".
 • Vis forfatter(e) (2008). Mimesis and Polemics in Irigaray's Reading of Merleau-Ponty.
 • Vis forfatter(e) (2008). Flesh as Desire.
 • Vis forfatter(e) (2007). Sexual difference, sexuate difference.
 • Vis forfatter(e) (2006). Dekonstruksjon og fenomenologi i Irigarays filosofiske tilnærming til kjønnsforskjellen.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2014). Kjønn på hjernen: Historien om en pseudovitenskapelig hypotese. Samtiden. Tidsskrift for politikk, litteratur og samfunnsspørsmål. 64-78.
 • Vis forfatter(e) (2011). Fornuft og følelser - fra tvedeling til tvetydighet. Semikolon. Tidsskrift for Idehistorie, Semiotik og Filosofi. 25-35.
 • Vis forfatter(e) (2010). Væren i fri dressur: om fremmedelementet i Merleau-Pontys fenomenologi. Prosopopeia. 22-29.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2015). Hjernevask-teorien om hjernekjønn er kanskje mindre naturalistisk enn den gir seg ut for å være. Morgenbladet. 18-19.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2013). The Labour of the Feminine in Merleau-Ponty's Philsophy of Nature.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2019). (Ne pas) avoir foi en les choses : le cognitivisme et le fondement abyssal de la vie. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). The Tangible Invisible: Irigaray's Phenomenological Critique of Merleau-Ponty's Notion of the Flesh. 25 sider.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2006). The figure of the mother in Irigaray's reading of Heidegger.
Faglig kapittel
 • Vis forfatter(e) (2018). Deleuze kontra fenomenologien: Noen avgjørende forskjeller. 11-33. I:
  • Vis forfatter(e) (2018). Deleuze i vest. Morgana Press.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Feminist Theory After Sex and Gender (FEMSAG)

Jeg er prosjektleder for prosjektet “Feminist Theory after Sex and Gender” (FEMSAG). Det er støttet med et indviduelt-globalt 3-årig stipend fra Marie Skłodowska-Curie Actions, under EUs Horizon 2020-program. Prosjektet tar sikte på å utvikle begrepsverktøy til håndtering av teoretiske arv/miljø-spørsmål som ligger til grunn for aktuell filosofi, vitenskap og politisk praksis rundt "sex" og "gender". Det tar i særdeleshet opp pågående forsøk innen feministisk vitenskapskritikk på å adressere skjevheter og blindflekker innen aktuell forskning på kjønnsforskjeller i hjerne og atferd (WP1). Videre ser det på forsøkene innen den såkalte "materielle dreiningen" innen feministisk teori på å rekonseptualisere begrepene om "natur" og "kultur" (WP2). Endelig tar prosjektet for seg en linje innen skjeiv teori og feministisk fenomenologi, der man søker å anvende fenomenologisk filosofi, spesielt slik den ble utviklet av Merleau-Ponty, for å beskrive og konseptualisere kjønns-ikkekonforme populasjoners levde erfaring (WP3). En viktig ledetråd som går gjennom alle prosjektets deltemaer er en ambisjon om å forsone feministiske grunntanker om kjønn, som tradisjonelt har hatt en front mot biologiske forklaringer av kjønnstypisk atferd, med naturalistiske grunntanker om menneskets status som biologisk art.

For mer informasjon om prosjektet, gå til prosjektsiden på UiBs nettsider eller til prosjektbloggen på Wordpress.

 

Twitter