Hjem
Claus Halbergs bilde
 • E-postClaus.Halberg@uib.no
 • Telefon+47 55 58 32 73+47 976 13 238
 • Besøksadresse
  Parkveien 9
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

EXPHIL-SVSEM; alfa, beta (examen philosophicum)
EXPHIL-JUSEM; alfa (examen philosophicum)

EXPHIL-HFSEM; alfa, beta (examen philosophicum)

EXFAC00AS (akademisk skriving)

KVIK 101 (kvinne- og kjønssteori)
KVIK 201 (kvinne- og kjønnsteori)

Tidsskriftartikler
 • Halberg, Claus. 2017. Fighting the Good Fight? On Some Recent Transcendentalist Objections to “Naturalized Phenomenology”. Études Phénoménologiques - Phenomenological Studies. 1: 135-165. doi: 10.2143/EPH.1.0.3188846
 • Halberg, Claus. 2015. Hjernevask-teorien om hjernekjønn er kanskje mindre naturalistisk enn den gir seg ut for å være. Morgenbladet. 11. 18-19.
 • Halberg, Claus. 2014. Emergent Life: Addressing the 'Ontological Diplopia' of the 21st Century with Merleau-Ponty and Deacon. Discipline filosofiche. 24: 185-215.
 • Halberg, Claus. 2014. Grappling With Neurosexism. Tidsskrift for kjønnsforskning. 38: 326-331.
 • Halberg, Claus. 2014. Kjønn på hjernen: Historien om en pseudovitenskapelig hypotese. Samtiden. Tidsskrift for politikk, litteratur og samfunnsspørsmål. 1. 64-78.
 • Halberg, Claus; Øyen, Simen Andersen. 2014. Cognition and Emotion: From Dichotomy to Ambiguity. Analecta Husserliana :The Yearbook of Phenomenological Research. 116: 473-484. doi: 10.1007/978-3-319-02015-0_32
 • Øyen, Simen Andersen; Halberg, Claus. 2011. Fornuft og følelser - fra tvedeling til tvetydighet. Semikolon. Tidsskrift for Idehistorie, Semiotik og Filosofi. 12: 25-35.
 • Halberg, Claus. 2010. Væren i fri dressur: om fremmedelementet i Merleau-Pontys fenomenologi. Prosopopeia. 1: 22-29.
 • Halberg, Claus. 2008. Lyset som i sin opprinnelse forblir dunkelt. Irigaray om (kjønns)forskjellens påtagelige usynlighet i Merleau-Pontys Det synlige og det usynlige. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon. 26: 134-160.
Rapporter/avhandlinger
 • Halberg, Claus. 2013. The Labour of the Feminine in Merleau-Ponty's Philsophy of Nature. University of Bergen.
Bokkapitler
 • Halberg, Claus. 2011. The Tangible Invisible: Irigaray's Phenomenological Critique of Merleau-Ponty's Notion of the Flesh. Kapittel, sider 107-131. I:
  • Servan, Johannes; Aarø, Ane F. 2011. Environment, embodiment and gender. Hermes Text. 338 sider. ISBN: 978-82-997597-5-5.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.