Hjem
 • E-postClaus.Huitfeldt@uib.no
 • Telefon+47 55 58 30 13913 48 030
 • Besøksadresse
  Sydnesplassen 12-13
  5007 Bergen
  Rom 
  507
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Etter å ha avlagt magistergrad i filosofi ved Universitetet i Trondheim i 1984 ledet jeg Det norske Wittgensteinprosjektet, før jeg i 1990 tok initiativ til opprettingen av Wittgensteinarkivet ved Universitetet i Bergen, som jeg ledet frem til publiseringen av Wittgenstein's Nachlass: The Bergen Electronic Edition (Oxford University Press, 2000, ISBN-10: 0192686917). Dette var den første fullstendige utgaven av Ludwig Wittgensteins etterlatte skrifter, og en av de første digitale tekstkritiske utgavene i sitt slag.

Etter den tid har jeg arbeidet filosofisk så vel som tekstteknologisk med metoder for representasjon, bearbeiding og analyse av dokumenter, samt spørsmål om deres ontologiske og epistemologiske status. Tekstkoding og transkripsjon er sentrale tema i dette arbeidet, som har to fokusområder:

 • Identitetsbetingelser og likhets-mål for tekster generelt, og for elektroniske dokumenter spesielt.
 • Representasjon, bearbeiding og analyse av komplekse dokumenter med overlappende, diskontinuerlige, uordnede eller alternativt ordnede elementer.

Some recent papers and talks:

Huitfeldt, Claus, and C. M. Sperberg-McQueen. “Document similarity: Transcription, edit distances, vocabulary overlap, and the metaphysics of documents.” Presented at Balisage: The Markup Conference 2020, Washington, DC, July 27 - 31, 2020. In Proceedings of Balisage: The Markup Conference 2020. Balisage Series on Markup Technologies, vol. 25 (2020). https://doi.org/10.4242/BalisageVol25.Huitfeldt01.

Sperberg-McQueen, C.M., and Huitfeldt, Claus: "Bootstrapping Project-specific Spell-checkers". Paper given at Digital Humanities 2019, Utrecht, 8-.12-07.2019. Slides: http://mlcd.blackmesatech.com/mlcd/2019/Talks/Utrecht-201907/index.xhtml Abstract: https://dev.clariah.nl/files/dh2019/boa/0961.html

Huitfeldt, Claus, and Sperberg-McQueen, C.M.: "Interpreting Difference Among Transcripts". Paper given at Digital Humanities 2018, Mexico City, 26.-29.06.2018. Slides: http://mlcd.blackmesatech.com/mlcd/2018/Talks/MexicoDF-201806/index.en.xhtml Abstract: https://dh2018.adho.org/en/interpreting-difference-among-transcripts/

 

 

 • Vis forfatter(e) (2020). Document similarity. Balisage Series on Markup Technologies.
 • Vis forfatter(e) (2019). Bootstrapping Project-specific Spell-checkers.
 • Vis forfatter(e) (2018). Interpreting Difference Among Transcripts.
 • Vis forfatter(e) (2017). Transcriptional Implicature: Using a Transcript to Reason about an Exemplar.
 • Vis forfatter(e) (2017). Systèmes de balisage de textes et editions numérique. 24 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). XML Structured attributes, change tracking, and the metaphysics of documents.
 • Vis forfatter(e) (2015). UnderDok: XML Structured attributes, change tracking, and the metaphysics of document. Balisage Series on Markup Technologies.
 • Vis forfatter(e) (2014). Transcriptional Implicature: A Contribution To Markup Semantics.
 • Vis forfatter(e) (2014). Markup technology and textual scholarship. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Document lattices: Equivalence, compatibility, and contradiction in document markup. Balisage Series on Markup Technologies.
 • Vis forfatter(e) (2013). Modeling overlapping structures: Graphs and serializability. Balisage Series on Markup Technologies.
 • Vis forfatter(e) (2012). The MLCD Overlap Corpus (MOC): Project report. Balisage Series on Markup Technologies.
 • Vis forfatter(e) (2012). Ten problems in the interpretation of XML documents. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Modeling overlapping structures: Graphs and serializability.
 • Vis forfatter(e) (2012). Documents as Timed Abstract Objects. Balisage Series on Markup Technologies.
 • Vis forfatter(e) (2011). TagAl: A tag algebra for document markup. Balisage Series on Markup Technologies.
 • Vis forfatter(e) (2011). TagAl: A tag algebra for document markup.
 • Vis forfatter(e) (2011). Expressive power of markup languages and graph structures.
 • Vis forfatter(e) (2010). Visualizing the semantics of TEI Lite.
 • Vis forfatter(e) (2010). Two representations of the semantics of TEI Lite.
 • Vis forfatter(e) (2010). The MLCD overlap corpus: A markup research infrastructure.
 • Vis forfatter(e) (2010). The MLCD Overlap Corpus (MOC).
 • Vis forfatter(e) (2010). Extension of the type/token distinction to document structure. Balisage Series on Markup Technologies.
 • Vis forfatter(e) (2009). What is transcription? (part 2).
 • Vis forfatter(e) (2009). Markup Meaning and Mereology. Balisage Series on Markup Technologies.
 • Vis forfatter(e) (2009). Formal and informal meaning from documents through skeleton sentences: Complementing formal tag-set descriptions with intertextual semantics and vice-versa. Balisage Series on Markup Technologies.
 • Vis forfatter(e) (2008). What is transcription? Literary & Linguistic Computing. 295-310.
 • Vis forfatter(e) (2008). Markup Discontinued: Discontinuity in TexMecs, Goddag structures, and rabbit/duck grammars. Balisage Series on Markup Technologies.
 • Vis forfatter(e) (2008). Goddag.
 • Vis forfatter(e) (2008). Complex Document Structures.
 • Vis forfatter(e) (2007). What is transcription?
 • Vis forfatter(e) (2007). Thoughts about Texts and other Things.
 • Vis forfatter(e) (2007). Text Technology and Philosophy.
 • Vis forfatter(e) (2007). Preserving Information About Linearization in Document Graphs.
 • Vis forfatter(e) (2007). Markup Technology and Textual Structures.
 • Vis forfatter(e) (2006). Representation and processing of Goddag structures: implementation strategies and progress report.
 • Vis forfatter(e) (2006). Philosophy Case Study. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Markup Languages for Complex Documents - An Interim Project Report.
 • Vis forfatter(e) (2004). Text Technology and Textual Criticism. Linguistica Computazionale. 259-275.
 • Vis forfatter(e) (2004). Text Technology and Critical Editing.
 • Vis forfatter(e) (2004). Text Technology and Critical Editing.
 • Vis forfatter(e) (2004). Scholarly Text Processing and Future Markup Systems. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). Notation, data structure and grammar for non-hierarchical structures.
 • Vis forfatter(e) (2004). Markup Languages for Complex Documents.
 • Vis forfatter(e) (2004). GODDAG: A data structure for overlapping hierarchies. Lecture Notes in Computer Science (LNCS). 139-160.
 • Vis forfatter(e) (2004). Editorial Principles of Wittgenstein's Nachlass: The Bergen Electronic Edition. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). Digitaliseringen av Holbergs samlede skrifter. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2003). XML Semantics and Digital Libraries.
 • Vis forfatter(e) (2003). Towards a semantics for XML.
 • Vis forfatter(e) (2003). Scholarly Text Processing and Future Markup Systems.
 • Vis forfatter(e) (2003). Kommentering i lys av de muligheter datateknologi tilbyr.
 • Vis forfatter(e) (2003). Hva er tekst.
 • Vis forfatter(e) (2003). Editorial Principles of Wittgenstein’s Nachlass – The Bergen Electronic Edition.
 • Vis forfatter(e) (2003). Editorial Principles of Wittgenstein’s Nachlass – The Bergen Electronic Edition.
 • Vis forfatter(e) (2003). Digitalisering for gjenutgivelse av Holbergs skrifter.
 • Vis forfatter(e) (2003). A logic programming environment for document semantics and inference. Literary & Linguistic Computing. 225-233.
 • Vis forfatter(e) (2002). Drawing inferences on the basis of markup.
 • Vis forfatter(e) (2001). Markup Discontinued. Balisage Series on Markup Technologies.
 • Vis forfatter(e) (1998). Concurrent Document Hierarchies in MECS and SGML.
 • Vis forfatter(e) (1998). Computer Aided Text Encoding and Textual Scholarship.
 • Vis forfatter(e) (1997). Philosophy and Electronic Publishing. Theory and Metatheory in the Development of Text Encoding. The Monist. 348-367.
 • Vis forfatter(e) (1995). Wittgenstein's Nachlass revisited.
 • Vis forfatter(e) (1995). Multi-Dimensional Texts in a One-Dimensional Medium. Computers and the Humanities. 235-241.
 • Vis forfatter(e) (1994). Toward a Machine-Readable Version of Wittgenstein's Nachlass: Some Editorial Problems. Editio : Internationales Jahrbuch für Editionswissenschaft. 37-43.
 • Vis forfatter(e) (1994). Computerizing Wittgenstein - The Wittgenstein Archives at the University of Bergen. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (1993). Manuscript Encoding: Alphatexts and Betatexts.
 • Vis forfatter(e) (1993). MECS - A Multi-Element Code System.
 • Vis forfatter(e) (1993). Encoding Wittgenstein.
 • Vis forfatter(e) (1992). The Wittgenstein Archives at the University of Bergen - Annual Report 1991. (Norwegian-English parallel text.). .
 • Vis forfatter(e) (1992). Multi-Dimensional Texts in a One-Dimensional Medium. 5. 5. .
 • Vis forfatter(e) (1991). The Wittgenstein Archives at the University of Bergen - Background, Project Plan and Annual Report 1990. (Norwegian-English parallel text.). .
 • Vis forfatter(e) (1991). Das Wittgenstein-Archiv der Universit@æt Bergen. Hintergrund und erster Arbeitsbericht mit Nachtrag: Wittgenstein-Nachla@s: Nothing is hidden. Mitteilungen aus dem Brenner-Archiv. 93-106.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.