Hjem
 • E-postClaus.Huitfeldt@uib.no
 • Telefon+47 55 58 30 13+47 913 48 030
 • Besøksadresse
  Sydnesplass 12-13
  Rom 
  507
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 BERGEN

Jeg har for tiden forskningstermin, og er ikke i Bergen.

Etter å ha avlagt magistergrad i filosofi ved Universitetet i Trondheim i 1984 ledet jeg Det norske Wittgensteinprosjektet, før jeg i 1990 tok initiativ til opprettingen av Wittgensteinarkivet ved Universitetet i Bergen, som jeg ledet frem til publiseringen av Wittgenstein's Nachlass: The Bergen Electronic Edition (Oxford University Press, 2000, ISBN-10: 0192686917). Dette var den første fullstendige utgaven av Ludwig Wittgensteins etterlatte skrifter, og en av de første digitale tekstkritiske utgavene i sitt slag.

Etter den tid har jeg arbeidet filosofisk så vel som tekstteknologisk med metoder for representasjon, bearbeiding og analyse av dokumenter, samt spørsmål om deres ontologiske og epistemologiske status. Tekstkoding og transkripsjon er sentrale tema i dette arbeidet, som har to fokusområder:

 • Identitetsbetingelser og likhets-mål for tekster generelt, og for elektroniske dokumenter spesielt.
 • Representasjon, bearbeiding og analyse av komplekse dokumenter med overlappende, diskontinuerlige, uordnede eller alternativt ordnede elementer.

Some recent talks:

Sperberg-McQueen, C.M., and Huitfeldt, Claus: "Bootstrapping Project-specific Spell-checkers". Paper given at Digital Humanities 2019, Utrecht, 8-.12-07.2019. Slides: http://mlcd.blackmesatech.com/mlcd/2019/Talks/Utrecht-201907/index.xml Abstract: https://dev.clariah.nl/files/dh2019/boa/0961.html

Huitfeldt, Claus, and Sperberg-McQueen, C.M.: "Interpreting Difference Among Transcripts". Paper given at Digital Humanities 2018, Mexico City, 26.-29.06.2018. Slides: http://mlcd.blackmesatech.com/mlcd/2018/Talks/MexicoDF-201806/index.en.xml Abstract: https://dh2018.adho.org/en/interpreting-difference-among-transcripts/

Huitfeldt, Claus, and Sperberg-McQueen, C.M.: "Transcriptional Implicature: Using a Transcript to Reason about an Exemplar". Paper given at Digital Humanities 2017, Montreal, 8.-11.08.2017. Abstract: https://dh2017.adho.org/abstracts/235/235.pdf

Sperberg-McQueen, C.M., Marcoux, Yves, and Huitfeldt, Claus: "Transcriptional Implicature: A Contribution To Markup Semantics". Paper given at Digital Humanities 2014, Lausanne, 9.-12.07.2019. Abstract: http://dharchive.org/paper/DH2014/Paper-61.xml

 

 • Huitfeldt, Claus. 2017. Systèmes de balisage de textes et editions numérique. Chapitre 5, sider 179-202. I:
  • Apollon, Daniel; Régnier, Philippe; Bélisle, Claire. 2017. L'édition critique à l'ère du numérique. L'Harmattan. 412 sider. ISBN: 9782343129679.
 • Huitfeldt, Claus. 2015. UnderDok: XML Structured attributes, change tracking, and the metaphysics of document. Balisage Series on Markup Technologies. 15. doi: 10.4242/BalisageVol15.Huitfeldt01
 • Huitfeldt, Claus. 2014. Markup technology and textual scholarship. Kapittel, sider 157-178. I:
  • Apollon, Daniel; Bélisle, Claire; Régnier, Philippe. 2014. Digital Critical Editions. University of Illinois Press. 357 sider. ISBN: 978-0-252-03840-2.
 • Sperberg-McQueen, C.M.; Marcoux, Yves; Huitfeldt, Claus. 2014. Document lattices: Equivalence, compatibility, and contradiction in document markup. Balisage Series on Markup Technologies. 13. doi: 10.4242/BalisageVol13.Sperberg-McQueen01
 • Marcoux, Yves; Sperberg-McQueen, C.M.; Huitfeldt, Claus. 2013. Modeling overlapping structures: Graphs and serializability. Balisage Series on Markup Technologies. 10. doi: 10.4242/BalisageVol10.Marcoux01
 • Huitfeldt, Claus; Vitali, Fabio; Peroni, Silvio. 2012. Documents as Timed Abstract Objects. Balisage Series on Markup Technologies. 8. doi: 10.4242/BalisageVol8.Huitfeldt01
 • Marcoux, Yves; Huitfeldt, Claus; Sperberg-McQueen, C.M. 2012. The MLCD Overlap Corpus (MOC): Project report. Balisage Series on Markup Technologies. 8. doi: 10.4242/BalisageVol8.Huitfeldt02
 • Sperberg-McQueen, Michael; Huitfeldt, Claus. 2012. Ten problems in the interpretation of XML documents. kapittel, sider 157-174. I:
  • Mehler, Alexander; Kühnberger, Kai-Uwe; Lobin, Henning; Lüngen, Harald; Storrer, Angelika; Witt, Andreas. 2012. Modeling, learning, and processing of text technological data structures. Springer Publishing Company. 174 sider. ISBN: 978-3-642-22612-0.
 • Johnsen, Lars Gunnarsønn; Huitfeldt, Claus. 2011. TagAl: A tag algebra for document markup. Balisage Series on Markup Technologies. 7. doi: 10.4242/BalisageVol7.Johnsen01
 • Huitfeldt, Claus; Marcoux, Yves; Sperberg-McQueen, C.M. 2010. Extension of the type/token distinction to document structure. Balisage Series on Markup Technologies. 5. doi: 10.4242/BalisageVol5.Huitfeldt01
 • Huitfeldt, Claus; Sperberg-McQueen, C. Michael; Marcoux, Yves. 2009. Markup Meaning and Mereology. Balisage Series on Markup Technologies. 3. doi: 10.4242/BalisageVol3.Huitfeldt01
 • Marcoux, Yves; Sperberg-McQueen, C. Michael; Huitfeldt, Claus. 2009. Formal and informal meaning from documents through skeleton sentences: Complementing formal tag-set descriptions with intertextual semantics and vice-versa. Balisage Series on Markup Technologies. 3. doi: 10.4242/BalisageVol3.Sperberg-McQueen01
 • Huitfeldt, Claus; Sperberg-McQueen, C.M. 2008. What is transcription? Literary & Linguistic Computing. 23: 295-310. doi: 10.1093/llc/fqn013
 • Sperberg-McQueen, C.M.; Huitfeldt, Claus. 2008. Markup Discontinued: Discontinuity in TexMecs, Goddag structures, and rabbit/duck grammars. Balisage Series on Markup Technologies. 1. doi: 10.4242/BalisageVol1.Sperberg-McQueen01
 • Huitfeldt, Claus. 2006. Philosophy Case Study. Article, sider 181-196. I:
  • Burnard, Lou; O'Keeffe, Katherine O'Brien; Unsworth, John. 2006. Electronic Textual Editing. Modern Language Association of America. 419 sider. ISBN: 0-87352-970-7.
 • Huitfeldt, Claus. 2004. Digitaliseringen av Holbergs samlede skrifter. artikkel, sider 147-160. I:
  • Teilmann, Peter Christensen; Sivertsen, Gunnar. 2004. Ind i Holbergs fjerde århundrede. Museum Tusculanums Forlag. 206 sider. ISBN: 8772898909.
 • Huitfeldt, Claus. 2004. Text Technology and Textual Criticism. Linguistica Computazionale. XX-XXI: 259-275.
 • Huitfeldt, Claus. 2004. Scholarly Text Processing and Future Markup Systems. artikkel, sider 217-233. I:
  • Braungart, Georg; Eibl, Karl; Jannidis, Fotis. 2004. Jahrbuch für Computerphilologie. Mentis Verlag GmbH. 237 sider. ISBN: 3897850362.
 • Huitfeldt, Claus. 2004. Editorial Principles of Wittgenstein's Nachlass: The Bergen Electronic Edition. artikkel, sider 113-127. I:
  • Buzzetti, Dino; Pancaldi, Giuliano; Short, Harold. 2004. Augmenting Comprehension. Digital Tools and the History of Ideas. 211 sider. ISBN: 1-897791-18-6.
 • Sperberg-McQueen, CM; Huitfeldt, Claus. 2004. GODDAG: A data structure for overlapping hierarchies. Lecture Notes in Computer Science. 2023: 139-160.
 • Dubin, David; Sperberg-McQueen, C. Michael; Renear, Allen H.; Huitfeldt, Claus. 2003. A logic programming environment for document semantics and inference. Literary & Linguistic Computing. 18: 225-233.
 • Sperberg-McQueen, C.M.; Huitfeldt, Claus. 2001. Markup Discontinued. Balisage Series on Markup Technologies. 1.
 • Huitfeldt, Claus; Biggs, Michael. 1997. Philosophy and Electronic Publishing. Theory and Metatheory in the Development of Text Encoding. The Monist. 80: 348-367.
 • Huitfeldt, Claus. 1995. Multi-Dimensional Texts in a One-Dimensional Medium. Computers and the Humanities. 28: 235-241.
 • Huitfeldt, Claus. 1994. Toward a Machine-Readable Version of Wittgenstein's Nachlass: Some Editorial Problems. Editio : Internationales Jahrbuch für Editionswissenschaft. 6: 37-43.
 • Huitfeldt, Claus. 1994. Computerizing Wittgenstein - The Wittgenstein Archives at the University of Bergen. Kapittel, sider 275-294. I:
  • Johannessen, Kjell S.; Larsen, Rolf O.; Åmås, Knut Olav. 1994. Wittgenstein and Norway. 322 sider.
 • Huitfeldt, Claus. 1992. The Wittgenstein Archives at the University of Bergen - Annual Report 1991. (Norwegian-English parallel text.). [Mangler utgivernavn]. 47 sider.
 • Huitfeldt, Claus; Henry, Paul. 1992. Multi-Dimensional Texts in a One-Dimensional Medium. Working Papers from the Wittgenstein Archives at the UiB. 5. Wittgenstein Archives at the University of Bergen. 142 sider.
 • Huitfeldt, Claus. 1991. The Wittgenstein Archives at the University of Bergen - Background, Project Plan and Annual Report 1990. (Norwegian-English parallel text.). [Mangler utgivernavn]. 60 sider.
 • Huitfeldt, Claus. 1991. Das Wittgenstein-Archiv der Universit@æt Bergen. Hintergrund und erster Arbeitsbericht mit Nachtrag: Wittgenstein-Nachla@s: Nothing is hidden. Mitteilungen aus dem Brenner-Archiv. 10: 93-106.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.