Hjem
Corina Guders bilde

Corina Guder

Seniorrådgiver, Eksternfinansiering ("pre-award"). Permisjon til 2. august 2020
 • E-postCorina.Guder@uib.no
 • Telefon+47 55 58 46 29+47 902 29 353
 • Besøksadresse
  Jekteviksbakken 31 - Juss II
  Rom 
  104
 • Postadresse
  Postboks 7800
  5020 BERGEN

Ekstern forskningsfinansiering/søknadsstøtte

 • Informasjon om og mobilisering mot EU's rammeprogram Horizon 2020
 • Lokal kontaktpunkt for Horisont 2020 Samfunnsutfordringer 4 og 5 (Transport; Klima)
 • Individuell søknadsstøtte (EU alle arbeidsprogrammer, Norges Forskningsråd: store satsinger)
 • Organisasjon og gjennomføring av informasjons- og opplæringsarrangementer for UiB forskere

Målgruppe: fakulteter, institutter, gruppeledere, postdoktorer/forskere

1. Rack JGM, Lutter T, Bjerga GEK, Guder C, et.al. The PHD finger of p300 influences its ability to acetylate histone and non-histone targets. J Mol Biol, doi: 10.1016/j.jmb.2014.08.011

2. Leininger S, Adamski M, Bergum, B, Guder C, et al. Developmental gene expression provides clues to relationships between sponge and eumetazoan body plans. Nature Communications. 2014 May 20;5:3905.

3. Fortunato S, Adamski M, Bergum B, Guder C, et.al. Genome-wide analysis of the sox family in the calcareous sponge Sycon ciliatum: multiple genes with unique expression patterns. Evodevo. 2012 Jul 23;3(1):14.

4. Chapman JA, Kirkness EF, Simakov O, Hampson SE, Mitros T, Weinmaier T, Rattei T, Balasubramanian PG, Borman J, Busam D, Disbennett K, Pfannkoch C, Sumin N, Sutton GG, Viswanathan LD, Walenz B, Goodstein DM, Hellsten U, Kawashima T, Prochnik SE, Putnam NH, Shu S, Blumberg B, Dana CE, Gee L, Kibler DF, Law L,Lindgens D, Martinez DE, Peng J, Wigge PA, Bertulat B, Guder C, et.al. The dynamic genome of Hydra. Nature. 2010 Mar 25;464(7288):592-6. Epub 2010 Mar 14.

5. Rentzsch F, Guder C, et.al. An ancient chordin-like gene in organizer formation of Hydra. Proc Natl Acad Sci U S A. 2007 Feb 27;104(9):3249-54. Epub 2007 Feb 20.

6. Guder C, et. al. The Wnt code: cnidarians signal the way. Oncogene. 2006 Dec 4;25(57):7450-60. Review.

7. Guder C, et al. An ancient Wnt-Dickkopf antagonism in Hydra. Development. 2006 Mar;133(5):901-11.Epub 2006 Feb 1.

8. Steidl S, Tüncher A, Goda H, Guder C, et.al. A single subunit of a heterotrimeric CCAAT-binding complex carries a nuclear localization signal: piggy back transport of the pre-assembled complex to the nucleus. J Mol Biol. 2004 Sep 10;342(2):515-24.

Vitenskapelig artikkel
 • 2014. The PHD finger of p300 influences its ability to acetylate histone and non-histone targets. Journal of Molecular Biology. 3960-3972.
 • 2014. Developmental gene expression provides clues to relationships between sponge and eumetazoan body plans. Nature Communications. 15 sider.
 • 2012. Genome-wide analysis of the Sox family in the calcareous sponge sponge Sycon ciliatum: multiple genes with unique developmental and adult expression patterns. EVODEVO.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 • Jeg har doktorgrad i biologi (Tyskland, 2007), med evolusjons- og utviklingsbiologi som hovedtema. Jeg fulførte en postdoktorprosjekt ved UiB.
 • Mine faglige kompetanser omfatter evolusjon, utviklingsbiologi, molekylærbiologi, genetikk, epigenetikk og proteinbiokjemi.
 • Siden 2012 jobber jeg med søknadsstøtte, prosjektutvikling og forskningsadministrasjon. Siden har jeg jobbet med søknadsprosesser mot EU og NFR på tvers av fag, og har vært med i å utforme støtteapparatet ved UiB. Jeg følger regelmessig kurs for kompetanseheving innenfor disse feltene.
 • Jeg har jobbet for EC som fagekspert for MCSA programmet (2015, 2016).