Hjem
Cornelius Cappelens bilde

Cornelius Cappelen

Førsteamanuensis
Tidsskriftartikler
 • Arnesen, Sveinung; Bærøe, Kristine; Cappelen, Cornelius; Carlsen, Benedicte. 2018. Could information about herd immunity help us achieve herd immunity? Evidence from a population representative survey experiment. Scandinavian Journal of Public Health. 46: 854-858. doi: 10.1177/1403494818770298
 • Cappelen, Alexander Wright; Cappelen, Cornelius; Kuhnle, Stein; Tungodden, Bertil. 2018. How to retrench the welfare state: Attitudes in the general population. Social Policy & Administration. 52: 862-879. Publisert 2018-04-25. doi: 10.1111/spol.12402
 • Cappelen, Cornelius; Muriaas, Ragnhild Louise. 2018. Polish Labour Migrants and Undeclared Work in Norway. Scandinavian Political Studies. 41: 167-187. doi: 10.1111/1467-9477.12115
 • Cappelen, Cornelius; Pedersen, Jørgen. 2018. Just wealth transfer taxation. Defending John Stuart Mill's scheme. Politics, Philosophy and Economics. 17: 317-335. doi: 10.1177/1470594X18762253
 • Cappelen, Cornelius; Peters, Yvette. 2018. Diversity and welfare state legitimacy in Europe. The challenge of intra-EU migration. Journal of European Public Policy. 25: 1336-1356. doi: 10.1080/13501763.2017.1314534
 • Cappelen, Cornelius; Dahlberg, Stefan. 2017. The Law of Jante and Generalized Trust. Acta Sociologica. 61: 419-440. doi: 10.1177/0001699317717319
 • Cappelen, Cornelius; Peters, Yvette. 2017. The impact of intra-EU migration on welfare chauvinism. Journal of Public Policy. 38: 389-417. doi: https://doi.org/10.1017/S0143814X17000150
 • Cappelen, Cornelius; Grendstad, Gunnar; Skiple, Jon Kåre. 2016. Avveiningen mellom justismord og falske frifinnelser: en surveyundersøkelse av folks rettsoppfatning. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 129: 107-137.
 • Cappelen, Cornelius; Kuhnle, Stein; Midtbø, Tor. 2016. Velferdssjåvinisme i Norge? Et listeeksperiment. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 32: 122-141.
 • Cappelen, Cornelius; Midtbø, Tor. 2016. Intra-EU Labour Migration and Support for the Norwegian Welfare State. European Sociological Review. 32: 691-703. doi: 10.1093/esr/jcw025
 • Nowiak, Wojciech; Narożna, Dominika; Cappelen, Cornelius. 2016. Migracja wewnętrzna w UE oraz EOG a problem nielegalnego rynku pracy. Analiza sytuacji imigrantów z Polski zamieszkujących okręg Hordaland. Political Scienc Reviev. 3.
 • Bærøe, Kristine; Cappelen, Cornelius. 2015. Phase-dependent justification: The role of personal responsibility in fair healthcare. Journal of Medical Ethics. 41: 836-840. doi: 10.1136/medethics-2014-102645
 • Cappelen, Cornelius; Pedersen, Jørgen. 2015. Borgerlønn: en rettferdig reform? Tidsskrift for samfunnsforskning. 56: 354-371.
 • Cappelen, Cornelius; Pedersen, Jørgen. 2014. Rettferdig arveavgift. Tidsskrift for velferdsforskning. 2. 20-33.
 • Pedersen, Jørgen; Cappelen, Cornelius. 2013. Rettferdig arveavgift. Morgenbladet. Publisert 2013-09-20.
 • Cappelen, Cornelius. 2010. Fair unemployment compensation and the target for egalitarian concerns. Etikk i praksis. 4: 93-111.
 • Cappelen, Cornelius. 2009. Arbeidsledighetstrygd: Likhet og personlig ansvar. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 01. 32-84.
Rapporter/avhandlinger
 • Cappelen, Alexander Wright; Cappelen, Cornelius; Tungodden, Bertil. 2018. Second-best fairness under limited information: The trade-off between false positives and false negatives. NHH Dept. of Economics Discussion papers. 18/2018. Institutt for samfunnsøkonomi, NHH. 33 sider.
 • Cappelen, Alexander Wright; Cappelen, Cornelius; Tungodden, Bertil. 2016. Second-best fairness: false positives and false negatives in distributive Choices. NHH Dept. of Economics Discussion papers. 14. Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole. 30 sider.
Bokkapitler
 • Cappelen, Cornelius. 2016. Intra-EU Migration and the Moral Sustainability of the Welfare State. Kapittel 8, sider 43-63. I:
  • Peters, Yvette; Tatham, Michael Robert. 2016. Democratic Transformations in Europe: Challenges and Opportunities. Routledge. 342 sider. ISBN: 9781138100473.
 • Cappelen, Cornelius; Goldeng, Eskil Le Bruyn. 2014. Unemployment compensation and the trade-off between equality and personal responsibility. 4, sider 60-80. I:
  • Aasen, Henriette Sinding; Gloppen, Siri; Magnussen, Anne-Mette; Nilssen, Even. 2014. Juridification and social citizenship in the welfare state. Edward Elgar Publishing. 317 sider. ISBN: 978-1-78347-022-8.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.