Hjem
 • E-postDag.Elgesem@uib.no
 • Telefon+47 55 58 26 19+47 928 64 961
 • Besøksadresse
  Fosswinckelsgt. 6
  Rom 
  612
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Filosof, professor i IKT og samfunn. Normative spørsmål knyttet til informasjonsteknologi, spesielt personvern, demokrati og ytringsfrihet, etikk og internettforskning.
Bruk av modallogikk i filosofi og i resonnering om reaktive systemer, spesielt handlingslogikk.
Forskningsformidling på web.

Bøker
 • Elgesem, Dag. 2017. Polarization in Blogging About the Paris Meeting on Climate Change. Springer Publishing Company. 25 sider. ISBN: 978-3-319-67216-8.
 • Eide, Elisabeth; Elgesem, Dag; Gloppen, Siri; Rakner, Lise. 2014. Klima, medier og politikk. Abstrakt forlag. 334 sider. ISBN: 978-82-7935-363-8.
 • Ågotnes, Thomas; broersen, jan; Elgesem, Dag. 2012. Deontic Logic in Computer Science: 11th International Conference, DEON 2012, Bergen, Norway, July 16-18, 2012, Proceedings. Springer. 214 sider. ISBN: 978-3-642-31569-5.
 • Wierzbicki, Adam; Elgesem, Dag. 2009. Proceedings of the International Workshop on Social Informatics SOCINFO 2009. IEEE. 88 sider. ISBN: 978-0-7695-3706-1.
 • Elgesem, Dag. 2005. Deliberative Technology? 15 sider. ISBN: 82-471-6029-3.
Tidsskriftartikler
 • Elgesem, Dag. 2019. The meaning of links: On the interpretation of hyperlinks in the study of polarization in blogging about climate change. Nordicom Review. 40: 65-78. doi: 10.2478/nor-2019-0014
 • Elgesem, Dag. 2017. Polarization in blogging about the paris meeting on climate change. Lecture Notes in Computer Science. 10539 LNCS: 178-200. doi: 10.1007/978-3-319-67217-5_12
 • Elgesem, Dag; Kennedy, Helen; Miguel, Christina. 2017. On fairness: user perspectives on social media data mining. Convergence. The International Journal of Research into New Media Technologies. 23: 270-288. doi: 10.1177/1354856515592507
 • Elgesem, Dag; Feinerer, Ingo; Steskal, Lubos. 2016. Bloggers’ responses to the Snowden affair: combining automated and manual methods in the analysis of news blogging. Computer Supported Cooperative Work (CSCW). 25: 167-191. doi: 10.1007/s10606-016-9251-z
 • Elgesem, Dag; Steskal, Lubos; Diakopoulos, Nicholas. 2015. Structure and content of the discourse on climate change in the blogosphere: The big picture. Environmental Communication: A Journal of Nature and Culture. 9: 169-188. doi: 10.1080/17524032.2014.983536
 • Elgesem, Dag. 2014. The concept of a routine in Segerberg’s philosophy of action. Outstanding Contributions to Logic. 17 sider.
 • Elgesem, Dag; Olsen, Linda Elen. 2013. Ungdoms forhold til nyheter. En studie basert på mediadagbok. Nordicom Information.
 • Moe, Richard Elling; Elgesem, Dag. 2013. Compact trie clustering for overlap detection in news. NIK: Norsk Informatikkonferanse.
 • Elgesem, Dag. 2008. Anmeldelse av Heidi Mork Lomell: Selektive overblikk. En studie av videoovervåkingspraksis. Tidsskrift for samfunnsforskning. 49: 465-468.
 • Elgesem, Dag. 2008. Search engines and the public use of reason. Ethics and Information Technology. 10: 233-242. doi: 10.1007/s10676-008-9177-3
 • Elgesem, Dag. 2006. Normative structures in trust management. Lecture Notes in Computer Science. 3986.
Rapporter/avhandlinger
 • Elgesem, Dag; Moe, Hallvard; Sjøvaag, Helle; Stavelin, Eirik; Agdestein, Maren; Laberg, Jaochim; Lorgen, Linn Cathrin; Losnegaard, Gyri S. 2010. NRKs nyhetstilbud på Internett i 2009. Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen, Bergen. 163 sider.
Bokkapitler
 • Elgesem, Dag; Nordeide, Thomas Vie. 2016. Anonymity and Tendentiousness in Online Newspaper Debates. Kapittel 9, sider 141-161. I:
  • Eide, Martin; Sjøvaag, Helle; Larsen, Leif Ove. 2016. The Journalistic Institution Re-examined. Digital Challenges and Professional Reorientations. University of Chicago Press. 215 sider. ISBN: 1783207183.
 • Elgesem, Dag. 2015. Consent and information - ethical considerations when conducting research on social media. Kapittel 1, sider 14-34. I:
  • Fossheim, Hallvard; Ingierd, Helene. 2015. Internet Research Ethics. Cappelen Damm Akademisk. 175 sider. ISBN: 9788202480356.
 • Eide, Elisabeth; Elgesem, Dag; Gloppen, Siri; Rakner, Lise. 2014. Norske paradokser. Kapittel 1, sider 9-23. I:
  • Eide, Elisabeth; Elgesem, Dag; Gloppen, Siri; Rakner, Lise. 2014. Klima, medier og politikk. Abstrakt forlag. 334 sider. ISBN: 978-82-7935-363-8.
 • Elgesem, Dag. 2014. Fra klimaskepsis til energipolitikk. Klimablogging på norsk. Kapittel 15, sider 281-298. I:
  • Eide, Elisabeth; Elgesem, Dag; Gloppen, Siri; Rakner, Lise. 2014. Klima, medier og politikk. Abstrakt forlag. 334 sider. ISBN: 978-82-7935-363-8.
 • Elgesem, Dag. 2008. Lik tilgang for alle? Kapittle 15, sider 355-368. I:
  • Jansen, Arild; Schartum, Dag. 2008. Elektronisk forvaltning på norsk. Fagbokforlaget. 417 sider. ISBN: 978-82-450-0770-1.
 • Elgesem, Dag. 2008. Information Technology Research Ethics. 17, sider 354-375. I:
  • van den Hoven, Jeroen. 2008. Information technology and moral philosophy. Cambridge University Press. 21 sider. ISBN: 978-0-521-85549-5.
 • Elgesem, Dag. 2007. Deliberativ teknologi? Del 3, sider 190-208. I:
  • Gentikow, Barbara. 2007. Medier og demokrati. Scandinavian Academic Press. 292 sider. ISBN: 978-82-304-0029-6.
 • Solhaug, Bjørnar; Elgesem, Dag; Stølen, Ketil. 2007. Specifying Policies Using UML Sequence Diagrams - An Evaluation Based on a Case Study. Session 1, sider 19-28. I:
  • IEEE, Computer Society. 2007. Proceedings of the Eighth IEEE International Workshop on Policies for Distributed Systems and Networks (POLICY 2007). IEEE. 284 sider. ISBN: 0-7695-2767-1.
 • Solhaug, Bjørnar; Elgesem, Dag; Stølen, Ketil. 2007. Why Trust is not Proportional to Risk. Session 1, sider 11-18. I:
  • IEEE, Computer Society. 2007. Proceedings of the Second International Conference on Availability, Reliability and Security (ARES 2007). IEEE. 1259 sider. ISBN: 0-7695-2775-2.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Utvalgte publikasjoner