Hjem
 • E-postDag.Erik.Olsen@uib.no
 • Telefon+47 905 82 963
 • Besøksadresse
  Øysteinsgate 3
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen
 • Bosetningstyper og -mønstre i eldre og yngre steinalder
 • Landskapsbruk og erverv
 • Jeger og sanker-samfunn
 • Neolitikum og tidlig jordbruk
 • Teoretisk arkeologi
Tidsskriftartikler
 • Solheim, Steinar; Mansrud, Anja; Damlien, Hege; Vivås, Arild; Olsen, Dag Erik Færø; Koxvold, Lucia. 2012. E18 Bommestad-Sky. Undersøkelser av mellommesolittiske boplasser i Vestfold. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift. 117. 5-12.
Rapporter/avhandlinger
 • Damlien, Hege; Solheim, Steinar; Mansrud, Anja; Koxvold, Lucia; Olsen, Dag Erik Færø. 2012. E18 prosjektet Bommestad-Sky. Arkeologiske undersøkelser i Larvik kommune, Vestfold. Årsrapport 2011. Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen. Universitetet i Oslo. 72 sider.
Bokkapitler
 • Olsen, Dag Erik Færø. 2013. Hovland 1 - En boplass fra mellommesolitikum. 14, sider 171-197. I:
  • Solheim, Steinar; Damlien, Hege. 2013. E18 Bommestad-Sky. Undersøkelser av lokaliteter fra mellommesolitikum, Larvik kommune, Vestfold fylke. Portal forlag. 320 sider. ISBN: 9788283140026.
 • Olsen, Dag Erik Færø. 2013. Nordby 1 - Et kort opphold i mellommesolitikum. 11, sider 105-114. I:
  • Solheim, Steinar; Damlien, Hege. 2013. E18 Bommestad-Sky. Undersøkelser av lokaliteter fra mellommesolitikum, Larvik kommune, Vestfold fylke. Portal forlag. 320 sider. ISBN: 9788283140026.
 • Olsen, Dag Erik Færø. 2013. Digital dokumentasjon. 6, sider 49-50. I:
  • Solheim, Steinar; Damlien, Hege. 2013. E18 Bommestad-Sky. Undersøkelser av lokaliteter fra mellommesolitikum, Larvik kommune, Vestfold fylke. Portal forlag. 320 sider. ISBN: 9788283140026.
 • Solheim, Steinar; Olsen, Dag Erik Færø. 2013. Hovland 3 - Mellommesolittisk boplass med hyttetuft. 15, sider 198-235. I:
  • Solheim, Steinar; Damlien, Hege. 2013. E18 Bommestad-Sky. Undersøkelser av lokaliteter fra mellommesolitikum, Larvik kommune, Vestfold fylke. Portal forlag. 320 sider. ISBN: 9788283140026.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.