Hjem
 • E-postDag.Roness@uib.no
 • Telefon+47 55 58 48 80
 • Besøksadresse
  Christiesgt. 13
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 Bergen

Forskningsinteresse og publisering er knyttet til motivasjon, profesjonell utvikling, aksjonsforskning og generell forskningsmetode.

Underviser i ulike pedagogikkemner ved den integrerte lektorutdanningen. Underviser også i forskningsmetode ved erfaringsbasert master i undervisning. 

Vitenskapelig artikkel
 • 2020. Teacher educators reflecting on case-based teaching-a collecive self-study . Professional Development in Education.
 • 2020. Teacher educators reflecting on case-based teaching - a collective self-study. Professional Development in Education.
 • 2019. Expectations to mentoring as support for professional development. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis. 56-75.
 • 2017. Action research – connecting practice and theory. Educational Action Research. 273-287.
 • 2016. Aksjonsforskning – et bidrag til en praksisnær og teoriorientert lærerutdanning. Norsk pedagogisk tidsskrift. 222-239.
 • 2011. Still motivated? The motivation for teaching during the second year in the profession. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies. 628-638.
 • 2010. Stability in motivation during teacher education. Journal of Education for Teaching. 169-185.
 • 2009. Post graduate certificate in education (PGCE) and student motivation. European Journal of Teacher Education. 111-134.
Faglig foredrag
 • 2019. Bruk av NVIVO i kvalitativ forskning, PhD-kurs ved Høgskolen på Vestlandet .
Populærvitenskapelig foredrag
 • 2018. Hvordan skape lærelyst?
Vitenskapelig foredrag
 • 2019. «Why I want to become a teacher». Student teachers’ change of motivation during teacher education.
 • 2019. Foredrag. Hva skaper lærelyst?
 • 2018. Etiske dilemmaer i kvalitativ og kvantitativ forskning.
 • 2018. Case-Based Teacher Education.
 • 2017. Å lese og skrive kvantitative data.
 • 2017. Action research – connecting practice and theory in teacher education.
 • 2015. Motivation for teaching.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • 2020. Skolens betydning. Fagbokforlaget.
 • 2016. Å forske på egen praksis. Aksjonsforskning og andre tilnærminger til profesjonell utvikling i utdanningsfeltet. Fagbokforlaget.
Kronikk
 • 2013. En sikker flukt fra læreryrket. Bergens Tidende.
Doktorgradsavhandling
 • 2012. Hvorfor bli lærer? Motivasjon for utdanning og utøving.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • 2016. Aksjonsforskning og kvantitativ metode. 20 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.