Hjem
Dag Runar Furuheim Jacobsens bilde

Dag Runar Furuheim Jacobsen

Førsteamanuensis
 • E-postDag.Jacobsen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 86 09+47 478 39 452
 • Besøksadresse
  Christies gate 17
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 BERGEN
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2005. Korporatisme i forvaltningspolitikken.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) 1996. Integrations og Decentralisering: Personale og forvaltning i Skandinavien. Jurist- og Økonomforbundets forlag, København, Danmark.
 • Vis forfatter(e) 1996. Integration og Decentralisering: Personale og forvaltning i Skandinavien. Jurist- og Økonomforbundets forlag, København, Danmark.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) 2006. Tjenestemannsorganisasjoner og nasjonal forvaltningspolitikk.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) 2009. Dynamic interplay of state employees' unions and administrative reform: The case of the Norwegian welfare administration. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) 2008. Corporatism, administrative policy and state employees' unions. 24 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.