Hjem
Dag Runar Furuheim Jacobsens bilde

Dag Runar Furuheim Jacobsen

Førsteamanuensis
 • E-postdag.jacobsen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 86 09
 • Besøksadresse
  Christies gate 17
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2005). Korporatisme i forvaltningspolitikken.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) (1996). Integrations og Decentralisering: Personale og forvaltning i Skandinavien. Jurist- og Økonomforbundets forlag, København, Danmark.
 • Vis forfatter(e) (1996). Integration og Decentralisering: Personale og forvaltning i Skandinavien. Jurist- og Økonomforbundets forlag, København, Danmark.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2006). Tjenestemannsorganisasjoner og nasjonal forvaltningspolitikk.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2009). Dynamic interplay of state employees' unions and administrative reform: The case of the Norwegian welfare administration. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). Corporatism, administrative policy and state employees' unions. 24 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.