Hjem
Daniel Thomass bilde
Foto:
Daniel Thomas

Daniel Thomas

Stipendiat
 • E-postdaniel.thomas@uib.no
 • Besøksadresse
  Allégaten 41
  Realfagbygget
  5007 Bergen
  Rom 
  3G11e - 3152
 • Postadresse
  Postboks 7803
  5020 Bergen

Mitt doktorgradsprosjekt har som mål å gi innsikt og utvikle hypotesar om utviklinga av bre- og steinbrekompleks over store romlege og tidsmessige skalaer ved hjelp av fjernmåling og feltmetodar. Desse metodane inkluderer integrert bruk av maskinlæring og objektbasert bildeanalyse for bildeklassifisering, fotogrammetri, structure-from-motion, tidsserieanalyse, topografisk analyse, droneundersøkingar, georadarundersøkingar, innsamling av nedslagsfeltprøvar og DGNSS-målingar.

Prosjektet har tre delmål: (1) å utforske state-of-the-art metodologiar for å skape normaliserte data av bre- og steinbrekompleks over store romlege skalaer; (2) å undersøke den romlege variabiliteten i bre- og steinbrekompleks; samt (3) å utforske geomorfologiske og dynamiske prosessar som styrer pågåande overgangar.

Prosjektet sine resultat vil vera: (1) storskala geomorfologisk oversikt over ‘rein’ is-, sedimentdekka- og steinbrear; (2) ei oversikt på lokal skala over endring av bre- og steinbrekompleks frå 1950-talet til i dag; og (3) ei detaljert evaluering av eit enkelt bre- og steinbrekompleks for å identifisere geomorfologiske og kinematiske eigenskapar som indikerer endring.

Forskinga mi fokuserer på bre- og steinbrekompleks i semiaride Andesfjella, der vassbidraget frå brear og steinbrear er nokre av dei høgaste i verda, samt at me finn nokre av dei mest velutvikla bre- og steinbrekompleksa i verda.

Eg er forelesar og leder på datalab i kurset GEO215/GEOV205 Geographical Information Systems: Theory and Practice

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). An integrated deep learning and object-based image analysis approach for mapping debris-covered glaciers. Frontiers in Remote Sensing.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.