Hjem
David Chelsom Vogts bilde

David Chelsom Vogt

Postdoktor, filosofi
 • E-postdavid.vogt@uib.no
 • Telefon+47 55 58 90 13
 • Besøksadresse
  Sydnesplassen 12-13
  5007 Bergen
  Rom 
  429b
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Postdoktor/prosjektleder for forskningsprosjektet "Social Injustice and Criminal Justice", finansiert av Norges Forskningsråd (2021-2025).

Exphil juss høst 2020

Didahum1 høst 2020

Didahum2 vår 2020

Didahum1 høst 2019

Exphil juss høst 2019

Didahum2 vår 2019

Didahum1 høst 2018

Exphil juss høst 2018

Exphil juss høst 2016

Exphil juss høst 2015

Moderne politisk teori (FIL116/FIL216/FIL316) vår 2015

Exphil juss høst 2014

Exphil juss høst 2012

Exphil HF høst 2009

 • Vis forfatter(e) (2023). Why the Moral Equality Account of Hypocrisy Does Not Fail After All. The Journal of Ethics.
 • Vis forfatter(e) (2023). Umoralsk som folk flest. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2023). Individers ansvar i møte med klimakrisen.
 • Vis forfatter(e) (2023). Hva er et passende straffenivå? Noen rettsfilosofiske betraktninger.
 • Vis forfatter(e) (2023). Hva er et passende straffenivå? Noen rettsfilosofiske betraktninger.
 • Vis forfatter(e) (2023). Hva er et passende straffenivå? Noen rettsfilosofiske betraktninger.
 • Vis forfatter(e) (2023). Hva er et passende straffenivå? Noen rettsfilosofiske betraktninger.
 • Vis forfatter(e) (2023). Hva er et passende straffenivå? Noen rettsfilosofiske betraktninger.
 • Vis forfatter(e) (2023). Evig kamp mot egeninteressen. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2023). Det er på tide å fornye samfunnskontrakten. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2023). Bør vi sette en pris på uberørt natur?
 • Vis forfatter(e) (2022). Tragedien i Førdefjorden. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2022). Straff og sosial urettferdighet. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). Samfunnsnyttebegrepet i Hordfastutredningen. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2022). Reisebrev fra solnedgangen (om den politiske utviklingen i USA). Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2022). Radioprogram om menneskeverd og straff.
 • Vis forfatter(e) (2022). On the concept of desert.
 • Vis forfatter(e) (2022). Om whataboutism og krigen. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2022). Om solidaritetsbegrepet i strømdebatten. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2021). Valgomaten i underbevisstheten. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2021). The Natural Meaning of Crime and Punishment: Denying and Affirming Freedom. Criminal Law and Philosophy.
 • Vis forfatter(e) (2021). Straff og konfliktløsning.
 • Vis forfatter(e) (2021). Klimaforbrytelser mot menneskeheten. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2021). Intervju om "Frykten for tomrommet".
 • Vis forfatter(e) (2021). Hvilket ansvar har enkeltpersoner i kampen for klima?
 • Vis forfatter(e) (2021). Hegel og rettsvitenskapen.
 • Vis forfatter(e) (2021). Frykten for tomrommet. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2021). Fred er ei det beste. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2021). Filosofi nedenfra. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2021). Avkriminalisering bare for tungt rusavhengige vil stride mot Grunnloven. Rett24.no.
 • Vis forfatter(e) (2020). Ungdomen og klimaproblemet.
 • Vis forfatter(e) (2020). Skattejakt i blinde. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2020). Regjeringen vedder mot Parisavtalen. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2020). Klimasaka, juss og politikk.
 • Vis forfatter(e) (2020). Klimasaka sin legitimitet.
 • Vis forfatter(e) (2020). Klimasaka i Høgsterett. "Framtidige generasjonar, demokrati og klima". Podkast Dag og Tid.
 • Vis forfatter(e) (2020). Klimaproblemet? Kva utfordringar står vi ovenfor?
 • Vis forfatter(e) (2020). Klima og menneskerettar.
 • Vis forfatter(e) (2020). Kant og stemmeretten. Norsk Filosofisk tidsskrift. 242-252.
 • Vis forfatter(e) (2020). Ingen grunn til å beklage. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2020). Hva skylder vi verden? Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2020). Hundreårets rettssak? Klimasaka i Høgsterett dag for dag: .
 • Vis forfatter(e) (2020). Fungerer fattigdom? Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2020). Frihet og brorskap i krisen. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2020). Framtidige generasjoner: Demokrati og klima.
 • Vis forfatter(e) (2020). Dommen har falle.
 • Vis forfatter(e) (2020). Den selvbevisste overklassen. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2019). Understanding Justice through Injustice.
 • Vis forfatter(e) (2019). Tre grunner til å avkriminalisere bruk og besittelse av narkotika.
 • Vis forfatter(e) (2019). Til forsvar for hyklerne. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2019). Strømming utenfor mainstream. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2019). Straffens rettferdighet og sosial urettferdighet.
 • Vis forfatter(e) (2019). Om opplevelser av rettferdighet.
 • Vis forfatter(e) (2019). Koste hva det koste bør. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2019). Klimaproblemets problem.
 • Vis forfatter(e) (2019). Hvorfor så sint? Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2019). Helvete er fravær av de andre. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2019). Hegel's Concept of Crime.
 • Vis forfatter(e) (2019). Gjenopprettende rettferdighet.
 • Vis forfatter(e) (2019). Fra avmakt til motmakt. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2019). Et lite pust av kosmos. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2019). Er det greit å være milliardær? Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2019). "Løven er ikke et bord". Samtiden.
 • Vis forfatter(e) (2018). Rettferdighet i straffesaker: Konfliktråd som alternativ til straff.
 • Vis forfatter(e) (2018). Problemet med klimaproblemet. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2018). Kan sosial urettferdighet i domfeltes bakgrunn undergrave straffens rettferdighet?
 • Vis forfatter(e) (2018). Intervju om hykleri og moralisme i klimasammenheng.
 • Vis forfatter(e) (2018). Intervju om doktoravhandling om filosofi og straff.
 • Vis forfatter(e) (2018). Fri vilje og ansvar.
 • Vis forfatter(e) (2018). Er konfliktråd et rettferdig alternativ til straff?
 • Vis forfatter(e) (2018). En dult i riktig retning. Avisa Vårt land.
 • Vis forfatter(e) (2018). Crime, Punishment, and Understanding Justice through Injustice.
 • Vis forfatter(e) (2018). Betydningen av sosial deprivasjon i strafferetten: Et filosofisk perspektiv.
 • Vis forfatter(e) (2017). Streng = rettferdig? Klassekampen.
 • Vis forfatter(e) (2017). Kriminiminiminalfilosofi: Hegelianske betraktninger om forbrytelse og straff (inkludert om alenemødre som sæller no'n hekto).
 • Vis forfatter(e) (2017). Hvorfor straffer vi? Avisa Vårt land.
 • Vis forfatter(e) (2017). Forbrytelse og straff: Refleksjoner rundt straffens funksjon basert på samtaler med innsatte og filosofisk teori.
 • Vis forfatter(e) (2017). Forbrytelse og anerkjennelse: Et hegeliansk perspektiv på hva som kjennetegner forbrytelser og hvorfor folk begår dem.
 • Vis forfatter(e) (2017). Et forsvar for hykleren: Klima, moralisering, liv og lære. Norsk Filosofisk tidsskrift. 103-113.
 • Vis forfatter(e) (2017). Et forsvar for hykleren. Avisa Vårt land.
 • Vis forfatter(e) (2017). Crime as Domination: The expressive function of crime and punishment and its implication for a distinction between a Kantian and a consequentialist republicanism.
 • Vis forfatter(e) (2016). The Right to be Punished: On Kant and Hegel's theories of punishment as respect for the criminal. Norsk Filosofisk tidsskrift. 148-162.
 • Vis forfatter(e) (2016). Plikt til å hjelpe flyktninger. Klassekampen.
 • Vis forfatter(e) (2016). Crime, Social Distance and Recognition.
 • Vis forfatter(e) (2015). Social Distance, Punishment and Restorative Justice.
 • Vis forfatter(e) (2015). Friendship, Sympathy, Rhetoric and Justice.
 • Vis forfatter(e) (2014). Rettferdighetsbegrepets logikk og rommet det gir for retorikk .
 • Vis forfatter(e) (2014). Bokanmeldelse: Eric Heinze, The Concept of Injustice, Routledge (2013). Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. 115-119.
 • Vis forfatter(e) (2012). The Aims of Restorative Justice: Some philosophical remarks on the challenges of integrating restorative justice into the criminal justice system. Reconciling the irreconcilable? 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Narkotika og straff. Klassekampen.
 • Vis forfatter(e) (2010). Konfliktløsningens retorikk. Rhetorica Scandinavica. 6-23.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.