Hjem
 • E-postdimitar.dimitrov@uib.no
 • Telefon+47 55 58 29 20+47 479 46 947
 • Besøksadresse
  Allegaten 41
  Realfagsbygget
  Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7800
  5020 Bergen

Jeg er en evolusjonsbiolog med bakgrunn i leddyr-evolusjon og systematikk med et særskilt fokus på edderkopper. Nylig har det taksonomiske omfanget av arbeidet mitt blitt utvidet til å inkludere flere grener på livets tre, slik som karplanter og virveldyr. I min nåværende forskning har jeg som formål å forstå hvordan underliggende evolusjonære og økologiske prosesser genererer og opprettholder biologisk mangfold gjennom tid og rom. For å gjøre dette jobber jeg med å sette sammen alle bitene av et komplekst puslespill: Fra å beskrive arter og deres evolusjonære historie til å forstå hvordan individer og deres gener samhandler med omgivelsene og med hverandre. Jeg er spesielt interessert i å forstå hvilke faktorer som styrer biodiversitetsmønstre på ulike romlige skalaer, og hvordan økologiske samfunn og enkeltarter responderer på klimaendringer. Jeg kombinerer arters evolusjonære historie, nåværende utbredelsesdata og informasjon om historiske utbredelser, data på fortidens og nåtidens klima samt andre miljøfaktorer, i et forsøk på å belyse noen av de viktigste mekanismene bak utbredelsen av livet på jorda.

The list below contains the publications in CRIStin. For full list of publications and relevant metrics please visit my Google Scholar http://scholar.google.com/citations?user=mfemh8gAAAAJ or my Researcher ID http://www.researcherid.com/rid/A-9563-2009

 • Vis forfatter(e) (2023). Multiple paths toward repeated phenotypic evolution in the spiny-leg adaptive radiation (Tetragnatha; Hawai'i). Molecular Ecology. 4971-4985.
 • Vis forfatter(e) (2023). Mitochondrial Genome Evolution in Annelida - A Systematic Study on Conservative and Variable Gene Orders and the Factors Influencing its Evolution. Systematic Biology. 925-945.
 • Vis forfatter(e) (2023). Global distribution and evolutionary transitions of floral symmetry in angiosperms. Science Advances. eadg2555.
 • Vis forfatter(e) (2023). Geographic patterns in range sizes and their drivers of endemic angiosperms in China. Ecosphere.
 • Vis forfatter(e) (2023). Evolutionary history and global angiosperm species richness–climate relationships. Global Ecology and Biogeography.
 • Vis forfatter(e) (2023). Evolutionary history and climate co-determine the geographical variation in pollination modes of angiosperms in China. Global Ecology and Biogeography.
 • Vis forfatter(e) (2023). An updated floristic map of the world. Nature Communications.
 • Vis forfatter(e) (2022). The era of reference genomes in conservation genomics. Trends in Ecology & Evolution. 197-202.
 • Vis forfatter(e) (2022). Spatio-temporal patterns in the woodiness of flowering plants. Global Ecology and Biogeography.
 • Vis forfatter(e) (2022). Relationships Between Soil Microbial Diversities Across an Aridity Gradient in Temperate Grasslands: Soil Microbial Diversity Relationships. Microbial Ecology.
 • Vis forfatter(e) (2022). Editorial: Temporal and Large-Scale Spatial Patterns of Plant Diversity and Diversification. Frontiers in Ecology and Evolution.
 • Vis forfatter(e) (2022). A molecular phylogeny of the European nesticid spiders (Nesticidae, Araneae): Implications for their systematics and biogeography. Molecular Phylogenetics and Evolution.
 • Vis forfatter(e) (2021). The Tetragnatha kauaiensis Genome Sheds Light on the Origins of Genomic Novelty in Spiders. Genome Biology and Evolution (GBE). 1-17.
 • Vis forfatter(e) (2021). Phytogeographic History of the Tea Family Inferred through High-Resolution Phylogeny and Fossils. Systematic Biology. 1256-1271.
 • Vis forfatter(e) (2021). Molecular phylogeny of pimoid spiders and the limits of Linyphiidae, with a reassessment of male palpal homologies (Araneae, Pimoidae). Zootaxa. 071-101.
 • Vis forfatter(e) (2021). Global patterns of species richness of the holarctic alpine herb Saxifraga: the role of temperature and habitat heterogeneity. Journal of Plant Ecology. 237-252.
 • Vis forfatter(e) (2021). Global distribution and evolutionary transitions of angiosperm sexual systems. Ecology Letters. 1835-1847.
 • Vis forfatter(e) (2021). Diversity patterns and conservation gaps of Magnoliaceae species in China. Science of the Total Environment.
 • Vis forfatter(e) (2020). Spider Diversification Through Space and Time. Annual Review of Entomology. 225-241.
 • Vis forfatter(e) (2020). Phylogenetic conservatism and biogeographic affinity influence woody plant species richness–climate relationships in eastern Eurasia. Ecography. 1027-1040.
 • Vis forfatter(e) (2020). Interrogating genomic-scale data to resolve recalcitrant nodes in the Spider Tree of Life. Molecular Biology and Evolution (MBE).
 • Vis forfatter(e) (2020). Geographical patterns in phylogenetic diversity of Chinese woody plants and its application for conservation planning. Diversity and Distributions: A journal of biological invasions and biodiversity. 1-16.
 • Vis forfatter(e) (2020). Dimensions of amphibian alpha diversity in the New World. Journal of Biogeography. 2293-2302.
 • Vis forfatter(e) (2020). Deceleration of morphological evolution in a cryptic species complex and its link to paleontological stasis. Evolution. 116-131.
 • Vis forfatter(e) (2020). Converging on the orb: denser taxon sampling elucidates spider phylogeny and new analytical methods support repeated evolution of the orb web. Cladistics.
 • Vis forfatter(e) (2019). Phylogeny of the orb-weaving spider family Araneidae(Araneae: Araneoidea). Cladistics. 1-21.
 • Vis forfatter(e) (2019). Monophyly, Taxon Sampling, and the Nature of Ranks in the Classification of Orb-Weaving Spiders (Araneae: Araneoidea). Systematic Biology. 401-411.
 • Vis forfatter(e) (2019). Insekter - en million suksesshistorier.
 • Vis forfatter(e) (2019). Drivers of large‐scale geographical variation in sexual systems of woody plants. Global Ecology and Biogeography. 546-557.
 • Vis forfatter(e) (2019). Contrasting Biogeographic Patterns of Bacterial and Archaeal Diversity in the Top- and Subsoils of Temperate Grasslands. mSystems. 1-18.
 • Vis forfatter(e) (2019). A consistent species richness–climate relationship for oaks across the Northern Hemisphere. Global Ecology and Biogeography. 1051-1066.
 • Vis forfatter(e) (2018). The phylogeny of pholcid spiders: a critical evaluation of relationships suggested by molecular data (Araneae, Pholcidae). ZooKeys. 51-101.
 • Vis forfatter(e) (2018). Phylogenomics, Diversification Dynamics, and Comparative Transcriptomics across the Spider Tree of Life. Current Biology. 1489-1497.
 • Vis forfatter(e) (2018). Phylogenomics, Diversification Dynamics, and Comparative Transcriptomics across the Spider Tree of Life. Current Biology. 2190-2193.
 • Vis forfatter(e) (2018). Microhabitat change drives diversification in pholcid spiders. BMC Evolutionary Biology. 1-13.
 • Vis forfatter(e) (2018). Global patterns of Rhododendron diversity: The role of evolutionary time and diversification rates. Global Ecology and Biogeography. 913-924.
 • Vis forfatter(e) (2018). Cryptic Species – More Than Terminological Chaos: A Reply to Heethoff. Trends in Ecology & Evolution. 310-312.
 • Vis forfatter(e) (2017). The spider tree of life: phylogeny of Araneae based on target-gene analyses from an extensive taxon sampling. Cladistics. 574-616.
 • Vis forfatter(e) (2017). The discovery of the spider genus Putaoa (Araneae, Pimoidae) in Taiwan with the description of a new species, including its web architecture. Zootaxa. 97-104.
 • Vis forfatter(e) (2017). Rounding up the usual suspects: a standard target-gene approach for resolving the interfamilial phylogenetic relationships of ecribellate orb-weaving spiders with a new family-rank classification (Araneae, Araneoidea). Cladistics. 221-250.
 • Vis forfatter(e) (2017). Finding Evolutionary Processes Hidden in Cryptic Species. Trends in Ecology & Evolution. 153-163.
 • Vis forfatter(e) (2016). Multigene phylogenetic analysis redefines dung beetles relationships and classification (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae). BMC Evolutionary Biology.
 • Vis forfatter(e) (2016). Colonization and diversification in the African ‘sky islands’: insights from fossil-calibrated molecular dating of Lychnis (Caryophyllaceae). New Phytologist. 719-734.
 • Vis forfatter(e) (2016). Citizen science data reveal ecological, historical and evolutionary factors shaping interactions between woody hosts and wood-inhabiting fungi. New Phytologist. 1072-1082.
 • Vis forfatter(e) (2016). A review and phylogeny of Scarabaeine dung beetle fossils (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae), with the description of two Canthochilum species from Dominican amber. PeerJ.
 • Vis forfatter(e) (2015). Using NCBIminer to search and download nucleotide sequences from GenBank. Biodiversity Science. 550-555.
 • Vis forfatter(e) (2015). NCBIminer: sequences harvest from Genbank. Ecography. 426-430.
 • Vis forfatter(e) (2014). Slow genital and genetic but rapid non-genital and ecological differentiation in a pair of spider species (Araneae, Pholcidae). Zoologischer Anzeiger. 394-403.
 • Vis forfatter(e) (2013). Response to Comment on "An Update of Wallace's Zoogeographic Regions of the World". Science. 343-343.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Twitter