Hjem
 • E-postDinara.Podgornova@uib.no
 • Telefon+47 55 58 89 32+47 923 39 428
 • Besøksadresse
  Parkveien 9
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Dinara arbeider med eit doktorgradsprosjekt på SKOK. I prosjektet hennar studerer ho korleis interseksjonelle feministiske diskursar bevegar seg på tvers av landegrenser og korleis desse vert brukt, forma og implementert i russisktalande femininstiske nettforum.

Dinara har utdanningsbakgrunn frå kjønnsstudiar ved Central European University i Budapest, Ungarn. Der har ho mastergrad i kjønnsstudiar om digital moralaktivisme og anti-LHBT-aktivisme i russisktalande medier.

Doktorgradsprosjektet plasserer seg i debattar kring geopolitikk, kunnskapsproduksjon innan kjønnsstudiar og feminisme, i oversetting og spreiing av feministisk tekst samt dei aktivistiske rammene og kritikken av interseksjonalitet.

Som ein del av doktorgradsprosjektet deltek Dinara i eit internasjonalt samarbeid kalla New tools for transnational analysis in postgraduate intersectional gender research – towards long-term international collaborations in doctoral and postdoctoral training. Dette er eit forum for stipendiatar og postdoktorar som studerer interseksjonelle kjønnsstudiar. Forumet består av institusjonar for kjønnsforsking ved universiteta i Linköping, Budapest, Cape Town og SKOK ved Universitetet i Bergen.

Som forskar ved SKOK er Dinara også medlem i den tverrfaglege forskargruppa Kjønnsforskningens grunnlagsproblemer. Her møtes forskarar på tvers av fag og faktultet.

Spring 2017 KVIK 206 (Master level) Gender and Sexuality in a Global Context

Spring 2017 KVIK 101 (Bachelor level) Kjønn i det moderne

Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2021). Book launch: The Cultural is Political: Intersections of Russian Art and State Politics.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2020). #Russianrapisracist vs #RussianNaziPurgeParty: On Geopolitics, Trolling and the Mistranslation of Race in a Twitter Controversy.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Yangeldina, Dinara (2020) #Russianrapisracist vs #RussianNaziPurgeParty: On Geopolitics, Trolling and the Mistranslation of Race in a Twitter Controversy, i The Cultural is Political: Intersections of Russian Art and State Politics. Bergen: Dept of Foreign Languages, University of Bergen.