Hjem
 • E-postDinara.Podgornova@uib.no
 • Telefon+47 55 58 89 32+47 923 39 428
 • Besøksadresse
  Parkveien 9
  Ida Bloms hus
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Dinara jobber med sin Ph.D. prosjekt ved SKOK. Hennes Ph.D. prosjektet er dedikert til hvordan engelskspråklige rasekategorier og formspråket 'rase som motstand' reiser gjennom interseksjonell feministisk aktivisme og popkultur (hip-hop). Hun foreslår et rammeverk for raseoversettelse for å avhøre denne prosessen og ser på to distinkte raseoversettelsesprosjekter: grasrot-russophone interseksjonelt feministisk samfunn engasjert i engelsk til russisk oversettelse og tilpasning av amerikansk-amerikansk interseksjonelle feministiske diskurser og hovedantagonisten av russisk hiphop-autentisitet , den tatar-jødiske rapperen Timati, som brakte USAs svarte estetikk inn i det post-sovjetiske Russland. Ved å bruke innsikten fra oversettelsesstudier og transnasjonale perspektiver på rasialisering, undersøker oppgaven oversettelsesstrategiene til disse to prosjektene og deres implikasjoner. Den ser også på hvordan stigmatiseringen av oversettelse (anklager om fremmedhet, uoriginalitet, imitasjon), som hjemsøker begge oversettelsesprosjektene, blir forhandlet innenfor de større feltene av russiske grasrotfeminisme og russisk populærmusikk. Dinara har utdanningsbakgrunn innen sosiologi og kjønnsstudier fra Central European University i Budapest, Ungarn, Bielefeld University, Tyskland og St. Petersburg State University, Russland. I sin masteroppgave studerte Dinara digital moralsk aktivisme og anti-LHBT-aktivisme i russisktalende medier.

Som ein del av doktorgradsprosjektet deltek Dinara i eit internasjonalt samarbeid kalla New tools for transnational analysis in postgraduate intersectional gender research – towards long-term international collaborations in doctoral and postdoctoral training. Dette er eit forum for stipendiatar og postdoktorar som studerer interseksjonelle kjønnsstudiar. Forumet består av institusjonar for kjønnsforsking ved universiteta i Linköping, Budapest, Cape Town og SKOK ved Universitetet i Bergen.

Som forskar ved SKOK er Dinara også medlem i den tverrfaglege forskargruppa Kjønnsforskningens grunnlagsproblemer. Her møtes forskarar på tvers av fag og faktultet.

Spring 2017 KVIK 206 (Master level) Gender and Sexuality in a Global Context

Spring 2017 KVIK 101 (Bachelor level) Kjønn i det moderne

Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2021). Book launch: The Cultural is Political: Intersections of Russian Art and State Politics.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2020). #Russianrapisracist vs #RussianNaziPurgeParty: On Geopolitics, Trolling and the Mistranslation of Race in a Twitter Controversy.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Yangeldina, Dinara (2020) #Russianrapisracist vs #RussianNaziPurgeParty: On Geopolitics, Trolling and the Mistranslation of Race in a Twitter Controversy, i The Cultural is Political: Intersections of Russian Art and State Politics. Bergen: Dept of Foreign Languages, University of Bergen.