Hjem
 • E-postdinara.yangeldina@uib.no
 • Telefon+47 55 58 89 32
 • Besøksadresse
  Parkveien 9
  Ida Bloms hus
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Dinara disputerte for doktorgraden sin ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) i juni 2023 og er for tiden gjesteforsker her. Avhandlingen, The Politics of Racial Translation : Negotiating Foreignness and Authenticity in Russophone Intersectional Feminism and Timati's Hip-hop (2012-2018), utforsker oversettelsens betydning i sirkulasjonen av det amerikanske, engelskspråklige idiomet ‘rase som motstand’ i russiskspråklige tilpasninger av hiphop og interseksjonalitet i perioden 2012-2018.

Ved hjelp av digital etnografi, diskursanalyse og nærlesing av et utvalg musikkvideoer, analyseres to oversettelsesprosjekter empirisk: en russiskspråklig grasrotside for interseksjonell feminisme, FIO (Feminist Intersectionality Against Oppression), og den – i Russland kontroversielle – tatarisk-jødiske hiphop-entreprenøren Timati. Denne avhandlingen, som befinner seg i skjæringspunktet mellom kjønns- og seksualitetsstudier, rase- og etnisitetsforskning og postsovjetiske kulturstudier, framhever oversettelse både i sitt teoretiske rammeverk og i metodologisk forskningsdesign.

Teoretisk er avhandlingens tilnærming til oversettelse inspirert av feministisk teori, feministisk antropologi og oversettelsesstudier, samt av transnasjonale perspektiver på rasialisering og den voksende forskningen på rase i Russland. Metodologisk trekker avhandlingen på verktøy fra oversettelsesstudier og sosiolingvistikk. Ved å begrepsligjøre oversettelse som en forutsetning for geografisk forflytning av ideer, som et sted for forhandling der ting produseres som ‘fremmede’, og som en generativ snarere enn imiterende prosess, spør den hva raseoversettelse frambringer og hvorfor noen oversettelsesprosjekter framstilles som mer fremmede enn andre. Metoden er å spore hvordan fremmedhet tilskrives ulike objekter, samt å undersøke de oversettelsesstrategiene som brukes i de to nevnte empiriske tilfellene når de gjengir engelskspråklige rasekategorier som ‘white’, ‘black’, ‘people of color’ og ‘women of color’.

Dinara har utdanningsbakgrunn innen sosiologi og kjønnsstudier fra Central European University i Budapest, Ungarn, Bielefeld University, Tyskland og St. Petersburg State University, Russland. I sin masteroppgave skrev Dinara om digital moralsk aktivisme og anti-LHBT-aktivisme i russisktalende medier.

Som en del av doktorgradsprosjektet deltok Dinara i et internasjonalt samarbeid kalt New tools for transnational analysis in postgraduate intersectional gender research – towards long-term international collaborations in doctoral and postdoctoral training. Dette var et forum for stipendiater og postdoktorer som studerer interseksjonelle kjønnsstudier. Forumet bestod av institusjoner for kjønnsforsking ved universitetene i Linköping, Budapest, Cape Town og SKOK ved Universitetet i Bergen.

Som forsker ved SKOK er Dinara også medlem i den tverrfaglege forskergruppen Kjønnsforskningens grunnlagsproblemer. Her møtes forskere på tvers av fag og faktultet.

Undervisning ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning, Universitetet i Bergen

Vår 2023 - KVIK 101 - Kjønn i det moderne

Vår 2020 - KVIK206 - Kjønn og seksualitet i ein global kontekst - MeToo-bevegelsen

Vår 2020 - KVIK 101- Kjønn i det moderne

Vår 2019 - KVIK 101 - Kjønn i det moderne

Vår 2017 KVIK 206 (masternivå) Kjønn og seksualitet i ein global kontekst - kjønn, migrasjon og tid

Vår 2017 KVIK 101 (bachelornivå) Kjønn i det moderne

Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2021). Book launch: The Cultural is Political: Intersections of Russian Art and State Politics.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2023). The Politics of Racial Translation : Negotiating Foreignness and Authenticity in Russophone Intersectional Feminism and Timati's Hip-hop (2012-2018).
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Generations of Feminist Translations: Connecting Russophone Academic and Activist Feminist Translation Debates Across the 2000s and 2010s. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) (2023). Beautiful Diversity? Diversity Rhetoric, Ethnicized Visions, and Nesting Post-Soviet Hegemonies in the Multimedia Project The Ethnic Origins of Beauty. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). #Russianrapisracist vs #RussianNaziPurgeParty: On Geopolitics, Trolling and the Mistranslation of Race in a Twitter Controversy.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Yangeldina, Dinara (2023) Generations of Feminist Translations: Connecting Russophone Academic and Activist Feminist Translation Debates Across the 2000s and 2010s, in Sätre, Ann-Mari, Gradskova, Yulia & Vladimirova, Vladislava (2023) Post-Soviet Women: New Challenges and Ways to Empowerment. Springer International Publishing.

Yangeldina, Dinara (2023) Beautiful Diversity? Diversity Rhetoric, Ethnicized Visions, and Nesting Post-Soviet Hegemonies in the Multimedia Project The Ethnic Origins of Beauty, in (eds.) Lykke, Nina; Koobak, Redi; Bakos, Petra, Arora, Swati & Mohamed, Kharnita (2023) Pluriversal Conversations on Transnational Feminisms. And Words Collide from a Place. London: Routledge.

Yangeldina, Dinara (2020) #Russianrapisracist vs #RussianNaziPurgeParty: On Geopolitics, Trolling and the Mistranslation of Race in a Twitter Controversy, i The Cultural is Political: Intersections of Russian Art and State Politics. Bergen: Dept of Foreign Languages, University of Bergen.

Tilknyttet innhold