Hjem
 • E-postDon.Kalb@uib.no
 • Besøksadresse
  Fosswinckelsgt. 6
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 BERGEN
Tidsskriftartikler
 • Kalb, Donatus Pius. 2018. Trotsky over Mauss: Anthropological Theory and the October 1917 Commemoration. Dialectical Anthropology. 42: 327-343. doi: 10.1007/s10624-018-9525-6
 • Kalb, Donatus Pius. 2017. Afterword: After the commons-commoning! Focaal: journal of global and historical anthropology. 2017: 67-73. doi: 10.3167/fcl.2017.790106

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Frontlines: Class, Value, and Social Transformation in 21st Century Capitalism

Prosjektleder: Don Kalb

Finansiert av Bergens forskningsstiftelse (BFS) Den norske regjeringen og Universitetet Bergen

Forskning i front: Identifiserer nye klasseforskjeller

 

Kompetansefelt