Hjem
Edel Karin Kvams bilde

Edel Karin Kvam

Førsteamanuensis
 • E-postEdel.Kvam@uib.no
 • Telefon+47 55 58 39 80
 • Besøksadresse
  Christies gate 13
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 Bergen
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2021. School experiences that make an impression – a study on how to promote bildung and the desire to learn. Scandinavian Journal of Educational Research. 1-14.
 • Vis forfatter(e) 2021. Knowledge development in the teaching profession: an interview study of collective knowledge processes in primary schools in Norway. Professional Development in Education. 1-13.
 • Vis forfatter(e) 2020. Familiebilder til allmenn danning. En nylesning av Nordahl Rolfsens lesebøker til skolebruk . Norsk pedagogisk tidsskrift. 402-415.
 • Vis forfatter(e) 2019. Praksisveiledning og lærerstudenters profesjonelle utvikling. Om utviklende kunnskapsprosesser i lærerutdanningens praksisveiledning. Acta Didactica Norden (ADNO). 1-19.
 • Vis forfatter(e) 2018. Untapped learning potential? A study of teachers’ conversations with colleagues in primary schools in Norway . Cambridge Journal of Education. 697-714.
 • Vis forfatter(e) 2014. Lærersamarbeid i norsk grunnskole. Om pedagogiske begrunnelser og strukturelle rammer for kollektiv yrkesutøvelse de siste førti år. Årbok for norsk utdanningshistorie. 71-91.
Rapport
 • Vis forfatter(e) 2021. Evaluering av veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere. Sluttrapport 2021. .
 • Vis forfatter(e) 2021. Evaluering av veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere. Kortversjon av sluttrapport 2021. .
 • Vis forfatter(e) 2020. Evaluering av veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere. Delrapport 2020. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2019. Veiledningssamtalens betydning i profesjonsutvikling. Et innspill til progresjon i veiledning av nyutdannede lærere .
 • Vis forfatter(e) 2019. Utviklende samtalepraksis i fagfornyelsen.
 • Vis forfatter(e) 2019. Profesjonsfaglig fellesskap. Om kollektive utviklingsprosesser i skoleorganisasjonen.
 • Vis forfatter(e) 2019. Nasjonale rammer for veiledning av nyutdannede lærere i Norge .
 • Vis forfatter(e) 2019. Forsøk med ny ordning for praksisbesøk: pedagogenes erfaringer.
 • Vis forfatter(e) 2018. Veiledning som verktøy for profesjonell utvikling.
 • Vis forfatter(e) 2018. Om å arbeide med case.
 • Vis forfatter(e) 2016. Skikkethet i grunnskolelærerutdanningene.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2018. Hvordan skape lærelyst?
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2021. Kommentarer til sluttrapport 2021: Evaluering av veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere .
 • Vis forfatter(e) 2021. Evaluering av veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere - hvor går veien videre?
 • Vis forfatter(e) 2019. What is the ideal school according to school leaders?
 • Vis forfatter(e) 2019. The entrance into teaching for new teachers with a variety of backgrounds.
 • Vis forfatter(e) 2019. Students’ perspectives on teaching.Teachers’ work in a tension between student perspectives and educational policy .
 • Vis forfatter(e) 2019. Student wellbeing in the time of measurement.
 • Vis forfatter(e) 2019. Mediating the ideal school - school leaders’ perspectives on ideal schooling and learning .
 • Vis forfatter(e) 2018. Lærersamarbeid i norsk grunnskole de siste 50 år.
 • Vis forfatter(e) 2018. Affected by teaching.
 • Vis forfatter(e) 2017. Læreres kollegasamtaler.
 • Vis forfatter(e) 2017. Kollegasamtaler i skolen.
 • Vis forfatter(e) 2017. Erfaringer med feltarbeid i grunnskolen.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) 2018. Læreres kollegasamtaler. Om profesjonalitet, lærersamarbeid og utvikling av bedre undervisning.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) 2011. Slipp lærerne fri! Bergens Tidende.
Intervju
 • Vis forfatter(e) 2015. Lærerne diskuterer ikke pedagogikk.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) 2020. Strengthening knowledge development in teachers` conversations in lesson study. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) 2020. Opplevd undervisning. Et bidrag til læreres didaktiske analyse i spenningen mellom elevperspektiv og samfunnsmandat. 17 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.