Hjem
 • E-postedvard.hviding@uib.no
 • Telefon+47 55 58 92 64+47 466 33 848
 • Besøksadresse
  Fosswinckels gate 6
  Lauritz Meltzers hus
  5007 Bergen
  Rom 
  828
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Professor Edvard Hviding driver langsiktig antropologisk forskning i det sørlige Stillehav og leder forskningsgruppen Bergen Pacific Studies. Han er også æresprofessor i Stillehavsstudier ved University of the South Pacific i Suva, Fiji. Hviding leder det internasjonale, tverrfaglige forskningsprosjektet “Island Lives, Ocean States: Sea-level Rise and Maritime Sovereignties in the Pacific” (finansiert av Norges forskningsråds TOPPFORSK-program, 2018-2024), og han har siden 2020 også vært koordinator av Norway-Pacific Ocean-Climate Scholarship programme (N-POC), et ambisiøst partnerskap i tverrfaglig doktporgradsutdanning mellom Universitetet i Bergen og University of the South Pacific, finansiert for 2020-2026 av Norad under Norhed II-programmet. I 2012-2016 var han vitenskapelig koordinator av det internasjonale forskningskonsortiet ECOPAS, the European Consortium for Pacific Studies (finansiert av EUs 7. rammeprogram). Som del av arbeidet med ECOPAS var Hviding i 2015 Executive Producer av den fijianske/samoanske sceneforestillingen “Moana: the Rising of the Sea”, som ble fremført på Festspillene i Bergen i et samarbeid mellom Festspillene og Universitetet i Bergen, og deretter gjennomførte en Europaturné.   I 2008-12 ledet Hviding det store internasjonale NFR-finansierte prosjektet Pacific Alternatives: Cultural Heritage and Political Innovation in Oceania (finansiert av Norges forskningsråd, med 12 internasjonale samarbeidsinstitusjoner). I 2012-13 var han styreleder for den nordamerikanske Association for Social Anthropology in Oceania (ASAO).

Hviding har siden 1986 vært engasjert i langsiktig forskning i Melanesia, og har gjennomført nærmere fire års feltarbeid i Solomon Islands, med hovedfokus på Marovo Lagoon. Han har hatt mange kortere forskningsopphold i en rekke andre steder i det sørlige Stillehav (inkludert Papua New Guinea, Vanuatu, Fiji, Samoa, Tonga, Cook Islands) i forbindelse med rådgivningsarbeid for FN-systemet, EU, Stillehavets regionale organisasjoner og Norges Utenriksdepartement, og har hatt flere lengre opphold som gjesteforsker ved University of Hawai'i, University of Cambridge og University of the South Pacific.

For sin langvarige innsats i utvikling sammen med UNESCO av lokalspråksforankrede utdanningsmaterialer mottok Hviding i 2010 medaljegraden (S.I.M.) av Order of Solomon Islands.

Siden 2016 har Hviding deltatt som vitenskapelig rådgiver og diplomatisk representant for Norge, Palau og FNs avdeling for økonomiske og sosiale saker på en lang rekke internasjonale møter, forhandlinger og delegasjonsreiser i New York, Stillehavsregionen og andre steder. Med bakgrunn i dette vitenskapsdiplomatiske arbeidet ledet han i perioden 2018-2021 det treårige pilotprosjektet SDG Bergen Science Advice på oppdrag fra UiBs rektorat, med mandat om å utvikle plattformer for vitenskapelig rådgiving i forhold til FNs 2030-Agenda for bærekraftig utvikling. Under dette mandatet har han på vegne av UiB blant annet planlagt, organisert og gjennomført (ofte som ordstyrer) en rekke vitenskapsdiplomatiske paneldebatter og sidearrangementer ved store internasjonale konferanser i FN-regi, inkludert UNFCCCs COP-møter og FNs årlige politiske høynivåforum for bærekraftig utvikling.

Hviding’s publikasjoner omfatter ca. 75 tidsskriftartikler, bokkapitler og publiserte konferanseinnlegg, 10 bøker, og mange publiserte forskningsrapporter og formidlingsbidrag. Bøkene inkluderer monografiene Guardians of Marovo Lagoon (1996), Islands of Rainforest (2000, med Tim Bayliss-Smith, republisert 2019), og Reef and Rainforest: An Environmental Encyclopedia of Marovo Lagoon (2005, revidert versjon publisert 2011); og de redigerte antologiene Made in Oceania (2011, med Knut Rio), The Ethnographic Experiment (2014, med Cato Berg), Pacific Alternatives (2015, med Geoffrey White) og Anthropology in Norway (2021, med Synnøve Bendixsen).

SANT 102 / Sosialt liv i globalt perspektiv

SANT 202 / De nære relasjoner: slekstskap, vennskap og intimitet

SANT 204 / Tingenes sosiale liv og mening: symbolske og materielle aspekter ved bytte og konsum

SANT 207 / Mot en bærekraftig verden: humanøkologi, utviklingsproblematikk og globalisering

SANT 215 / Komparativ regional etnografi

SANT 280-9 / Climate Change: Anthropological Perspectives and Ethnographic Glimpses

SANT 285-01 / The Global Anthropology of Climate Change

SANT 301 / Antropologisk forskningsmetode og teoriutvikling

SANT 302 / Prosjektbeskrivelse og prosjektseminar

SANT307 / Contested Resources: Ecological Anthropology in Global Perspective

SANT 350 / Masteroppgave (essayseminar og skrivekurs)

GLOB 101 / Global utvikling

Utvalgte publikasjoner av Edvard Hviding

Bøker

Bendixsen, Synnøve K.N. og Edvard Hviding (red.) 2021. Anthropology in Norway: Directions, Locations, Relations. Royal Anthropological Institute Country Series, Vol. 3. Canon Pyon: Sean Kingston Publishing. 153s.

Hviding, Edvard og Tim Bayliss-Smith 2019. Islands of Rainforest: Agroforestry, Logging and Ecotourism in Solomon Islands. London and New York: Routledge. [Reissue of monograph published by Ashgate in 2000] 371s.

Hviding, Edvard og Geoffrey M. White (red.) 2015. Pacific Alternatives: Culture and Politics in Contemporary Oceania. Canon Pyon, Herts.: Sean Kingston Publishing. 285s.

Hviding, Edvard og Cato Berg (red.) 2014. The Ethnographic Experiment: A.M. Hocart and W.H.R. Rivers in Island Melanesia, 1908. London and New York: Berghahn Books. 320s.

Hviding, Edvard og Knut M. Rio (red.) 2011. Made in Oceania: Social Movements, Cultural Heritage and the State in the Pacific. Wantage, Oxon: Sean Kingston Publishing. 353s.

Hviding, Edvard 2005. Reef and Rainforest: An Environmental Encyclopedia of Marovo Lagoon, Solomon Islands / Kiladi oro vivineidi ria tingitonga pa idere oro pa goana pa Marovo. Knowledges of Nature, No. 1. Paris: UNESCO, 252s. (Revidert utgave utgitt 2011)

Hviding, Edvard (red.) 2001. Stier, strømmer og steder. Spesialnummer redigert av E. Hviding, Norsk antropologisk tidsskrift, 12(1-2), 152s.

Hviding, Edvard og Tim Bayliss-Smith 2000. Islands of Rainforest: Agroforestry, Logging and Ecotourism in Solomon Islands. Aldershot: Ashgate, 388s.

Hviding, Edvard 1996. Guardians of Marovo Lagoon: Practice, Place, and Politics in Maritime Melanesia. Honolulu, University of Hawai'i Press, 473s.

Hviding, Edvard 1995. Vivinei tuari pa Ulusaghe: Stories and legends from Marovo, New Georgia, in four New Georgian languages and with English translations. Recorded, translated and edited by Edvard Hviding, with assistance from V. Vaguni and others. Bergen: Centre for Development Studies, University of Bergen, in collaboration with Western Province Division of Culture, 88s.


Artikler og bokkapitler (utvalg)

Bendixsen, Synnøve K.N. & Hviding, Edvard 2021. Portrait of a Young Discipline?, i Anthropology in Norway: Directions, Locations, Relations, Synnøve K.N. Bendixsen & Edvard Hviding (red.), 1-15. Royal Anthropological Institute Country Series, 3. Canon Pyon: Sean Kinsgron Publishing. 

Hviding, Edvard 2020. Bronislaw Malinowski: feltarbejde, fortolkning og funktionalisme, i Klassiske og moderne antropologiske tænkere, Kirsten Hastrup (red.), 175-205. København: Hans Reitzels Forlag.

Mulalap, Clement Yow; Tekau Frere, Elise Huffer, Edvard Hviding, Kenneth Paul, Anita Smith, Marjo Vierros 2020. ‘Traditional Knowledge and the BBNJ Instrument’. Marine Policy, 122, Article 104103. 10p. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2020.104103

Hviding, Edvard 2019. Climate change, Oceanic sovereignties and maritime economies in the Pacific, i Climate, Capitalism and Communities: An Anthropology of Environmental Overheating, Thomas Hylland Eriksen og Astrid Bredholt Stensrud (red.), 171-187. London: Pluto Press.

Hviding, Edvard and Camilla Borrevik 2019. Climate Change in the Islands and the Highlands: Melanesian Manifestations, Experiences and Actions, in The Melanesian World, Eric Hirsch and Will Rollason (eds), 517-531. London and New York: Routledge.

Hviding, Edvard 2019. Western movements in non-Western worlds: towards an anthropology of uncertain encounters’. Suomen Antropologi / Journal of the Finnish Anthropological Society, 44 (3-4): 101-122. ISSN 0355-3930, eISSN 1799-8972. Republisering av artikkel opprinnelig publisert i 1998.

Hviding, Edvard 2018. The River, the Water and the Crocodile in Marovo Lagoon, in Island Rivers: Freshwater and Place in Oceania,  J.R. Wagner and J.K. Jacka (eds), 27-58. Canberra: Australian National University Press.

Wagner, John, Jerry Jacka, Edvard Hviding, Alex Mawyer and Marama Muru-Lanning 2018. Introduction: River as Ethnographic Subject, in Island Rivers: Freshwater and Place in Oceania,  J.R. Wagner and J.K. Jacka (eds), 1-26. Canberra: Australian National University Press.

Hviding, Edvard 2017. Big Money in the Rural: Wealth and Dispossession in Western Solomons Political Economy, in State-building and state formation in the Western Pacific : Solomon Islands in transition?, Matthew G. Allen and Sinclair Dinnen (eds.), 92-105. New York and London: Routledge.

Hviding, Edvard 2016. Europe and the Pacific: Engaging Anthropology in EU Policy-Making and Development Cooperation, in Engaged Anthropology: Views from Scandinavia, Tone Bringa and Synnøve Bendixsen (eds.), 147-166. New York: Palgrave-MacMillan.

Hviding, Edvard 2015. Big Money in the Rural: Wealth and Dispossession in Western Solomons Political Economy. Journal of Pacific History, 50(4): 473-485.

Hviding, Edvard 2015. Non-Pristine Forests: A Long-term History of Land Transformation in the Western Solomons, i Forests of Oceania: Anthropological Perspectives, J. Bell, P. West og C. Filer (red.), 51-74. Canberra: Australian National University Press.

Hviding, Edvard 2015. The Western Solomons and the Sea: Maritime Cultural Heritage in Sociality, Province, and State, i Pacific Alternatives: Culture and Politics in Contemporary Oceania, E. Hviding og G. White (red.), 118-144. Canon Pyon, Herts.: Sean Kingston Publishing.

White, Geoffrey M. og Edvard Hviding 2015. Pacific Alternatives in a Global Context: Dialogues in Oceania, i Pacific Alternatives: Culture and Politics in Contemporary Oceania, E. Hviding og G. White (red.), 1-23. Canon Pyon, Herts.: Sean Kingston Publishing.

Hviding, Edvard 2015. Adventurous adaptability in the South Sea: Norwegians in ‘the Terrible Solomons’, ca. 1870 – 1930, i Navigating colonial orders: Norwegian entrepreneurship in Africa and Oceania, K.A. Kjerland og B.E. Bertelsen (red.), 187-218. Oxford / New York: Berghahn Books.

Hviding, Edvard 2015. Norwegian Shipping and Landfall in the South Sea in the Age of Sail, i Navigating colonial orders: Norwegian entrepreneurship in Africa and Oceania, K.A. Kjerland og B.E. Bertelsen (red.), 173-186. Oxford / New York: Berghahn Books.

Bayliss-Smith, Tim og Edvard Hviding 2014. Landesque Capital as an Alternative to Food Storage in Melanesia: Irrigated Taro Terraces in New Georgia, Solomon Islands. Environmental Archaeology, 19 (1). DOI: 10.1179/1749631414Y.0000000049

Hviding, Edvard 2014. Les vies des nguzunguzu: Figures de proue de Nouvelle-Géorgie, i L’éclat des ombres: L’art en noir et blanc des îles Salomon, Magali Melandri & Sandra Revolon (red.), 124-129. Paris: Musée de Quai Branly / Somogy Éditions des Art.

Hviding, Edvard 2014. Modèle de pirogue de guerre, îles de Nouvelle-Géorgie, i L’éclat des ombres: L’art en noir et blanc des îles Salomon, Magali Melandri & Sandra Revolon (red.), 28-31. Paris: Musée de Quai Branly / Somogy Éditions des Art.

Hviding, Edvard 2014. Across the New Georgia Group: A.M. Hocart’s Fieldwork as Inter-island Practice, i The Ethnographic Experiment: A.M. Hocart and W.H.R. Rivers in Island Melanesia, 1908, E. Hviding og C. Berg (red.), 71-107. Oxford / New York: Berghahn Books.

Hviding, Edvard og Cato Berg 2014. Introduction: The Ethnographic Experiment in Island Melanesia, i The Ethnographic Experiment: A.M. Hocart and W.H.R. Rivers in Island Melanesia, 1908, E. Hviding og C. Berg (red.), 1-43. Oxford / New York: Berghahn Books.

Bayliss-Smith, Tim og Edvard Hviding 2014.Taro terraces, chiefdoms and malaria: explaining landesque capital formation in Solomon Islands, i Landesque Capital: The Historical Ecology of Enduring Landscape Modifications, N.T. Håkansson og M. Widgren (reds), 75-97. Walnut Creek, CA: Left Coast Press.

Hviding, Edvard 2014. Posthumanistiske antropologer? ANTropologiens lukkede rom. Norsk antropologisk tidsskrift, 25: 28-42.

Hviding, Edvard 2014. War Canoes of the Western Solomons, i The Things We Value: Culture and History in Solomon Islands, Ben Burt og Lissant Bolton (red.), 103-115. Canon Pyon, Herts.: Sean Kingston Publishing.

Hviding, Edvard 2013. Sciences in the Plural: The UNESCO Environmental Encyclopedia of Marovo Lagoon, Solomon Islands, The Journal of Pacific Studies, 32(2): 128-143.

Bayliss-Smith, Tim og Edvard Hviding 2012. Irrigated Taro, Malaria and the Expansion of Chiefdoms: Ruta in New Georgia, Solomon Islands, i Irrigated Cultivation of Colocasia esculenta in the Indo-Pacific: Biological, Social and Historical Perspectives, M. Spriggs, D. Addison & P. Matthews (red.), 219-254. Senri Ethnological Studies, 78. Osaka: National Museum of Ethnology.

Hviding, Edvard 2012. Compressed Globalization and Expanding Desires in Marovo Lagoon, Solomon Islands, i Returns to the Field: Multitemporal Research and Contemporary Anthropology, Signe Howell og Aud Talle (red.), 203-229. Bloomington; Indiana University Press.

Rio, Knut M. og Edvard Hviding 2011. Pacific Made: Social Movements between Cultural Heritage and State, i Made in Oceania: Social Movements, Cuultural Heritage and the State in the Pacific, Edvard Hviding og Knut M. Rio (red.), 5-29. Wantage, Oxon: Sean Kingston Publishing.

Hviding, Edvard 2011. Re-placing the State in the Western Solomon Islands: The Political Rise of the Christian Fellowship Church, i Made in Oceania: Social Movements, Cuultural Heritage and the State in the Pacific, Edvard Hviding og Knut M. Rio (red.), 51-89. Wantage, Oxon: Sean Kingston Publishing.

Hess, M. S. Robson, F.S. Millar, G. Were, E. Hviding & C. Berg 2009. Niabara - the Western Solomon Islands War Canoe at the British Museum, i Proceedings of the 15th International Conference on Virtual Systems and Multimedia, Vienna, 41-46. Los Alamitos, CA.: IEEE Computer Society.

Hviding, Edvard 2009. Eventyrlyst og tilpasningsevne: nordmenn på “de forferdelige Salomonøyene”, ca. 1879-1930, i Kolonitid: Nordmenn på eventyr og big business i Afrika og Stillehavet, K.A. Kjerland & K.M. Rio (red.). Oslo: Scandinavian Academic Press, pp. 128-166.

Hviding, Edvard 2006. Knowing and managing biodiversity in the Pacific Islands: challenges of environmentalism in Marovo Lagoon. International Social Science Journal, 58(1) Issue 187: 69-85.

HViding, Edvard 2005. Christian Fellowship Church (Solomon Islands), i Encyclopedia of Religion and Nature, B. Taylor (red.). London: Continuum Books, pp. 306-307.

Hviding, Edvard 2004. Fredrik Barth, i Biographical Dictionary of Anthropology, V. Amit (red.). London: Routledge, pp. 33-34.

Hviding, Edvard 2003 Between Knowledges: Pacific Studies and Academic Disciplines. The Contemporary Pacific, 15:43-73.

HViding, Edvard 2003. Contested Rainforests, NGOs and Projects of Desire in Solomon Islands. International Social Science Journal, 55(4) Issue 178: 439-453.

Hviding, Edvard 2003. Disentangling the butubutu of New Georgia: cognatic kinship in thought and action, i Oceanic Socialities and Cultural Forms: Ethnographies of Experience, I. Hoëm & S. Roalkvam (red.). Oxford: Berghahn Books, pp. 71-113.

Hviding, Edvard 2003. Both Sides of the Beach: Knowledges of Nature in Oceania, i Nature Across Cultures: Non-Western Views of the Environment and Nature, Helaine Selin (red.). Science Across Cultures: The History of Non-Western Sciences, Vol. 4. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, pp. 243-275.

Bayliss-Smith, T. E. Hviding & T.C. Whitmore 2003. Rainforest composition and histories of human disturbance in Solomon Islands. Ambio, 32: 346-352.

Hviding, Edvard 2000. Usikre møter i det moderne Melanesia. Norsk antropologisk tidsskrift, 11: 53-66.

Hviding, Edvard 1998. Contextual flexibility: present status and future of customary marine tenure in Solomon Islands. Ocean & Coastal Management, 40: 253-269.

Hviding, Edvard 1998. Western movements in non-Western worlds: towards an anthropology of uncertain encounters. Suomen Antropologi / Journal of the Finnish Anthropological Society, 23(3): 30-51.

Hviding, Edvard 1996. Nature, culture, magic, science: on meta-languages for comparison in cultural ecology, i Nature and Society: Anthropological Perspectives, P. Descola & G. Pálsson (red.). London: Routledge, pp. 165-184.

Hviding, Edvard & Graham B.K. Baines 1994. Community-based fisheries management, tradition and the challenges of development in Marovo, Solomon Islands. Development and Change, 25(1): 13-39.

Baines, Graham B.K. & Edvard Hviding 1993. Traditional environmental knowledge for resource management in Marovo, Solomon Islands, i Traditional Ecological Knowledge: Wisdom for Sustainable Development, N.M. Williams & G.B.K. Baines (red.), 56-65. Canberra: Centre for Resource and Environmental Studies, Australian National University. 

Hviding, Edvard 1993. Krigskanoer fra New Georgia - historie, ritualer og myter, i Tomoko - en krigskano fra Salomonøerne, B. Clausen (red.), 31-42. Roskilde: Vikingeskibshallen. 

Hviding, Edvard 1993. Indigenous essentialism? ‘Simplifying’ customary land ownership in New Georgia, Solomon Islands. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 149: 802-824.

Ruddle, Kenneth, Edvard Hviding & R.E. Johannes 1992. Marine resources management in the context of customary tenure. Marine Resource Economics, 7:249-273. 

Baines, Graham B.K. & Edvard Hviding 1992. Traditional Environmental Knowledge from the Marovo Area of the Solomon Islands, in LORE: Capturing Traditional Environmental Knowledge, Martha Johnson (ed.), 92-110. Ottawa: International Development Research Centre. 

Hviding, Edvard 1991. A note on research on ‘TURFs’, sea tenure systems or marine property rights and the management of small-scale fisheries, in La Recherche Face à la Pêche Artisanale, J.R. Durand, J. Lemoalle & J. Weber (red.), Vol. II, 1033-1035. Paris: Editions de l'ORSTOM.

Hviding, Edvard 1991. Traditional institutions and their role in contemporary coastal resource management in the Pacific Islands. NAGA, The ICLARM Quarterly, 14(4):3-6.

Hviding, Edvard 1990. Keeping the sea: aspects of marine tenure in Marovo Lagoon, Solomon Islands, in Traditional Coastal Resource Management in the Pacific Basin: An Anthology, K. Ruddle & R.E. Johannes (red.), 7-44. Jakarta: UNESCO-Regional Office for Science and Technology for Southeast Asia.

 • Vis forfatter(e) (2024). The Norway-Pacific Ocean-Climate Scholarship programme, a major university partnership between Norway and the Pacific Islands region.
 • Vis forfatter(e) (2024). The N-POC Programme: Recruitment, Cohort Development, and Upcoming PhD Courses in Suva, Bergen and New York.
 • Vis forfatter(e) (2024). Science and Diplomacy for Ocean Governance: Our Common Ocean. (Introduction by Conference Moderator).
 • Vis forfatter(e) (2024). Naturalists and Naval Officers Among the Headhunters: Early Imperial Explorations in the Natures of New Georgia. 25 sider.
 • Vis forfatter(e) (2023). Vincent and the Rainforest Global Conversations in Rural Melanesia. Journal of Anthropological Films. Chapter 5.
 • Vis forfatter(e) (2023). Tropeoppdageren Lumholtz: en samtale med forfatter Morten A. Strøksnes.
 • Vis forfatter(e) (2023). The Intergovernmental Conferences on Marine Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ): Pacific Islands perspectives on Adjacency and Connectivity.
 • Vis forfatter(e) (2023). Sponsorship and moratorium: deep sea minerals and jurisdictional complexities in the Blue Pacific Continent.
 • Vis forfatter(e) (2023). Skjær i sjøen for havavtalen. Khrono.no.
 • Vis forfatter(e) (2023). Ocean Talanoa on board the tall ship Statsraad Lehmkuhl: Introductory Dialogue to Film Premiere and Student Panel.
 • Vis forfatter(e) (2023). Ocean Futures: Welcome, and an Introduction on behalf of the Moderators.
 • Vis forfatter(e) (2023). N-POC Coordinator's Welcome Speech to First Cohort of PhD Candidates for the Norway-Pacific Ocean-Climate Scholarship programme.
 • Vis forfatter(e) (2023). Klimaendringenes frontlinje: Et tverrfaglig forskningsperspektiv på Stillehavsøyene .
 • Vis forfatter(e) (2023). Four Frontlines of Water Insecurity (Introduction to Side Event by Moderator).
 • Vis forfatter(e) (2023). Dyphavsmineraler og føre-var-prinsippet: introduksjon til filmen "Deep Rising" (premiere).
 • Vis forfatter(e) (2023). Delingsøkonomi som kulturelt fenomen.
 • Vis forfatter(e) (2023). Adjacency, Connectivity, and Benefit-Sharing: Frontlines of Oceania in United Nations Ocean Diplomacy.
 • Vis forfatter(e) (2022). “We are nothing without our Islands”: Challenges and Crises in the Marshall Islands.
 • Vis forfatter(e) (2022). WE ARE OCEANIA .
 • Vis forfatter(e) (2022). University at Sea: The One Ocean Expedition as a Norway-Pacific university partnership.
 • Vis forfatter(e) (2022). Rising Nations, Not Sinking: Pacific Art and Diplomatic Narrative at the Climate Change Frontline.
 • Vis forfatter(e) (2022). Our One Blue Future: Welcome and Opening Statement on Behalf of Organisers.
 • Vis forfatter(e) (2022). Klimaerfaringer fra Grønland til Stillehavet.
 • Vis forfatter(e) (2022). How to link your project proposal to current and future challenges.
 • Vis forfatter(e) (2022). Havet som klasserom: Universitetet i Bergen og One Ocean Expedition.
 • Vis forfatter(e) (2022). Greeting to the 7th Our Ocean Conference from the University of Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2021). Utfordringer i etnografisk praksis: GDPR og endringer i vilkårene for antropologisk forskning .
 • Vis forfatter(e) (2021). The Organic Island: An ethnographic study of subsistence economics and creative resilience in the Lau Islands of Fiji.
 • Vis forfatter(e) (2021). The Norway-Pacific Ocean-Climate Scholarship Programme (N-POC): A Call to Action for the Ocean-Climate Nexus.
 • Vis forfatter(e) (2021). Rioting in Solomon Islands: Intervju med journalist Jorge Branco, 9News Australia.
 • Vis forfatter(e) (2021). Restorying Maohi Nui - Island Lives, Ocean States.
 • Vis forfatter(e) (2021). Portrait of a young discipline? 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). One Ocean som internasjonalt samarbeid: Universitetet i Bergen og Statsraad Lehmkuhl blant Stillehavets øy- og havstater.
 • Vis forfatter(e) (2021). Ocean Science and Higher Education: Thematic Introduction by Chair.
 • Vis forfatter(e) (2021). Klimakrise, havrett og geopolitikk i Stillehavet.
 • Vis forfatter(e) (2021). International Academic Cooperation and the 2030 Agenda.
 • Vis forfatter(e) (2021). Hav, kull og sinte øystater er mer enn bla bla bla. Khrono.no.
 • Vis forfatter(e) (2021). Creating Channels for Science Diplomacy at the United Nations: The SDG Bergen Example.
 • Vis forfatter(e) (2021). Anthropology in Norway: Directions, Locations, Relations. Sean Kingston Publishing.
 • Vis forfatter(e) (2021). "Norge og Stillehavsstatene på COP26".
 • Vis forfatter(e) (2020). Universities, Voluntary National Reviews, and Scientific Knowledge.
 • Vis forfatter(e) (2020). Traditional Knowledge and the BBNJ Instrument. Marine Policy. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). THE POTENTIAL IMPACTS OF CLIMATE CHANGE ON MARITIME BOUNDARIES AND EXCLUSIVE ECONOMIC ZONES. THREE GIS SCENARIOS FOR 20 JURISDICTIONS IN THE WESTERN AND CENTRAL PACIFIC REGION.
 • Vis forfatter(e) (2020). Sea Level Rise and Maritime Sovereignties in the Pacific: Questions of Science, Diplomacy and Policy.
 • Vis forfatter(e) (2020). Pacific anthropology across multiple scales: From remote fieldwork to global diplomacy and activism.
 • Vis forfatter(e) (2020). Intervjuet av NRK-journalist Leif Rune Løland om FNs bærekraftmål, klimaendringene og "det grønne skiftet".
 • Vis forfatter(e) (2020). Conference Closing: Secrets and Treasures of the Ocean.
 • Vis forfatter(e) (2020). Closing Comment: Knowledges and Diplomacies of Ocean and Climate and the Norway-Pacific Axis.
 • Vis forfatter(e) (2020). Climate Change Frontline: Pacific Big Ocean States and the Rising Sea.
 • Vis forfatter(e) (2020). Bronislaw Malinowski: feltarbejde, fortolkning og funktionalisme. 31 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). “We started climate change”. A Multi-level ethnography of Pacific Climate Leadership.
 • Vis forfatter(e) (2019). Western movements in non-Western worlds: towards an anthropology of uncertain encounters. Suomen Antropologi. 101-122.
 • Vis forfatter(e) (2019). Western Movements in Non-Western Worlds. Suomen Antropologi. 101-122.
 • Vis forfatter(e) (2019). Universities as Tools for Transformation: Norway's National University Sector and the 2030 Agenda.
 • Vis forfatter(e) (2019). The role of universities in Pacific partnerships for ocean and climate: Invited response to high level panel.
 • Vis forfatter(e) (2019). The role of research and capacity-building in the United Nations BBNJ negotiations (Introduction by Chair).
 • Vis forfatter(e) (2019). Stillehavet/Oseania: Kunnskap og beslutningsprosesser fra lokalt til globalt nivå i havforvaltning.
 • Vis forfatter(e) (2019). Partnerships for Climate Action: the Science-Policy Nexus (Introduction by Chair).
 • Vis forfatter(e) (2019). Ocean Economies and the Law of the Sea in an Era of Climate Change .
 • Vis forfatter(e) (2019). Ocean Economies and the Law of the Sea in an Era of Climate Change .
 • Vis forfatter(e) (2019). MARE NULLIUS? Climate Change, Oceanic Sovereignties and Maritime Contestations in the Pacific.
 • Vis forfatter(e) (2019). Islands of Rainforest: Agroforestry, Logging and Ecotourism in Solomon Islands.
 • Vis forfatter(e) (2019). Havet, livet og døden: blå økonomi og klimakrise på Stillehavsøyene.
 • Vis forfatter(e) (2019). Hav, klima og samfunn på Stillehavsøyene: briefing på Det Kongelige Slott.
 • Vis forfatter(e) (2019). From the (Ocean) Floor: Doing BBNJ Negotiations with Pacific Big Ocean States.
 • Vis forfatter(e) (2019). Climate Change, Oceanic Sovereignties and Maritime Economies in the Pacific. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Climate Change in the Islands and the Highlands: Melanesian Manifestations, Experiences and Actions. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Big Ocean States, Blue Economy and the Law of the Sea in the Era of Climate Change.
 • Vis forfatter(e) (2018). The River, the Water and the Crocodile in Marovo Lagoon. 32 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Statement of Norway: Plenary Session on Advancing Science, Technology and Innovation for the SDGs.
 • Vis forfatter(e) (2018). Sea Level Rise and Sovereignty in Oceania: A Norway-Pacific SIDS Partnership .
 • Vis forfatter(e) (2018). Når klimaendringene får havet til å stige, da kan Stillehavsøyene forsvinne!
 • Vis forfatter(e) (2018). Managing Biodiversity Beyond National Jurisdiction in Oceania’s Sea of Islands (Presentation on behalf of the Permanent Mission of Palau to the United Nations).
 • Vis forfatter(e) (2018). Making Moana the Pacific Way: Rising Seas and Nowhere to Go.
 • Vis forfatter(e) (2018). Introduction: River as Ethnographic Subject. 26 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Indigenous and local knowledges: Island scales and mysteries of the Solomons.
 • Vis forfatter(e) (2018). From the Arctic to the Pacific - Ocean and Climate Connections: Introduction by the Chair.
 • Vis forfatter(e) (2018). Chea's Great Kuarao. Journal of Anthropological Films.
 • Vis forfatter(e) (2018). Big Ocean States, Blue Economy and Global Ocean Sovereignty in an Era of Climate Change.
 • Vis forfatter(e) (2017). STILLEHAVET/OSEANIA: Klima, hav, regionalisme og geopolitikk .
 • Vis forfatter(e) (2017). Rethinking Pacific Studies at the USP.
 • Vis forfatter(e) (2017). Re-claiming the ocean: climate change, oceanic sovereignties and maritime contestations in the Pacific .
 • Vis forfatter(e) (2017). Pacific Studies Talanoa: Between Knowledges.
 • Vis forfatter(e) (2017). MARE NULLIUS? Climate Change, Oceanic Sovereignties and Maritime Contestations in the Pacific .
 • Vis forfatter(e) (2017). Klimaflyktninger: perspektiver fra Stillehavsøyene, der fremtiden er i dag.
 • Vis forfatter(e) (2017). Islands on the Move? Glimpses of Loss and Damage from Solomon Islands.
 • Vis forfatter(e) (2017). Climate change, sovereignty and maritime contestations in the Pacific Ocean .
 • Vis forfatter(e) (2017). Climate change, Oceanic Sovereignties and Maritime Economies in the Pacific.
 • Vis forfatter(e) (2017). Blue Economy, Big Ocean States and Global Ocean Sovereignty.
 • Vis forfatter(e) (2017). Big Money in the Rural: Wealth and Dispossession in Western Solomons Political Economy. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Anthropology Beyond the Comfort Zone? Expanding Our Work into Climate Change Politics and Action on a Global Scale .
 • Vis forfatter(e) (2016). The Rising of the Pacific Ocean: Political Impact of the Performing Arts  .
 • Vis forfatter(e) (2016). Stillehavsøyene: Klimaendringenes frontlinje .
 • Vis forfatter(e) (2016). Pacific Anthropology and Engagements at the Frontline of Climate Change: The ECOPAS project .
 • Vis forfatter(e) (2016). Ocean Lives.
 • Vis forfatter(e) (2016). Ngaira Kain Tari - 'We are People of the Sea': A Study of the Gilbertese Resettlement to Solomon Islands (PhD).
 • Vis forfatter(e) (2016). Fremtiden er i dag: Klimakrise og migrasjon i Stillehavet.
 • Vis forfatter(e) (2016). Europe and the Pacific: Engaging Anthropology in EU Policy-Making and Development Cooperation. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Climate Change, Oceanic Sovereignties and Maritime Economies in the Pacific .
 • Vis forfatter(e) (2016). Antropologisk feltarbeid blant diplomater, kunstnere og klimakrigere .
 • Vis forfatter(e) (2016). After the Flood. Reflections on the Sociality of Saltwater Inundation on an Anthropogenic Atoll.
 • Vis forfatter(e) (2015). Ways of Knowing, Ways of Life. Environment, Education and Climate Change in a Rural Samoan Village.
 • Vis forfatter(e) (2015). Vann, vær og kaos i Stillehavets øygrupper: Verdens kanarifugler.
 • Vis forfatter(e) (2015). The impact of climate change on the Pacific: Interview with Edvard Hviding (ECOPAS Coordinator).
 • Vis forfatter(e) (2015). The Western Solomons and the Sea: Maritime Cultural Heritage in Sociality, Province, and State. 27 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). The Pacific as a climate change frontline: Anthropology and Meteorology .
 • Vis forfatter(e) (2015). The Pacific Ocean as a climate change frontline: Anthropology and Meteorology.
 • Vis forfatter(e) (2015). Study Guide and Teacher’s Manual: Reef and Rainforest – An Environmental Encyclopedia and Wiki of Marovo Lagoon, Solomon Islands – An Open Education Resource Project. .
 • Vis forfatter(e) (2015). State, Religion and the Environment in the Pacific.
 • Vis forfatter(e) (2015). Pacific Performance for Climate and Ocean: Introductory Speech to "Moana Rua: The Rising of the Sea".
 • Vis forfatter(e) (2015). Pacific Alternatives: Cultural politics in contemporary Oceania. Sean Kingston Publishing.
 • Vis forfatter(e) (2015). Pacific Alternatives: Cultural Politics in Contemporary Oceania. Sean Kingston Publishing.
 • Vis forfatter(e) (2015). Pacific Alternatives in a Global Context: Dialogues in Oceania. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Norwegian Shipping and Landfall in the South Sea in the Age of Sail. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Non-Pristine Forests: A Long-term History of Land Transformation in the Western Solomons. 24 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Moanas tilblivelse og Europa-turneen / The Making of Moana and the European Tour: innledning på norsk og engelsk i Festspillene i Bergens program for forestillingen "Moana: the Rising of the Sea".
 • Vis forfatter(e) (2015). Moana: the Rising of the Sea (A Stage Drama About Climate Change).
 • Vis forfatter(e) (2015). Moana: The Rising of the Sea. Teaterprogram for 2 forestillinger på Festspillene i Bergen, 29 og 31 mai 2015 (norsk og engelsk).
 • Vis forfatter(e) (2015). Moana Rua: the Rising of the Sea (A film about climate change and sea-level rise in the Pacific).
 • Vis forfatter(e) (2015). Living in the Ring of Fire: Glimpses of the Long Run of Environmental Experience in the Pacific Islands .
 • Vis forfatter(e) (2015). Living in the Ring of Fire: Climate Change and the Long Run of Environmental Experience in the Pacific Islands.
 • Vis forfatter(e) (2015). Landesque capital as an alternative to food storage in Melanesia: Irrigated taro terraces in New Georgia, Solomon Islands. Environmental Archaeology. 425-436.
 • Vis forfatter(e) (2015). Klimaendringenes frontlinje: Stillehavsøyene sett fra ulike faglige perspektiver i EU-prosjektet ECOPAS .
 • Vis forfatter(e) (2015). Intervjuet av NRK Hordaland (Mikal Olsen Lerøen) i forbindelse med mottakelse på Flesland flyplass av Festspillartistene fra Oceania Dance Theatre og Pasifika Voices.
 • Vis forfatter(e) (2015). Intervjuet av Bergens Tidende (kulturjournalist Mari-Louise Uldbæk Stephan) om klimakrisens konsekvenser for Stillehavssamfunn og om koblingene mellom Statoil som Festspillsponsor og Festspillforestillingen "Moana: the Rising of the Sea" som uttrykk for Stillehavsfolkenes egne opplevelser av klimaendringene.
 • Vis forfatter(e) (2015). Intervju og TV-innslag om klimatoppmøtet COP21 og Stillehavslandenes utfordringer: Stipendiat Camilla Borrevik og professor Edvard Hviding ble intervjuet 14.12.2015 av TV2s Sonja Skeistrand Sunde om sine erfaringer fra COP21 i Paris, med særlig vekt på klimaendringenes konsekvenser for Stillehavets nasjoner, og Stillehavsstatenes engasjement på globale arenaer. Et 5-minutters innslag ble sendt i TV2s Lørdagsmagasin.
 • Vis forfatter(e) (2015). Intervju i direkte sending av programleder Jan Børge Leirvik, om Festspillenes åpningsseremoni og bidraget fra Oceania Dance Theatre og Pasifika Voices, om de kommende Festspillforestillingene av "Moana: the Rising of the Sea", og om klimakrisens konsekvenser for øyboere i Stillehavet.
 • Vis forfatter(e) (2015). Forum rethinking Euro-anthropology. Social Anthropology. 330-364.
 • Vis forfatter(e) (2015). ECOPAS Newsletter no 4.
 • Vis forfatter(e) (2015). ECOPAS Newsletter no 3.
 • Vis forfatter(e) (2015). Danser om dødsfrykten: klimaskeptikere har dårlige kår på øyene som trues av utslettelse (kronikk). Bergens Tidende. 46-46.
 • Vis forfatter(e) (2015). Big Money in the Rural: Wealth and Dispossession in Western Solomons Political Economy. Journal of Pacific History. 473-485.
 • Vis forfatter(e) (2015). Adventurous adaptability in the South Sea: Norwegians in ‘the Terrible Solomons’, ca. 1870–1930. 32 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). "We Rise By Lifting Others". En utforskning av koret Pasifika Voices og Oseania-senteret i Fiji.
 • Vis forfatter(e) (2014). “Svakere vinder kan redde Sydhavsøyene – enn så lenge”. Bergens Tidende. 16-17.
 • Vis forfatter(e) (2014). What future for fisheries in the Pacific? .
 • Vis forfatter(e) (2014). Truede øyer? Stillehavets samfunn i klimaendringenes tid  .
 • Vis forfatter(e) (2014). The Ethnographic Experiment: A.M. Hocart and W.H.R. Rivers in Island Melanesia, 1908. Berghahn Books.
 • Vis forfatter(e) (2014). The Ethnographic Experiment in Island Melanesia. 43 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Strategie De Developpement De L'Union Europeenne Dans le Pacifique. .
 • Vis forfatter(e) (2014). Posthumanistiske antropologer? ANTropologiens lukkede rom. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 38-42.
 • Vis forfatter(e) (2014). Modèle de pirogue de guerre, îles de Nouvelle-Géorgie. 28-31. I:
  • Vis forfatter(e) (2014). L'Éclat des Ombres: L'art en noir et blanc des îles Salomon.
 • Vis forfatter(e) (2014). Living in the Ring of Fire: Glimpses of the Long Run of Environmental Experience in the Pacific Islands (Conference Keynote) .
 • Vis forfatter(e) (2014). Les vies des nguzunguzu: figures de proue de Nouvelle-Géorgie. 124-129. I:
  • Vis forfatter(e) (2014). L'Éclat des Ombres: L'art en noir et blanc des îles Salomon.
 • Vis forfatter(e) (2014). Landesque capital as an alternative to food storage in Melanesia: taro terraces in New Georgia, Solomon Islands. Environmental Archaeology.
 • Vis forfatter(e) (2014). Klimaendring, kultur og samfunn på Stillehavsøyene.
 • Vis forfatter(e) (2014). Hvordan bygger vi internasjonalt ledende forsknings- og utdanningsmiljøer.
 • Vis forfatter(e) (2014). Everyday Weather. An ethnography of knowledge and environment in a Fijian village.
 • Vis forfatter(e) (2014). European Union Development Strategy in the Pacific. .
 • Vis forfatter(e) (2014). Europe and the Pacific: engaging anthropology in EU policy-making and development cooperation.
 • Vis forfatter(e) (2014). ECOPAS Newsletter no 2.
 • Vis forfatter(e) (2014). Across the New Georgia Group: A.M. Hocart’s Fieldwork as Inter-island Practice. 37 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). A Study of European Union Development Strategy in the Pacific .
 • Vis forfatter(e) (2014). "War Canoes of the Western Solomons". 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). "Truet av havet". To Grader. 22-23.
 • Vis forfatter(e) (2014). "Taro terraces, chiefdoms and malaria: explaining landesque capital formation in Solomon Islands". 23 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). The dispossession of collective agency: Customary land, logging and social transformation in New Georgia, Solomon Islands.
 • Vis forfatter(e) (2013). Sciences in the Plural: The UNESCO Environmental Encyclopedia of Marovo Lagoon, Solomon Islands. Journal of Pacific Studies. 128-143.
 • Vis forfatter(e) (2013). Samfunn og ulikheter i globalt perspektiv.
 • Vis forfatter(e) (2013). SALTVANNSLIV: Havets betydning for Stillehavsøyenes befolkninger .
 • Vis forfatter(e) (2013). Hvordan bygge grunnforskningskollektiv med ulike former for ekstern finansiering.
 • Vis forfatter(e) (2013). ECOPAS: European Consortium for Pacific Studies. Restoring the Human to Climate Change.
 • Vis forfatter(e) (2013). ECOPAS Newsletter no 1.
 • Vis forfatter(e) (2013). Challenges of Environment and Climate in the Pacific: Vernacular Models and Grassroots Movements .
 • Vis forfatter(e) (2013). Challenges of Climate and Policy in the Pacific Islands: The ECOPAS Project .
 • Vis forfatter(e) (2012). Timber, Religion, and Engagements with Capitalism in New Georgia, Solomon Islands.
 • Vis forfatter(e) (2012). Three-dimensional scanning of an 11 metre war canoe.
 • Vis forfatter(e) (2012). Rank and Power in Island Melanesia: The Long Run of Chiefly Practice in the Western Solomons.
 • Vis forfatter(e) (2012). Pacific Islands in Peril? Communicating the Frontlines of Climate Change.
 • Vis forfatter(e) (2012). New Dispossessions: On Non-Material Origins for Accumulation (Discussant's Review).
 • Vis forfatter(e) (2012). Irrigated Taro, Malaria and the Expansion of Chiefdoms: Ruta in New Georgia, Solomon Islands. 36 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). In the Tens of Thousands: Conceptualizations of the Large-Scale in New Georgia.
 • Vis forfatter(e) (2012). Holy Fathers and Patient Mothers: Gender and Power in an Indigenous Melanesian Church.
 • Vis forfatter(e) (2012). Dance encounters. Exploring Cook Islands identity through staged performances.
 • Vis forfatter(e) (2012). Compressed Globalization and Expanding Desires in Marovo Lagoon, Solomon Islands. 26 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Chieflessness in a Chiefly Society: Diverging Paths of Power in New Georgia.
 • Vis forfatter(e) (2011). Reef and Rainforest: An Environmental Encyclopedia of Marovo Lagoon, Solomon Islands / Kiladi oro vivineidi ria tingitonga pa idere oro pa goana pa Marovo (2nd Revised Version).
 • Vis forfatter(e) (2011). Re-placing the state in the Western Solomon Islands : the political rise of the Christian Fellowship Church. 39 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). Pacific Made: Social Movements between Cultural Heritage and the State. 29 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). Maritim kultur i globalt perspektiv.
 • Vis forfatter(e) (2011). Made in Oceania : social movements, cultural heritage and the state in the Pacific. Sean Kingston Publishing.
 • Vis forfatter(e) (2011). Intervjuet av journalist Kristin Nordby (Aftenposten) under tittelen Turisme og påkledning: slik bør du ikke kle deg utenfor stranden".
 • Vis forfatter(e) (2011). Intervjuet av journalist Frid Kvalpskarmo Hansen (NRK) under tittelen "Steinpenger fra Stillehavet og annen valuta".
 • Vis forfatter(e) (2011). Intervjuet av Dagbladet v/ journalist Jonas S. Rasch, under tittelen "Tviler på kannibalteorien".
 • Vis forfatter(e) (2011). In Times of Change: Pacific Perspectives on Environment, Economy and Education.
 • Vis forfatter(e) (2011). Anthropology and Local Environmental Knowledge: Connections for Rural Education in Solomon Islands.
 • Vis forfatter(e) (2011). Across the New Georgia Group: A. M. Hocart's Fieldwork as Inter-Island Practice.
 • Vis forfatter(e) (2011). 'But the Words Remain': Revelations of Knowledge and the Politics of Loss in Solomon Islands.
 • Vis forfatter(e) (2010). Vivineina mani tavetena buka pa idere oro goana pa tahamu tinoni na manemaneke tatala.
 • Vis forfatter(e) (2010). Study Guide and Teacher's Manual for "Reef and Rainforest: An Environmental Encyclopedia of Marovo Lagoon, Solomon Islands" - A Pilot Project for Environmental Education in Solomon Islands. .
 • Vis forfatter(e) (2010). Stillehavsstudier ved Universitetet i Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2010). Stillehavssamlinger revitalisert gjennom forskning, utstilling og digitalisering: teknologi og tilgjengeliggjøring av utilgjengelig kunnskap.
 • Vis forfatter(e) (2010). Shifting Shapes of a Cultural Icon: The Digital Repatriation of a Solomon Islands War Canoe.
 • Vis forfatter(e) (2010). Sciences in the Plural: The UNESCO Environmental Encyclopedia of Marovo Lagoon, Solomon Islands (Keynote address).
 • Vis forfatter(e) (2010). Non-pristine forests: a long-term history of land transformation in the Western Solomons.
 • Vis forfatter(e) (2010). Intervjuet av journalist Stian H. Espeland under tittelen "Luksus gir ikke allltid status".
 • Vis forfatter(e) (2010). Intervjuet av journalist Mary Rauto (Fiji Times) under tittelen "Keep it native".
 • Vis forfatter(e) (2010). Intervjuet av journalist Frid Kvalpskarmo Hansen (NRK) under tittelen "Samfunn etter naturkatastrofer: hvem overlever, og hvordan?".
 • Vis forfatter(e) (2010). Digitisation, Knowledge and Participatory Museology.
 • Vis forfatter(e) (2010). Crossing boundaries of knowledge: lessons from implementing the UNESCO Wiki Portal for the Environmental Encyclopedia of Marovo Lagoon.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Professor Edvard Hviding er leder av forskningsgruppen Bergen Pacific Studies ved Universitetet i Bergen.

Hviding er i perioden 2018-2025 vitenskapelig leder for det store tverrfaglige prosjektet Island Lives, Ocean States: Sea Level Rise and Maritime Sovereignties in the Pacific, som er finansiert av Norges forskningsråds TOPPFORSK-program. 

Han var fra 2012 til 2015 koordinator av det internasjonale forskningskonsortiet ECOPAS (European Consortium for Pacific Studies), finansiert av EUs 7. rammeprogram. Konsortiet, som bestod av de fire ledende sentre for Stillehavsforskning i Europa, samt University of the South Pacific og Papua New Guineas nasjonale forskningsinstitutt, hadde som sitt formål å organisere forskersamfunn og regional og internasjonal policy i forhold til klimaendring og relaterte lokale og regionale prosesser på Stillehavsøyene.

I 2008-2012 ledet Hviding det internasjonale forskningsprogrammet Pacific Alternatives: Cultural Heritage and Political Innovation in Oceania, som var finansiert av Norges forskningsråd (FRISAM). Programmet hadde University of Hawai'i som hovedsamarbeidspartner, og inkluderte en rekke øvrige institusjonelle partnere i Stillehavsregionen (inkludert nasjonalmuseene i Solomon Islands of Vanuatu), USA, Europa og Australia.

Western Solomons Research Database

Sammen med postdoktor Cato Berg og Graham Baines, assosiert forsker i Bergen Pacific Studies, grunnla Hviding "The Bergen Initiative". Dette tiltaket har sitt grunnlag i en avtale med Western Province i Solomon Islands, og tar tar sikte på å gjøre forskningsmateriale og forsker-kompetanse tilgjengelig for provinsen i forbindelse med de behov for kunnskap og ekspertise som oppstod etter jordskjelv- og tsunami-katastrofen i 2007. På denne bakgrunn ble Western Solomons Research Database etablert i 2008, og drevet frem til 2028. 

Antropologisk dokumentarfilm

I samarbeid med Rolf Scott og National Museum of Solomon Islands har Edvard Hviding produsert en rekke antropologiske dokumentarfilmer basert på sitt arbeid i Solomon Islands.

Øvrige prosjekter

Vernacular Environmental Education in the Western Solomons. UNESCO-prosjekt som gjør bruk av Hvidings bok Environmental Encyclopedia of Marovo Lagoon.

Transformations of Political Economy in the Western Solomon Islands: A State Beyond the State? Delprosjekt, Challenging the State. (Universitetet i Bergen)

Norske pionerer på Salomonøyene, ca. 1870-1930. Delprosjekt, In the Wake of Colonialism: Norwegian Trade Interests in Africa and Oceania. (Universitetet i Bergen / UNIFOB Global)

The Western Solomons War Canoe. Delprosjekt, Melanesian Art: Objects, Narratives and Indigenous Owners. (The British Museum)

Dr. polit. 1993, Universitetet i Bergen

Førsteamanuensis i sosialantropologi, UiB 1993-1999

Professor i sosialantropologi, UiB, 1999 -

Instituttstyrer, 2002-2005

Instituttleder, 2009-2013

Forskningstematikk: økologisk antropologi (med fokus på forvaltnings- og produksjonssystemer i tropisk regnskogsjordbruk og korallrevsfiske), vær og klima, kunnskapssystemer og komparativ epistemologi, slektskap og sosial organisasjon, språk, historisk antropologi, globalisering, sosiale bevegelser, materiell kultur, antropologisk film.

Regional interesse: Solomon Islands, Melanesia, Oceania, Stillehavsregionen.

Twitter