Hjem
 • E-postEdvard.Hviding@uib.no
 • Telefon+47 55 58 92 64+47 466 33 848
 • Besøksadresse
  Fosswinckelsgt. 6
  Rom 
  828
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 BERGEN

Professor Edvard Hviding driver langsiktig antropologisk forskning i det sørlige Stillehav og leder forskningsgruppen Bergen Pacific Studies. I perioden 2012-2016 var han vitenskapelig koordinator av det internasjonale forskningskonsortiet ECOPAS (European Consortium for Pacific Studies), finansiert av EUs 7. rammeprogram i perioden 2012-15. I 2008-12 ledet Hviding det store internasjonale NFR-finansierte prosjektet Pacific Alternatives. Hviding har siden 1986 vært engasjert i langsiktig forskning i Melanesia, og har gjennomført over tre års feltarbeid i Solomon Islands, med hovedfokus på Marovo Lagoon. Han har hatt mange kortere forskningsopphold i en rekke andre steder i det sørlige Stillehav i forbindelse med rådgivningsarbeid for FN-systemet, EU Stillehavets regionale organisasjoner og det norske Utenriksdepartement, og har hatt flere opphold som gjesteforsker bl.a. ved University of Hawai'i, University of Cambridge og University of the South Pacific.

SANT 102 / Sosialt liv i globalt perspektiv

SANT 215 / Komparativ regional etnografi

SANT 202 / De nære relasjoner: slekstskap, vennskap og intimitet

SANT 204 / Tingenes sosiale liv og mening: symbolske og materielle aspekter ved bytte og konsum

SANT 207 / Mot en bærekraftig verden: humanøkologi, utviklingsproblematikk og globalisering

SANT 280-9 / Climate Change: Anthropological Perspectives and Ethnographic Glimpses

SANT 301 / Antropologisk forskningsmetode og teoriutvikling

SANT 302 / Prosjektbeskrivelse og prosjektseminar

SANT307 / Contested Resources: Ecological Anthropology in Global Perspective

SANT 350 / Masteroppgave (essaysemimnar og skrivekurs)

GLOB 101 / Global utvikling

Bøker
 • Hviding, Edvard; Bayliss-Smith, Tim. 2019. Islands of Rainforest: Agroforestry, Logging and Ecotourism in Solomon Islands. Routledge. 404 sider. ISBN: 978-1138712270.
 • Hviding, Edvard; White, Geoffrey. 2015. Pacific Alternatives: Cultural politics in contemporary Oceania. Sean Kingston Publishing. 285 sider. ISBN: 978-1-907774-38-6.
 • Hviding, Edvard; White, Geoffrey. 2015. Pacific Alternatives: Cultural Politics in Contemporary Oceania. Sean Kingston Publishing. 295 sider. ISBN: 978-1-907774-38-6.
 • Hviding, Edvard; Berg, Cato. 2014. The Ethnographic Experiment: A.M. Hocart and W.H.R. Rivers in Island Melanesia, 1908. Berghahn Books. 320 sider. ISBN: 978-1-78238-342-0.
 • Hviding, Edvard. 2011. Reef and Rainforest: An Environmental Encyclopedia of Marovo Lagoon, Solomon Islands / Kiladi oro vivineidi ria tingitonga pa idere oro pa goana pa Marovo (2nd Revised Version). Unesco. 248 sider. ISBN: 92-990041-0-2.
 • Hviding, Edvard; Rio, Knut Mikjel. 2011. Made in Oceania : social movements, cultural heritage and the state in the Pacific. Sean Kingston Publishing. 352 sider. ISBN: 978-1-907774-06-5.
 • Hviding, Edvard. 2005. Reef and Rainforest: An Environmental Encyclopedia of Marovo Lagoon, Solomon Islands / Kiladi oro vivineidi ria tingitonga pa idere oro pa goana pa Marovo. Unesco. 252 sider. ISBN: 92-990041-0-2.
 • Hviding, Edvard. 2001. Stier, strømmer og steder: Spesialnummer av Norsk Antropologisk Tidsskrift. Universitetsforlaget. 152 sider.
 • Hviding, Edvard; Bayliss-Smith, Tim. 2000. Islands of Rainforest: Agroforestry, Logging and Ecotourism in Solomon Islands. Ashgate. ISBN: 0-7546-1233-3.
 • Hviding, Edvard. 1996. Guardians of Marovo Lagoon: Practice, Place, and Politics in Maritime Melanesia. University of Hawai'i Press. ISBN: 0-8248-1664-1.
 • Hviding, Edvard. 1995. Katiga vivinei tuari pa Ulusaghe: Stories and legends from Marovo, New Georgia, in four New Georgian languages and with English translations. 88 sider. ISBN: 82-7453-013-6.
 • Hviding, Edvard. 1995. Kiladi oro vivineidi tongania ria tingitonga pu ko pa idere oro pa goana pa Marovo / Of Reef and Rainforest: A Dictionary of Environment and Resources in Marovo Lagoon. 208 sider. ISBN: 82-7453-012-8.
 • Hviding, Edvard; Jul-Larsen, Eyolf. 1995. Community-Based Resource Management in Tropical Fisheries. 61 sider.
 • Hviding, Edvard. 1993. The Rural Context of Giant Clam Mariculture in Solomon Islands: An Anthropological Study. 93 sider. ISBN: 971-8709-39-8.
 • Hviding, Edvard. 1989. "All things in our sea": The dynamics of customary marine tenure, Marovo Lagoon, Solomon Islands.". 30 sider. ISBN: 9980-75-021-9.
Tidsskriftartikler
 • Scott, Rolf. E; Hviding, Edvard; Tollefsen, Trygve. 2018. Chea's Great Kuarao. Journal of Anthropological Films. 2. Publisert 2018-12-19.
 • Bayliss-Smith, Tim; Hviding, Edvard. 2015. Landesque capital as an alternative to food storage in Melanesia: Irrigated taro terraces in New Georgia, Solomon Islands. Environmental Archaeology. 20: 425-436. doi: 10.1179/1749631414Y.0000000049
 • Hviding, Edvard. 2015. Big Money in the Rural: Wealth and Dispossession in Western Solomons Political Economy. Journal of Pacific History. 50: 473-485. doi: 10.1080/00223344.2015.1101818
 • Hviding, Edvard; Kleiven, Helga Flesche. 2015. Danser om dødsfrykten: klimaskeptikere har dårlige kår på øyene som trues av utslettelse (kronikk). Bergens Tidende. 46-46. Publisert 2015-05-29.
 • Papataxiarchis, Evthymios; Kuper, Adam; Gregory, Chris; Miller, Daniel; Meyer, Birgit; Ingold, Tim; Nic Craith, Mairead; de Pina-Cabral, Joao; Eriksen, Thomas Hylland; Wade, Peter; Jiménez, Alberto Corsin; Okely, Judith; Dawson, Andrew; Maguire, Mark; Wulff, Helena; Siniscalchi, Valeria; Cervinkova, Hana; Favero, Paolo; Hviding, Edvard. 2015. Forum rethinking Euro-anthropology. Social Anthropology. 23: 330-364. doi: 10.1111/1469-8676.12216
 • Bayliss-Smith, Tim; Hviding, Edvard. 2014. Landesque capital as an alternative to food storage in Melanesia: taro terraces in New Georgia, Solomon Islands. Environmental Archaeology. doi: 10.1179/1749631414Y.0000000049
 • Furevik, Tore; Hviding, Edvard; Keenlyside, Noel. 2014. “Svakere vinder kan redde Sydhavsøyene – enn så lenge”. Bergens Tidende. 16-17. Publisert 2014-09-29.
 • Hviding, Edvard. 2014. Posthumanistiske antropologer? ANTropologiens lukkede rom. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 25: 38-42.
 • Hviding, Edvard. 2014. "Truet av havet". To Grader. 2: 22-23.
 • Hviding, Edvard. 2013. Sciences in the Plural: The UNESCO Environmental Encyclopedia of Marovo Lagoon, Solomon Islands. Journal of Pacific Studies. 32: 128-143.
 • Hviding, Edvard. 2007. Pacific Pioneers: Early Norwegian settlers and traders in the Solomon Islands. National Express Newspaper. 2 sider.
 • Hviding, Edvard. 2006. Knowing and Managing Biodiversity in the Pacific Islands: Challenges of Environmentalism in Marovo Lagoon. International Social Science Journal. 58: 69-85. doi: 10.1111/j.1468-2451.2006.00602.x
 • Hviding, Edvard. 2004. Contested rainforests, NGOs, and projects of desire in Solomon Islands. International Social Science Journal. 55: 539-+.
 • Bayliss-Smith, Tim; Hviding, Edvard; Whitmore, Tim. 2003. Rainforest Composition and Histories of Disturbance in Solomon Islands. Ambio. 32: 346-352.
 • Hviding, Edvard. 2003. Fieldwork with Bob: "The first man to dive all night". Traditional Marine Resource Management and Knowledge Bulletin. Special Edition: 19-21.
 • Hviding, Edvard. 2003. Contested rainforests, NGOs and projects of desire in Solomon Islands. International Social Science Journal. 55: 539-553.
 • Hviding, Edvard. 2003. Between Knowledges: Pacific Studies and Academic Disciplines. The Contemporary Pacific. 15: 43-74.
 • Hviding, Edvard. 2003. Review of Judith A. Bennett (2000), PACIFIC FOREST: A History of Resource Control and Contest in Solomon Islands, c. 1800-1997. Pacific Affairs. 76: 160-161.
 • Hviding, Edvard. 2003. CA* Comment on Aswani and Sheppard, "The archaeology and ethnohistory of exchange in precolonial and colonial Roviana". Current Anthropology. 44: S72-S73.
 • Hviding, Edvard. 2002. Langsiktig arbeid i ekspanderende felt: en fortelling om komprimert globalisering i Melanesia. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 13: 220-227.
 • Johannes, R.E.; Hviding, Edvard. 2002. Le savoir traditionnel des pêcheurs du lagon de Marovo (Îles Salomon) concernant le comportement grégaire des poissons. Ressources Marines et Traditions, Bulletin d’Information. 12: 24-31.
 • Hviding, Edvard. 2001. Book review: Tradition, Trade and Woodcarving in Solomon Islands, by Jari Kupiainen, 2000. Suomen Antropologi. 26: 47-50.
 • Hviding, Edvard. 2001. Book review, Pacific Answers to Western Hegemony: Cultural Practices of Identity Construction, Jürg Wassmann (ed.), 1998. The Contemporary Pacific. 13: 577-580.
 • Hviding, Edvard. 2001. Om stier, strømmer og steder i norsk antropologi. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 12: 5-8.
 • Hviding, Edvard. 2001. Book Review: Pacific Answers to Western Hegemony: Cultural Practices of Identity Construction, edited by J. Wassmann, 1998. The Contemporary Pacific. 13: 577-580.
 • Hviding, Edvard. 2000. Usikre møter i det moderne Melanesia. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 11: 53-66.
 • Johannes, R.E.; Hviding, Edvard. 2000. Traditional knowledge possessed by the fishers of Marovo Lagoon, Solomon Islands, concerning fish aggregating behavior. Traditional Marine Resource Management and Knowledge Bulletin. 12. 22-29.
 • Hviding, Edvard. 1999. Steder, virkeligheter, "felt"er. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 10.
 • Hviding, Edvard. 1998. Et alvorlig blad. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 9: 175.
 • Hviding, Edvard. 1998. Norsk antropologi? Norsk Antropologisk Tidsskrift. 9: 92.
 • Hviding, Edvard. 1998. Tilbakeføring: om antropologenes relasjoner i tid og rom. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 9: 3-4.
 • Hviding, Edvard. 1998. "Tilbakeføring:om antropologenes relasjoner i tid og rom". Norsk Antropologisk Tidsskrift. xx: 1-2.
 • Hviding, Edvard. 1998. "Antropologiske allmennheter og særheter". Norsk Antropologisk Tidsskrift. 9: 176.
 • Hviding, Edvard. 1998. Contextual flexibility: present status and future of customary marine tenure in Solomon Islands. Ocean and Coastal Management. 40: 253-269.
 • Hviding, Edvard. 1998. Western movements in non-Western worlds: towards an anthropology of uncertain encounters. Suomen Antropologi. 23: 30-51.
 • Hviding, Edvard. 1998. Western Movements in Non-Western Worlds: Towards an Anthropology of Uncertain Encounters. Suomen Antropologi. 23(3).
 • Eriksen, Thomas Hylland; Hviding, Edvard. 1997. Pluralisme. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 8: 1-3.
 • Hviding, Edvard. 1997. Antropologisk mystikk? Norsk Antropologisk Tidsskrift. 8: 164-165.
 • Hviding, Edvard. 1997. På kryss og tvers, i dagens verden. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 8: 83-84.
 • Hviding, Edvard. 1997. Antropologisk mystikk. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 164-165.
 • Hviding, Edvard. 1997. På kryss og tvers, i dagens verden. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 83-84.
 • Hviding, Edvard. 1996. Tradition and Christianity : The Colonial Transformation of a Solomon Islands Society. The Contemporary Pacific. 231-233.
 • Hviding, Edvard. 1996. Book review, Tradition and Christianity: The Colonial Transformation of a Solomon Islands Society, Ben Burt, 1994. The Contemporary Pacific. 8: 231-233.
 • Hviding, Edvard; Tambs-Lyche, Harald. 1996. Curiosity and Understanding: The Norwegian anthropologist Fredrik Barth. The Norseman. 36: 21-28.
 • Hviding, Edvard; Tambs-Lyche, Harald. 1996. Curiosity and Understanding. Norwegian literature. 36: 21-28.
 • Hviding, Edvard. 1995. Kula. KulaKula. Nr. 3. 11.
 • Hviding, Edvard. 1995. Fiskeriforvaltning i Stillehavet: sjøteiger og satelittovervåkning. Nordisk Fiskeriblad. 11: 14-16.
 • Hviding, Edvard. 1995. Fiskeriforvaltning i Stillehavet:Sjøteiger og satelittovervåkning. Nordisk Fiskeriblad. 14-16.
 • Hviding, Edvard. 1994. Hawai`i - Return to Nationhood. Tidsskriftet Antropologi. 156-159.
 • Hviding, Edvard; Baines, G.B.K. 1994. Community-based fisheries management, tradition and the challenges of development in Marovo, Solomon Islands. Development and Change. 25: 13-39.
 • Hviding, Edvard; Baines, Graham. 1994. Community-based fisheries management, tradition and the challenges of development in Marovo, Solomon Islands. Development and Change. 25: 13-39.
 • Hviding, Edvard; Baines, Graham B.K. 1994. Community-based fisheries management, tradition and the challenges of development in Marovo, Solomon Islands. Development and Change. 25: 13-39.
 • Hviding, Edvard. 1993. Indigenous essentialism?`Simplifying` customary land ownership in New Georgia, Solomon Islands. Bijdragen Tot de Taal-, Land- en Volkenkunde. 149: 802-824.
 • Hviding, Edvard. 1993. Indigenous essentialism? 'Simplifying' customary land ownership in New Georgia, Solomon Islands. Bijdragen Tot de Taal-, Land- en Volkenkunde. 149: 802-824.
 • Hviding, Edvard. 1993. Indigenous essentialism? ‘Simplifying’ customary land ownership in New Georgia, Solomon Islands. Bijdragen Tot de Taal-, Land- en Volkenkunde. 149: 802-824.
 • Hviding, Edvard. 1992. Upstream Development and Coastal Zone Conservation: Pacific Islands Perspectives on Holistic Planning. Greenpeace Discussion Paper. 11 sider.
 • Ruddle, K.; Hviding, Edvard; Johannes, R.E. 1992. Marine resources management in the context of customary tenure. Marine Resource Economics. 7: 249-273.
 • Hviding, Edvard. 1991. Traditional institutions and their role in contemporary coastal resource management in the Pacific. NAGA, the ICLARM Quarterly. 14: 3-6.
Rapporter/avhandlinger
 • Borrevik, Camilla Agnethe; Crook, Tony; Hviding, Edvard; Lind, Craig. 2014. Strategie De Developpement De L'Union Europeenne Dans le Pacifique. Direction Generale des Politiques Externes de L'Union, Bruxelles. 52 sider.
 • Borrevik, Camilla Agnethe; Crook, Tony; Hviding, Edvard; Lind, Craig. 2014. European Union Development Strategy in the Pacific. European Parliament, Directorate-General for the External Policies of the Union, Brussel. 52 sider.
 • Hviding, Edvard. 2010. Study Guide and Teacher's Manual for "Reef and Rainforest: An Environmental Encyclopedia of Marovo Lagoon, Solomon Islands" - A Pilot Project for Environmental Education in Solomon Islands. UNESCO, Paris. 41 sider.
 • Hviding, Edvard. 2010. Study Guide and Teacher’s Manual: Reef and Rainforest – An Environmental Encyclopedia of Marovo Lagoon, Solomon Islands. A Pilot Project in Vernacular Environmental Education for the Pacific Islands. 40 sider.
 • Hviding, Edvard. 2007. Post-disaster challenges in the Western Solomon Islands: Report to UNESCO LINKS and South Pacific Office. UNESCO, Paris & Apia. 28 sider.
 • Hviding, Edvard. 2006. Village-level Documentation and Transmission of Local Environmental Knowledge: A Pilot Project for Solomon Islands. UNESCO, Paris. 22 sider.
 • Hviding, Edvard. 2004. GEF/MSP Capacity Asessment: Report on UNESCO/SC/CSI/LINKS Mission in Solomon Islands, 8-15 June 2004. UNESCO, Paris. 11 sider.
 • Hviding, Edvard. 2004. An assessment of capacities and opportunities for expanded UNESCO activity in post-conflict Solomon Islands (2003): Report to UNESCO/SC/SSI/LINKS. UNESCO, Paris. 46 sider.
 • Bjørn, Kirsten; Hersoug, Bjørn; Lie, Ulf; Bakken, Erling; Pedersen, Harald; Hviding, Edvard. 1995. Fiskerier i utviklingsland: Forskning og forvaltning. Norges forskningsråd, Området for miljø og utvikling.. 60 sider.
 • Hviding, Edvard. 1995. Vivinei tuari pa Ulusaghe : Stories and legends from Marovo, New Georgia, in four New Georgian languages and with English translations. Western Province Division of Culture / University of Bergen, Gizo, Solomon Islands. 90 sider.
 • Hviding, Edvard. 1995. Of Reef and Rainforest : A Dictionary of Environment and Resources in Marovo Lagoon. University of Bergen / Western Province Cultural Office, Bergen & Gizo. 208 sider.
 • Hviding, Edvard; Jul-Larsen, Eyolf. 1995. Community-based Resource Management in Tropical Fisheries. University of Namibia, Windhoek. 61 sider.
 • Hviding, Edvard. 1993. Guardians of Marovo Lagoon : the sea as cultural and relation- al focus in New Georgia, Solomon Islands. 1 sider.
 • Hviding, Edvard. 1992. Guardians of Marovo Lagoon: The Sea as Cultural and Relational Focus in New Georgia, Solomon Islands. University of Bergen, Bergen.
 • Hviding, Edvard. 1992. Upstream Development and Coastal Zone Development: Pacific Islands Perspectives on Holistic Planning. Greenpeace Pacific Campaign, San Francisco. 11 sider.
 • Hviding, Edvard; Baines, Graham B.K. 1992. Fisheries management in the Pacific: Tradition and the Challenges of Development in Marovo, Solomon Islands. UNRISD Discussion Paper No 32. No 32: 32. United Nations Institute for Social Development, Geneve. 23 sider.
 • Hviding, Edvard. 1991. Mellom korallrev og regnskog: Landsbyliv på Salomonøyene. Universitetet i Bergen, Historisk Museum, Avd. for kult.antro. 17 sider.
 • Ruddle, K; Hviding, Edvard; Johannes, R.E. 1991. Customary marine tenure: an option for small-scale fisheries management. CDS Publications. 5. Centre for Development Studies. University of Bergen. 47 sider.
 • Hviding, Edvard. 1989. Tverrfaglige perspektiver på tropiske fiskerier: en studie av mulige samarbeidsfelt, med referanse til forskningsmiljøene i Bergen. CDS Publications. Senter for Utviklingsstudier, UiB.. 49 sider.
 • Hviding, Edvard. 1988. Marine tenure and resource development in Marovo Lagoon, Solomon Islands: Traditional knowledge, use and management of marine rescources, with implications for contemporary development. FFA Reports 88/35. South Pacific Forum Fisheries Agency, Honiara. 110 sider.
Bokkapitler
 • Hviding, Edvard. 2019. Climate Change, Oceanic Sovereignties and Maritime Economies in the Pacific. Chapter 10, sider 171-187. I:
  • Stensrud, Astrid Bredholt; Eriksen, Thomas Hylland. 2019. Climate, Capitalism and Communities: An Anthropology of Environmental Overheating. Pluto Press. 243 sider. ISBN: 9780745339566.
 • Hviding, Edvard; Borrevik, Camilla Agnethe. 2019. Climate Change in the Islands and the Highlands: Melanesian Manifestations, Experiences and Actions. Chapter 31, sider 517-531. I:
  • Hirsch, Eric; Rollason, Will. 2019. The Melanesian World. Routledge. 584 sider. ISBN: 978-1-138-69371-5.
 • Hviding, Edvard. 2018. The River, the Water and the Crocodile in Marovo Lagoon. Chapter 2, sider 27-58. I:
  • Wagner, JR; Jacka, JK. 2018. Island Rivers: Freshwater and Place in Oceania. ANU Press. 264 sider. ISBN: 9781760462178.
 • Wagner, JR; Jacka, JK; Hviding, Edvard; Mawyer, A; Muru-Lanning, M. 2018. Introduction: River as Ethnographic Subject. Chapter 1, sider 1-26. I:
  • Wagner, JR; Jacka, JK. 2018. Island Rivers: Freshwater and Place in Oceania. ANU Press. 264 sider. ISBN: 9781760462178.
 • Hviding, Edvard. 2017. Big Money in the Rural: Wealth and Dispossession in Western Solomons Political Economy. Kapittel 6. I:
  • Allen, Matthew; Dinnen, Sinclair. 2017. Statebuilding and State Formation in the Western Pacific: Solomon Islands in Transition? Routledge. 142 sider. ISBN: 978-1-13-820684-7.
 • Hviding, Edvard. 2016. Europe and the Pacific: Engaging Anthropology in EU Policy-Making and Development Cooperation. Chapter 8, sider 147-166. I:
  • Bringa, Tone; Bendixsen, Synnøve Kristine Nepstad. 2016. Engaged Anthropology: Views from Scandinavia. Palgrave Macmillan. 196 sider. ISBN: 978-3-319-40484-4.
 • Hviding, Edvard. 2015. Norwegian Shipping and Landfall in the South Sea in the Age of Sail. Chapter 7, sider 173-186. I:
  • Kjerland, Kirsten Alsaker; Bertelsen, Bjørn Enge. 2015. Navigating Colonial Orders. Norwegian Entrepreneurship in Africa and Oceania. Berghahn Books. 414 sider. ISBN: 978-1-78238-539-4.
 • Hviding, Edvard. 2015. Adventurous adaptability in the South Sea: Norwegians in ‘the Terrible Solomons’, ca. 1870–1930. Chapter 8, sider 187-218. I:
  • Kjerland, Kirsten Alsaker; Bertelsen, Bjørn Enge. 2015. Navigating Colonial Orders. Norwegian Entrepreneurship in Africa and Oceania. Berghahn Books. 414 sider. ISBN: 978-1-78238-539-4.
 • Hviding, Edvard. 2015. The Western Solomons and the Sea: Maritime Cultural Heritage in Sociality, Province, and State. Chapter 5, sider 118-144. I:
  • Hviding, Edvard; White, Geoffrey. 2015. Pacific Alternatives: Cultural Politics in Contemporary Oceania. Sean Kingston Publishing. 295 sider. ISBN: 978-1-907774-38-6.
 • Hviding, Edvard. 2015. Non-Pristine Forests: A Long-term History of Land Transformation in the Western Solomons. Chapter 3, sider 51-74. I:
  • Bell, Joshua; West, Paige; Filer, Colin. 2015. Tropical Forests of Oceania: Anthropological Perspectives. ANU Press. 276 sider. ISBN: 9781925022728.
 • White, Geoffrey; Hviding, Edvard. 2015. Pacific Alternatives in a Global Context: Dialogues in Oceania. Introduction, sider 1-23. I:
  • Hviding, Edvard; White, Geoffrey. 2015. Pacific Alternatives: Cultural Politics in Contemporary Oceania. Sean Kingston Publishing. 295 sider. ISBN: 978-1-907774-38-6.
 • Bayliss-Smith, Tim; Hviding, Edvard. 2014. "Taro terraces, chiefdoms and malaria: explaining landesque capital formation in Solomon Islands". Chapter 3, sider 75-97. I:
  • Håkansson, N. Thomas; Widgren, Mats. 2014. Landesque Capital: The Historical Ecology of Enduring Landscape Modifications. Left Coast Press Inc.. 281 sider. ISBN: 978-1-61132-386-3.
 • Hviding, Edvard. 2014. Across the New Georgia Group: A.M. Hocart’s Fieldwork as Inter-island Practice. Chapter 2, sider 71-107. I:
  • Hviding, Edvard; Berg, Cato. 2014. The Ethnographic Experiment: A.M. Hocart and W.H.R. Rivers in Island Melanesia, 1908. Berghahn Books. 320 sider. ISBN: 978-1-78238-342-0.
 • Hviding, Edvard. 2014. "War Canoes of the Western Solomons". Chapter 10, sider 103-115. I:
  • Burt, Ben; Bolton, Lissant. 2014. The Things We Value: Culture and History in Solomon Islands. Sean Kingston Publishing. 149 sider. ISBN: 978-1-907774-21-8.
 • Hviding, Edvard. 2014. Modèle de pirogue de guerre, îles de Nouvelle-Géorgie. Kapittel, sider 28-31. I:
  • Mélandri, Magali; Revolon, Sandra. 2014. L'Éclat des Ombres: L'art en noir et blanc des îles Salomon. 224 sider. ISBN: 978-2-35744-077-7.
 • Hviding, Edvard. 2014. Les vies des nguzunguzu: figures de proue de Nouvelle-Géorgie. Kapittel, sider 124-129. I:
  • Mélandri, Magali; Revolon, Sandra. 2014. L'Éclat des Ombres: L'art en noir et blanc des îles Salomon. 224 sider. ISBN: 978-2-35744-077-7.
 • Hviding, Edvard; Berg, Cato. 2014. The Ethnographic Experiment in Island Melanesia. Introduction, sider 1-43. I:
  • Hviding, Edvard; Berg, Cato. 2014. The Ethnographic Experiment: A.M. Hocart and W.H.R. Rivers in Island Melanesia, 1908. Berghahn Books. 320 sider. ISBN: 978-1-78238-342-0.
 • Bayliss-Smith, Tim; Hviding, Edvard. 2012. Irrigated Taro, Malaria and the Expansion of Chiefdoms: Ruta in New Georgia, Solomon Islands. Kapittel 13, sider 219-254. I:
  • Spriggs, Matthew; Addison, David; Matthews, Peter J. 2012. Irrigated Taro (Colocasia esculenta) in the Indo-Pacific: Biological, Social and Historical Perspectives. 363 sider. ISBN: 978-4-901906-93-7.
 • Hviding, Edvard. 2012. Compressed Globalization and Expanding Desires in Marovo Lagoon, Solomon Islands. Kapittel 8, sider 203-229. I:
  • Howell, Signe Lise; Talle, Aud. 2012. Returns to the Field. Indiana University Press. 275 sider. ISBN: 978-0-253-22348-7.
 • Hviding, Edvard. 2011. Re-placing the state in the Western Solomon Islands : the political rise of the Christian Fellowship Church. Kapittel 2, sider 51-89. I:
  • Hviding, Edvard; Rio, Knut Mikjel. 2011. Made in Oceania : social movements, cultural heritage and the state in the Pacific. Sean Kingston Publishing. 352 sider. ISBN: 978-1-907774-06-5.
 • Rio, Knut Mikjel; Hviding, Edvard. 2011. Pacific Made: Social Movements between Cultural Heritage and the State. Introduction, sider 1-29. I:
  • Hviding, Edvard; Rio, Knut Mikjel. 2011. Made in Oceania : social movements, cultural heritage and the state in the Pacific. Sean Kingston Publishing. 352 sider. ISBN: 978-1-907774-06-5.
 • Hviding, Edvard. 2009. Eventyrlyst og tilpasningsevne: Nordmenns liv på "de forferdelige Salomonøyene", ca. 1870-1930. Kapittel, sider 128-166. I:
  • Kjerland, Kirsten Alsaker; Rio, Knut Mikjel. 2009. Kolonitid : nordmenn på eventyr og big business i Afrika og Stillehavet. Scandinavian Academic Press. 318 sider. ISBN: 978-82-304-0049-4.
 • Hviding, Edvard. 2005. Christian Fellowship Church (Solomon Islands). Leksikalsk oppslag, sider 306-307. I:
  • Taylor, Bron R. 2005. The Encyclopedia of Religion and Nature. Continuum. 2000 sider. ISBN: 1-84371-138-9.
 • Hviding, Edvard. 2004. Fredrik Barth. Biografisk presentasjon, sider 33-34. I:
  • Amit, Vered. 2004. Biographical Dictionary of Social and Cultural Anthropology. Routledge. 613 sider. ISBN: 0-415-22379-2.
 • Hviding, Edvard. 2003. Disentangling the butubutu of New Georgia: Cognatic kinship in thought and action. Chapter 5, sider 71-113. I:
  • Hoëm, Ingjerd; Roalkvam, Sidsel. 2003. Oceanic Socialities and Cultural Forms: Ethnographies of Experience. Berghahn Books. ISBN: 1-57181-558-9.
 • Hviding, Edvard. 2003. Both Sides of the Beach: Knowledges of Nature in Oceania. Chapter 13, sider 245-275. I:
  • Selin, Helaine; Kalland, Arne. 2003. Nature Across Cultures: Views of Nature and the Environment in Non-Western Cultures. Kluwer Academic Publishers. 481 sider. ISBN: 1-4020-1235-7.
 • Friedman, Jonathan; Hviding, Edvard. 2000. Islands Connected: Making Pacific Worlds (Project Presentation). Chapter 1, sider 4-9. I:
  • Wallin, Paul. 2000. Migrations and Exchange in a Historical Perspective. No Barriers Seminar Papers. 3. The Kon-Tiki Museum, Institute for Pacific Archaeology and Cultural History, Oslo.
 • Hviding, Edvard. 1999. Western movements in non-Western worlds: towards an anthropology of uncertain encounters. Kapittel 1, sider 3-23. I:
  • Nyman, J.; Stotesbury, J.A. 1999. Postcolonialism and Cultural Resistance. 278 sider. ISBN: 951-708-778-0.
 • Hviding, Edvard. 1997. "Fisheries and costal resources: knowledge and development". 123-142. I:
  • Burt, B.; Clerk, C. 1997. Environment and Development in Pacific Islands.
 • Hviding, Edvard. 1996. Nature, culture, magic, science : on meta-languages for comparison in cultural ecology. 165-184. I:
  • Descola, P.; Palsson, G. 1996. Nature and society: Anthropological Perspectives. ISBN: 0-415-13215-0.
 • Hviding, Edvard. 1996. Nature, culture, magic, science: on meta-languages for comparison in cultural ecology. 165-184. I:
  • Descola, Philippe; Pàlsson, Gisli. 1996. Nature and Society: Anthropological Perspectives. Routledge. ISBN: 0-415-13215-0.
 • Hviding, Edvard. 1996. Nature, culture, magic, science: on meta-languages for comparison in cultural ecology. Kapittel 9, sider 165-184. I:
  • Descola, Philippe; Pálsson, Gisli. 1996. Nature and Society: Anthropological Perspectives. Routledge. 310 sider. ISBN: 0-415-13215-0.
 • Hviding, Edvard; Baines, G.B.K. 1996. Custom and complexity: marine tenure, fisheries management and conservation in Marovo Lagoon, Solomon Islands. Chapter 5, sider 66-87. I:
  • Howitt, R.; Connell, J.; Hirsch, P. 1996. Resources, Nations and Indigenous Peoples: Case studies fro m Australasia, Melanesia and Southeast Asia. Oxford University Press. ISBN: 0-19-553758-0.
 • Hviding, Edvard; Baines, Graham. 1996. Custom and complexity: marine tenure, fisheries management and conservation in Marovo Lagoon, Solomon Islands. Kapittel 5, sider 66-87. I:
  • Howitt, Richard; Connell, John; Hirsch, Philip. 1996. Resources, Nations and Indigenous Peoples: Case Studies from Australasia, Melanesia and Southeast Asia. Oxford University Press. 321 sider. ISBN: 0-19-553758-0.
 • Hviding, Edvard; Baines, Graham B.K. 1996. Custom and complexity: marine tenure, fisheries management and conservation in Marovo Lagoon, Solomon Islands. 66-87. I:
  • Howitt, Richard; Connell, John; Hirsch, Philip. 1996. Resources, Nations and Indigenous Peoples: Case Studies from Australasia, Melanesia and Southeast Asia. Oxford University Press. 321 sider. ISBN: 0-19-553758-0.
 • Hviding, Edvard. 1995. Maritime travel, present and past, in Marovo, Western Solomon Islands. Kapittel 5, sider 90-113. I:
  • Feinberg, R. 1995. Seafaring in the Contemporary Pacific Islands: Studies in Continuity and Change. 237 sider. ISBN: 0-87580-201-X.
 • Hviding, Edvard. 1995. Isomorphism or disparity? On ‘folk’ and ‘scientific’ models of coastal resources and their management. Chapter, sider 70-84. I:
  • Barton, David Nicholas; Vargas, José Antonio. 1995. Integrated Coastal Zone Management in Central America: Applications to the tropical coastal systems of Golfo Dulce, Costa Rica. Universitetet i Bergen, Senter for miljø- og ressursstudier, Bergen. 110 sider.
 • Hviding, Edvard. 1995. Maritime travel, present and past, in Marovo, Solomon Islands. 90-113. I:
  • Feinberg, Richard. 1995. Seafaring in the Contemporary Pacific Islands: Studies in Continuity and Change. ISBN: 0-87580-201-X.
 • Hviding, Edvard. 1995. Maritime travel, present and past, in Marovo, Western Solomon Islands. 90-113,. I:
  • Feinberg, R. 1995. Seafaring in the Modern Pacific Islands : Studies in Continuity and Change. ISBN: 0-87580-201-X.
 • Hviding, Edvard; Baines, Graham B.K. 1994. Community-based fisheries management, tradition and the challenges of development in Marovo, Solomon Islands. 13-39. I:
  • Ghai, Dharam. 1994. Development and Environment: Sustaining People and Nature. ISBN: 0-631-19394-4.
 • Hviding, Edvard. 1993. Krigskanoer fra New Georgia - historie, ritualer og myter. Kapittel 3, sider 31-42. I:
  • Clausen, Birthe L. 1993. TOMOKO: en krigskano fra Salomonøerne. 96 sider. ISBN: 87-85180-25-4.
 • Hviding, Edvard. 1993. Krigskanoer fra New Georgia - historie, ritualer og myter. 31-42. I:
  • Clausen, Birthe L. 1993. Tomoko: en krigskano fra Salomonøerne. ISBN: 87-85180-25-4.
 • Hviding, Edvard; Baines, G.B.K. 1993. "Traditional environmental knowledge for resource management in Marovo, Solomon Islands". Chapter 9, sider 56-65. I:
  • Williamns, N.M.; Baines, G.B.K. 1993. Traditional Ecological Knowledge; Wisdom for Sustainable De velopment. ISBN: 0-86740-414-0.
 • Hviding, Edvard; Baines, Graham.B.K. 1992. "Traditional Environmental Knowledge from the Marovo Area of the Solomon Islands. 92-110. I:
  • Johnson, Martha. 1992. LORE; Capturing Traditional Environmental Knowledge. ISBN: 0-88936-644-6.
 • Hviding, Edvard. 1990. "Keeping the sea: Aspects of marine tenure in Marovo Lagoon, Salomon Islands". Chapter 1, sider 7-44. I:
  • Ruddle, Kenneth; Johannes, R.E. 1990. Traditional Coastal Resource Management in the Pacific Basi n: An Anthology.
Kunstnerisk produksjon
 • Hereniko, Vilsoni; Espiritu, Peter Rockford; Ete, Igelese; Hviding, Edvard. 2015. Moana: the Rising of the Sea (A Stage Drama About Climate Change).
 • Hereniko, Vilsoni; Hviding, Edvard. 2015. Moana Rua: the Rising of the Sea (A film about climate change and sea-level rise in the Pacific).

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Utvalgte publikasjoner av Edvard Hviding

Bøker

Hviding, Edvard and Tim Bayliss-Smith 2019. Islands of Rainforest: Agroforestry, Logging and Ecotourism in Solomon Islands. London and New York: Routledge. [Reissue of monograph published by Ashgate in 2000]

Hviding, Edvard og Geoffrey M. White (red.) 2015. Pacific Alternatives: Culture and Politics in Contemporary Oceania. Canon Pyon, Herts.: Sean Kingston Publishing. 295s.

Hviding, Edvard og Cato Berg (red.) 2014. The Ethnographic Experiment: A.M. Hocart and W.H.R. Rivers in Island Melanesia, 1908. London and New York: Berghahn Books. 333s.

 

Hviding, Edvard og Knut M. Rio (red.) 2011. Made in Oceania: Social Movements, Cultural Heritage and the State in the Pacific. Wantage, Oxon: Sean Kingston Publishing. 353s.

Hviding, Edvard 2005. Reef and Rainforest: An Environmental Encyclopedia of Marovo Lagoon, Solomon Islands / Kiladi oro vivineidi ria tingitonga pa idere oro pa goana pa Marovo. Knowledges of Nature, No. 1. Paris: UNESCO, 252s. (Revidert utgave utgitt 2011)

Hviding, Edvard (red.) 2001. Stier, strømmer og steder. Spesialnummer redigert av E. Hviding, Norsk antropologisk tidsskrift, 12(1-2), 152s.

Hviding, Edvard og Tim Bayliss-Smith 2000. Islands of Rainforest: Agroforestry, Logging and Ecotourism in Solomon Islands. Aldershot: Ashgate, 388s.

Hviding, Edvard 1996. Guardians of Marovo Lagoon: Practice, Place, and Politics in Maritime Melanesia. Honolulu, University of Hawai'i Press, 473s.

Hviding, Edvard 1995. Vivinei tuari pa Ulusaghe: Stories and legends from Marovo, New Georgia, in four New Georgian languages and with English translations. Recorded, translated and edited by Edvard Hviding, with assistance from V. Vaguni and others. Bergen: Centre for Development Studies, University of Bergen, in collaboration with Western Province Division of Culture, 88s.


Artikler og bokkapitler

Hviding, Edvard and Camilla Borrevik 2019. Climate Change in the Islands and the Highlands: Melanesian Manifestations, Experiences and Actions, in The Melanesian World, Eric Hirsch and Will Rollason (eds), 517-531. London and New York: Routledge.

Hviding, Edvard 2018. The River, the Water and the Crocodile in Marovo Lagoon, in Island Rivers: Freshwater and Place in Oceania,  J.R. Wagner and J.K. Jacka (eds), 27-58. Canberra: Australian National University Press.

Wagner, John, Jerry Jacka, Edvard Hviding, Alex Mawyer and Marama Muru-Lanning 2018. Introduction: River as Ethnographic Subject, in Island Rivers: Freshwater and Place in Oceania,  J.R. Wagner and J.K. Jacka (eds), 1-26. Canberra: Australian National University Press.

Hviding, Edvard 2017. Big Money in the Rural: Wealth and Dispossession in Western Solomons Political Economy, in State-building and state formation in the Western Pacific : Solomon Islands in transition?, Matthew G. Allen and Sinclair Dinnen (eds.), 92-105. New York and London: Routledge.

Hviding, Edvard 2016. Europe and the Pacific: Engaging Anthropology in EU Policy-Making and Development Cooperation, in Engaged Anthropology: Views from Scandinavia, Tone Bringa and Synnøve Bendixsen (eds.), 147-166. New York: Palgrave-MacMillan.

Hviding, Edvard 2015. Big Money in the Rural: Wealth and Dispossession in Western Solomons Political Economy. Journal of Pacific History, 50(4): 473-485.

Hviding, Edvard 2015. Non-Pristine Forests: A Long-term History of Land Transformation in the Western Solomons, i Forests of Oceania: Anthropological Perspectives, J. Bell, P. West og C. Filer (red.), 51-74. Canberra: Australian National University Press.

Hviding, Edvard 2015. The Western Solomons and the Sea: Maritime Cultural Heritage in Sociality, Province, and State, i Pacific Alternatives: Culture and Politics in Contemporary Oceania, E. Hviding og G. White (red.), 118-144. Canon Pyon, Herts.: Sean Kingston Publishing.

White, Geoffrey M. og Edvard Hviding 2015. Pacific Alternatives in a Global Context: Dialogues in Oceania, i Pacific Alternatives: Culture and Politics in Contemporary Oceania, E. Hviding og G. White (red.), 1-23. Canon Pyon, Herts.: Sean Kingston Publishing.

Hviding, Edvard 2015. Adventurous adaptability in the South Sea: Norwegians in ‘the Terrible Solomons’, ca. 1870 – 1930, i Navigating colonial orders: Norwegian entrepreneurship in Africa and Oceania, K.A. Kjerland og B.E. Bertelsen (red.), 187-218. Oxford / New York: Berghahn Books.

Hviding, Edvard 2015. Norwegian Shipping and Landfall in the South Sea in the Age of Sail, i Navigating colonial orders: Norwegian entrepreneurship in Africa and Oceania, K.A. Kjerland og B.E. Bertelsen (red.), 173-186. Oxford / New York: Berghahn Books.

Bayliss-Smith, Tim og Edvard Hviding 2014. Landesque Capital as an Alternative to Food Storage in Melanesia: Irrigated Taro Terraces in New Georgia, Solomon Islands. Environmental Archaeology, 19 (1). DOI: 10.1179/1749631414Y.0000000049

Hviding, Edvard 2014. Les vies des nguzunguzu: Figures de proue de Nouvelle-Géorgie, i L’éclat des ombres: L’art en noir et blanc des îles Salomon, Magali Melandri & Sandra Revolon (red.), 124-129. Paris: Musée de Quai Branly / Somogy Éditions des Art.

Hviding, Edvard 2014. Modèle de pirogue de guerre, îles de Nouvelle-Géorgie, i L’éclat des ombres: L’art en noir et blanc des îles Salomon, Magali Melandri & Sandra Revolon (red.), 28-31. Paris: Musée de Quai Branly / Somogy Éditions des Art.

Hviding, Edvard 2014. Across the New Georgia Group: A.M. Hocart’s Fieldwork as Inter-island Practice, i The Ethnographic Experiment: A.M. Hocart and W.H.R. Rivers in Island Melanesia, 1908, E. Hviding og C. Berg (red.), 71-107. Oxford / New York: Berghahn Books.

Hviding, Edvard og Cato Berg 2014. Introduction: The Ethnographic Experiment in Island Melanesia, i The Ethnographic Experiment: A.M. Hocart and W.H.R. Rivers in Island Melanesia, 1908, E. Hviding og C. Berg (red.), 1-43. Oxford / New York: Berghahn Books.

Bayliss-Smith, Tim og Edvard Hviding 2014.Taro terraces, chiefdoms and malaria: explaining landesque capital formation in Solomon Islands, i Landesque Capital: The Historical Ecology of Enduring Landscape Modifications, N.T. Håkansson og M. Widgren (reds), 75-97. Walnut Creek, CA: Left Coast Press.

Hviding, Edvard 2014. Posthumanistiske antropologer? ANTropologiens lukkede rom. Norsk antropologisk tidsskrift, 25: 28-42.

Hviding, Edvard 2014. War Canoes of the Western Solomons, i The Things We Value: Culture and History in Solomon Islands, Ben Burt og Lissant Bolton (red.), 103-115. Canon Pyon, Herts.: Sean Kingston Publishing.

Hviding, Edvard 2013. Sciences in the Plural: The UNESCO Environmental Encyclopedia of Marovo Lagoon, Solomon Islands, The Journal of Pacific Studies, 32(2): 128-143.

Bayliss-Smith, Tim og Edvard Hviding 2012. Irrigated Taro, Malaria and the Expansion of Chiefdoms: Ruta in New Georgia, Solomon Islands, i Irrigated Cultivation of Colocasia esculenta in the Indo-Pacific: Biological, Social and Historical Perspectives, M. Spriggs, D. Addison & P. Matthews (red.), 219-254. Senri Ethnological Studies, 78. Osaka: National Museum of Ethnology.

Hviding, Edvard 2012. Compressed Globalization and Expanding Desires in Marovo Lagoon, Solomon Islands, i Returns to the Field: Multitemporal Research and Contemporary Anthropology, Signe Howell og Aud Talle (red.), 203-229. Bloomington; Indiana University Press.

Rio, Knut M. og Edvard Hviding 2011. Pacific Made: Social Movements between Cultural Heritage and State, i Made in Oceania: Social Movements, Cuultural Heritage and the State in the Pacific, Edvard Hviding og Knut M. Rio (red.), 5-29. Wantage, Oxon: Sean Kingston Publishing.

Hviding, Edvard 2011. Re-placing the State in the Western Solomon Islands: The Political Rise of the Christian Fellowship Church, i Made in Oceania: Social Movements, Cuultural Heritage and the State in the Pacific, Edvard Hviding og Knut M. Rio (red.), 51-89. Wantage, Oxon: Sean Kingston Publishing.

Hess, M. S. Robson, F.S. Millar, G. Were, E. Hviding & C. Berg 2009. Niabara - the Western Solomon Islands War Canoe at the British Museum, i Proceedings of the 15th International Conference on Virtual Systems and Multimedia, Vienna, 41-46. Los Alamitos, CA.: IEEE Computer Society.

Hviding, Edvard 2009. Eventyrlyst og tilpasningsevne: nordmenn på “de forferdelige Salomonøyene”, ca. 1879-1930, i Kolonitid: Nordmenn på eventyr og big business i Afrika og Stillehavet, K.A. Kjerland & K.M. Rio (red.). Oslo: Scandinavian Academic Press, pp. 128-166.

Hviding, Edvard 2006. Knowing and managing biodiversity in the Pacific Islands: challenges of environmentalism in Marovo Lagoon. International Social Science Journal, 58(1) Issue 187: 69-85.

HViding, Edvard 2005. Christian Fellowship Church (Solomon Islands), i Encyclopedia of Religion and Nature, B. Taylor (red.). London: Continuum Books, pp. 306-307.

Hviding, Edvard 2004. Fredrik Barth, i Biographical Dictionary of Anthropology, V. Amit (red.). London: Routledge, pp. 33-34.

Hviding, Edvard 2003 Between Knowledges: Pacific Studies and Academic Disciplines. The Contemporary Pacific, 15:43-73.

HViding, Edvard 2003. Contested Rainforests, NGOs and Projects of Desire in Solomon Islands. International Social Science Journal, 55(4) Issue 178: 439-453.

Hviding, Edvard 2003. Disentangling the butubutu of New Georgia: cognatic kinship in thought and action, i Oceanic Socialities and Cultural Forms: Ethnographies of Experience, I. Hoëm & S. Roalkvam (red.). Oxford: Berghahn Books, pp. 71-113.

Hviding, Edvard 2003. Both Sides of the Beach: Knowledges of Nature in Oceania, i Nature Across Cultures: Non-Western Views of the Environment and Nature, Helaine Selin (red.). Science Across Cultures: The History of Non-Western Sciences, Vol. 4. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, pp. 243-275.

Bayliss-Smith, T. E. Hviding & T.C. Whitmore 2003. Rainforest composition and histories of human disturbance in Solomon Islands. Ambio, 32: 346-352.

Hviding, Edvard 2000. Usikre møter i det moderne Melanesia. Norsk antropologisk tidsskrift, 11: 53-66.

HViding, Edvard 1998. Contextual flexibility: present status and future of customary marine tenure in Solomon Islands. Ocean & Coastal Management, 40: 253-269.

Hviding, Edvard 1998. Western movements in non-Western worlds: towards an anthropology of uncertain encounters. Suomen Antropologi / Journal of the Finnish Anthropological Society, 23(3): 30-51.

Hviding, Edvard 1996. Nature, culture, magic, science: on meta-languages for comparison in cultural ecology, i Nature and Society: Anthropological Perspectives, P. Descola & G. Pálsson (red.). London: Routledge, pp. 165-184.

Hviding, Edvard & Graham B.K. Baines 1994. Community-based fisheries management, tradition and the challenges of development in Marovo, Solomon Islands. Development and Change, 25(1): 13-39.

Hviding, Edvard 1993. Indigenous essentialism? ‘Simplifying’ customary land ownership in New Georgia, Solomon Islands. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 149: 802-824.

Dr. polit. 1993, Universitetet i Bergen

Førsteamanuensis i sosialantropologi, UiB 1993-1999

Professor i sosialantropologi, UiB, 1999 -

Instituttstyrer, 2002-2005

Instituttleder, 2009-2013

Forskningstematikk: økologisk antropologi (med fokus på forvaltnings- og produksjonssystemer i tropisk regnskogsjordbruk og korallrevsfiske), vær og klima, kunnskapssystemer og komparativ epistemologi, slektskap og sosial organisasjon, språk, historisk antropologi, globalisering, sosiale bevegelser, materiell kultur, antropologisk film.

Regional interesse: Solomon Islands, Melanesia, Oceania, Stillehavsregionen.

Professor Edvard Hviding er leder av forskningsgruppen Bergen Pacific Studies.

Han var fra 2012 til 2015 koordinator av det internasjonale forskningskonsortiet ECOPAS (European Consortium for Pacific Studies) , finansiert av EUs 7. rammeprogram i perioden 2012-15. Konsortiet, som utgjøres av de fire ledende sentre for Stillehavsforskning i Europa, samt University of the South Pacific og Papua New Guineas nasjonale forskningsinstitutt, har som sitt formål å organisere forskersamfunn og regional og internasjonal policy i forhold til klimaendring og relaterte lokale og regionale prosesser på Stillehavsøyene.

I 2008-2012 ledet Hviding det internasjonale forskningsprogrammet Pacific Alternatives: Cultural Heritage and Political Innovation in Oceania, som var finansiert av Norges forskningsråd (FRISAM). Programmet hadde University of Hawai'i som hovedsamarbeidspartner, og inkluderte en rekke øvrige institusjonelle partnere i Stillehavsregionen (inkludert nasjonalmuseene i Solomon Islands of Vanuatu), USA, Europa og Australia.

Western Solomons Research Database

Sammen med postdoktor Cato Berg og Graham Baines, assosiert forsker i Bergen Pacific Studies, grunnla Hviding "The Bergen Initiative". Dette tiltaket har sitt grunnlag i en avtale med Western Province i Solomon Islands, og tar tar sikte på å gjøre forskningsmateriale og forsker-kompetanse tilgjengelig for provinsen i forbindelse med de behov for kunnskap og ekspertise som oppstod etter jordskjelv- og tsunami-katastrofen i 2007. På denne bakgrunn ble Western Solomons Research Database etablert i 2008. Databasen drives fortsatt fra Bergen av Hviding.

Antropologisk dokumentarfilm

I samarbeid med Rolf Scott og National Museum of Solomon Islands har Edvard Hviding produsert en rekke antropologiske dokumentarfilmer basert på sitt arbeid i Solomon Islands.

Øvrige prosjekter

Vernacular Environmental Education in the Western Solomons. UNESCO-prosjekt som gjør bruk av Hvidings bok Environmental Encyclopedia of Marovo Lagoon.

Transformations of Political Economy in the Western Solomon Islands: A State Beyond the State? Delprosjekt, Challenging the State. (Universitetet i Bergen)

Norske pionerer på Salomonøyene, ca. 1870-1930. Delprosjekt, In the Wake of Colonialism: Norwegian Trade Interests in Africa and Oceania. (Universitetet i Bergen / UNIFOB Global)

The Western Solomons War Canoe. Delprosjekt, Melanesian Art: Objects, Narratives and Indigenous Owners. (The British Museum)