Hjem
 • E-postEdvard.Hviding@uib.no
 • Telefon+47 55 58 92 64+47 466 33 848
 • Besøksadresse
  Fosswinckelsgt. 6
  Rom 
  828
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 BERGEN

Professor Edvard Hviding driver langsiktig antropologisk forskning i det sørlige Stillehav og leder forskningsgruppen Bergen Pacific Studies. I perioden 2012-2016 var han vitenskapelig koordinator av det internasjonale forskningskonsortiet ECOPAS (European Consortium for Pacific Studies), finansiert av EUs 7. rammeprogram i perioden 2012-15. I 2008-12 ledet Hviding det store internasjonale NFR-finansierte prosjektet Pacific Alternatives. Hviding har siden 1986 vært engasjert i langsiktig forskning i Melanesia, og har gjennomført over tre års feltarbeid i Solomon Islands, med hovedfokus på Marovo Lagoon. Han har hatt mange kortere forskningsopphold i en rekke andre steder i det sørlige Stillehav i forbindelse med rådgivningsarbeid for FN-systemet, EU Stillehavets regionale organisasjoner og det norske Utenriksdepartement, og har hatt flere opphold som gjesteforsker bl.a. ved University of Hawai'i, University of Cambridge og University of the South Pacific.

SANT 102 / Sosialt liv i globalt perspektiv

SANT 215 / Komparativ regional etnografi

SANT 202 / De nære relasjoner: slekstskap, vennskap og intimitet

SANT 204 / Tingenes sosiale liv og mening: symbolske og materielle aspekter ved bytte og konsum

SANT 207 / Mot en bærekraftig verden: humanøkologi, utviklingsproblematikk og globalisering

SANT 280-9 / Climate Change: Anthropological Perspectives and Ethnographic Glimpses

SANT 301 / Antropologisk forskningsmetode og teoriutvikling

SANT 302 / Prosjektbeskrivelse og prosjektseminar

SANT307 / Contested Resources: Ecological Anthropology in Global Perspective

SANT 350 / Masteroppgave (essaysemimnar og skrivekurs)

GLOB 101 / Global utvikling

Vitenskapelig artikkel
 • Scott, Rolf. E; Hviding, Edvard; Tollefsen, Trygve. 2018. Chea's Great Kuarao. Journal of Anthropological Films.
 • Bayliss-Smith, Tim; Hviding, Edvard. 2015. Landesque capital as an alternative to food storage in Melanesia: Irrigated taro terraces in New Georgia, Solomon Islands. Environmental Archaeology. 425-436.
 • Papataxiarchis, Evthymios; Kuper, Adam; Gregory, Chris; Miller, Daniel; Meyer, Birgit; Ingold, Tim; Nic Craith, Mairead; de Pina-Cabral, Joao; Eriksen, Thomas Hylland; Wade, Peter; Jiménez, Alberto Corsin; Okely, Judith; Dawson, Andrew; Maguire, Mark; Wulff, Helena; Siniscalchi, Valeria; Cervinkova, Hana; Favero, Paolo; Hviding, Edvard. 2015. Forum rethinking Euro-anthropology. Social Anthropology. 330-364.
 • Hviding, Edvard. 2014. Posthumanistiske antropologer? ANTropologiens lukkede rom. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 38-42.
 • Bayliss-Smith, Tim; Hviding, Edvard. 2014. Landesque capital as an alternative to food storage in Melanesia: taro terraces in New Georgia, Solomon Islands. Environmental Archaeology.
 • Hviding, Edvard. 2013. Sciences in the Plural: The UNESCO Environmental Encyclopedia of Marovo Lagoon, Solomon Islands. Journal of Pacific Studies. 128-143.
 • Hviding, Edvard. 2006. Knowing and Managing Biodiversity in the Pacific Islands: Challenges of Environmentalism in Marovo Lagoon. International Social Science Journal. 69-85.
 • Hviding, Edvard. 2004. Contested rainforests, NGOs, and projects of desire in Solomon Islands. International Social Science Journal. 539-+.
 • Bayliss-Smith, Tim; Hviding, Edvard; Whitmore, Tim. 2003. Rainforest Composition and Histories of Disturbance in Solomon Islands. Ambio. 346-352.
 • Hviding, Edvard. 2003. Contested rainforests, NGOs and projects of desire in Solomon Islands. International Social Science Journal. 539-553.
 • Hviding, Edvard. 2003. Between Knowledges: Pacific Studies and Academic Disciplines. The Contemporary Pacific. 43-74.
 • Johannes, R.E.; Hviding, Edvard. 2002. Le savoir traditionnel des pêcheurs du lagon de Marovo (Îles Salomon) concernant le comportement grégaire des poissons. Ressources Marines et Traditions, Bulletin d’Information. 24-31.
 • Hviding, Edvard. 2002. Langsiktig arbeid i ekspanderende felt: en fortelling om komprimert globalisering i Melanesia. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 220-227.
 • Hviding, Edvard. 2000. Usikre møter i det moderne Melanesia. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 53-66.
 • Johannes, R.E.; Hviding, Edvard. 2000. Traditional knowledge possessed by the fishers of Marovo Lagoon, Solomon Islands, concerning fish aggregating behavior. Traditional Marine Resource Management and Knowledge Bulletin. 22-29.
 • Hviding, Edvard. 1998. Western movements in non-Western worlds: towards an anthropology of uncertain encounters. Suomen Antropologi. 30-51.
 • Hviding, Edvard. 1998. Western Movements in Non-Western Worlds: Towards an Anthropology of Uncertain Encounters. Suomen Antropologi.
 • Hviding, Edvard. 1998. Contextual flexibility: present status and future of customary marine tenure in Solomon Islands. Ocean and Coastal Management. 253-269.
 • Hviding, Edvard; Tambs-Lyche, Harald. 1996. Curiosity and Understanding. Norwegian literature. 21-28.
 • Hviding, Edvard; Baines, G.B.K. 1994. Community-based fisheries management, tradition and the challenges of development in Marovo, Solomon Islands. Development and Change. 13-39.
 • Hviding, Edvard; Baines, Graham B.K. 1994. Community-based fisheries management, tradition and the challenges of development in Marovo, Solomon Islands. Development and Change. 13-39.
 • Hviding, Edvard; Baines, Graham. 1994. Community-based fisheries management, tradition and the challenges of development in Marovo, Solomon Islands. Development and Change. 13-39.
 • Hviding, Edvard. 1993. Indigenous essentialism?`Simplifying` customary land ownership in New Georgia, Solomon Islands. Bijdragen Tot de Taal-, Land- en Volkenkunde. 802-824.
 • Hviding, Edvard. 1993. Indigenous essentialism? ‘Simplifying’ customary land ownership in New Georgia, Solomon Islands. Bijdragen Tot de Taal-, Land- en Volkenkunde. 802-824.
 • Hviding, Edvard. 1993. Indigenous essentialism? 'Simplifying' customary land ownership in New Georgia, Solomon Islands. Bijdragen Tot de Taal-, Land- en Volkenkunde. 802-824.
 • Ruddle, K.; Hviding, Edvard; Johannes, R.E. 1992. Marine resources management in the context of customary tenure. Marine Resource Economics. 249-273.
 • Hviding, Edvard. 1991. Traditional institutions and their role in contemporary coastal resource management in the Pacific. NAGA, the ICLARM Quarterly. 3-6.
Vitenskapelig foredrag
 • Hviding, Edvard. 2019. Stillehavet/Oseania: Kunnskap og beslutningsprosesser fra lokalt til globalt nivå i havforvaltning.
 • Hviding, Edvard. 2019. Partnerships for Climate Action: the Science-Policy Nexus (Introduction by Chair).
 • Hviding, Edvard. 2019. Ocean Economies and the Law of the Sea in an Era of Climate Change .
 • Hviding, Edvard. 2019. MARE NULLIUS? Climate Change, Oceanic Sovereignties and Maritime Contestations in the Pacific.
 • Hviding, Edvard. 2019. From the (Ocean) Floor: Doing BBNJ Negotiations with Pacific Big Ocean States.
 • Hviding, Edvard. 2018. Managing Biodiversity Beyond National Jurisdiction in Oceania’s Sea of Islands (Presentation on behalf of the Permanent Mission of Palau to the United Nations).
 • Hviding, Edvard; Hereniko, Vilsoni. 2018. Making Moana the Pacific Way: Rising Seas and Nowhere to Go.
 • Hviding, Edvard. 2018. Indigenous and local knowledges: Island scales and mysteries of the Solomons.
 • Hviding, Edvard. 2018. From the Arctic to the Pacific - Ocean and Climate Connections: Introduction by the Chair.
 • Hviding, Edvard. 2017. Rethinking Pacific Studies at the USP.
 • Hviding, Edvard. 2017. Re-claiming the ocean: climate change, oceanic sovereignties and maritime contestations in the Pacific .
 • Hviding, Edvard. 2017. MARE NULLIUS? Climate Change, Oceanic Sovereignties and Maritime Contestations in the Pacific .
 • Borrevik, Camilla Agnethe; Hviding, Edvard. 2017. Islands on the Move? Glimpses of Loss and Damage from Solomon Islands.
 • Hviding, Edvard. 2017. Climate change, sovereignty and maritime contestations in the Pacific Ocean .
 • Hviding, Edvard. 2017. Climate change, Oceanic Sovereignties and Maritime Economies in the Pacific.
 • Hviding, Edvard. 2017. Blue Economy, Big Ocean States and Global Ocean Sovereignty.
 • Hviding, Edvard. 2017. Anthropology Beyond the Comfort Zone? Expanding Our Work into Climate Change Politics and Action on a Global Scale .
 • Hviding, Edvard. 2016. The Rising of the Pacific Ocean: Political Impact of the Performing Arts  .
 • Hviding, Edvard. 2016. Pacific Anthropology and Engagements at the Frontline of Climate Change: The ECOPAS project .
 • Hviding, Edvard. 2016. Ocean Lives.
 • Hviding, Edvard. 2016. Fremtiden er i dag: Klimakrise og migrasjon i Stillehavet.
 • Hviding, Edvard. 2016. Climate Change, Oceanic Sovereignties and Maritime Economies in the Pacific .
 • Hviding, Edvard. 2016. Antropologisk feltarbeid blant diplomater, kunstnere og klimakrigere .
 • Hviding, Edvard; Keenlyside, Noel. 2015. The Pacific as a climate change frontline: Anthropology and Meteorology .
 • Hviding, Edvard; Keenlyside, Noel. 2015. The Pacific Ocean as a climate change frontline: Anthropology and Meteorology.
 • Hviding, Edvard. 2015. State, religion and the environment in Melanesia .
 • Hviding, Edvard. 2015. State, Religion and the Environment in the Pacific.
 • Hviding, Edvard. 2015. Living in the Ring of Fire: Glimpses of the Long Run of Environmental Experience in the Pacific Islands .
 • Hviding, Edvard. 2015. Living in the Ring of Fire: Climate Change and the Long Run of Environmental Experience in the Pacific Islands.
 • Hviding, Edvard. 2014. Living in the Ring of Fire: Glimpses of the Long Run of Environmental Experience in the Pacific Islands (Conference Keynote) .
 • Hviding, Edvard. 2014. Europe and the Pacific: engaging anthropology in EU policy-making and development cooperation.
 • Hviding, Edvard. 2013. The dispossession of collective agency: Customary land, logging and social transformation in New Georgia, Solomon Islands.
 • Hviding, Edvard. 2013. Hvordan bygge grunnforskningskollektiv med ulike former for ekstern finansiering.
 • Hviding, Edvard. 2013. Challenges of Environment and Climate in the Pacific: Vernacular Models and Grassroots Movements .
 • Hviding, Edvard. 2013. Challenges of Climate and Policy in the Pacific Islands: The ECOPAS Project .
 • Hviding, Edvard. 2012. Timber, Religion, and Engagements with Capitalism in New Georgia, Solomon Islands.
 • Hviding, Edvard. 2012. Three-dimensional scanning of an 11 metre war canoe.
 • Hviding, Edvard. 2012. Rank and Power in Island Melanesia: The Long Run of Chiefly Practice in the Western Solomons.
 • Hviding, Edvard. 2012. Pacific Islands in Peril? Communicating the Frontlines of Climate Change.
 • Hviding, Edvard. 2012. New Dispossessions: On Non-Material Origins for Accumulation (Discussant's Review).
 • Hviding, Edvard. 2012. In the Tens of Thousands: Conceptualizations of the Large-Scale in New Georgia.
 • Hviding, Edvard. 2012. Holy Fathers and Patient Mothers: Gender and Power in an Indigenous Melanesian Church.
 • Hviding, Edvard. 2012. Chieflessness in a Chiefly Society: Diverging Paths of Power in New Georgia.
 • Hviding, Edvard. 2011. Maritim kultur i globalt perspektiv.
 • Hviding, Edvard. 2011. In Times of Change: Pacific Perspectives on Environment, Economy and Education.
 • Hviding, Edvard. 2011. Anthropology and Local Environmental Knowledge: Connections for Rural Education in Solomon Islands.
 • Hviding, Edvard. 2011. Across the New Georgia Group: A. M. Hocart's Fieldwork as Inter-Island Practice.
 • Hviding, Edvard. 2011. 'But the Words Remain': Revelations of Knowledge and the Politics of Loss in Solomon Islands.
 • Hviding, Edvard. 2010. Stillehavsstudier ved Universitetet i Bergen.
 • Hviding, Edvard. 2010. Stillehavssamlinger revitalisert gjennom forskning, utstilling og digitalisering: teknologi og tilgjengeliggjøring av utilgjengelig kunnskap.
 • Hviding, Edvard. 2010. Shifting Shapes of a Cultural Icon: The Digital Repatriation of a Solomon Islands War Canoe.
 • Hviding, Edvard. 2010. Sciences in the Plural: The UNESCO Environmental Encyclopedia of Marovo Lagoon, Solomon Islands (Keynote address).
 • Hviding, Edvard. 2010. Non-pristine forests: a long-term history of land transformation in the Western Solomons.
 • Were, Graeme; Hviding, Edvard; Berg, Cato. 2010. Digitisation, Knowledge and Participatory Museology.
 • Hviding, Edvard. 2009. Veiledning i forskerskoler.
 • Hviding, Edvard. 2009. The British Museum War Canoe: A complete life cycle of an object and its digital repatriation (Keynote address).
 • Hess, Mona; Robson, Stuart; Millar, Francesca Simon; Were, Graeme; Hviding, Edvard; Berg, Cato. 2009. NIABARA - The Western Solomons War Canoe at the British Museum: 3D Documentation, Virtual Reconstruction and Digital Repatriation.
 • Hviding, Edvard. 2008. “Across the New Georgia Group:Inter-Island Connections, Inter-Temporal Methodology and A.M. Hocart’s Fieldwork”.
 • Hviding, Edvard. 2008. Language and Biodiversity in Melanesia: The UNESCO Environmental Encyclopedia of Marovo Lagoon, Solomon Islands.
 • Hviding, Edvard. 2008. Land, Religion and War Canoes in the Western Solomon Islands: The Political Rise of the Christian Fellowship Church.
 • Hviding, Edvard. 2008. 100 years of Adventism, 50 years of New Life: land, logging, and the authority of churches in Marovo Lagoon.
 • Hviding, Edvard. 2007. Rescuing the Rural: Environment, Development and Social Movements in the Western Solomon Islands.
 • Hviding, Edvard. 2007. Norwegians in "The Terrible Solomons": How to survive in the most dangerous corner of the British Empire.
 • Hviding, Edvard. 2007. Local Knowledge, Natural Science and Anthropology: Making Connections for Environmental Education in Solomon Islands.
 • Hviding, Edvard. 2007. Local Knowledge and Environmental Education in Solomon Islands: Intergenerational Dialogue in Times of Rapid Change.
 • Hviding, Edvard. 2007. Creating a Vernacular Environmental Dictionary in Solomon Islands.
 • Hviding, Edvard. 2007. Compressed Globalization and Expanding Desires in Marovo Lagoon, Solomon Islands.
 • Hviding, Edvard. 2006. Veiledningsutfordringer for feltarbeidsbaserte PhD-prosjekter.
 • Hviding, Edvard. 2006. University of Bergen and International Development Cooperation: Issues in Research and Education.
 • Hviding, Edvard. 2006. Solomon Islands objects inside and outside the museum: biographies, owners and political innovation.
 • Hviding, Edvard. 2006. Rescuing the Rural, Replacing the State? Indigenous Development and Asia-Pacific Connections in Solomon Islands.
 • Hviding, Edvard. 2006. National conflict, state collapse and the emergence of new forms of governance in Solomon Islands.
 • Hviding, Edvard. 2006. Mann under vann: kunnskap, redskap og komprimert tid i Stillehavsfiske.
 • Hviding, Edvard. 2006. Languages bought and sold, and persons from overseas: elements of cultural history in New Georgia.
 • Hviding, Edvard. 2006. Gardens of the Sea: Melanesian Reefs and Conditions for the Good Life in Marovo Lagoon.
 • Scott, Rolf. E; Hviding, Edvard. 2006. Filmene Alfred Melotu, The Funeral of a Paramount Chief (45 min)Chea´s Great Kuarao (50min)Vincent and the Rainforest. Global Conversations in Rural Melanesia (70 min)Ble vist og deretter diskutert.
 • Hviding, Edvard. 2006. Eventyrere og entreprenører blant hodejegerne: Norske karrierer på Salomonøyene, ca 1880-1920.
 • Hviding, Edvard. 2006. Customary Tenure of Sea and Land: Some Long-Term Lessons from Solomon Islands.
 • Hviding, Edvard. 2005. Uvillig Verdensarv: en historie om det globale naturvernets vekst og fall i Solomon Islands.
 • Hviding, Edvard. 2005. Reef and Rainforest: Indigenous language, environmental knowledge and world view, Solomon Islands.
 • Hviding, Edvard. 2005. Marovo Lagoon: recent research initiatives.
 • Hviding, Edvard. 2005. Knowing and managing biodiversity in Marovo Lagoon, Solomon Islands.
 • Hviding, Edvard. 2005. Bridging Knowledge: Creating an Environmental Encyclopedia.
 • Hviding, Edvard. 2005. Antropologisk film og tilbakeføringens skala: kanaler for "lokal innvirkning" (multimediepresentasjon).
 • Hviding, Edvard. 2004. Total Connections: Histories of Interisland Relationships in the New Georgia Group.
 • Hviding, Edvard. 2004. Rescuing the rural, replacing the government? Recent tranformations of Western Solomons political economy.
 • Hviding, Edvard. 2004. Rescuing the Rural, Replacing the Government: Recent Transformations of Power in Western Solomons Political Economy.
 • Hviding, Edvard. 2004. Materiell antropologi, visuell antropologi, og de andres egne museer: glimt fra et norsk-melanesisk relasjonsfelt.
 • Hviding, Edvard. 2004. Beyond the State, 2003: The Christian Fellowship Church in Western Solomons Political Economy.
 • Hviding, Edvard. 2003. WHY DID THE FINANCE MINISTER LEAVE THE BUILDING? Antropologiske bidrag til forståelsen av små situasjoner i store sammenhenger.
 • Hviding, Edvard. 2003. The anger of the ogre: Notes on boundaries of violence in Seaboard Melanesia.
 • Hviding, Edvard. 2003. Kulturrelasjoner: nyere sosialantropologiske perspektiver.
 • Hviding, Edvard. 2003. Forskeruddannelse i Norden, med vekt på Norge og Sverige.
 • Hviding, Edvard. 2003. A situation report on the Solomon Islands: perspectives from Honiara and the bush.
 • Hviding, Edvard. 2003. "But the Words Remain": Present (and Powerful) Revelations of Past Knowledge in New Georgia.
 • Hviding, Edvard. 2002. Reconceptualizing "Connectedness" in Oceania.
 • Hviding, Edvard. 2002. Projects of Desire: NGOs, Asian Capitalism and Indigenous Resource Owners in Solomon Islands.
 • Hviding, Edvard. 2002. Langsiktig arbeid i ekspanderende felt: studiet av komprimert globalisering i Melanesia.
 • Hviding, Edvard. 2002. Feltarbeidets fremtid? (Oppsummerende diskusjon, plenumssesjon 1).
 • Hviding, Edvard. 2002. Compressed Globalization, or the East meets the Rest: The Rise of Asian Transnationals in the South Pacific.
 • Hviding, Edvard. 2001. Hva er en doktorgradsavhandling? Om kriterier for vurdering av norske dr.polit.-arbeider i sosialantropologi.
 • Hviding, Edvard. 2001. From the Tribal World: Understanding "Current Affairs" in Melanesia.
 • Hviding, Edvard. 2001. "But the words remain...": going public with hidden knowledge in Marovo, Solomon Islands.
 • Hviding, Edvard. 2000. Redaksjonell behandling og kvalitetsssikring i samfunnsvitenskapelig tidsskriftpublisering: fire år med Norsk Antropologisk Tidsskrift.
 • Hviding, Edvard. 2000. Landowners, loggers and NGOs in Solomon Islands: Postcolonial entanglements in New Georgia.
 • Friedman, Jonathan; Hviding, Edvard. 2000. Islands Connected: Making Pacific Worlds.
 • Hviding, Edvard. 2000. Between Knowledges: Pacific Studies and Academic Disciplines.
 • Hviding, Edvard. 2000. Asian Logging Companies in the Pacific.
 • Hviding, Edvard. 1999. Taro irrigation, arboriculture and stratified polities in coastal Melanesia: evidence from the precolonial agricultural systems of New Georgia.
 • Hviding, Edvard. 1999. Taro irrigation, arboriculture and stratified polities in coastal Melanesia: evidence from the pre-colonial agricultural systems of New Georgia.
 • Hviding, Edvard. 1999. Taro irrigation, aboriculture and ranked polities in Melanesia: regional systems in New Georgia, Solomon Islands.
 • Hviding, Edvard. 1998. Western movements in non-Western worlds: towards an anthropology of uncertain encounters.
 • Hviding, Edvard. 1997. Plenary address: Research needs and the role of researchers in the international agenda.
 • Hviding, Edvard. 1997. Natur uten kultur? Om naturforvaltningens verdigrunnlag.
 • Hviding, Edvard. 1997. "Plenary address: research needs and the role of researchers in the international agenda".
 • Hviding, Edvard. 1997. "Natur uten kultur? Om naturforvaltningens verdigrunnlag".
 • Hviding, Edvard. 1995. Isomorphism or disparity? On `folk` and `scientific`models of coastal resources and their management.
 • Hviding, Edvard. 1994. Traditional marine tenure and management : Challenges, experiences, and prospects.
 • Hviding, Edvard. 1994. "Community-based management of coral reef resource systems: South Pacific experiences".
 • Johannes, R.E.; Ruddle, K.; Hviding, Edvard. 1991. "The value today of traditional management and knowledge of coastal marine rescources in Oceania".
 • Hviding, Edvard. 1989. A note on research on ‘TURFs’, sea tenure systems or marine property rights and the management of small-scale fisheries.
Anmeldelse
 • Hviding, Edvard. 2003. Review of Judith A. Bennett (2000), PACIFIC FOREST: A History of Resource Control and Contest in Solomon Islands, c. 1800-1997. Pacific Affairs. 160-161.
 • Hviding, Edvard. 2001. Book review: Tradition, Trade and Woodcarving in Solomon Islands, by Jari Kupiainen, 2000. Suomen Antropologi. 47-50.
 • Hviding, Edvard. 2001. Book review, Pacific Answers to Western Hegemony: Cultural Practices of Identity Construction, Jürg Wassmann (ed.), 1998. The Contemporary Pacific. 577-580.
 • Hviding, Edvard. 2001. Book Review: Pacific Answers to Western Hegemony: Cultural Practices of Identity Construction, edited by J. Wassmann, 1998. The Contemporary Pacific. 577-580.
 • Hviding, Edvard. 1996. Book review, Tradition and Christianity: The Colonial Transformation of a Solomon Islands Society, Ben Burt, 1994. The Contemporary Pacific. 231-233.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Hviding, Edvard; White, Geoffrey. 2015. Pacific Alternatives: Cultural politics in contemporary Oceania. Sean Kingston Publishing.
 • Hviding, Edvard; White, Geoffrey. 2015. Pacific Alternatives: Cultural Politics in Contemporary Oceania. Sean Kingston Publishing.
 • Hviding, Edvard; Berg, Cato. 2014. The Ethnographic Experiment: A.M. Hocart and W.H.R. Rivers in Island Melanesia, 1908. Berghahn Books.
 • Hviding, Edvard; Rio, Knut Mikjel. 2011. Made in Oceania : social movements, cultural heritage and the state in the Pacific. Sean Kingston Publishing.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Furevik, Tore; Hviding, Edvard; Keenlyside, Noel. 2014. “Svakere vinder kan redde Sydhavsøyene – enn så lenge”. Bergens Tidende. 16-17.
 • Hviding, Edvard. 2014. "Truet av havet". To Grader. 22-23.
 • Hviding, Edvard. 2003. Fieldwork with Bob: "The first man to dive all night". Traditional Marine Resource Management and Knowledge Bulletin. 19-21.
 • Hviding, Edvard; Tambs-Lyche, Harald. 1996. Curiosity and Understanding: The Norwegian anthropologist Fredrik Barth. The Norseman. 21-28.
 • Hviding, Edvard. 1995. Kula. KulaKula. 11.
 • Hviding, Edvard. 1995. Fiskeriforvaltning i Stillehavet:Sjøteiger og satelittovervåkning. Nordisk Fiskeriblad. 14-16.
 • Hviding, Edvard. 1995. Fiskeriforvaltning i Stillehavet: sjøteiger og satelittovervåkning. Nordisk Fiskeriblad. 14-16.
 • Hviding, Edvard. 1992. Upstream Development and Coastal Zone Conservation: Pacific Islands Perspectives on Holistic Planning. Greenpeace Discussion Paper. 11 sider.
Kronikk
 • Hviding, Edvard; Kleiven, Helga Flesche. 2015. Danser om dødsfrykten: klimaskeptikere har dårlige kår på øyene som trues av utslettelse (kronikk). Bergens Tidende. 46-46.
 • Hviding, Edvard. 2007. Pacific Pioneers: Early Norwegian settlers and traders in the Solomon Islands. National Express Newspaper. 2 sider.
 • Hviding, Edvard. 1999. Steder, virkeligheter, "felt"er. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 10.
 • Hviding, Edvard. 1998. "Tilbakeføring:om antropologenes relasjoner i tid og rom". Norsk Antropologisk Tidsskrift. 1-2.
 • Hviding, Edvard. 1998. "Antropologiske allmennheter og særheter". Norsk Antropologisk Tidsskrift. 176.
 • Hviding, Edvard. 1997. På kryss og tvers, i dagens verden. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 83-84.
 • Hviding, Edvard. 1997. Antropologisk mystikk. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 164-165.
 • Hviding, Edvard. 1996. Tradition and Christianity : The Colonial Transformation of a Solomon Islands Society. The Contemporary Pacific. 231-233.
 • Hviding, Edvard. 1994. Hawai`i - Return to Nationhood. Tidsskriftet Antropologi. 156-159.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Bayliss-Smith, Tim; Hviding, Edvard. 2012. Irrigated Taro, Malaria and the Expansion of Chiefdoms: Ruta in New Georgia, Solomon Islands.
 • Hviding, Edvard. 2012. Compressed Globalization and Expanding Desires in Marovo Lagoon, Solomon Islands. 26 sider.
 • Hviding, Edvard. 2011. Re-placing the state in the Western Solomon Islands : the political rise of the Christian Fellowship Church. 39 sider.
 • Rio, Knut Mikjel; Hviding, Edvard. 2011. Pacific Made: Social Movements between Cultural Heritage and the State. 29 sider.
 • Hviding, Edvard. 2009. Eventyrlyst og tilpasningsevne: Nordmenns liv på "de forferdelige Salomonøyene", ca. 1870-1930. 39 sider.
 • Hviding, Edvard. 1999. Western movements in non-Western worlds: towards an anthropology of uncertain encounters.
 • Hviding, Edvard. 1997. "Fisheries and costal resources: knowledge and development".
 • Hviding, Edvard. 1996. Nature, culture, magic, science: on meta-languages for comparison in cultural ecology. 20 sider.
 • Hviding, Edvard. 1996. Nature, culture, magic, science : on meta-languages for comparison in cultural ecology.
 • Hviding, Edvard; Baines, G.B.K. 1996. Custom and complexity: marine tenure, fisheries management and conservation in Marovo Lagoon, Solomon Islands. 22 sider.
 • Hviding, Edvard; Baines, Graham. 1996. Custom and complexity: marine tenure, fisheries management and conservation in Marovo Lagoon, Solomon Islands. 22 sider.
 • Hviding, Edvard; Baines, Graham B.K. 1996. Custom and complexity: marine tenure, fisheries management and conservation in Marovo Lagoon, Solomon Islands. 22 sider.
 • Hviding, Edvard. 1995. Maritime travel, present and past, in Marovo, Western Solomon Islands.
 • Hviding, Edvard. 1995. Maritime travel, present and past, in Marovo, Western Solomon Islands.
 • Hviding, Edvard. 1995. Maritime travel, present and past, in Marovo, Solomon Islands.
 • Hviding, Edvard; Baines, Graham B.K. 1994. Community-based fisheries management, tradition and the challenges of development in Marovo, Solomon Islands.
 • Hviding, Edvard. 1993. Krigskanoer fra New Georgia - historie, ritualer og myter.
 • Hviding, Edvard. 1993. Krigskanoer fra New Georgia - historie, ritualer og myter.
 • Hviding, Edvard; Baines, G.B.K. 1993. "Traditional environmental knowledge for resource management in Marovo, Solomon Islands".
 • Hviding, Edvard; Baines, Graham.B.K. 1992. "Traditional Environmental Knowledge from the Marovo Area of the Solomon Islands.
 • Hviding, Edvard. 1990. "Keeping the sea: Aspects of marine tenure in Marovo Lagoon, Salomon Islands".
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Hviding, Edvard. 2015. Big Money in the Rural: Wealth and Dispossession in Western Solomons Political Economy. 473-485.
Brosjyre
 • Hviding, Edvard. 2015. Moana: The Rising of the Sea. Teaterprogram for 2 forestillinger på Festspillene i Bergen, 29 og 31 mai 2015 (norsk og engelsk).
 • Torgersen, Eilin H; Hviding, Edvard. 2013. ECOPAS: European Consortium for Pacific Studies. Restoring the Human to Climate Change.
Faglig kapittel
 • Hviding, Edvard. 2014. Modèle de pirogue de guerre, îles de Nouvelle-Géorgie.
 • Hviding, Edvard. 2014. Les vies des nguzunguzu: figures de proue de Nouvelle-Géorgie.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Utvalgte publikasjoner av Edvard Hviding

Bøker

Hviding, Edvard and Tim Bayliss-Smith 2019. Islands of Rainforest: Agroforestry, Logging and Ecotourism in Solomon Islands. London and New York: Routledge. [Reissue of monograph published by Ashgate in 2000]

Hviding, Edvard og Geoffrey M. White (red.) 2015. Pacific Alternatives: Culture and Politics in Contemporary Oceania. Canon Pyon, Herts.: Sean Kingston Publishing. 295s.

Hviding, Edvard og Cato Berg (red.) 2014. The Ethnographic Experiment: A.M. Hocart and W.H.R. Rivers in Island Melanesia, 1908. London and New York: Berghahn Books. 333s.

 

Hviding, Edvard og Knut M. Rio (red.) 2011. Made in Oceania: Social Movements, Cultural Heritage and the State in the Pacific. Wantage, Oxon: Sean Kingston Publishing. 353s.

Hviding, Edvard 2005. Reef and Rainforest: An Environmental Encyclopedia of Marovo Lagoon, Solomon Islands / Kiladi oro vivineidi ria tingitonga pa idere oro pa goana pa Marovo. Knowledges of Nature, No. 1. Paris: UNESCO, 252s. (Revidert utgave utgitt 2011)

Hviding, Edvard (red.) 2001. Stier, strømmer og steder. Spesialnummer redigert av E. Hviding, Norsk antropologisk tidsskrift, 12(1-2), 152s.

Hviding, Edvard og Tim Bayliss-Smith 2000. Islands of Rainforest: Agroforestry, Logging and Ecotourism in Solomon Islands. Aldershot: Ashgate, 388s.

Hviding, Edvard 1996. Guardians of Marovo Lagoon: Practice, Place, and Politics in Maritime Melanesia. Honolulu, University of Hawai'i Press, 473s.

Hviding, Edvard 1995. Vivinei tuari pa Ulusaghe: Stories and legends from Marovo, New Georgia, in four New Georgian languages and with English translations. Recorded, translated and edited by Edvard Hviding, with assistance from V. Vaguni and others. Bergen: Centre for Development Studies, University of Bergen, in collaboration with Western Province Division of Culture, 88s.


Artikler og bokkapitler

Hviding, Edvard and Camilla Borrevik 2019. Climate Change in the Islands and the Highlands: Melanesian Manifestations, Experiences and Actions, in The Melanesian World, Eric Hirsch and Will Rollason (eds), 517-531. London and New York: Routledge.

Hviding, Edvard 2018. The River, the Water and the Crocodile in Marovo Lagoon, in Island Rivers: Freshwater and Place in Oceania,  J.R. Wagner and J.K. Jacka (eds), 27-58. Canberra: Australian National University Press.

Wagner, John, Jerry Jacka, Edvard Hviding, Alex Mawyer and Marama Muru-Lanning 2018. Introduction: River as Ethnographic Subject, in Island Rivers: Freshwater and Place in Oceania,  J.R. Wagner and J.K. Jacka (eds), 1-26. Canberra: Australian National University Press.

Hviding, Edvard 2017. Big Money in the Rural: Wealth and Dispossession in Western Solomons Political Economy, in State-building and state formation in the Western Pacific : Solomon Islands in transition?, Matthew G. Allen and Sinclair Dinnen (eds.), 92-105. New York and London: Routledge.

Hviding, Edvard 2016. Europe and the Pacific: Engaging Anthropology in EU Policy-Making and Development Cooperation, in Engaged Anthropology: Views from Scandinavia, Tone Bringa and Synnøve Bendixsen (eds.), 147-166. New York: Palgrave-MacMillan.

Hviding, Edvard 2015. Big Money in the Rural: Wealth and Dispossession in Western Solomons Political Economy. Journal of Pacific History, 50(4): 473-485.

Hviding, Edvard 2015. Non-Pristine Forests: A Long-term History of Land Transformation in the Western Solomons, i Forests of Oceania: Anthropological Perspectives, J. Bell, P. West og C. Filer (red.), 51-74. Canberra: Australian National University Press.

Hviding, Edvard 2015. The Western Solomons and the Sea: Maritime Cultural Heritage in Sociality, Province, and State, i Pacific Alternatives: Culture and Politics in Contemporary Oceania, E. Hviding og G. White (red.), 118-144. Canon Pyon, Herts.: Sean Kingston Publishing.

White, Geoffrey M. og Edvard Hviding 2015. Pacific Alternatives in a Global Context: Dialogues in Oceania, i Pacific Alternatives: Culture and Politics in Contemporary Oceania, E. Hviding og G. White (red.), 1-23. Canon Pyon, Herts.: Sean Kingston Publishing.

Hviding, Edvard 2015. Adventurous adaptability in the South Sea: Norwegians in ‘the Terrible Solomons’, ca. 1870 – 1930, i Navigating colonial orders: Norwegian entrepreneurship in Africa and Oceania, K.A. Kjerland og B.E. Bertelsen (red.), 187-218. Oxford / New York: Berghahn Books.

Hviding, Edvard 2015. Norwegian Shipping and Landfall in the South Sea in the Age of Sail, i Navigating colonial orders: Norwegian entrepreneurship in Africa and Oceania, K.A. Kjerland og B.E. Bertelsen (red.), 173-186. Oxford / New York: Berghahn Books.

Bayliss-Smith, Tim og Edvard Hviding 2014. Landesque Capital as an Alternative to Food Storage in Melanesia: Irrigated Taro Terraces in New Georgia, Solomon Islands. Environmental Archaeology, 19 (1). DOI: 10.1179/1749631414Y.0000000049

Hviding, Edvard 2014. Les vies des nguzunguzu: Figures de proue de Nouvelle-Géorgie, i L’éclat des ombres: L’art en noir et blanc des îles Salomon, Magali Melandri & Sandra Revolon (red.), 124-129. Paris: Musée de Quai Branly / Somogy Éditions des Art.

Hviding, Edvard 2014. Modèle de pirogue de guerre, îles de Nouvelle-Géorgie, i L’éclat des ombres: L’art en noir et blanc des îles Salomon, Magali Melandri & Sandra Revolon (red.), 28-31. Paris: Musée de Quai Branly / Somogy Éditions des Art.

Hviding, Edvard 2014. Across the New Georgia Group: A.M. Hocart’s Fieldwork as Inter-island Practice, i The Ethnographic Experiment: A.M. Hocart and W.H.R. Rivers in Island Melanesia, 1908, E. Hviding og C. Berg (red.), 71-107. Oxford / New York: Berghahn Books.

Hviding, Edvard og Cato Berg 2014. Introduction: The Ethnographic Experiment in Island Melanesia, i The Ethnographic Experiment: A.M. Hocart and W.H.R. Rivers in Island Melanesia, 1908, E. Hviding og C. Berg (red.), 1-43. Oxford / New York: Berghahn Books.

Bayliss-Smith, Tim og Edvard Hviding 2014.Taro terraces, chiefdoms and malaria: explaining landesque capital formation in Solomon Islands, i Landesque Capital: The Historical Ecology of Enduring Landscape Modifications, N.T. Håkansson og M. Widgren (reds), 75-97. Walnut Creek, CA: Left Coast Press.

Hviding, Edvard 2014. Posthumanistiske antropologer? ANTropologiens lukkede rom. Norsk antropologisk tidsskrift, 25: 28-42.

Hviding, Edvard 2014. War Canoes of the Western Solomons, i The Things We Value: Culture and History in Solomon Islands, Ben Burt og Lissant Bolton (red.), 103-115. Canon Pyon, Herts.: Sean Kingston Publishing.

Hviding, Edvard 2013. Sciences in the Plural: The UNESCO Environmental Encyclopedia of Marovo Lagoon, Solomon Islands, The Journal of Pacific Studies, 32(2): 128-143.

Bayliss-Smith, Tim og Edvard Hviding 2012. Irrigated Taro, Malaria and the Expansion of Chiefdoms: Ruta in New Georgia, Solomon Islands, i Irrigated Cultivation of Colocasia esculenta in the Indo-Pacific: Biological, Social and Historical Perspectives, M. Spriggs, D. Addison & P. Matthews (red.), 219-254. Senri Ethnological Studies, 78. Osaka: National Museum of Ethnology.

Hviding, Edvard 2012. Compressed Globalization and Expanding Desires in Marovo Lagoon, Solomon Islands, i Returns to the Field: Multitemporal Research and Contemporary Anthropology, Signe Howell og Aud Talle (red.), 203-229. Bloomington; Indiana University Press.

Rio, Knut M. og Edvard Hviding 2011. Pacific Made: Social Movements between Cultural Heritage and State, i Made in Oceania: Social Movements, Cuultural Heritage and the State in the Pacific, Edvard Hviding og Knut M. Rio (red.), 5-29. Wantage, Oxon: Sean Kingston Publishing.

Hviding, Edvard 2011. Re-placing the State in the Western Solomon Islands: The Political Rise of the Christian Fellowship Church, i Made in Oceania: Social Movements, Cuultural Heritage and the State in the Pacific, Edvard Hviding og Knut M. Rio (red.), 51-89. Wantage, Oxon: Sean Kingston Publishing.

Hess, M. S. Robson, F.S. Millar, G. Were, E. Hviding & C. Berg 2009. Niabara - the Western Solomon Islands War Canoe at the British Museum, i Proceedings of the 15th International Conference on Virtual Systems and Multimedia, Vienna, 41-46. Los Alamitos, CA.: IEEE Computer Society.

Hviding, Edvard 2009. Eventyrlyst og tilpasningsevne: nordmenn på “de forferdelige Salomonøyene”, ca. 1879-1930, i Kolonitid: Nordmenn på eventyr og big business i Afrika og Stillehavet, K.A. Kjerland & K.M. Rio (red.). Oslo: Scandinavian Academic Press, pp. 128-166.

Hviding, Edvard 2006. Knowing and managing biodiversity in the Pacific Islands: challenges of environmentalism in Marovo Lagoon. International Social Science Journal, 58(1) Issue 187: 69-85.

HViding, Edvard 2005. Christian Fellowship Church (Solomon Islands), i Encyclopedia of Religion and Nature, B. Taylor (red.). London: Continuum Books, pp. 306-307.

Hviding, Edvard 2004. Fredrik Barth, i Biographical Dictionary of Anthropology, V. Amit (red.). London: Routledge, pp. 33-34.

Hviding, Edvard 2003 Between Knowledges: Pacific Studies and Academic Disciplines. The Contemporary Pacific, 15:43-73.

HViding, Edvard 2003. Contested Rainforests, NGOs and Projects of Desire in Solomon Islands. International Social Science Journal, 55(4) Issue 178: 439-453.

Hviding, Edvard 2003. Disentangling the butubutu of New Georgia: cognatic kinship in thought and action, i Oceanic Socialities and Cultural Forms: Ethnographies of Experience, I. Hoëm & S. Roalkvam (red.). Oxford: Berghahn Books, pp. 71-113.

Hviding, Edvard 2003. Both Sides of the Beach: Knowledges of Nature in Oceania, i Nature Across Cultures: Non-Western Views of the Environment and Nature, Helaine Selin (red.). Science Across Cultures: The History of Non-Western Sciences, Vol. 4. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, pp. 243-275.

Bayliss-Smith, T. E. Hviding & T.C. Whitmore 2003. Rainforest composition and histories of human disturbance in Solomon Islands. Ambio, 32: 346-352.

Hviding, Edvard 2000. Usikre møter i det moderne Melanesia. Norsk antropologisk tidsskrift, 11: 53-66.

HViding, Edvard 1998. Contextual flexibility: present status and future of customary marine tenure in Solomon Islands. Ocean & Coastal Management, 40: 253-269.

Hviding, Edvard 1998. Western movements in non-Western worlds: towards an anthropology of uncertain encounters. Suomen Antropologi / Journal of the Finnish Anthropological Society, 23(3): 30-51.

Hviding, Edvard 1996. Nature, culture, magic, science: on meta-languages for comparison in cultural ecology, i Nature and Society: Anthropological Perspectives, P. Descola & G. Pálsson (red.). London: Routledge, pp. 165-184.

Hviding, Edvard & Graham B.K. Baines 1994. Community-based fisheries management, tradition and the challenges of development in Marovo, Solomon Islands. Development and Change, 25(1): 13-39.

Hviding, Edvard 1993. Indigenous essentialism? ‘Simplifying’ customary land ownership in New Georgia, Solomon Islands. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 149: 802-824.

Dr. polit. 1993, Universitetet i Bergen

Førsteamanuensis i sosialantropologi, UiB 1993-1999

Professor i sosialantropologi, UiB, 1999 -

Instituttstyrer, 2002-2005

Instituttleder, 2009-2013

Forskningstematikk: økologisk antropologi (med fokus på forvaltnings- og produksjonssystemer i tropisk regnskogsjordbruk og korallrevsfiske), vær og klima, kunnskapssystemer og komparativ epistemologi, slektskap og sosial organisasjon, språk, historisk antropologi, globalisering, sosiale bevegelser, materiell kultur, antropologisk film.

Regional interesse: Solomon Islands, Melanesia, Oceania, Stillehavsregionen.

Professor Edvard Hviding er leder av forskningsgruppen Bergen Pacific Studies.

Han var fra 2012 til 2015 koordinator av det internasjonale forskningskonsortiet ECOPAS (European Consortium for Pacific Studies) , finansiert av EUs 7. rammeprogram i perioden 2012-15. Konsortiet, som utgjøres av de fire ledende sentre for Stillehavsforskning i Europa, samt University of the South Pacific og Papua New Guineas nasjonale forskningsinstitutt, har som sitt formål å organisere forskersamfunn og regional og internasjonal policy i forhold til klimaendring og relaterte lokale og regionale prosesser på Stillehavsøyene.

I 2008-2012 ledet Hviding det internasjonale forskningsprogrammet Pacific Alternatives: Cultural Heritage and Political Innovation in Oceania, som var finansiert av Norges forskningsråd (FRISAM). Programmet hadde University of Hawai'i som hovedsamarbeidspartner, og inkluderte en rekke øvrige institusjonelle partnere i Stillehavsregionen (inkludert nasjonalmuseene i Solomon Islands of Vanuatu), USA, Europa og Australia.

Western Solomons Research Database

Sammen med postdoktor Cato Berg og Graham Baines, assosiert forsker i Bergen Pacific Studies, grunnla Hviding "The Bergen Initiative". Dette tiltaket har sitt grunnlag i en avtale med Western Province i Solomon Islands, og tar tar sikte på å gjøre forskningsmateriale og forsker-kompetanse tilgjengelig for provinsen i forbindelse med de behov for kunnskap og ekspertise som oppstod etter jordskjelv- og tsunami-katastrofen i 2007. På denne bakgrunn ble Western Solomons Research Database etablert i 2008. Databasen drives fortsatt fra Bergen av Hviding.

Antropologisk dokumentarfilm

I samarbeid med Rolf Scott og National Museum of Solomon Islands har Edvard Hviding produsert en rekke antropologiske dokumentarfilmer basert på sitt arbeid i Solomon Islands.

Øvrige prosjekter

Vernacular Environmental Education in the Western Solomons. UNESCO-prosjekt som gjør bruk av Hvidings bok Environmental Encyclopedia of Marovo Lagoon.

Transformations of Political Economy in the Western Solomon Islands: A State Beyond the State? Delprosjekt, Challenging the State. (Universitetet i Bergen)

Norske pionerer på Salomonøyene, ca. 1870-1930. Delprosjekt, In the Wake of Colonialism: Norwegian Trade Interests in Africa and Oceania. (Universitetet i Bergen / UNIFOB Global)

The Western Solomons War Canoe. Delprosjekt, Melanesian Art: Objects, Narratives and Indigenous Owners. (The British Museum)