Hjem
Edvin Scheis bilde

Edvin Schei

Professor, Fagområde for allmennmedisin (50 %), og Enhet for læring (EFL), Medisinsk fakultet (50 %)
 • E-postEdvin.Schei@uib.no
 • Telefon+47 55 58 61 38
 • Besøksadresse
  Alrek helseklynge, blokk D, Årstadveien 17
 • Postadresse
  Postboks 7804
  5020 Bergen

Bred undervisningserfaring, særlig innen klinisk kommunikasjon, lege-pasientforholdet, medisinsk idéhistorie, etikk og kunnskapsvurdering

 • 2019. Å kunne få dø med legens hjelp? Dagens medisin. 1 sider.
 • 2019. The role model of medical educators. .
 • 2019. Stretching the Comfort Zone: Using Early Clinical Contact to Influence Professional Identity Formation in Medical Students. Journal of medical education and curricular development. 1-6.
 • 2019. Skog – eller bare trær? . Dagens medisin. 1 sider.
 • 2019. Du må se det mennesket du har foran deg. Dagens medisin. 1 sider.
 • 2019. Culture, language and the clinic: Three stories, two keys. 31-41. I:
  • 2019. Migrant Health: A Primary Care Perspective. CRC Press.
 • 2018. Video i mentorgruppe: Medisinsk pedagogikk på tre nivåer.
 • 2018. Trustingly bewildered. How first-year medical students make sense of their learning experience in a traditional, preclinical curriculum. Medical Education Online. 1-9.
 • 2018. Suffering and the modern practice of medicine. A conversation with Eric Cassell. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin. 12-16.
 • 2018. Studentenes naive tillit til universitetet. Dagens medisin.
 • 2018. Reflection in medical education: intellectual humility, discovery, and know-how. Medicine, Health care and Philosophy. 12 sider.
 • 2018. Pasientkontakt uten kontakt. Dagens medisin.
 • 2018. Mentors for medical students in Canada and Norway need training and pedagogical support.
 • 2018. Forgetting the audible body. Voice awareness in teacher education. Nordisk musikkpedagogisk forskning : Årbok. 197-215.
 • 2018. Er «alexitymi» en kulturell yrkessykdom i medisinen? . Dagens medisin.
 • 2018. Clinical decisions presented to patients in hospital encounters: a cross-sectional study using a novel taxonomy. BMJ Open. 1-9.
 • 2017. Å levere gode budskap, er også en kunst. Dagens medisin. 1 sider.
 • 2017. Voice shame: Self-censorship in vocal performance. the singing network. 10 sider.
 • 2017. The defuzzification of reflection.
 • 2017. The Sounding Body Forgotten. Teacher Education and Voice Awareness.
 • 2017. Self-reported depression in patients visiting their general practitioner.
 • 2017. Mr. and Mrs. Professionalism. Tidsskrift for Den norske legeforening. 616-618.
 • 2017. Medicine as a Community of Practice: Implications for Teaching and Learning.
 • 2017. Hva er sakens fakta? Dagens medisin.
 • 2017. En bedre legeutdanning? Dagens medisin.
 • 2017. Curiosity in medical education.
 • 2017. 'I was so nervous when we called!' Using patient encounters to unleash professional identity development in junior medical students.
 • 2016. Å transplantere relasjoner. Dagens medisin.
 • 2016. Å kommunisere som en helbreder. Dagens medisin.
 • 2016. What is a medical decision? A taxonomy based on physician statements in hospital encounters: A qualitative study. BMJ Open.
 • 2016. Veiledere i tospann - mentorordning på medisinstudiet.
 • 2016. Sykdomsdiskriminering.
 • 2016. Snill perfeksjonistisk refser. Tidsskrift for Den norske legeforening. 24-26.
 • 2016. Snill Perfeksjonistisk Refser. Tidsskrift for Den norske legeforening.
 • 2016. På tide med en oppdatert helseforståelse. Morgenbladet.
 • 2016. Patients' goals, resources, and barriers to future change: A qualitative study of patient reflections at hospital discharge after myocardial infarction. European Journal of Cardiovascular Nursing. 495-503.
 • 2016. Overbehandling i den siste livstiden … når er nok nok.
 • 2016. Møtet mellom pasient og vaktlege: Klinisk kommunikasjon på legevakt. 163-170. I:
  • 2016. Legevaktarbeid - En innføringsbok for leger og sykepleiere. Gyldendal Norsk Forlag A/S.
 • 2016. Medisinstudent klok av skade :. Tidsskrift for Den norske legeforening. 908-910.
 • 2016. Medicine`s perception of reality - a split picture: critical reflections on apparent anomalies within the biomedical theory of science. Journal of Evaluation In Clinical Practice. 496-501.
 • 2016. Jeg merker at noen ser på angst som en tullesykdom.
 • 2016. Hvordan kommunisere med smertepasienten?
 • 2016. Hvordan kan vi ved hjælp af vores kommunikation aktivere patientens egne ressourcer? Hvordan kan vi give bedre oplevelser, der styrker patientens mod og helbred?
 • 2016. Hva går «legeskap» ut på? Dagens medisin.
 • 2016. Hjelperens hjelpeløshet i møtet med smertepasienten.
 • 2016. God kommunikasjon med pasienten.
 • 2016. God kommunikasjon gir betre dokterar. Fotnoten.
 • 2016. Følelser og profesjonalitet.
 • 2016. Flink nok? Vokse(n)smerter som student ved NHH.
 • 2016. Dannelse til lege: Pasientkontakt og profesjonalitet i første fase av medisinstudiet. UNIPED. 357-367.
 • 2016. Annerledes tenkende angstfri. Tidsskrift for Den norske legeforening. 1212-1214.
 • 2016. Advarer mot ubevisst sykdomsdiskriminering.
 • 2016. Actions speak louder than words. Shaping professional identity through early patient contact - a Norwegian experiment.
 • 2015. Å lytte er å høyre også det som ikkje blir sagt.
 • 2015. Voice shame – self-censorship in vocal performance.
 • 2015. Trustingly bewildered. First-year medical students’ reflections on the ideals of medicine and the realities of medical school.
 • 2015. Tror alle, men tviler på alt. Tidsskrift for Den norske legeforening. 28-30.
 • 2015. Skal vi HJEM til pasienten? Profesjonalitet i legestudiet.
 • 2015. Medisin og hjernevask. Æsculap. 4 sider.
 • 2015. Mannen som misliker ros. Tidsskrift for Den norske legeforening. 1126-1128.
 • 2015. Lytt, lege! Morgenbladet.
 • 2015. Love life or fear death? Cartesian dreams and awakenings. 13 sider.
 • 2015. Kunsten å snakke med leger. Hjertebarnet. 2 sider.
 • 2015. Konfrontasjon eller dialog i helse- og rettsvesen.
 • 2015. Hvorfor sliter vi i det hele tatt med tørr og uengasjert undervisning ved universitetene når vi har så dyktige folk? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • 2015. Hvorfor misforstår legen deg? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • 2015. Hva betyr utdanningskvalitet i en profesjonsutdanningsinstitusjon?
 • 2015. Helseledelse - lytting eller lærhud? Dialog med Jan Vincents Johannessen.
 • 2015. Den nye pasientrollen.
 • 2015. Dancing with difficult patients.
 • 2014. Vil forberede ferske leger på virkeligheten.
 • 2014. Temporal characteristics of decisions in hospital encounters: A threshold for shared decision making? A qualitative study. Patient Education and Counseling. 216-222.
 • 2014. Profesjonalitet kommer ikke av seg selv. Tidsskrift for Den norske legeforening. 1482-1483.
 • 2014. Pasientkontakt på timeplanen.
 • 2014. Pasientkontakt fra første stund.
 • 2014. Medisinsk profesjonalitet: Mestring av legeyrket. Nordisk tidsskrift for helseforskning. 96-105.
 • 2014. Lærer kommunikasjon av Trond-Viggo.
 • 2014. Lytt. Legerolle og kommunikasjon. Fagbokforlaget.
 • 2014. Legestudiets skjulte læring – det bøkene ikke forteller. Tidsskrift for Den norske legeforening. 1480-1481.
 • 2014. Kjendisforeleseren. Portrett av Trond-Viggo Torgersen. Tidsskrift for Den norske legeforening. 1462-1465.
 • 2014. Intellektuelt underernærte legestudentar. Tidsskrift for Den norske legeforening. 1500-1501.
 • 2014. Identification, classification and distribution of clinical decisions in 372 hospital encounters.
 • 2014. Hold menneskemøtet hellig. Tidsskrift for Den norske legeforening. 702-704.
 • 2014. Ekko: Legerollen gjennom 200 år.
 • 2014. Den kontaktspøkende foreleseren.
 • 2014. Dannelse til lege.
 • 2014. Blackies datter. Portrettintervju med Anna Stavdal. Tidsskrift for Den norske legeforening. 24-26.
 • 2014. A.S. Mørner Paus og medarbeidere svarer: :. Tidsskrift for Den norske legeforening. 1634.
 • 2013. What constitutes competence? That depends on the task. Scandinavian Journal of Primary Health Care. 65-66.
 • 2013. The nature of healing. The modern practice of medicine. An overview.
 • 2013. Profesjonalitet må læres. Tidsskrift for Den norske legeforening. 1578-1581.
 • 2013. Primærhelsetjenesten - fremtidens forskningsfront. Dagens medisin. 20-21.
 • 2013. Praktisk kunnskap.
 • 2013. Practical skills in patient-centered clinical communication.
 • 2013. Menneskets natur og medisinens magi. Refleksjoner om sunnhet og sannhet.
 • 2013. Legen som profesjonell og personlig - hvor mye av hvert?
 • 2013. Krigerens vei. Tidsskrift for Den norske legeforening. 746-748.
 • 2013. Grunnlag og grenser for klinisk kunnskap. 6 sider.
 • 2013. Doctoring as leadership – wielding the power to heal.
 • 2012. Understanding medical power: Leadership without paternalism.
 • 2012. Stakkars minister. Morgenbladet. 1 sider.
 • 2012. Se mennesket. Tidsskrift for Den norske legeforening. 596-598.
 • 2012. Rusbyen Bergen.
 • 2012. Medisin, makt og medikalisering.
 • 2012. Medicine, health, religion: Challenging epistemic hegemonies.
 • 2012. Lidenskapeleg fornuft frå Volda. Tidsskrift for Den norske legeforening. 1704-1706.
 • 2012. Legerollen mellom organteknikk og eksistens.
 • 2012. Hvordan møte den spesielt krevende pasient? Hvordan hjelpe pasienten tilbake?
 • 2012. Gi helseminsiteren et bedre kart. Bergens Tidende.
 • 2012. Et visst talent for å overleve. Tidsskrift for Den norske legeforening. 2610-2612.
 • 2012. Er det bare å forby bakstreverske holdninger? Bergens Tidende. 1 sider.
 • 2012. Clinicians’ Power and Leadership. The Hastings center report. 1 sider.
 • 2012. Clinicians' Power and Leadership. The Hastings center report. 1 sider.
 • 2011. The realm of experience and the realm of evidence - how can they be integrated?
 • 2011. Snill som faen. Tidsskrift for Den norske legeforening. 2584-2586.
 • 2011. Patients' experiences with lifestyle counselling in general practice: A qualitative study. Scandinavian Journal of Primary Health Care. 99-103.
 • 2011. Lifestyle, health and the ethics of good living. Health behaviour counselling in general practice. Patient Education and Counseling. 180-184.
 • 2011. Legen er alltid leder - fire spørsmål og fire fiender.
 • 2011. Helbredende nytenkning.
 • 2011. Effecting change through dialogue: Habermas' theory of communicative action as a tool in medical lifestyle interventions. Medicine, Health care and Philosophy. 81-90.
 • 2011. Druiden i Pennsylvanias dype skoger. Tidsskrift for Den norske legeforening. 1519-1521.
 • 2011. Development of a tool for identification and classification of decisions in medical encounters.
 • 2011. Alle nevrologers president. Tidsskrift for Den norske legeforening. 1852-1854.
 • 2010. Risk, uncertainty and indeterminacy in clinical decisions.
 • 2010. Pandemien - bidrag til etterpåklokskap. Tidsskrift for Den norske legeforening. 169-171.
 • 2009. Retorikk på avveier. Bergens Tidende.
 • 2009. Ny fastlegeordning. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • 2009. Korleis møter allmennlegane pasientanes livsproblem? Tidsskrift for Den norske legeforening. 1323-1325.
 • 2009. Hva er «original» vitenskap? Tidsskrift for Den norske legeforening. 1009.
 • 2009. Hva er "original" vitenskap? Tidsskrift for Den norske legeforening. 1009.
 • 2009. Helbredende nytenkning. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 4.
 • 2009. Helbredende nytenkning. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • 2009. Allmennmedisin 2020 – faget allmennmedisin. Utposten. 23-26.
 • 2008. Decoding the genetics debate: hype and hope in Icelandic news media in 2000 and 2004. New genetics and society (Print). 377-394.
 • 2007. Hva er medisin. Universitetsforlaget.
 • 2006. Skam i pasientrollen. 15 sider.
 • 2006. Scientific rationality, uncertainty and the governance of human genetics: an interview study with researchers at deCODE genetics. European Journal of Human Genetics.
 • 2006. Kroppslogikk, vold og medisin. Utposten. 38-39.
 • 2006. Ibsens elendige hjelpere - en medisinsk analyse av Vildanden. Tidsskrift for Den norske legeforening. 3292-3294.
 • 2006. Doctoring as leadership - the power to heal. Perspectives in biology and medicine. 393-406.
 • 2006. Analysis of role-play in medical communication training using a theatrical device the fourth wall. BMC Medical Education. 51.
 • 2005. Ni år med "Samtalegrupper for medisinstudentar" i Bergen. Tidsskrift for Den norske legeforening. 2219-2220.
 • 2005. Medical Therapy, Enhancement and Alteration.
 • 2005. Helbredende nytenkning. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 14.
 • 2005. Health as a genetic planning project: Enthusiasm and second thoughts among biomedical researchers and their research subjects. Genomics, Society and Policy. 52-65.
 • 2004. The meaning of risk in medicine.
 • 2004. På sykeleiet: sykdom og medisin i litteraturen. Gyldendal Akademisk.
 • 2004. Parasite tags in ecological studies of terrestrial hosts: a study on ptarmigan (Lagopus spp.) dispersal. Ornis Fennica. 128-136.
 • 2004. Complex Systems and Human Complexity in Medicine. ComPlexUs. 2-6.
 • 2003. Min pasient. Dagbladet.
 • 2003. Makt i lege-pasientforholdet.
 • 2003. Grunnlag og grenser for klinisk kunnskap. 116-121. I:
  • 2003. Allmennmedisin. Gyldendal Akademisk.
 • 2003. Den kliniske samtalen. 17 sider.
 • 2003. Den kliniske samtalen. 69-87. I:
  • 2003. Allmennmedisin. Gyldendal Akademisk.
 • 2001. Skjebnezapping - medisinsk grunnopplæring, legestudenters dannelse og den etiske fordring. Tidsskrift for Den norske legeforening. 1618-1621.
 • 2001. Menneskekunnskap som klinisk kompetanse. Tidsskrift for Den norske legeforening. 1122-1125.
 • 2001. Hvordan blir kloke studenter kloke leger? Tidsskrift for Den norske legeforening. 1561.
 • 2001. Global barnehelse - tiltak som virker. Tidsskrift for Den norske legeforening. 3111.
 • 2001. Gjør kunnskap vondt? Tidsskrift for Den norske legeforening. 1502-1506.
 • 2000. The physician-patient relationship: medicine or magic?
 • 2000. The physician-patient relationship: medicine or magic?
 • 2000. Patientcentrerad metod - undervisnings-former och metodutveckling.-II -Hvordan undervises det?
 • 2000. Patientcentrerad metod - undervisnings-former och metodutveckling.-II -Hvordan undervises det?
 • 2000. Pasientsentrert medisin - en oversikt med vekt på bakgrunn og dokumentasjon. Tidsskrift for Den norske legeforening. 2253-2256.
 • 2000. Pasientsentrert medisin - en oversikt med vekt på bakgrunn og dokumentasjon. Tidsskrift for Den norske legeforening. 2253-2256.
 • 2000. Legen - den enøyde samaritan? Tidsskrift for Den norske legeforening. 1207-1209.
 • 2000. Legen - den enøyde samaritan? Tidsskrift for Den norske legeforening. 1207-1209.
 • 2000. Konsultasjonsundervisning i medisinstudiet - studentenes evaluering. Tidsskrift for Den norske legeforening. 2263-2265.
 • 2000. Konsultasjonsundervisning i medisinstudiet - studentenes evaluering. Tidsskrift for Den norske legeforening. 2263-2265.
 • 2000. Klinisk kommunikasjon - et strukturert undervisningsoplegg. Tidsskrift for Den norske legeforening. 2258-2261.
 • 2000. Klinisk kommunikasjon - et strukturert undervisningsoplegg. Tidsskrift for Den norske legeforening. 2258-2261.
 • 1999. Hjemmebrent og ungdomsfyll. Tidsskrift for Den norske legeforening. 2010-2014.
 • 1999. Helsebegrepet i bevegelse. 1 sider.
 • 1999. Bør man satse på SATS? Evaluering av nytt allmennmedisinsk utdanningsprosjekt. Tidsskrift for Den norske legeforening. 2869-2872.
 • 1999. Adolescent smoking prevention - primary health care in cooperation with local schools. Scandinavian Journal of Primary Health Care. 54-58.
 • 1998. Praksis læres i praksis. Tidsskrift for Den norske legeforening. 2975-2981.
 • 1998. Obligatorisk kollegaveiledning: hva mener spesialistkandidatene i allmennmedisin om utdanningen i praktiske ferdigheter? Tidsskrift for Den norske legeforening. 895-899.
 • 1998. La halsbetennelsen kurere seg selv! Kronikk. Bergens Tidende.
 • 1998. Hvordan utvikles profesjonell kompetanse? Tidsskrift for Den norske legeforening. 2979-2981.
 • 1997. Utplassering i allmennpraksis - veileder for lærere og studenter.
 • 1996. I kongens klær. En veiledning til militærtjenesten. Universitetsforlaget.
 • 1996. Hva betyr "jeg"? Samtiden.
 • 1991. Bruk av tobakk og alkohol hos vernepliktige i Brig N. Tidsskrift for Den norske legeforening. 2725-2727.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Publikasjoner:

Innhold

A.         Publikasjoner i tidsskrifter med fagfellevurdering. 1

B.         Bøker

C.         Bokkapitler

D.         Essays

E.         Kronikk og debatt

F.         Intervjuer

G.         Faste spalter

H.         Internettpublikasjoner

I.         Media

J.          Abstracts

K.         Posters

L.        Foredrag og workshops internasjonalt

M.        Foredrag, workshops og andre muntlige presentasjoner i Norge

 

A.Publikasjoner i tidsskrifter med fagfellevurdering.
 1. Schei E, Johnsrud RE, Mildestvedt T, Pedersen R, Hjörleifsson S. Trustingly bewildered. How first-year medical students make sense of their learning experience in a traditional, preclinical curriculum. Medical Education Online, 2018.
 2. Schei E. Suffering and the modern practice of medicine. A conversation with Eric Cassell. Omsorg, nordisk tidsskrift for palliative medisin, 02, 11-16, 2018.
 3. Schei E. Fuks A, Boudreau D. Reflection as humility, discovery, and know-how: theoretical and practical perspectives for medical education. Submitted, Medicine, Health Care and Philosophy.
 4. Schei E. The PASKON course: Transformational teaching of patient-centered medicine for first-year medical students. Manuscript.
 5. Ofstad EH; Frich JC; Schei E; Frankel RM.; Benth JŠ; Gulbrandsen P. Clinical decisions presented to patients in hospital encounters: a cross-sectional study using a novel taxonomy. BMJ Open 2018 ;Volum 8.
 6. Schei E. Dannelse til lege - Pasientkontakt og profesjonalitet i første fase av medisinstudiet. Uniped 04, 357-367, 2016.
 7. Fålun NB; Fridlund BGA; Schaufel MA; Schei E; Norekvål TM. Patients' goals, resources, and barriers to future change: A qualitative study of patient reflections at hospital discharge after myocardial infarction. European Journal of Cardiovascular Nursing 2016 ;Volum 15.(7) s. 495-503.
 8. Ofstad EH, Frich JC, Schei E, Frankel RM, Gulbrandsen P. What is a medical decision? A taxonomy based on physician statements in hospital encounters: a qualitative study. BMJ Open. 2016 Feb 11;6(2):e010098.
 9. Schei E; Strand, Roger. Love life or fear death? Cartesian dreams and awakenings. I: Science, Philosophy and Sustainability .The End of the Cartesian Dream. Routledge, 45-58. 2015
 10. Kirkengen AL, Ekeland T-J, Getz L, Hetlevik I, Schei E, Ulvestad E, Vetlesen AJ. Medicine`s perception of reality - a split picture: Critical reflections on apparent anomalies within the biomedical theory of science. Journal of Evaluation In Clinical Practice s. 1-6, 2015
 11. Ofstad EH; Frich JC; Schei E; Frankel RM.; Gulbrandsen P. Temporal characteristics of decisions in hospital encounters: A threshold for shared decision making? A qualitative study. Patient Education and Counseling 2014 ;Volum 97.(2) s. 216-22
 12. Stensland P, Nessa J, Schei E. Medisinsk profesjonalitet: Mestring av legeyrket. Nordisk Tidsskrift for helseforskning, 2014, 10(1): 96-105.
 13. Ekeland, Tor-Johan; Kirkengen, Anna Luise; Getz, Linn; Schei, Edvin; Ulvestad, Elling; Hetlevik, Irene; Vetlesen, Arne Johan. «What constitutes competence? That depends on the task». Scandinavian Journal of Primary Health Care 2013 ;Volum 31. s. 65-6
 14. Schei, E; Cassell, E. Clinicians’ Power and Leadership. Hastings Center Report 2012; Volum 42.(6) Inside back cover.
 15. Walseth LT, Abildsnæs E, Schei E. Patients' experiences with lifestyle counselling in general practice: A qualitative study. Scand J Prim Health Care. Posted online on February 4, 2011. (doi:10.3109/02813432.2011.553995).
 16. Strand R, Rørtveit G, Hannestad Y, Schei E. Risk, Uncertainty and Indeterminacy in Clinical Decisions. Rationality, Science and the Legitimacy of Clinical Decisions. Primary Care 2010;10: Nr. 12. primary-care.ch/d/set_archive.html
 17. Walseth LT, Schei E. Effecting change through dialogue: Habermas’ theory of communicative action as a tool in medical lifestyle interventions. Med Health Care and Philos. Publisert online juni 2010 http://www.springerlink.com/content/l1v9j86813743r38/
 18. Walseth LT, Abildsnæs E, Schei E. Lifestyle, health and the ethics of good living. Health behaviour counselling in general practice. Patient Educ Couns 2011, 83, 180–4.
 19. Nessa J, Schei E, Stensland P. Korleis møter allmennlegane pasientanes livsproblem? Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:1323-5
 20. Hjörleifsson S, Árnason V, Schei E. Decoding the genetics debate. Hype and hope in Icelandic news media in 2000 and 2004. New Genetics and Society 2008, 27 (4), 377-94.
 21. Schei E. Doctoring as leadership: the power to heal. Perspectives in Biology and Medicine 2006, 49; 3:  393-406.
 22. Jacobsen T, Bærheim A, Lepp M, Schei E. Analysis of role-play in medical communication training using a theatrical device - the fourth wall. BMC Medical Education 2006, 6:51.
 23. Hjörleifsson S, Schei E. Scientific rationality, uncertainty and the governance of human genetics. An interview study with researchers at deCODE genetics. European Journal of Human Genetics 2006; 14: 802 - 8.
 24. Hjörleifsson S, Strand R, Schei E. Health as a genetic planning project: Enthusiasm and second thoughts among biomedical researchers and their research subjects. Genomics, Society and Policy 2005; 5: 53-66
 25. Biringer E, Stordal K,  Johansen K, Aase K, Søvik DH, Kristiansen J, Schei E, Broch K, Nilsen S. Ni år med samtalegrupper for medisinstudentar i Bergen. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 2219-20
 26. Strand R., Rørtveit G, Schei E. Complex systems and human complexity in medicine. Complexus 2004-05; 2: 2-6.
 27. Schei E, Bærheim A, Meland E. Klinisk kommunikasjon: Et strukturert undervisningsopplegg. Tidsskr Nor Lægeforen 2000;120: 2258-61
 28. Bærheim A, Meland E, Schei E. Konsultasjonsundervisning i medisinstudiet: Studentenes evaluering. Tidsskr Nor Lægeforen 2000;120: 2263-5.
 29. Rørtveit G, Schei E. Bør vi satse på SATS? En kvalitativ evaluering av et allmennmedisinsk kvalitetssikringsprosjekt. Tidsskr Nor Lægeforen 1999; 119: 2869-72.
 30. Jægtvik T, Schei E. Hjemmebrent - hvilken rolle spiller den for ungdomsfylla? En tverrsnittsstudie fra Alstahaug kommune. Tidsskr Nor Lægeforen, 1999;119: 2010-4.
 31. Svoen N, Schei E. Adolescent smoking prevention. Primary health care in cooperation with local schools. A controlled intervention study. Scand J Prim Health Care, 1999; 17: 54-8
 32. Schei E, Gulbrandsen A, Skjerven T. Praksis læres i praksis. Tidsskr Nor Lægeforen 1998;118: 2975-8.
 33. Schei E, Gulbrandsen A, Skjerven T. Hvordan utvikles profesjonell kompetanse? Tidsskr Nor Lægeforen 1998;118: 2979-81.
 34. Schei E, Hoftvedt B. Obligatorisk kollegaveiledning: hva mener spesialistkandidatene i allmennmedisin om utdanningen i praktiske ferdigheter? Tidsskr Nor Laegeforen 1998;118: 895-9.
 35. Schei E. The military service: Mental distress and changes in health related behaviours among Norwegian army conscripts. Doktoravhandling. Universitetet i Tromsø, 1994.
 36. Schei E. Tobacco habits, lifestyle, and reactions to smoking restrictions among Norwegian military officers. Military Medicine 1992; 157; 636-40.
 37. Schei E. Rapport fra Rusundersøkelsen 1991. En spørreskjemaundersøkelse i ungdomsskole og videregående skole, gjennomført av Ung Livsstilgruppa, Meløy kommune. Tromsø, Institutt for samfunnsmedisin, 1992.
 38. Svoen N, Schei E. Røyking av tablettar - epidemi blant ungdom i ein utkantkommune i Nordland. Tidsskr Nor Læge­foren 1991; 111, 2530-2.
 39. Schei E, Svoen N. Røyking og snusbruk blant ungdom i to nordlandskommuner. Resultater fra en spørreskjemaunder­søkelse i Steigen og Gildeskål våren 1989. Tidsskr Nor Lægeforen 1991; 111, 2533-6.
 40. Schei E, Fønnebø V, Svoen N. Alkoholbruk og sniffing blant ungdom i to nord­landskommuner. Tidsskr Nor Læge­foren 1991; 111: 2538-41.
 41. Samdal F, Haaverstad R, Almdahl Sm, Skogesal O, Sommerseth J, Schei E. Bruk av alkohol og tobakk under militærtjenesten. Tidsskr Nor Lægeforen 1991; 111:2725-7.
 42. Schei E, Aarø L-E, Langmark F. Bruk av tobakk under første­gangs­tjenesten. En undersøkelse blant soldater i Brigaden i Nord-Norge 1986. Tidsskr Nor Lægeforen 1988; 108­: 1903-6.
B.Bøker
 1. Schei E. Lytt. Kommunikasjon og legerolle i allmennmedisin. Bergen, Fagbokforlaget 2014.
 2. Schei E. Hva er medisin? Universitetsforlaget 2007.
 3. Frich J, Schei E, Stene-Johansen K, red. På sykeleiet - sykdom og medisin i litteraturen. Oslo, Gyldendal 2004.
 4. Schei E, Gulbrandsen A, red. Forstår du, doktor? Mot en humanistisk legeutdanning. Oslo: Tano Aschehoug, 2000.
 5. Schei E. I kongens klær. En veileder til militærtjenesten. 184 sider. Oslo, Universitetsforlaget, 1996.
C.Bokkapitler
 1. Schei E. Møtet mellom pasient og vaktlege: Klinisk kommunikasjon på legevakt. I: Legevaktarbeid - En innføringsbok for leger og sykepleiere. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2016 ISBN 978-82-05-48460-3. s. 163-170
 2. Schei E, Mildestvedt T. Den kliniske samtalen. Kapittel 1.4. i: Allmennmedisin, 3. Utg., Gyldendal 2013
 3. Kirkengen AL, Getz L, Hetlevik I, Ekeland TJ, Schei E, Ulvestad E, Vetlesen AJ.  Grunnlag og grenser for klinisk kunnskap. Kapittel 1.8. i: Allmennmedisin, 3. Utg., Gyldendal 2013
 4. Schei E. Helsebegrepet – selvet og cellen. I: Ruud E (red). Musikk i psykisk helsearbeid med barn og unge. Skriftserie fra Senter for musikk og helse. NMH-publikasjoner 2009, 5, 7-14.
 5. Schei, E. Skam i pasientrollen. I: Gulbrandsen P, Stang G, Wilmar B, Fugelli P (red). Skam i det medisinske rom. Oslo, Gyldendal 2006.
 6. Schei E. Makt i lege-pasientforholdet. I: Fugelli P, Stang G, Wilmar B, red. Makt og medisin. Makt- og demokratiutredningens rapportserie. 2003.
D.Essays
 1. Blomkvist AW; Juul FE; Schei E. Å kommunisere som en helbreder. Dagens medisin 2016
 2. Holt A, Schei E. Intellektuelt underernærte legestudentar. Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134:1500 – 1
 3. Kvarstein LE, Schei E. Legestudiets skjulte læring – det bøkene ikke forteller. Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134:1480 – 1
 4. Paus ASM, Neteland I, Valestrand EA, Schei E, Müller KE. Profesjonalitet kommer ikke av seg selv. Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134:1482 – 3.
 5. Schei E. Vend om til et bedre liv. Bokessay, Utposten nr 2, 2013, 41-2.
 6. Schei E. Medisin og hjernevask. Æsculap 2015 (5)
 7. Schei E. Allmennmedisin 2020 – faget allmennmedisin. Utposten 2009, 1, 23-6.
 8. Schei E. Ibsens elendige hjelpere - en medisinsk analyse av Vildanden. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 3292-4.
 9. Schei E. Legen som leder. Refleksjoner om magi, rasjonalitet og moral i allmennmedisin. Utposten; 6: 2005.
 10. Schei E. Er du riktig klok, doktor? NRK, P2-akademiet 2002, bind V, 9-22.
 11. Johansson KA, Ohldieck C, Aase M, Schei E. Skjebnezapping - medisinsk grunnopplæring, legestudenters dannelse og den etiske fordring. Tidsskr Nor Lægeforen 2001;121:1618 – 21
 12. Strand R, Schei E. Gjør kunnskap vondt? Tidsskr Nor Lægeforen 2001;121:1502-6
 13. Schei E. Menneskekunnskap som klinisk kompetanse. Tidsskr Nor Lægeforen 2001;121:1122-5.
 14. Schei E. Hvordan blir kloke studenter kloke leger? Tidsskr Nor Lægeforen 2001;121:1561.
 15. Meland E, Schei E, Bærheim A. Pasientsentrert medisin: En oversikt med vekt på bakgrunn og dokumentasjon. Tidsskr Nor Lægeforen 2000;120: 2253-6.
 16. Schei E, Norheim OF, Rørtveit G, Lysebo DE, Hjørleifsson S. Legen - den enøyde samaritan? Tidsskr Nor Lægeforen 2000;120:1207-9.
 17. Schei E. Helsebegrepet i bevegelse. I Skjærven LH, red. Bevegelseskvalitet, kunst og helse. Bergen: Høgskolen i Bergen, 1999, 86-97.
 18. Schei E. Fundamentalisme i hvitt? Om makt og autoritetsunderkastelse i medisin og helsefag. Omsorg 1998;16:63-7
 19. Schei E. Hva betyr "jeg"? Samtiden nr. 2, 1996, 63-70.
 20. Schei E. Legen - et får i ulveklær? I Kirkengen AL, Jørgensen J. Medisinsk teori. Tanker om sykdom og tanker om helse. Tano: Oslo, 1993: 105-14.
 21. Schei E. Medisin og hjernevask. Hvordan legers virkelighetsoppfatning formes slik at den blir til skade for dem selv og deres pasienter. Nordisk Medicin nr. 2 1992, 62-4. Også trykket i Samtiden nr 5, 1991, 43-6.

 

 

 

E.Kronikk og debatt
 1. Kirkengen AL; Stavdal A; Rønneberg A; Schei E; Ulvestad E; Hetlevik I; Sigurdsson JA; Ormstad K; Getz LO; Gullestad SE; Nordhov SM; Reitan SMK; Willumsen T; Ekeland TJ. På tide med en oppdatert helseforståelse. Morgenbladet 2016
 2. Schei E. Lytt, lege! Morgenbladet 2015
 3. Schei E. Hvorfor sliter vi i det hele tatt med tørr og uengasjert undervisning ved universitetene når vi har så dyktige folk? Kronikk basert på foredrag i Universitetets aula under mottakelse av Olav Thon-stiftelsens nasjonale fagpris for fremragende undervisning. Aftenposten 6.3.2015.
 4. Fosse A, Schei E m. fl. Primærhelsetjenesten - fremtidens forskningsfront. Kronikk, Dagens Medisin 9.12.13
 5. Schei E. Stakkars minister. Kronikk Morgenbladet feb. 2012
 6. Schei, E; Meland, E. Er det bare å forby bakstreverske holdninger? Kronikk Bergens Tidende feb. 2012.
 7. Ekeland T, Getz L, Hetlevik I, Kirkengen AL, Schei E, Ulvestad E, Vetlesen AJ. Hva er «original» vitenskap? Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:1009
 8. Linn Getz, Tor-Johan Ekeland, Anna Luise Kirkengen, Elling Ulvestad, Arne Johan Vetlesen, Edvin Schei, Irene Hetlevik. Helbredende nytenkning. Kronikk Aftenposten 23.3.2009.
 9. Schei E, Diaz E, Rørtveit G. Ny fastlegeordning. Kronikk Aftenposten 16.1.2009.
 10. Schei E. Korrupsjon er misbruk av makt. Utposten 2008, 3, 28-9.
 11. Schei E. Skal politikere overprøve leger som sier nei til pasienter? Om høykostnadsmedisin, rettferdighet og prioritering. Utposten 2008, 1, 38-9.
 12. Schei E. Medisinske fremskritt – og hva så? Kronikk Bergens Tidende, 9.1.2007.
 13. Schei E. Magisk realisme, medisin og fornuft. Kronikk Bergens Tidende, 26.8.2006.
 14. Schei E. Kroppslogikk, vold og medisin. Utposten 2006, 38-9.
 15. Schei E. Min pasient. Kronikk i Dagbladet, 15.11.2003.
 16. Schei E. Statsregulert livsstil? Kronikk i Aftenposten 22.12.89.
F.Intervjuer
 1. Schei, E. Mr. and Mrs. Professionalism. Intervju med Richard og Sylvia Cruess. Tidsskrift for Den norske legeforening 2017; Volum 137. s. 616-8
 2. Schei E. Snill perfeksjonistisk refser. Intervju med Michael Bretthauer. Tidsskrift for Den norske legeforening 2016;Volum 136.(1) s. 24-26
 3. Schei E; Kalager M. Annerledes tenkende angstfri. Tidsskrift for Den norske legeforening 2016 ;Volum 136.(14/15) s. 1212-1214
 4. Schei E. Medisinstudent klok av skade. Intervju med Eivind Valestrand. Tidsskrift for Den norske legeforening 2016; Volum 136.(10) s. 908-910
 5. Schei E. Mannen som misliker ros. Intervju med Jan Vincents Johannessen. Tidsskrift for Den norske legeforening 2016;Volum 135.(12/13) s. 1126-1128
 6.  Schei E. Tror alle, men tviler på alt. Intervju med Kjell Johansen. Tidsskrift for Den norske legeforening 2015; Volum 135.(1) s. 28-30
 7. Schei E. Kjendisforeleseren. Portrettintervju Trond-Viggo Torgersen. Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134:1462 – 5
 8. Schei E. Blackies datter. Portrettintervju Anna Stavdal. Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134:24 – 6
 9. Schei E. Hold menneskemøtet hellig. Portrettintervju Tor Jacob Moe. Tidsskr Nor Legeforen 2014, 702-4.
 10. Schei E. Profesjonalitet må læres. Intervju med fem legestudenter.  Tidsskrift for Den norske legeforening, 2013; 133:1578 – 81
 11. Schei E. Krigerens vei. Intervju med Roger Strand. Tidsskrift for Den norske legeforening, 2013, 33:746 – 8
 12. Schei E.  Et visst talent for å overleve. Intervju med Gunnar Danbolt. Tidsskrift for Den norske legeforening 2012. s. 2610-2
 13. Schei E. Lidenskapeleg fornuft frå Volda. Intervju med Rune Heggedal. Tidsskrift for Den norske legeforening 2012.s. 1704-6
 14. Schei E. Se mennesket. Intervju med Kristian Heggenhougen. Tidsskrift for Den norske legeforening 2012 ; s. 596-8.
 15.  Schei E. Snill som faen. Intervju med Per Sundby. Tidsskr Nor Legeforen 24/2011
 16. Schei E.  Alle nevrologers president. Intervju med Johan Aarli. Tidsskr Nor Legeforen 18/2011.
 17. Schei E.  Druiden i Pennsylvanias dype skoger. Intervju med Eric Cassell. Tidsskr Nor Legeforen 24/2011.
G.Faste spalter
 1. Schei, E. Pasientkontakt uten kontakt. Dagens Medisin, mai 2018 (innsendt)
 2. Schei, E. Er «alexitymi» en kulturell yrkessykdom i Medisinen? Dagens Medisin, januar 2018
 3. Schei, E. Hva er sakens fakta? Dagens Medisin, oktober 2017
 4. Schei, E. En bedre legeutdanning? Dagens Medisin, juni 2017
 5. Schei, E. Å levere gode budskap, er også en kunst. Dagens Medisin, mars 2017
 6. Schei E. Å transplantere relasjoner. Dagens Medisin, august 2016
 7. Schei E. Hva går «legeskap» ut på? Dagens Medisin, desember 2016
 8. Schei E. For syk til å jobbe. Spalte, Morgenbladet 29.1.2010
 9. Schei E. De arme små. Spalte, Morgenbladet 18.12.2009
 10. Schei E. Virus på dømmekraften. Spalte, Morgenbladet 18.11.2009
 11. Schei E. Makt og avmakt. Spalte, Morgenbladet 9.10.2009
 12. Schei E. Dannelse i medisinen. Spalte, Morgenbladet 4.9.2009
 13. Schei E. Barbarisk kommunikasjon. Spalte, Morgenbladet 31.7.2009
 14. Schei E. Barmhjertighetsdrap. Spalte, Morgenbladet 26.6.2009
 15. Schei E. Truende tillit. Spalte, Morgenbladet 22.5.2009
 16. Schei E. Tenk mer i medisinen. Spalte, Morgenbladet 17.4.2009
H.Internettpublikasjoner

I 1999-2000 hadde jeg en fast spalte på www.nettdoktor.no, kalt Filosofisk bakvakt, forum for medisinsk filosofi og kulturkritikk, hvor jeg publiserte 27 «utspill» på ca 1000 ord:

 1. Utspill 1: En medisin for det 21. århundre? (18. juni 99)
 2. Utspill 2: Fornuften er en ensom ting (02. juli 99)
 3. Utspill 3: Det syke hjertet er en del av et menneske (09. juli 99)
 4. Utspill 4: Om EBM (evidensbasert medisin) og dømmekraft (16. juli 99)
 5. Utspill 5: Profesjonalitet og subjektivitet (22. juli 99)
 6. Utspill 6: Prat eller faglighet? (17. august 99)
 7. Utspill 7: Medisin og hjernevask (23. august 99)
 8. Utspill 8: Grenser for genetisk kunnskap? (03. september 99)
 9. Utspill 9: Intellektualitet, noe for medisinen? (07. september 99)
 10. Utspill 10: Intellektualitet og medisin - del II (14. september 99)
 11. Utspill 11: Intellektualitet og medisin – del III (22. september 99)
 12. Utspill 12: Brukstanker (29. september 99)
 13. Utspill 13: Uvitenhet - nødvendig for det gode liv (06. oktober 99)
 14. Utspill 14: Må legen si alt? (13. oktober 99)
 15. Utspill 15: Språk, empati og hjort i soloppgang (25. oktober 99)
 16. Utspill 16: Er mennesket grunnleggende ensomt, og hva med samtalen? (11. nov. 99)
 17. Utspill 17: En dårlig samtale (26. november 99)
 18. Utspill 18: Humanistisk medisin i et nytt århundre (15. desember 99)
 19. Utspill 19: Empati, den grunnleggende følelsesmessige evnen (05. februar 00)
 20. Utspill 20: Empati og legeutdanning (20. februar 00)
 21. Utspill 21: Mer medisin - ikke så bra? (15. mars 00)
 22. Utspill 22: Fremskrittets tilbakeskritt (23. mai 00)
 23. Utspill 23: Autoritet (05. juni 00)
 24. Utspill 24: Som man spør får man svar (26. juni 00)
 25. Utspill 25: Auschwitz (27. august 00)
 26. Utspill 26: Stødig moralsk gangsyn (07 sept. 00)
 27. Utspill 27: Markedsliberalisme eller blåøyd idealisme (22. sept. 00)

 

I.Media
 • I 1992 hadde jeg stipend fra NAVF (nå NFR) for å formidle forskning fra mitt doktorarbeid i NRK Radio. Jeg jobbet 6 uker i NRK P1, Sånn er livet-redaksjonen (nå Ekko) hvor jeg produserte 3 timelange radioreportasjer om militærtjenesten med reporterne Astrid Brekken og Øystein Rakkenes.
 • I 2008 var jeg hovedgjest i NRK1’s TV-program Ut i nærturen.
 • Jeg har vært en rekke ganger i radio og TV, bl. a. i forbindelse med utgivelse av bøker, nye undervisningsopplegg, aktualitetssaker om medisin og legerolle.
J.Abstracts
 1. Schei TB; Åvitsland BS; Schei, E. The Sounding Body Forgotten. Teacher Education and Voice Awareness. The Voice Foundation’s 46th Annual Symposium: Care of the Professional Voice; 2017-05-31
 2. Schei E. Immersed in patients’ tales: Teaching professionalism to first-year medical students. AMEE 2014 – An association for medical education, Milano.
 3. Ofstad EH, Frich JC, Schei E, Gulbrandsen P. Identification, classification and distribution of clinical decisions in 380 hospital encounters. The 36th Annual Meeting of the Society for Medical Decision Making, Florida, USA. 18-22.10.2014
 4. Eirik H. Ofstad, Jan C. Frich, Edvin Schei, Arnstein Finset, Pål Gulbrandsen. Towards a typology of decisions to explore how communication influences clinical outcome. American Academy on Communication in Healthcare, Oct 2011.
 5. Eirik H. Ofstad, Jan C. Frich, Edvin Schei, Arnstein Finset, Pål Gulbrandsen. Development of a tool for identification and classification of decisions in medical encounters. The 33rd Annual Meeting of the Society for Medical Decision Making, Oct 24, 2011.
 6. 17th Nordic congress of general practice. Tromsø, June 14-17 2011. Ansvarlig for symposium The realm of experience and the realm of evidence – how can they be integrated? Med B.S. McEwen; T.J. Ekeland; A.J. Vetlesen; A. Forssen; S. Reventlow; L. Getz; A.L. Kirkengen.
K.Posters
 1. Schei, E. Understanding medical power: Leadership without paternalism. International Conference on Communication in Healthcare 2012; 5.9.2012-7.9.2012
L.Foredrag og workshops internasjonalt
 1. Schei E, Fuks A, Boudreau D. Defuzzification of Reflection in Health Professions Education. Workshop at Conference on Whole Person Care, McGill University, Montreal, October 13, 2017.
 2. Cruess, R; Cruess, S; Schei, E; Steinert, Y. Medicine as a Community of Practice: Implications for Teaching and Learning. Workshop, AMEE 2017, Helsinki.
 3. Schei E, Lubarsky S. Curiosity in medical education. Physician apprenticeship workshop, McGill University, June 2017.
 4. Schei E, Boudreau D. “I was so nervous when we called”. Using patient encounters to unleash professional identity development in junior medical students. Oral presentation. Canadian Conference of Medical Education, Winnipeg, May 2017.
 5. Schei E. «Hvordan kan vi ved hjælp af vores kommunikation aktivere patientens
  egne ressourcer? Hvordan kan vi give bedre oplevelser, der styrker patientens mod og helbred?». Plenumsforedrag på konferansen Kunsten at kommunikere – med patienten som menneske. 10.6.2016
 6. Johnsrud RE.; Schei, E; Hjørleifsson S; Mildestvedt T. Trustingly bewildered. First-year medical students’ reflections on the ideals of medicine and the realities of medical school. Oral presentation. Glasgow. AMEE 2015.
 7. Schei E. Dancing with difficult patients. 45th Nordic pediatric cardiology meeting; Oslo, 2015-09-11.
 8. Schei E. «Praktisk kunnskap.» Foredrag for Nordisk netværk for studier i narrativitet og medicin. Schæffergården. København,  26.8. 2013.
 9. Doctoring as leadership – wielding the power to heal. Foredrag på McGill University, Montréal, Canada, 18.4.13.
 10. Medicine, health, religion: Challenging epistemic hegemonies. PhD-seminar; Diakonhjemmet høgskole, 13.11.12, Oslo.
 11. Schei E. Leadership in the medical consultation. Presentation at EACH, International conference on communication in healthcare, Oslo, september 2008.
 12. Schei E. Doctoring as leadership: power and ethics in general practice. Keynote lecture ved 15. nordiske kongress i allmennmedisin. Island, 16.6.2007
 13. Schei E, Meland E. Uniting Opposites: Complementarity in medicine. Workshop, Lux Humana, Helsinki, 23.4.2007.
 14. Schei E. Physician power and leadership in the consultation. Presentation at the 12th Wonca Europe Regional Conference, Firenze, aug. 2006.
 15. Schei E , Meland E. Meaning, technology and ethics: General practice as applied complementarity. Workshop at the 12th Wonca Europe Regional Conference, Firenze, aug. 2006.
 16. Schei E. Lederskap i lege-pasientforholdet. Om sårbarhet, tillit og makt. Keynoteforedrag ved Lægedage, allmennmedisinsk kongress i København, 15.11.2006
 17. Schei E. Doctoring as leadership. Presentasjon ved the Boston Colloquium for Philosophy of Science, april 2005.
 18. Schei E. Who needs clinical judgment in Technutopia? Presentasjon ved XIXth European Conference on Philosophy of Medicine and Health Care - “Ethics and Philosophy of Emerging Medical Technologies,” Barcelona 2005.
 19. Strand R, Rørtveit G, Hannestad Y, Schei E. Medical Therapy, Enhancement and Alteration. Presentasjon ved XIXth European Conference on Philosophy of Medicine and Health Care - “Ethics and Philosophy of Emerging Medical Technologies,” Barcelona 2005.
 20. Schei E. What is goodness? Presentasjon under konferansen under konferansen ”The power of goodness. Exploring Help and Helplessness in Medicalized Society”, Rosendal 2005.
 21. Schei E. Facts, symbols and power. The physician as a leader. Presentasjon under konferansen ”The power of goodness. Exploring Help and Helplessness in Medicalized Society”, Rosendal 2005.
 22. Schei E. My patient Tom and the meaning of risk. Presentasjon under konferansen “The Meaning of Risk. Exploring the Foundations of Medical Evidence”, Rosendal 2004.
 23. Schei E. Health, culture and self. Presentasjon under konferansen ”Health, Culture and Self. Exploring Modernity's Challenges to Medicine”, Rosendal 2003.
 24. Schei E. Dignity in medicine. Invitert presentasjon ved 12. Nordiske kongress i allmennmedisin, Trondheim 2002.
 25. Schei E. Power in medicine. Presentasjon under konferansen ”Dialogue and dignity. Exploring medicine’s relational foundations”, Rosendal 2002.
 26. Schei E. Why can’t patients just say what they want? Presentasjon ved The XVIth European Conference on Philosophy of Medicine and Health Care, Malta, 2002.
 27. Schei E. Helsevesenet er Valium for folket. Fagrådet innen rusvern i Norge, november 2001.
 28. Schei, E. The physician-patient relationship: medicine or magic? Presentasjon ved The Second World Congress of Philosophy of Medicine, Krakow, 2000.
 29. Bærheim A, Meland E, Schei E. Pasientsentrert metode. Hvordan undervises det? Presentasjon under 11. Nordiske kongress i allmennmedisin, København 2000.
 30. Schei, E. The doctor's dilemma: how to treat the patient as a sacred being and as an object of manipulation at the same time. Presentasjon under konferansen “Is Hippocrates sick”, Oslo 1997.
 31. Schei E. Use of smokeless tobacco among Norwegian army conscripts. Muntlig presentasjon. I: The Global War. Proceedings of the Seventh World Conference on Tobacco and Health, 1990, 453-4.
M.Foredrag, workshops og andre muntlige presentasjoner i Norge
 1. Schei E. Kunstig intelligens og helsevesenet - hvor står vi nå, og hvor går veien videre? Debattmøte med Forskerlinjeforeningen Eureka, Bergen, 13.4.2018.
 2. Schei E. Hjelperens hjelpeløshet i møtet med smertepasienten. Regional smertekonferanse; Tromsø, 2016-11-10.
 3. Schei E, Torgersen T-V. «Flink nok?»  Norges Handelshøyskoles Studentforening 11.5.2016
 4. Schei E. «Sykt populær – diagnosehierarkiet». Oslo, Lev vel-konferansen 2016.
 5. Schei E, Torgersen T-V. Hvorfor er pasientsikkerhet avhengig av kommunikasjon? Hva er det pasienter trenger? Og hva er «kommunikasjon»? Pasientsikkerhetskonferansen 2016, Helsedirektoratet.
 6. Schei E. Hva betyr utdanningskvalitet i en profesjonsutdanningsinstitusjon? Utdanningskonferansen ved Høgskolen i Bergen 2015.
 7. «Legen som profesjonell og personlig - hvor mye av hvert?" Foredrag i Filosofisk poliklinikk i Bergen, 4.9.2013 og i Medisinsk-filosofisk forum, Bodø, 25.9.2013.
 8. Kronisk utmattelsessyndrom – kropp, sinn eller begge deler? Paneldebatt i regi av mentorordningen til medisinstudentene i Bergen. Legenes hus, 24.4.13.
 9. Menneskets natur og medisinens magi. Refleksjoner om sunnhet og sannhet. Foredrag i Selskapet til vitenskapenes fremme, Bergen, 10.4.13.
 10. Eutanasi og menneskerettigheter. Paneldebatt i regi av ELSA, European Law Students Association, Bergen, 20.3.13.
 11. Hvordan møte den spesielt krevende pasient? Hvordan hjelpe pasienten tilbake? Avsluttende plenumsforedrag på Den 9. nasjonale fagkonferanse om kunnskapsbasert smertebehandling, Oslo, 11.1.13.
 12. Rusbyen Bergen. Paneldebatt. Forskningsdagene 25.9.12, Bergen.
 13. Legerollen mellom organteknikk og eksistens Filosofisk Poliklinikk; 1.4.12, Bergen.
 14. Legen er alltid leder – fire spørsmål og fire fiender. Plenumsforedrag Nidaroskongressen oktober 2011.
 15. Hva er medisin? Filosofisk poliklinikk, Bergen, april 2011
 16. Schei E. Hjelperens makt og avmakt. Fire spørsmål og fire fiender. Åpningsforedrag ved Septemberkonferansen til Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging, Region vest, 9.9.2010.
 17. Schei E. Risikokommunikasjon – gikk det galt? I så fall hvordan? Foredrag på kurs Influensa i allmennpraksis, Legeforeningen, Bergen 16.3.2010.
 18. Schei E. Kunnskap og dannelse foran et nytt århundre. Innlegg på debattmøte i Forum for vitenskap og demokrati, Universitetet i Bergen, 19.1.2010.
 19. Schei E. Likeverdige helsetenester for alle? Plenumsforedrag. Vestlandskonferansen 2009, Eit verdig liv i Noreg, arr. Hordaland fylkeskommune, 6.11.2009.
 20. Schei E. Fire spørsmål og fire fiender – refleksjoner om terapeuten som menneske. Plenumsforedrag, RBUPs høstkonferanse (Regionsenter for barns og unges psykiske helse), Bergen, 18.11.2008.
 21. Schei E. Medisin og den fragmenterte person. Hvordan yte adekvat hjelp til levende mennesker når kunnskapsgrunnlaget utgjøres av data på detalj- og gruppenivå? Foredrag på Unifob Helse, 17.6.2008.
 22. Schei E. Når konsultasjonen synes meningsløs. Foredrag på legeforeningens Solstrand-kurs 29.5.2008.
 23. Schei E. Makt og klokskap i terapi. Foredrag på Jæren distriktspsykiatriske senter, 28.5.2008
 24. Schei E. Praktisk klokskap. Foredrag på Grunnkurs I i allmennmedisin, Voss 4.3.2008
 25. Schei E. Etikk og kompetanse. Foredrag i Bergen Unge Venstre 28.1.2008
 26. Schei E. Medisinsk humanisme – bare en floskel? Foredrag på Nettverkskonferanse om rehabilitering. Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Helse Bergen, 11.10.2007
 27. Schei E. Makt og lederskap i legerollen. Foredrag ved allmennmedisinsk universitetsmøte, Sundvolden, 10.10.07.
 28. Schei E. Praktisk klokskap. Åpningsforedrag ved den 5. landskonferansen for bedriftshelsepersonell. Bergen, 12.9.07.
 29. Schei E. Hva er psykisk helse? Foredrag ved Legeforeningens kurs, Bergen, 15.5.2007.
 30. Schei E. Å vokse inn i legerollen: Hjelperen er alltid en leder. Foredrag for mentorordningen ved medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo, 17.4.2007.
 31. Schei E. Legeutdanningen – utgått på dato? Foredrag på undervisningsseminar for medisinsk fakultet, Universitetet i Bergen, 15.3.2006.
 32. Schei E. Reformer i legeutdanningen i Norge – er noe egentlig blitt bedre? Foredrag ved 10-årsjubileet for ny studieplan ved medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo, 1.11.06
 33. Schei E. Medisin og hjernevask. Kan utdanning svekke tenkeevnen? Foredrag i Filosofisk Poliklinikk, sept. 2005.
 34. Schei, E. Fremtidens medisin: Handlekraft eller dømmekraft? Presentasjon på konferansen Feil i medisinen, Bergen, november 2000.
 35. Schei E. Hvit magi. Om medisinens symbolske og religiøse betydning. Foredrag i Filosofisk Poliklinikk, 1999, Bergen.
 36. Schei E. Helsevesenets eksistensielle budskap. Foredrag ved årsmøtet i Fagrådet innen rusvern i Norge, oktober 1996.
 37. Schei E. Helsevesenet er Valium for folket. Foredrag ved Primærmedisinsk uke 1994.
 38. Hagen M, Schei E. Befals røykevaner. Muntlig presentasjon ved XII Nordiske Militærmedisinske Kongress, Oslo 1990.

 

Cand. med. 1984, Universitetet i Bergen

Dr. med 1995, Universitetet i Tromsø

Spesialist i allmennmedisin

Medlem av Tenketanken, Allmennmedisinsk forskningsenhet, NTNU

Portrett i Tidsskriftet: http://www.tidsskriftet.no/index.php?seks_id=1631294

Portrett i Utposten: http://www.uib.no/isf/utposten/2004nr2/utp04201.htm

Medlem av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Filosofisk poliklinikk http://www.uib.no/isf/filpol/

Livet etter hjerteavdelingen. Pasientsentrert samtale ved utskriving etter akutt hjertesykdom

 

Doctoring as leadership

 

Veiledning: Cand. med. Liv T. Walseth. Styrking av pasientens handlingsevne gjennom kommunikativ handling i lege-pasientforholdet. En studie av normative overveielser  i kronisk sykes og høyrisikopasienters konsultasjoner hos fastlegen