Hjem
 • E-postegill.reimers@uib.no
 • Besøksadresse
  Villaveien 1A
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7800
  5020 Bergen
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2015). High-voltage power lines near wild reindeer calving areas. European Journal of Wildlife Research. 881-893.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (1999). Predatorer og småvilt. Del V. Har predatorkontroll noe for seg? Jakt, hund & våpen. 76-78.
 • Vis forfatter(e) (1999). Predatorer og småvilt. Del IV. Predasjon på lirype, hare og rådyr. Jakt, hund & våpen. 80-82.
 • Vis forfatter(e) (1999). Predatorer og småvilt. Del III. Ni av 10 skogsfugl taes av rovdyr. Jakt, hund & våpen. 88-90.
 • Vis forfatter(e) (1999). Predatorer og småvilt. Del II. Hvem spiser småviltet? Jakt, hund & våpen. 82-85.
 • Vis forfatter(e) (1999). Predatorer og småvilt. Del I. Rovviltkrig og skuddpremier. Jakt, hund & våpen. 72-75.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.