Hjem
Tine Eidsvaags bilde

Tine Eidsvaag

Førsteamanuensis
 • E-posteidsvaag@uib.no
 • Telefon+47 55 58 95 48
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtes plass 1
  5010 Bergen
  Rom 
  534
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 Bergen

Hovedforskningsinteresse: Inkluderende arbeidsliv. Vern av arbeid og inntekt for marginale grupper på arbeidsmarkedet. Norsk rett sett i lys av EU-retten og menneskerettighetene.

Emneansvarlig og hovedforeleser for de arbeidsrettslige spesialemnene JUS251-2-A Grunnleggende arbeidsrett og JUS251-2-B Arbeidsrett fordypning, samt for JUS251-1-A Arbeidslivets rett. Fagansvarlig for faggruppen Arbeidsrett og diskrimineringsrett innenfor kursene JUS399, JUS397 og JUS396 (masteroppgave). Har undervist innenfor arbeidsrett, kjøpsrett, kontraktsrett, familierett, arverett, trygderett, erstatningsrett, forvaltningsrett samt juridisk metode.

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). Social Protection of Digital Platform Workers under Norwegian Law. Eastern European Journal of Transnational Relations. 35-48.
 • Vis forfatter(e) (2018). Fleksibilitet overfor fleksible arbeidstakere? Om tilrettelegging for vikarbyråansatte. Arbeidsrett. 135-163.
 • Vis forfatter(e) (2017). NOU 2016: 13 Samvittighetsfrihet i arbeidslivet. Arbeidsrett. 99-112.
 • Vis forfatter(e) (2016). Arbeidslinjen og menneskerettighetene. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. 45-57.
 • Vis forfatter(e) (2014). The definition of ‘disability’ under EU law and its impact on the protection of persons with disabilities in Denmark, Norway and Sweden. European Journal of Social Law. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2001). Kommentarer til mønsterbesvarelse (Teori nr. 1, 2. avd. vår 2001. Innjuria (tidsskrift for juridiske studenter Bergen). 80-81.
 • Vis forfatter(e) (1995). Kommentar 2. avd. vår 1994, teori. Injuria : tidsskrift for juridiske studenter i Bergen. 35-36.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2016). Samvittighetsfrihet i arbeidslivet (NOU 2016: 13) . 2016: 13. 2016: 13. .
 • Vis forfatter(e) (1996). Bør skoleelevers arbeidsmiljø vernes av arbeidsmiljøloven? I Soria Moria slott: Skolen som elevenes arbeidsplass. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2022). Arbeid i arbeidstakers hjem.
 • Vis forfatter(e) (2019). Individuell tilrettelegging i arbeidsforhold for personer med funksjonsnedsettelse.
 • Vis forfatter(e) (2018). Nytt i diskrimineringslovgivningen .
 • Vis forfatter(e) (2018). Ny likestillings- og diskrimineringslovgivning.
 • Vis forfatter(e) (2018). Menneskerettigheter og diskrimineringsvern.
 • Vis forfatter(e) (2017). Forslag om endringer i håndhevelsesapparatet på diskrimineringsområdet.
 • Vis forfatter(e) (2016). Samvittighetsfrihet i arbeidslivet.
 • Vis forfatter(e) (2016). Adgangen til midlertidig ansettelse etter 1. juli 2015.
 • Vis forfatter(e) (2014). Arbeidslinjen i trygde- og sosialretten - et menneskerettslig perspektiv.
 • Vis forfatter(e) (2002). Diskriminering i arbeidslivet. Norsk rett sett i lys av EØS-retten og internasjonale menneskerettigheter.
 • Vis forfatter(e) (1995). Bør skoleelevers arbeidsmiljø vernes av arbeidsmiljøloven?
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2019). (U)berettigede instrukser vs. arbeidsrettslig lydighetsplikt .
 • Vis forfatter(e) (2010). Upåregnelige psykiske belastninger i arbeidslivet.
 • Vis forfatter(e) (2009). Handlaus gjæte.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2019). Women in business and social rights under Norwegian law.
 • Vis forfatter(e) (2019). Nytt i diskrimineringsretten – med fokus på Diskrimineringsnemnda.
 • Vis forfatter(e) (2019). Decent work for domestic workers: comparing Spanish and Norwegian law in light of the ILO C189 on domestic work.
 • Vis forfatter(e) (2016). The definition of ’disability’ under EU law and its impact on the protection of persons with disabilities in Denmark, Norway and Sweden.
 • Vis forfatter(e) (2013). Disability and accessability - legal perspectives.
 • Vis forfatter(e) (2011). Temporary Agency Workers and Social Citizenship.
 • Vis forfatter(e) (2010). Arbeidsmiljøloven - tvangstrøye eller fornuftig redskap?
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2020). Omfanget av likebehandlingskravet ved innleie fra bemanningsforetak - selskapsbonus. HR-2020-2019-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. 4-6.
 • Vis forfatter(e) (2019). Håndhilsesakene for Diskrimineringsnemnda (DIN-2018-48 og DIN-2018-108). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.
 • Vis forfatter(e) (2018). Omfanget av likebehandlingsprinsippet for innleide fra vikarbyråer, HR-2018-1037-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. 1-2.
 • Vis forfatter(e) (2018). Beviskrav til oppsigelse av gravid arbeidstaker, HR-2018-1189-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. 2-3.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2016). Fellesverdier og rett til reservasjon. Vårt land. 16-17.
 • Vis forfatter(e) (2015). Arbeidsgiver får mer makt. Bergens Tidende. 40-40.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2009). Handlaus gjæte : vern mot utstøting og diskriminering av arbeidstakere med helseproblemer eller funksjonsnedsettelse.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2021). Tonny (49) nekter å ansette folk som er vaksinert mot korona.
 • Vis forfatter(e) (2021). Rømte med sønnen: Siktet for kidnapping - mottar lønn fra Norge.
 • Vis forfatter(e) (2021). Opptrapping av streiken – stengde skular og barnehagar.
 • Vis forfatter(e) (2021). Kommunen bruker 4,6 mill på sluttavtaler med varslere.
 • Vis forfatter(e) (2019). Drømte om fast jobb - ble møtt med uryddige arbeidsforhold.
 • Vis forfatter(e) (2016). Trekte tilsettinga etter ei veke.
 • Vis forfatter(e) (2016). Råder Nav til å myke opp dagpenge-nei.
 • Vis forfatter(e) (2016). Fikk erstatning etter jobbnekt.
 • Vis forfatter(e) (2016). Etter dommen har falt.
 • Vis forfatter(e) (2016). - La ledige si nei.
 • Vis forfatter(e) (2015). Konflikter i kø for KTV Group.
 • Vis forfatter(e) (2014). Har ikke rett på å ta ferie.
 • Vis forfatter(e) (2014). Foreldre har ingen rettigheter under lærerstreiken.
 • Vis forfatter(e) (2014). Dette må du vite dersom det blir barnehagestreik.
 • Vis forfatter(e) (2013). Oppfatter Norwegian-sitat som illojalt.
 • Vis forfatter(e) (2012). - Ikke lovregulert.
 • Vis forfatter(e) (2011). Vant over utbrytere.
 • Vis forfatter(e) (2010). Uklart lovverk og manglende avtaler i bransjen.
 • Vis forfatter(e) (2010). Holmvik overrasket over spillersparking.
 • Vis forfatter(e) (2010). For å unngå at rederine stjeler mannskaper fra hverandre, har Odfjell pålagt sine kadetter ti års bindingstid. Ulovlig, mener jusekspert.
 • Vis forfatter(e) (2009). Noreg er god - på papiret.
 • Vis forfatter(e) (2009). Ditt ansvar å komme i tide.
 • Vis forfatter(e) (2009). - Sannsynligvis lovlig.
 • Vis forfatter(e) (2008). Trolig i strid med loven.
 • Vis forfatter(e) (2008). Kan være oppsigelsesgrunn.
 • Vis forfatter(e) (2008). Får ikke jobbe med piercing.
 • Vis forfatter(e) (2006). Jobb-nekt for røykere.
 • Vis forfatter(e) (2005). Føler seg stuet vekk; fakta/sabotasjesaken.
 • Vis forfatter(e) (2004). Går til sak mot T24.
 • Vis forfatter(e) (2003). Tap kan knuse Storm.
 • Vis forfatter(e) (2003). Må ha fleksible arbeidsavtaler.
 • Vis forfatter(e) (2002). Får juridisk støtte.
 • Vis forfatter(e) (2001). Politikrangel om 2883 kroner.
 • Vis forfatter(e) (2000). Sandman-utvalget: Rammer ansatte med høyt sykefravær.
 • Vis forfatter(e) (1998). Bryter arbeidsmiljøloven.
 • Vis forfatter(e) (1995). Nervekrig på streikens første dag.
 • Vis forfatter(e) (1995). Frustrerte politifolk med "aksjon overtidsnekt".
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). Styringsrett og arbeidstakers krav om individuelle arbeidstidstilpasninger. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Ubehaget i kulturen. Om Kjønnsnøytral håndhilsing og kjønnsnøytrale toaletter. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Midlertidig ansettelse på "generelt" grunnlag i EØS-rettslig belysning. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). The activation line in social security and social assistance law: a human rights perspective. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (2002). Vern mot diskriminering av funksjonshemmede arbeidstakere i et EØS-perspektiv. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (1998). I hvilken grad setter arbeidsmiljøhensyn grenser for arbeidsgivers frihet til å legge vekt på arbeidssøkernes helsetilstand ved ansettelse? 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (1995). Kommentarer til eksamensbesvarelse praktikum - høst 1992. 4 sider.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Oppsigelse på grunnlag av arbeidstakers ‘snoking’ i pasientjournal – HR-2021-2389-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. 1-3.
 • Vis forfatter(e) (2022). Multimedieprodusent: oppsigelse på grunn av redusert arbeidsevne - arbeidsgivers plikt til å tilrettelegge arbeidstid - HR-2022-390-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. 3-5.
 • Vis forfatter(e) (2022). Får du erstatning hvis du faller ned trappa på hjemmekontoret? KRONIKK: Hybride arbeidsformer er den nye normalen, men viktige spørsmål om rettigheter på hjemmekontoret er uavklarte. Forskersonen.no.
 • Vis forfatter(e) (2022). EU-domstolens dom (Tredje avdeling) 10. februar 2022 i sak C-485/20 HR Rail SA: tilrettelegging for arbeidstaker med funksjonsnedsettelse - omplassering til annen tilling. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. 6-7.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Medlem i "Samvittighetsutvalget", som leverte NOU 2016:13 Samvittighetsfrihet i arbeidslivet.

Deltakelse i det tverrfaglige samarbeidsprosjektet Judicialisation and social citizenship (Rettsliggjøring og sosialt medborgerskap) 2011-2015.

Avhandling: "Handlaus gjæte. Vern mot utstøting og diskriminering av arbeidstakere med helseproblemer eller funksjonsnedsettelse" 2009.