Hjem
 • E-postEilert.Lohne@uib.no
 • Besøksadresse
  Sydnesplass 12-13
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 BERGEN
Bøker
 • Lohne, Eilert Jan. 2007. Moralfilosofiske møter. Forlag1. 100 sider. ISBN: 978-82-92735-37-4.
 • Nordhaug, Odd; Kristiansen, Hans-Ivar; Lohne, Eilert Jan. 2007. Retorikk, samtid og samfunn. Forlag1. 267 sider. ISBN: 8292735062.
 • Lohne, Eilert Jan. 2004. "Etikk i lokalpolitikken". Cappelen Damm Høyskoleforlaget. 363 sider. ISBN: 82-7634-186-1.
 • Lohne, Eilert Jan. 1977. Kristendom og marxisme,. Universitetsforlaget. 129 sider. ISBN: 82-530-0846-5.
Tidsskriftartikler
 • Lohne, Eilert Jan. 1997. Fremskrittspartiets program: Festskrift til et gammelt luftslott. Bergens Tidende.
Rapporter/avhandlinger
 • Lohne, Eilert Jan. 2002. Etikk i lokalpolitikken : en avhandling i anvendt etikk.
 • Bjørhovde, Gerd; Lohne, Eilert Jan; Mjøseth, Lars; Olsen, Kjell Harald; Butenschøn, Nils; Pryser, Tore; Bjerke, Paul. 2000. Forskningens frihet - eller markedets? Et innspill om Mjøsutvalgets innstilling fra Norsk Tjenestemannslags "professorgruppe". Norsk Tjenestemannslag, Oslo. 56 sider.
Bokkapitler
 • Lohne, Eilert Jan. 2010. Saklighet – en politisk dyd? Om etisk argumentasjon, med utgangspunkt i Arne Næss’ ELE. -, sider 131-157. I:
  • Nyvold, Helle; Lavik, Trygve. 2010. Dannelse i kontekst? 178 sider. ISBN: 978-82-90809-14-5.
 • Lohne, Eilert Jan. 2007. Etisk argumentasjon i politikken. kap 13, sider 217-251. I:
  • Nordhaug, Odd; Kristiansen, Hans-Ivar; Lohne, Eilert Jan. 2007. Retorikk, samtid og samfunn. Forlag1. 267 sider. ISBN: 8292735062.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.