Hjem
Eilin Holtan Torgersens bilde

Eilin Holtan Torgersen

Stipendiat
 • E-postEilin.Torgersen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 94 52+47 938 97 182
 • Besøksadresse
  Fosswinckelsgt. 6
  Rom 
  832
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 BERGEN

se beskrivelse her av doktorgradsprosjektet mitt

se her for informasjon om ECOPAS-prosjektet

Doktorgradsstipendiat under det EU-finansierte prosjektet ECOPAS

Populærvitenskapelig foredrag
 • Torgersen, Eilin H. 2018. Klimaets uttrykksformer - Språk, musikk og dans: Klimaendringer, antropologi og Stillehavet.
Vitenskapelig foredrag
 • Torgersen, Eilin H. 2016. En menneskelig tilpasning til lavaens konstante tilstedeværelse.
 • Torgersen, Eilin H. 2015. Vernacular seismology – Language, Knowledge and Understanding during a Volcanic Eruption.
 • Torgersen, Eilin H. 2014. Flesh-eating rivers - mythical creatures and boiling pots of Wailuku River.
 • Torgersen, Eilin H. 2013. Pele: Fire Goddess of Hawai’i Nei.
 • Torgersen, Eilin H. 2012. The Power of Dance: Hawaiian Alternative Ways of Expressing Belonging.
 • Torgersen, Eilin H. 2011. Hula: a Hawaiian Cultural Heritage Education.
Mastergradsoppgave
 • Torgersen, Eilin H. 2010. The Social Meanings of Hula - Hawaiian traditions and politicized identities in Hilo.
Intervju
 • Torgersen, Eilin Holtan; Bing, Ida. 2019. Protester på Hawaii.
 • Torgersen, Eilin H. 2018. Kilaueas utbrudd, mai 2018.
 • Britt Kristin, Ese; Torgersen, Eilin H. 2018. KORLEIS LEVE VED FOTEN AV VERDAS MEST AKTIVE VULKAN.
 • Torgersen, Eilin H. 2018. Intervju om Kilaueas utbrudd, mai 2018.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Torgersen, Eilin H. 2018. Waters of Destruction: Mythical Creatures, Boiling Pots and Tourist Encounters at Wailuku River in Hilo, Hawai ‘i. 21 sider.
Poster
 • Torgersen, Eilin H. 2017. Lavaland: Human adaptive strategies, cosmologies and everyday life under Kilauea Volcano.
Brosjyre
 • Torgersen, Eilin H; Hviding, Edvard. 2013. ECOPAS: European Consortium for Pacific Studies. Restoring the Human to Climate Change.
Nettsider (opplysningsmateriale)
 • Torgersen, Eilin H; Hviding, Edvard. 2015. ECOPAS Newsletter no 4.
 • Torgersen, Eilin H; Hviding, Edvard. 2015. ECOPAS Newsletter no 3.
 • Torgersen, Eilin H; Hviding, Edvard. 2014. ECOPAS Newsletter no 2.
 • Torgersen, Eilin H; Hviding, Edvard. 2013. ECOPAS Newsletter no 1.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Regionalt: Oseania, Polynesia, Hawai'i

Tematisk: Landskap, tradisjoner, kosmologi, performativitet, lokal kunnskap.

Bachelorgrad i sosialantroplogi, Universitetet i Bergen (2008)

Mastergrad i sosialantropologi, Universitetet i Bergen (2010)

Pacific Alternatives: Cultural Heritage and Political Innovation in Oceania (2008-2010)

ECOPAS: European Consortium for Pacific Studies (2012-2015)

PhD prosjekt (2013-2016): Vernacular Seismology in the Pacific: Volatile Environments, Cosmologies and Local Knowledge in the Pacific Islands